Kategorie
Home» » » » » » »

Urząd Pracy

Mapa: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną samorządu województwa, działającą w formie jednostki budżetowej.
Siedzibą Dolnośląskiego Wojewódzkiego  Urzędu Pracy jest miasto Wałbrzych.
Obszarem działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest teren województwa dolnośląskiego.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy posiada swoje Filie: we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy.
Nadzór nad  Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Celem działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest realizacja zadań Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w zakresie polityki rynku pracy.

Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy  kieruje Dyrektor.
Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyłonionego w drodze konkursu, powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  zgodnie z udzielonymi mu pełnomocnictwami, kieruje jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej funkcjonowanie.

Galeria:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia

Ocena internautów:

3.60 pkt

22

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:46

Ocena
Średnia Ocena: 3.60
liczba ocen: 22
Szybka zmiana regionu Polski