Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Wrocław


Informacje o Wrocław:

Ilość ulic: 2543

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 51.110001

Współrzedne geograficzne E: 17.022221

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 71

Liczba ludności: 633700

Gęstość ludności: 2159 os./km²

Powierzchnia: 292.8 km²

Wysokośc npm: 118

Aglomeracja: 956 000

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0986283

TERC: 0264011

Tablice rejestracyjne: DW

Herb Wrocław:

Herb Wrocław

Flaga Wrocław:

Flaga Wrocław

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Wrocław

 • Dzielnica: Wrocław-Fabryczna

  • Fabryczna
  • Gądów Mały
  • Grabiszyn
  • Jarnołtów
  • Jerzmanowo
  • Kozanów
  • Kuźniki
  • Leśnica
  • Marszowice
  • Maślice
  • Mokra
  • Muchobór Mały
  • Muchobór Wielki
  • Nowy Dwór
  • Oporów
  • Osiniec
  • Pilczyce
  • Popowice
  • Pracze Odrzańskie
  • Ratyń
  • Stabłowice
  • Strachowice
  • Żar
  • Żerniki
  • Złotniki
 • Dzielnica: Wrocław-Psie Pole

  • Karłowice
  • Kleczków
  • Kowale
  • Kłokoczyce
  • Lipa Piotrowska
  • Osobowice
  • Pawłowice
  • Polanowice
  • Poświętne
  • Psie Pole
  • Rędzin
  • Różanka
  • Sołtysowice
  • Strachocin
  • Świniary
  • Swojczyce
  • Widawa
  • Wojnów
  • Zakrzów
  • Zgorzelisko
 • Dzielnica: Wrocław-Śródmieście

  • Bartoszewice
  • Biskupin
  • Dąbie
  • Plac Grunwaldzki
  • Sępolno
  • Śródmieście
  • Zacisze
  • Zalesie
 • Dzielnica: Wrocław-Stare Miasto

  • Bieńkowice
  • Bierdzany
  • Borek
  • Brochów
  • Gaj
  • Huby
  • Jagodno
  • Klecina
  • Krzyki
  • Księże Małe
  • Księże Wielkie
  • Opatowice
  • Ołtaszyn
  • Partynice
  • Południe
  • Rakowiec
  • Świątniki
  • Tarnogaj
  • Wojszyce

Wrocław

Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Wrocławiu
Herb wroclaw.svg
 • Geografia
 • Historia
 • Edukacja
 • Kultura
 • Ludność
 • Podział administracyjny
 • Transport
 • Architektura
 • Służba zdrowia
 • Religia
 • Sport

Wrocław (łac. Vratislavia lub Budorgis, niem. Breslau, dialekt śląski Brassel, czes. Vratislav, węg. Boroszló) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Nazywane bywa Wenecją Północy. Jest historyczną stolicą Śląska oraz Dolnego Śląska.

We Wrocławiu krzyżowały się dwie główne drogi handlowe – Via Regia i Szlak bursztynowy. Miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej.

Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 632.996 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni – 293 km². Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich.

Dawna stolica księstwa wrocławskiego. Siedziba władz pruskiej prowincji Śląsk i rejencji wrocławskiej. Od 28 czerwca 1946 stolica województwa wrocławskiego. Od 1 stycznia 1999 stolica województwa dolnośląskiego.

Od 1000 na mocy dekretu papieża Sylwestra II Wrocław stał się stolicą nowo powołanej diecezji wrocławskiej (jednej z czterech w Polsce), od 1929 archidiecezji wrocławskiej, a od 1992 metropolii wrocławskiej. Od 1951 jest również siedzibą prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Nazwa miasta

Nazwa miasta pochodzi przypuszczalnie od imienia księcia czeskiego Vratislava I, który w X wieku czasowo panował nad miastem i który wg legend jest założycielem miasta. W VI wieku słowiańskie plemię Ślężan osiedliło się nad Odrą i wzniosło na Ostrowie Tumskim gród, który Vratislav I umocnił. Jednym z pierwszych źródeł nazwy miasta jest kronika Thietmara z Merseburga z XI. wieku („Iohannem Wrotizlaensem“, „Wortizlava civitate“). Polska nazwa miejscowości „Wrocław“ jest skrótem od staropolskiego imienia „Wrócisław“. „Wrócisław“ lub „Vratislaw“ jest imieniem złożonym: pierwsza część (pol. „wrócić“, „wracać“, czes. „vraceti“, „vratiti“) znaczy „wracać“, „zwracać“, „obalać przeciwnika“, „zmusić kogoś do ucieczki“. Druga część („sław“) znaczy „imię“, „poważanie“, „reputacja“, „sława“. Dlatego inicjał „W“ był/jest od dawna częścią herbu niemieckiego i polskiego.

Niemiecka nazwa „Breslau“ ma pochodzenie słowiańskie. W czasie, w którym Niemcy osiedlali się nad Odrą, istniało już osiedle polskie nad Ostrowie Tumskim. Osiedle nazywało się „Wrocław“, ulokowane tu było już też biskupstwo. Rosnące znaczenie tego biskupstwa spowodowało, że nie istniała potrzeba stosowania nowej nazwy dla osiedli niemieckich, słowiańska nazwa osiedla biskupiego używane było też dla osiedli niemieckich. Etymologiczne pochodzenie imienia „Breslau“ od imienia „Wrocław“ można udowodnić przez porównanie historycznych dokumentów duchownych i książęcych, w których można znaleźć dużo wariantów i odwołań do tej nazwy („ecclesiam Wratislaviensem“, „episcopus Wratizlauiensis“, „Wrotizlaensis“, „in foro Wratislaviensi“, „Wroczlaviensi provincia“, „Vrozlavia“, „Wortizlaua“, „Wrazslavie“, „Vratislavia“, „Wratizlavia“, „Wratislavia“, „Wratislawia“, „Vratizlav“, „Wratizlaw“, „Wratislaw“, „Wraislaw“, „Vratizlau“, „Wratizlau“,„Wratislau“, „Wreczeslaw“, „Wretslaw“, „Wrezlaw“, „Wrezlau“, „dux de Werslaue“, „Breczlaw“, „Bretzlaw“, „Bretlav“, „Bretzlau“, „Bretzla“, „Brezslaw“, “Brezlaw“, „Breßlaw“, „Bresslaw“, „Presslaw“, „Breslow“, „Breslou“, „Breßlau“, „Bresslau“, „Breslau“). Wymiana litery „W“ na litere „B“ uzasadnia się trudnościami w artykulacji przez Niemców wersji nazwy zaczynającej się od „W“. Niektórzy przypuszczają, że niemieckie osiedle początkowo mogło mieć swoją własną nazwę, która jednak nie zachowała się.

Historia

Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem (podczas zjazdu gnieźnieńskiego) biskupstwa (jednego z czterech na terenie ówczesnej Polski). Osadnictwo na tych terenach istniało już jednak od VI wieku, kiedy to słowiańskie plemię Ślężan osiedliło się nad Odrą i wzniosło na Ostrowie Tumskim gród, który Wratysław I umocnił w X wieku. Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa (łac. sedes regni principalis). W 1035, w okresie tzw. reakcji pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście.

W kwietniu 1241, w obawie przed najazdem mongolskim (tatarskim), miasto zostało opuszczone przez mieszkańców i spalone. Zamek wrocławski, w którym bronił się Henryk II Pobożny, pozostał niezdobyty dzięki cudownemu zjawisku, które ukazało się na niebie powodując odstąpienie Tatarów od oblężenia. Tradycja, którą przekazał m.in. Jan Długosz, uznała to za skutek modlitw przeora wrocławskich dominikanów Czesława Odrowąża, późniejszego błogosławionego i patrona miasta. Po odbudowaniu ze zgliszcz, dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim. Pierwszym wójtem obrano Godinusa Stillevogta (jego syn Gedko został później pierwszym wójtem Krakowa).

W 1335 miasto przeszło (wróciło) pod panowanie królów Czech, po 1526, wraz z Koroną Czeską, zostało włączone do Monarchii Habsburskiej.

W połowie XVII wieku polsko-niemiecka granica językowa przebiegała niedaleko Wrocławia, włączając miasto do terytorium o dominacji języka polskiego.

W 1741 roku miasto, wraz z większością Śląska, zostało przez króla Prus Fryderyka II zdobyte podczas tzw. wojen śląskich, w związku z czym od roku 1741 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau).

Od 6 grudnia 1806 r. Wrocław oblegany był przez wojska napoleońskie i po miesięcznym oblężeniu, 5 stycznia, zdobyty przez wojska generała Dominique'a Vandamme'a. Miasto stało się punktem organizacyjnym polskich legionów, których liczbę określono na 8.400 rekrutów. W 1807/08 r. Vandamme zarządził rozbiórkę fortyfikacji okalających miasto, na czym Wrocław skorzystał, bo bastiony i mury ograniczały wcześniej rozwój przestrzenny miasta. Pod panowaniem Francji Wrocław pozostawał do 1807 roku, gdy Napoleon podpisał Pokój w Tylży 09.07.1807 r. a miasto wróciło ponownie pod panowanie Prus. Dzięki zabiegom adiutanta Hieronima Bonaparte hrabiego Philipa de Anakina Prusy zezwoliły na wolne przejście armii Napoleona przez terytorium Śląska. Od 1809 r. król Prus zarządził sekularyzację dóbr kościelnych (m.in. uniwersytetu), a odebrane dobra przekazał na cele kulturalne lub dla swoich dworzan np. Pałac w Krobielowicach

W 1877 r. we Wrocławiu powstała sekcja DAV, która w 1882 r. wybudowała schronisko górskie Breslauer Hütte w Alpach, u podnóża Wildspitze. Natomiast w 1887 r. powstała sekcja Karpathenverein, która w osiem lat później wybudowała schronisko Śląski Dom w Tatrach, u podnóża Gerlachu. We Wrocławiu swoje sekcje miały również Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie, Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie, Towarzystwo Karkonoskie, a także Beskidenverein.

W 1891 r. w zamożnej wrocławskiej rodzinie żydowskiej przyszła na świat i spędziła pierwsze dwadzieścia lat swego życia Edyta Stein, filozof i karmelitanka, ogłoszona w 1999 r. przez Jana Pawła II patronką Europy.

25 sierpnia 1944 r. miasto zostało ogłoszone twierdzą Wrocław (niem. Festung Breslau), a 19 stycznia następnego roku, na rozkaz gauleitera Śląska Karla Hankego, dokonano pierwszej przymusowej ewakuacji większości pozostałej w mieście ludności cywilnej. Już 13 lutego Armia Czerwona rozpoczęła oblężenie Wrocławia. 8 marca dowództwo Festung Breslau przejął Hermann Niehoff, a jego poprzednik, Hans von Ahlfen, opuścił miasto samolotem dwa dni później. 16 marca robotnicy przymusowi rozpoczęli wyburzanie kamienic i budowę lotniska w miejscu obecnego Placu Grunwaldzkiego. W nocy 1/2 kwietnia 750 samolotów radzieckich rozpoczęło masowe bombardowania Wrocławia. 6 maja w godzinach wieczornych, w willi Colonia przy dzisiejszej ul. Rapackiego 14, gen. Hermann Niehoff i gen. Władimir Głuzdowski podpisali akt kapitulacji Wrocławia. W wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zniszczono 70% miasta, a niektóre dzielnice zrównano z ziemią.

2 sierpnia 1945 r. na konferencji poczdamskiej zapadła decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem, zaś ludność niemiecką, która nie opuściła miasta przed oblężeniem Wrocławia, przesiedlono do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska, głównie z centralnej Polski (Kielecczyzna, Łódzkie) i Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic oraz z Wileńszczyzny.

Miasto kandydowało do wystawy EXPO 2010, lecz na gospodarza EXPO 2010 został wybrany Szanghaj. W rywalizacji o EXPO 2012 miasto przegrało z Yeosu (Korea Południowa).

Ludność od początku XIX wieku

Na początku XIX wieku miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 – 200 tysięcy. Zjednoczenie Niemiec w 1871 przyczyniło się do szybkiego wzrostu liczby ludności miasta. Na początku XX wieku we Wrocławiu mieszkało ponad pół miliona osób (wg zestawienia Heinza Rogmanna z 1937, w 1910 mieszkało w mieście 512 105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510 929 osób). Wrocław stał się szóstym pod względem liczby ludności miastem Cesarstwa Niemieckiego. Według spisu niemieckiego z 1910 (przez historyków polskich i także niektórych niemieckich spis ten, podobnie jak inne niemieckie z I poł. XIX wieku, uważany jest za niedokładny, fałszywy i tendencyjny) we Wrocławiu mieszkało 95,71% Niemców, 2,95% Polaków, 0,67% ludność mieszana polsko-niemiecka, 0,67% Czechów.

Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy, a 1 grudnia 1940 wynosiła 638 905; w styczniu 1945 wraz z uciekinierami ze wschodnich terenów Rzeszy przekroczyła milion. Między połową stycznia a początkami lutego na rozkaz gauleitera Hanke przymusowo ewakuowano na zachód około siedemset tysięcy osób. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia z 1939 miasto osiągnęło w 1983. Największą populację Wrocław odnotował w 1991 – wg danych GUS 643 640 mieszkańców. Obecnie liczba ludności miasta ma tendencję spadkową, od 1991 ubyło 11,5 tysiąca mieszkańców.

 • Wykres liczby ludności miasta Wrocław na przestrzeni ostatnich 2 stuleci

Środowisko naturalne

Miasto jest położone na wysokości od 105 do 155 m n.p.m.

Miasto leży nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą.

Wrocław czerpie wodę pitną z obszaru terenów wodonośnych zasilanych wodami podziemnymi i powierzchniowymi rzek Oławy i Nysy Kłodzkiej poprzez Kanał Nysa-Oława.

Miasto posiada oczyszczalnię ścieków na osiedlu Janówek.

We Wrocławiu znajduje się Kilimandżaro, Morskie Oko, a w pobliskim Kamieńcu Wrocławskim Bajkał.

Klimat

Wrocław jest położony w strefie klimatów umiarkowanych średnich szerokości geograficznej, w typie klimatu przejściowego, podlegającego wpływom oceanicznym i kontynentalnym.

W mieście przeważają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego; fronty atmosferyczne przemieszczają się przez 220 dni w roku z przewagą frontów chłodnych. Średnie miesięczne ciśnienie atmosferyczne waha się od 999,6 (kwiecień) do 1003,6 hPa (październik), dominują kierunki wiatru z sektora zachodniego. Dni pogodnych jest ok. 41 w roku, najwięcej we wrześniu, pochmurnych ok. 206, najwięcej w listopadzie; usłonecznienie wynosi średnio 1556 godzin w roku. Średnia roczna temperatura powietrza osiąga +9,0 °C; najchłodniejszy jest styczeń (średnio -0,4 °C), najcieplejszy lipiec (średnio +18,8 °C). W ciągu roku występuje 40 dni gorących, czyli takich, w których maksymalna temperatura przekracza +25 °C (z czego dziewięć dni jest upalnych, z temperaturą powyżej +30 °C), dni mroźnych, z temperaturą maksymalną poniżej 0 °C jest we Wrocławiu tylko 28 rocznie.

Najdłuższą, trwającą 114 dni, termiczną porą roku jest lato; zima trwa 65 dni.

Największe średnie miesięczne sumy opadu wynoszą 79 mm (lipiec), najmniejsze 30 mm (luty); średnio notuje się 158 dni z opadem w roku (z maksimum w zimie). Burze występują średnio 25 razy w roku, pokrywa śnieżna zalega średnio przez 35 dni w roku.

