Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Świdnica


Informacje o Świdnica:

Ilość ulic: 408

Ilość kodów pocztowych: 2

Współrzedne geograficzne N: 50.844440

Współrzedne geograficzne E: 16.491671

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 74

Liczba ludności: 60500

Gęstość ludności: 3068,7 os./km²

Powierzchnia: 21.8 km²

Wysokośc npm: 209

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0984657

TERC: 5020119011

Tablice rejestracyjne: DSW

Herb Świdnica:

Herb Świdnica

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Świdnica

 • Dzielnica: Kraszowice

Świdnica

Świdnica (niem. Schweidnitz, czes. Svídnice) – miasto i gmina leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Miasto leży u podnóża Sudetów, na Równinie Świdnickiej, nad rzeką Bystrzycą. Od 2004 r. siedziba diecezji świdnickiej.

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.

Miasto zostało założone już w 990 roku, jednak prawa miejskie otrzymało przed 1267 rokiem. Niegdyś stolica księstwa świdnicko-jaworskiego. Po II wojnie światowej znacznie rozbudowana w wyniku rozwoju przemysłu. W latach 1945-1990 prężny ośrodek przemysłowy z dobrze rozwiniętym przemysłem maszynowym, środków transportu, elektrotechnicznym, skórzanym, spożywczym, radiowym, aparatury precyzyjnej, włókienniczym oraz odlewniczym. Obecnie ośrodek przemysłowy (rozwinięty przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, maszynowy oraz spożywczy), z jedynym w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz licznymi instytucjami kultury, ośrodek sportu i rekreacji. Według danych z 30 czerwca 2010 r. Świdnica miała 59527 mieszkańców i była siódmym co do wielkości miastem województwa.

Geografia

Położenie

Świdnica położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie świdnickim na Równinie Świdnickiej nad Bystrzycą. Leży na skraju Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich na wysokości od 225 do 265,9 m n.p.m.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 21,76 km². Miasto stanowi 2,93% powierzchni powiatu.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.

Według danych z roku 2002 Świdnica ma obszar 21,76 km², w tym: użytki rolne 41%, użytki leśne 1%

Podział administracyjny

Świdnica nie posiada oficjalnego podziału na dzielnice, funkcjonuje jedynie podział na osiedla:

 • Stare Miasto
 • Dolne Miasto
 • Kraszowice
 • Osiedle Młodych
 • Osiedle Kolonia
 • Osiedle Zarzecze
 • Osiedle Zacisze
 • Osiedle Zwierzynieckie
 • Osiedle Słowiańskie
 • Osiedle Piastów
 • Osiedle Zawiszów
 • Osiedle Nad Potokiem

Demografia

Dane z 31 grudnia 2006:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 66 776 100 31 784 52,7 28 533 47,3
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
2742 1444,9 1297,1

Według danych z roku 2002 średni dochód na mieszkańca wynosił 1485,1 zł.

Toponimia

Nazwa "Świdnica" wywodzi się od starosłowiańskiego słowa "svida". Oznaczało ono krzew derenia. Jest to więc nazwa ściśle związana zatem z położeniem topograficznym miasta. Miasto leży nad rzeką, a miejsce w którym gród się rozrósł porośnięte było krzewami derenia.

Czasem spotyka się nazwę Świdnica Śląska, lecz jest ona nieoficjalna i nieurzędowa. Funkcjonuje ona przede wszystkim z uwagi na nazwy placówek pocztowych miasta, np.: "UP Świdnica Śląska 1" przy pl. Grunwaldzkim.

Występująca od XV w. niemiecka forma Schweidnitz czy Schweidenitz stanowi adaptację fonetyczną wcześniejszej nazwy słowiańskiej.

Symbole miasta

 • Herb Świdnicy – Czteropolowy herb Świdnicy został przywrócony przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 1999 roku. Na tarczy podzielonej na cztery równe pola, w czarnych polach – pierwszym i czwartym – znajduje się złota korona, w drugim polu srebrnym czerwony gryf, a w trzecim srebrnym polu czarny dzik. Gryf znajdujący się na tarczy herbowej w srebrnym polu symbolizuje dzielność rycerską. Dzik jest znakiem odwagi i męskości, natomiast korona jest symbolem władzy i zwycięstwa.
 • Hejnał Świdnicy – Uchwałę o ustanowieniu hejnału Rada Miejska w Świdnicy przyjęła 29 czerwca 2000 roku. Autorem jest świdnicki kompozytor Marek Banaszczyk.
 • Logo miasta – Logo zawiera panoramę miasta, jego zabudowy miejskiej z wieżami wyróżniającymi się z tejże zabudowy. Logo to złożone jest z barw czerwonej, żółtej oraz czarnej. W dolnej części umieszczone jest hasło "Rynek z tradycjami". Znak ma uproszczoną stylistykę i formę aby nie klasyfikować go do jedynie znaku informującego o tradycjach historycznych miasta. W dolnej części logo jest czarna wstęga symbolizującą drogę, trasę. Nawiązuje ona do łatwości komunikacyjnej Świdnicy, o jej dostępności, usytuowania komunikacyjnego. Hasło "Rynek z tradycjami" ściśle łączy się z bogatymi, kilkusetletnimi tradycjami handlowymi Świdnicy, jak też nawiązuje do starej, zabytkowej części miasta. Ma ono za zadanie promować Świdnicę poprzez graficzne ujęcie miasta. Ma zachęcać do odwiedzin oraz poprzez skojarzenie ukazywać historię i tradycję miasta.

Historia

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu świdnickiego odkryto w Świdnicy ślady osady plemion z kręgu kultury łużyckiej (lata około 1200 – 300 p.n.e.) oraz rozległe cmentarzysko ciałopalne z bogato wyposażonymi grobami. Po okresie wielkich migracji ludów na obszarze tym gospodarowało plemię Ślężan.

