Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Poznań


Informacje o Poznań:

Ilość ulic: 2589

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 52.406670

Współrzedne geograficzne E: 16.923611

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 61

Liczba ludności: 568000

Gęstość ludności: 2 110,9 os./km²

Powierzchnia: 261.9 km²

Wysokośc npm: 50

Aglomeracja: ok. 943 700

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0969400

TERC: 3064011

Tablice rejestracyjne: PO

Herb Poznań:

Herb Poznań

Flaga Poznań:

Flaga Poznań

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Poznań

 • Dzielnica: Poznań-Grunwald

  • Edwardowo
  • Fabianowo
  • Górczyn
  • Grunwald
  • Junikowo
  • Kopanina
  • Kotowo
  • Marcelin
  • Ostroróg
  • Plewiska-Osiedle
  • Pogodno
  • Raszyn
  • Rudnicze
  • Rynek Łazarski
  • Świerczewo
  • Ławica
  • Łazarz
 • Dzielnica: Poznań-Jeżyce

  • Bonin
  • Golęcin
  • Jeżyce
  • Jeżyckie Osiedle
  • Krzyżowniki
  • Niestachów
  • Ogrody
  • Podolany
  • Psarskie
  • Rynek Jeżycki
  • Snochowice
  • Sołacz
  • Strzeszyn
  • Strzeszynek
  • Suchy Las
  • Sytkowo
  • Wielkie
  • Winiary
  • Wola
 • Dzielnica: Poznań-Nowe Miasto

  • Antonin
  • Antoninek
  • Berdychowo
  • Biała Góra
  • Chartowo
  • Czekalskie
  • Darzybór
  • Franowo
  • Garaszewo
  • Główieniec
  • Główna
  • Głuszyna
  • Karolin
  • Kobyle Pole
  • Komandoria
  • Krzesinki
  • Krzesiny
  • Malta
  • Marlewo
  • Miasteczko
  • Michałowo
  • Minikowo
  • Nadolnik
  • Nowe Miasto
  • Nowy Młyn
  • Obrzyca
  • Olszak
  • Ostrów Tumski
  • Piotrowo
  • Pokrzywno
  • Rataje
  • Spławie
  • Śródka
  • Starołęka
  • Starołęka Mała
  • Starołęka Wielka
  • Święty Roch
  • Sypniewo
  • Szczepankowo
  • Warszawskie
  • Zagórze
  • Zawady
  • Żegrze
  • Zieliniec
  • Łączny Młyn
 • Dzielnica: Poznań-Stare Miasto

  • Chwaliszewo
  • Czarna Rola
  • Garbary
  • Morasko
  • Naramowice
  • Naramowickie Osiedle
  • Nowa Wieś Dolna
  • Nowa Wieś Górna
  • Piątkowo
  • Piekary
  • Przepadek
  • Radojewo
  • Różany Młyn
  • Rybaki
  • Stare Miasto
  • Stary Rynek
  • Święty Marcin
  • Święty Wojciech
  • Szeląg
  • Trójpole
  • Umultowo
  • Wilczy Młyn
  • Winogrady
  • Wzgórze Przemysława
 • Dzielnica: Poznań-Wilda

  • Dębiec
  • Dolna Wilda
  • Górna Wilda
  • Malinów
  • Rynek Wildecki
  • Wierzbięcice
  • Wilda

Poznań

Poznań (łac. Posnania, niem. Posen, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu położone w zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim, u zbiegu rzek Warty i Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, obecnie siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto stanowi węzeł drogowy i kolejowy, funkcjonuje tu międzynarodowy port lotniczy.

Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (551,6 tys. mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km²). Poznań jest powiązany ekonomicznie i komunikacyjnie z otaczającymi go 17 gminami powiatu poznańskiego tworząc razem z nimi aglomerację poznańską.