Warunki klimatyczne Wrocławia wykazują cechy typowe dla dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych. Jednym z obserwowanych efektów jest podwyższenie temperatury powietrza, określane jako "miejska wyspa ciepła", co najwyraźniej zaznacza się podczas pogodnych nocy letnich, dając dodatkowo ponad 5 °C.

Położenie Wrocławia na przedpolu Sudetów pociąga za sobą występowanie zjawisk fenopochodnych. Występują one średnio 18 dni w roku. Zjawiska te są zauważalne zwłaszcza zimą, kiedy to przy silnym, suchym wietrze dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury powietrza. Miało to miejsce np. 21 lutego 1990, gdy temperatura we Wrocławiu wzrosła do +20,1 °C.

Najwyższą temperaturę zanotowano 31 lipca 1994 (+37,9 °C), najniższą 8 stycznia 1985 (–30,0 °C).

Architektura i urbanistyka

Wrocław mimo zniszczeń wojennych (70% budynków) zachował wiele budowli bądź w stanie oryginalnym, bądź odrestaurowanych czy odbudowanych po wojnie. Do wyróżniających się należą: gotycki ratusz na Rynku, gotyckie kościoły: Archikatedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim (przy niej barokowa kaplica Elektorska według projektu Fischera von Erlacha), Katedra św. Marii Magdaleny, Bazylika św. Elżbiety, Św. Krzyża, NMP na Piasku, św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława, neogotycki św. Michała Archanioła; barokowy zespół głównych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopoldina; neogotycki budynek Dworca Głównego; modernistyczne: Hala Ludowa (proj. Max Berg na Wystawę Stulecia, 1913; używana dziś jest także nazwa "Hala Stulecia", tłumaczenie pierwotnej niem. nazwy Jahrhunderdhalle), gmach Opery Wrocławskiej, Hotel Monopol, Hala Targowa, Dom Handlowy Braci Barasch, Dom Towarowy Renoma, Dom Towarowy Rudolf Petersdorff (obecnie "Kameleon") zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna, budynki wystawy "Mieszkanie i miejsce pracy" (1929, m.in. dom projektu Hansa Scharouna), budynki Browaru Piastowskiego, Pałac Spätgenów, Pałac Schaffgotschów, Landeshaus, Urząd Pocztowy, wieże ciśnień przy alei Wiśniowej, Na Grobli i przy alei Kasprowicza. Oprócz tego w mieście zachowało się ponad osiem tysięcy zabytkowych kamienic reprezentujących style historyczne pochodzących z XIX i początków XX wieku, które władze samorządowe starają się w ramach specjalnych programów rewitalizacyjnych sukcesywnie poddawać renowacjom. Jest to największe tego typu skupisko zabytkowego budownictwa w Polsce oraz jedno z największych w Europie. Kamienice te prezentują style począwszy od baroku poprzez klasycyzm, historyzm, secesję aż po modernizm. Wiele kamienic prezentuje wysokie walory architektoniczno-estetyczne. W niektórych przypadkach są to zachowane całe ciągi ulic architektury historyzującej jak chociażby ulica Miernicza oraz plac księdza Stanisława Staszica na osiedlu Nadodrze.

W budynku Banku Zachodniego na rogu Rynku i placu Solnego działa jedyny we Wrocławiu paternoster, czyli winda bez drzwi, która jeździ ze stałą prędkością, nie zatrzymując się na poszczególnych piętrach.

Wrocław ma czwartą największą liczbę mostów (i kładek) w Europie, plasuje się za Wenecją, Amsterdamem i Petersburgiem.

Jako jedno z nielicznych miast w Europie ma zachowaną i stale wypełnioną wodą fosę miejską.

Wrocławski ratusz jest jednym z najstarszych ratuszy w Polsce. Na wysokiej wieży mieści się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy i najstarszy, z 1368 zegar wieżowy. W piwnicach budynku znajduje się najstarsza (z XIV wieku) restauracja w Europie – Piwnica Świdnicka.


Miejsca

 • Hala Stulecia (dawniej Hala Ludowa) – obiekt wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznany za pomnik historii
 • Zespół historycznego centrum - uznany za Pomnik historii:
  • Ostrów Tumski (dawniej osobna wyspa) – najstarsza, zabytkowa część Wrocławia zasiedlona co najmniej od IX wieku, swój rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu, gdyż był to najwygodniejszy punkt przekraczania Odry
  • Stare Miasto – najstarsza i najciekawsza część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodząca się z trzynastowiecznego miasta lokacyjnego
  • Rynek z Ratuszem, Nowym Ratuszem, Piwnicą Świdnicką i Browarem Spiż – jeden z największych rynków staromiejskich w Europie o wymiarach 205 na 175 m. 50. pod względem wielkości plac na świecie (28. w Europie, 3. w Polsce). Otaczające budynki reprezentują style różnych epok
  • plac Solny – dawny średniowieczny plac targowy, swym narożnikiem styka się z Rynkiem. Prawdopodobna data powstania to koniec XIII wieku
  • Nowy Targ – jeden z trzech historycznych placów targowych Wrocławia, powstał prawdopodobnie już około 1214
  • ulica Kuźnicza
  • ulica Oławska
  • ulica Psie Budy
  • ulica Świdnicka – o łącznej długości ok. 1050 m. Jest jedną z głównych ulic Wrocławia
  • ulica Szewska – będąca częścią strefy pieszej. Jest jedną z reprezentacyjnych ulic miasta
 • Panorama Racławicka
 • Stadion Miejski – jedna z aren Euro 2012
 • Wrocławska Fontanna Multimedialna
 • Pałac Królewski (Pałac Spätgenów)
 • Ogród zoologiczny (założony w 1865 – największa w Polsce liczba gatunków – 565, łącznie około 7100 zwierząt)
 • Ogród botaniczny – powołany w 1811 na terenie Ostrowa Tumskiego. Obszarem obejmuje 7,4 ha (i 0,33 ha pod szkłem), znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin
 • Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim – zajmuje powierzchnię około 100 ha co sprawia, że jest jednym z największych parków Wrocławia Park ma charakter krajobrazowy i duże walory kompozycyjne oraz dendrologiczne (około 400 gatunków drzew i krzewów)
 • Stary Cmentarz Żydowski ten zabytkowy cmentarz stanowi obecnie Muzeum Sztuki Cmentarnej, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jego łączna powierzchnia wynosi 4,6 ha
 • Wyspy odrzańskie:
  • Kępa Mieszczańska – we Wrocławiu, w zachodniej (dolnej) części miejskiego odcinka Odry
  • Wyspa Piasek znajduje się w obrębie historycznego starego miasta. Znajduje się tu Kościół Najświętszej Marii Panny. Już we wczesnym średniowieczu przebiegał przez wyspę główny trakt w kierunku północ-południe
  • Wyspa Słodowa – niewielka wysepka w obrębie wrocławskiego Starego Miasta
  • Wielka Wyspa – na niej znajdują się osiedla Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze, Zalesie

Mosty i kładki

Przed II wojną światową w mieście istniały – licząc według obowiązujących wówczas niemieckich kryteriów definiujących budowle drogowe – 303 mosty. Obecnie wszystkie przedwojenne mosty, które uległy zniszczeniu podczas oblężenia w 1945 zostały odbudowane, powstało też kilkanaście całkiem nowych, pomimo tego według kryteriów używanych współcześnie, uznaje się, że jest ich tylko od 117 (w tym 27 kładek) do 229 przy czym powierzchnia miasta od 1945 wzrosła ze 175,1 km² do 292,8 km². Według jeszcze innych kryteriów wszystkich mostów jest około 400. Największe i najważniejsze z mostów przerzucone są nad głównym i pobocznymi nurtami rzeki Odry (Stara Odra, Odra Północna i Południowa) i kanałów: Powodziowego, Żeglugowego, Bocznego, Miejskiego, Granicznego, Odpływowego i kilku pozostałych.

Przez obszar Wrocławia przepływa też kilkanaście innych, mniejszych rzek i strumieni, z których główne to cztery dopływy Odry: Ślęza, Oława (rozdzielająca się tu na dwa nurty – Oławę Górną i Dolną), Bystrzyca, Widawa, a z pomniejszych – Dobra, Zielona, Ługowina, Kasina, Oporówka, Łękawica, Piskorna, Młynówka, Trzciana, Czarna Woda, Rogożówka, Olszówka Krzycka, Grabiszynka, Brochówka i inne. Rzeki te i strumienie oraz przekopane sztuczne kanały tworzą liczne naturalne i kilka sztucznych wysp (zależnie od poziomu wody w rzece oraz od kryterium wielkości można się ich doliczyć do około 25), niektóre rzeki (prócz Odry – np. Widawa) mają swoje "stare" nurty płynące nieco inną trasą niż nurty główne; w wielu miejscach przedzielone są śluzami – niektóre ze śluz pełnią też rolę mostów lub kładek. Ponadto Wrocław jako jedno z nielicznych miast w Europie, ma zachowaną i stale wypełnioną wodą fosę miejską nad którą również przerzucone są ciągi komunikacyjne – piesze i kołowe. To wszystko sprawia że Wrocław bywa nazywany Wenecją Północy. Ostatnią, wcale nie najmniej ważną kategorią mostów i kładek wrocławskich są kładki piesze i wiadukty drogowe ponad jezdniami ulic bądź torami kolejowymi.

Pomniki

Lista pomników i miejsc pamięci narodowych we Wrocławiu:

 • Pomnik Pomarańczowej Alternatywy w formie niewielkiego krasnala
 • "Powodzianka" (na pamiątkę powodzi tysiąclecia w 1997)
 • Pomnik na pamiątkę masakry na placu Tian'anmen w Pekinie 4 czerwca 1989 (Pomnik ku czci Chińczyków z Tian'anmen)
 • Pomnik Pamięci Zwierząt Rzeźnych, ustawiony w zaułku Stare Jatki (przed wojną Große Fleischbänke – "Wielkie Ławy Mięsne"), historycznym miejscu sprzedaży mięsa z pobliskich nadodrzańskich ubojni (obecnie znajdują się tam galerie artystyczne)
 • Papieża Jana XXIII na ul. św. Marcina - napis "PACEM IN TERRIS" (pokój światu), odsłonięty 5 V 1968
 • Juliusza Słowackiego w Parku Słowackiego
 • Pomnik Katyński w Parku Słowackiego
 • Mikołaja Kopernika w Parku Kopernika
 • Fryderyka Chopina w Parku Południowym, odsłonięty 2 IX 2004
 • Ofiar Stalinizmu na pl. Wolności
 • Pomnik Uczonych Polskich, Ofiar Hitleryzmu, na pl. Grunwaldzkim – napis "Nasz los przestrogą"
 • Orląt Lwowskich – na cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie
 • Kolumna Chrystusa Króla na pl. Katedralnym, odsłonięty w 2000
 • Sokratesa na Wyspie Bielarskiej
 • Szermierz na pl. Uniwersyteckim (M. Laderer, 1904)
 • Bolesława Chrobrego
 • Rotmistrza Witolda Pileckiego na Promenadzie Staromiejskiej przy pl. Wolności
 • Pomnik Amora na Pegazie z 1914 w Parku Kopernika
 • Pomnik Fryderyka von Schillera, niemieckiego poety i dramaturga (rekonstrukcja pomnika odsłoniętego 9 maja 1905)
 • Pomnik Josepha v. Eichendorffa (sam pomnik został usunięty, pozostał postument z dwoma płaskorzeźbami)
 • Pomnik Aleksandra Fredry na Rynku
 • Pociąg do nieba
 • i inne.

Kamienice

Wrocław odznacza się niepowtarzalnym i oryginalnym stylem architektonicznym. Uroku miastu z pewnością dodają kolorowe i stylowe kamieniczki. Cenny zespół stanowi zespół renesansowych domów w bloku śródrynkowym, w którym przebiegają trzy wąskie uliczki. Należą do nich Sukiennice, domy przy przejściu Garncarskim oraz przejściu Żelaźniczym.

Liczne zabytkowe kamienice otaczają płytę Rynku, ponadto na terenie Starego Miasta zachowały się pojedyncze dzieła tego typu. Przykładami są:

 • Kamienica Heinricha von Rybischa (ul. Ofiar Oświęcimskich 1)
 • Kamienica Pod Gryfami (Rynek 2)
 • Kamienica Dwór Polski (Rynek 5)
 • Kamienica Pod Złotym Słońcem (Rynek 6)
 • Kamienica Pod Błękitnym Słońcem (Rynek 7)
 • Kamienica Pod Siedmioma Elektorami (Rynek 8)
 • Kamienica Pod Starą Szubienicą (Rynek 19)
 • Kamienica Pod Złotym Dzbanem (Rynek 22)
 • Kamienica Pod Zieloną Dynią (Rynek 23)
 • Kamienica Pod Złotym Pucharem (Rynek 26)
 • Kamienica Pod Złotym Psem (Rynek 41 róg ul. Wita Stwosza 1)
 • Kamienice Jaś i Małgosia (ul. św. Mikołaja 1 róg ul. Odrzańskiej 40)
 • Kamienica Pod Złotym Jeleniem

Gospodarka

Na koniec marca 2010, wskaźnik bezrobocia we Wrocławiu wynosił 6,1% – 19.005 zarejestrowanych osób bezrobotnych.

We Wrocławiu produkowane są autobusy, tramwaje, wagony kolejowe, AGD, środki chemiczne i elektronika. Od początku XXI wieku dynamicznie rozwija się sektor IT. Swoje fabryki i centra rozwojowe ma tu wiele zagranicznych korporacji, np. WAGO Elwag, Siemens, Nokia Siemens Networks, Volvo, HP, Google, Opera Software, QAD, Bombardier Transportation (dawniej Pafawag), DeLaval, Whirlpool Corporation (dawniej Polar S.A.), Bosch, WABCO, FagorMastercook (były Wrozamet), Tieto, PPG Deco Polska (dawniej Polifarb Wrocław) i inne. We Wrocławiu zlokalizowane są także siedziby dużych polskich firm, m.in. Telefonia Dialog, MCI Management, Protram, Akwawit-Polmos S.A. (Polmos - Wytwórnia Wódek "Wratislavia"), Selena, Koelner. W mieście znajdują się siedziby wielu przedsiębiorstw branży internetowej: Nasza Klasa, Money.pl, Travelplanet.pl, Skąpiec.pl, Ceneo.pl oraz Mojeauto.pl (Grupa Allegro). Swoje siedziby mają tu następujące banki: Crédit Agricole, BZ WBK, Euro Bank, Santander Consumer Bank (dawniej PTF Bank, wchłonął także AIG Bank Polska) oraz centra finansowo-księgowe: Volvo, Hewlett-Packard, KPIT Cummins, UPS, GE Money Bank, Credit Suisse. W mieście działa największa liczba firm leasingowych oraz windykacyjnych w kraju, w tym największy Europejski Fundusz Leasingowy, znajduje się tu również siedziba firmy American Restaurants, franczyzobiorcy sieci KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oraz właściciela Rodeo Drive. Swoją siedzibę mają tu również polskie firmy wysokich technologii, np. giełdowa spółka informatyczna PGS Software SA. Wrocław jest dużym ośrodkiem przemysłu farmaceutycznego: US Pharmacia, Hasco-Lek, Galena, 3M (dawniej Viscoplast), Labor, S-Lab, Herbapol.

We Wrocławskim Parku Technologicznym zlokalizowanych jest wiele firm z branży przemysłu wysokich technologii (High-tech): Baluff, CIT Engineering, Caisson Elektronik, ContiTech, Ericsson, Innovative Software Technologies, IT-MED, Mitsubishi Electric, Maas, Sektor IT, Technology Transfer Agency TECHTRA, czy Vratis. We Wrocławiu znajduje się także centrum informatyczno-usługowe IBM. Natomiast w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych znajdują się fabryki LG (LG Display, LG Electronics, LG Chem, LG Innotek), Dong Seo Display, Dong Yang Electronics, Toshiby i wielu innych firm, głównie z branży elektronicznej i AGD.

