Menu
Home» » » »

Gmina Malanów - Informacje

Populacja: 6523

Gęstość populacji: 60,87 osób/km²

Powierzchnia: 107,17 km²

TERYT: 3027052

Numer kierunkowy: 63

Tablice rejestracyjne: PTU

Urząd gminy Malanów

Adres: ul. Turecka 16 62-709

Oficjalna strona gminy Malanów

Gmina Malanów

Gmina Malanów (1937-54 gmina Dziadowice) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa konińskiego.

Siedziba gminy to Malanów. W gminie znajdują się 4 szkoły podstawowe oraz oddane do użytku w 2003 gimnazjum.

Według danych z 31 grudnia 2004 gminę zamieszkiwało 6504 osób.

Gmina zasięgiem swym obejmuje 17 sołectw: Bibianna, Celestyny, Dziadowice, Dziadowice-Folwark, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew, Miłaczew Kolonia, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Czachulec Stary , Targówka i Żdżenice.

Miejscowości niesołeckie: Brody, Miłaczewskie Młyny, Zygmuntówek.

Gmina położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Tureckiej, na wysokości od 130 m n.p.m. do 180 m n.p.m. Stolica gminy znajduje się w środkowo-zachodniej części Wału Malanowskiego, który stanowi część Wysoczyzny Tureckiej. Wał biegnie z północnego zachodu na południowy wschód, maksymalna szerokość dochodzi do 8 km, natomiast wysokość waha się od 150 do 186 m n.p.m. Pomimo przeprowadzenia głębokich odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej, na terenie gminy nie odkryto żadnych znaczących bogactw mineralnych. Eksploatowane są jedynie złoża piasku i żwiru.

Na terenie gminy, w pobliżu miejscowości Żdżenice, na wysokości około 138 m n.p.m., u podnóża Wału Malanowskiego, początek bierze rzeka Kiełbaska - lewobrzeżny dopływ Warty.

Jest to teren rolniczy, cechujący się dość znaczną lesistością, 72% stanowią grunty 5 i 6 klasy. Lasy zajmują blisko 2,8 tys. ha (25,8% - dominującym gatunkiem jest sosna - około 85%, następnie drzewa liściaste), użytki rolne obejmują 7,4 tys. ha, z czego 79% stanowią grunty orne, 20,5% użytki zielone, a 0,5% sady. Ponad połowa gruntów wymagających regulacji stosunków wodnych jest zmeliorowana. Z uwagi na warunki glebowe w uprawach dominują żyto i ziemniaki, a w hodowli trzoda chlewna. Na terenie gminy istnieje około 1,2 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych o zróżnicowanej wielkości. Ponad 85% wsi należących do gminy posiada sieć wodociągową, zasilaną z 4 hydroforni umiejscowionych w Malanowie, Kotwasicach, Miłaczewie oraz Czachulcu. Łącza długość sieci wodociągowej to 126,4 km z 1155 przyłączami. Przez tereny te nie przechodzi żadna linia kolejowa.

Od roku 1998 Malanów posiada nowoczesną biologiczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków typu "lenna", o przepustowości 320 m³ na dobę, oczyszczającą ścieki doprowadzane kanalizacją o łącznej długości 15 km. Gmina Malanów przystąpiła do Związku Komunalnego "Czyste Miasto - Czysta Gmina" w Kaliszu, deklarując swój udział w budowie zakładu utylizacji stałych odpadów komunalnych w Prażuchach (sąsiednia gmina Ceków-Kolonia) dla 39 miast i wsi.

Władze gminy

  • wójt: Gerard Krzeszewski
  • wicewójt: Artur Nowicki
  • przewodniczący Rady Gminy: Ireneusz Augustyniak
  • skarbnik: Marzanna Szczap
  • sekretarz: Karol Adamek
Sołtysi miejscowości gminy Malanów
sołectwo sołtys
Bibianna Marek Marecki
Celestyny Andrzej Toms
Czachulec Stary Zdzisław Kowalski
Dziadowice Grzegorz Wągiel
Dziadowice-Folwark Bożena Kołek
Feliksów Weronika Wolska
Grąbków Rafał Kąciak
Kotwasice Ilona Izydorczyk
Malanów Jerzy Nycek
Miłaczew Józef Kowalczyk
Miłaczew Kolonia Józef Dzięcioł
Miłaczewek Karolina Kolenda
Poroże Hieronim Pyszel
Rachowa Jerzy Frątczak
Skarżyn-Kolonia Józef Mikosik
Targówka Andrzej Potasiński
Żdżenice Mariusz Tomaszak

Placówki oświatowe

Na terenie gminy Malanów funkcjonuje sześć placówek oświatowych (przedszkole, 4 szkoły podstawowe oraz gimnazjum):

W sumie w szkołach na terenie gminy naukę pobiera 998 dzieci (w tym 75 w wieku przedszkolnym, 101 w oddziałach 'zerowych', 526 w szkołach podstawowych oraz 296 w gimnazjum).

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Malanów ma obszar 107,17 km², w tym:

  • użytki rolne: 68%
  • użytki leśne: 26%

Gmina stanowi 11,53% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 31 grudnia 2009:

Opis Ogółem
jednostka osób
populacja 6523
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
60,87


Sąsiednie gminy

Ceków-Kolonia, Kawęczyn, Mycielin, Tuliszków, Turek

Kody pocztowe w gminie Malanów (wyświetlono 2/2)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Malanów, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Malanów

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-19 12:30:17

Szybka zmiana regionu Polski