Poznań był jednym z ośrodków stołecznych i religijnych państwa Piastów w X i XI wieku, w przeszłości pełnił funkcję siedziby władców Polski. Jest jedynym z najstarszych lokowanych miast w Polsce - nadanie praw miejskich w 1253 r. W poznańskiej katedrze pochowani są pierwsi władcy Polski – Mieszko I oraz Bolesław I Chrobry. Na wyspie Ostrów Tumski mieści się siedziba kurii archidiecezji poznańskiej. W 2008 r. Poznań – historyczny zespół miasta uznano za pomnik historii.

Poznań to ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny. W 26 szkołach wyższych studiuje łącznie 133,6 tys. osób. W mieście działają: opera, filharmonia, balet, teatry, kina, muzea, galerie sztuki, orkiestry i zespoły folklorystyczne.

Miasto jest ośrodkiem przemysłu, handlu, logistyki i turystyki. Funkcjonują tu Międzynarodowe Targi Poznańskie – największe i najstarsze centrum wystawiennicze w Polsce.

W przeprowadzanym od 2009 roku przez redakcję tygodnika "Przekrój" rankingu najlepszych miast do życia w Polsce - Poznań zajmuje czołowe miejsca (1-3 pozycja).

Położenie

Poznań znajduje się w środkowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa wielkopolskiego. Miasto położone jest na obszarze trzech mezoregionów fizjograficznych tj. zachodnia część na Pojezierzu Poznańskim, wschodnia na Równinie Wrzesińskiej, a najstarsza część miasta znajduje się na dnie zorientowanego wzdłuż osi północ-południe Poznańskiego Przełomu Warty. Te 3 obszary są częściami makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

Poznań położony jest w dolinie rzeki Warty, a także w dolinach mniejszych cieków - Bogdanki, Cybiny i Głównej.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosi 261,85 km². Rozciągłość granic administracyjnych Poznania na osi północ-południe wynosi ok. 23 km, a na osi wschód-zachód ok. 24 km. Poznań stanowi centralną część aglomeracji poznańskiej. Miasto graniczy z 11 gminami powiatu poznańskiego, w tym z dwoma miastami - Luboniem i Swarzędzem.

Środowisko naturalne

Ukształtowanie terenu i geologia

Ponad 56% obszaru Poznania znajduje się na terenach wysoczyznowych, położonych powyżej 80 m n.p.m. Około 36% powierzchni na wyższych terasach rzecznych oraz w obrębie rynien glacjalnych, a ok. 8% na terasie zalewowej doliny Warty. Najwyżej położonym punktem na terenie miasta jest Góra Moraska (154 m n.p.m.), która znajduje się w jego północnej części. Najniższej położnym obszarem jest dolina Warty (50 m n.p.m.). Teren Poznania i jego okolic charakteryzuje się rzeźbą pochodzenia letniczego, skamieniałego.

Większość powierzchni miasta pokryta jest warstwami utworów glacjalnych moreny ablacyjnej i dennej stadiału poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego. W większości są to gliny piaszczyste lub piaski lodowcowe, dlatego w rejonie Poznania przeważają gleby piaszczyste i gliniasto-piaszczyste. Tylko na dolnych terasach doliny Warty występują trzeciorzędowe iły facji poznańskiej (tzw. iły poznańskie).

Stosunki wodne

Poznań położony jest w zlewni Warty i jej dopływów: Bogdanki, Cybiny, Głównej, Głuszynki-Kopli, Strumienia Junikowskiego i Różanego Potoku.

Miasto posiada kilka większych jezior oraz kilkadziesiąt mniejszych zbiorników wodnych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i utworzonych sztucznie na terenach rekreacyjnych. Naturalne jeziora polodowcowe to Jezioro Kierskie i Strzeszyńskie, natomiast największymi zbiornikami sztucznymi są: w dolinie Bogdanki – Rusałka, na rzece Cybinie – Jezioro Maltańskie, stawy: Olszak, Browarny, Młyński i Antoninek, w zlewni rzeki Głównej – staw Kajka, a w dolinie Strumienia Junikowskiego – Staw Baczkowski, Staw Rozlany, Stara Baba, Staw Kachlarski, Głęboki Dół. Kilka mniejszych zbiorników istnieje także w zlewniach potoku Czapnicy i Różanego Potoku, a także w Dębinie. Duża liczba stawów znajduje się także na obszarach parkowych (np. w Parku Sołackim, w Nowym Zoo).

