Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Godziny otwarcia kasy

Poniedziałek 9.15-16.00
Wtorek 8.00-13.30
środa 8.00-13.30
Czwartek 8.00-13.30
Piątek 8.00-13.30
*ostatni dzień miesiąca 8.00-13.00

 

 Sąd Rejonowy w Skierniewicach
ul. Reymonta 12 / 14
96-100 Skierniewice

Sąd Rejonowy w Skierniewicach liczy sobie 6 wydziałów, które zlokalizowane są w
budynku przy ul. Remonta 12/14:

I  Wydział Cywilny, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

II  Wydział Karny
, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

III  Wydział Rodzinny i Nieletnich, który rozpatruje sprawy:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw,
według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

IV  Wydział Pracy, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

V  Wydział Gospodarczy, który rozpatruje sprawy gospodarcze według właściwości ( sprawy gospodarcze wpływające z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Brzezinach, Łowiczu, Rawy Mazowieckiej i Skierniewic);

VII  Wydział Ksiąg Wieczystych, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa wieczyto-księgowego według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice).

 

Wydziały I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Renata Jagura

Kierownik Sekretariatu: Teresa Ancerowicz

Sekretariat wydziału mieści się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokojach nr 109,110,111

tel. 046 -834 -49-12, 046-834-49-13, 046 834-49-11
 II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Anna Ziembińska

Przewodniczący przyjmuje intersantów: w środy w godzinach 10.00 -12.00

Kierownik Sekretariatu: Dorota Śledź

Sekretariat wydziału mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na parterze w pokojach numer 3,4 i 5.

Wydział Karny pracuje:

w godzinach 7.30 do 18.00 w każdy poniedziełek

w godzinach 7.30 do 15.30 pozostałe dni

przerwa w pracy codziennie od 13.00 do 13.15

tel. 046-834-49-17, 18, 16

fax. 046-834-49-20

W ramach wydziału działa Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego

Kierownik Sekcji: SSR Lidia Siedlecka

Kierownik Sekretariatu: Bogusława Majewska

Sekcja mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na parterze w pokoju nr 1.

tel. 046-834-49-22, 23,24,25

fax. 046-834-49-24
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich ( II piętro)

Przewodniczący wydziału: SSR Barbara Urbanowicz

Przewodniczący przyjmuje intersantów w czwartki w godzinach od 10.00-12.00

Wydział pracuje:

od 7.30 do 18.00 w każdy poniedziełek

od 7.30 do 15.30 pozostałe dni

Kierownik Sekretariatu: Marzena Stańczak

Sekretariat wydziału mieści się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju nr 135 i 134

tel. 046-834-49-68, 046-834-49-63

fax. 046-834-49-68
 IV Wydział Pracy( II pietro)

Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Pintara

Przewodniczący przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 11.00-13.00

Wydział pracuje:

w godzinach 7.30-18.00 w każdy poniedziałek

w godzinach 7.30-15.30 pozostałe dni

przerwa w pracy od 13.00 do 13.15

Kierownik Sekretariatu: Hanna Adamiec

Od dnia 1 kwietnia 2011 roku Sąd Pracy w Skierniewicach obejmuje swoją właściwością sprawy z terenu Rawy Mazowieckiej, Brzezin i Łowicza

Sekretariat wydziału znajduje się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju 131 i 130

tel. 046-834-49-71
 V Wydział Gospodarczy ( II piętro)

Przedwoniczacy wydziału: SSR Marzena Rudnik-Niewrzał

Kierownik Sekretriatu: Jolanta Gajewska

Sekretariat wydziału mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju 126

tel. 046-834-49-47

fax. 046-834-49-47 wew.30
 VII Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący wydziału : SSR Jolanta Dziekan-Słodka

Kierownik Sekretariatu: Ewa Wachnowicz

Sekretariat wydziału znajduje się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na parterze w pokojach

tel. 046-834-49-73 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

tel. 046-834-49-32,35,34
 

Galeria:

Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Ocena internautów:

3.90 pkt

42

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 3.90
liczba ocen: 42
Szybka zmiana regionu Polski