Ściśle powiązane z Wrocławiem są także Park Handlowy Bielany i Bielany Trade Center znajdujące się na terenie Bielan Wrocławskich.

Ze względu na bliskość granicy z Niemcami i Czechami udział Wrocławia, jak i całego województwa dolnośląskiego w eksporcie i imporcie z tymi krajami jest bardzo duży.

Wrocław posiada także trzeci pod względem wielkości wydatków w kraju budżet (niemal 3,45 mld zł w 2011), ustępując pod tym względem jedynie stolicy i Krakowowi i trzeci pod względem przychodów (3,39 mld zł) po Warszawie i Krakowie (wydatki miasta Krakowa wynoszą w tym samym okresie 3,52 mld zł, a dochody – 3,49 mld). Projekt budżetu na 2012 zakłada dochód 3 mld 559 mln zł, zaś wydatki 3 mld 403 mln zł. Nadwyżka (156 mln zł) zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, które w 2012 wyniesie 2 mld 254 mln zł.

Dochód na mieszkańca jest także wysoki i w 2009 ukształtował się na poziomie 67.407 zł. W 2008 produkt krajowy brutto na mieszkańca wytworzony we Wrocławiu stanowił 153,6% średniej krajowej i wynosił 67 407 zł., a wzrost gospodarczy ukształtował się na poziomie 12,7%, wobec 4,9% dla Polski i był jednym z najwyższych wskaźników w kraju.

Turystyka

Miasto posiada najwięcej w Polsce punktów widokowych zlokalizowanych na zabytkach, są to: wieża północna Katedry św. Jana Chrzciciela, wieża Bazyliki św. Elżbiety, Wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, Mostek Czarownic między wieżami Katedry polsko-katolickiej św. Marii Magdaleny.

Wrocław posiada dwa obiekty (najwięcej w Polsce, wraz z Gdańskiem) na liście Pomników Historii – najcenniejszego wyróżnienia przyznawanego w kraju obiektom uznanym za szczególnie wartościowe dla kultury, będących pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Są nimi: Zespół historycznego centrum i Hala Stulecia.

Dużą popularnością cieszy się zwiedzanie miasta statkami Białej Floty, pływającymi po Odrze. Główną przystanią jest Przystań Zwierzyniecka.

Licznie odwiedzany jest Wrocławski Ogród Zoologiczny, który ma największą w Polsce liczbę gatunków zwierząt.

Częstym celem wycieczek turystów odwiedzających Wrocław jest także pobliska góra Ślęża.

Edukacja

Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Życie naukowe skupia się wokół wyższych uczelni z uniwersytetem liczącym 37.000 studentów i politechniką (ponad 35.000 studentów) na czele.

 • Założona w 1950 Akademia Medyczna we Wrocławiu posiada tradycje kształcenia sięgające 1811
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (dawna Akademia Ekonomiczna) – powołany w 1947 gromadzi ponad 18.000 studentów
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dawna Akademia Rolnicza) założony w 1951 jest jednym z największych tego typu w kraju, z liczbą ponad 13.000 studentów
 • We Wrocławiu znajduje się także uczelnia sportowa – Akademia Wychowania Fizycznego

Oprócz licznych placówek państwowych we Wrocławiu mieści się ogromna liczba uczelni prywatnych i ośrodków badawczych.

Kultura i rozrywka

Wrocław jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o wielowiekowej tradycji. Znajduje się tu spora liczba teatrów, muzeów, kin i galerii sztuki, zapewnia swym mieszkańcom i turystom szeroką ofertę kulturalną – od muzyki dawnej do projektów z obszaru sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia stały się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu (m.in. Wratislavia Cantans, Jazz nad Odrą, Przegląd Piosenki Aktorskiej). Miasto słynie także z dużej ilości klubów muzycznych, dyskotek i pubów. Największa ich liczba znajduje się w Rynku i okolicach, a także w Pasażu Niepolda, w nasypie kolejowym przy ulicach Bogusławskiego i Kolejowej, na Wzgórzu Partyzantów i na Dworcu Świebodzkim.

21 czerwca 2011 Wrocław został wybrany na Europejską Stolicę Kultury roku 2016.

Muzea

We Wrocławiu znajduje się kilkanaście znaczących obiektów muzealnych. Należy do nich Muzeum Narodowe we Wrocławiu, zawierające między innymi zbiory przeniesione ze Lwowa i Kijowa, jedyne w Polsce Muzeum Architektury, restytuowane w 1995 Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu i Muzeum Sztuki Mieszczańskiej w Ratuszu.

Do atrakcji kulturalnych należy też zaliczyć Panoramę Racławicką – rotundę, będącą oddziałem Muzeum Narodowego, w której mieści się panoramiczne malowidło o wymiarach: 120x15 metrów przedstawiające bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794.

19 kwietnia 2009 Muzeum Miejskie otworzyło kolejny oddział mieszczący się w odrestaurowanym pałacu królewskim (zamku królów pruskich) w centrum miasta. Część budynku zajmują drobiazgowo odrestaurowane komnaty królewskie. Dwa skrzydła gmachu zajmuje wystawa "1000 lat Wrocławia". Na wystawie prezentowanych jest prawie trzy tysiące eksponatów, wiele z nich pochodzi ze zbiorów polskich i niemieckich kolekcjonerów oraz Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, skarbca katedry św. Jana i Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.

Arsenał Miejski jest oddziałem Muzeum Miejskiego, w jego południowym i wschodnim skrzydle znajduje się Muzeum Militariów a w starym spichlerzu ma swoją siedzibę Archiwum Budowlane Muzeum Architektury i od 2001 Muzeum Archeologiczne.

 • Muzeum Przyrodnicze powstało w 1814 i znajduje się na terenie Ogrodu Botanicznego
 • Muzeum Sztuki Medalierskiej założony w 1964 oddział Muzeum Miejskiego. Jako jedyne w Polsce gromadzi zbiory z zakresu medalierstwa i falerystyki
 • Muzeum Archidiecezjalne założone w 1898 na terenie Ostrowa Tumskiego gromadzi zabytki starożytne i gotyckie, głównie z czasów piastowskiego Śląska
 • Mauzoleum Piastów Śląskich mieści się w kościele św. Klary i św. Jadwigi i posiada m.in. urnę z sercem księżniczki Karoliny, ostatniej Piastówny z 1707
 • Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest jedyną tego typu placówką w Polsce i prezentuje unikalne zbiory poczty polskiej od XVI w
 • Muzeum Geologiczne przy Uniwersytecie powstało w 1866
 • W 1812 powstało Muzeum Mineralogiczne
 • Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego ukazuje historię uczelni od 1702 do czasów współczesnych, mieści się w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Muzeum Człowieka znajduje się w budynku Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego i posiada zbiory jeszcze z czasów przedwojennych
 • Muzeum Etnograficzne znajduje się w dawnym Pałacu Biskupów Wrocławskich przy placu Zgody
 • Muzeum Akademii Sztuk Pięknych jest częścią ASP we Wrocławiu przy pl. Polskim
 • Muzeum Sztuki Cmentarnej obejmuje teren Starego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej
 • Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu w swoich zbiorach posiada część Skarbu zakrzowskiego
 • Muzeum Farmacji

Teatry

W dzisiejszym Wrocławiu działa kilkanaście teatrów i grup teatralnych. Do ważniejszych zaliczyć można Teatr Polski złożony z trzech scen, Teatr Współczesny powstały w początkach lat 70. XX wieku we Wrocławiu, będący inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW odbywającego się co 2 lata.

Tradycje operowe we Wrocławiu, sięgające pierwszej połowy XVII w., podtrzymuje Opera Wrocławska wzniesiona w latach 1839-1841. Dla melomanów ważna jest również Filharmonia Wrocławska utworzona w 1954, m.in. z inicjatywy hr. Wojciecha Dzieduszyckiego. Przedstawienia operetkowe na dwóch scenach wystawia natomiast Teatr Muzyczny Capitol.

Kina

We Wrocławiu znajduje się 5 multipleksów: 2 kina należą do Heliosa – przy ul. Kazimierza Wielkiego i w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Magnolia Park, również 2 kina posiada Multikino – w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie i w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Pasaż Grunwaldzki natomiast jedno kino należy do sieci Cinema City i mieści się w Centrum Handlowym Korona. Oprócz nich Wrocław może pochwalić się także kameralnymi kinami o znacznie dłuższej historii, jak Lwów, Lalka czy Warszawa (obecnie Dolnośląskie Centrum Filmowe). Większość kin osiedlowych została w ostatnich latach zamknięta.

W Centrum Handlowo-Rozrywkowym Magnolia Park znajduje się kino 5D.

Wrocław ma też jedyne działające w Europie kino dworcowe, które mieści się na Dworcu Głównym. Obecnie, z powodu przebudowy dworca jest ono zamknięte.

Kąpieliska

We Wrocławiu znajduje się największy w Polsce aquapark – Wrocławski Park Wodny z basenami krytymi i odkrytymi działającymi cały rok.

Kąpieliska odkryte działające sezonowo: Kąpielisko Morskie Oko, Kąpielisko Glinianki, Basen Kąpielowy Kłokoczyce na Psim Polu, Basen Kąpielowy Orbita w Parku Zachodnim, Kąpielisko Oporów. Kilka poniemieckich basenów zostało zamkniętych.

Wrocław dysponuje także basenami krytymi: Zakład Pływania AWF Wrocław na terenie Stadionu Olimpijskiego, WKS Śląsk Wrocław przy ulicy Racławickiej, Wrocławskie Centrum SPA przy ulicy Teatralnej, Basen w szkole przy ulicy Zemskiej, w szkole sportowej przy ulicy Trwałej oraz w szkole przy ulicy Wieczystej, Pływalnia Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Kamiennej, Pływalnia Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Chełmońskiego, Centrum Basenowo-Sportowe Redeco, oraz Punkt Rekreacji w Hotelu Wrocław.

W kompleksie Glinianki znajduje się WakePark Wrocław – Centrum Sportów Wodnych, które oferuje m.in. wyciąg do nart wodnych i wakeboardu, szkółkę, wypożyczalnię sprzętu, Banana Tiki Bar, Boardshop, sztuczny tor do skimboardu, rowery wodne.

Lodowiska

 • lodowisko na Pergoli
 • lodowisko w Hali Orbita przy ul. Wejherowskiej
 • lodowisko w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64
 • lodowisko w Zespole Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10
 • lodowisko przy ul. Spiskiej

Wrocław w literaturze

Wrocławski filolog i pisarz, Marek Krajewski, poświęcił cykl książek kryminalnych detektywowi Mockowi oraz miastu Breslau. Akcja kilku utworów Wojciecha Żukrowskego toczy się we Wrocławiu, podobnie utwory Andrzeja Ziemiańskiego często opisują miasto. Także akcja powieści Niskie Łąki Piotra Siemiona dzieje się we Wrocławiu.

Najbardziej znaną książką o Wrocławiu jest napisany przez Normana Daviesa i Rogera Moorhouse'a "Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego" opisujący ponad 1000 lat historii Wrocławia.

Wrocław w filmie

We Wrocławiu swoje siedziby mają Wytwórnia Filmów Fabularnych (obecnie Centrum Technologii Audiowizualnych), Szkoła Kaskaderów Filmowych, ATM Grupa oraz Grupa 13.

We Wrocławiu zadebiutowali m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Sylwester Chęciński i powstało wiele filmów, m.in.:Popiół i diament, Rękopis znaleziony w Saragossie, Sami swoi, Lalka, Mniejsze niebo, Wielki Szu, Konsul, Zaraza, Przepraszam, czy tu biją?, Kobieta samotna, Wściekły, Wyjście awaryjne, Kobieta na wojnie, Charakter, Aimée & Jaguar, Córka konsula, Nie ma zmiłuj, Avalon, Most Powietrzny, Bezmiar sprawiedliwości, Kobieta w Berlinie, Enen, Randka w ciemno, Sala samobójców, 80 milionów.

We Wrocławiu kręcono także znane polskie seriale: Świat według Kiepskich, Fala zbrodni, Pierwsza miłość, Licencja na wychowanie, Tancerze i niektóre odcinki innych seriali: Czterej pancerni i pies i Stawka większa niż życie były kręcone we Wrocławiu (w "Stawce" Wrocław występował jako Berlin, m.in. dworzec główny, a Teatr Lalek występował jako Teatr Roma).

Media

Centra i ośrodki nadawcze

We Wrocławiu

 • Dom Akademicki "Kredka"
 • Komin Kogeneracja

Obejmujące zasięgiem Wrocław

 • RTON Żórawina
 • RTCN Ślęża

Stacje radiowe

 • Radio RAM
 • Radio Eska Wrocław
 • Akademickie Radio LUZ
 • Radio Aplauz
 • Radio Wrocław
 • Katolickie Radio Rodzina
 • Radio Złote Przeboje
 • Radio Traffic FM

Stacje telewizyjne

 • TV Odra
 • TeDe
 • TVP Wrocław
 • PTV Echo – nieistniejąca już stacja TV, która była pierwszą prywatną telewizją w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prasa

Dzienniki
 • Gazeta Dolnośląska (dolnośląska edycja Gazety Wyborczej)
 • Polska – Gazeta Wrocławska (dolnośląska edycja dziennika Polska)
 • Auto Giełda Dolny Śląsk
Czasopisma
 • Tygodnik Wrocławski
 • Wrocławski Gość Niedzielny (tygodnik)
 • Wrocławianin (dwutygodnik)
 • Odra (miesięcznik)
 • Gazeta Południowa (miesięcznik)
 • Nowe Życie (miesięcznik)
 • CD-Action (miesięcznik)
 • Magazyn Miłośników Matematyki (kwartalnik)
Pisma już nie ukazujące się
 • Gazeta Robotnicza (przekształcona w Gazetę Wrocławską)
 • Słowo Polskie (Pionier)
 • Wieczór Wrocławia
 • Dziennik Dolnośląski
 • Biuletyn Dolnośląski
 • Monitor Dolnośląski
 • Nowiny Szląskie
 • Schlesische Zeitung
 • Żołnierz Ludu
 • Sprawy i Ludzie
 • Naprzód Dolnośląski
 • Nasz Wrocław
 • WTK
 • Panorama dolnośląska

Sport

Wrocław ma Stadion Olimpijski, choć nie był nigdy organizatorem Igrzysk.

Miasto posiada tor wyścigów konnych (w Polsce są tylko 3), usytuowany jest on na Partynicach.

Co roku w mieście odbywa się Wrocław Maraton.

Miasto jest jednym z czterech polskich miast, które organizują Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn Euro 2012.

W 2017 roku miasto będzie organizatorem zawodów World Games 2017.

Najbardziej znanym klubem sportowym Wrocławia jest Śląsk Wrocław.