Klimatogram dla Poznania
St Lu Ma Kw Ma Cz Li Si Wr Pa Li Gr
    24   1 -5     29   1 -5     26   7 -1     41   12 3     47   20 8     54   23 11     81   24 14     66   23 13     45   19 9     38   13 5     23   6 1     39   3 -2
Temperatury w °C
Opad całkowity w mm
Źródło: BBC Weather

Na obszarze Poznania silnie zmieniono sieć hydrograficzną. Nie tylko zredukowano liczbę odnóg Warty, ale również zasypywano małe cieki, a niektóre jak dolny bieg Bogdanki, Segankę czy Wierzbak wprowadzono do miejskiej kanalizacji. Mimo to dna dolin tych dopływów nadal stanowią kliny zieleni.

Na terenie Poznania znajdują się bogate zasoby wód podziemnych w warstwach trzecio- i czwartorzędowych. Należy do nich Wielkopolska Dolina Kopalna stanowiąca strategiczny rezerwuar wody pitnej. Stwierdzono również występowanie termalnych wód artezyjskich o temperaturze 45 °C – 51 °C znajdujące się na głębokościach 1100–1300 m oraz termalnych wód bogatych w substancje mineralne o temperaturze 150 °C na głębokości 4000 m.

Klimat

Poznań podlega pod przeważające wpływy mas powietrza polarnomorskiego napływającego znad Oceanu Atlantyckiego. Znacznie mniejsze znaczenie mają masy powietrza polarno-kontynentalnego oraz zwrotnikowego. W rejonie Poznania najczęściej występują wiatry zachodnie o prędkościach od 2 do 10 m/s. Rejon Poznania należy do obszarów o najmniejszych opadach w Polsce. Na podstawie danych z lat 1971−2000 obliczono, że średnioroczna wysokość opadu atmosferycznego wynosi 634 mm, przy największym średnim miesięcznym opadzie w lipcu 76 mm. Najmniejsza średnia miesięczna temperatura powietrza w Poznaniu wynosi −1,0 °C dla stycznia. Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi 18,2 °C dla lipca.

Przyroda

Na terenie Poznania znajduje się 4082 ha lasów, z czego 2640 ha jest pod zarządem miasta a 1156 ha to lasy państwowe. Łąki i pastwiska zajmują obszar 645 ha a parki i zieleńce mają powierzchnię 552 hektarów. Z tego względu Poznań nazywany jest miastem zieleni, ponieważ tereny zielone zajmują łącznie ponad 70 km², co stanowi 27% powierzchni miasta.

W celu ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych miasta ustanowiono dwa rezerwaty przyrody: Meteoryt Morasko, Żurawiniec, obszar chronionego krajobrazu Dolina Cybiny oraz cztery użytki ekologiczne: Fort V, Wilczy Młyn, Główna, Olszak I. Ze względu na występowanie siedlisk nietoperzy ochroną w ramach programu Natura 2000 objęto zabytkowe fortyfikacje Twierdzy Poznań. W granicach administracyjnych miasta znajdują się również fragmenty większych obszarów objętych programem Natura 2000 - Biedrusko, Dolina Cybiny i Dolina Samicy.

System przyrodniczy miasta opiera się na pierścieniowo-radialnym układzie zieleni w formie klinów odchodzących od centrum w kierunku peryferii. Wyróżnia się pięć klinów zieleni:

 • wschodni w Dolinie Cybiny rozpoczynający się kompleksem rekreacyjnym nad Jeziorem Malta,
 • północny w Dolinie Warty rozpoczynający się w okolicach Szeląga,
 • zachodni w Dolinie Bogdanki rozpoczynający się Parkiem Sołackim i Wodziczki,
 • południowo-zachodni w którego skład wchodzą kompleks leśny na południowo-zachodnich rubieżach miasta wraz z Laskiem Marcelińskim, orgódkami działkowymi i zielenią na Cmentarzu Junikowskim, zieleń zlokalizowana wzdłuż cieków Strumień Junikowski i Górczynka oraz nad tzw. Szachtami,
 • południowy w Dolinie Warty rozpoczynający się terenami sportowo-rekreacyjnymi na południe od ul. Królowej Jadwigi.