Około roku 990 obszar obecnej Świdnicy został włączony do państwa Polan przez księcia Mieszka I.

Nie jest znana dokładna data uzyskania przez Świdnicę praw miejskich, jednak od 1267 roku określana jest jako miasto. Inicjatorem lokacji była księżna Anna żona Henryka Pobożnego albo jej syn Henryk III. Za rządów książąt wrocławskich 1242-1290 Świdnica otrzymała szereg przywilejów przyśpieszających rozwój miasta. W latach 1290-1392 Świdnica była stolicą niezależnego księstwa świdnicko-jaworskiego, którym rządzili książęta piastowscy i które uczynili jednym z najpotężniejszych na Śląsku.

W końcu XIV wieku Świdnica była największym po Wrocławiu miastem śląskim, liczył ponad 8000 mieszkańców. Produkcja piwa stała się obok wyrobu sukna podstawowym artykułem eksportu. "Piwnice świdnickie" znajdowały się między innymi we Wrocławiu, Krakowie, Pradze, Pizie, Heidelbergu.

1392 po śmierci Agnieszki wdowy po Bolku II Świdnica przeszła w ręce królów czeskich. W 1428 roku ruch husycki przybrał charakter powstania. Świdnica w porozumieniu z radą miejską Wrocławia skutecznie go zwalczała. 1520 wybuchło powstanie rzemieślników skupionych w cechach. Patrycjat podstępem zwabił do Wrocławia przywódców ruchu i tam ich stracono, mimo to nie odzyskał całkowitej władzy.

1526 Świdnica wraz z całą ziemią śląską przeszła pod rządy Habsburgów W trakcie trwania wojny trzydziestoletniej miasto było wielokrotnie oblegane czego skutkiem były wielokrotne pożary oraz wybuch epidemii.

W wyniku kolejnych działań wojennych Prusy odebrały Śląsk Austrii. W 1741 dokonano modernizacji i rozbudowy fortyfikacji. Na przełomie XVII/XVIII wieku pod Świdnicą wybuchł bunt chłopski. Wojska pruskie stłumiły bunt i surowo ukarało chłopów. Podczas wojny siedmioletniej Świdnica była oblegana przez wojska austriackie a następnie pruskie, co doprowadziło do znacznych zniszczeń. Pod koniec XVIII w. w mieście pojawiły się pierwsze manufaktury między innymi skórzana i papiernicza. Po wojnie prusko-austriackiej w 1866 roku Świdnicę ogłoszono miastem otwartym. Po zwycięstwie nad Francją i zjednoczeniu Niemiec w roku 1871 wzrosło tempo uprzemysłowienia. W mieście powstały wytwórnie tkanin lnianych i bawełnianych, zamszu oraz fabryka liczników elektrycznych. Konsekwencją tego procesu, jak i generalnego, potężnego wzrostu gospodarczego Cesarstwa Niemieckiego, był dynamiczny rozwój przestrzenny i architektoniczny miasta. Już w 1844 r. Świdnica uzyskała połączenie kolejowe z Jaworzyną Śląską, do 1904 w trzech kolejnych kierunkach. Do 1914 r. zabudowa wykroczyła daleko poza mury starego miasta, przybierając wokół pierścienia dawnych murów obronnych wielkomiejski charakter. Krajobraz miasta wzbogacił się o szereg reprezentacyjnych gmachów publicznych, obiektów architektury rezydencjonalnej i zieleni miejskiej o wysokiej jakości. Wg spisu z 1905 r. miasto liczyło sobie 30.540 mieszkańców, w tym 59,8% ewangelików, 39,5% katolików i 0,5% wyznania mojżeszowego. Jako język ojczysty niemiecki zadeklarowało 96,3%, zaś polski – 3%.

Po zakończeniu II wojny światowej miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną i znalazło się na terytorium Polski. Nastąpił napływ ludności z polski centralnej i wschodniej oraz repatryjantów z za Buga. Powojenna historia Świdnicy przebiegała w rytm powolnego procesu upadku gospodarczego PRL. Częściowemu zniszczeniu uległa zabytkowa substancja budowlana starego miasta, na przedmieściach rozwinięto na dużą skalę ekstensywną zabudowę osiedlową niskiej jakości. Istotna część miasta została zajęta na potrzeby wojsk radzieckich – w latach 1984-1990 ulokowano tu nawet dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Od lat przedwojennych w Świdnicy znajdowało się ważne lotnisko wojskowe, później cywilno-wojskowe.

W okresie 1945-1989 istniały ogromne zakłady produkcyjne, utworzone w większości na bazie znacjonalizowanych przedsiębiorstw niemieckich, m.in.: Fabryka Wagonów "Świdnica", Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej "MERA-PAFAL", Zakłady Elektroniki Motoryzacyjnej, Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze "Renifer", Dolnośląskie Zakłady Magnetyzowe, Dolnośląskie Fabryki Mebli oraz Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych.

