Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Okręgowy we Włocławku

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Okręgowy we Włocławku

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Informacje

 ul. Wojska Polskiego 22 , 87-800 Włocławek
Tel: 54 42 22 500, 54 42 22 600
Fax: 54 41 16 205
E-mail: SO@wloclawek.so.gov.pl

ul. Długa 65, 87-800 Włocławek
Tel: 54 41 20 350
Fax: 54 41 18 575
E-mail: SO@wloclawek.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 07:30 do 15:30

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek od 08:00 do 18:00
wtorek - piątek od 08:00 do 15:00

Informacje

 


Sąd Okręgowy  ul. Wojska Polskiego 22    

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - piątek : od 7:30 do 15:30

 


Godziny przyjęć interesantów:

 

 

 

 

 

poniedziałek : od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek : od 8:00 do 15:00

 

Lokalizacja:                                                  
ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek E

 


Sąd Okręgowy  ul. Długa 65   

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - piątek : od 7:30 do 15:30

 


Godziny przyjęć interesantów:

 

 

 

 

 

poniedziałek : od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek : od 8:00 do 14:00

 

Lokalizacja:                                                  
ul. Długa 65
87-800 Włocławek

 


Kasa    

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - piątek : od 7:30 do 15:30

 


Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek - piątek: od 8:00 do 14:30
 

ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek F Pokój: 2

 


Biuro Podawcze    

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - piątek : od 7:30 do 15:30

 


Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30
 

ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek E Pokój: 6


Punkt Informacyjny Krajowego  Rejestru Karnego   

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek : od 7:30 do 18:00
wtorek – piątek : od 7:30 do 15:30

 


Godziny przyjęć interesantów:

 

 

poniedziałek : od 7:30 do 18:00
wtorek – piątek : od 7:30 do 15:30
 

ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek J Pokój: 2

tel: 54 42 22 531

Informacja dodatkowa:

W sprawach dotyczących postępowań przyśpieszonych prosimy zwracać się bezpośrednio do Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie za pośrednictwem faxów dotyczących obsługi takich postępowań:

Tel: 22 39 76 230
Tel: 22 39 76 231
Tel: 22 39 76 232
Tel: 22 39 76 233

 


Punkt Informacyjny   

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30

 


Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek - piątek: od 8:30 do 14:00

ul. Kilińskiego 20
87-800 Włocławek
Budynek Sądu Rejonowego Pokój:19

tel: 54 42 22 682

 


List otwarty do mieszkańców Miasta Włocławka i okolic.