System klinów uzupełniany jest przez pierścieniowy układ zieleni na który składają się zespoły parków w pasie tak zwanych plant (Ring Stübbena) oraz zieleń znajdująca się na terenie pierścienia fortów. Zwornikiem systemu klinowego miasta jest Park Cytadela w pobliżu którego zaczynają się aż trzy z nich (wschodni, północy i zachodni).

W okolicach Poznania znajdują się ponadto park narodowy i trzy parki krajobrazowe: Puszcza Zielonka, Promno oraz Rogaliński Park Krajobrazowy.

Toponimia

Dla zachowania tradycji przy uroczystych okazjach używana jest nazwa Stołeczne Miasto Poznań.

Poznań jako ośrodek życia politycznego jest jednym z pierwszych polskich miast odnotowanych na kartach historii. Są to, w związku z tym, że w owych czasach łacina była językiem używanym przez wykształconą część społeczeństwa, zapisy w formie zlatynizowanej. Pierwszy znany zapis znajduje się w w kronice Thietmara pod rokiem 970 w formie episcopus Posnaniensis (biskup poznański). W tej samej kronice pod rokiem 1005 zaś znajdujemy określenie ab urbe Posnani (z miasta Poznania). Jako nominativus Poznań pojawia się w 1236 jako Posnania i 1247 jako Poznania. Poza nimi można odnaleźć też zapisy z 1146 i 1244 w formie in Poznan, które pozwalają na wysnucie wniosku, że nazwa Poznań nie zmieniła się na przestrzeni dziejów.

Obecnie językoznawcy zgadzają się, że nazwa Poznań wywodzi się od imienia Poznan. Utworzono ją poprzez dodanie do imienia Poznana przyrostka -j, który jeszcze w czasach przedpiśmiennych zlał się z poprzedzającą go literą n zmiękczając ją do współczesnego ń.

O ile wyjaśnienie nazwy nie nastręcza naukowcom problemu to samo imię Poznan nie jest do końca jasne. Źródła historyczne nie dostarczają informacji o osobie, której imieniem nazwano gród nad Wartą. Nie jest też pewne, czy to słowiańskie imię wywodzące się od czasownika "poznać" należy do tzw. grupy imion imiesłowowych, takich jak Miłowan czy Biegan, czy też powstało jako skrócenie imienia dwuczłonowego np. Poznamir.

Fakty związane z nazwą Poznań

Poznań jest jedynym miastem, którego nazwa została wymieniona w hymnie Polski: Jak Czarniecki do Poznania (...)

Nazwę Poznań/Posen noszą lub nosiły następujące okręty, statki i samoloty:

 • samolot Poznań – Boeing 767 należący do PLL LOT (chrzest samolotu miał miejsce w 1996 r. w porcie lotniczym Poznań-Ławica)
 • ORP Poznań – okręt transportowo-minowy typu Lublin z 1991 roku
 • MS Poznań – kontenerowiec z 1982 roku
 • SS Poznań – masowiec z 1927 roku
 • SS Poznan – statek handlowy z 1913 roku
 • SMS Posen – pancernik typu Nassau z 1910 roku

Model Mercedesa z 1912 roku nosił nazwę Mercedes 10/20 HP Posen.

Nazwę Poznań/Poznan/Posen noszą lub nosiły miejscowości:

 • Poznan w Ohio
 • Posen w Illinois
 • Posen w Michigan
 • Posen w Nebrasce, obecnie Farndale
 • Poznań, wieś w województwie lubelskim

Jedna z ulic w Adelajdzie znajdująca się w dzielnicy Norlunga nosi nazwę Poznan Crescent, jest ona przecznicą odchodzącą od ulicy Warsaw Drive. W pobliżu znajdują się również ulice upamiętniające inne polskie miasta: Radom Crescent, Lodz Crescent, Krakow Crescent, a także Vistula Crescent.

