Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Pabianice


Informacje o Pabianice:

Ilość ulic: 342

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 51.650002

Współrzedne geograficzne E: 19.382999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 42

Liczba ludności: 69598

Gęstość ludności: 2 115 os./km²

Powierzchnia: 32,99 km²

Wysokośc npm: 174–203 m n.p.m.

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0959079

TERC: 1008021

Tablice rejestracyjne: EPA

Herb Pabianice:

Herb Pabianice

Flaga Pabianice:

Flaga Pabianice

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Pabianice

 • Dzielnica: Jutrzkowice

 • Dzielnica: Karniszewice

 • Dzielnica: Karolew

 • Dzielnica: Klimkowizna

 • Dzielnica: Młodzieniaszek

 • Dzielnica: Rypułtowice

 • Dzielnica: Stare Miasto

Pabianice

Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa łódzkiego. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce.

Według danych z 9 października 2011 miasto liczyło 67 651 mieszkańców.

Położenie

Pabianice leżą w zespole miejskim Łodzi. Obszar miasta wynosi 32,99 km² i charakteryzuje się wydłużeniem w kierunku równoleżnikowym. Pabianice rozciągają się na równinie. Najniższy punkt miasta jest położony nad rzeką Dobrzynką, przy północnej granicy Pabianic i wynosi 174 m n.p.m. Najwyższy punkt jest zlokalizowany na południe od lasu miejskiego i wynosi 203 m n.p.m. Pabianice graniczą z Łodzią oraz gminami Dobroń, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.

Patronem miasta jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Według danych z roku 2009 Pabianice ma obszar 32,99 km², w tym:

 • użytki rolne: 53%
 • użytki leśne: 9%

Miasto stanowi 6,70% powierzchni powiatu pabianickiego.

Na terenie Pabianic i okolic występują gleby bielicowe (klasa V i VI) oraz gleby aluwialne i mułowo-bagienne klasy IV. W granicach miasta i gminy jest kilka żwirowisk oraz odkrywek gliny zwałowej.

Pabianice są położone w kredowej niecce łódzkiej, wypełnionej osadami lodowcowymi i aluwialnymi.

Sąsiednie gminy: gmina Dobroń, gmina Ksawerów, miasto Łódź, gmina Pabianice, gmina Rzgów

Historia

Początki osady

Pabianice powstały zapewne na przełomie X i XI w. jako niewielka śródleśna osada nad rzeczką Dobrzynką, dopływem Neru. Z tego też okresu pochodzi nazwa miejscowości, której założycielem był prawdopodobnie człowiek noszący imię Fabian (Pabian), dość popularne w sąsiednich Czechach. Z czasem zapomniano jednak o prawdziwym znaczeniu nazwy i piszący pod koniec XIX w. miejscowy dziejopisarz Maksymilian Baruch na podstawie miejscowych legend wywnioskował, że pierwotna nazwa brzmiała Pobawianice lub Pobijanice od zabawy w tutejszych lasach książąt i polowaniach (bijania) na dziką zwierzynę. Zupełnie inną wersją było wzięcie miana od skądinąd nieznanej księżnej o imieniu Fabianka, która miała być tak szpetnej urody, że musiano ją ukrywać przed ludźmi. Wedle miejscowej legendy aby ukryć swą brzydotę przed postronnymi miała ona udawać się na modlitwy do kościoła św. Mateusza z odległego o kilkadziesiąt metrów zamku podziemnym przejściem, prowadzącym pod obecną ul. Zamkową.

Pabianice wsią kościelną

Początkowo wieś była własnością księcia. Dopiero w II poł. XII w. stała się posiadłością kościoła krakowskiego. Źródła wiążą to wydarzenie z księżniczką czeską Judytą – pierwszą żoną Władysława Hermana. Powodem darowizny osady Pabianice wraz z okolicą zwaną Chropy (nazwa ta oznacza tereny podmokłe, bagienne), miała być według tradycji chęć złożenia wotum w celu wybłagania narodzin potomka (modły zostały wysłuchane i para książęca mogła się cieszyć 25 sierpnia 1085 lub 1086 r. z narodzin Bolesława III Krzywoustego. Położone w dużej odległości od Krakowa Pabianice przez następne stulecia przeżywały stagnację. Jak napisał w swojej kronice kanonik krakowski Jan Długosz: "częściej (okolice – przyp.) zwierz dziki za legowisko obierał, aniżeli dotykał pług rolnika".

Powstanie miasta

Sytuacja zmieniła się diametralnie na przełomie XIII i XIV w., kiedy siedziba zarządu dóbr kompleksu kapituły w ziemi sieradzkiej została umiejscowiona właśnie w Pabianicach. Wkrótce rozpoczęto też starania o możliwość lokowania tutaj miasta. Kiedy to się dokładnie stało – nie wiadomo, gdyż dokumenty lokacyjne spłonęły jeszcze w XVI w. Wprawdzie zgodę na założenie miasta wydał na ręce biskupa krakowskiego Jana Muskaty jeszcze Władysław Łokietek w 1297 r., jednak cel ten udało się zrealizować prawdopodobnie dopiero w połowie XIV w. Badacze najczęściej przyjmują lata 1342–1354, czyli równolegle z powstaniem tutejszej parafii. Pierwsze wzmianki źródeł o Pabianicach jako mieście pochodzą z końca XIV w. Wiadomo jednak, że Kazimierz Wielki nadał już miastu Pabianice dwa dni targowe – wtorek i piątek, co korzystnie wpłynęło na gospodarkę ówczesnych mieszczan.

