Menu
Home» » » »

Gmina Skierniewice - Informacje

Rodzaj gminy: miejska

Wysokość npm: 112-138 m n.p.m.

Populacja: 48958

Gęstość populacji: 1491 os./km²

Powierzchnia: 32,89 km²

Numer kierunkowy: 46

Tablice rejestracyjne: ES, ESK

Urząd gminy Skierniewice

Adres: Rynek 1 96-100 Skierniewice

Oficjalna strona gminy Skierniewice

Skierniewice

Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim, było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975-1998.

Według danych z 10 stycznia 2012 miasto liczyło 49 478 mieszkańców.

Dzielnice i osiedla

 • Centrum
  • osiedle Sobieskiego I
  • osiedle Sobieskiego II
  • osiedle Słoneczne
  • osiedle Trzcińska
  • osiedle Cicha
  • osiedle Bielany
  • osiedle Kopernika
  • osiedle Nad Potokiem
  • osiedle Graniczna
  • osiedle Mickiewicza
 • Widok
  • osiedle Pod Borem
 • Makowska
 • Zadębie
 • Feliksów
 • Grabina
 • Halinów
 • Balcerów
 • Rawka
 • Ruda
 • Sadowiczów
 • Serwituty
 • Starbacicha

Położenie

Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej.

Skierniewice są otoczone od północy przez Puszczę Bolimowską, która stanowi fragment Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Fragment zachodniej granicy miasta wyznacza Las Zwierzyniec. Na południowy wschód od miasta znajduje się las w Strobowie i Pamiętnej. Wschodnia granica miasta styka się z rzeką Rawką.

Wysokości bezwzględne zmieniają się niewiele na obszarze miasta i wynoszą od 112 m n.p.m. na krawędzi Puszczy Bolimowskiej do 138 m n.p.m. w południowo-wschodnim rejonie miasta.

W Skierniewicach łączą się trasy kolejowe z Warszawy, Łodzi i Koluszek oraz Kutna i Łowicza.

Demografia


Stan na dzień 31 grudnia każdego roku (2003-2007), zameldowani na pobyt stały i czasowy łącznie.

Historia miasta

Pierwsze pisemne świadectwa

Pierwsza pisemna wzmianka o Skierniewicach pochodzi z roku 1359. Wtedy właśnie arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik przyjął w Skierniewicach księcia mazowieckiego Siemowita III. Książę, którego państwo obejmowało swym zasięgiem Skierniewice, potwierdził w nim arcybiskupią własność tych terenów, a mieszkańców wsi obdarzył nowymi przywilejami.

Arcybiskup Jarosław Bogoria był prawdopodobnie pierwszym z prymasów Polski, który na stałe przebywał w swoich siedzibach w Łowiczu i Skierniewicach. Za jego panowania Skierniewice i całe dobra arcybiskupie zaczęły odnotowywać rozwój ekonomiczny i szybko rozrosły się do całkiem dużej osady, którą można było przekształcić w miasto.

Lokacja miasta

Przywilej lokacyjny Skierniewic podpisał arcybiskup Jan Odrowąż ze Sprowy. Stało się to 19 lutego 1457 roku w Uniejowie. Do miasta wcielono nie tylko osadę Skierniewice, ale także pobliską wieś Dęba. Jan Odrowąż rozbudował i zaludnił miasto, wybudował kościół oraz wyznaczył dni targowe na każdy czwartek i sobotę (jest tak do dziś) i jarmark w dzień św. Jakuba (25 lipca).

Prawa miejskie nadane przez Odrowąża wraz z przywilejami potwierdził w 1463 roku król Kazimierz Jagiellończyk.

Prymas Jan Przerębski (1559-1562) szczególnie przyczynił się do sławy miasta w całej Polsce. Założył on w Skierniewicach szkołę, której absolwenci z dobrymi skutkami studiowali później na Akademii Krakowskiej. Kierownictwo szkoły powierzył Benedyktowi Herbestowi, który jednak po śmierci swego protektora opuścił miasto, a szkoła zaczęła chylić się ku upadkowi.

