Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Sosnowiec


Informacje o Sosnowiec:

Ilość ulic: 833

Ilość kodów pocztowych: 11

Współrzedne geograficzne N: 50.299999

Współrzedne geograficzne E: 19.167000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 223500

Gęstość ludności: 2 393 os./km²

Powierzchnia: 91.3 km²

Wysokośc npm: 250

Aglomeracja: 2 441 000 śląsko-dąbrowska

Rodzaj gminy: miejska

TERC: 247501 1

Tablice rejestracyjne: SO

Herb Sosnowiec:

Herb Sosnowiec

Flaga Sosnowiec:

Flaga Sosnowiec

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Sosnowiec

 • Dzielnica: Bobrek

 • Dzielnica: Bór

 • Dzielnica: Cieśle

 • Dzielnica: Dańdówka

 • Dzielnica: Dębowa Góra

 • Dzielnica: Feliks

 • Dzielnica: Jęzor

 • Dzielnica: Józefów

 • Dzielnica: Juliusz

 • Dzielnica: Kalety

 • Dzielnica: Kazimierz

 • Dzielnica: Klimontów

 • Dzielnica: Kolonia Przyszłość

 • Dzielnica: Konstantynów

 • Dzielnica: Ludmiła

 • Dzielnica: Maczki

 • Dzielnica: Mec

 • Dzielnica: Milowice

 • Dzielnica: Modrzejów

 • Dzielnica: Niwka

 • Dzielnica: Nowe Zawodzie

 • Dzielnica: Ostrowy Górnicze

 • Dzielnica: Pogoń

 • Dzielnica: Porąbka

 • Dzielnica: Sielec

 • Dzielnica: Środula

 • Dzielnica: Stare Zawodzie

 • Dzielnica: Stary Sosnowiec

 • Dzielnica: Zagórze

Sosnowiec

Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się w Zagłębiu Dąbrowskim, we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Trzecie pod względem ilości mieszkańców miasto województwa śląskiego (po Katowicach i Częstochowie) i piętnaste w Polsce. Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 217 638 mieszkańców.

Geografia

Położenie

Sosnowiec położony jest na Wyżynie Śląskiej. Znajduje się na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Pod względem geologicznym Sosnowiec położony jest w na monoklinie śląsko-krakowskiej znajdującej się na platformie paleozoicznej Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 91,06 km².

Sosnowiec graniczy z następującymi miastami:

Rzeki i cieki wodne

 • Czarna Przemsza
 • Biała Przemsza
 • Brynica
 • Bobrek
 • Potok Zagórski
 • Jamki

Zbiorniki wodne i jeziora

 • Balaton w Porąbce
 • Leśna w Kazimierzu Górniczym
 • Stawiki w Starym Sosnowcu

Podział terytorialny

Terytorium Sosnowca można podzielić w pierwszym stopniu na następującego rodzaju jednostki:

 • dzielnice historyczne (wyróżnia się ich od 20 do 30),
 • dzielnice – jednostki pomocnicze miasta (aktualnie 1: Dzielnica Południe; 1 w trakcie tworzenia: Dzielnica Zagórze), które mogą być dzielone w drugim stopniu na osiedla i sołectwa,
 • obręby ewidencyjne urzędu miasta (aktualnie 10), podzielone w drugim stopniu na mniejsze, numerowane jednostki,
 • części miasta wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT (aktualnie 29 bez Śródmieścia, które zostało potraktowane jako tożsame z miastem / miejscowością),
 • rejony działania urzędów pocztowych vel rejony obowiązywania kodów pocztowych (aktualnie 10, dawniej 15).

Dzielnice historyczne

Dzielnice historyczne to dawne miasta, osady typu miejskiego, gminy i gromady wiejskie, wsie, przysiółki i kolonie, a także utrwalone w świadomości mieszkańców oficjalne lub zwyczajowe nazwy osiedli mieszkaniowych i innych charakterystycznych rejonów mieszkalnych.

 • Abisynia
 • Bór
 • Dańdówka
 • Dębowa Góra
 • Jęzor
 • Juliusz
 • Kazimierz Górniczy
 • Klimontów
 • Konstantynów
 • Maczki
 • Milowice
 • Modrzejów
 • Niwka
 • Ostra Górka
 • Ostrowy Górnicze
 • Pogoń
 • Porąbka
 • Kolonia Pekin lub Pekin
 • Radocha
 • Rudna
 • Sielec
 • Stary Sosnowiec
 • Środula w tym Stara Środula
 • Środulka
 • Śródmieście lub Nowy Sosnowiec
 • Wygwizdów
 • Zagórze w tym Stare Zagórze

Demografia

 • Wykres liczby ludności Sosnowca od czasu uzyskania praw miejskich (1902 r.) do dnia dzisiejszego wraz z prognozą GUS na lata 2015-2035:

W okresie powojennym najbardziej dynamiczny wzrost liczby ludności Sosnowca miał miejsce w latach 70. XX wieku. Wynikał on nie tylko z rozbudowy osiedli mieszkaniowych, ale przede wszystkim z powiększenia obszaru miasta w 1975 roku i włączenia w jego skład dotychczasowych samodzielnych ośrodków: miast Zagórze, Kazimierz Górniczy i Klimontów oraz osiedla Maczki. Dzięki temu Sosnowiec już w 1977 roku stał się miastem ponad dwustutysięcznym (204 630 mieszkańców). Dalszy wzrost liczby mieszkańców miasta zawdzięczamy budowie nowych osiedli mieszkaniowych, głównie dla pracowników Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice” w Dąbrowie Górniczej. W 1981 roku Sosnowiec stał się miastem ćwierćmilionowym i był nim do 1993 roku. Największą liczbę mieszkańców odnotowano w 1987 roku (259 580 mieszkańców).

Od początku lat 90. XX wieku trwa permanentny spadek liczby ludności Sosnowca. Wynika on nie tylko z ubytków naturalnych ludności, ale również ujemnego salda migracji. Procesy te spowodowane zostały przede wszystkim przemianami społeczno-gospodarczymi, w wyniku których gospodarka miasta, oparta przede wszystkim na przemyśle ciężkim, znacznie podupadła.