      
             W związku z planowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reorganizacją sądownictwa i zamiarem zlikwidowania  Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku tj. Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Radziejowie oraz przy tej okazji zlikwidowania Sądu Okręgowego we Włocławku – my pracownicy sądownictwa powszechnego okręgu włocławskiego  wyrażamy głębokie zaniepokojenie tą informacją i ogłaszamy  zdecydowany sprzeciw. Sądy Rejonowe w Aleksandrowie Kujawskim, Radziejowie i Rypinie pełnią ważną rolę jako instytucje wymiaru sprawiedliwości, dostępnych dla ludności danego regionu, na co w ostatnich latach  kładzie się szczególny nacisk. Likwidacja tych jednostek spowoduje bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców tych części obszarów, którzy będą zmuszeni pokonywać 60 i więcej kilometrowe odległości w celu  załatwienia swoich spraw sądowych. Ponadto małe miejscowości, w których funkcjonują tak ważne instytucje jak sądy, mają szansę na rozwój i zapewniają pracę sporej grupie ludzi, a tym samym powstrzymują proces wyludniania  się tych okolic. Ewentualna decyzja  o likwidacji także Sądu Okręgowego we Włocławku nie znajduje żadnego uzasadnienia ani merytorycznego, a tym bardziej  społecznego. Wiadomym jest, że zasięg terytorialny Sądu Okręgowego we Włocławku obejmuje południowo –wschodnią część Województwa Kujawsko -  Pomorskiego i stanowi w tej części łatwy dostęp społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Przy podejmowaniu tak ważnych i istotnych decyzji priorytetem powinny być przesłanki nie tylko merytoryczne ale przede wszystkim względy społeczne  i tzw. czynnik ludzki. Sąd Okręgowy we Włocławku funkcjonuje od przeszło 35 lat.  W tym okresie Sąd Okręgowy dopracował się znakomitej kadry sędziowskiej w ilości 27 sędziów, 10 asystentów sędziego i 72 osób pozostałych pracowników, w tym wszyscy są wykwalifikowani, wysoko wyszkoleni i spełniają wymogi ustawy. Wielu z nich nadal dokształca się na studiach podyplomowych. Przy Sądzie Okręgowym jest powołanych 132 biegłych sądowych z różnych dziedzin. Nasz region posiada niesamowity potencjał w ludziach, z których umiejętności i wiedzy powinniśmy korzystać na rzecz rozwoju Włocławka  i okolicznych miast.
Zapewne więc nie względy merytoryczne leżą u podłoża proponowanych zmian. Sąd Okręgowy we Włocławku jest sprawnie i prężnie działającą jednostką i we wszystkich kategoriach spraw uzyskuje wskaźniki lepsze niż przeciętne w kraju. Sąd Okręgowy we Włocławku jest jednostką zadbaną i wyposażoną w nowoczesne rozwiązania informatyczne. Posiada dwa  budynki, w których funkcjonuje  pięć Wydziałów: Cywilny, Karny, Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Cywilny Rodzinny a w ramach wydziału karnego powołana została Sekcja Odwoławcza. Posiada salę rozpraw wyposażoną w sprzęt specjalistyczny do przesłuchań na odległość tzw. wideokonferencji i sześć sal wyposażonych i przystosowanych do nagrywania rozpraw. Funkcjonuje tzw. „Błękity pokój” do bezstresowego przesłuchiwania małoletnich. Priorytetowym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwiązywania problemów lokalnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańców miasta oraz okolic w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku. Likwidacja sądu byłaby bardzo negatywna przede wszystkim ze względów społecznych, szczególnie uwidacznia się to w działalności Wydziału  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych.  Duża liczba spraw rozpoznawanych w  tym wydziale dotyczy ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, schorowanych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych. Uczestniczenie w posiedzeniach sądu poza granicami Włocławka, powodowałoby dla tych osób dużą uciążliwość oraz obciążenie czasowe i finansowe i te uciążliwości dotyczyłyby także innych obywateli naszego okręgu, których sprawy rozpoznawane są w pozostałych wydziałach sądów rejonowych oraz Sądu Okręgowego we Włocławku, a zwłaszcza dotyczyłyby wszystkich spraw odwoławczych (dla przykładu: apelacja w sprawach wykroczeniowych, od wyroku alimentacyjnego, od orzeczeń spadkowych i od szeregu innych orzeczeń sądów  rejonowych) do rozpoznania których byłby właściwy Sąd Okręgowy  np. w Łodzi.
Niebagatelnym argumentem za utrzymaniem Sądu Okręgowego we Włocławku jest fakt, iż likwidacja kolejnej niezmiernie ważnej instytucji w tym mieście odebrana będzie przez mieszkańców regionu jako dowód celowej degradacji Włocławka w ostatnich latach. Powiększy to i tak wysoki stopień zagrożenia społecznego w mieście, w którym występuje i tak już  wysokie bezrobocie, a bardzo duża liczba jego mieszkańców znajduje się na krawędzi egzystencji.
 Włocławek jako największy ośrodek miejski w południowej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego powinien odgrywać ważną rolę gospodarczą, kulturalną i naukową, oddziałując na rozwój przyległych terenów i sprzyjać podnoszeniu standardu życia ich mieszkańców. W przeciwnym razie dojdzie do dalszej pauperyzacji tego regionu oraz likwidacji kolejnych ważnych instytucji jak chociażby prokuratura.
Z tych też względów -  my pracownicy sądów okręgu włocławskiego apelujemy do  wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu o wsparcie naszych  starań i  zjednoczenie sił w działaniach o utrzymanie  Sądu Okręgowego we Włocławku i sądów rejonowych w ramach dotychczasowych struktur terytorialnych, a nawet o ich rozszerzenie.

                                                                                                                 Pod listem podpisują się pracownicy sądu.


Trwa zbiórka podpisów ludności pod listem.
Podpisy zbierają pracownicy.
Można je składać również w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 22 i przy ul. Długiej 65. W Biurze Podawczym Sądu Rejonowego we Włocławku a  także  w Sądach Rejonowych w Lipnie ,Aleksandrowie Kujawskim oraz Radziejowie
 

Lista mieszkańców Włocławka i regionu włocławskiego wyrażających swoje niezadowolenie i protest przeciwko zamiarom likwidacji Sądu Okręgowego we Włocławku oraz  reorganizacją sądownictwa.