Ten artykuł jest częścią cyklu Świdnica
Herb Świdnicy
POL Świdnica COA.svg Historia
POL Świdnica COA.svg Herb Świdnicy
POL Świdnica COA.svg Hejnał Świdnicy
POL Świdnica COA.svg Zabytki
POL Świdnica COA.svg Parki w Świdnicy
POL Świdnica COA.svg Polonia Świdnica
POL Świdnica COA.svg Diecezja świdnicka
POL Świdnica COA.svg Komunikacja miejska
POL Świdnica COA.svg Media

Zabytki

Świdnica z racji swego historycznego znaczenia posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszczańskiej jak i przemysłowej. Szczęśliwe uniknięcie zniszczeń w czasie II wojny światowej pozwoliło zachować drugi co do wielkości (po Wrocławiu) zespół zabytkowej architektury na Dolnym Śląsku. Niestety lata powojenne i niechęć do wszystkiego co niemieckie nie przysłużyły się świdnickiej starówce. Jej wschodni fragment uległ częściowemu wyburzeniu i został zastąpiony przez socjalistyczną architekturę mieszkaniową niskiej jakości, przez co spójność urbanistyczna całego kompleksu uległa nieodwracalnemu zniszczeniu. W 1967 r., wskutek rozbiórek dokonywanych na rynku, doprowadzono do zawalenia się wieży ratuszowej, która jest obecnie odbudowywana. Mimo to do dziś przetrwało wiele zabytkowych domów, głównie w Rynku i przylegających do niego ulicach. Od kilku lat starówka jest sukcesywnie restaurowana, a zatwierdzony przez Zarząd Miasta plan rewitalizacji i rewaloryzacji starego miasta zakłada kompleksowe prace renowacyjnej miejskiej starówki. Nocą wiele obiektów starego miasta jest iluminowanych.

Miasto przez lata było dużym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym. Spuścizną po okresie uprzemysłowienia jest kilkanaście zabytków techniki i architektury przemysłowej.

Do zabytków w mieście należą:

 • Katedra św. Stanisława i św. Wacława – wieża o wysokości 103 m
 • Kościół Pokoju pod wezwaniem św. Trójcy – zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Kościół pw. św. Józefa.
 • Kamienice mieszczańskie w Rynku.
 • Zespół barokowych rzeźb w Rynku.
 • Ratusz i blok śród rynkowy z Salą Rajców i Muzeum Dawnego Kupiectwa.
 • Fortyfikacje średniowieczne i pozostałości twierdzy Fryderyka Wielkiego, m.in. Flesza Nowomłyńska, kaponiery i kazamaty bramne oraz kazamata wału głównego z Muzeum Broni.

Kościoły w Świdnicy

W Świdnicy mieści się jedna z najwyższych w Europie i piąta pod względem wysokości wieża w Polsce – wieża katedry św. Stanisława i św. Wacława mierząca 103 m Ponadto w mieście mieści się kilka zabytkowych kościołów z różnych okresów architektonicznych.

Rzymskokatolickie

 • Katedra pw. św. Wacława i św. Stanisława
 • Kościół pw. św. Krzyża
 • Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
 • Kościół pw. św. Ducha (Osiedle Zawiszów)
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Kraszowice)
 • Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz Kościół tygodniowy pw. Miłosierdzia Bożego (Osiedle Młodych)
 • Kościół pw. Miłosierdzia Bożego (Osiedle Zarzecze)

Pozostałe

 • Kościół Ewangelicko - Augsburski pw. św. Trójcy (Kościół Pokoju)
 • Kościół Zielonoświątkowy – Zespół Pokapucyński
 • Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (parafialna)
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Kościół Polskokatolicki pw. św. Antoniego

Miasto Świdnica jest jednym ze współzałożycieli Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, powołanej 26 czerwca 2004 r.

Wspólnoty religijne

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

Katolicyzm

 • Kościół Rzymskokatolicki – 7 parafii, wchodzące w skład dwóch dekanatów dekanat Świdnica Śląska (wschód) oraz dekanat Świdnica Śląska (zachód).
 • Kościół Polskokatolicki mający parafię pw. św. Antoniego z Padwy.

Prawosławie

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Parafia św. Mikołaja

Protestantyzm

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Parafia w Świdnicy - Kościół Pokoju
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  • zbór w Świdnicy
 • Kościół Zielonoświątkowy
  • zbór w Świdnicy

Inne

 • Świadkowie Jehowy
  • Sala Królestwa.

Turystyka

W Świdnicy turyści mogą liczyć na profesjonalną obsługę. Informacja Turystyczna mieszcząca się przy ul. Wewnętrznej 2 oferuje turystom pełna i profesjonalną informację o miejscach ciekawych w mieście, mogą uzyskać informacje dotyczące bazy hotelowo-gastronomicznej, o organizowanych imprezach czy o historii i teraźniejszości Świdnicy. Informacja oferuje również do sprzedaży albumy fotograficzne miasta, foldery, mapy, oraz liczne pamiątki związane ze Świdnicą.

Gospodarka

Od kwietnia 2004 roku na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park". Od czerwca 2005 roku budowę fabryki rozpoczął "Electrolux", zakończyły się również prace budowlane fabryki Colgate-Palmolive. Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" ulokowały się też – "Klingenburg International" Sp. z o.o. (producent urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych), "Nifco Poland" Sp z o.o. (producent pierścieni, nitów i zacisków z tworzyw sztucznych) oraz Galess Sp. z o.o. (usługi galwanizerskie). Poza podstrefą inwestycje typu "greenfield" rozpoczęły – "IMP Comfort" Sp. z o.o. (producent tkanin technicznych) i "Krause" Sp. z o.o. (producent drabin i rusztowań aluminiowych), w 2008 roku na terenie strefy powstała nowa siedziba SONEL S.A.