Historia

Nazwa miasta pochodzi od borów sosnowych porastających te tereny przed 1830. Pierwotna nazwa miasta brzmiała Sosnowice. Najstarsza znana wzmianka o osadzie z terenu obecnego Sosnowca pochodzi być może z 1123, a już z pewnością o Milowicach, jak również o Klimontowie, Zagórzu i innych można mówić na podstawie dokumentu z 1228 i innych począwszy od XIII wieku. Prawa miejskie przez krótki okres w XVIII wieku posiadał Modrzejów a następnie od 1902 Sosnowiec, co było pierwszym przypadkiem nadania takich praw w Generał-gubernatorstwie Warszawskim za rządów caratu po Powstaniu Styczniowym, w którym to zresztą Sosnowiec też miał swoją chlubną kartę. W chwili uzyskania praw miejskich w 1902 „wieś” Sosnowiec liczyła jednak 61 tys. mieszkańców, miała własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem, wśród wydarzeń, jakie miały tu miejsce, prócz wspomnianych walk powstańczych, należy odnotować np. pierwszy w Polsce – razem z Warszawą – pochód pierwszomajowy itp. działania. Presja, jaką więc te fakty musiały wywierać na administrację carską, najlepiej tłumaczy, jak to się stało, że pomimo nastrojów antycarskich, właśnie Sosnowiec zyskał jako pierwszy po powstaniu prawa miejskie.

26 listopada 2009 podczas LII Sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu sztandar miasta został udekorowany odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRPibWP”. Dekoracji sztandaru dokonał Prezes Zarządu Miejskiego ZKRPiBWP por. Edward Całka.

Architektura

Wysokościowce

W Sosnowcu znajdują się obecnie cztery budynki które można zaliczyć do wysokościowców.

Lp. Nazwa budynku Przeznaczenie Wysokość (m) Liczba kondygnacji Rok ukończenia
budowy
1. Żyleta Edukacja 90 m 20 1979
2. "Górnik" Mieszkania 68 m 18 ?
3. Wieżowiec Ostrogórskiej Mieszkania 61 m 14 1993
4. Wieżowce przy węźle Pogoń Mieszkania 53 m 16 1976

Zabytki i atrakcje turystyczne

 • Zamek Sielecki w Sosnowcu Sielcu
 • Pałac Dietla w Sosnowcu Pogoni (ul. S. Żeromskiego)
 • Pałac Schöna w Sosnowcu Środuli (Środulce) z zespołem parkowo-pałacowym
 • Pałac Schöna z parkiem, ul. 1 Maja
 • Pałac Wilhelma
 • Dom Ludowy w stylu zakopiańskim
 • Dwór Mieroszewskich w Sosnowcu Zagórzu
 • Willa Piątkowskiego w Sosnowcu przy ulicy Mireckiego
 • Budynek administracyjny zakładów włókienniczych
 • Katedra Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu
 • Kościół ewangelicki w Sosnowcu-Pogoni
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu
 • Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu Kazimierzu Górniczym
 • Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu Sielcu
 • Kościół śśw. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowcu Maczkach
 • Kościół św. Barbary w Sosnowcu Sielcu
 • Kościół św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu Niwce
 • Kościół pw. św. Joachima w Sosnowcu Zagórzu
 • Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu Pogoni
 • kościół – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego dla diecezji sosnowieckiej, Sosnowiec, ul. Jagiellońska
 • Dom Macierzysty zgromadzenia Karmelitanek Bosych Dzieciątka Jezus; Sosnowiec, ul. m. Teresy Kierocińskiej
 • Parafialna cerkiew prawosławna pw. Świętych Wiery, Nadziei, Luby i Matki Ich Zofii, ul. Jana Kilińskiego
 • Hotel Victoria
 • Cmentarze kilku wyznań w zespole przy ul. Smutnej Sosnowcu
 • Dworzec kolejowy Sosnowiec Główny
 • Dworzec kolejowy Sosnowiec Maczki
 • Gmach dawnego Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Pogoni

Pomniki

 • Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu Sielcu
 • Pomnik „Wolność, Praca, Godność” Sosnowiec, ul. 3 Maja, Park Sielecki
 • Pomnik Jana Kiepury w Sosnowcu
 • Pomnik Jana Pawła II w Sosnowcu usytuowany na Placu Papieskim w Sosnowcu – Zagórzu
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Kościuszki
 • Pomnik „Kobietom Walczącym w Szeregach Armii Krajowej” Sosnowiec, skrzyżowanie ul. Orlej i ul. Nowopogońskiej przy kościele św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni
 • Pomnik upamiętniający 50 rocznicę utworzenia Klubu Demokratycznego Zagłębia Dąbrowskiego Sosnowiec, Al.Zwycięstwa
 • Pomnik w miejscu byłej mogiły wojennej 64 żołnierzy Armii Czerwonej poległych na terenie Sosnowca Sosnowiec-Zagórze, ul. Zuzanny, cmentarz parafialny
 • Pomnik upamiętniający miejsce, gdzie podczas okupacji hitlerowskiej mieściło się getto, które uległo likwidacji przez wywiezienie Żydów do obozu KL Auschwitz i straceniu ich Sosnowiec-Środula
 • Płyta pamiątkowa na parkingu CH Auchan, upamiętniający wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu na ul. Zuzanna.
 • Płyta upamiętniająca hitlerowski mord na członkach GL-PSS w 1 lipca 1944 roku. Płyta z 1984 r. na ul. Floriańskiej
 • Płyta upamiętniająca miejsce powieszenia Stanisława Makarskiego, członka dywersyjnej grupy kolejowej Zagłębiowskiej Organizacji Orła Białego, skrzyżowanie ul. Wawel i ul. 3 Maja.
 • Płyta upamiętniająca śmierć 20 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców podczas egzekucji 4 września 1939 roku oraz 8 sierpnia 1940 roku, ul. Mościckiego
 • Tablica upamiętniająca, że w latach 1919-1921, w gmachu mieściła się siedziba miejscowych władz powstańczych, ul. 1 Maja – Pałac Schöna
 • Tablica informująca, że na terenie Huty im. E. Cedlera w latach 1944-1945 mieściła się filia obozu KL Auschwitz-Birkenau, Sosnowiec-Niwka, ul. Niwecka 1, Huta im. E. Cedlera
 • Tablica upamiętniająca Harcerzy Chorągwi Zagłębiowskiej Szarych Szeregów "UL BARBARA", ul. Smutna 5, Kościół Św. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu
 • Tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej, obrońców Ojczyzny poległych w walce z okupantem, wywiezionych, deportowanych i zamordowanych latach 1939-1956 Sosnowiec, ul. Kościelna, Katedra
 • Tablica upamiętniająca zagłębiowskich harcerzy poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920 Sosnowiec, ul. Kościelna, Katedra
 • Tablica upamiętniająca kwaterę I Kompanii Legionów Zagłębia Dąbrowskiego; Sosnowiec, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 przy ul. Wawel 1, skąd miał miejsce historyczny wymarsz.
 • Tablica upamiętniająca spędzone w Sosnowcu dzieciństwo ks. Włodzimierza Sedlaka; Sosnowiec, przy kościele św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni
 • Tablica upamiętniająca robotników Huty „Katarzyna” poległych w czasie rewolucji 9 lutego 1905, której końcowym etapem było zaistnienie na jesieni Republiki Zagłębiowskiej roku Sosnowiec, Huta im. M. Buczka
 • Tablica na budynku, w którym mieściło się gimnazjum dla żydowskich uczniów z Sosnowca i pobliskich miejscowości (napis w j. polskim, hebrajskim i angielskim) Sosnowiec, ul. Dęblińska
 • Tablica upamiętniająca miejsce, na którym w dniu 11 marca 1944 roku zginęli żołnierze Zagłębiowskiej Brygady GL-PPS partyzanci: Tadeusz Bolek, Stefan Wahanka, Jerzy Gorzula, Bogusław Zychla Sosnowiec, ul. Przechodnia 5
 • Trójkąt Trzech Cesarzy
 • Sportowa Dolina 2 sztuczny stok narciarski i snowboardowy w Parku Środula ul. 3 Maja 51
 • Mauzoleum rodziny Dietlów w Sosnowcu