W 1610 roku rozpoczęła się budowa pałacu arcybiskupiego. Jego budowę ukończył prymas Wawrzyniec Gembicki. W pałacu tym przyjmowani byli przez prymasów królowie Polski, a także miała miejsce siedziba sądów arcybiskupich. Pierwszym, który przyjechał do Skierniewic był Jan Kazimierz, poszukujący w 1652 roku schronienia przed "morowym powietrzem". Kiedy jednak choroba pojawiła się w mieście, przeniósł się do Łowicza. Na jesieni 1672 roku Skierniewice odwiedził późniejszy król Polski, hetman wielki koronny Jan Sobieski.

Rozwój i świetność miasta (XVIII wiek)

Pałac arcybiskupi oraz gotycki kościół prymasów spłonęły w pożarze na początku XVIII wieku. Pałac szybko odnowiono w 1721 roku. Jednocześnie abp Stanisław Szembek wybudował nowy barokowy kościół pw. św. Stanisława.

Wraz ze śmiercią króla Augusta II Sasa w 1733 roku rozpoczął się dla Skierniewic krótki czas świetności na politycznej mapie Polski. W mieście urzędował wtedy prymas Teodor Andrzej Potocki, który z urzędu stał się interreksem. Wkrótce miał sprawować ten urząd ponownie po ucieczce Stanisława Leszczyńskiego z kraju a przed objęciem tronu przez Augusta III. W ten sposób Skierniewice awansowały do miana "drugiej stolicy Polski".

W latach 80. XVIII w. prymas Antoni Ostrowski podjął decyzję o przebudowie swego pałacu oraz wybudowaniu nowego kościoła prymasowskiego pw. św. Jakuba na miejscu dawnego gotyckiego. Projektu podjął się nadworny architekt królewski Efraim Schroeger.

Ostatnim z prymasów, który swój urząd sprawował ze Skierniewic był Ignacy Krasicki. To właśnie w Skierniewicach powstawały jego fraszki i bajki. Wydawał też tu redagowaną przez siebie gazetę "Co tydzień". Rozwój miasta w XVIII wieku wiązał się z powstawaniem manufaktur sukienniczych.

Rozbiory Polski

W czasie rozbiorów Skierniewice trafiły do zaboru pruskiego. Prymasi stracili swoje posiadłości na rzecz króla pruskiego, a miasto zaczęło podupadać.

Wojny napoleońskie przyniosły kolejne zmiany polityczne. Skierniewice znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego, lecz po upadku Bonapartego znalazły się wraz z całym Księstwem we władaniu carów Rosji.

W roku 1867 Skierniewice otrzymały rangę miasta powiatowego i wraz z pobliskimi gminami zostały wyłączone z powiatu rawskiego.

W 1875 roku ukończona zostaje budowa dworca kolejowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Miasto po okresie stagnacji ponownie ożywa. Rodzina carska co kilka lat przyjeżdżała do Skierniewic, które były ich miejscem odpoczynku, a okoliczne lasy były areną carskich polowań.

Skierniewice były także miejscem spotkania trzech cesarzy. W pałacu należącym wtedy do cara Rosji spotkali się w 1884 roku car Aleksander III, cesarz Austrii Franciszek Józef I i cesarz Niemiec Wilhelm I. Prowadzili tam rozmowy dotyczące wzajemnych stosunków i polityki wobec polskich dążeń niepodległościowych.

