Home» » » » » »

Rejonowy Urząd Poczty w Opolu, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.
Dane instytucji:

Rejonowy Urząd Poczty w Opolu

ul. Krakowska 46

45-076 Opole

Opolskie

Opole

Opole

Ostatnia data aktualizacji: 2012-01-13 17:56:12