Kategorie
Home» » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Sądy województwo podkarpackie (Znalazłem 58)

  Logo: Instytucja:
1. Sąd Okręgowy w Przemyślu Sąd Okręgowy w Przemyślu
ul. Konarskiego
37-700 Przemyśl
Sąd
2. Więcej... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego
35-016 Rzeszów
Sąd
3. Więcej... Sąd Rejonowy XIII Wydział Grodzki w Rzeszowie
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
4. Więcej... Sąd Rejonowy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
5. Więcej... Sąd Rejonowy XI Wydział Grodzki w Rzeszowie
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
6. Więcej... Sąd Rejonowy X Wydział Grodzki w Rzeszowie
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
7. Więcej... Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Rynek
36-020 Tyczyn
Sąd
8. Więcej... Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Rzeszowie
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
9. Więcej... Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Przemyślu
ul. Konarskiego
37-700 Przemyśl
Sąd
10. Więcej... Sąd Rejonowy VI Wydział Karny Wykonawczy w Rzeszowie
pl. Śreniawitów
35-032 Rzeszów
Sąd
11. Więcej... Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
12. Więcej... Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
ul. Słowackiego
35-060 Rzeszów
Sąd
13. Więcej... Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów w Rzeszowie
ul. Hetmańska
35-045 Rzeszów
Sąd
14. Więcej... Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie
ul. Trembeckiego
35-234 Rzeszów
Sąd
15. Więcej... Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lubaczowie
ul. Mickiewicza
37-600 Lubaczów
Sąd
16. Więcej... Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rzeszowie
ul. Słowackiego
35-060 Rzeszów
Sąd
17. Więcej... Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny w Lubaczowie
ul. Mickiewicza
37-600 Lubaczów
Sąd
18. Więcej... Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Lubaczowie
ul. Mickiewicza
37-600 Lubaczów
Sąd
19. Więcej... Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Rzeszowie
pl. Śreniawitów
35-032 Rzeszów
Sąd
20. Więcej... Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Przemyślu
ul. Konarskiego
37-700 Przemyśl
Sąd
Strona: [1] 2 3 Następna
Szybka zmiana regionu PolskiSądy - Województwo Podkarpackie
Sądy - Miasta na prawach powiatu Sądy - Powiaty Herb województwa Podkarpackiego Herb województwa Podkarpackiego