Zieleń miejska

Sosnowiec posiada ponad 2250 ha terenów zielonych w parkach, skwerach, strefach ochronnych, ogródkach działkowych i lasach.

 • Park Harcerski w Sosnowcu Ostrej Górce
 • Park Leśna w Sosnowcu Kazimierzu Górniczym ze zbiornikiem wodnym o tej samej nazwie i ogrodem zoologicznym
 • Park Sielecki w Sosnowcu Sielcu
 • Park Jordanowski w Starym Sosnowcu
 • Park Schöna w dzielnicy Środula
 • Park Schöna przy ul. 1 Maja
 • Park im. Wandy Malczewskiej w dzielnicy Klimontów
 • Park Środula – stosunkowo młody park ze sztucznym stokiem narciarskim
 • Park Kruczkowskiego (Park Kresowa)
 • Park Tysiąclecia w Milowicach
 • Park Dietla na Pogoni

Gospodarka

Sosnowiec powstał jako miasto przemysłowe, dzięki szybkiemu rozwojowi przemysłu ciężkiego. Swój rozwój zawdzięcza głównie dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych. Po 1989 w mieście nastąpiła restrukturyzacja przemysłu, gdzie w wyniku likwidacji większości zakładów wydobywczych uległ zmianie profil rozwoju miasta z górniczo-hutniczego przekształcił się w przemysłowo-handlowy z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych.

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Sosnowcu obejmowała ok. 11,7 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 14,4% do aktywnych zawodowo.

Transport

Transport drogowy

W pobliżu Sosnowca przebiega autostrada A4 – odległość ze Śródmieścia do jej węzłów wynosi:

Przez miasto przebiegają:

 • droga ekspresowa S1, fragment trasy europejskiej E75
 • droga ekspresowa S86
 • droga krajowa nr 79
 • droga krajowa nr 94

W mieście znajduje się ok. 30 stacji paliw, 7 stacji kontroli pojazdów, kilka wielkich salonów samochodowych połączonych z autoryzowanymi serwisami, natomiast tuż za jego granicą znajduje się giełda samochodowa w Mysłowicach.

Transport kolejowy

Przez miasto przebiegają odnogi historycznych szlaków, którym Sosnowiec zawdzięcza swój potężny rozwój:

 • Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (do stacji Sosnowiec Maczki dotarła 1 kwietnia 1848)
 • Kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej (do stacji Sosnowiec Główny doprowadzona w 1887)

W odległym o 18 km od Śródmieścia Sosnowca sąsiednim Sławkowie planowana jest inwestycja oddziaływająca na cały zagłębiowski region, w postaci rozbudowy suchego portu przeładunkowego na zakończeniu Linii Hutniczej Szerokotorowej (która w rzeczywistości kończy się w granicach administracyjnych Sosnowca, w Kolonii Cieśle), jako strategiczny element kombinowanego połączenia towarowego wschód-zachód.

Dużym powodzeniem u mieszkańców cieszą się przejazdy do Warszawy oraz do Gliwic. Na stacji kolejowej Sosnowiec Główny zatrzymują się wszystkie pociągi pasażerskie krajowe i międzynarodowe. Stacja Sosnowiec Południowy na której również zatrzymywały się pociągi dalekobieżne, jest obecnie obsługiwana wyłącznie przez osobowe pociągi regionalne (najdłuższa relacja: Katowice – Kielce)

Na terenie Sosnowca znajduje się siedem stacji kolejowych na następujących liniach:

 • linia kolejowa nr 1 (Warszawa Centralna – Katowice): Sosnowiec Główny
 • linia kolejowa nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny: Sosnowiec Południowy, Sosnowiec Dańdówka, Sosnowiec Porąbka, Sosnowiec Kazimierz
 • linia kolejowa nr 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny): Sosnowiec Maczki
 • linia kolejowa nr 134 (Mysłowice – Jaworzno Szczakowa): Sosnowiec Jęzor.

Dworce Sosnowiec Główny oraz Sosnowiec Maczki mają zabytkową architekturę, oba były przed I wojną światową stacjami granicznymi.

