Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Rejonowy w Łaskach

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Rejonowy w Łaskach

Sąd Rejonowy w Łaskach

ul. Kolejowa 12

98-100 Łask

Łódzkie

łaski

Łask

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Godziny urzędowania

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Łasku:
poniedziałek: 7:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty wydziałów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 9:00 - 15:00

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 14:00

 

Kasy Sądu:

I Kasa: Łask, ul Kolejowa 12

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 z przerwą od godz. 11.45 do 12.00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego w miesiącu, w którym kasa czynna jest w godzinach od 8.00 do 13.00

II Kasa: Łask, ul. Przemysłowa 5

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 12.30 do 14.30.

III Kasa: Poddębice, ul. Północna 5

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z przerwą od godz. 11.45 do 12.00

 

Wydziały

 

• I Wydział Cywilny - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Świstek

telefon: 43 676-85-27

fax: 43 676-85-04

 

 

• II Wydział Karny - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Bulzacka

telefon: 43 676-85-36

fax: 43 676-85-05

 

 

• III Wydział Rodzinny i Nieletnich - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Marianna Latuszkiewicz

telefon: 43 676-85-56

fax: 43 676-85-06

 

  

 

• IV Wydział Pracy

 

- zniesiony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 

Od 1 kwietnia 2011 roku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Łasku są rozpatrywane w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19.

  

 

 

• V Wydział Ksiąg Wieczystych w Łasku - Łask ul. Przemysłowa 5

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Dorota Uznańska

telefon: 43 675-26-43

fax:  43 675-26-43

 

 

• VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach - Poddębice ul. Północna 5

 

 KIEROWNIK SEKRETARIATU

Monika Terlecka

telefon: 43 678-75-61

fax:  43 678-75-62

 

 

• VII Zamiejscowy Wydział Karny w Poddębicach - Poddębice ul. Północna 5

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Beata Ożadowicz

telefon: 43 678-75-50

fax:  43 678-75-51

 

 

• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Galeria:

Sąd Rejonowy w Łaskach

Ocena internautów:

4.60 pkt

20

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 4.60
liczba ocen: 20
Szybka zmiana regionu Polski