Home» » » » » »

Poczta Polska

Poczta Polska Założycielem i jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw łączności - Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych, usług kurierskich (Pocztex). Założycielem i jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw łączności - Ministra Administracji i Cyfryzacji.Poczta Polska S.A. jest 100-proc. udziałowcem Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Urząd Pocztowy Łódź 9

Urząd Pocztowy Łódź 9, ul. Wspólna 8, 91-462 Łódź (Łódź-Bałuty) - Pokaż na mapie

Adres: Urząd Pocztowy Łódź 9

Dane kontaktowe:

42 657-04-09

Poczta Polska

252327

Godziny otwarcia placówki:

09:00-20:00

09:00-20:00

09:00-20:00

09:00-20:00

09:00-20:00

Nieczynne

Nieczynne

Poczta Polska: Urząd Pocztowy Łódź 9

Poczta Polska Poczta Polska jest pocztowym operatorem publicznym, to znaczy, że jest ustawowo zobowiązana do świadczenia tzw. powszechnych usług pocztowych. Oznacza to, że ma obowiązek na terenie całego kraju świadczyć usługi polegające na przyjęciu i doręczeniu: listów do 2 kg, paczek do 10 kg (paczki nadane za granicą mogą mieć masę do 20 kg), przesyłek dla ociemniałych, przekazów pocztowych. Dodatkowo musi umożliwić, na życzenie nadawcy, traktowanie listu jako przesyłki poleconej, listu i paczki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, a także otrzymanie potwierdzenia odbioru i nadanie przesyłek i przekazów pocztowych na poste restante. Poczta Polska ma obowiązek utrzymywać określoną przepisami sieć placówek pocztowych (minimum jedna placówka pocztowa na każde 7 tys. mieszkańców miast i minimum jedna placówka pocztowa na każde 85 km2 terenów wiejskich), a także przestrzegać ustalonych minimalnych standardów jakościowych. Operator publiczny nie może nikomu odmówić wykonania powszechnej usługi pocztowej, pod warunkiem, że ten ktoś stosuje się do zapisów Regulaminu świadczenia tych usług. Obowiązek ten został nałożony w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom Polski korzystania z podstawowych usług pocztowych (nawet tam, gdzie świadczenie tych usług przynosi straty). Gdyby całość powszechnych usług pocztowych przynosiła straty, istnieje możliwość ich dotacji z budżetu państwa..

Ocena internautów tego urżedu pocztowego:

5.0 pkt

1

Tagi:

Poczta Polska
Ocena internautów Placówki Poczty Polskiej UP Łódź 9
Średnia ocena: 4,7
liczba ocen: 56

Ostatnia data aktualizacji: 2012-01-13 17:56:12

Szybka zmiana regionu Polski