(wzór tabeli do pobrania tutaj)


         

                                               Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
                                Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 25 stycznia 2012 r.
                           w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa
                                                                               w Polsce


      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego we Włocławku w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym ponad 120 sądów rejonowych w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego we Włocławku wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości.

    Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, przyjmujące jako kryterium istnienia sądu wyłącznie liczbę etatów orzeczniczych w danym sądzie, a pomijające sprawność działania i potrzeby społeczne nie poprawią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości!
 Nie znamy powodów, dla których podjęto decyzję o likwidacji akurat tych jednostek, które z reguły dobrze wywiązują się z nałożonych obowiązków orzeczniczych i są dobrze zarządzane. W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zawartym w Uchwale dotyczącej planowanego znoszenia sądów rejonowych, że zakładane zmiany stanowią jawną próbę ominięcia Konstytucji RP oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych zakazujących przenoszenia sędziów bez ich zgody, gdyż w rzeczywistości umożliwiają regularne przenoszenie sędziów z miasta do miasta. W swojej Uchwale Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przypomina, że artykuł 180 ust. 2 Konstytucji RP zakazuje przenoszenia sędziów z sądu do sądu bez zaistnienia ściśle określonych w ustawie warunków. Jest to jedna z podstawowych gwarancji niezawisłości. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych, które pozwalały na delegowanie sędziów bez ich zgody do innych sądów. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego we Włocławku nie aprobuje planów Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie utworzenia wydziałów zamiejscowych w miejsce istniejących sądów okręgowych. W tym kontekście nie akceptujemy propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji Sądu Okręgowego we Włocławku i utworzenia zamiast niego wydziałów zamiejscowych jakiegokolwiek innego sądu okręgowego oraz przeniesienia rozpoznawania spraw z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych do innego okręgu.
Należy podkreślić, że proponowana likwidacja w Sądzie Okręgowym we Włocławku Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i przeniesienia orzecznictwa w tym zakresie do innego sądu okręgowego nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku funkcjonuje od 2004 r. i został utworzony w celu zabezpieczenia lokalnych potrzeb społecznych. Ponieważ orzecznictwo z tego zakresu dotyczy w znacznej większości ludzi najuboższych, pozbawionych pracy, osób starszych, dopiero starających się o świadczenia emerytalne oraz osób dotkniętych niepełnosprawnością i niezdolnością do pracy starających się o świadczenia rentowe, a także rolników przeniesienie rozpoznawania tych spraw do innego sądu okręgowego stanowi naruszenie zapewnionego normą konstytucyjną prawa obywatela do sądu. Przerzuci także na te osoby koszty i trudności związane z dojazdami do sądu.
   Sąd Okręgowy we Włocławku istnieje od 37 lat. Osiągał i osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie sprawności i jakości orzecznictwa w skali kraju. Oznacza to, że dobrze służymy społeczeństwu. Spełniamy cele zakładane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zwiększenia sprawności postępowania i zwiększenia dostępu obywateli do sądu.
Zarówno Sąd Okręgowy we Włocławku jak i działające  w jego strukturze sądu rejonowe zapewniają prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na tym obszarze.
Planowana likwidacja kolejnej instytucji państwowej jaką jest Sąd Okręgowy we Włocławku, bez jakichkolwiek uzgodnień społecznych, będzie odebrana przez mieszkańców Włocławka jako dowód dalszej degradacji tego miasta. Powiększy to i tak wysoki stopień zagrożenia społecznego w mieście, w którym występuje strukturalnie wysokie bezrobocie i przestępczość.
W tych warunkach stanowczo sprzeciwiamy się zniesieniu Sądów Rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Radziejowie, Lipnie i Rypinie bądź przenoszeniu ich do właściwości innych sądów okręgowych.
Domagamy się, aby niezbędne również naszym zdaniem, reformy w strukturze sądownictwa były dokonywane w sposób racjonalny, po głębokiej analizie i w atmosferze uzgodnień społecznych. W ramach równomiernego obciążenia pracą i efektywnego zarządzania kadrami nie uchylamy się od zwiększenia właściwości terytorialnej obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku.
     Priorytetem Władz Miasta Włocławka oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego winno być dobro społeczności lokalnej, w tym zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu do sądu. Działaniem niedopuszczalnym i wręcz nieetycznym jest przerzucanie na ludzi biednych, schorowanych i rolników odpowiedzialności za koszty podejmowanych decyzji w ramach reformy sądownictwa, co bez wątpienia nastąpi w przypadku likwidacji Sądów Rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie oraz Sądu Okręgowego we Włocławku, w tym działającego w jego strukturach Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
    Nie wolno dopuścić do tego, aby dorobek społeczności lokalnych, w tym także dorobek materialny oraz ich osiągnięcia zostały zaprzepaszczone, a sądy zniknęły z mapy Włocławka oraz Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Radziejowa i Rypina.