Wrocławskie drużyny sportowe
Nazwa klubu Sekcje sportowe
Śląsk Wrocław, Ślęza Wrocław, Odra Wrocław, Parasol Wrocław, Polonia Wrocław, Piast Żerniki, Muchobór Wrocław, Błękitni Jerzmanowo, Polar Wrocław-Zawidawie, Wratislavia Wrocław, AZS Wrocław. Piłka nożna
Śląsk Wrocław Piłka ręczna
Śląsk Wrocław, WTK Ślęza Wrocław, WKK Wrocław Koszykówka
Gwardia Wrocław Siatkówka
Sparta Wrocław Żużel
AZS Politechnika Wrocławska Unihokej
MKS Juvenia Wrocław, WKS Śląsk Wrocław Pływanie
Gwardia Wrocław Boks
The Crew Wrocław, Devils Wrocław Futbol amerykański
AZS Politechnika Wrocławska Wioślarstwo
Kosynierzy Wrocław, Kosynierki Wrocław Lacrosse
Śląsk Wrocław Strzelectwo sportowe
KSB Wrocław Baseball
KS Rugby Wrocław, AZS Politechnika Wrocławska Rugby
AZS Wrocław Korfball
Kolejarz Wrocław Szermierka
Polar Wrocław-Zawidawie Hokej na trawie
UKS Rekin Wrocław Pływanie w płetwach


Wspólnoty religijne

Obecność wielu grup religijnych jest rezultatem złożonej przeszłości miasta, w której Wrocław zamieszkiwały przeróżne narodowości. Wszystkie grupy pozostawiły po sobie nie tylko kulturę, ale także wiarę. Pozostałością po tworzących niegdyś większość mieszkańców niemieckich protestantach jest do dziś mała niemieckojęzyczna wspólnota ewangelicko-augsburska. Jednocześnie istnieje polskojęzyczna wspólnota luterańska oraz ewangelicko-reformowana. Na terenie miasta działa również kilkanaście kościołów protestanckich innych wyznań – do tej grupy należą między innymi wrocławskie zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, Ewangelicznego Kościoła Reformowanego, niezależny charyzmatyczny (neozielonoświątkowy) Kościół Wrocław dla Jezusa, Kościoła Wolnych Chrześcijan czy Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.

Po 45 latach swą greckokatolicką wiarę w obrządku ukraińsko-bizantyjskim mogą również bez przeszkód wyznawać Ukraińcy i Łemkowie, którzy do miasta zostali przesiedleni ze wschodniej Polski w ramach tzw. akcji Wisła. Tuż po wojnie, jako skutek przesiedleń mniejszości narodowych ze wschodnich terenów kraju, powstały tu również dwie wspólnoty prawosławne. Obecnie we Wrocławiu działają 4 parafie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w tym jedna wojskowa). Są one odwiedzane przez Ukraińców wyznających prawosławie, a także niewielką liczbę Rosjan i Polaków. Na życie religijne dolnośląskiej stolicy wpływ ma także dziewiętnastowieczna emigracja Polaków do Ameryki. Utworzyli oni w nowej ojczyźnie własny Kościół Polskokatolicki, który z kolei w okresie międzywojennym trafił do Polski. Innym Kościołem starokatolickim działającym we Wrocławiu jest Reformowany Kościół Katolicki.

Najwięcej świątyń we Wrocławiu posiada Kościół rzymskokatolicki. Obecne są także świątynie religii dharmicznych. Wrocławcy buddyści skupieni są głównie we wspólnotach Świątyni Buddyjskiej Horakuji (Rinzai Zen i Sōtō Zen), Ośrodka Misyjnego Druk Jesze Dordże (Drukpa Kagyu), Ośrodka Misyjnego (Sōtō Zen), Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu.

Znaczącą grupę stanowią również Świadkowie Jehowy zgromadzeni w 33 zborach. Są drugą co do wielkości grupą wyznaniową we Wrocławiu (ponad 3500 wiernych).

Wrocław dwa razy był gospodarzem dorocznego Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez Wspólnotę Taize we Francji. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w końcu 1989, drugie – pod koniec 1995.

Administracja

Wrocław jest miastem na prawach powiatu. Jest też członkiem aglomeracji wrocławskiej i Unii Metropolii Polskich.

Samorząd

Mieszkańcy miasta wybierają do Rady Miejskiej we Wrocławiu 37 radnych.

Podział administracyjny

Wrocław dzieli się administracyjnie na 48 osiedli, stanowiących jednostki pomocnicze miasta. Niegdyś miasto składało się z 5 dzielnic: Psie Pole, Śródmieście, Stare Miasto, Krzyki, Fabryczna, które obecnie nie posiadają własnej osobowości prawnej, stanowią jednak nadal kryterium organizacji wielu urzędów i instytucji.

Transport

Układ drogowy

Przez Wrocław przebiegają drogi krajowe i europejskie A8E67 , 5E261 , 94, 98 na krótkim odcinku granicy miasta przebiega autostrada A4E40 , a w Bielanach Wrocławskich bezpośrednio przy granicy miasta znajduje się węzeł autostrady A4E40 , i dróg nr 5E261 , 98 i 35. W latach 2008-2011 wybudowana została Autostradowa Obwodnica Wrocławia (AOW), której rolą jest przejęcie ruchu tranzytowego z dróg: nr 5 i nr 98 i wyprowadzenie go poza istniejący układ ulic miejskich.

Struktura sieci drogowej Wrocławia jest silnie zorientowana na centrum miasta, mając kształt promienisty. Do końca XX wieku wszystkie mosty drogowe na głównej odnodze Odry skupiały się na jej odcinku długości około 2,5 km.

W latach 1977-1991 wybudowano w centrum miasta Trasę W-Z.

Od lat 80 etapami budowana jest obwodnica śródmiejska.

W czerwcu 2009 rozpoczęła się budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW), a w planie jest także budowa obwodnicy staromiejskiej.

Transport szynowy, lotniczy i wodny

Wrocław jest ważnym węzłem kolejowym. Najważniejszym dworcem osobowym jest Wrocław Główny. Niektóre stacje kolejowe zostały zamknięte, ze względu na maleący ruch pociągów. Natomiast Wrocław Brochów to druga pod względem wielkości stacja towarowa w Polsce, także Wrocław Gądów jest dużą stacją towarową.

Z Wrocławia wychodzą linie kolejowe w kierunkach: LesznoPoznań, OpoleKatowiceKraków, OpoleLubliniecCzęstochowa, LegnicaZgorzelec, GłogówZielona Góra, KłodzkoKudowa-Zdrój, KłodzkoMiędzylesie, WałbrzychJelenia Góra, OleśnicaOstrów WlkpŁódźWarszawa.

Ponadto istnieją nieczynne linie kolejowe Wrocław - Kobierzyce - Świdnica, Wrocław - Kobierzyce - Dzierżoniów.

Na terenie miasta znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław (ang. Copernicus Airport Wrocław).

Na terenie miasta znajduje się także port rzeczny na Odrze.

Miejski transport zbiorowy

Miejski transport zbiorowy we Wrocławiu korzysta z 22 stałych linii tramwajowych i 74 autobusowych (w tym 13 nocnych), ich liczba i przebieg stale się zmienia ze względu na remonty dróg i torowisk. Rozległa sieć tramwajowa jest jedną z większych w kraju, obsługiwana jest przez MPK Wrocław. Na wielu ulicach spotyka się pozostałości dawnych torowisk. Komunikację autobusową w mieście również zapewnia głównie MPK Wrocław, natomiast między Wrocławiem a sąsiednimi gminami DLA, Polbus-PKS i kilku mniejszych prywatnych przewoźników.

Przed I wojną światową w mieście istniała linia trolejbusowa. W czasie II wojny światowej Niemcy planowali zbudować metro we Wrocławiu.

Miejski transport indywidualny

Ścieżki rowerowe we Wrocławiu są dość liczne, jednak rozproszone. Nie tworzą spójnego systemu komunikacyjnego.

W czerwcu 2011 uruchomiono sieć wypożyczalni rowerów, tzw. Wrocławski Rower Miejski.

W mieście działają korporacje Taxi.

Służba zdrowia

Wrocław posiada około 15 szpitali oraz znaczną liczbę państwowych i prywatnych przychodni i ośrodków zdrowia. Dzięki współpracy z tutejszą Akademią Medyczną 12 lutego 1958 dokonano tu pierwszej w Polsce operacji na otwartym sercu, a 31 marca 1966 pierwszą operację przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Były to wówczas osiągnięcia o znaczeniu europejskim. III Klinika Chirurgii, kierowana przez prof. Z. Jeziorę, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyspecjalizowała się w operacjach wytwórczych przełyku, uzyskując czołowe miejsce w kraju.

Jednostki wojskowe

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie
Miasto Kraj Data rozpoczęcia współpracy
Breda Holandia Holandia Od 1991
Charlotte Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Od 1991
Drezno Niemcy Niemcy Od 1991
Grodno Białoruś Białoruś (od 28 lipca 2005 zawieszone)
Guadalajara Meksyk Meksyk Od 1995
Hradec Králové Czechy Czechy od 2003
Kowno Litwa Litwa od 2003
Lwów Ukraina Ukraina  ?
Ramat Gan Izrael Izrael Od 1997
Toronto Kanada Kanada  ?
Lille Francja Francja Od 2009
Wiesbaden Niemcy Niemcy Od 1987
Vienne (departament) Francja Francja 1990

Wrocławianie

Nobliści

 • Theodor Mommsen (1902) – historyk, poeta oraz prawnik niemiecki
 • Philipp Lenard (1905) – fizyk, nagrodę otrzymał dzięki swej pracy nad promieniowaniem katodowym
 • Eduard Buchner (1907) – niemiecki profesor chemii. Prowadził badania z dziedziny związków cyklicznych (odkrycie pirazolu), nad alkoholową fermentacją drożdżową i procesami fermentacyjnymi
 • Paul Ehrlich (1908) – chemik i bakteriolog, wynalazł salwarsan – lekarstwo przeciwko kile stosowane przed wynalezieniem antybiotyków
 • Gerhart Hauptmann (1912) – dramaturg i powieściopisarz, był przedstawicielem nurtu naturalistycznego w teatrze
 • Fritz Haber (1918) – chemik niemiecki pochodzenia żydowskiego, nagrodę otrzymał za opracowanie metody syntezy amoniaku, umożliwiającej produkcję nawozów sztucznych
 • Friedrich Bergius (1931) – prace badawcze nad wysokociśnieniowym uwodornianiem węgla do węglowodorów ciekłych – benzyna syntetyczna (metoda Bergiusa), scukrzaniem drewna (hydroliza celulozy)
 • Otto Stern (1943) – fizyk, nagrodę otrzymał za swój wkład w rozwój metody wiązki molekularnej i odkrycia momentu magnetycznego protonu
 • Max Born (1954) – sformułował standardową obecnie interpretację kwadratu funkcji falowej (ψ*ψ) w równaniu Schrödingera jako gęstości prawdopodobieństwa znalezienia cząstki
 • Reinhard Selten (1994) – ekonomista niemiecki, Nagrodę Nobla otrzymał za osiągnięcia w dziedzinie teorii gier

Honorowi obywatele Wrocławia

 • Ferdinand Heinke (1831)
 • August von Ende (1870)
 • Arthur Johnson Hobrecht (1872)
 • Heinrich Robert Göppert (1875)
 • Ernst Wachler (1875)
 • Max von Forckenbeck (1878)
 • Carl Friedrich Eduard Bartsch (1878)
 • Wilhelm von Tümpling (1880)
 • Adolph Menzel (1885)
 • Helmut Karl Bernhard von Moltke (1890)
 • Gustav Dickhuth (1892)
 • Otto Theodor von Seydewitz (1894)
 • Ferdinand Julius Cohn (1897)
 • Wilhelm Salomon Freud (1901)
 • Maximilian von Ysselstein (1902)
 • Hermann von Hatzfeld-Trachenberg (1903)
 • Otto Mühl (1907)
 • Robert von Zedlitz-Trützschler (1909)
 • Georg Bender (1912)
 • Georg Kopp (1912)
 • Wiktor II Amadeusz von Ratibor (1913)
 • Remus von Woyrsch (1919)
 • Gerhart Hauptmann (1922)
 • Alfred von Scholtz (1924)
 • Paul von Hindenburg (1927)
 • Adolf Hitler (1933)
 • Helmuth Brückner (1933)
 • Hermann Göring (1935)
 • Fritz Hofmann (1936)
 • Wilhelm Frick (1937)
 • Josef Wagner (1938)
 • Joseph Goebbels (1938)
 • Józef Stalin (1945)
 • Władysław Gomułka (1946)
 • Stanisław Piaskowski (1946)
 • Stanisław Popławski (1947)
 • Konstanty Rokossowski (1949)
 • Ryszard Malinowski (1963)
 • Mirosław Hermaszewski (1978)
 • Romesh Chandra (1979)
 • Alfred Jahn (1993)
 • Tadeusz Różewicz (1994)
 • Henryk Tomaszewski (1995)
 • Henryk Gulbinowicz (1996)
 • Jan Paweł II (1997)
 • Jerzy Grotowski (1998)
 • Wojciech Dzieduszycki (1999, zrzekł się tytułu w 2006)
 • Jan Nowak-Jeziorański (2000)
 • Václav Havel (2001)
 • Norman Davies (2002)
 • Andrzej Wajda (2003)
 • Władysław Bartoszewski (2004)
 • Lech Wałęsa (2005)
 • Sylwester Chęciński (2006)
 • Kurt Masur (2007)
 • Dalajlama XIV (2008)
 • Urszula Kozioł (2009)
 • Aleksandra Natalli-Świat (2010, pośmiertnie)
 • Władysław Stasiak (2010, pośmiertnie)
 • Jerzy Szmajdziński (2010, pośmiertnie)

Panoramy miasta


Zobacz też

 • Parki we Wrocławiu
 • ścieżki rowerowe we Wrocławiu
 • Gazeta Wrocławska
 • Wielki Cmentarz
 • Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu
 • Cmentarz żydowski we Wrocławiu przy ul. Gwarnej
 • Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu
 • Nowy Cmentarz Żydowski we Wrocławiu
 • Cmentarz Oficerów Radzieckich we Wrocławiu
 • Kamienie Stulecia
 • Tunele we Wrocławiu
 • Hotele we Wrocławiu

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 2543)

0-9ABCĆDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

0-9

ul. 1 Dywizji
Pl. 1 Maja
ul. 3 Maja
ul. 9 Maja

A

ul. Abrahama
ul. Abramowskiego
ul. Abramowskiego Edwarda
ul. Adamczewskich
ul. Adamczewskich Heleny i Ludwika
ul. Adamieckiego
ul. Adamieckiego Karola
ul. Afgańska
ul. Agatowa
ul. Agrestowa
Al. Akacjowa
ul. Aliancka
ul. Alpejska
ul. Altanowa
ul. Amarantowa
ul. Ametystowa
ul. Ananasowa
ul. Anczyca
ul. Anczyca Władysława
ul. Angielska
pl. Anielewicza Mordechaja
ul. Anonima Galla
ul. Aptekarska
ul. Arabska
ul. Archeologów
ul. Arctowskiego
ul. Arctowskiego Henryka
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Ludowej
ul. Arrasowa
ul. Artyleryjska
ul. Asfaltowa
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama
ul. Augustowska
ul. Australijska
ul. Austriacka
ul. Awicenny Ibn Siny
ul. Azaliowa
ul. Ałunowa

