Kategorie
Home» » » » » »

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd stanu cywilnego w skrócie (USC) – organizacyjna jednostka wchodząca w skład urzędu gminy ustanowiona ustawą. Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji określonych spraw w tej ustawie. Sprawami tymi są: narodziny dziecka, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC a także połączyć parę gmin w jeden okręg USC. Kierownika Urzędu stanu cywilnego powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Czerniejew (Znalazłem 12)

  Logo: Instytucja:
1. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Paprotnia
ul. 3 Maja
08-107 Paprotnia
Urząd Stanu Cywilnego
2. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Mordy
ul. Kilińskiego
08-140 Mordy
Urząd Stanu Cywilnego
3. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Mokobody
pl. Chreptowicza
08-124 Mokobody
Urząd Stanu Cywilnego
4. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Kotuń
ul. Siedlecka
08-130 Kotuń
Urząd Stanu Cywilnego
5. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Korczew
ul. Ks. Stanisława Brzóski
08-108 Korczew
Urząd Stanu Cywilnego
6. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Domanice
08-113 Domanice
Notice: Undefined index: _street_nr in /home/tuti/domains/infopolska.com.pl/public_html/libraries/php/templates/compile/f7ba02c403b6cbe2ff279eaab203abde8f9d6296.file.instytucje-miejscowosc.tpl.php on line 134

Urząd Stanu Cywilnego
7. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Zbuczyn
ul. Jana Pawła II
08-106 Zbuczyn
Urząd Stanu Cywilnego
8. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Wodynie
08-117 Wodynie
Notice: Undefined index: _street_nr in /home/tuti/domains/infopolska.com.pl/public_html/libraries/php/templates/compile/f7ba02c403b6cbe2ff279eaab203abde8f9d6296.file.instytucje-miejscowosc.tpl.php on line 134

Urząd Stanu Cywilnego
9. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Wiśniew
ul. Siedlecka
08-112 Wiśniew
Urząd Stanu Cywilnego
10. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Suchożebry
ul. Aleksandry Ogińskiej
08-125 Suchożebry
Urząd Stanu Cywilnego
11. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Skórzec
ul. Siedlecka
08-114 Skórzec
Urząd Stanu Cywilnego
12. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Przesmyki
ul. 11 Listopada
08-109 Przesmyki
Urząd Stanu Cywilnego

Szybka zmiana regionu Polski