Historia

edytujPOL Poznań COA.svg
Historia Poznania
Okresy w historii Poznania:
Prehistoria (do 966)
Stołeczny gród Piastów (966-1034)
Upadek grodu i odbudowa (1034-1253)
Od lokacji do zjednoczenia państwa (1253-1320)
Poznań w późnym średniowieczu (1320-1500)
Poznań w renesansie (1500-1650)
Od potopu do epoki stanisławowskiej (1650-1768)
Poznań za Stanisława Augusta (1768-1793)
W Prusach Południowych (1793-1806)
W Księstwie Warszawskim (1806-1815)
W Wielkim Księstwie Poznańskim (1815-1848)
Okres międzywojenny (1919-1939)
Pozostałe:
→Oblężenie Poznania 1146
→Powstanie wielkopolskie 1846
→Powstanie wielkopolskie 1848
→Armia Wielkopolska
→Powstanie wielkopolskie 1918-1919
→Bitwa o Ławicę 1919
→Strajk kolejarzy 1920
→Wysiedlenia Polaków z Wielkopolski 1939-1941
→Bitwa o Poznań 1945
→Poznański Czerwiec 1956
→Twierdza Poznań
→Prezydenci Poznania
Historia Polski

Pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego Poznania pochodzą z okresu około 8900–8000 roku p.n.e. Byli to łowcy reniferów. Względnie stałe osady powstały na przełomie V i IV tysiąclecia p.n.e. Około 2200 p.n.e. na tych ziemiach pojawiła się ludność indoeuropejska, zaś z V wieku pochodzą ślady osadnictwa niezaprzeczalnie słowiańskiego, zaś w VIII wieku pojawili się tu Polanie, z tego okresu pochodzi też prawdopodobnie gród na Ostrowie Tumskim, który stał się zaczątkiem dzisiejszego miasta. W X wieku gród znalazł się pod panowaniem Piastów, którzy uczynili go jednym ze stołecznych (obok Gniezna, Giecza i Ostrowa Lednickiego) ośrodków w swoim państwie.

Pierwotnie miasto leżało nad brzegiem Cybiny i prawym brzegiem Warty. Na pobliskim wzgórzu stała tam wówczas pogańska świątynia i zamek książęcy. Poznań wiąże się również z początkami polskiej państwowości. Jest to jedno z hipotetycznych miejsc chrztu Mieszka I w 966. W 968 swą siedzibę umieścił tu Jordan, pierwszy biskup Polski. Funkcje stołeczne gród pełnił do 1039, gdy został – wraz z innymi miastami Wielkopolski i Śląska – spalony przez Brzetysława I. Co prawda Poznań stracił swe polityczne znaczenie, jednak nadal pozostał prężnym ośrodkiem gospodarczym. Kolejny okres rozkwitu przypada na rozbicie dzielnicowe, gdy gród stał się stolicą wielkopolskiej linii Piastów. Jej przedstawiciele, książęta Przemysł I i Bolesław Pobożny w 1253 lokowali miasto na lewym brzegu na prawie magdeburskim. Prace zapoczątkowane przez ojca kontynuował jeszcze Przemysł II – który jako pierwszy władca od 200 lat koronował się w Gnieźnie na króla Polski, a za swą siedzibę obrał Poznań – jego rezydencją stał się zamek książęcy jego ojca na Wzgórzu Przemysła. Po jego tragicznej śmierci (w 1296 r.) w rozwoju miasta nastąpił chwilowy zastój. Do dziś można jeszcze znaleźć pozostałości murów miejskich.

Kolejny, pomyślny okres w historii Poznania rozpoczęło wstąpienie na tron Władysława Jagiełły. Otwarcie szlaku łączącego Litwę z zachodnią Europą oraz zamknięcie dla polskich towarów Gdańska sprawiły, że Poznań stał się węzłem, w którym przecinały się szlaki handlowe. Z czasem wokół miasta rozwinęła się sieć konkurujących z nim miasteczek należących głównie do duchowieństwa i szlachty, tworzących razem z Poznaniem prężnie rozwijającą się konurbację.