B

bulw. Dedala
bulw. Ikara
ul. Babimojska
ul. Bacciarellego
ul. Bacciarellego Marcelego
ul. Bacha
ul. Bacha Jana Sebastiana
ul. Baczyńskiego
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Badury
ul. Badury Jerzego
ul. Bagatela
ul. Bajana
ul. Bajana Jerzego
ul. Bąka Stanisława
ul. Balladyny
ul. Balonowa
ul. Balzaka
ul. Balzaka Honoriusza
ul. Banacha
ul. Banacha Stefana
ul. Bandtkiego
ul. Bandtkiego Jerzego Samuela
ul. Baranowicka
ul. Barczewska
ul. Bardzka
ul. Barlickiego
ul. Barlickiego Norberta
ul. Bartla
ul. Bartla Kazimierza
ul. Bartnicza
ul. Bartoszowicka
ul. Barwinkowa
ul. Barycka
ul. Batorego Stefana
ul. Baudouina de
ul. Baudouina de Courtenay Jana
ul. Bazaltowa
ul. Bażancia
ul. Bałkańska
ul. Bałtycka
ul. Bałuckiego
ul. Bałuckiego Michała
ul. Becka
ul. Becka Józefa (Pułkownika Józefa Becka)
ul. Będkowska
ul. Bednarska
ul. Będzińska
ul. Belgijska
ul. Belgradzka
ul. Belwederczyków
ul. Bema
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Bema Józefa Pl. (Generała Józefa Bema)
ul. Benedyktyńska
ul. Bengalska
ul. Beniowskiego
ul. Beniowskiego Maurycego
ul. Berberysowa
ul. Berenta
ul. Berenta Wacława
ul. Berlinga
ul. Berlinga Zygmunta (Generała Zygmunta Berlinga)
ul. Bernardyńska
ul. Beskidzka
ul. Betonowa
ul. Beyzyma Ojca
ul. Beżowa
ul. Bezpieczna
ul. Biała
ul. Białodrzewna
ul. Białogardzka
ul. Białoruska
ul. Białoskórnicza
ul. Białostocka
ul. Białoszewskiego Mirona
ul. Białowieska
ul. Biały Kąt
ul. Białych Goździków
ul. Biegasa
ul. Biegasa Bolesława
ul. Biegła
ul. Bielarska Wyspa
ul. Bielawska
ul. Bierdzańska
ul. Bieruńska
ul. Bierutowska
ul. Bieszczadzka
ul. Birmańska
Pl. Biskupa Nankiera
ul. Biskupa Tomasza Pierwszego
ul. Biskupia
ul. Biwakowa
ul. Biłgorajska
ul. Blacharska
ul. Bliska
ul. Blizanowicka
ul. Bliźniacza
ul. Bobrza
ul. Bobrzańska
ul. Bocheńska
ul. Bocheńskiego Adolfa Marii Skw.
ul. Bociania
ul. Boczna
ul. Bogedaina
ul. Bogedaina Bernarda (Biskupa Bernarda Bogedaina)
ul. Bogucicka
ul. Boguszewskiej Heleny
ul. Boguszowska
ul. Bogusławskiego
ul. Bogusławskiego Wojciecha
Pl. Bohaterów Getta
ul. Boiskowa
ul. Bojanowska
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesławiecka
ul. Bolkowska
ul. Bombardierska
ul. Bończyka
ul. Bończyka Norberta
ul. "Bora" Komorowskiego
ul. Bora-Komorowskiego Tadeusza (Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego)
ul. Borelowskiego
ul. Borelowskiego Marcina
Pl. Borna
Pl. Borna Maxa
ul. Borówczana
ul. Borowska
ul. Boudouina de Courtenay
Al. Boya-Żeleńskiego
Al. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bożego Ciała
ul. Boznańskiej Olgi
ul. Bołtucia
ul. Bołtucia Mikołaja (Generała Mikołaja Bołtucia)
ul. Bp. Bogedaina
Pl. Bp. Nankiera
ul. Braci Gierymskich
ul. Braci Hofmannów
ul. Brahmsa Johannesa
ul. Brandta Józefa
ul. Braniborska
ul. Braniewska
ul. Brata Alberta
ul. Braterska
ul. Bratkowa
ul. Bratysławska
ul. Brązowa
ul. Brochowska
ul. Brodnicka
ul. Brodzińskiego
ul. Brodzińskiego Kazimierza
ul. Brodzka
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brossa
ul. Brossa Wiktora
ul. Browarna
Al. Brucknera
Al. Brucknera Aleksandra
ul. Brylantowa
ul. Brynicka
ul. Brzechwy
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzeska
ul. Brzezińska
ul. Brzóski Stanisława (Księdza Stanisława Brzóski)
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzostowska
ul. Brzozowa
ul. Buczacka
ul. Budowlana
ul. Budziszyńska
ul. Buforowa
ul. Bujna
ul. Bujwida
ul. Bujwida Odona
ul. Bukowa
ul. Bukowicka
ul. Bukowskiego
ul. Bukowskiego Marcina
ul. Bulwar Ikara
ul. Buraczana
ul. Bursztynowa
ul. Burzowa
ul. Buska
ul. Bułgarska
ul. Byczyńska
ul. Bydgoska
ul. Bystra
ul. Bystrzycka
ul. Bytomska
ul. Bytowska
ul. Bzowa
pl. Bzowy
ul. Bławatna
ul. Błękitna
ul. Błogosławionego Czesława
ul. Błotna

C

ul. Cabaja Romualda
ul. Canaletta
ul. Canaletta Bellotta Bernarda
ul. Cedrowa
ul. Cegielskiego Hipolita
ul. Ceglana
ul. Celtycka
ul. Cementowa
ul. Centralna
ul. Cerekwicka
ul. Cesarzowicka
ul. Chabrowa
ul. Charkowska
ul. Chałubińskiego
ul. Chałubińskiego Tytusa
ul. Chałupnicza
ul. Chęcińska
ul. Chemiczna
ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chełmska
ul. Chińska
ul. Chlebowa
ul. Chmielarska
ul. Chmielna
ul. Chmurna
ul. Chobieńska
ul. Chociebuska
ul. Chocimska
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chojnowska
ul. Cholewkarska
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chorwacka
ul. Chorzowska
ul. Chrobrego
ul. Chrzanowskiego
ul. Chrzanowskiego Ignacego
ul. Chudoby
ul. Chudoby Stanisława
ul. Chwałkowska
ul. Chyżan
ul. Chłodna
ul. Chłopska
ul. Cicha
ul. Ciechocińska
ul. Cieplicka
ul. Ciepła
pl. Ciesielski
ul. Cieślikowskiego
ul. Cieślikowskiego Jerzego
ul. Cieszkowskiego
ul. Cieszkowskiego Augusta
ul. Cieszyńskiego
ul. Cieszyńskiego Antoniego
ul. Cinciały
ul. Cinciały Andrzeja
ul. Cisowa
ul. Cukiernicza
ul. Cukrowa
ul. Cybulskiego
ul. Cybulskiego Wojciecha
ul. Cynowa
ul. Cytrynowa
ul. Czackiego
ul. Czackiego Tadeusza
ul. Czajcza
ul. Czajkowskiego
ul. Czajkowskiego Piotra
ul. Czaplińskiego Władysława
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czarnoleska
ul. Czechowa
ul. Czechowa Antoniego
ul. Czechowicka
ul. Czekoladowa
ul. Czeremchowa
ul. Czereśniowa
ul. Czerniawska
ul. Czerwonego Krzyża
ul. Czerwonych Maków
ul. Czeska
ul. Częstochowska
ul. Czorsztyńska
ul. Czołgistów
ul. Czysta
Pl. Czysty
ul. Czytankowa

Ć

ul. Ćwiczebna

D

ul. Dąbka
ul. Dąbka Stanisława (Pułkownika Stanisława Dąbka)
ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jana Henryka (Generała Jana Henryka Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowskiej Marii
Al. Dąbska
ul. Daleka
ul. Dalemińców
ul. Dalimira
ul. Daliowa
ul. Damrota
ul. Damrota Konstantego (Księdza Konstantego Damrota)
Pl. Daniłowskiego Gustawa
ul. Darwina
ul. Darwina Karola
ul. Darłowska
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dawida
ul. Dawida Jana
ul. Dawida Jana Władysława
ul. Dębickiego
ul. Dębickiego Zdzisława
Al. Dębowa
ul. Dedala Bulw.
ul. Dekarska
ul. Dembowskiego
ul. Dembowskiego Edwarda
ul. Dereniowa
ul. Desantowa
ul. Deszczowa
ul. Diamentowa
ul. Dicksteina Samuela
ul. Dmowskiego
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dobra
ul. Dobrackiego
ul. Dobrackiego Macieja
ul. Dobroszycka
ul. Dobrzańska
ul. Dobrzykowicka
ul. Dobrzyńska
ul. Dojazd
ul. Dokerska
ul. Dolna
ul. Dolnobrzeska
ul. Domasławska
ul. Domeyki
ul. Domeyki Ignacego
Pl. Dominikański
ul. Dożynkowa
ul. Dołęgi-Mostowicza Tadeusza
ul. Drabika Stanisława
ul. Drahonowskiej Olgi
ul. Drobnera
ul. Drobnera Bolesława
ul. Drobuta Jana
ul. Drogosławicka
ul. Drohobycka
ul. Dróżnicza
ul. Druckiego-Lubeckiego
ul. Druckiego-Lubeckiego Franciszka Ksawerego
ul. Drukarska
ul. Drzewieckiego
ul. Drzewieckiego Stefana
ul. Drzewna
ul. Drzymały
ul. Drzymały Michała
ul. Dubois
ul. Dubois Stanisława
ul. Dubrownicka
ul. Duńska
ul. Dusznicka
ul. Dworcowa
ul. Dworska
ul. Dygasińskiego
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Dygata
ul. Dygata Stanisława
ul. Dyrekcyjna
ul. Dziadoszańska
ul. Dziarska
ul. Działdowska
ul. Działkowa
ul. Dzielna
ul. Dzielnicowa
ul. Dzierżonia
ul. Dzierżonia Jana (Księdza Jana Dzierżonia)
ul. Dzierżonia ks. Jana
ul. Dzierżoniowska
ul. Dziwnowska
ul. Dźwirzyńska
ul. Długa
ul. Długopolska
ul. Długosza
ul. Długosza Jana
ul. Dłutowa

E

ul. Ekonomiczna
ul. Ekspresowa
ul. Elbląska
ul. Elementarzowa
ul. Elsnera Józefa
ul. Eluarda
ul. Eluarda Pawła
ul. Emilii Plater
ul. Energetyczna
ul. Estońska
ul. Etnografów
ul. Ełcka

F

ul. Fabryczna
ul. Falskiego
ul. Falskiego Mariana
ul. Falzmanna
ul. Falzmanna Michała Tadeusza
ul. Farna
ul. Fasolowa
ul. Fałata Juliana
ul. Feichta Hieronima (Księdza Hieronima Feichta)
ul. Feichta ks. Hieronima
ul. Filipińska
ul. Filipowicza
ul. Filipowicza Juliana (Generała Juliana Filipowicza)
ul. Filomatów
ul. Fioletowa
ul. Fiołkowa
ul. Fizylierska
ul. Folwarczna
ul. Forsycjowa
ul. Forteczna
ul. Fortowa
ul. Franciszkańska
Pl. Franciszkański
ul. Francuska
ul. Franki
ul. Fromborska
ul. Frycza Modrzewskiego
ul. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja
ul. Fryzjerska

G

ul. Gądawska
ul. Gądowska
ul. Gagarina
ul. Gagarina Jurija
ul. Gajowa
ul. Gajowicka
ul. Galla Abrahama
ul. Galla Anonima
ul. Garbary
ul. Garncarska
ul. Garncarskie Przejście
ul. Garwolińska
ul. Gąsiorowskiego
ul. Gąsiorowskiego Wacława
ul. Gazowa
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gałowska
ul. Gdacjusza
ul. Gdacjusza Adama
ul. Gdańska
ul. Gen. Abrahama
ul. Gen. Bema
Pl. Gen. Bema
ul. Gen. Berlinga
ul. Gen. Bora-Komorowskiego
ul. Gen. Bołtucia
ul. Gen. Dąbrowskiego
ul. Gen. Grota-Roweckiego
ul. Gen. Hallera
ul. Gen. Kniaziewicza
ul. Gen. Kutrzeby
ul. Gen. Okulickiego
ul. Gen. Prądzyńskiego
ul. Gen. Pułaskiego
ul. Gen. Sikorskiego
ul. Gen. Sosnkowskiego
ul. Gen. Wybickiego
ul. Generała Romana Abrahama
ul. Geodezyjna
ul. Gepperta
ul. Gepperta Eugeniusza
ul. Gerberowa
ul. Gersona
ul. Gersona Wojciecha
ul. Gęsia
ul. Gielniaka Józefa
ul. Gierymskich
ul. Giełdowa
ul. Gimnazjalna
ul. Gitarowa
ul. Giżycka
ul. Giżyckiego Kamila
ul. Glebowa
ul. Gliniana
ul. Gliwicka
ul. Glogera
ul. Glogera Zygmunta
ul. Gminna
ul. Gnieźnieńska
ul. Godebskiego
ul. Godebskiego Cypriana
ul. Godlewskiego
ul. Godlewskiego Aleksandra
ul. Goetla
ul. Goetla Walerego
ul. Gogolińska
ul. Goleszan
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Goplan
ul. Góralska
ul. Górecka
ul. Gorlicka
ul. Górnickiego
ul. Górnickiego Łukasza
ul. Górnicza
ul. Górnośląska
ul. Górowska
ul. Gospodarska
ul. Gostyńska
ul. Goszczyńskiego
ul. Goszczyńskiego Seweryna
ul. Gosławicka
ul. Gołębia
ul. Gołężycka
ul. Gołnowska
ul. Grabarska
ul. Grabiszyńska
ul. Grabowa
ul. Grabskiego
ul. Grabskiego Władysława
ul. Gradowa
ul. Granatowa
ul. Graniczna
ul. Granitowa
ul. Grawerska
ul. Grecka
ul. Grobla Kozanowska
ul. Grochowa
ul. Grochowiaka
ul. Grochowiaka Stanisława
ul. Grodecka
ul. Grodzieńska
ul. Grodzka
ul. Grójecka
ul. Gromadzka
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grudziądzka
ul. Grunwaldzka
Pl. Grunwaldzki
ul. Gruszowa
ul. Grybowska
ul. Gryczana
ul. Grzmota-Skotnickiego Stanisława (Generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego)
ul. Grzybowa
ul. Gubińska
ul. Gwarecka
ul. Gwarna
ul. Gwiaździsta
ul. Gwizdanowska
ul. Głogowczyka
ul. Głogowczyka Jana
ul. Głogowska
ul. Głośna
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza
ul. Główna
ul. Głubczycka
ul. Głuszycka

H

ul. Haisiga Mariana
ul. Hajducka
al. Hallera gen. Józefa
ul. Hallera Józefa Al. (Generała Józefa Hallera)
ul. Halna
ul. Handelsmana
ul. Handelsmana Marcelego
ul. Harcerska
ul. Hartmana Stanisława
ul. Hauke-Bosaka
ul. Haukego-Bosaka Józefa (Generała Józefa Haukego-Bosaka)
ul. Heblarska
ul. Helska
ul. Henryka Brodatego
ul. Henryka Pobożnego
ul. Henryka Probusa
ul. Henrykowska
ul. Hercena
ul. Hercena Aleksandra
ul. Hermanowska
ul. Hetmańska
ul. Heweliusza Jana
ul. Himalajska
ul. Hippiczna
Pl. Hirszfelda
Pl. Hirszfelda Ludwika
ul. Hiszpańska
ul. Hlonda
ul. Hlonda Augusta (Augusta Kardynała Hlonda)
ul. Hodowlana
ul. Hoene-Wrońskiego
ul. Hoene-Wrońskiego Józefa Marii
ul. Hokeistów
ul. Holenderska
ul. Horbaczewskiego
ul. Horbaczewskiego Eugeniusza
ul. Hoża
ul. Hubala
ul. Hubska
ul. Hufcowa
ul. Husarska
ul. Husycka
ul. Hutnicza
ul. Hynka
ul. Hynka Franciszka
ul. Hłaski
ul. Hłaski Marka

I

inne Estakada Gądowianka
inne Most Brodzki
inne Most Jarnołtowski
inne Most Marszowicki
inne Most Maślicki
inne Most Milenijny
inne Most Muchoborski
inne Most nad Kasiną
inne Most Oporowski
inne Most Pilczycki
inne Most Ratyński
inne Most Strzegomski
inne Most Żernicki
inne Mosty Średzkie
ul. Ibn Siny Awicenny
Pl. Icchaka Lejba Pereca
ul. Idzikowskiego
ul. Idzikowskiego Ludwika
ul. Igielna
ul. Iglasta
ul. Ignuta
ul. Ignuta Piotra
ul. Ikara Bulw.
ul. Imbirowa
Pl. Indyjski
ul. Inflancka
ul. Inowrocławska
ul. Inspektowa
ul. Inżynierska
ul. Iracka
ul. Irkucka
ul. Irlandzka
ul. Irysowa
ul. Iwana Franki
ul. Iwonicka
ul. Iławska