Infrastruktura techniczna w mieście

 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to spółka z udziałem miasta zaopatrująca w wodę mieszkańców miasta Świdnica. Głównym jej zadaniem jest dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców oraz odbiór ścieków zarówno gospodarczych jak i przemysłowych. Realizacja tych zadań jest wykonywana w 98% w przypadku dostaw wody i 95% w przypadku odbioru ścieków. Historia przedsiębiorstwa sięga czasów przedwojennych. W okresie powojennym funkcjonowało jako Miejskie Wodociągi, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a po okresie przekształceń własnościowych w Polsce przyjęło nazwę Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. ŚPWIK sp.z o.o. posiada w swych strukturach 2 ujęcia wody pitnej dla miasta. Zarządza siecią wodociągową o łącznej długości 173 km, na której wykonane jest 2671 przyłączy do budynków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 147 km na której wykonane jest 2766 przyłączy do budynków. Miasto Świdnica zaopatrywane jest z dwóch ujęć wody podziemnych: przy ul. Bokserskiej oraz w Pszennie.
 • Spółka Wodna „Bystrzyca” rozpoczęła działalność w 1985 roku. Pierwotna nazwa spółki brzmiała Przemysłowa Spółka Wodna „Bystrzyca”. Od samego początku spółka realizowała założony plan inwestycyjny tj. budowę mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków. Fakt potrzeby budowy oczyszczalni jak również brak środków finansowych w budżecie miejskim i wojewódzkim nie zatrzymał inwestycji. Z pomocą przyszły wszystkie większe zakłady z terenu miasta oraz cukrownia „Świdnica” w Pszennie. Powołały one do życia Przemysłową Spółkę Wodną „Bystrzyca” aktem z 30 maja 1985 roku. Przez okres 20 lat Spółka zmieniła nazwę na Spółka Wodna „Bystrzyca”.
 • Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy powstał w wyniku prywatyzacji Świdnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W wyniku podziału majątku wyróżniły się firmy takie jak: Farma Miejska, Ostatnia Posługa, Zakład Usług Porządkowych "Jedynka", Zakład Robót Awaryjnych i właśnie Zakład Oczyszczania Miasta. ZOM ma statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w której 49% udziałów posiada miasto Świdnica. Zajmuje się on utrzymywaniem porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Świdnica. Dba o czystość ulic i placów wmieście a także o wywóz odpadów z terenu Świdnicy. Zakład Oczyszczania Miasta mieści się w Świdnicy przy ul. Metalowców.
 • ABK Nieruchomości Świdnickie – Administracja Budynków Komunalnych "Nieruchomości Świdnickie" jest jednostką budżetową powołaną do działania przez Radę Miejską w 1993 roku. Oficjalna działalność rozpoczęła w 1994 roku. Zadaniem firmy jest zarządzanie mieniem komunalnym, a także mieniem wspólnot mieszkaniowych. ABK odpowiedzialna jest za utrzymanie, remonty i eksploatację miejskich budynków, zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej.
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy jest producentem ciepła i energii która dociera do ponad 22 tysięcy mieszkańców miasta. Zaopatrujemy w ciepło również liczne zakłady przemysłowe, szkoły, placówki kulturalne, usługowe. MZEC dostarcza odbiorcom ciepło w postaci gorącej wody o temperaturze od 95 stopni Celsjusza do 150 stopni Celsjusza. MZEC zaopatruje w ciepło ponad 40% ogółu mieszkań i podmiotów gospodarczych w Świdnicy. Ciepło jest produkowane w 6 ciepłowniach a mianowicie przy ul.Pogodnej, Bohaterów Getta, Saperów, Sikorskiego, Zarzecze, Zawiszów. W skład MZEC wchodzi też sieć ciepłownicza którą zakład zarządza i eksploatuje, a także kotłownie miejskie których łącznie jest 25 sztuk. Głownie opalane one są gazem ziemnym lub koksem.
 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem odbierającym i utylizującym odpady w Świdnicy.
 • Zakład Gazowniczy Wałbrzych Rejon Gazowniczy Świdnica obsługuje mieszkańców Świdnicy i powiatu Świdnickiego tj. miast Żarów, Jaworzyna Śląska, Strzegom. Oferuje przesył gazu oraz usługi związane z dystrybucją tego paliwa.
 • Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. to koncern działający w województwie dolnośląskim. Jest to jedyna spółka dystrybuująca energię elektryczną na terenie województwa i Świdnicy. Teren Świdnicy i powiatu obsługuje Oddział Koncernu w Wałbrzychu. Najbliższy rejon energetyczny jest w Strzegomiu.

Instytucje i urzędy

Wśród wielu instytucji mających siedzibę w Świdnicy znajdują się i takie urzędy, które maja ponadlokalne znaczenie. Są to:

 • Urząd Skarbowy
 • Sąd Rejonowy w Świdnicy
 • Sąd Okręgowy w Świdnicy
 • Prokuratura Rejonowa
 • Prokuratora Okręgowa w Świdnicy
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Świdnicy
 • Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 • Obwodowy Urząd Miar
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Świdnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
 • ZUS w Wałbrzychu Inspektorat w Świdnicy

Media

Świdnica posiada własną telewizję, radio internetowe oraz kilka tytułów lokalnej prasy.

Telewizja

 • Telewizja Teletop Sudety to lokalna telewizja nadająca swój program dla mieszkańców Świdnicy i okolic. Została ona założona w 1990 roku, jako firma świadcząca usługi telewizji kablowej. W późniejszym okresie do oferty tej dodano emisję własnego kilkugodzinnego programu telewizyjnego który emitowany jest do dziś. Telewizja zajmuje się problematyką mieszkańców miasta i okolicznych gmin. Porusza sprawy ważne i istotne dla mieszkańców tego regionu. Od sierpnia 2008 Tv Teletop Sudety emituje program lokalny w internecie w formie streamingu. Siedziba telewizji znajduje się w centrum miasta.
 • Interaktywna Telewizja Świdnica ITVS jest telewizją interaktywną nadającą swój program poprzez sieć internetową. Jest to jedna z pierwszych telewizji internetowych na Dolnym Śląsku, a tym samym w Polsce. Pierwsze próby nadania sygnału strumieniowego odbyły się w 1997 roku. Obraz wielkością nie był większy od znaczka pocztowego. Głównym pomysłodawcą i realizatorem zamysłu jest były redaktor naczelny lokalnej telewizji kablowej TeleRaj, muzyk i filmowiec Marek Banaszczyk. Początkowo program był nadawany w formacie Real Player. Obecnie Telewizja Świdnica jest bardziej dostępna gdyż nadaje program pełoekranowy w ogólnie dostępnym Windows Media Player. W 2009 roku Interaktywna Telewizja Świdnica zaczęła retransmitować wydarzenia sportowe oraz uruchomiła reporterski oddział terenowy składający się z młodych dziennikarzy, reporterów i operatorów kamer, którzy realizują materiały pokazując bolączki regionu tym samym obejmując swym reporterskim zasięgiam powiat świdnicki. Jedną ze stałych pozycji programowych jest Filmowa Kronika Miasta Świdnicy, która cieszy się sporą oglondalnością. Telewizja Interaktywna pełni rolę informacyjną skupiając się na promocji kultury oraz sportu powiatu świdnickiego.

