Home» » » » » »

Dyrekcja Okręgu Poczty w Warszawie, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.
Dane instytucji:

Ostatnia data aktualizacji: 2012-01-13 17:56:12