Likwidacja Sądu Okręgowego we Włocławku i utworzenie w jego miejsce wydziałów zamiejscowych innego sądu okręgowego oraz zniesienie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku, spowoduje znaczne ograniczenie dostępu społeczności lokalnej do wymiaru sprawiedliwości.
Apelujemy do Prezydenta Miasta Włocławka, władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w działania na rzecz obrony samodzielności i integralności Sądu Okręgowego we Włocławku oraz Sądów Rejonowych we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie, kierując się przede wszystkim dobrem społeczeństwa zamieszkującego tereny województwa kujawsko-pomorskiego.


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego we Włocławku zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego:
•    Do przedstawiania stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów zawartego w niniejszej uchwale we wszystkich rozmowach i na naradach prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczących zniesienia sądów rejonowych z okręgu włocławskiego bądź Sądu Okręgowego
we Włocławku
•    Do doręczenia niniejszej Uchwały następującym osobom i instytucjom:
1.    Prezydent RP
2.    Prezes Rady Ministrów
3.    Marszałek Sejmu RP
4.    Marszałek Senatu RP
5.    Minister Sprawiedliwości
6.    Prezesi Sądów Apelacyjnych i Okręgowych
7.    Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie
8.    Zarząd Stowarzyszenia Sędziów ,,Iustitia”
9.    Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości
10.    Dyrektor Biura Analiz i Etatyzacji Sadownictwa Powszechnego
11.    Andrzej Person Senator RP
12.    Domicela Kopaczewska Poseł RP
13.    Marek Wojtkowski Poseł RP
14.    Eugeniusz Kłopotek Poseł RP
15.    Łukasz Zbonikowski Poseł RP
16.    Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
17.    Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu
18.    Prezydent Miasta Włocławek
19.    Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
20.    Rada Miasta Włocławek
21.    Starosta Włocławski
22.    Wojewoda Kujawsko-Pomorski
23.    Sejmik Wojewódzki
24.    Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Piekarska 6, Włocławek
25.    ZUS O/Toruń, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń
26.    KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy, 85-092 Bydgoszcz
27.    Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, ul. Nowogródzka 11, 00-513 Warszawa
28.    NSZZ Solidarność ’80, ul. Traugutta 26, Włocławek
29.    NSZZ Solidarność, ul. Św. Antoniego 6, Włocławek
30.    Polski Związek Emerytów i Rencistów, Oddział Okręgowy, ul. Okrzei 74a, Włocławek
31.    Polski Związek Emerytów i Rencistów – Zarząd Główny, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa

    
Załącznik


Dotychczasowa działalność Sądu Okręgowego we Włocławku i ewentualne skutki reformy sądownictwa.