Niezależnie od kolei publicznych na terenie miasta działa sieć kolei przemysłowych dawnego PMP-PW, łącząca miejsca wydobywania piasku podsadzkowego z tutejszymi kopalniami węgla, coraz częściej są one jednak wykorzystywane do transportu innych towarów.

Transport autobusowy

Przed dworcem kolejowym Sosnowiec Główny zatrzymują się autobusy relacji WarszawaKraków oraz ŁódźKraków obsługiwane przez firmę Polski Ekspress (po jednej parze dziennie). Ponadto przez Śródmieście Sosnowca kursują linie dalekobieżne, głównie w kierunku województw świętokrzyskiego i małopolskiego, co wynika z kierunków imigracji ludności wywołanej budową Huty Katowice.

Także przed dworcem kolejowym Sosnowiec Główny zatrzymuje się wiele linii komunikacji miejskiej.

System miejskiego transportu pasażerskiego, zasadniczo oparty na autobusach i tramwajach, jeszcze niedawno należał do najbardziej archaicznych na skalę europejską.

19 września 1991 Sosnowiec przystąpił do związku gmin w celu wspólnej organizacji transportu miejskiego. Decyzja ta poskutkowała wkrótce sukcesywnym obniżaniem ilości wykonywanych przez środki transportu (zwłaszcza autobusy) wozo-kilometrów, oraz spadkiem wskaźnika pasażero-kilometrów. W ostatnich latach miasto zaczęło powoli inwestować w drogi i coraz więcej starych tras ulega przebudowie w miarę możliwości. Polepszył się także stan autobusów. Miasto zakupiło autobusy typu Solaris (cztero- i sześciokołowe), a także w roku 2005 cała partie niskopodłogowych, używanych, niemieckich autobusów typu Man w bardzo dobrym stanie (krótkich i przegubowych), oraz nowe, niskopodłogowe Jelcze.

Edukacja

Wśród placówek edukacyjnych wyliczyć należy około 200 jednostek szczebla podstawowego i średniego. Wśród nich jest 117 publicznych jednostek edukacyjnych, działających w ramach zespołów szkół lub jako samodzielne jednostki: 39 przedszkoli, 35 szkół podstawowych, 24 gimnazja oraz 19 szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach zespołów szkół działa: 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

Obok szkół publicznych istnieje również 55 jednostek edukacyjnych niepublicznych: 2 przedszkola niepubliczne, 2 szkoły podstawowe niepubliczne, 1 szkoła podstawowa publiczna prowadzona przez osobę prawną, 5 gimnazjów, 1 liceum profilowane, 3 szkoły średnie zawodowe, 7 liceów ogólnokształcących młodzieżowych, 9 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 26 szkół policealnych zawodowych.

Na poziomie wyższym i pomaturalnym znajduje się kilka uczelni bądź instytutów wyższych z siedzibą w Sosnowcu, jak również kilka filii jednostek z innych miast.

Kultura i media

Placówki kultury

 • Muzeum w Sosnowcu Środuli (Środulce)
 • Muzeum Diecezjalne Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Korczaka w Sosnowcu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego
 • Teatr Zagłębia
 • Egzotarium w Sosnowcu
 • Ogród zoologiczny w Sosnowcu Kazimierzu Górniczym
 • Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu Pogoni
 • Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
 • Miejski Dom Kultury „Kazimierz”
 • Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
 • Klub Bakcyl w Sosnowcu Zagórzu
 • Cinema City (6 sal)
 • Centrum Filmowe Helios (4 sale)
 • Muza Art Cafe Klub i Galeria
 • Patelnia 36 pub & galeria

Media

Wydawane głównie jako drukowane:

 • Wiadomości Zagłębia
 • Kurier Miejski

Na terenie miasta usytuowana obecnie jest rozgłośnia górnośląska Radio ESKA Śląsk 99,1 FM, która przejęła przed paru laty niegdyś miejską radiostację – Radio Rezonans – prezentując się zrazu jako kontynuatorka tejże sosnowieckiej stacji.

Z Sosnowcem związanych jest też kilka portali internetowych, czy to informacyjno-społecznych, czy to przybliżających historię i geografię miasta.

Kościoły i inne związki wyznaniowe

Sosnowiec jest siedzibą rzymskokatolickiej diecezji sosnowieckiej. W mieście znajdują się 32 kościoły parafialne, w tym jedna bazylika, jakim to tytułem została obdarzona sosnowiecka katedra – oraz jedno sanktuarium – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W Sosnowcu powstało też żeńskie zgromadzenie zakonne – Karmelitanek Bosych Dzieciątka Jezus, których współzałożycielka, s. M.Teresa Janina Kierocińska, zwana w kręgach katolickich Matką Zagłębia jest obok Wandy Malczewskiej kandydatką na ołtarze związaną z Sosnowcem, nieporównanie zresztą bardziej wrośniętą w ten lud, jak świadczy jej przydomek; prócz Karmelitanek w Sosnowcu działa jeszcze kilka zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich.

W Sosnowcu działają dwie parafie starokatolickie: Kościoła Polskokatolickiego (Matki Bożej Bolesnej) oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (Matki Boskiej Różańcowej).

Sosnowiec jest siedzibą parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W przeszłości w Sosnowcu – jako ważnej miejscowości Cesarstwa Rosyjskiego i kongresowego Królestwa Polskiego – znajdowały się aż trzy cerkwie prawosławne. Jedyną z nich, która zachowała się do naszych czasów, jest cerkiew pw. Świętych Wiary, Nadziei, Miłości i Ich Matki Zofii.

W mieście znajduje się parafia Ewangelicko-Augsburska (posiadająca 1 kościół i 1 kaplicę) oraz inne zbory protestanckie: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (zbór w Sosnowcu), Wspólnoty Kościołów Chrystusowych zbór „Chrześcijańska Społeczność” i Kościoła Zielonoświątkowego zbór „Hosanna”.

W Sosnowcu działa Centrum Kongresowe i kilka Sal Królestwa Świadków Jehowy (24 zborów) oraz ośrodek medytacyjny Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu.

W przeszłości istniała w Sosnowcu Wielka Synagoga, która 9 września 1939 r. stała się miejscem kaźni wyznawców judaizmu z rąk hitlerowców; niewielka ilość wyznawców tej religii zamieszkuje miasto do dzisiaj.