W czasie przynależności Skierniewic do Rosji w mieście znajdowały się koszary wojskowe. Stacjonowały w nich dwa pułki wojsk rosyjskich. Dla nich przede wszystkim wybudowano w pobliżu koszar cerkiew Narodzenia Pańskiego. Dziś jest to kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

I wojna światowa

Wybuch I wojny światowej wprowadził sporo zamieszania w mieście. W rejonie miasta toczyły się kilkutygodniowe zawzięte walki, a Skierniewice zajęli Niemcy (wkroczyli do miasta bez walki). 24 października 1914 roku Rosjanie odbili miasto, by ostatecznie wycofać się z niego w grudniu. Wtedy front ustabilizował się na linii pobliskiej rzeki Rawki, a walki przybrały charakter wojny pozycyjnej, front utrzymał się do lipca 1915. W czasie tych walk wojska niemieckie po raz pierwszy użyły gazów bojowych.

II Rzeczpospolita

Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Skierniewice ponownie zaczęły rozkwitać. Miasto należało do województwa Warszawskiego. W 1916 roku (jeszcze w czasie wojny) przy placu św. Floriana wybudowano elektrownię. Dostarczała ona w 1925 roku prąd do prawie 400 domów w mieście. Obecnie z elektrowni pozostała jedynie zabytkowa brama.

W Skierniewicach zaczęły powstawać także inne zakłady produkcyjne. Wybudowano m.in. hutę szkła, fabrykę sklejki. W Skierniewicach umieściła swoje wydziały Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz doświadczalne gospodarstwo ogrodnicze.

W roku 1927 Skierniewice gościły prezydenta Mościckiego. Przyjechał on do miasta na otwarcie Domu Sejmikowego (znajdującego się między ulicami Jagiellońską i Konstytucji 3 Maja).

II wojna światowa

Skierniewice zostały zajęte przez wojska niemieckie 10 września 1939 roku i weszły pod zarząd okupacyjny. 1 kwietnia 1941 roku straciły miano miasta powiatowego i włączone zostały do powiatu łowickiego.

W końcu 1940 Niemcy utworzyli w mieście getto, w którym umieścili całą żydowską ludność Skierniewic oraz grupy Żydów z innych miast centralnej Polski (łącznie niemal 7000 osób). Getto uległo likwidacji na przełomie marca i kwietnia 1941, a jego mieszkańców zmuszono do pieszego marszu do Warszawy, w trakcie którego zmarło kilkaset osób. Ogromna większość skierniewickich Żydów nie przeżyła wojny, wymordowana w obozach zagłady bądź wyniszczona ciężkimi warunkami bytowymi.

17 stycznia 1945 roku do Skierniewic wkroczyły wojska radzieckie. W tym samym czasie główne siły garnizonu niemieckiego ulokowanego w mieście w pośpiechu się wycofywały.

Polska Ludowa

Władze ludowe przywróciły Skierniewicom rangę miasta powiatowego.

Skierniewice stały się ważnym ośrodkiem rozwojowym rolnictwa. W 1951 roku utworzono Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, a w 1964 Instytut Warzywnictwa. Ważną rolę odegrał Zakład Genetyki Roślin PAN.

Reformą administracyjną w 1975 roku zlikwidowano powiat skierniewicki, a w jego miejsce utworzono województwo skierniewickie. W związku z tym zapadła decyzja o rozbudowie miasta i powiększeniu liczby jego mieszkańców, które było jednym z najmniej ludnych miast wojewódzkich i zamieszkane było przez niespełna 30 tys. osób. Zamiar ten zamierzano zrealizować głównie poprzez zbudowanie dużego osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty; 1977 r. rozpoczęła się budowa osiedla Widok, obecnie skupiającego blisko 1/3 mieszkańców Skierniewic.

III Rzeczpospolita

Reforma administracyjna w 1999 roku zmniejszyła liczbę województw, a Skierniewice jako miasto na prawach powiatu znalazły się w województwie łódzkim.