Radio

 • Radio Świdnica jest radiem typowo internetowym. Nadaje swój program przez 24 h na dobę siedem dni w tygodniu a program stacji można usłyszeć na całym świecie. Odbiór programu odbywa się przy pomocy programu Windows Media Player. Stacja muzycznie prezentuje styl mieszany. Pojawia się w niej muzyka od 1945 do lat 90. W stałych audycjach muzycznych posłuchać można utworów muzycznych lokalnych twórców.

Prasa

W Świdnicy ukazuje się kilka tytułów prasowych, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Do ważniejszych gazet z terenu miasta należą:

 • Wiadomości Świdnickie
 • Swidnica24.pl
 • Tygodnik Świdnicki
 • Expressem
 • Dzisiaj Świdnica
 • NIEDZIELA – Edycja świdnicka

Zieleń miejska w Świdnicy

Świdnica jest miastem o stosunkowo dużym udziale zieleni miejskiej w ogólnej powierzchni miasta. Istnieje tutaj kilkanaście parków, skwerów, liczne są klomby i zadrzewienia przy placach i ulicach świdnickich.

Parki miejskie:

 • Park Centralny
 • Park Pionierów
 • Park Młodzieżowy
 • Park Saperów
 • Park Ułanów
 • Park Sikorskiego
 • Park Strzelnica
 • Park Łukasińskiego

28 lipca 1995 roku, uchwałą Rady Miejskiej, pod ochronę przyjęto 77 drzew spełniających kryteria do uznania ich za pomniki przyrody, spośród 223 zaproponowanych. Park Młodzieżowy przy ulicy Armii Krajowej dysponuje największą liczbą pomników przyrody. Znajduje się tam 12 drzew objętych ochroną. Wśród owych roślin można wyróżnić gatunki takie jak: platan klonolistny, cis pospolity, żywotnik olbrzymi, sosna czarna, miłorząb dwuklapowy, dąb szypułkowaty, topola czarna, buk pospolity, klon pospolity, srebrzysty kasztanowiec biały.

Transport i komunikacja

Transport drogowy

Świdnica leży na skrzyżowaniu ważnych tras wojewódzkich i krajowych co ułatwia dojazd z miasta do większości dużych ośrodków województwa i kraju. Najważniejsza trasą biegnącą przez miasto jest trasa nr. 35. Oprócz niej z miasta wybiega kilka dróg wojewódzkich i lokalnych.

Ponadto ze Świdnicy wybiegają drogi lokalne do Bystrzycy Górnej, Wirów, Żarowa oraz Jaworzyny Śląskiej. Świdnica położona jest w odległości ok. 45 km od autostrady A4. Miasto ma obwodnicę która wybudowana w 1974 roku odciąża zabytkowe centrum Świdnicy i ogranicza ruch pojazdów ciężkich w samym mieście. Najwięcej dróg należy do dróg lokalnych (80,4 km), natomiast 5,5 km dróg należy do dróg krajowych. Wybudowanie trzech nowych, głównych ulic w znaczny sposób usprawniło wewnętrzna komunikację w mieście. Mowa tutaj o ulicach Bogusza Stęczyńskiego, Przemysłowej i Słowiańskiej. Skróciły one czas przejazdu między dzielnicami a także usprawniły komunikację między dzielnicami miasta.

Komunikacją miejską wewnątrz miasta zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica. Obsługuje ono 17 linii autobusowych.

Transport kolejowy

Świdnica była węzłem kolejowych do początku lat 90. Na wszystkich trzech dworcach zatrzymywały się pociągi pasażerskie.

Na początku lat 90. zamknięto dla pociągów pasażerskich linię kolejową nr 285 do Jedliny Zdrój, a w roku 2000 zlikwidowano połączenie na odcinku prowadzącym do Wrocławia przez Sobótkę. Obecnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje przejąć tę linię włącznie z wszystkimi nieruchomościami, a także jest w trakcie przejęcia zamkniętej dla ruchu pasażerskiego w 2000 linii kolejowej nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto.

W czasach stacjonowania w Świdnicy Armii Czerwonej miasto posiadało bezpośrednie połączenie kolejowe z Moskwą.

Obecnie z połączeń pasażerskich przez Świdnicę kursuje jedynie autobus szynowy w relacji Międzylesie-Kłodzko Główne-Kamieniec Ząbkowicki-Jaworzyna Śląska-Legnica(od grudnia 2009 tylko do Kłodzka Głównego) obsługiwanej przez Koleje Dolnośląskie. Najbliższym węzłem kolejowym, z którego odjeżdżają pociągi dalekobieżne jest odległa o 10 km Jaworzyna Śląska.