Ponadto w Sosnowcu mieści się unikatowa nekropolia: cmentarz wielowyznaniowy, podzielony na 4 części: katolicką, ewangelicką, prawosławną i żydowską.

Sport

 • Rugby Klub Koliber Sosnowiec – lider klasyfikacji PLR7 sezon 08/09, I m-c PLR7 sezon 07/08, Wicemistrz Polski Kadetów 06/07
 • Sosnowiecki Klub Motocrosowy
 • MKS MOS Płomień Sosnowiec – klub lekkoatletyczny (I Liga)
 • Zagłębie Sosnowiec – piłkarski klub sportowy
 • Płomień Sosnowiec – męski zespół siatkówki, 5 miejsce w sezonie 2003/2004 Polska Liga Siatkówki
 • SMS PZPS I Sosnowiec – kobiecy klub siatkarski, grający obecnie w I lidze
 • SMS PZPS II Sosnowiec – kobiecy klub siatkarski, grający obecnie w II lidze
 • WSH Płomień Sosnowiec – kobiecy klub siatkarski, grający obecnie w II lidze
 • FILAR Sosnowiec – kobiecy klub Koszykówka, grający obecnie w I lidze
 • Płomień Milowice – klub siatkarski zlikwidowany
 • Czarni Sosnowiec – męski i żeński klub piłkarski, grający obecnie w IV lidze (grupa męska) i ekstraklasie (grupa żeńska)
 • KS Budowlani Sosnowiec – klub Judo i Ju-Jitsu
 • AKS Niwka Sosnowiec – męski klub piłkarski, w sezonie 1984/85 grał w II lidze
 • Zew Kazimierz – klub piłkarski, grający obecnie w B klasie.
 • MUKS Dorado
 • UKS Huragan Sosnowiec – klub pływacki, klub tenisa stołowego.
 • UKS Grupa Kolarska Sosnowiec – klub kolarski.
 • UKS MOSiR Sosnowiec – klub łyżwiarstwa figurowego.
 • Górnik Zagórze-obecnie jako Górnik Sosnowiec
 • Naprzód Zagórze- klub powstał w 1917 r.Obecnie nie istnieje
 • Zagłębie Sosnowiec- klub hokejowy obecnie w PLH czyli Ekstraklasy
 • Górnik Sosnowiec – klub powstał z połączenia Górnika Zagórze i Górnika Klimontów
 • Falcon Sosnowiec- Klub bilardowy
 • MOSiR Sosnowiec – klub szermierczy
 • Sosnowiecki Klub Karate Kyokushinkai

Obiekty sportowe

 • Stadion Ludowy w Starym Sosnowcu
 • Stadion Zimowy w Sosnowcu Sielcu
 • Stadion Lekkoatletyczny przy alei Mireckiego 2
 • Stadion im. Jana Ciszewskiego Czarnych Sosnowiec przy alei Mireckiego 41
 • Stadion AKS Niwka Sosnowiec przy ulicy Orląt Lwowskich 70 w Niwce.
 • Płomień Sosnowiec – męski zespół siatkówki znajdujący się w I lidze PLS
 • Górnik Sosnowiec – stadion w Zagórzu.
 • Sportowa Dolina 2 sztuczny stok narciarski i snowboardowy w Parku Środula ul. 3 Maja 51
 • Kryta Pływalnia Żeromskiego
 • Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Żeromskiego
 • Hala sportowa „Milowice”
 • Hala widowiskowo-sportowa „Zagórze”
 • Kryta pływalnia „Klimontów”
 • Kąpielisko „Sielec”

Administracja

Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miejskiej w Sosnowcu 28 radnych. Organem wykonawczym samorządu jest prezydent miasta, którym obecnie jest Kazimierz Górski.

Miasto jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Miast Polskich.

Honorowi Obywatele Sosnowca i Ludzie związani w historii z Miastem

 • Andrzej Strug
 • Tomasz Arciszewski
 • Józef Piłsudski
 • Edward Rydz-Śmigły
 • Bogdan Suchodolski
 • Janusz Ziółkowski
 • Marta Eggerth
 • Jan Kiepura
 • Edward Gierek
 • Francesco Cimminelli
 • Adam Śmigielski
 • Władysław Szpilman
 • Wacław Urban


Prócz osób wyróżnionych największym w kategoriach honorowania przez Miasto tytułem „Honorowego Obywatela” – warto zwrócić uwagę jeszcze na ludzi, którzy otrzymali odznakę „Zasłużonego dla Miasta Sosnowca” W biegu historii Miasta szczególne też znaczenie mają zasłużeni jeszcze inni liczni Ludzie szczególniej związani z Sosnowcem

Miasta partnerskie

Lista miast z którymi władze Sosnowca podpisały umowę o współpracy:

 • Maroko Casablanca (Maroko)
 • Węgry Komárom (Węgry) – od 27 kwietnia 2005
 • Francja Les Mureaux (Francja) – od 1 maja 2004
 • Francja Roubaix (Francja) – od 9 czerwca 2006
 • Rumunia Suczawa (Rumunia) – od 12 maja 2002
 • Niemcy Idar-Oberstein (Niemcy) - od 2011
 • Ukraina Dergacze (Ukraina) - od 2011

Zobacz też

 • Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 • Trójkąt Trzech Cesarzy
 • Ludność Sosnowca
 • Portal:Małopolska
 • Cmentarz ewangelicki w Sosnowcu
 • Cmentarz Prawosławny w Sosnowcu
 • Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Smutnej w Sosnowcu
 • Miasto Niwek
 • Mauzoleum rodziny Dietlów w Sosnowcu
 • Ulica Stanisława Małachowskiego w Sosnowcu
 • Stary cmentarz żydowski w Sosnowcu
 • Cmentarz żydowski w Sosnowcu Rudnej
 • Najnowszy cmentarz żydowski w Sosnowcu

Ciekawostki

 • Fragment Sosnowca ze stadionem Zagłębia, oddzielony od reszty miasta rzeką Brynicą - leży na historycznym Górnym Śląsku.
 • Wieś Pogoń, położona przy ul. Staropogońskiej, była w początkach XV w. świadkiem bitwy rycerstwa czeskiego i węgierskiego.
 • Położony niedaleko Śródmieścia (Sielec) Zamek Sielecki był siedzibą średniowiecznych rycerzy.
 • Fragment Sosnowca-Niwki, położony za rzeką Biała Przemsza - leży w historycznej Galicji, czyli byłym zaborze austro-węgierskim.

