Kategorie
Home» » » » » »

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd stanu cywilnego w skrócie (USC) – organizacyjna jednostka wchodząca w skład urzędu gminy ustanowiona ustawą. Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji określonych spraw w tej ustawie. Sprawami tymi są: narodziny dziecka, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC a także połączyć parę gmin w jeden okręg USC. Kierownika Urzędu stanu cywilnego powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Zaręby-Bindugi (Znalazłem 10)

  Logo: Instytucja:
1. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Nowe Piekuty
ul. Główna
18-212 Nowe Piekuty
Urząd Stanu Cywilnego
2. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Kulesze Kościelne
ul. Główna
18-208 Kulesze Kościelne
Urząd Stanu Cywilnego
3. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Kobylin-Borzymy
ul. Główna
18-204 Kobylin-Borzymy
Urząd Stanu Cywilnego
4. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Klukowo
ul. Mazowiecka
18-214 Klukowo
Urząd Stanu Cywilnego
5. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Czyżew-Osada
ul. Mazowiecka
18-220 Czyżew-Osada
Urząd Stanu Cywilnego
6. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Ciechanowiec
ul. Adama Mickiewicza
18-230 Ciechanowiec
Urząd Stanu Cywilnego
7. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa
18-200 Wysokie Mazowieckie
Urząd Stanu Cywilnego
8. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Wysokie Mazowieckie
ul. Adama Mickiewicza
18-200 Wysokie Mazowieckie
Urząd Stanu Cywilnego
9. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Szepietowo
ul. Główna
18-210 Szepietowo
Urząd Stanu Cywilnego
10. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza
18-218 Sokoły
Urząd Stanu Cywilnego

Szybka zmiana regionu Polski