Trasa Kamieniec Ząbkowicki-Legnica wykorzystywana jest w także w ruchu towarowym. Wyprowadzone są od niej bocznice do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej oraz zakładów Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ruch towarowy w Świdnicy odbywa się się również na linii Świdnica Miasto-Świdnica Przedmieście-Pszenno, z której też wyprowadzone są bocznice do zakładów przemysłowych – największa do Fabryki Wagonów.

Zlokalizowane w mieście stacje kolejowe to:

 • Świdnica Miasto
 • Świdnica Przedmieście (zlikwidowana - przez stację odbywa się tylko ruch towarowy)
 • Świdnica Kraszowice (zlikwidowana w latach 90.)

Transport lotniczy

W Świdnicy nie ma lotniska które mogłoby obsługiwać loty pasażerskie. Najbliższe lotnisko pasażerskie znajduje się w oddalonym o 55 km Wrocławiu. W pobliskich Świebodzicach znajduje się lądowisko dla awionetek, które może przyjmować niewielkie samoloty.

Telekomunikacja

 • Multimedia Polska SA poza dostępem do telewizji kablowej oraz szerokopasmowego internetu oferuje usługi telekomunikacyjne.
 • Telekomunikacja Polska
 • Telefonia Lokalna Dialog świadczy usługi na terenie Świdnicy od 2000 roku.

Edukacja

W Świdnicy są 2 żłobki, 9 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 5 gimnazjalnych a ponadto:

Szkoły wyższe:

 • Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych
 • Łódzka Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania filia w Świdnicy.
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • Zespół Szkół Nr 1
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr III im.Marii Skłodowskiej-Curie (III Liceum Ogólnokształcące Humanistyczno-Artystyczne)
 • Zespół Szkół nr 3 (IV Liceum Ogólnokształcące)
 • Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie

Inne:

 • Szkoła Policealna Służb Społecznych (dawne Studium Medyczne)
 • Społeczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole – Akademia Przedszkolaka

Kultura

Przed II wojną światową miasto było siedzibą Teatru Krajowego w Świdnicy, a Państwowy Teatr Świdnica działał do ok. 1951 roku. W mieście działa Młodzieżowy Dom Kultury, Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 2 kina, kilkanaście galerii, liczne stowarzyszenia, kółka artystyczne itp.

Do instytucji kultury w Świdnicy należą:

 • Świdnicki Ośrodek Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum Dawnego Kupiectwa
 • Muzeum Broni i Militariów
 • Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Świdnicy
 • Kino „Sawa” – jest to kino które mieści się w obiekcie „Bolko” przy pl. Grunwaldzkim.
 • Kino „Gdynia” – jest to kino miejskie mieszczące się przy ul. Zygmuntowskiej 1.
 • Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej
 • Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

Lista imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się cyklicznie w Świdnicy:

 • Festiwal Reżyserii Filmowej
 • Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędowych
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 • Konkurs Recytatorski „Pegazik”
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Wybory Małej Miss
 • Wybory Miss Wiosny
 • Świdnickie Noce Jazzowe
 • Festiwal Teatru Otwartego
 • Festiwal Piosenki Przedszkolnej
 • Dni Gór
 • Festiwal Piosenki lat 60. i 70.
 • Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej
 • Dni Świdnicy
 • Babie Lato
 • Festyn Sobótkowy
 • Giełda Staroci, Numizmatów i osobliwości

Większość tych imprez organizuje Świdnicki Ośrodek Kultury, który jest animatorem życia kulturalnego w mieście.

Świdnica od dnia 4 października 2003 nosi tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń, który nadała jej Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na swoim pierwszym w historii posiedzeniu poza Warszawą.

Służba zdrowia

W Świdnicy funkcjonuje 12 przychodni, 17 aptek, szpital, wiele prywatnych praktyk lekarskich.

Przychodnie:

 • Nr 1 – NZOZ "Ars Medica"
 • Nr 2 – NZOZ "Mieszko"
 • Nr 4 – NZOZ "Eskulap"
 • Nr 5 - NZOZ "BHMed"
 • Przychodnia Rehabilitacyjna
 • Przychodnia dla Dzieci
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Odwykowa
 • Przyzakładowy Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Balneologiczny

Szpitale:

 • Regionalny Specjalistyczny Szpital Powiatowy "Latawiec" – jest to szpital położony na peryferiach miasta, w jego południowo-zachodniej części. Jeden z najnowszych i najnowocześniejszych szpitali w województwie dolnośląskim. Posiada lądowisko dla helikopterów.

Sport

W Świdnicy działa wiele klubów sportowych, największe z nich to:

 • KS Tytan – kulturystyka, fitness
 • MKS Polonia Świdnica – piłka nożna, boks, lekkoatletyka
 • MKS Świdnica – siatkówka kobiet
 • Świdnicki Klub Piłki Ręcznej (ŚKPR) – piłka ręczna
 • Klub Sportowy GRYF Świdnica. piłka nożna chłopców
 • KP Polonia/Sparta Świdnica – klub piłkarski powstały z fuzji sekcji piłkarskich Sparty i Polonii Świdnica, obecnie grający w III lidze dolnośląsko-lubuskiej
 • KS Stal Świdnica – piłka nożna, klasa Okręgowa
 • Automobilklub Sudecki
 • Klub Karate Kyokushinkai Świdnica
 • Gambit Świdnica – szachy
 • Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej
 • Polskie Towarzystwo Wędkarskie
 • KKS Śnieżne Wrony Świdnica – koszykówka
 • Sportowy Klub Taekwon-do TIGER
 • Grupa Capoeira Esporao
 • GLKS Świdnica

Od wielu lat Świdnica jest gospodarzem Rajdu Elmot zaliczanego do rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Największe sukcesy odnosił w sekcji siatkówki kobiet klub MKS Świdnica. To właśnie w nim od najmłodszych lat trenowała Dorota Świeniewicz, dwukrotna złota medalistka mistrzostw Europy . Ze Świdnicy pochodzi także siatkarka Anna Werblińska.