Trwające kilkaset lat korzystne warunki dla rozwoju miasta przerwał w 1655 potop szwedzki. W krótkim okresie pokoju, który po nim nastąpił Poznań usiłował się podnieść, ale kolejne konflikty zbrojne takie jak wielka wojna północna, wojna o sukcesję polską, wojna siedmioletnia oraz konfederacja barska sprawiły, że miasto pustoszyły różnorodne armie. Nadzieję na pokój przyniosła dopiero elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, lecz również na początku jego panowania o miasto walczyli barzanie z wojskami pruskimi, a następnie rosyjskimi, które opuściły miasto dopiero w 1775 roku.

Kilka kolejnych lat to kolejny okres pomyślności związany z działalnością Komisji Dobrego Porządku i reformami Sejmu Czteroletniego, jednak zostały one zniweczone przez konfederację targowicką i II rozbiór Polski w wyniku którego Poznań znalazł się pod pruskim panowaniem.

W pierwszym okresie pruskiego panowania, nowe władze dokonały integracji konurbacji w jeden organizm miejski oraz tworząc podstawy do rozbudowy Poznania w kierunku zachodnim. Klęska Prus i zwycięskie powstanie w 1806 uczyniły Poznań jednym z głównych miast Księstwa Warszawskiego. Trwające jednak wojny napoleońskie nie sprzyjały rozwojowi miasta. Po klęsce Napoleona Poznań znalazł się ponownie, od 1815 roku pod pruskim panowaniem, tym razem jako stolica autonomicznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Podczas II wojny światowej Poznań znalazł się na terenach Rzeczypospolitej Polskiej anektowanych przez III Rzeszę Niemiecką, które Niemcy nazwali Krajem Warty. Z miasta wysiedlano masowo do Generalnego Gubernatorstwa w szczególności Żydów oraz Polaków. Do końca 1939 r. wysłano do GG ok. 80 transportów – ogółem 87 883 osób. Do końca 1940 r. wysiedlenia objęły już ponad 250 000 osób. W 1941 r. nasilono politykę wysiedlania Żydów z Kraju Warty do dowolnego z blisko 200 gett utworzonych na terenie GG. Z samego Poznania przesiedlono do GG ok. 70 000 osób. Setki tysięcy ludzi, głównie młodych, czasem nastolatków, wysiedlono jako robotników przymusowych w głąb Rzeszy. Na ich miejsce w ramach akcji Heim ins Reich napływały grupy Niemców ze Wschodu, głównie z terenów zajętych przez ZSRR.

Architektura i urbanistyka

Warunki naturalne zlewisk rzek Warty i Cybiny były głównym czynnikiem kształtującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną. W średniowieczu warowny gród książęcy Poznań znajdował się na Ostrowie Tumskim. W 1253 roku lokowano Poznań w innym miejscu, na zachodnim brzegu Warty, gdzie obecnie znajduje się ok. 60% potencjału współczesnego miasta, średniowieczne Stare Miasto oraz XIX-wieczne śródmieście. Wschodnia część Poznania została włączona w granice miasta po 1900 roku.

W 2008 roku Poznań – historyczny zespół miasta uznano za pomnik historii. Obejmuje on Stare Miasto oraz obszar ograniczony ulicami na północ od ul. Królowej Jadwigi i ul. Towarowej, na południe od ul. Północnej; między linią kolejową a Wartą, a także południowa część Ostrowa Tumskiego, Zagórze oraz Fort Winiary (Park Cytadela).

Obszar miasta rozdziela dolina rzeki Warty. W Poznaniu ponad Wartą wzniesiono 7 mostów drogowych oraz 3 mosty kolejowe, natomiast nad Cybiną 2 mosty drogowe oraz 2 mosty kolejowe.