Zabytki Skierniewic

 • Kamienice przy rynku miejskim z końca XIX i początku XX wieku.
 • Ratusz miejski wybudowany w zwartym ciągu kamienic na miejscu dawniejszego drewnianego ratusza w 1847 roku.
 • Zespół pałacowo-parkowy, w tym:
  • Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich wybudowany w 1619 roku, przebudowany w 1780.
  • Park pałacowy położony po obu stronach rzeki Łupi; jego początki sięgają XV wieku, był później dwukrotnie przekomponowywany (w stylu barokowym pod koniec XVIII wieku, ogród angielski w XIX w.).
  • Klasycystyczna brama parkowa z dwoma kordegardami wybudowana w latach 1779-1780.
  • Willa "Aleksandria", zwana także pałacykiem "Sabadiany", z 1841 roku, według projektu Adama Idźkowskiego, rozbudowana w XX w.
 • Modrzewiowy dworek przy ul. św. Floriana, w latach 1879-1889 dom Konstancji Gładkowskiej, dziś Izba Historii Skierniewic.
 • Budynki koszarowe wojsk rosyjskich z końca XIX wieku przy ul. Batorego.
 • Dworzec kolejowy Skierniewice, Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, wybudowany w 1875 według planów Jana Heuricha w stylu gotyku angielskiego z wnętrzami neoklasycystycznymi.
 • Kompleks Parowozowni przy ul. Łowickiej 1, wzniesiony w 1845 roku jako jeden z ważniejszych obiektów technicznych pierwszej na ziemiach polskich linii kolejowej: Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
 • Willa Kozłowskich z 1890 roku, przebudowana w 1910, przy ulicy Piłsudskiego. Dziś siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Skierniewicach oraz Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości.
 • Dom Sejmikowy (siedziba starostwa powiatowego) przy ul. Konstytucji 3 Maja, budowany w latach 1922-1927.
 • Kościoły:
  • Kościół pw. św. Stanisława przy ul. Rawskiej wraz z cmentarzem św. Rocha, wybudowany w 1720 roku, najstarszy z zachowanych obecnie kościołów w Skierniewicach,
  • Kościół pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Senatorskiej, wzniesiony w 1781 na miejscu dawniejszego kościoła gotyckiego. Budynek plebanii budowany od 1924 do 1931 roku,
  • Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na placu Jana Pawła II wzniesiony jako cerkiew prawosławna w latach 1899-1903 jako kościół garnizonowy dla stacjonujących wojsk carskich.
 • Cmentarze:
  • rzymskokatolicki św. Józefa przy ul. Kozietulskiego,
  • żydowski przy ul. Granicznej,
  • żydowski przy ul. Strobowskiej,
  • wielowyznaniowy STRZELBA przy ul. Strobowskiej,
  • rzymskokatolicki św. Rocha przy kościele św. Stanisława

Stolica nauk ogrodniczych

 • Instytut Ogrodnictwa

Muzea

 • Izba Historii Skierniewic
 • Galeria Sztuki Współczesnej
 • Parter Galeria Agencja Handlowo-Usługowa

Edukacja

Przedszkola Miejskie

 • Przedszkole nr 1
 • Przedszkole nr 2
 • Przedszkole nr 3
 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 5
 • Przedszkole nr 10
 • Przedszkole nr 13

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
 • Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego
 • Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego
 • Gimnazjum Integracyjne
 • Gimnazjum nr 4

Inne szkoły

 • Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
 • Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Chor. Józefa Paczkowskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego
 • Zespół Szkół nr 4
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
 • Centrum Edukacji Milenium
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
 • Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Kultura

Biblioteki

 • Biblioteka Publiczna Miejska . Filia nr 2
 • Biblioteka Publiczna Miejska im. W.S. Reymonta
 • Biblioteka Pedagogiczna

Festiwale

 • Rock May Festival
 • Etnosfera
 • eFeF Urodziny Mistrza. inspiracje...