Własność kościelna

Pabianice pozostały własnością kościelną kapituły krakowskiej. Do końca XVI w. kompleks ten obejmował dwa miasteczka (także Rzgów) oraz 51 wsi. W celu pomnożenia dochodów kapituła często decydowała się oddawać w zamian za opłaty swoje posiadłości w dzierżawę. Tenutariuszami (dzierżawcami) byli najczęściej duchowni, wywodzący się zresztą na ogół z kapituły krakowskiej, choć ze względu na ich liczne obowiązki zatrzymujące ich w stolicy, ich rolę przejmowali czasami świeccy starostowie. Własność kościelna utrzymała się na ziemi pabianickiej aż do końca istnienia I Rzeczypospolitej. Po 1793 r. zostały sekularyzowane przez Prusaków, stając się ekonomią rządową.

Miasto w okresie I Rzeczypospolitej

Pabianice nie były dużą miejscowością. W okresie najlepszej prosperity polskich miast, na przełomie XVI i XVII w., miasteczko osiągnęło liczbę tylko 1100 mieszkańców. Był to jednak znacznie lepszy rezultat niż mogła się pochwalić pobliska Łódź. Miasteczko ówczesne posiadało wyłącznie zabudowę drewnianą, zlokalizowaną wzdłuż starego traktu, biegnącego z Krakowa do Łęczycy (jest to obecna ulica Warszawska, dawniej zwana Piotrkowską). Jak to miało miejsce w większości niedużych ośrodków miejskich, ludność zajmowała się głównie uprawą ziemi. Także tutaj dało się jednak zauważyć wiele instytucji typowych dla miasta, jak drewniany ratusz poświadczony źródłowo w 1533 r. Właśnie w II poł. XVI w. zbudowano najcenniejsze pabianickie zabytki w stylu renesansowym – dwór obronny tenutariuszy dóbr pabianickich (wzniesiony w latach 1565–1571) oraz kościół parafialny św. Mateusza (1583–1588). Architektem obu obiektów był najprawdopodobniej Ambroży Włoch natomiast wykonawcą Wawrzyniec Lorek, któremu kapituła krakowska w zamian za budowę przyznała dom na Nowym Mieście w Pabianicach. W mur kościoła od strony północnej wmurowano fragment portalu rozebranej wieży mostowej z pierwotnym herbem Pabianic.

W mieście istniały cechy rzemieślników m.in. kołodziejów, kowali, piekarzy, rzeźników, sukienników, szewców, kuśnierzy i białoskórników (wytwórców zamszu). Przywilej cechowy ww. cechów nadany został 31.08.1553, a potwierdził go dwa lata później Zygmunt August.

Upadek miasta w XVII i XVIII w.

Od końca XVI w. miasto zaczęło powoli tracić na znaczeniu, nawet w skali regionalnej. Przyczyniły się to tego klęski żywiołowe (częste pożary i epidemie) oraz wojny jakie się przez Pabianice przewinęły. We znaki dał się wtedy zwłaszcza fakt braku murów miejskich, przez co Pabianice stanowiły łatwy łup dla przeciągających oddziałów wojskowych, często niestety również nieopłacanych polskich. W I poł. XVIII w. Pabianice zamieszkiwało już tylko 300 mieszkańców. Były więc miastem tylko z nazwy.

Apogeum rozwoju przemysłowego Pabianic

Okres stagnacji, jaką przeżywały Pabianice, minął bezpowrotnie wraz z przyłączeniem miasta do Królestwa Polskiego, stanowiącego część Imperium Rosyjskiego. Nowe władze przeznaczyły okolicę pod rozbudowę przemysłu włókienniczego i sukienniczego w kalisko-mazowieckim okręgu przemysłowym. Sprzyjała temu obfitość lasów, wód i gruntów rządowych. Powstający przemysł ściągnął do Pabianic osadników. Początkowo przybywali głównie mieszkańcy okolicznych miejscowości, po 1825 r. zaczęli się pojawiać osadnicy spoza Królestwa Polskiego. Wykwalifikowanych tkaczy i sukienników zachęcano do przyjazdu darmowymi działkami budowlanymi oraz ulgami podatkowymi. Dzięki temu liczba ludności szybko rosła. W latach 1823–1824 zdecydowano przeprowadzić regulację urbanistyczną Pabianic, tworząc tzw. Nowe Miasto, z osobnym Rynkiem (obecnie stoi tu dom towarowy "Trzy Korony"). Główną arterią komunikacyjną stała się ulica Szosowa (obecnie Zamkowa).

Okazją do błyskawicznego rozwoju Pabianic był kryzys w sukiennictwie, spowodowany wprowadzeniem w 1832 r. granicy celnej między Królestwem Polskim a Rosją. Umożliwiło to dynamiczny rozwój produkcji tkanin bawełnianych. Kolejne ważne daty w rozwoju tutejszego przemysłu to rok 1851, gdy zniesiono bariery celne między Królestwem z Rosją (otwarcie rynków zbytu dla wyrobów bawełnianych) oraz rok 1864, gdy uwłaszczono chłopów (dopływ taniej siły roboczej). Największym zakładem przemysłowym Pabianic była wówczas firma włókiennicza Krusche-Ender. W 1913 r. była ona czwartym co do wielkości zakładem włókienniczym w kraju. Liczba ludności Pabianic rosła nieustannie. Tylko w drugiej połowie XIX w. – ośmiokrotnie. U progu I wojny światowej w 1914 r. miasto zamieszkiwało już 48 000 mieszkańców. Pabianice stały się jednym z większych przemysłowych miast w Królestwie (szóste miejsce pod względem liczby zatrudnionych robotników).

