Kategorie
Home» » » » » » »

Ambasada

Ambasada – stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą, że ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne lub w mieście będącym siedzibą organizacji międzynarodowej. W dyplomacji watykańskiej odpowiednikiem ambasady jest nuncjatura apostolska. W przypadku krajów członkowskich Wspólnoty Narodów, które wymieniają wysokich komisarzy, odpowiednikiem ambasady jest wysoka komisja.

Mapa: Iran Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Iran Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie

Dane kontaktowe:

Godziny otwarcia:

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

Nieczynne

Nieczynne

Logo:

Logo - Iran Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie

O instytucji:

Iran (pers. ايران – Īrān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslâmi-je Iran) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

Pierwsza wersja nazwy "Iran" pojawia się już w Aweście, gdzie jest mowa o Aryānām – [kraju] Ariów. Jej formą średnioperską było używane przez Sasanidów określenie Ērānšahr – kraj Ariów. Mimo to w językach europejskich aż do XX wieku na określenie Iranu używano powszechnie nazwy Persja, a nie Iran. Nazwa Persja pochodzi od nazwy ludu stanowiącego część ludów irańskich przybyłych na terytorium dzisiejszego Iranu pod koniec II tysiąclecia p.n.e. Persowie po raz pierwszy zostali wspomniani w asyryjskiej inskrypcji z 843 roku p.n.e. Użyto w niej nazwy Parsuaš, co jest odpowiednikiem staroperskiego Pārsva-.

Nazwy Persja używano początkowo w stosunku do terytorium zamieszkanego przez Persów, czyli stosunkowo niewielkiego kraju rządzonego przez podległych Medii Achemenidów, kiedy ci ostatni opanowali jednak stworzone przez Medów imperium, Grecy nazwę tę zaczęli stosować w stosunku do całego państwa tworzonego przez Persów i Medów. Od nich nazwa Persja przeszła do języków europejskich. Tymczasem Irańczycy pomiędzy sobą nadal używali określenia Persja jedynie w wąskim znaczeniu – stąd dzisiejszy ostan Fars, którego nazwa wywodzi się od tej starożytnej.

W roku 1935 Reza Szah Pahlawi poprosił o używanie nazwy Iran także przez dyplomację państw obcych. Początkowo na Zachodzie nową dla niego nazwę tego kraju przyjęto z pewnym zaskoczeniem, dzisiaj jednak jest ona coraz powszechniej używana na całym świecie, chociaż określenia Persja nadal używa się jako wygodnego synonimu, zwłaszcza dla dawniejszych okresów historii Iranu.

 

Wizy:

Celem uzyskania pozwolenia na wydanie wizy turystycznej osoby zainteresowane powinny aplikować bezpośrednio na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/en/evisa/. Po rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo decyzja będzie przesłana do Ambasady Iranu w Warszawie i na jej podstawie wydawane będą wizy. Można też skorzystać z pośrednictwa wizowego agencji turystycznych w Iranie.

Uwaga! Prosimy nie składać wniosków o wizę turystyczną w Ambasadzie. Wniosek wizowy, fotografię, paszport oraz potwierdzenie opłaty powinno się dostarczyć do Ambasady po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa. W celu uzyskania informacji o przyznaniu pozwolenia wizowego należy się kontaktować telefonicznie z Działem Wizowym ambasady.

Wizy tranzytowe

Warunkiem uzyskania wizy tranzytowej do Iranu jest posiadanie wizy kolejnego kraju, do którego podróżny udaje się tranzytem. O wizę tranzytową można ubiegać się  w Ambasadzie. Wiza przyznawana jest na okres 7 dni.

Wizy wjazdowe

Wizy wjazdowe do Iranu przyznawane są na podstawie zaproszenia wystosowanego dla osoby aplikującej przez organizację bądź firmę irańską. Zaproszenie to powinno być sporządzone na specjalnym formularzu i przesłane z Iranu bezpośrednio do Ambasady.

Wymagane dokumenty (niezależnie od rodzaju wizy):

- 1 egzemplarz formularza wizowego
- 1 aktualne zdjęcie (en face, kolorowe, 3/3,5 x 4/4,5 cm) – prosimy nie  
przyklejać zdjęcia                      
-  kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)
-  potwierdzenie opłaty wizowej (po uzyskaniu decyzji o przyznaniu wizy)
-  paszport ( ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 miesięcy)

Wizy są wydawane po 7 dniach od złożenia kompletu dokumentów (po uzyskaniu pozwolenia wizowego). W przypadku, gdy osoba aplikująca chciałaby otrzymać wizę w krótszym terminie, cena wizy ulegnie zwiększeniu o 20 %.

Opłaty wizowe dla obywateli państw Schengen:

Wiza turystyczna – 50 euro
Wiza wjazdowa - 60 euro
Wiza tranzytowa – 40 euro

Opłaty powinny być wnoszone na konto konsularne Ambasady w Banku Nordea, pl. Przymierza 5, 03-944 Warszawa:
PL 56 1440 1387 0000 0000 1014 0293
Swift code: NDEAPLP2

Składanie i wydawanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 15. Dokumenty można dostarczac osobiście lub za pośrednictwem kuriera.  Informacja telefoniczna (tel. 22-617 56 27)  w godz. 9 – 12.

 Dział Wizowy
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
Ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa

Tel. 22 – 617 56 27 (w godz. 9 – 12)
Fax. 22 – 617 84 52
E-mail: iranemb@iranemb.warsaw.pl

Galeria:

Iran Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie

Ocena internautów:

4.70 pkt

31

Wyślij wiadomość do instytucji:

*
*

*
*
captcha
*

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 4.70
liczba ocen: 31
Szybka zmiana regionu Polski