Kategorie
Home» » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Sądy województwo śląskie (Znalazłem 124)

  Logo: Instytucja:
1. Więcej... Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Tychach
pl. Baczyńskiego
43-100 Tychy
Sąd
2. Więcej... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego
44-100 Gliwice
Sąd
3. Więcej... Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego
42-217 Częstochowa
Sąd
4. Więcej... Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsko-Biała
ul. Piastowska
43-300 Bielsko-Biała
Sąd
5. Więcej... Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach
ul. Brata Alberta
40-020 Katowice
Sąd
6. Więcej... Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Sosnowcu
ul. Kaliska
41-200 Sosnowiec
Sąd
7. Więcej... Sąd Rejonowy XI Wydział Grodzki Karny w Sosnowcu
ul. Kaliska
41-200 Sosnowiec
Sąd
8. Więcej... Sąd Rejonowy X Wydział Wykonywania Orzeczeń w Sosnowcu
ul. 1 Maja
41-200
Sąd
9. Więcej... Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach
ul. Kościuszki
44-100 Gliwice
Sąd
10. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział X Wykonywania Orzeczeń w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
11. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
12. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
13. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
14. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział IX Grodzki w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
15. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział IV Grodzki w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
16. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
17. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
18. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Chorzowie
ul. Rostka
41-500 Chorzów
Sąd
19. Więcej... Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku
ul. Wieluńska
42-100 Kłobuck
Sąd
20. Więcej... Sąd Rejonowy w Chorzowie VII Zamiejscowy Wydział Karny w Świętochłowicach
ul. Pocztowa
41-600 Świętochłowice
Sąd
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 Następna
Szybka zmiana regionu PolskiSądy - Województwo Śląskie
Sądy - Miasta na prawach powiatu Sądy - Powiaty Herb województwa Śląskiego Herb województwa Śląskiego