Miasto trzech nacji

Pabianice, podobnie jak Łódź, były miastem wielokulturowym. Poniżej przedstawiamy główne narodowości, które zamieszkiwały Pabianice.

Niemcy

W Pabianicach oprócz żywiołu polskiego od końca XVIII w. zaczęli się pojawiać również osadnicy niemieccy i żydowscy. Przybysze z Niemiec osiedlali się głównie na Nowym Mieście i byli to z reguły specjaliści branży włókienniczej (tkacze, prządkowie, farbiarze). Dała się jednak zauważyć pewna specyfika – w przeciwieństwie do inny ośrodków zagłębia włókienniczego do Pabianic tłumnie przyjeżdżali oprócz luteran z Prus i zaboru pruskiego, czy Saksonii również niemieccy katolicy z Bawarii, Austrii, czy ze Śląska. W 1848 r. odsetek protestantów (głównie Niemców) w mieście osiągnął największy pułap 34%, następnie w związku z napływem ze wsi do przemysłu ludności polskiej stan ten sukcesywnie malał (spadł do 10% w 1914 r.). Zmiany w proporcjach ludnościowych dokonywały się też na skutek szybkiej polonizacji części przybyszów (np. rodzina św. Maksymiliana Kolbego). Spory procent mieszkańców miasteczka stanowili również wyznawcy innych kościołów reformowanych zwłaszcza kalwini (ich główny zbór znajdował się w pobliskim Zelowie) i bracia morawscy (członkami tego kościoła byli założyciele zakładów przemysłowych – Rudolf Kindler oraz Beniamin Krusche). Nabożeństwa dla miejscowych luteran początkowo odprawiane były w pabianickim zamku.

Dopiero później (w latach 1827–1831) na rogu ulicy Zamkowej i Kilińskiego wybudowano kościół ewangelicko-augsburski (rozbudowany w latach 1875–1876).

Żydzi

Trzecim narodem (po Polakach i Niemcach) byli Żydzi. Pabianice, jako miasteczko należące do kapituły krakowskiej, miało przywilej zakazujący starozakonnym osiedlania się w granicach grodu. Poszedł on w zapomnienie w XIX w. podczas gwałtownego uprzemysławiania miasta, choć formalnie dopiero w 1862 r. zezwolono Żydom zamieszkać w Pabianicach. Osadnictwo żydowskie w latach trzydziestych XIX w. było już tak liczne, że w 1836 r. zdecydowano się na założenie gminy wyznaniowej żydowskiej. Od 1847 r. Żydzi mieli już własną bożnicę na Starym Mieście. Została ona zburzona po drugiej wojnie światowej przez władze miasta pod pretekstem utworzenia niezbędnego targowiska. Żydzi stanowili w 1849 r. 15% procent mieszkańców Pabianic, a w 1939 r. – 18%. Zajmowali się głównie handlem, rzemiosłami i finansami. Kilka rodzin żydowskich dołączyło do grona zamożnych przemysłowców.

II wojna światowa

Pierwsze niemieckie bomby spadły na Pabianice 3 września 1939 roku, niszcząc domy na Starym Mieście i Bugaju. Zginęło kilkudziesięciu mieszkańców. Miasta broniły: 72. Pułk Piechoty i 15. Pułk Piechoty "Wilków". Poniosły one ciężkie straty, głównie za sprawą dywersantów i ludności niemieckiej. To oni wskazywali hitlerowcom miejsca zgrupowań polskich żołnierzy, transporty wojskowe i magazyny z zaopatrzeniem dla armii. Miejsca te bombardowały hitlerowskie samoloty. Dywersanci urządzali też zasadzki na mniejsze oddziały polskich żołnierzy. 8 września do Pabianic wkroczyły wojska niemieckie.

Okupacja przyniosła tragedię mieszkającej w Pabianicach ludności żydowskiej. Hitlerowcy pozbawili Żydów wszelkich praw i ograbili. Na początku 1940 r. na Starym Mieście okupant utworzył getto, gdzie w nieludzkich warunkach stłoczył starozakonnych z miasta i okolic. Większość mieszkańców getta, jeśli nie zmarła z głodu i epidemii, została zamordowana w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Pozostałych przetransportowano do morderczego obozu pracy przy ulicy Warszawskiej 127 oraz getta łódzkiego. Jedynym dziś śladem bytności ludności żydowskiej w Pabianicach są macewy na cmentarzu na zachodnich rubieżach miasta.

Pabianice zostały wcielone do III Rzeszy (znalazły się w tzw. Kraju Warty) i przeznaczone do całkowitej germanizacji. Miasto dostało nazwę Burgstadt, ulice i place – niemieckich patronów. Zamknięto polskie szkoły i instytucje, w dalszej kolejności planując wysiedlenie całej polskiej ludności na wschód. Wielu Polaków w tym również dzieci deportowano do Rzeszy na przymusowe roboty. Władze okupacyjne usunęły Polaków z lepszych domów w centrum miasta. Ludność zmuszano do pracy w zakładach włókienniczych produkujących głównie tkaniny na mundury i bieliznę dla niemieckich żołnierzy. Planowano również gruntowną przebudowę miasta, by odpowiadało ono niemieckim standardom. W 1941 r. w zachodniej części Pabianic Niemcy rozpoczęli budowę dzielnicy mieszkaniowej dla niemieckich kolonistów. Nadano jej nazwę Neue Heimat ("Nowa Ojczyzna"). Projekt ten do końca wojny zrealizowano jedynie częściowo.

