Kategorie
Home» » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Sądy województwo świętokrzyskie (Znalazłem 18)

  Logo: Instytucja:
1. Więcej... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta
25-366 Kielce
Sąd
2. Więcej... Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach
ul. Warszawska
25-312 Kielce
Sąd
3. Więcej... Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego
26-110 Skarżysko-Kamienna
Sąd
4. Więcej... Sąd Rejonowy w Sandomierzu
ul. Kościuszki
27-600 Sandomierz
Sąd
5. Więcej... Sąd Rejonowy w Opatów
pl. Obrońców Pokoju
27-500 Opatów
Sąd
6. Więcej... Sąd Rejonowy w Staszowie
ul. Kościuszki
28-200 Staszów
Sąd
7. Więcej... Sąd Rejonowy w Włoszczowach
ul. Kusocińskiego
29-100 Włoszczowa
Sąd
8. Więcej... Sąd Rejonowy w Starachowicach
ul. Staszica
27-200 Starachowice
Sąd
9. Więcej... Sąd Rejonowy w Skarżysko-Kamienna
ul. Krasińskiego
26-110 Skarżysko-Kamienna
Sąd
10. Więcej... Sąd Rejonowy w Pińczów
ul. 3 Maja
28-400 Pińczów
Sąd
11. Więcej... Sąd Rejonowy w Końskie
ul. Odrowąża
26-200 Końskie
Sąd
12. Więcej... Sąd Rejonowy w Kielcach
ul. Warszawska
25-312 Kielce
Sąd
13. Więcej... Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada
28-300 Jędrzejów
Sąd
14. Więcej... Sąd Rejonowy w Busko-Zdrój
ul. Kościuszki
28-100 Busko-Zdrój
Sąd
15. Więcej... Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska
25-372 Kielce
Sąd
16. Więcej... Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc
25-516 Kielce
Sąd
17. Więcej... Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym Punkt Informacyjny w Kielcach
ul. Seminaryjska
25-372 Kielce
Sąd
18. Więcej... Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach Oddział przy Sądzie Rejonowym
ul. Warszawska
25-312 Kielce
Sąd

Szybka zmiana regionu Polski



Sądy - Województwo Świętokrzyskie
Sądy - Miasta na prawach powiatu Sądy - Powiaty Herb województwa Świętokrzyskiego Herb województwa Świętokrzyskiego