J

ul. Jabłeczna
ul. Jackowskiego
ul. Jackowskiego Maksymiliana
ul. Jagiellończyka
ul. Jagiellończyka Kazimierza
ul. Jagiellońska
ul. Jagiełły
ul. Jaglana
ul. Jagniątkowska
ul. Jagodowa
ul. Jagodzińska
ul. Jahna Alfreda
ul. Jajczarska
ul. Jaksonowicka
Pl. Jana Pawła II
ul. Janickiego Klemensa
ul. Janiszewskiego
ul. Janiszewskiego Zygmunta
ul. Janowska
ul. Jantarowa
ul. Januszowicka
ul. Japońska
ul. Jaracza
ul. Jaracza Stefana
ul. Jarnołtowska
ul. Jarocińska
ul. Jarosławska
Al. Jarzębinowa
ul. Jarzynowa
ul. Jasielska
ul. Jasienicy
ul. Jasienicy Pawła
ul. Jasińskiego Tadka Bulw.
ul. Jasińskiej Anny
ul. Jaśkowicka
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jaspisowa
ul. Jastrzębia
ul. Jatki
Al. Jaworowa
ul. Jaworska
ul. Jaworskiego Iwo
ul. Jaźwińska
ul. Jęczmienna
ul. Jedności Narodowej
ul. Jędrzejowska
ul. Jelczańska
ul. Jelenia
ul. Jeleniogórska
ul. Jemeńska
ul. Jemiołowa
ul. Jerzmanowska
ul. Jesienna
ul. Jesiennicka
ul. Jesionowa
ul. Jeździecka
ul. Jezierskiego
ul. Jezierskiego Franciszka Salezego (Księdza Franciszka Salezego Jezierskiego)
ul. Jeziorowa
ul. Jeżowska
ul. Joannitów
ul. Jodłowa
ul. Joliot-Curie
ul. Joliot-Curie Fryderyka
ul. Jordanowska
ul. Jordańska
ul. Jubilerska
ul. Jugosłowiańska
ul. Junacka
ul. Juszczaka Franciszka
ul. Jutrosińska
ul. Jutrzenki

K

ul. Kącka
ul. Kaczeńcowa
ul. Kaczmarskiego Jacka
ul. Kadłubka
ul. Kadłubka bł. Wincentego
ul. Kadłubka Wincentego (Błogosławionego Wincentego Kadłubka)
ul. Kajakarzy
ul. Kaletnicza
ul. Kalinowa
pl. Kaliski
ul. Kamieniecka
ul. Kamienna
ul. Kamiennogórska
ul. Kamieńskiego
ul. Kamieńskiego Henryka Michała
ul. Kampinoska
ul. Kanadyjska
ul. Kanałowa
ul. Kanonia
Al. Kanonierska
ul. Kapistrana Jana (Świętego Jana Kapistrana)
ul. Kapitulna
ul. Kapliczna
ul. Karczemna
ul. Kard. Wyszyńskiego
ul. Karkonoska
ul. Karmelkowa
ul. Karpacka
ul. Karpińskiego
ul. Karpińskiego Franciszka
ul. Karwiany
ul. Karwińska
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Mieczysława
Al. Kasprowicza
ul. Kasprowicza
Al. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
Al. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kaszubska
ul. Katedralna
Pl. Katedralny
ul. Kątowa
ul. Katowicka
ul. Kawalerzystów
ul. Kazimierska
ul. Kazimierza Jagiellończyka
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kaznodziejska
ul. Kępa Mieszczańska Wyspa
ul. Kępińska
ul. Ketlinga
ul. Kętrzyńska
ul. Kielecka
ul. Kiemliczów
ul. Kiełbaśnicza
ul. Kiełczowska
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klaczki
ul. Klaczki Juliana
ul. Klasztorna
ul. Klecińska
ul. Kleczkowska
ul. Kleeberga Franciszka (Generała Franciszka Kleeberga)
ul. Klimasa
ul. Klimasa Czesława (Księdza Czesława Klimasa)
al. Klonowa
ul. Klonowa
ul. Kluczborska
ul. Kmicica
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kmieca
ul. Kminkowa
ul. Knastera Bronisława
ul. Kniaziewicza
ul. Kniaziewicza Karola (Generała Karola Kniaziewicza)
ul. Knignicka
ul. Knota
ul. Knota Antoniego
ul. Kobierzycka
ul. Kocha
ul. Kocha Roberta
Al. Kochanowskiego
Al. Kochanowskiego Jana
ul. Kochłowicka
ul. Kokosowa
ul. Kolarska
ul. Kolberga
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolbuszowska
ul. Kolejowa
ul. Kolista
ul. Komandorska
ul. Komeńskiego
ul. Komeńskiego Jana Amosa
ul. Kominiarska
ul. Kominka Bolesława (Bolesława Kardynała Kominka)
ul. Komorowska
ul. Komuny Paryskiej
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego Szymona
ul. Końcowa
ul. Konduktorska
ul. Koniecpolskiego Stanisława
ul. Konińska
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konrada Wallenroda
ul. Końska
Pl. Konstytucji 3 Maja
ul. Konwaliowa
ul. Kopańskiego
ul. Kopańskiego Stanisława (Generała Stanisława Kopańskiego)
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka
ul. Korczaka Janusza
ul. Kordeckiego Augustyna (Księdza Augustyna Kordeckiego)
ul. Kordeckiego ks. Augustyna
ul. Kordiana
ul. Koreańska
ul. Korfantego
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Korzeniowskiego Conrada Wybrz.
ul. Korzeńska
ul. Kościańska
ul. Kościelna
Pl. Kościelny
ul. Kościerzyńska
ul. Kościuszki
Pl. Kościuszki
Pl. Kościuszki Tadeusza
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosiby
ul. Kosiby Aleksandra
ul. Kosidowskiego
ul. Kosidowskiego Zenona
ul. Kosmiczna
ul. Kosmonautów
ul. Kośnego Augustyna
ul. Kossak-Szczuckiej Zofii
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kostrzyńska
ul. Kosynierów Gdyńskich
ul. Koszalińska
ul. Koszarowa
ul. Koszycka
ul. Koszykarska
ul. Koszykarzy
ul. Kotlarska
ul. Kotsisa
ul. Kotsisa Aleksandra
ul. Kowalska
ul. Kowalskiego
ul. Kowalskiego Jerzego
ul. Kowieńska
ul. Kozanowska
ul. Kozanowska Grobla
ul. Kozia
ul. Kozielska
ul. Kożuchowska
ul. Kołobrzeska
ul. Kołodziejska
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Kraińskiego
ul. Kraińskiego Wincentego (Księdza Wincentego Kraińskiego)
ul. Krajewskiego
ul. Krajewskiego Rafała
ul. Krajobrazowa
ul. Krakowska
ul. Krakusa
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Ignacego (Biskupa Ignacego Krasickiego)
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krawiecka
ul. Krępicka
ul. Kreślarska
ul. Kresowa
ul. Kręta
ul. Krokusowa
ul. Królewiecka
ul. Królewska
ul. Królowej Marysieńki
Al. Kromera
Al. Kromera Marcina
ul. Krośnicka
ul. Krośnieńska
ul. Krótka
ul. Krotoszyńska
ul. Krowia
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krupnicza
ul. Kruszcowa
ul. Kruszwicka
ul. Krynicka
ul. Kryniczna
ul. Krzelowska
ul. Krzemieniecka
ul. Krzeptowska
ul. Krzeszowska
ul. Krzycka
ul. Krzywa
ul. Krzywa Grobla
ul. Krzywickiego
ul. Krzywickiego Ludwika
ul. Krzywoustego
ul. Krzyżanowicka
ul. Krzyżowska
ul. Ks. Bończyka
ul. Ks. Damrota
ul. Ks. Jezierskiego
ul. Ks. Klimasa
ul. Ks. Kraińskiego
ul. Ks. Skargi
ul. Ks. Wawrzyniaka
ul. Księcia Poniatowskiego
ul. Księcia Witolda
ul. Księgarska
ul. Księgowa
ul. Księska
ul. Księżycowa
ul. Kubali Ludwika
ul. Kudowska
ul. Kujbyszewska
ul. Kukuczki
ul. Kukuczki Jerzego
ul. Kukułcza
ul. Kunickiego
ul. Kunickiego Stanisława
ul. Kupiecka
ul. Kurkowa
ul. Kuronia Jacka
ul. Kuropatwia
ul. Kurpiów
ul. Kurska
ul. Kurzy Targ
ul. Kusztelana
ul. Kusztelana Stanisława
ul. Kutnowska
ul. Kutrzeby
ul. Kutrzeby Tadeusza (Generała Tadeusza Kutrzeby)
ul. Kuźnicza
ul. Kwaśna
ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
ul. Kwiatowa
ul. Kwidzyńska
ul. Kwiska
ul. Kwitnąca
ul. Kłodnicka
ul. Kłodzka
ul. Kłokoczycka
ul. Kłośna

L

ul. Lądecka
ul. Lakiernicza
ul. Laotańska
ul. Laskowa
ul. Laskowicka
ul. Lassalla Ferdynanda Zaułek
ul. Latawcowa
ul. Lazurowa
ul. Lechitów
ul. Lechonia Jana
ul. Ledóchowskiego
ul. Ledóchowskiego Mieczysława (Mieczysława Kardynała Ledóchowskiego)
Pl. Legionów
ul. Legnicka
ul. Lekarska
ul. Lekcyjna
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Lenartowicza
ul. Lenartowicza Teofila
ul. Leonarda da
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Leszczyńskiego
ul. Leszczyńskiego Stanisława
ul. Letnia
ul. Lewa
ul. Libelta
ul. Libelta Karola
ul. Lidzbarska
ul. Ligocka
ul. Liliowa
ul. Limanowska
ul. Lindego
ul. Lindego Samuela Bogumiła
ul. Linkego
ul. Linkego Godfryda
ul. Liońska
ul. Lipińskiego
ul. Lipińskiego Karola
Al. Lipowa
ul. Lipska
ul. Liściasta
ul. Lisia
ul. Lisicka
ul. Liskego
ul. Liskego Ksawerego
ul. Litewska
ul. Litomska
ul. Lniana
ul. Lompy
ul. Lompy Józefa
ul. Lotnicza
ul. Lubczykowa
ul. Lubelska
ul. Lubiąska
ul. Lubińska
ul. Lublańska
ul. Lubska
ul. Lubuska
ul. Ludowa
ul. Lutycka
ul. Lutyńska
ul. Lwowska

Ł

ul. Łaciarska
ul. Łączna
ul. Łączności
ul. Ładna
ul. Łagiewnicka
ul. Łąka Mazurska
ul. Łąkowa
ul. Łaniewska
ul. Łaniewska Grobla
ul. Łanowa
ul. Łanowskiego Jerzego
ul. Łaska
ul. Łazienna
ul. Łęczycka
ul. Łódzka
ul. Łokietka
ul. Łopianowa
ul. Łososiowicka
ul. Łowiecka
ul. Łubinowa
ul. Łuczan
ul. Łuczników
ul. Ługowa
ul. Ługowińska
ul. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza Ignacego
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana
ul. Łukowa
ul. Łukowska
ul. Łużycka
ul. Łysogórska
ul. Łyżwiarzy

M

ul. Macedońska
ul. Machnicka
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Mączna
ul. Magazynierska
ul. Majakowskiego
ul. Majakowskiego Włodzimierza
ul. Majchra Alojzego
ul. Majora Hubala
ul. Makowa
ul. Makuszyńskiego
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malachitowa
ul. Malarska
ul. Malborska
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malczycka
ul. Maleczyńskich
ul. Maleczyńskich Ewy i Karola
ul. Malinowa
ul. Malownicza
ul. Malwowa
ul. Mandarynkowa
ul. Mandżurska
ul. Manganowa
ul. Marcepanowa
ul. Marchewkowa
ul. Marcinkowskiego
ul. Marcinkowskiego Karola
ul. Marczewskiego
ul. Marczewskiego Edwarda
ul. Markowskiego
ul. Markowskiego Zygmunta
ul. Marmurowa
ul. Marsowa
ul. Marsz. Piłsudskiego
Pl. Marsz. Piłsudskiego
ul. Marszowicka
ul. Marynarska
ul. Maślicka
ul. Masztalerza Kazimierza (Pułkownika Kazimierza Masztalerza)
ul. Masztowa
Al. Matejki
Al. Matejki Jana
ul. Mazepy
ul. Mazowiecka
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Małkowskiego Andrzeja
ul. Małomicka
ul. Małopanewska
ul. Małopolska
ul. Małoszyńska
ul. Mechaników
ul. Męcińskiego
ul. Męcińskiego Wojciecha
ul. Meissnera Janusza
ul. Meliorancka
ul. Mennicza
ul. Metalowców
ul. Mewia
ul. Mianowskiego
ul. Mianowskiego Józefa
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Michalczyka
ul. Michalczyka Kazimierza
ul. Michałowskiego
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Micheleta Edmonda
ul. Micińskiego
ul. Micińskiego Tadeusza
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miechowity
ul. Miechowity Macieja
ul. Miechowska
ul. Mieczykowa
ul. Miedziana
ul. Międzyleska
ul. Międzyrzecka
ul. Międzyzdrojska
ul. Miejska
ul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego Romualda
ul. Mielecka
ul. Miernicza
ul. Mieroszowska
ul. Mierosławskiego
ul. Mierosławskiego Ludwika (Generała Ludwika Mierosławskiego)
ul. Mieszczańska
ul. Mieszka
ul. Mieszka I
ul. Miętowa
ul. Migdałowa
ul. Mikory
ul. Mikołowska
ul. Mikulicza-Radeckiego
ul. Mikulicza-Radeckiego Jana
ul. Mikulskiego
ul. Mikulskiego Tadeusza
ul. Milenijna
ul. Milicka
ul. Minkowskiego
ul. Minkowskiego Oskara
ul. Mińska
ul. Miodowa
ul. Mirkowska
ul. Mirtowa
ul. Miła
ul. Miłkowska
ul. Miłostowska
ul. Miłoszycka
ul. Mleczarska
ul. Mochnackiego
ul. Mochnackiego Maurycego
ul. Modelskiego Teofila
ul. Modlińska
ul. Modra
ul. Modrzejewskiej
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Mojęcicka
ul. Mokra
ul. Mokronoska
ul. Mokrzańska
Pl. Mongolski
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Monopolowa
ul. Monte Cassino
ul. Monterska
ul. Morawska
ul. Morelowa
ul. Morelowskiego
ul. Morelowskiego Mariana
ul. Morska
ul. Morwowa
ul. Mosbacha
ul. Mosbacha Augusta
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego Ignacego
ul. Mosiężna
ul. Mostowa
ul. Motylkowa
ul. Mrągowska
ul. Mroźna
ul. Muchoborska
ul. Mulicka
ul. Murarska
ul. Muzealna
Pl. Muzealny
ul. Mydlana
ul. Myśliwska
ul. Myszkowska
ul. Mysłakowicka
ul. Mysłowicka
ul. Młoda
ul. Młodnickiego
ul. Młodnickiego Artura
ul. Młodych Techników
ul. Młodzieżowa
ul. Młynarska