Nocą z 19 na 20 stycznia 1945 r. do Pabianic wkroczyły wojska I Frontu Białoruskiego pod dowództwem generała Gieorgija Żukowa. Uciekających Niemców bombardowały radzieckie samoloty, a radzieckich żołnierzy i polską ludność cywilną – niemieckie, zabijając kilkaset osób i obracając w ruiny budynki w centrum miasta. Niemcy zdążyli zniszczyć największe tkalnie i zakłady mechaniczne.

Czasy obecne

Pabianiccy Żydzi zostali wymordowani w okresie Holocaustu, nieliczni ocaleni po wojnie wyemigrowali do Izraela. Niemcy, którzy nie uciekli w 1945 r. przed Armią Czerwoną, musieli kilka lat później przymusowo opuścić swe domy i wrócić do starej ojczyzny. W zbudowanych dla nich blokach mieszkają dziś Polacy. Przejęte przez państwo wielkie fabryki, po wojnie znacznie rozbudowywano, powstawały też nowe, produkcja szła pełną parą. W zachodniej oraz południowej części miasta zbudowane osiedla bloków – Piaski i Bugaj. Obecne Pabianice to prawie 70-tysięczne miasto, w którym dominuje przemysł lekki.

Demografia

Struktura demograficzna mieszkańców Pabianic wg danych z 31 grudnia 2008 r.:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 69 470 100 37 556 54,06 31 914 45,94
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 11 078 15,95 5382 7,75 5696 8,2
wiek produkcyjny (18–65 lat) 44 501 64,06 22 139 31,87 22 362 32,19
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 13 891 20 10 035 14,45 3856 5,55


Wikiźródła Zobacz wykaz na Wikiźródłach

Architektura i urbanistyka

Zabytki opisane w odrębnym artykule:

 • Renesansowy kościół św. Mateusza
 • Renesansowy dwór obronny kapituły krakowskiej
 • Domy tkaczy
 • Zabudowania fabryczne zakładów bawełnianych "Krusche-Ender"
 • Dawne biuro zakładów "Krusche-Ender" z rzeźbą "prządki"
 • Dawny pałac rodziny Enderów
 • Kościół ewangelicki św. Piotra i św. Pawła
 • Neogotycki kościół Najświętszej Marii Panny
 • Zespół cmentarzy chrześcijańskich
 • Dworzec kolejowy PKP
 • Cmentarz żydowski w Pabianicach
 • Synagoga (zniszczona)
 • Neorenesansowa kaplica przy ul. Waryńskiego (w ruinie)
 • Dzielnice i osiedla

  Centrum, Bugaj, Piaski, Stare Miasto, Karniszewice, Klimkowizna, Jutrzkowice, Wola Zaradzyńska Nowa, J. Salwy, Marii Konopnickiej, Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Dąbrowa, Rypułtowice, Czyryczyn (daw.Sereczyn), Karolew.

  Gospodarka

  Przemysł

  W okresie powojennym Pabianice, tuż po Gliwicach, posiadały największą liczbę różnorodnych gałęzi przemysłu w Polsce. Okres nowego rozwoju gospodarczego po 1989 roku w znacznym stopniu zmienił strukturę własnościową zakładów przemysłowych. Tereny produkcyjne po nacjonalizacji przemysłu w Polsce po II wojnie światowej stały się własnością Skarbu Państwa lub spółdzielni. Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorstw w Pabianicach należy do prywatnych inwestorów.

  W 2003 roku niemal cała działalność produkcyjna nadal odbywała się na obszarach powstałych, zorganizowanych i zagospodarowanych w poprzednich okresach kształtowania przemysłu w mieście. Kumulują się one w trzech strefach:

  • stara dzielnica przemysłowa
  • nowa dzielnica przemysłowa
  • obszary przy linii kolejowej

  Przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej spowodowało, że wiele zakładów przemysłowych w Pabianicach podupadło, a liczne przedsiębiorstwa zlikwidowano (zakłady przemysłu bawełnianego Pamotex, fabryka maszyn drogowych Madro, zakłady przemysłu wełnianego Pawelana).

  Kryzys wielkich zakładów przemysłowych, a zwłaszcza kombinatów włókienniczych, skutkował kurczeniem się powierzchni terenów przemysłowych, które pod koniec lat 80. XX w. obejmowały 158 ha. W 2003 roku powierzchnia tych terenów zmalała do 136 ha. Znaczny wpływ na to miało przeznaczenie wielohektarowych działek dawnych terenów fabrycznych pod budowę centrów handlowo-usługowych.

  Mimo upadku wielu zakładów przemysłowych, nadal dominuje przemysł lekki. Jednak ważne miejsce w strukturze gałęziowej zajmują: przemysł chemiczny (zakłady farmaceutyczne Polfa, fabryka leków Aflofarm), spożywczy (Zakłady Mięsne Pamso SA) oraz elektromaszynowy (fabryka żarówek Philips). Różnorodność gałęziowa sprawiła, że przemysł pabianicki nie popadł w stan głębokiego kryzysu.