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 833)

0-9ABCĆDFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 11 Listopada
ul. 27 Stycznia
ul. 3 Maja

A

ul. Akacjowa
ul. Alberta Brata
ul. Andersa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Arctowskiego
ul. Arctowskiego Henryka
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka Adama
ul. Astrów

B

ul. Baczńskiego
ul. Baczyńskiego
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bajana Jerzego
ul. Banacha
ul. Banacha Stefana
ul. Baraki
ul. Barbary
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Batorego Stefana
ul. Bażantów
ul. Będzińska
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Beskidzka
ul. Biała
ul. Biała Przemsza
ul. Białostocka
ul. Bielska
ul. Biskupa św. Stanisława
Al. Blachnickiego
ul. Blachnickiego Franciszka Al. (Księdza Franciszka Blachnickiego)
al. Blachnickiego ks. Franciszka
ul. Bobrek
ul. Boczna
ul. Bohaterów Getta
ul. Bohaterów Monte
ul. Bohaterów Monte Cassino
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Prusa
ul. "Bora" Komorowskiego
ul. Bora-Komorowskiego
ul. Bora-Komorowskiego gen. Tadeusza
ul. Bora-Komorowskiego Tadeusza (Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego)
ul. Borki
ul. Borowa
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bóźnicza
ul. Braci Mieroszewskich
ul. Bracka
ul. Brata Alberta
ul. Braterstwa Broni
ul. Bratków
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Bronowa
ul. Bryniczna
ul. Brzozowa
ul. Budowlana
ul. Budryka Wiktora
ul. Bydgoska
ul. Bławatków
ul. Błotna

C

ul. Ceglana
ul. Chabrów
ul. Chemiczna
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chmielna
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chłodna
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Cichopka Wincentego
ul. Cienista
ul. Ciepła
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Czarna
ul. Czeladzka
ul. Czereśniowa
ul. Czerpakowa
ul. Czerwonego Krzyża
ul. Czołgistów
ul. Czysta

Ć

pl. Ćwierka Konstantego

D

ul. Dąbrowska
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Dąbrowszczaków
ul. Daimlera
ul. Daimlera Gottlieba
ul. Daleka
ul. Daniłowskiego
ul. Daniłowskiego Gustawa
ul. Dęblińska
ul. Dębowa
ul. Dekerta
ul. Dekerta Jana
ul. Dembowskiego Edwarda
ul. Dmowskiego
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dobra
ul. Dobrzańskiego
ul. Dojazd
ul. Dojazdowa
ul. Domańskiego Franciszka
ul. Dworcowa
ul. Dworska
ul. Dybowskiego
ul. Dybowskiego Benedykta
ul. Działkowa
ul. Dzielna
ul. Dziewicza
ul. Dzika
ul. Dziubińskiego Ludwika
ul. Długa
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

F

ul. Fabryczna
ul. Feliks
ul. Floriańska
ul. Franciszkańska
ul. Frankiewicza
ul. Frankiewicza Antoniego
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra
ul. Frycza Modrzewskiego
ul. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja

G

ul. G.Zapolskiej
ul. Gacka
ul. Gacka Jana
ul. Gajowa
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Gen. Andersa
ul. Gen. Grota Roweckiego
ul. Gen. Grota-Roweckiego
ul. Gen. Hallera
ul. Gen.Grota-Roweckiego
ul. Gęsia
ul. Gierymskich (Braci Gierymskich)
ul. Gierymskich Braci
ul. Gliniana
ul. Golisa Antoniego
ul. Góralska
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Górników
ul. Gorzowska
ul. Gospodarcza
ul. Goszczyńskiego
ul. Goszczyńskiego Seweryna
ul. Gołębia
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Granitowa
ul. Grenadierów
ul. Grochowa
ul. Gromadzka
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego gen. Stefana
ul. Grota-Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota-Roweckiego)
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grzybowa
ul. Gwarków
ul. Gwiezdna
ul. Głogowa
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza
ul. Główna

H

ul. Hallera
ul. Hallera gen. Józefa
ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)
ul. Hanki Ordonówny
ul. Hanki Sawickiej
ul. Harcerska
ul. "Hubala" Dobrzańskiego
ul. Hubala-Dobrzańskiego
ul. Hubala-Dobrzańskiego Henryka (Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego)
ul. Hubala-Dobrzańskiego mjr. Henryka
ul. Hutnicza

I

ul. Indyki Franciszka
ul. Infelda Leopolda
ul. Inwestycyjna
ul. Irysów

J

ul. Jabłoniowa
ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellońska
ul. Jagodowa
pl. Jana Pawła II Papieża
ul. Jana Sobieskiego
ul. Janowskiego Aleksandra
ul. Jarosza Franciszka
ul. Jasieńskiego
ul. Jasieńskiego Brunona
ul. Jaskółek
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jaworowa
ul. Jaworznicka
ul. Jałowcowa
ul. Jedności
ul. Jędryczki Stefana
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Józefowska
ul. Juliuszowska
ul. Junacka

