Menu
Home» » » »

Gmina Wielka Wieś - Informacje

Rodzaj gminy: wiejska

Populacja: 9604

Gęstość populacji: 196,9 osób/km²

Powierzchnia: 48,3 km²

TERYT: 1206152

Numer kierunkowy: 12

Tablice rejestracyjne: KRA

Urząd gminy Wielka Wieś

Adres: ul. Wesoła 48 Wielka Wieś Urząd Gminy Wielka Wieś 32-089

Oficjalna strona gminy Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś to gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

Siedziba gminy to Wielka Wieś.

Według danych z 30 czerwca 2009 gminę zamieszkiwało 9510 osób.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Wielka Wieś ma obszar 48,1 km², w tym:

 • użytki rolne: 82%
 • użytki leśne: 7%

Gmina stanowi 3,91% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 9183 100 4707 51,3 4476 48,7
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
190,9 97,9 93,1

Dwunasta pod względem liczby mieszkańców gmina, na 17 gmin powiatu krakowskiego.


Miejscowości

Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie.

Atrakcje turystyczne

Tereny gminy położone są na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (częściowo na Wyżynie Olkuskiej, a częściowo w Rowie Krzeszowickim) i wchodzą w skład pięknego krajobrazowo i wartościowego przyrodniczo i geologicznie obszaru Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Liczne ostańce i inne skały, głębokie wąwozy, krasowe źródła, jaskinie i odkryte punkty widokowe na wzniesieniach stanowią o dużych walorach krajobrazowych gminy. Znajduje się tu wiele skał udostępnionych do wspinaczki skałkowej. Na terenie gminy znajdują się takie atrakcje turystyczne, jak :

 • Dolina Prądnika, Dolina Kluczwody z Skałą Zamczysko z resztkami dawnego zamku, Dolina Będkowska
 • zabytki sakralne w Białym Kościele, Giebułtowie i Modlnicy,
 • zabytkowe dwory w Tomaszowicach i Modlnicy
 • Jaskinia Wierzchowska Górna

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Dolina Kluczwody oraz 26 pomników przyrody Przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyki pieszej i rowerowej umożliwiające zwiedzenie wszystkich atrakcyjnych turystycznie miejsc.

Sport w gminie

Kulturę fizyczną na terenie Gminy Wielka Wieś propagują 4 Ludowe Kluby Sportowe: Błękitni Modlnica, Sportowiec Modlniczka, Orzeł Bębło, Jutrzenka Giebułtów

Komunikacja

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 94, która łączy Kraków z Katowicami. Istnieją także połączenia autobusowe MPK Kraków -

 • Linia 210 - Bronowice Nowe - Będkowice
 • Linia 220 - Nowy Kleparz - Giebułtów
 • Linia 230 - Bronowice Nowe - Tomaszowice

Edukacja

Na terenie gminy znajdują się:

 • Szkoły podstawowe: 8 (w tym jedna niepubliczna)
 • Gimnazja: 2
 • Szkoły zawodowe i techniczne: 1
 • Licea ogólnokształcące:brak

Historia

Teren dzisiejszej gminy Wielka Wieś to obszar zasiedlony już od najdawniejszych czasów. Odnotowano tu liczne ślady osadnictwa wielokulturowego zaczynające się od epoki paleolitu. Stanowiska archeologiczne znajdują się w Bęble (znaleziska w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym), w Będkowicach (wczesnośredniowieczne grodzisko na skałce Sokolica nad Doliną Będkowską; kopiec prehistoryczny) i w Wierzchowiu (znaleziska w Jaskini Wierzchowskiej Górnej). Najstarsze wzmianki pisane o terenach gminy pochodzą z XIII w. Wsiami wymienianymi w materiałach z tamtego okresu były: Będkowice - wieś wzmiankowana w 1329 r., Biały Kościół - wieś wzmiankowana w 1325 r., Modlniczka - wieś wzmiankowana w 1388, Modlnica - wieś wzmiankowana w 1254, a także Wierzchowie - wieś wzmiankowana w 1470.

W okresie rozbiorów teren obecnej gminy był podzielony pomiędzy dwa zabory – austriacki i rosyjski, a linia graniczna przebiegała częściowo z biegiem potoku Kluczwoda. Odtworzone słupy graniczne z herbami i drzewami genealogicznymi domów panujących (Habsburgów i Romanowów) obejrzeć można na prywatnej posiadłości w Dolinie Kluczwody. Pamiątkami po tych czasach, m.in. z okresu powstania styczniowego 1863, są: pomnik-mogiła powstańców w Szycach i grób ich dowódcy na cmentarzu w Modlnicy. W czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszej gminy toczyły się działania partyzanckie, w których brał udział oddział AK "Skała". Przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona na skale we wsi Prądnik Korzkiewski.

Sąsiednie gminy

Jerzmanowice-Przeginia, Kraków, Skała, Zabierzów, Zielonki

Kody pocztowe w gminie Wielka Wieś (wyświetlono 2/2)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Wielka Wieś, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Wielka Wieś

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-18 22:07:15

Szybka zmiana regionu Polski