  Radykalne zmiany zaszły w strukturze wielkości zakładów. W 1989 roku w mieście było ok. 180 państwowych i spółdzielczych zakładów przemysłowych, w których pracowało około 30 tys. osób.

  W 2003 roku działało ok. 2200 przedsiębiorstw, zatrudniających 12 tys. pracowników a w 2006 było zarejestrowanych 8554 podmiotów gospodarki narodowej czyli o 77 podmiotów więcej niż w 2003 r.

  Struktura działalności gospodarczej Pabianic w 2003 r..

  • przemysł lekki 27%
  • przemysł chemiczny 19%
  • przemysł spożywczy 16%
  • przemysł elektromaszynowy 13%
  • przemysł drzewny 7%
  • pozostałe gałęzie 18%

  Edukacja

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  • Gimnazjum nr 1 w Pabianicach im. Jana Pawła II
  • Gimnazjum nr 2 w Pabianicach im. Armii Krajowej
  • Gimnazjum nr 3 w Pabianicach im. Tadeusza Kościuszki
  • Prywatne Gimnazjum im. św. Wincentego Paulo
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Promyka
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 5
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza
  • Szkoła Podstawowa nr 8
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica
  • Szkoła Podstawowa nr 17
  • Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego
  • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego
  • Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów miasta Pabianic
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego Paulo
  • "Heureka" Zespół Szkół Prywatnych
  • "COSINUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające

  Media lokalne

  • Prasa:
   • Życie Pabianic – tygodnik, ukazuje się we wtorki
   • Moje Miasto Pabianice – tygodnik, ukazuje się we wtorki
   • Nowe Życie Pabianic – pismo, ukazuje się we wtorki i piątki
   • Pabianicki Tygodnik Reklamowy – pismo bezpłatne ogłoszeniowe
   • Bliżej Ciebie – tygodnik, ukazuje się w soboty jako dodatek do Expressu Ilustrowanego
  • Dawniej:
   • Puls Pabianic – bezpłatny tygodnik, ukazujący się w latach 2005-2007
  • Telewizja:
   • Pro-MOK – lokalna, Miejskiego Ośrodka Kultury, nadaje w latach 2003 - nadal
  • Dawniej:
   • TVK TOP (Telewizja Osiedlowa Pabianice) – lokalna ("piracka" do czasu otrzymania koncesji przez GOSAT-MEDIA) - w latach 1993-1995 w sieci UPC Pabianice (wówczas GOSAT-SERVICE Wrocław o. Pabianice)
   • TV GOSAT-MEDIA – lokalna z siedzibą we Wrocławiu - w latach 1995-2003 w sieci GOSAT-SERVICE (w tym czasie zmiana właściciela kablówki) następnie POLSKA TV KABLOWA potem UPC o/Pabianice
   • TV TOP (Telewizja o Pabianicach) – prywatna - w latach 2007-2008 w sieci UPC Pabianice

  Sport

  Koszykówka:

  • Language School Pabianice (poprzednio Solpark Kleszczów, PA-CO-BANK, Hartmann, Polfa, MTK, Włókniarz) – mistrzostwo Polski w koszykówce kobiet (1989, 1990, 1991, 1992), obecnie gra w I lidze.

  Piłka ręczna:

  • SPR Pabiks Pabianice – Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks Pabianice (II liga)

  Piłka nożna:

  • UKS Włókniarz Pabianice (IV liga 2011/2012 grupa łódzka).
  • Pabianickie Towarzystwo Cyklistów (Łódzka Klasa Okręgowa).

  Bieg na orientację:

  • UKS Azymut Pabianice (I liga).

  Strzelectwo sportowe:

  • PKSOW LOK "WALTER".

  Rugby 7:

  • Fabrykanci Pabianice RC.

  Wspólnoty wyznaniowe

  Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące wspólnoty wyznaniowe:

  • Kościół Rzymskokatolicki
   • Parafia św. Mateusza i św. Wawrzyńca
   • Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
   • Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego
   • Parafia św. Floriana
   • Parafia Chrystusa Króla Wszechświata
   • Parafia Miłosierdzia Bożego
   • Parafia Trójcy Przenajświętszej
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów
   • Parafia Przenajświętszego Sakramentu
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski
   • Parafia św. Piotra i św. Pawła
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
   • Parafia Dobrego Pasterza
  • Kościół Zielonoświątkowy
   • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
   • Parafia św. Aleksandra Newskiego
  • Chrześcijański Kościół "Dobra Nowina"
  • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy

  Komunikacja

  Komunikacja miejska

  Początki komunikacji miejskiej w Pabianicach sięgają 1901 roku, kiedy otwarto linię tramwajową Pabianice-Łódź. Tramwaj dojeżdżał jedynie do przedmieścia. Linia była przedłużana w latach 1905, 1924 i 1940 aż w końcu biegła całą główną ulicą miasta – do stacji kolejowej. W 1968 roku przedłużono linię tramwajową do pętli Wiejska i wybudowano skrętnię Duży Skręt.

  Do 1972 roku ponad 20-kilometrowa linia tramwajowa była jedynym środkiem komunikacji miejskiej. 1 maja 1972 roku MPK Łódź postawił pierwsze przystanki i wprowadził kursy autobusów miejskich linii 1 i 2, obejmujące nowe dzielnice. Od 1983 roku w szybkim tempie powstawały kolejne linie autobusowe, na których kursowały Ikarusy 260 i Jelcze.

