Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Rejonowy w Łasku II Wydział Karny

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Rejonowy w Łasku II Wydział Karny

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Wydziały

 

• I Wydział Cywilny - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Świstek

telefon: 43 676-85-27

fax: 43 676-85-04

 

 

• II Wydział Karny - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Bulzacka

telefon: 43 676-85-36

fax: 43 676-85-05

 

 

• III Wydział Rodzinny i Nieletnich - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Marianna Latuszkiewicz

telefon: 43 676-85-56

fax: 43 676-85-06

 

  

 

• IV Wydział Pracy

 

- zniesiony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 

Od 1 kwietnia 2011 roku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Łasku są rozpatrywane w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19.

  

 

 

• V Wydział Ksiąg Wieczystych w Łasku - Łask ul. Przemysłowa 5

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Dorota Uznańska

telefon: 43 675-26-43

fax:  43 675-26-43

 

 

• VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach - Poddębice ul. Północna 5

 

 KIEROWNIK SEKRETARIATU

Monika Terlecka

telefon: 43 678-75-61

fax:  43 678-75-62

 

 

• VII Zamiejscowy Wydział Karny w Poddębicach - Poddębice ul. Północna 5

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Beata Ożadowicz

telefon: 43 678-75-50

fax:  43 678-75-51

 

 

• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

 

Galeria:

Sąd Rejonowy w Łasku II Wydział Karny

Ocena internautów:

3.90 pkt

24

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 3.90
liczba ocen: 24
Szybka zmiana regionu Polski