K

ul. Kacza
ul. Kaczeńców
ul. Kadłubka Wincentego
ul. Kalagi
ul. Kalagi Ignacego
ul. Kalinowa
ul. Kaliska
ul. Kamienna
ul. Kanarków
ul. Kantora-Mirskiego
ul. Kantora-Mirskiego Mariana
ul. Kapliczna
ul. Karola Szymanowskiego
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Katowicka
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierzowska
ul. Kępa
ul. Kielecka
ul. Kiepury
ul. Kiepury Jana
ul. Kierocińskiej
ul. Kierocińskiej Matki Teresy
ul. Kierocińskiej Teresy (Matki Teresy Kierocińskiej)
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kisielewskiego
ul. Kisielewskiego Stefana
ul. Kleeberga
ul. Kleeberga Franciszka (Generała Franciszka Kleeberga)
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klimontowska
ul. Klonowa
ul. Klubowa
ul. Kmieca
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kocjana Bolesława
ul. Kolbe Maksymiliana (Świętego Maksymiliana Kolbe)
ul. Kolbe św. Maksymiliana
ul. Kolejowa
ul. Kolibrów
ul. Kolonia Cieśle
ul. Kolonia Pekin
ul. Kolonia pod
ul. Kolonia pod Klimontowem
ul. Kolonia Wągródka
ul. Komandosów
ul. Kombajnistów
ul. Komuny Paryskiej
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konstytucji
ul. Konwalii
ul. Kopalniana
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka Janusza
ul. Kordonowa
ul. Kościelna
pl. Kościuszki Tadeusza
ul. Kościuszkowców
ul. Kosmonautów
ul. Kosów
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kosynierów
ul. Koszalińska
ul. Kotlarska
ul. Kowalskiego
ul. Kowalskiego Piotra
ul. Koźla
ul. Kożuchów Braci Bolesława i Józefa
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Krakowska
ul. Krakusa
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Janka
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kreksów Mateusza i Władysława
ul. Kresowa
ul. Kręta
ul. Królewska
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krupińskiego Bolesława
ul. Krynicka
ul. Krzywa
ul. Kujawska
ul. Kukuczki
ul. Kukuczki Jerzego
ul. Kukułek
ul. Kumora Szczepana
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kuźnica
ul. Kwiatowa

L

ul. Legionów
ul. Legnicka
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Lenartowicza
ul. Lenartowicza Teofila
ul. Leśna
ul. Leszno
ul. Letnia
ul. Letniskowa
ul. Ligonia
ul. Ligonia Stanisława
ul. Limbowa
ul. Lipowa
ul. Lisia
ul. Lisia Góra
ul. Listopada 11
ul. Litewska
ul. Lompy Józefa
ul. Lotników
ul. Lubelska
ul. Ludmiła
ul. Ludowa
ul. Lwowska

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łączna
ul. Łąkowa
ul. Łazienna
ul. Łódzka
ul. Łomżyńska
ul. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza Ignacego
ul. Łukasińskiego Waleriana
ul. Łukowa
ul. Łużycka

M

ul. Maczkowska
ul. Maja 1
ul. Maja 3
ul. Majowa
ul. Makowskiego
ul. Makowskiego Jana
ul. Makuszyńskiego
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malewicza Aleksandra
ul. Malinowa
ul. Maliny
ul. Maliny Mariana
ul. Mariacka
ul. Marudy Aleksandra
ul. Marynarska
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Mała
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Małe Zagórze
ul. Małobądzka
pl. Medyków
ul. Mehoffera Józefa
ul. Metalowa
ul. Metalowców
ul. Miarki Karola
ul. Michałowskiego
ul. Michałowskiego Jakuba
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mielecka
ul. Mieroszewskich
ul. Mieroszewskich (Braci Mieroszewskich)
ul. Mieroszewskich Braci
ul. Mierosławskiego
ul. Mierosławskiego Ludwika
ul. Mikołajczyka
ul. Mikołajczyka Stanisława
ul. Minerów
Al. Mireckiego
ul. Mireckiego
al. Mireckiego Józefa
ul. Modrzejowska
ul. Modrzewiowa
ul. Mokra
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego Ignacego
ul. Mostowa
ul. Mysłowicka
ul. Młyńska

N

ul. Na Mazurkach
ul. Nadbrzeżna
ul. Naftowa
ul. Narcyzów
ul. Naruszewicza Adama
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niecała
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niemojewskiego Andrzeja
ul. Niepodległości
ul. Niewielka
ul. Niwecka
ul. Nogi
ul. Nogi Andrzeja
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowa
ul. Nowakowskiego Piotra
ul. Nowopogońska

O

ul. Objazd
ul. Objazdowa
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
ul. Obrońców Warszawy
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Obwodowa
ul. Odrodzenia
ul. Ogrodowa
ul. Okólna
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego gen. Leopolda
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Olkuska
ul. Olsztyńska
ul. Olszynowa
ul. Opolska
ul. Ordonówny
ul. Ordonówny Hanki
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orląt Lwowskich
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Ostrogórska
ul. Owsiana

P

al. Paderewskiego Ignacego
ul. Pańczyka Władysława
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Pastewna
ul. Patriotów
ul. Pawia
ul. Pałysa Walentego
ul. Pekińska
ul. Perzyńskiego Wincentego
ul. Piaskowa
ul. Piechurów
ul. Piękna
ul. Pilotów
ul. Piotrkowska
ul. Piwna
ul. Piwnika
ul. Piwnika-Ponurego Jana (Majora Jana Piwnika-Ponurego)
ul. Piwnika-Ponurego mjr. Jana
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Plażowa
ul. Plonów
ul. Podgórna
ul. Podhalańska
ul. Podjazdowa
ul. Podmokła
ul. Pogodna
ul. Pogotowia
ul. Pola
ul. Pola Wincentego
ul. Poleśna
ul. Polna
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Popiełuszki
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popiełuszki ks. Jerzego
ul. Poprzeczna
ul. Porębska
ul. Portowa
ul. Potasińskiego Jana
ul. Powstańców
ul. Powstańców Śląskich
ul. Poznańska
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Projektowa
ul. Promienna
ul. Promyka
ul. Promyka Kazimierza
ul. Prosta
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przechodnia
ul. Przejazd
ul. Przelotowa
ul. Przemysłowa
ul. Przepiórek
ul. Przygraniczna
ul. Przyjaciół Żołnierza
ul. Przyjaźni
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Pusta
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)
ul. Płocka

R

rondo Gierka Edwarda
rondo Jana Pawła II
rondo Sybiraków
ul. Racławicka
ul. Radocha
ul. Radomska
ul. Radosna
ul. Rauka Piotra
ul. Regulacyjna
ul. Reja Mikołaja
ul. Rewolucji 1905 Roku
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Robotnicza
ul. Rodakowskiego
ul. Rodakowskiego Henryka
ul. Rolnicza
ul. Różana
ul. Rozjazdowa
ul. Rozwojowa
ul. Rudna
ul. Rybacka
ul. Rybna
ul. Rydza-Śmigłego
ul. Rydza-Śmigłego Edwarda (Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego)
ul. Rydza-Śmigłego marsz. Edwarda
ul. Rynek
ul. Rysia
ul. Rzeczna
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzeszowska
ul. Rzeźnicza