  W 1992 roku pabianickie linie autobusowe obsługiwane przez MPK Łódź przejęła nowa firma MZK Pabianice, która wprowadziła swoje bilety, wymieniła autobusy na nowocześniejsze Jelcze. We flocie jest, 12 Manów NL 202, 14 Solarisów Urbino 12 i 3 Jelcze M081MB. Autobusy zmieniły barwy z czerwono-białych na niebiesko-żółte (kolor flagi Pabianic). W 2004 roku linię tramwajową 41 (Pabianice-Łódź: plac Niepodległości) zastąpiono linią 11 – z Pabianic przez Łódź do Zgierza. Linia 11 jest komercyjna. Po eksperymencie polegającym na zatrudnieniu konduktorów, w tramwajach zamontowano automaty sprzedające bilety. W 2007 roku rozpoczęto przebudowę torowiska linii 11 w ramach projektu "Tramwaj Regionalny", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. W III etapie remont ma objąć obszar Pabianic. Obecnie linia 11 kursuje tylko w Łodzi. Do Pabianic kursowała linia P a od 1 sierpnia 2010 ponownie kursuje linia 41 należąca do Lokalnego Transportu Zbiorowego miasta Łodzi. Jeździ on od przystanku "Wiejska/łaska" w Pabianicach do Placu Niepodległości w Łodzi. Nowością są bilety czasowe, które wprowadzono na tej linii.

  Przez Pabianice przebiegają drogi krajowe oraz droga wojewódzka:

  Wedle rządowych planów ogłoszonych 5 lutego 2008 Pabianice znajdą się na trasie planowanej drogi szybkiego ruchu S8. Natomiast planowana obwodnica Pabianic od strony północnej będzie nosić symbol S14.

  Komunikacja kolejowa

  Ochrona przyrody

  Pomniki przyrody

  Nazwa Obwód na wys. 1,3 m (cm) Wysokość (m) Lokalizacja Data wpisu Forma własności Podstawa prawna
  Klon zwyczajny 258 15 m (korona 10 m) cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Ewangelicka 10.01.1990 Skarb Państwa Zarządzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24
  Dąb szypułkowy 280 18 m (korona 12 m) cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Ewangelicka 10.01.1990 Skarb Państwa Zarządzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24
  Lipa drobnolistna 354 30 m (korona 15 m) cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Ewangelicka 10.01.1990 Skarb Państwa Zarządzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24
  Modrzew 228 15 m (korona 8 m) cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Ewangelicka 10.01.1990 Skarb Państwa Zarządzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24
  Lipa drobnolistna 280 20 Parafia rzymsko-katolicka Św. Floriana, ul. Warszawska 34 12.11.1993 Parafia rzymsko – katolicka Św. Floriana Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Lipa drobnolistna 250 20 Parafia rzymsko-katolicka Św. Floriana, ul. Warszawska 34 12.11.1993 Parafia rzymsko – katolicka Św. Floriana Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Modrzew europejski 230 15 Parafia rzymsko-katolicka Św. Floriana, ul. Warszawska 34 12.11.1993 Parafia rzymsko – katolicka Św. Floriana Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Wierzba biała 330 16 Bulwary nad rzeką Dobrzynką 12.11.1993 Skarb Państwa Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Wierzba biała 445 cm 16 cm Bulwary nad rzeką Dobrzynką 12.11.1993 Skarb Państwa Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Wierzba biała 440 18 Bulwary nad rzeką Dobrzynką 12.11.1993 Skarb Państwa Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Wierzba biała 325 16 Bulwary nad rzeką Dobrzynką 12.11.1993 Skarb Państwa Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Jesion wyniosły 320 16 park im. J. Słowackiego dz. Nr 193/4 (P-9) 12.11.1993 Gmina Miejska Pabianice- Miasto Pabianice Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Olcha czarna 290 20 park im. J. Słowackiego dz. Nr 216 (P-9) 12.11.1993 Gmina Miejska Pabianice- Miasto Pabianice Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Kasztanowiec zwyczajny 335 20 park im. J. Słowackiego dz. Nr 216 (P-9) 12.11.1993 Gmina Miejska Pabianice- Miasto Pabianice Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Platan 240 21 park im. J. Słowackiego dz. Nr 216 (P-9) 12.11.1993 Gmina Miejska Pabianice- Miasto Pabianice Rozporządzenie Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników
  Szpaler 47 dębów szypułkowych 166- 304 18-25 m ul. Zagajnikowa 28.09.2005 Gmina Miejska Pabianice- Miasto Pabianice Uchwała Nr LI/458/05 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 września 2005 r.
  Aleja dębowa - 64 drzew, z czego 52 szt. - dąb szypułkowy, 12 szt. - dąb błotny 145- 270 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabianickie Centrum Medyczne" w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 27.12.2006 UM Pabianice Uchwała Nr IV/36/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

  Źródło: Rejestr form ochrony przyrody na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (dostęp 9 maja 2011)

  Honorowi obywatele miasta Pabianic

  • Janusz Alwasiak
  • Aleksander Arkuszyński
  • Bohdan Bejze
  • Jan Berner
  • Marian Borkowski
  • Norbert Hans
  • Jan Paweł II
  • Janusz Jantoń
  • Radosław Januszkiewicz
  • Lucjan Jaroszka
  • Jan Kaczmarek
  • Ryszard Kaczorowski
  • Jerzy Kasperski
  • Janusz Koziara
  • Henryk Langierowicz
  • Zygmunt Luboński
  • Andrzej Moszura
  • Ryszard Olszewski
  • Milena Piotrowska
  • Wojciech Stec
  • Jan Szuba
  • Jadwiga Wajs-Marcinkiewicz
  • Zdzisław Wlazłowicz