Miasta partnerskie

Miasto Kraj Data podpisania umowy
Biberach an der Riß Niemcy 1990
Police nad Metují Czechy 1994
Trutnov Czechy 1998
Kazincbarcika Węgry 1999
Dystrykt Tendring Wielka Brytania 1999
Niżyn Ukraina 10.12.2001
Rejon Święciański Litwa 2002
Stanisławów Ukraina 19.09.2008

Urodzeni w Świdnicy

 • Juliusz Chrząstowski – aktor, 1996 – 1997 – Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa, 1997 – 1998 – Teatr Studyjny, Łódź, 1998 – 2003 – Teatr Nowy, Łódź, 2003-... – Stary Teatr, Kraków
 • Maria Cunitz – wybitna astronom, poliglotka, matematyczka, malarka, pisarka i kompozytorka XVII wieku – jej imieniem nazwano jeden z kraterów na Wenus
 • Katarzyna Glinka – polska aktorka filmowa i teatralna
 • Janusz Gol - piłkarz grający na pozycji defensywnego pomocnika w Legii Warszawa.
 • Bartosz Huzarski – kolarz
 • Jerzy Kramarczyk – aktor, absolwent II LO w Świdnicy, znany z głosu Listonosza Pata i Strażaka Sama
 • Wojciech Mann – dziennikarz i prezenter radiowo-telewizyjny
 • Marek Michalak – działacz społeczny, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznik Praw Dziecka.
 • Albert Neisser – lekarz wenerolog, kolekcjoner dzieł sztuki
 • Arkadiusz Piech - Piłkarz grający na pozycji napastnika w drużynie Ruchu Chorzów.
 • Dorota Świeniewicz – siatkarka, była reprezentantka Polski
 • Anna Werblińska – siatkarka, reprezentantka Polski
 • Jarosław Włodarczyk - astronom i historyk astronomii, znany popularyzator nauki
 • Grzegorz Woźny – artysta malarz, poeta, współzałożyciel Świdnickiego Stowarzyszenia Literackiego LOGOS i współredagujący ogólnopolskie pismo literacko-artystyczne "Arytmia"

Zobacz też

 • Cmentarz żydowski w Świdnicy
 • Ławeczka Marii Cunitz w Świdnicy
 • 11 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 • powiat świdnicki (dolnośląski)
 • województwo wałbrzyskie
 • Góry Wałbrzyskie

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 408)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

0-9

ul. 1 Maja
pl. 1000-lecia Państwa
ul. 8 Maja

A

ul. Agnieszki Księżnej
ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Armii Krajowej

B

ul. Barana Dionizego (Księdza Prałata Dionizego Barana)
ul. Barana Księdza Prałata Dionizego
ul. Baryły Mariana
ul. Basztowa
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Bernarda Księcia
ul. Biberaska
ul. Bobrzańska
ul. Bocheńska
ul. Boczna
ul. Boduena
ul. Boduena de Courtenay Jana
ul. Bohaterów Getta
ul. Bokserska
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Śmiałego
ul. Bolka Świdnickiego Księcia
ul. Bora Komorowskiego Tadeusza (Generała Tadeusza Bora Komorowskiego)
ul. Bracka
ul. Bradego Antoniego
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
al. Brzozowa
ul. Budowlana
ul. Bystrzycka

C

ul. Ceglana
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chorwacka
ul. Chłopska
ul. Cicha
al. Colgate
ul. Corvinusa Wawrzyńca
ul. Czarna Droga
ul. Czecha Bronisława
ul. Czereśniowa
ul. Czeska
ul. Częstochowska
ul. Czwartaków

D

ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Dąbrowskiego Jarosława (Generała Jarosława Dąbrowskiego)
ul. Daleka
ul. Dębowa
ul. Deszczowa
ul. Drzymały
pl. Drzymały Michała
ul. Dworcowa
ul. Działkowa
ul. Długa
ul. Długosza Jana

E

ul. Esperantystów

F

ul. Fabryczna
ul. Fieldorfa
ul. Fieldorfa Augusta
ul. Fieldorfa gen. Augusta Emila
ul. Folwarczna
ul. Franciszkańska
ul. Francuska

G

ul. Gajowa
ul. Galla Anonima
ul. Garbarska
ul. Gdyńska
al. Goplany
ul. Grabskiego Władysława
ul. Grodzka
ul. Grota Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota Roweckiego)
pl. Grunwaldzki
ul. Głąbskiego Tadeusza
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza
ul. Główna

H

ul. Harańczyka Tadeusza
ul. Henryka Brodatego
ul. Henryka Brodatego Księcia
ul. Henryka Pobożnego
ul. Henryka Pobożnego Księcia
ul. Hetmańska
ul. Hodowlana
ul. Husarska

I

ul. Inwalidów Wojennych
ul. Inżynierska

J

ul. Jadwigi Śląskiej
ul. Jagiellońska
ul. Jagienki
pl. Jana Pawła II
ul. Jarzębinowa
ul. Jasińskiego
ul. Jasińskiego gen. Jakuba
ul. Jasińskiego Jakuba
ul. Jaskółcza
ul. Jałowcowa
ul. Jesienna
ul. Jodłowa