S

ul. Sądecka
ul. Sadowa
ul. Saperów
ul. Sarnia
ul. Sąsiedzka
ul. Saturnowska
ul. Sawickiej
ul. Sawickiej Hanki
ul. Schonów Elżbiety i Wilhelma
ul. Sebyły Władysława
ul. Sedlaka ks. Włodzimierza
ul. Sedlaka Włodzimierza (Księdza Włodzimierza Sedlaka)
ul. Sezamkowa
ul. Sielecka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sienna
ul. Sikorek
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skautów
ul. Skibowa
ul. Skośna
ul. Skowronków
ul. Skromna
ul. Skwerowa
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Smolna
ul. Smrekowa
ul. Smutna
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana
ul. Sokolska
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sołtysika
ul. Sołtysika Antoniego
ul. Spacerowa
ul. Spadochroniarzy
ul. Spadzista
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Społeczna
ul. Spytkowskiego
ul. Spytkowskiego Jana
ul. Stacherskiego Wacława
ul. Stacja Jęzor
ul. Stacyjna
ul. Staffa Leopolda
ul. Stalowa
ul. Stańczyka
ul. Stara
ul. Stare Maczki
ul. Staropogońska
ul. Starowiejska
ul. Starzyńskiego
ul. Starzyńskiego Stefana
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Stoczniowców
ul. Stoksika Andrzeja
ul. Strażacka
ul. Stroma
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Strzelecka
ul. Studzienna
pl. Stulecia
ul. Stwosza Wita
ul. Stycznia 27
ul. Sucha
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Swobodna
ul. Szafera
ul. Szafera Władysława
ul. Szara
ul. Szczecińska
ul. Szczęśliwa
ul. Szczęsna
ul. Szczygla
ul. Szczytowa
ul. Szenwalda Lucjana
ul. Szeroki Łan
ul. Szewczyka
ul. Szewczyka Jana
ul. Szklarniana
ul. Szkolna
ul. Szmejka
ul. Szosowa
ul. Szpaków
ul. Szperaczy
ul. Szpitalna
ul. Szreniawskiego Jana
ul. Sztygarska
ul. Szybikowa
ul. Szybowa
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Sławkowska
ul. Słodowa
ul. Słona
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słowików

Ś

ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Śląska
ul. Śliska
ul. Śliwki
ul. Śliwki Adama
ul. Śliwów (Braci Śliwów)
ul. Śliwów Braci
ul. Śmigielskiego Adama (Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego)
ul. Śmigielskiego Księdza Biskupa Adama
ul. Śniadeckich
ul. Śniadeckich Braci Jędrzeja i Jana
ul. Śniadeckich Jędrzeja i Jana (Braci Jędrzeja i Jana Śniadeckich)
ul. Śnieżna
ul. Średnia
ul. Środkowa
ul. św. Stanisława
ul. Świerkowa
ul. Świętego Stanisława Biskupa

T

ul. Tabelna
ul. Targowa
ul. Tarnowska
ul. Tatrzańska
ul. Teatralna
ul. Tetmajera Kazimierza
ul. Torfowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Tulipanów
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Twarda
ul. Tylna

U

ul. Udziałowa
ul. Ujejskiego
ul. Ujejskiego Kornela
ul. Upadowa
ul. Urbanowicz
ul. Urbanowicz Anieli
ul. Urocza

W

ul. Wagowa
ul. Waltera-Janke gen. Zygmunta
ul. Waltera-Janke Zygmunta (Generała Zygmunta Waltera-Janke)
ul. Waltera-Jankego
ul. Wandy
ul. Wapienna
ul. Warneńczyka
ul. Warneńczyka Władysława
ul. Warszawska
ul. Waryńskiego
ul. Wasilewskiego
ul. Wasilewskiego Leona
ul. Wąska
ul. Wawel
ul. Wczasowa
ul. Węglowa
ul. Wesoła
ul. Wesołowskiego Bronisława
ul. Wiązowa
ul. Widok
ul. Wieczorka
ul. Wieczorka Aleksandra
ul. Wiejska
ul. Wielka
ul. Wierzbowa
ul. Wileńska
ul. Wilg
ul. Willowa
ul. Wiosenna
ul. Wiosny Ludów
ul. Wiśniowa
ul. Wita Stwosza
ul. Witkiewicza
ul. Witkiewicza Stanisława
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wnukowskiego Antoniego
ul. Wodna
ul. Wodociągi
ul. Wojska Polskiego
al. Wolności
ul. Wopistów
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wrocławska
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wybickiego
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wygoda
ul. Wysoka
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Władysława
ul. Władysława Warneńczyka
ul. Włościańska

Z

ul. Zabłockiego
ul. Zabłockiego Franciszka
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagaje
ul. Zagórska
al. Zagłębia Dąbrowskiego
ul. Zagłębiowska
ul. Zakątek
ul. Zakopiańska
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamknięta
ul. Zamkowa
ul. Zapały
ul. Zapały Tomasza
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zaruskiego
ul. Zaruskiego gen. Mariusza
ul. Zaruskiego Mariusza (Generała Mariusza Zaruskiego)
ul. Zawiła
ul. Zawodzie
ul. Zbaraska
ul. Zbrojna
ul. Zdrojowa
ul. Zegadłowicza
ul. Zegadłowicza Emila
ul. Zgoda
ul. Zielona
ul. Zielonogórska
pl. Zillingera Waldemara
ul. Zimowa
ul. Zuzanny
ul. Zwiadowców
al. Zwycięstwa
ul. Złota

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żeglarska
ul. Żelazna
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółta
ul. Żurawia
ul. Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Sosnowiec (wyświetlono 11/11)


Ocena internautów miejscowości Sosnowiec
Średnia ocena: 4.9
liczba ocen: 13

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Sosnowiec, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Sosnowiec

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:32:58

Szybka zmiana regionu Polski