  Miasta partnerskie

  Miasto partnerskie Państwo Data zawarcia porozumienia
  Rakiszki Litwa 19 czerwca 1998
  Gusiew Rosja 14 marca 2002
  Plauen Niemcy 25 kwietnia 2005
  Kerepes Węgry 30 maja 2009

  Zobacz też

  • Niemcy w Pabianicach

  Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 342)

  0-9ABCDEGHJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

  0-9

  ul. 20 Stycznia

  A

  ul. Agrestowa
  ul. Akacjowa
  ul. Armii Krajowej

  B

  ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
  ul. Bagatela
  ul. Bardowskiego
  ul. Bardowskiego Piotra
  ul. Barucha
  ul. Batalionów Chłopskich
  ul. Bez Nazwy
  ul. Bociania
  ul. Boczna
  ul. Bohaterów
  ul. Borowa
  ul. Bóźniczna
  ul. Bracka
  ul. Brauna
  ul. Brauna Mieczysława
  ul. Broniewskiego
  ul. Broniewskiego Władysława
  ul. Brzoskwiniowa
  ul. Brzozowa
  ul. Bugaj
  ul. Bukowa
  ul. Bychlew
  ul. Bystra

  C

  ul. Cedrowa
  ul. Chabrowa
  ul. Chmielna
  ul. Chmielowa
  ul. Chłodna
  ul. Ciasna
  ul. Cicha
  ul. Ciepła
  ul. Cisowa
  ul. Cmentarna
  ul. Cyprysowa
  ul. Czereśniowa

  D

  ul. Dąbrowskiego gen. Jarosława
  ul. Dębowa
  ul. Dobra
  ul. Dolna
  ul. Drewnowska
  ul. Drobna
  ul. Działkowa

  E

  ul. Eichlera dr. Witolda
  ul. Ewangelicka

  G

  ul. Gajowa
  ul. Garażowa
  ul. Garncarska
  ul. Gawrońska
  ul. Gdańska
  ul. Glebowa
  ul. Górka Pabianicka
  ul. Gospodarcza
  ul. Grabowa
  ul. Graniczna
  ul. Grobelna
  ul. Gromadzka
  ul. Grota-Roweckiego
  ul. Gruntowa
  ul. Grunwaldzka
  ul. Gryzla Narcyza
  ul. Głowackiego Bartosza

  H

  ul. Hermanowska
  ul. Hetmańska
  ul. Husarska

  J

  ul. Jana Matejki
  ul. Jana Pawła II
  ul. Jana Sobieskiego
  ul. Jana św.
  ul. Janke gen. Zygmunta "Waltera"
  ul. Jarzębinowa
  ul. Jaśminowa
  ul. Jasna
  ul. Jaszuńskiego Salomona
  ul. Jaworowa
  ul. Jałowcowa
  ul. Jesienna
  ul. Jesionowa
  ul. Jodłowa
  ul. Jutrzkowicka

  K

  ul. Kąkolowa
  ul. Kalinowa
  ul. Kamienna
  ul. Kapliczna
  ul. Karniszewicka
  ul. Kasztanowa
  ul. Kasztelańska
  ul. Kazimierza
  ul. Kilińskiego
  ul. Kilińskiego Jana
  ul. Klonowa
  ul. Kochanowskiego Jana
  ul. Kolbego św. Maksymiliana Marii
  ul. Kolejowa
  ul. Kolonijna
  ul. Końcowa
  ul. Konopna
  ul. Konopnickiej
  ul. Konopnickiej Marii
  ul. Konstantynowska
  ul. Kopernika Mikołaja
  ul. Kościelna
  ul. Kościuszki
  ul. Kościuszki Tadeusza
  ul. Kostki Napierskiego Aleksandra
  ul. Krakowska
  ul. Kresowa
  ul. Kręta
  ul. Krzywa
  ul. Ksawerowska
  ul. Księżycowa
  ul. Kunickiego Stanisława
  ul. Kwiatowa

  L

  ul. Laskowa
  ul. Lazurowa
  ul. Lecznicza
  ul. Leśna
  ul. Leszczynowa
  ul. Letnia
  ul. Lipowa
  ul. Liściasta
  ul. Lisia
  ul. Ludowa
  ul. Lutomierska

  Ł

  ul. Łączna
  ul. Łąkowa
  ul. Łaska
  ul. Łubinowa
  ul. Łukowa

  M

  ul. Maja 3
  ul. Majdany
  ul. Makowa
  ul. Malinowa
  ul. Mariańska
  ul. Matejki Jana
  ul. Mała
  ul. Mickiewicza Adama
  ul. Mielczarskiego Romualda
  ul. Miętowa
  ul. Miodowa
  ul. Miła
  ul. Modra
  ul. Modrakowa
  ul. Modrzewiowa
  ul. Mokra
  ul. Moniuszki
  ul. Moniuszki Stanisława
  ul. Morwowa
  ul. Mostowa
  ul. Myśliwska
  ul. Młynarska

  N

  ul. Narutowicza
  ul. Narutowicza Prezydenta Gabriela
  ul. Nastrojowa
  ul. Nawrockiego
  ul. Niecała
  ul. Nieduża
  ul. Niska
  ul. Nowa
  ul. Nowowolska