    Włocławek jest miastem położonym w województwie kujawsko-pomorskim i siedzibą powiatu. Posiada ok. 120 tys. mieszkańców, przy bardzo wysokim bezrobociu kształtującym się na poziomie ok. 20% (jeden z wyższych poziomów bezrobocia w kraju).
Sąd Okręgowy we Włocławku
    Sąd Okręgowy we Włocławku funkcjonuje od 37 lat. W jego obszarze właściwości znajdują się  Sądy Rejonowe: we Włocławku, w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie.
    W Sądzie Okręgowym funkcjonują następujące Wydziały: I Cywilny, II Karny, III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Cywilny Rodzinny. W ramach II Wydziału Karnego istnieje Sekcja Odwoławcza.
W lipcu 2004 roku nakładem znacznych środków finansowych i pracy pracowników Sądu Okręgowego we Włocławku  utworzono Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako IV Wydział Sądu Okręgowego. Utworzenie tego Wydziału spowodowane było ważkimi powodami społecznymi, ponieważ orzecznictwo z tego zakresu dotyczy w znacznej większości ludzi najuboższych, pozbawionych pracy i innych świadczeń, osób starszych, niedołężnych, dotkniętych niepełnosprawnością i nieporadnością życiową a także szerokiej rzeszy rolników. Wówczas uznano, że dostępność do sądu znajdującego się jak najbliżej miejsca zamieszkania jest najlepszym sposobem  zapewnienia prawa do sądu gwarantowanego przepisami Konstytucji. Uznano wówczas, że konieczność dojeżdżania tych obywateli do Sądu Okręgowego w Toruniu znacznie to prawo ogranicza. Tym bardziej za znaczne organicznie dostępu do Sądu uznać należy konieczność dojazdu kilkadziesiąt kilometrów do np. Sądu Okręgowego w Łodzi.
W latach 2005-2011 średnioroczny poziom załatwionych spraw wynosi 1455, z czego ponad 85% stanowiły sprawy I instancyjne w których bezpośredni udział stron jest niezbędny a często połączony z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich przez biegłych Sądu Orzekającego. Oznacza to, że istnienie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku jest znaczące i trudne do przecenienia dla społeczności lokalnej.
  Proponowane obecnie rozwiązania znacznie ograniczą dostępność wyżej wymienionych osób do sądu w sposób niemożliwy do zaakceptowania i sprzeczny z deklaracjami Ministra Sprawiedliwości zawartymi chociażby w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” z dniu 13 stycznia 2012 roku, gdzie Pan Minister stwierdził: cyt: „ w wyniku zaplanowanej  reformy nie zostanie zamknięty żaden sąd. Obywatele nie będą mieli trudności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości”. Nadmienić należy, iż  np. w przypadku Łodzi odległość pomiędzy Czernikowem z Łodzią wynosi ponad 150 km. Znaczna część interesantów w toku postępowania przez sądem ubezpieczeń społecznych jest poddawana badaniom przez zespół biegłych lekarzy sądowych co łączy się także z koniecznością dojazdu do miasta- siedziby sądu. To powoduje określone dodatkowe koszty, które te osoby muszą ponieść a często pozostają one bez żadnych środków utrzymania. W 2012 roku planowane jest wprowadzenie zmian w zakresie składek zdrowotnych rolników, co niewątpliwie znacznie zwiększy ilość odwołań od decyzji KRUS. Właściwość sądu ubezpieczeń w którym rozpoznaje się wyłącznie odwołania od decyzji organów rentowych w kształcie proponowanym będzie rozmijać się zupełnie ze strukturą tychże organów rentowych, gdyż Oddział ZUS znajduje się w Toruniu a Oddział KRUS i Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy i nie obejmują swoim zasięgiem terenów województwa mazowieckiego i łódzkiego.
    Sąd Okręgowy we Włocławku osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie sprawności postępowania i jakości orzecznictwa przewyższające średnią w kraju. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze orzeczniczej i urzędniczej.
    Średnioroczny wpływ spraw do Sądu Okręgowego we Włocławku w latach 2005-2011 wyniósł 9.014 spraw, do Sądów Rejonowych w okręgu 84.813 spraw, natomiast w całym okręgu włocławskim średni wpływ spraw wyniósł 93.827 spraw (bez Dziennika odpisów).
    Kadra urzędnicza zatrudniona w Sądzie Okręgowym we Włocławku nie tylko spełnia warunki Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ale nadal permanentnie podwyższa kwalifikacje zawodowe przez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz inne ośrodki szkoleniowe.
    Skutki likwidacji Sądu Okręgowego we Włocławku i zniesienia Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku:

  • Znaczne utrudnienie dostępu do sądu ludzi najuboższych, pozbawionych pracy i innych świadczeń, osób starszych, niedołężnych, dotkniętych niepełnosprawnością i nieporadnością życiową, a także szerokich rzesz rolników (odległość petenta od sądu może wynosić nawet 150 km);
  • Ograniczenie terytorialne i wydłużenie drogi petentów i interesantów do sądu co stoi w sprzeczności z celami Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • Utrudnienie dostępu petentów do prezesa sądu okręgowego jako kierownika jednostki organizacyjnej;
  • Przerzucenie kosztów reformy na obywateli (koszt dojazdu do sądu i trudności z tym związane);
  • Pogorszenie sprawności postępowań sądowych, wydłużenie czasu trwania spraw w sądzie;
  • Znaczne pogorszenie warunków pracy kadry orzeczniczej i urzędniczej, a także utrata pracy przez część urzędników.
     

Uważamy, że w pierwszej kolejności należy dokonać zmian obowiązujących procedur w każdej dziedzinie prawa, a dopiero potem dokonywać zmian strukturalnych sądownictwa.

Galeria:

Sąd Okręgowy we Włocławku

Ocena internautów:

4.00 pkt

26

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 4.00
liczba ocen: 26
Szybka zmiana regionu Polski