N

ul. Na Grobli
ul. Na Końcu
ul. Na Niskich
ul. Na Niskich Łąkach
ul. Na Ostatnim
ul. Na Ostatnim Groszu
ul. Na Polance
ul. Na Szańcach
ul. Nabielaka
ul. Nabielaka Ludwika
ul. Nabycińska
ul. Nadbrzeżna
ul. Nadolicka
ul. Nadrzeczna
ul. Najświętszej Marii Panny
ul. Namysłowska
Pl. Nankiera Biskupa
ul. Narciarska
ul. Narcyzowa
ul. Narzędziowa
ul. Nasienna
ul. Nasturcjowa
ul. Nasypowa
ul. Nauczycielska
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nefrytowa
ul. Nehringa
ul. Nehringa Władysława
ul. Nektarowa
ul. Nenckiego
ul. Nenckiego Marcelego
ul. Nenufarowa
ul. Nepalska
ul. Niborska
ul. Niebieska
ul. Niecała
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Niedźwiedzia
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niemczańska
ul. Niemkińska
ul. Niepierzyńska
ul. Niepodległości
ul. Niklowa
ul. Nizinna
ul. Noakowskiego
ul. Noakowskiego Stanisława
ul. Nobla
ul. Nobla Alfreda
ul. Norblina
ul. Norblina Piotra
ul. Norweska
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Noskowskiego
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Notecka
ul. Nowa
ul. Nowodworska
ul. Nowogródzka
ul. Nowohucka
ul. Nowosądecka
ul. Nowotarska
ul. Nowowiejska
ul. Nowy Świat
Pl. Nowy Targ
ul. Nożownicza
ul. Nullo Franciszka (Pułkownika Franciszka Nullo)
ul. Nyska

O

ul. Objazdowa
ul. Oblatów Ojców
ul. Obodrzycka
ul. Obornicka
ul. Oboźna
ul. Obrońców Helu Skw.
ul. Obrońców Poczty
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
ul. Odcinek
ul. Odeska
ul. Odkrywców
ul. Odolanowska
ul. Odrodzenia Polski
ul. Odrzańska
ul. Ofiar Oświęcimskich
ul. Oficerska
ul. Ogórkowa
ul. Ogrodowa
ul. Ojca Beyzyma
ul. Ojców Oblatów
ul. Okólna
ul. Okrętowa
ul. Okrężna
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Oksywska
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Oleska
ul. Oleśnicka
ul. Oliwkowa
ul. Olkuska
ul. Olszewskiego
ul. Olszewskiego Karola
ul. Olsztyńska
ul. Omska
ul. Opatowicka
ul. Opatowicka Grobla
ul. Opolska
ul. Oporowska
ul. Oppmana Artura
ul. Opłotkowa
ul. Oraczy
ul. Orawska
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
Pl. Orląt Lwowskich
ul. Orlińskiego Bolesława (Pułkownika Bolesława Orlińskiego)
ul. Orlińskiego płk. Bolesława
ul. Orna
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Orłowicza
ul. Orłowicza Mieczysława
ul. Orłowskiego
ul. Orłowskiego Aleksandra
ul. Osadnicza
ul. Osiecka
ul. Osiedlowa
ul. Osiniecka
ul. Osmańczyka
ul. Osmańczyka Edmunda
ul. Osobowicka
ul. Osolska
ul. Ostowa
ul. Ostrężynowa
ul. Ostródzka
ul. Ostroroga
ul. Ostroroga Jana
ul. Ostrowska
ul. Ostrowskiego
ul. Ostrowskiego Aleksandra
ul. Ostrzeszowska
ul. Otmuchowska
ul. Otwarta
ul. Otwocka
ul. Otyńska
ul. Owczarska
ul. Owocowa
ul. Owsiana
ul. Ożynowa
ul. Oławska
ul. Ołbińska
ul. Ołowiana
ul. Ołtaszyńska

P

park Grabiszyński
park Leśnicki
park Zachodni
ul. Pabianicka
ul. Pachnąca
ul. Paczkowska
Al. Paderewskiego
Al. Paderewskiego Jana Ignacego
ul. Pakistańska
ul. Pakosławska
ul. Palacha Jana
ul. Palestyńska
ul. Palisadowa
ul. Pamirska
ul. Paniowicka
ul. Pankiewicza
ul. Pankiewicza Józefa
ul. Papiernicza
ul. Paprotna
ul. Parafialna
ul. Parandowskiego
ul. Parandowskiego Jana
ul. Parkowa
ul. Parnickiego
ul. Parnickiego Teodora
ul. Partynicka
ul. Partyzantów
ul. Paryska
ul. Pasieczna
ul. Pastelowa
ul. Pasterska
ul. Pasteura Ludwika Wybrz.
ul. Pasłęcka
ul. Paulińska
ul. Pautscha
ul. Pautscha Fryderyka
ul. Pawia
ul. Pawłowa
ul. Pawłowa Iwana
ul. Pawłowicka
ul. Pałucka
ul. Pedagogiczna
ul. Pęgowska
ul. Pękalskiego Stanisława
ul. Pereca
Pl. Pereca
ul. Pereca Icchaka Lejba
pl. Pereca Icchaka Lejba
ul. Perkusyjna
ul. Peronowa
ul. Perska
ul. Perzowa
ul. Perzyńskiego
ul. Perzyńskiego Włodzimierza
ul. Perłowa
ul. Pestalozziego
ul. Pestalozziego Jana Henryka
ul. Petrażyckiego
ul. Petrażyckiego Leona
ul. Petrusewicza Marka
ul. Petuniowa
ul. Pełczyńska
ul. Piasek Wyspa
ul. Piaskowa
al. Piastów
ul. Piastowska
ul. Pięćdziesięciu Bohaterów
ul. Piechoty
ul. Piechowicka
ul. Piekarska
ul. Piękna
ul. Pielęgniarska
ul. Pienińska
ul. Pieprzna
ul. Piernikowa
ul. Pierwiosnkowa
ul. Pierwszej Dywizji
ul. Piesza
ul. Pieszycka
ul. Piętaka Stanisława
ul. Pietrzykowicka
ul. Pilata
ul. Pilata Stanisława
ul. Pilczycka
ul. Pilnikarska
ul. Pińska
ul. Pionierów
ul. Pionierska
ul. Piotrkowska
ul. Piołunowa
ul. Piramowicza Grzegorza (Księdza Grzegorza Piramowicza)
ul. Pirenejska
ul. Piwna
ul. Piwniczna
ul. Piwnika
ul. Piwnika-Ponurego Jana (Majora Jana Piwnika-Ponurego)
ul. Piwowarska
ul. Piłata
ul. Piławska
ul. Piłkarzy
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego Józefa Pl. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
al. Platanowa
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Pleszewska
ul. Pochyła
ul. Pocztowa
ul. Podbiałowa
ul. Podchorążych
ul. Podolska
ul. Podróżnicza
ul. Podwale
ul. Podwórcowa
ul. Pogodna
ul. Pola
ul. Pola Wincentego
ul. Polaka
ul. Polaka Benedykta
ul. Polanowicka
ul. Polarna
ul. Poleska
ul. Polkowicka
ul. Polna
ul. Polonii Wrocławskiej
Pl. Polski
ul. Pomarańczowa
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa (Józefa Księcia Poniatowskiego)
ul. Popielskiego
ul. Popielskiego Leona
ul. Popowicka
Al. Poprzeczna
ul. Poranna
ul. Porębska
ul. Poronińska
ul. Portowa
ul. Porzeczkowa
ul. Postępowa
ul. Postolińska
ul. Poświęcka
ul. Potebni
ul. Potebni Andrzeja
ul. Potockiego
ul. Potockiego Wacława
ul. Potokowa
ul. Powiewna
Pl. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Warszawskich Skw.
Pl. Powstańców Warszawy
Pl. Powstańców Wielkopolskich
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Połabian
ul. Połaniecka
ul. Połbina
ul. Połbina gen. Iwana
ul. Połbina Iwana (Generała Iwana Połbina)
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Pracka
al. Pracy
ul. Prądzyńskiego
ul. Prądzyńskiego Ignacego (Generała Ignacego Prądzyńskiego)
ul. Prędka
ul. Pretficza
ul. Pretficza Bernarda
ul. Probusa
ul. Probusa Henryka
ul. Prochowicka
ul. Promenada
ul. Promień
ul. Prosta
ul. Prudnicka
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Prusicka
ul. Przebiśniegowa
ul. Przechodnia
ul. Przedmiejska
ul. Przednia
ul. Przedświt
ul. Przedwiośnie
ul. Przejazdowa
ul. Przejście Garncarskie
ul. Przejście Żelaźnicze
ul. Przelot
ul. Przemiłowska
ul. Przemkowska
ul. Przemyska
ul. Przemysłowa
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przesiecka
ul. Przeskok
ul. Przesmyckiego
ul. Przesmyckiego Zenona Miriama
ul. Przesmyckiego-Miriama
ul. Przestrzenna
ul. Przy Torze
ul. Przybyszewskiego
ul. Przybyszewskiego Stanisława
ul. Przybyły
ul. Przybyły Macieja
ul. Przyjaźni
ul. Przylaszczkowa
ul. Przystankowa
ul. Psary
ul. Psie Budy
ul. Pszczelarska
ul. Pszczyńska
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Pucka
ul. Pugeta
ul. Pugeta Ludwika
ul. Purkyniego
ul. Purkyniego Jana Ewangelisty
ul. Purpurowa
ul. Pusta
ul. Pustecka
ul. Puszczykowska
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)
ul. Pułtuska
ul. Pyrzycka
ul. Płaska
ul. Płońskiego
ul. Płońskiego Michała
ul. Płużna

R

ul. Rabczańska
ul. Raciborska
ul. Rącza
ul. Racławicka
ul. Radarowa
ul. Radkowska
ul. Radomska
ul. Radosna
ul. Radzionkowska
ul. Radłowa
ul. Rajska
ul. Rakietowa
ul. Rakowa
ul. Rakowiecka
ul. Rapackiego
ul. Rapackiego Mariana
ul. Raszowska
ul. Rataja
ul. Rataja Macieja
ul. Ratajów
ul. Ratyńska
ul. Rawicka
ul. Rawska
ul. Raźna
ul. Rdestowa
ul. Reagana Ronalda Rondo
ul. Redarów
ul. Redycka
ul. Rędzińska
ul. Reja
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejonowa
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Rękodzielnicza
ul. Reszelska
ul. Rewalska
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Rezedowa
ul. Robotnicza
ul. Rodakowskiego
ul. Rodakowskiego Henryka Hipolita
ul. Rodziewiczówny
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rodzinna
ul. Rodziny Kornów
ul. Roentgena
ul. Roentgena Wilhelma
ul. Rogowska
ul. Rolna
ul. Rolnicza
ul. Romanowskiego
ul. Romanowskiego Mieczysława
ul. Romera
ul. Romera Eugeniusza
ul. Roosevelta
ul. Roosevelta Franklina Delano
ul. Roślinna
ul. Rosponda
ul. Rosponda Stanisława
ul. Rostafińskiego
ul. Rostafińskiego Józefa
ul. Roweckiego-Grota Stefana (Generała Stefana Roweckiego-Grota)
ul. Rowerowa
ul. Równa
Al. Róż
ul. Różana
ul. Rozbrat
ul. Roździeńskiego Walentego
Pl. Rozjezdny
ul. Rozmarynowa
ul. Róży Wiatrów
ul. Różyckiego
Al. Różyckiego Ludomira
ul. Rubczaka
ul. Rubczaka Jana
ul. Rubinowa
ul. Ruciana
ul. Rudawska
ul. Rudzka
ul. Rumiankowa
ul. Ruska
ul. Rutkiewicz
ul. Rutkiewicz Wandy
ul. Rybacka
ul. Rybia
ul. Rybnicka
ul. Rychtalska
ul. Rychła
ul. Rydygiera
ul. Rydygiera Ludwika
ul. Rymarska
ul. Rynek
ul. Rynek Rynek
Pl. Rynek Szczepiński
ul. Rynek-Ratusz
ul. Rysia
ul. Ryska
ul. Rytownicza
ul. Ryżowa
ul. Rzeczna
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzepakowa
ul. Rzeszowska
ul. Rzeźbiarska
ul. Rzeźnicza

S

ul. Sądowa
ul. Sadownicza
ul. Salezjańska
ul. Samborska
ul. Samolotowa
ul. Samotna
ul. Samotworska
ul. Sanocka
ul. Saperów
ul. Sarajewska
ul. Sarbinowska
ul. Sarnia
ul. Sasankowa
ul. Sąsiedzka
ul. Seledynowa
ul. Semaforowa
ul. Sempołowskiej
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Sępa Szarzyńskiego
ul. Sępa-Szarzyńskiego Mikołaja
ul. Sępia
ul. Serbska
ul. Sernicka
ul. Serowarska
ul. Setna
ul. Sewastopolska
ul. Sezamkowa
ul. Siatkarzy
ul. Siedlecka
ul. Siedliczan
ul. Sielska
ul. Siemieńskiego
ul. Siemieńskiego Lucjana
ul. Siemiradzkiego
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sienna
ul. Sieradzka
ul. Sierakowskiego
ul. Sierakowskiego Zygmunta
ul. Sieroszowicka
ul. Siewców
ul. Siewierska
ul. Siewna
ul. Sikorcza
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Siostrzana
ul. Skarbka
ul. Skarbka Fryderyka
ul. Skarbowców
ul. Skarbu Zakrzowskiego
ul. Skargi
ul. Skargi Piotra (Księdza Piotra Skargi)
ul. Skarżyńskiego
ul. Skarżyńskiego ppłk. Stanisława
ul. Skarżyńskiego Stanisława (Pułkownika Stanisława Skarżyńskiego)
ul. Skałeczna
ul. Skibińskiego Karola
ul. Skibowa
ul. Skierniewicka
ul. Skoczna
ul. Skoczylasa
ul. Skoczylasa Władysława
ul. Skopijska
ul. Skoroszowska
ul. Skrajna
ul. Skrzetuskiego
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Skrzydlata
ul. Skwer Pionierów Wrocławskich
ul. Skwerowa
ul. Skwierzyńska
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Smardzowska
ul. Smętna
ul. Smocza
ul. Smolecka
ul. Smoleńskiego
ul. Smoleńskiego Jerzego Józefa
ul. Smolna
ul. Smoluchowskiego
ul. Smoluchowskiego Mariana
ul. Snopkowa
ul. Snycerska
Al. Sobieskiego Jana III
ul. Sobieszowska
ul. Sobocińska
ul. Sobótki
ul. Sochaczewska
ul. Sojowa
ul. Sokalska
ul. Sokola
ul. Sokolnicza
Pl. Solidarności
ul. Solidarności Walczącej Skw.
ul. Solińska
Pl. Solny
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sopocka
ul. Sorkwicka
ul. Sosnkowskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Sosnkowskiego)
ul. Sosnowa
ul. Sosnowiecka
ul. Sowia
ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
ul. Sołtysia
ul. Sołtysowicka
ul. Spacerowa
ul. Spadochroniarzy
ul. Spawaczy
ul. Spiska
ul. Spiżowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Społeczna
ul. Srebrnogórska
pl. Srebrny
ul. Srocza
ul. Stabłowicka
ul. Stachury Edwarda
ul. Stacyjna
ul. Staffa
ul. Staffa Leopolda
ul. Stajenna
ul. Stalowa
ul. Stalowowolska
ul. Stanisławowska
ul. Stanisławskiego
ul. Stanisławskiego Jana
ul. Stanki Jana
ul. Stanów Zjednoczonych
ul. Stargardzka
ul. Starobielawska
ul. Starodębowa
ul. Starodworska
ul. Starogajowa
ul. Starograniczna
ul. Starogroblowa
ul. Staromłyńska
ul. Staropolska
ul. Starościńska
ul. Starzyńskiego
ul. Starzyńskiego Stefana
Pl. Staszica
Pl. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Stefczyka
ul. Stefczyka Franciszka
ul. Stefki
ul. Stefki Kamila
ul. Stein
ul. Stein Edyty (Błogosławionego Edyty Stein)
ul. Steinhausa Hugona
ul. Sterowcowa
ul. Stobrawska
ul. Stoczniowa
ul. Stodolna
ul. Stokrotkowa
ul. Stolarska
ul. Stopnicka
ul. Storczykowa
ul. Strachocińska
ul. Strachowicka
ul. Strachowskiego
ul. Strachowskiego Bartłomieja
ul. Strączkowa
ul. Stradomska
ul. Strażacka
ul. Strażnicza
ul. Stroma
ul. Strońska
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Strumykowa
ul. Stryjska
ul. Strzeblowska
ul. Strzegomska
Pl. Strzegomski
ul. Strzelecka
Pl. Strzelecki
ul. Studzienna
ul. Stwosza Wita
ul. Stysia
ul. Stysia Wincentego
ul. Sucha
ul. Suchardy
ul. Suchardy Edwarda
ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Suchy Dwór
ul. Sudecka
ul. Sukielicka
ul. Sukiennice
ul. Sulejowska
ul. Sulistrowska
ul. Sulmierzycka
ul. Supińskiego
ul. Supińskiego Józefa
ul. Suwalska
ul. Sułowska
ul. Swobodna
ul. Swojczycka
ul. Sycowska
ul. Sygnałowa
ul. Syjamska
ul. Synów Pułku
ul. Syrokomli
ul. Syrokomli Władysława
ul. Szachistów
ul. Szafera
ul. Szafera Władysława
ul. Szafirowa
ul. Szafranowa
ul. Szajnochy
ul. Szajnochy Karola
ul. Szanieckiego
ul. Szanieckiego Jana
ul. Szara
ul. Szarotkowa
ul. Szarskiego
ul. Szarskiego Kazimierza Witalisa
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczawiowa
ul. Szczecińska
ul. Szczepanowska
ul. Szczepińska
ul. Szczepowa
ul. Szczęśliwa
ul. Szczycieńska
ul. Szczygla
ul. Szczyrka
ul. Szczyrki Jana
ul. Szczytnicka
Pl. Szeli Jakuba
ul. Szewczenki
ul. Szewczenki Tarasa
ul. Szewska
ul. Szkarłatna
ul. Szklarska
ul. Szkocka
ul. Szkolna
ul. Szlifierska
ul. Szmaragdowa
ul. Szniolisa Aleksandra
ul. Szolc-Rogozińskiego
ul. Szolc-Rogozińskiego Stefana
ul. Szpacza
ul. Szparagowa
ul. Szpilkowa
ul. Szpitalna
ul. Szprotawska
ul. Szramka
ul. Szramka Emila (Księdza Emila Szramka)
ul. Szronowa
ul. Sztabowa
ul. Szwajcarska
ul. Szwedzka
ul. Szwoleżerska
ul. Szybka
ul. Szybowcowa
ul. Szymanów
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Sławka
ul. Sławka Walerego
ul. Słodowa Wyspa
ul. Słodowe Przejście
ul. Słomiana
ul. Słoneczna
ul. Słonecznikowa
ul. Słoneczny Bulw.
ul. Słonimska
ul. Słotna
ul. Słowacka
ul. Słowackiego Juliusza Wybrz.
ul. Słowiańska
Pl. Słowiański
ul. Słowicza
ul. Słowińców
ul. Słubicka
ul. Słupska