Kina

 • Kino Polonez

Ośrodki kultury

 • MCK - Młodzieżowe Centrum Kultury
 • RATP - Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości
 • MOK - Miejski Ośrodek Kultury

Sport i Rekreacja

 • Pływalnia "Nawa"
 • Hala sportowa nr 1
 • Hala sportowa nr 2
 • Hala sportowa nr 3
 • Skatepark na osiedlu Widok
 • Skatepark nad zalewem
 • Lodowisko przy ul.Bolesława Prusa 6A

Sport

 • MLKS Sorento Zadębie Skierniewice - piłka nożna
 • SAS Unia Skierniewice - piłka nożna
 • MKS Ósemka Skierniewice koszykówka (II liga)
 • MLKS Widok Skierniewice - Piłka nożna
 • MLKS Wojownik Skierniewice - Judo
 • Vis Skierniewice - siatkówka
 • Legion Skierniewice - Tenis stołowy
 • Ks Piątka Skierniewice - Szachy
 • Nawa Skierniewice - Pływanie

Religia

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą:

 • Kościół Rzymskokatolicki
  • Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP
  • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Parafia św. Jakuba Apostoła
  • Parafia św. Stanisława BM
  • Parafia Miłosierdzia Bożego
  • Parafia Wojskowa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  • Siostry Apostolinki
 • Kościół Boży w Chrystusie (Zbór Agape) - protestancka wspólnota o charakterze ewangelicznym
 • Świadkowie Jehowy

Polityka

Prezydenci miasta

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Włodzimierz Binder od 1990 do 1998
2. Jan Bogdan Darnowski od 1998 do 1999
3. Ryszard Bogusz od 1999 do 2006
4. Leszek Trębski od 2006

Miasta partnerskie

Miasto Państwo Początek współpracy
Gera  Niemcy 1976
Châtelaillon-Plage  Francja 1990 (1994 – Akt Zbratania)
Purgstall an der Erlauf  Austria 1988
Szentes  Węgry 2004
Náměšť na Hané  Czechy 2005
Łubnie  Ukraina 2007 - oświadczenie intencyjne
Levice  Słowacja 2004

Skierniewiczanie

Rafał Dratkowicz - polski aktor

Tamara Arciuch - polska aktorka

Lech Mackiewicz - polski aktor

Darek Foks - poeta i prozaik

Komunikacja

Komunikacja publiczna obsługiwana jest przez MZK Skierniewice

Drogi przebiegające przez Skierniewice:

 • krajowe
  • 70 Łowicz - Bełchów - Mokra Prawa - Skierniewice - Wola Pękoszewska - Zawady.
 • wojewódzkie
  • 705 Śladów - Tułowice - Konary - Sochaczew - Nowa Sucha - Bolimowska Wieś - Bolimów - Grabina - Skierniewice - Feliksów - Stare Rowiska - Byczki - Bliski Gaj - Słupia - Jeżów.
  • 707 Skierniewice - Strobów - Nowy Kawęczyn - Kurzeszyn - Rawa Mazowiecka - Pukinin - Cielądz - Żdżary - Jankowice - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki.

Kolej:

 • stacja Skierniewice,
 • przystanek Skierniewice Rawka.

Linie kolejowe przechodzące przez Skierniewice:

 • 1 Warszawa Centralna - Katowice
 • 11 Skierniewice - Łowicz Główny
 • 12 Skierniewice - Łuków

Media

 • Radio RSC
 • Telewizja kablowa:
  • "VECTRA" S.A.
  • "Timplus"
 • Portale Internetowe
  • Skierniewickie.pl
  • Skierniewice.naszemiasto.pl
  • Inne-Skierniewice.pl
  • eglos.pl

Bibliografia

 • Rys historyczny Skierniewic w 120 lat. Straż Ogniowa Ochotnicza Miasta Skierniewice. Reprint jednodniówek 1930, 1955, 1980, Skierniewice 2000
 • Skierniewicki samorząd w latach 1990-2000, Skierniewice 2000, ISBN 83-909180-3-X
 • Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Skierniewice w latach 2004-2011, Skierniewice 2004,

Kody pocztowe w gminie Skierniewice (wyświetlono 1/1)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Skierniewice, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Skierniewice

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-19 13:36:13

Szybka zmiana regionu Polski