Najwyższym wieżowcem w mieście jest Collegium Altum o 22 kondygnacjach i całkowitej wysokości z masztem 103,35 m. Budynek pełni funkcję ośrodka edukacyjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego.

W Poznaniu znajduje się układ fortyfikacji zbudowanych w XIX i na początku XX wieku zwany Twierdzą Poznań, będącym trzecim co do wielkości system tego typu w Europie. Zachowało się 18 fortów i szereg obiektów wspomagających umieszczonych w pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km.

Gospodarka

Poznań należy do największych ośrodków gospodarczych w kraju. Stanowi centrum przemysłu, handlu, logistyki i turystyki biznesowej.

Miasto zaliczane jest do najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Polsce. Według informacji podawanych przez inwestorów szacuje się, że wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1990–2010 wyniosła w Poznaniu 6,6 mld USD.

W 2009 r. wielkość produktu krajowego brutto wytworzonego w Poznaniu i przeliczonego na 1 mieszkańca wyniosła 70,2 tys. zł, co stanowiło 199,3% poziomu PKB przypadającego na statystycznego Polaka. Lepszy wynik osiągnięto jedynie w Warszawie.

Według zewnętrznych ocen przeprowadzanych przez agencję ratingową Moody's Investors Service, pod względem wiarygodności dla inwestorów Poznań nieznacznie ustępuje znacznie większej Warszawie. W 2011 r. miasto otrzymało ocenę na poziomie A3 z prognozą stabilną. Oznacza ona, że Poznań posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych, a wiarygodność ta nie powinna ulec zmianie w najbliższym czasie.

Pod koniec 2010 r. zarejestrowanych w Poznaniu było 98,1 tys. podmiotów gospodarczych (4. miejsce spośród największych miast), z czego 70,2% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pod koniec 2010 r. w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób pracowało łącznie 230,1 tys. mieszkańców Poznania (5. miejsce spośród największych miast). Najwięcej – 64,8 tys. z nich zatrudnionych było w handlu, transporcie i magazynowaniu, zakwaterowaniu i gastronomii oraz komunikacji. Drugie miejsce zajęły przemysł i budownictwo – w których pracowało 54,4 tys. osób.

W końcu stycznia 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Poznaniu obejmowała 12,4 tys. mieszkańców, co stanowiło stopę bezrobocia na poziomie 3,9% aktywnych zawodowo (1. miejsce spośród największych miast).

W 2009 r. Poznań uplasował się na 9. miejscu wśród miast o najwyższych dochodach budżetów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (4 267 zł/osobę). Z grona miast wojewódzkich wyższy wynik odnotowano jedynie we Wrocławiu i w Warszawie.

Transport

W Poznaniu zbiega się 5 dróg krajowych w tym autostrada oraz 4 drogi wojewódzkie. Poznański Węzeł Kolejowy, przez który przebiega 8 linii kolejowych, jest jednym z największych i najruchliwszych w kraju. Ze znajdującego się w mieście międzynarodowego lotniska można dolecieć do blisko 30 portów lotniczych. Obsługuje ono prawie 1,5 mln pasażerów rocznie.

Transport drogowy

Przez Poznań przebiega lub kończy swój bieg 5 dróg o znaczeniu krajowym: nr 5, nr 11, nr 92 oraz autostrada A2. W podpoznańskim Stęszewie kończy swój bieg droga krajowa 32. Autostrada A2 ma status trasy europejskiej E30 natomiast droga krajowa nr 5 trasy E261. Na terenie Poznania swój bieg kończą również 4 drogi wojewódzkie: nr 184, nr 196, nr 307, nr 430.

Aktualnie pod Poznaniem trwa budowa systemu ekspresowych obwodnic miasta. Są to Zachodnia Obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 oraz Wschodnia Obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S5. Po zakończeniu ich budowy przebieg dotychczasowych dróg krajowych nr 5 i nr 11 zostanie zmieniony.