Ś

ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Ścinawska
ul. Ślązaka
ul. Ślązaka Anioła
ul. Ślazowa
ul. Ślebodzińskiego Władysława
ul. Ślepa
ul. Ślewińskiego
ul. Ślewińskiego Władysława
ul. Ślężańska
ul. Ślężna
ul. Ślęzoujście
ul. Śliczna
ul. Śliwkowa
al. Śliwowa
ul. Ślusarska
ul. Śmigła
ul. Śniadeckich
ul. Śniadeckich Jana i Jędrzeja
ul. Śniegockiego
ul. Śniegockiego Michała
ul. Śnieżna
ul. Średzka
ul. Środkowa
ul. Śródleśna
ul. Śrubowa
ul. Śrutowa
ul. Św.
ul. św. Antoniego
ul. św. Elżbiety
ul. św. Idziego
ul. św. Jadwigi
ul. św. Jerzego
ul. św. Józefa
ul. św. Katarzyny
Pl. Św. Macieja
ul. św. Marcina
ul. św. Marii
ul. Św. Marii Magdaleny
ul. Św. Mikołaja
ul. św. Wincentego
ul. Świątnicka
ul. Świdnicka
ul. Świdrowa
ul. Świebodzka
ul. Świeradowska
ul. Świerkowa
ul. Świętego Antoniego
ul. Świętego Ducha
ul. Świętego Huberta
ul. Świętego Idziego
ul. Świętego Jerzego
ul. Świętego Józefa
Pl. Świętego Krzysztofa
Pl. Świętego Macieja
ul. Świętego Marcina
ul. Świętego Mikołaja
ul. Świętego Pawła
ul. Świętego Wincentego
ul. Świętego Wita
ul. Świętej Anny
ul. Świętej Barbary
ul. Świętej Doroty
ul. Świętej Elżbiety
ul. Świętej Jadwigi
ul. Świętej Katarzyny
ul. Świętej Marii Magdaleny
ul. Świętej Trójcy
ul. Świętochowskiego
ul. Świętochowskiego Aleksandra
ul. Świętochłowicka
pl. Świętojański
ul. Świętokrzyska
ul. Świeża
ul. Świnoujska
ul. Świstackiego
ul. Świstackiego Stacha
ul. Świt

T

ul. Tallińska
ul. Tamka
ul. Tamka Wyspa
ul. Tańskiego
ul. Tańskiego Czesława
ul. Tapicerska
ul. Tarninowa
ul. Tarnobrzeska
ul. Tarnogajska
ul. Tarnogórska
ul. Tarnopolska
ul. Tarnowska
ul. Taszyckiego Witolda
ul. Tatarakowa
ul. Tatarska
ul. Tatrzańska
ul. Tczewska
ul. Teatralna
Pl. Teatralny
ul. Tęczowa
ul. Tenisowa
ul. Terenowa
ul. Tetmajera
ul. Tkacka
ul. Tokarska
ul. Tolkmicka
ul. Tomaszowska
ul. Topolowa
ul. Torfowa
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Traktatowa
ul. Traktorowa
ul. Tramwajowa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda (Generała Romualda Traugutta)
ul. Trawna
ul. Trawowa
ul. Trentowskiego
ul. Trentowskiego Bronisława
ul. Treski
ul. Treski Jerzego
ul. Trójkątna
ul. Truskawkowa
ul. Trwała
ul. Trzebiatowskiego
ul. Trzebiatowskiego Włodzimierza
ul. Trzebnicka
ul. Trzebowiańska
ul. Trzemeska
ul. Trzmielowicka
ul. Trzmielowiecka
ul. Tulipanowa
ul. Tunelowa
ul. Turecka
ul. Turkusowa
ul. Turniejowa
ul. Turoszowska
ul. Turystyczna
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Twarda
ul. Twardogórska
ul. Tybetańska
ul. Tylna
ul. Tymiankowa
ul. Tyniecka
ul. Tyrmanda
ul. Tyrmanda Leopolda
ul. Tyska

U

ul. Ubocze
ul. Uczniowska
ul. Udzieli
ul. Udzieli Seweryna
ul. Ujejskiego
ul. Ujejskiego Kornela
ul. Ukraińska
ul. Ukryta
ul. Ulanowskiego
ul. Ulanowskiego Bolesława
ul. Ulowa
ul. Uniwersytecka
Pl. Uniwersytecki
ul. Unruga
ul. Unruga Józefa (Admirała Józefa Unruga)
ul. Upalna
ul. Urbańskiego
ul. Urbańskiego Jana Jerzego
ul. Ustronie
ul. Uznamska
ul. Uznańskiego Adama
ul. Ułańska

V

ul. Vinci Leonarda da
ul. Vivaldiego
ul. Vivaldiego Antonio

W

ul. Wadowicka
ul. Waflowa
ul. Wagnera Ryszarda
ul. Wagonowa
ul. Walecznych
ul. Waligórskiego Andrzeja
ul. Wallenroda Konrada
ul. Walońska
ul. Wambierzycka
ul. Wandy
ul. Wańkowicza
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Wapienna
ul. Warciańska
ul. Wardzyńskich
ul. Wardzyńskich Władysława i Jana
ul. Warmińska
ul. Warszawska
ul. Warsztatowa
ul. Wartka
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Warzywnicza
ul. Wąska
ul. Wąsowicza Józefa
ul. Watowa
ul. Wawrzyniaka
ul. Wawrzyniaka Piotra (Księdza Piotra Wawrzyniaka)
ul. Wałbrzyska
ul. Wałowa
ul. Wędkarzy
ul. Wędrowców
ul. Węgierska
ul. Węglowa
ul. Węgoborska
ul. Weigla
ul. Weigla Rudolfa
ul. Wejherowska
ul. Wereszyckiego Henryka
ul. Wesoła
ul. Wesołowskiego
ul. Wesołowskiego Jana
Pl. Westerplatte
ul. Wełniana
ul. Wiaduktowa
Al. Wiązowa
ul. Widawska
ul. Widna
ul. Widok
ul. Widłakowa
ul. Więckowskiego
ul. Więckowskiego Stanisława
ul. Wieczorna
ul. Wieczysta
ul. Wiedeńska
ul. Wiejska
ul. Wieletów
ul. Wielka
ul. Wielkiego Kazimierza
ul. Wielkopolska
ul. Wieluńska
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wieruszowska
ul. Wierzbowa
ul. Wierzchowicka
ul. Wieśniacza
ul. Wietnamska
ul. Wietrzna
ul. Więzienna
ul. Wilanowska
ul. Wilcza
ul. Wilczkowska
ul. Wilczyce
ul. Wilczycka
ul. Wileńska
ul. Wilgotna
ul. Wilgowa
ul. Wilkszyńska
ul. Wincentego Pola
ul. Winogronowa
ul. Wińska
ul. Wiosenna
ul. Wiślańska
pl. Wiślany
Al. Wiśniowa
ul. Wita Stwosza
ul. Witebska
ul. Witelona
ul. Witkowska
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wittiga
ul. Wittiga Edwarda
ul. Wiwulskiego
ul. Wiwulskiego Antoniego
ul. Wodna
ul. Wodzisławska
ul. Wojciecha
ul. Wojciecha z Brudzewa
ul. Wojrowicka
ul. Wojska Polskiego
ul. Wojszycka
ul. Wojtkiewicza
ul. Wojtkiewicza Witolda
ul. Wolbromska
ul. Wolfkego Mieczysława
ul. Wolinian
Pl. Wolności
ul. Wolska
ul. Worcella
ul. Worcella Stanisława
ul. Woronowicka
ul. Woskowa
ul. Woźnicza
ul. Wołczyńska
ul. Wołgogradzka
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wołowska
ul. Wołyńska
ul. Wróbla
ul. Wróblewskiego
Pl. Wróblewskiego Walerego
ul. Wróblewskiego Walerego Pl. (Generała Walerego Wróblewskiego)
ul. Wróblewskiego Zygmunta
ul. Wrocławczyka
ul. Wrocławczyka Michała
ul. Wronia
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wschowska
ul. Wspólna
ul. Wszystkich Świętych
ul. Wybickiego
ul. Wybickiego Józefa (Generała Józefa Wybickiego)
ul. Wyboista
ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego
ul. Wybrzeże Korzeniowskiego
ul. Wybrzeże Pasteura
ul. Wybrzeże Słowackiego
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
ul. Wyczółkowskiego
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wygodna
ul. Wykładowa
ul. Wylotowa
ul. Wynalazców
ul. Wyścigowa
ul. Wysockiego
ul. Wysockiego Piotra
ul. Wysoka
ul. Wysoka I
ul. Wysoka II
ul. Wyspa Słodowa
ul. Wyspiańskiego Stanisława Wybrz.
ul. Wystawowa
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego Stefana (Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
ul. Wyszyńskiego Stefana Bulw. (Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
ul. Wysłoucha
ul. Wysłoucha Seweryna
Pl. Wyzwolenia
ul. Włada
ul. Włada Franciszka (Generała Franciszka Włada)
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Łokietka
ul. Włodarska
ul. Włodkowica
ul. Włodkowica Pawła
ul. Włościańska

Z

ul. Ząbkowicka
ul. Zabrodzie
ul. Zabrodzka
ul. Zabrzańska
ul. Zabłocie
ul. Zachodnia
ul. Zagaje
ul. Zagony
ul. Zagrodnicza
ul. Zagrzebska
ul. Zagłębiowska
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zajączkowska
ul. Zajazdowa
ul. Zajęcza
ul. Zaka
ul. Zakopiańska
ul. Zakrzowska
ul. Zakładowa
ul. Zaleskiego Bohdana
ul. Zalewowa
ul. Zalipie
Pl. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamkowa
ul. Zamojska
ul. Zamoyskiego
ul. Zamoyskiego Jana
ul. Zaolziańska
ul. Zapaśnicza
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zaporoska
ul. Zapotocze
ul. Zarembowicza
ul. Zarembowicza Władysława
ul. Zaruskiego Mariusza (Generała Mariusza Zaruskiego)
ul. Zarzecze
ul. Zaściankowa
ul. Zastępowa
ul. Zatorska
ul. Zaułek Rogoziński
ul. Zaułek Wolski
ul. Zawalna
ul. Zawierciańska
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zawońska
ul. Zaziębie
ul. Załęże
ul. Zbarska
ul. Zbożowa
ul. Zdrojowa
ul. Zdrowa
ul. Zduńska
ul. Zebrzydowska
ul. Zefirowa
ul. Zegadłowicza
ul. Zegadłowicza Emila
ul. Zegarmistrzowska
ul. Zelenaya
ul. Zelenaya Tadeusza
ul. Zelwerowicza
ul. Zelwerowicza Aleksandra
ul. Zemska
ul. Zgodna
Pl. Zgody
ul. Zgorzelecka
ul. Ziębicka
ul. Zielarska
ul. Zielińskiego
ul. Zielińskiego Tadeusza
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Zielonego Dębu
ul. Zielonogórska
ul. Ziemniaczana
ul. Ziemowita
ul. Zimowa
ul. Zmorskiego Romana
ul. Zoli
ul. Zoli Emila
ul. Zuchowa
ul. Zwiadowców
ul. Zwrotnicza
ul. Zwycięska
ul. Zyndrama z Maszkowic
ul. Złocieniowa
ul. Złota
ul. Złotej Lilii
ul. Złotnicka
ul. Złotoryjska
ul. Złotostocka
ul. Złotowska

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żabia Ścieżka
ul. Żagańska
ul. Żaka Eugeniusza
ul. Żarska
ul. Żegiestowska
ul. Żeglarska
ul. Żelazna
ul. Żelaźnicze Przejście
ul. Żeńców
ul. Żernicka
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żiżki
ul. Żiżki Jana
ul. Żmichowskiej
ul. Żmichowskiej Narcyzy
ul. Żmigrodzka
ul. Żmudzka
ul. Żniwna
ul. Żółkiewskiego Stanisława
ul. Żołnierska
ul. Żółta
ul. Żubrza
ul. Żurawia
ul. Żużlowców
ul. Żwawa
ul. Żwirki
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa
ul. Żytnia
ul. Żytomierska
ul. Żywiecka
ul. Żywopłotowa

Kody pocztowe, Wrocław (wyświetlono 50/1241)


Ocena internautów miejscowości Wrocław
Średnia ocena: 3.6
liczba ocen: 19

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Wrocław, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Wrocław

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 17:01:01

Szybka zmiana regionu Polski