  O

  ul. Ochocza
  ul. Odrodzenia
  ul. Ogrodowa
  ul. Okulickiego gen. Leopolda
  ul. Oliwkowa
  ul. Olszynowa
  ul. Orla
  ul. Orna
  ul. Orzechowa
  ul. Osiedlowa
  ul. Osikowa
  ul. Ossowskiego
  ul. Ossowskiego Michała
  ul. Ostatnia
  ul. Owocowa
  ul. Owsiana

  P

  ul. P. Skargi
  ul. Parkowa
  ul. Partyzancka
  ul. Pawia
  ul. Pawlikowice
  ul. PCK
  ul. Piaskowa
  ul. Piątkowisko
  ul. Piątkowska
  ul. Piękna
  ul. Pietrusińskiego Jana
  ul. Piotra Skargi
  Al. Piłsudskiego
  ul. Piłsudskiego
  ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
  ul. Podgórna
  ul. Podleśna
  ul. Podmiejska
  ul. Pogodna
  ul. Polna
  ul. Pomorska
  ul. Poniatowskiego
  ul. Poniatowskiego Księcia Józefa
  ul. Poprzeczna
  ul. Popławska
  ul. Potokowa
  ul. Powstańców Warszawy
  ul. Poziomkowa
  ul. Północna
  ul. Południowa
  ul. Prosnaka Karola
  ul. Prosta
  ul. Próżna
  ul. Przejazd
  ul. Przyjazna
  ul. Pszeniczna
  ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
  ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)
  ul. Pułku Piechoty Wilków 15

  R

  rynek Nowy
  ul. Radosna
  ul. Reymonta
  ul. Reymonta Władysława
  ul. Robotnicza
  ul. Rocha
  ul. Rocha św.
  ul. Rolnicza
  ul. Roweckiego Stefana "Grota"
  ul. Różana
  ul. Rycerska
  ul. Rydzyńska
  ul. Rydzyny
  ul. Rypułtowicka
  ul. Rzgowska

  S

  ul. Sejmowa
  ul. Sempołowskiej
  ul. Sempołowskiej Stefanii
  ul. Sienkiewicza Henryka
  ul. Sienna
  ul. Sikorskiego
  ul. Sikorskiego gen. Władysława
  ul. Skargi
  ul. Skargi ks. Piotra
  ul. Skośna
  ul. Skrajna
  ul. Składowa
  ul. Skłodowskiej-Curie Marii
  ul. Smugowa
  ul. Sosnowa
  ul. Spacerowa
  ul. Spokojna
  ul. Sporna
  ul. Sportowa
  ul. Spółdzielcza
  ul. Stara
  pl. Stary Rynek
  ul. Stary Rynek
  ul. Stefana Batorego
  ul. Strażacka
  ul. Stycznia 20
  ul. Sybiraków
  ul. Szarych Szeregów
  ul. Szczęśliwa
  ul. Szewska
  ul. Szkolna
  ul. Szpitalna
  ul. Szynkielewska
  ul. Słoneczna
  ul. Słonecznikowa
  ul. Słowackiego Juliusza

  Ś

  ul. Śliwkowa
  ul. Śniadeckiego Jędrzeja
  ul. Średnia
  ul. Św. Jana
  ul. Św. Rocha
  ul. Świątka Tadeusza
  ul. Świerkowa
  ul. Świetlickiego Henryka
  ul. Świętokrzyska

  T

  ul. Targowa
  ul. Tatarkowa
  ul. Tkacka
  ul. Topolowa
  ul. Torowa
  ul. Toruńska
  ul. Traugutta
  ul. Traugutta gen. Romualda
  ul. Trawiasta
  ul. Trębacka
  ul. Tulipanowa

  U

  ul. Ułańska

  W

  ul. Wajsówny
  ul. Wajsówny Jadwigi
  ul. Waltera Janke
  ul. Warszawska
  ul. Waryńskiego
  ul. Waryńskiego Ludwika
  ul. Warzywna
  ul. Wąska
  ul. Węglowa
  ul. Wiązowa
  ul. Widok
  ul. Widzewska
  ul. Wiejska
  ul. Wierzbowa
  ul. Wileńska
  ul. Willowa
  ul. Wiosenna
  ul. Wiśniowa
  ul. Witosa
  ul. Witosa Wincentego
  ul. Wodna
  ul. Wolnościowa
  ul. Wołyniaków
  ul. Wrzosowa
  ul. Wschodnia
  ul. Wspólna
  ul. Wysoka
  ul. Wyspiańskiego
  ul. Wyspiańskiego Stanisława
  ul. Wyszyńskiego
  ul. Wyszyńskiego kard. Stefana

  Z

  ul. Zachodnia
  ul. Zacisze
  ul. Zagajnikowa
  ul. Zakole
  ul. Zamkowa
  ul. Zaradzyńska
  ul. Zdrojowa
  ul. Zgoda
  ul. Zielona
  ul. Ziemna
  pl. Zwycięstwa

  Ź

  ul. Źródlana

  Ż

  ul. Żabia
  ul. Żelazna
  ul. Żeromskiego Stefana
  ul. Żniwna
  ul. Żurawia
  ul. Żwirki i Wigury
  ul. Żwirowa
  ul. Żytnia
  ul. Żytowicka

  Kody pocztowe, Pabianice (wyświetlono 1/1)


  Ocena internautów miejscowości Pabianice
  Średnia ocena: 3.1
  liczba ocen: 12

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz miejscowość Pabianice, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o miejscowości Pabianice

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:04:32

  Szybka zmiana regionu Polski