Home» » » » » »

Rejonowy Urząd Poczty w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 9, 58-300 Wałbrzych

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.
Dane instytucji:

Ostatnia data aktualizacji: 2012-01-13 17:56:12