K

ul. Kaczaskiego Leona
ul. Kanonierska
ul. Kasztanowa
ul. Kątna
ul. Kazimierza Odnowiciela
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klasztorna
ul. Kliczkowska
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolejowa
pl. Kombatantów
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Komorowskiego gen. Tadeusza Bora
ul. Komunalna
ul. Komunardów
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka Janusza
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosynierów
ul. Kotlarska
ul. Kozara Słobódzkiego Mieczysława
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krakowska
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kraszowicka
ul. Kręta
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krzywickiego Ludwika
ul. Księcia Bolka Świdnickiego
ul. Księcia Henryka Brodatego
ul. Księcia Henryka Pobożnego
ul. Księżnej Agnieszki
ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej
ul. Kunegundy Księżnej
ul. Kunic Marii
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Langiewicza gen. Mariana
ul. Langiewicza Mariana (Generała Mariana Langiewicza)
ul. Lechicka
ul. Legii Nadwiślańskiej
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Leśna
ul. Letnia
ul. Licznikowa
ul. Lipowa
ul. Lompy
ul. Lompy Józefa
pl. Ludowy
ul. Lwowska

Ł

ul. Łączna
ul. Łąkowa
ul. Łowickiej Anny
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana
ul. Łukowa
ul. Łużycka

M

ul. Maja 1
ul. Maja 8
ul. Malinowa
ul. Marcinkowskiego
ul. Marcinkowskiego Karola
ul. Marusarzówny
ul. Marusarzówny Heleny
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Mała
pl. Małgorzaty św.
ul. Mennicka
ul. Metalowców
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Michejdy
ul. Michejdy Tadeusza
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miernicza
ul. Mieszka I
ul. Mikulicza-Radeckiego Jana
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morelowa
ul. Muzealna

N

ul. Nad Tamą
ul. Nadbrzeżna
ul. Naruszewicza Adama Stanisława
ul. Nasypowa
ul. Nauczycielska
ul. Niecała
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
al. Niepodległości
ul. Norwida Cypriana Kamila

O

ul. Obwodowa
ul. Ofiar Oświęcimskich
ul. Ogrodowa
ul. Okrężna
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego gen. Leopolda
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)

P

park Centralny
park Kanonierów
park Młodzieżowy
park Nowomłyński
park Saperów
park Sikorskiego Generała
park Strzelnica
park Ułanów
park Wrocławski
park Zawiszowski
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Pafalu
ul. Pańska
ul. Parkowa
ul. Piaski
ul. Piaskowa
ul. Piekarska
ul. Piękna
ul. Pionierów
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej
ul. Piłsudskiego
pl. Piłsudskiego Józefa
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Podchorążych
ul. Podmiejska
ul. Podolska
ul. Pogodna
pl. Pokoju
ul. Pola Wincentego
ul. Polna Droga
ul. Poprzeczna
ul. Potokowa
ul. Poznańska
ul. Prądzyńskiego
ul. Prądzyńskiego Ignacego
ul. Prądzyńskiego Ignacego (Generała Ignacego Prądzyńskiego)
ul. Prażmowskiego Adama
ul. Przechodnia
ul. Przedwiośnie
ul. Przelotowa
ul. Przemysłowa
ul. Przyjaźni
ul. Pusta
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego Kazimierza

R

rynek Rynek
ul. Refcia Władysława
ul. Reja Mikołaja
ul. Riedla
ul. Riedla Jana
ul. Robotnicza
ul. Rolnicza
ul. Roweckiego gen. Stefana Grota
ul. Równa
ul. Różana
ul. Rycerska
ul. Rynek
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzeźnicza

S

ul. Sadowa
ul. Saperów
ul. Sarnia
ul. Serbska
ul. Sienna
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Siostrzana
ul. Skargi
ul. Skargi Piotra
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sowińskiego Józefa Longina
ul. Spacerowa
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Sprzymierzeńców
ul. Stalowa
ul. Stamma Feliksa
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawki
ul. Stęczyńskiego
ul. Stęczyńskiego Bogusza
ul. Strzegomska
ul. Strzelińska
ul. Sybiraków
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczęśliwa
ul. Szpitalna
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słobódzkiego
ul. Słobódzkiego Mieczysława Kozara
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słowicza

Ś

ul. Śląska
ul. Śląskiej Księżnej Jadwigi
ul. Ślężańska
ul. Środkowa
ul. Świerkowa
Pl. Świętej Małgorzaty
ul. Świętojańska
ul. Świętokrzyska

T

ul. Teatralna
ul. Tenisowa
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza gen. Michała
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza Michała (Generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza)
ul. Torowa
ul. Towarowa
ul. Tołstoja
ul. Tołstoja Lwa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Trybunalska
ul. Trzeboszańska

U

ul. Ułańska

W

ul. Wadowicka
ul. Warszawska
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Wąska
ul. Wałbrzyska
ul. Wałowa
ul. Webera Jerzego Leonarda
ul. Wesoła
ul. Westerplatte
ul. Wewnętrzna
ul. Wieczorka Józefa
ul. Wielecka
ul. Wierzbowa
ul. Wilcza
ul. Wileńska
ul. Willmanna Michała
ul. Willowa
ul. Wiosenna
ul. Wiśniowa
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wiwelecka
ul. Wodna
pl. Wojska Polskiego
ul. Wokulskiego
ul. Wokulskiego Stanisława
pl. Wolności
ul. Wołyńska
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wróblewskiego Waleriana
ul. Wrocławska
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wypoczynek
ul. Wysockiego Jana
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Władysława Hermana
ul. Władysława Łokietka
ul. Włostowica Piotra

Z

ul. Ząbka Tadeusza
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zakole
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamkowa
ul. Zaułek Kupiecki
ul. Zielona
ul. Zmorskiego
ul. Zmorskiego Romana
ul. Zwierzyniecka
ul. Zygmuntowska

Ż

ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żwirki
ul. Żwirki i Wigury

Kody pocztowe, Świdnica (wyświetlono 2/2)


Ocena internautów miejscowości Świdnica
Średnia ocena: 4.8
liczba ocen: 23

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Świdnica, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Świdnica

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:11:37

Szybka zmiana regionu Polski