Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Rejonowy w Opocznie

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Rejonowy w Opocznie

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Godziny otwarcia

Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy w Opocznie urzęduje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 – 18:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

 

Kasa:

Nr pokoju: 123

tel. (044) 755-70-87

poniedzialek – piątek: 8:30 – 14:30

 

Biuro Podawcze:

tel. (044) 755-71-07

poniedziałek: 7:30 – 18:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

 

Punkt informacyjny:

tel. (044) 755-71-07

poniedziałek: 7:30 – 18:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

 

Wydziały

Wydział I Cywilny

Przewodniczący wydziału:
SSR Dorota Lasota
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Agata Kowalska
SSR Zofia Michałowska
SSR Mirosława Makowska
 
Właściwość rzeczowa Wydziału Cywilnego:
 - do spraw z zakresu prawa cywilnego 
 
Sekretariat:
pok. 112 (I piętro)
tel. (44) 755-71-10
fax. (44) 755-71-12
email: Icywilny@opoczno.sr.gov.pl

 

Wydział II Karny

Przewodniczący wydziału:

SSR Elżbieta Madej
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Rozalia Białecka
SSR Krzysztof Lasota
SSR Jadwiga Świątek

SSR Agnieszka Róg

 

 
Właściwość rzeczowa Wydziału Karnego:
 - do spraw z zakresu prawa karnego 
 
Sekretariat:
pok. 213 (II piętro)
tel./fax: (44) 755-71-20
email: IIkarny@opoczno.sr.gov.pl
 

 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

Przewodniczący wydziału:
SSO Iwona Dembińska - Pęczek
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Mirosława Makowska

 

 
Właściwość rzeczowa Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
 - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 - do spraw demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 - do spraw leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych 
 - do spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw
 
Sekretariat:
pok. 013 (parter)
tel./fax: (44) 755-71-30
email:  IIIrodzinny@opoczno.sr.gov.pl
 
 

Wydział V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący wydziału:
SSR Anna Szymańska
 
Właściwość rzeczowa Wydziału Ksiąg Wieczystych
 - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
 
Sekretariat:
pok. 032 (parter)

tel./fax: (44) 755-71-50

Galeria:

Sąd Rejonowy w Opocznie

Ocena internautów:

3.70 pkt

24

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 3.70
liczba ocen: 24
Szybka zmiana regionu Polski