Układ drogowy miasta opiera się na promienisto-pierścieniowym systemie ulic. Składają się na niego pierścienie drogowe zwane ramami oraz promieniście rozchodzące się od centrum ulice wylotowe. Wykształciły się trzy ramy komunikacyjne. Obecnie I rama oraz II rama istnieją w całości, zaś III rama fragmentarycznie. I rama ulokowana jest najbliżej centrum i pełni funkcję jego obwodnicy. II rama, na której opiera się większość ruchu tranzytowego oraz wewnątrzmiejskiego znajduje się na obierzach śródmieścia stanowiąc jego umowną granicę. III rama komunikacyjna pomyślana została jako szybka wewnątrzmiejska obwodnica, która miałaby przejąć większość ruchu międzydzielnicowego oraz ciężki ruch docelowy. Jej powstanie zostało odłożone w czasie ze względu na olbrzymie koszty inwestycji. Budowę 36-kilometrowej bezkolizyjnej trasy ekspresowej otaczającej miasto wyceniono w 2008 r. na 9,14 mld złotych.

Wszystkie drogi publiczne w Poznaniu z wyjątkiem autostrady zarządzane są przez Zarząd Dróg Miejskich, jednostkę budżetową podległą prezydentowi miasta. Instytucja ta sprawuje opiekę nad 1 922 ulicami o łącznej długości 1 037 km. W tym drogi krajowe mają długości 54 km, drogi wojewódzkie 12 km, a drogi powiatowe 269 km. Reszta to drogi gminne o łącznej długości 701 km, które uzupełnia 389 dróg wewnętrznych o długości 101 km.

ZDM zarządza również 138 obiektami inżynierskimi (20 mostów, 70 wiaduktów, 36 przejść podziemnych, 12 kładek dla pieszych), 43,7 tys. punktów świetlnych oraz kanalizacją deszczową o długości 402 km. Jednostka ta odpowiedzialna jest również za 383 sygnalizacje świetlne, z których 232 podłączone są do Centrum Sterowania Ruchem. Poznańska Strefa Płatnego Parkowania dysponuje 6,3 tys. miejsc parkingowych obsługiwanych przez 423 parkomaty.

Miejski odcinek autostrady A2 mierzący 13 km zarządzany jest przez spółkę Autostrada Wielkopolska w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogi przechodzące przez Poznań
Droga Trasa
autostrada A2E30 Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa – Terespol (E30 dalej przez Berlin do Cork w Irlandii oraz przez Mińsk i Moskwę do Omska w Rosji)
droga krajowa nr 5E261 ŚwiecieBydgoszcz – Poznań – LesznoWrocławLubawka
droga krajowa nr 11 KołobrzegKoszalin – Piła – Poznań – OstrówKępnoLubliniecBytom
droga krajowa nr 92 MiedzichowoPniewy – Poznań – WrześniaSłupcaKoninKutnoŁowicz
droga wojewódzka nr 184 Poznań – SzamotułyOstroróg
droga wojewódzka nr 196 Poznań – Murowana GoślinaWągrowiec
droga wojewódzka nr 307 Poznań – Buk – OpalenicaNowy Tomyśl
droga wojewódzka nr 430 Poznań – PuszczykowoMosina

Pod Poznaniem na terenie powiatu przebiega również kilka dróg wojewódzkich które stanowią pewną alternatywę dla przejazdu przez miasto. Są to drogi: nr 431, nr 433 oraz nr 434.

Transport kolejowy

Poznański Węzeł Kolejowy jest jednym z największych i najruchliwszych w Polsce. W węźle zbiega się 8 linii kolejowych prowadzących w 9 kierunkach: Warszawy, Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Wolsztyna, Berlina, Szczecina, Piły, Wągrowca oraz Gniezna. Pięć linii kolejowych wchodzących do węzła to linie o znaczeniu państwowym. W samym Poznaniu znajduje się 13 stacji i przystanków kolejowych. Centralnym puntem węzła jest dworzec Poznań Główny, gdzie krzyżuje się większość linii kolejowych przebiegających przez miasto. Na stacji średnio w ciągu doby przyjmowanych i wyprawianych jest ok. 450 pociągów, a rocznie korzysta z niej ponad 17 mln pasażerów. Uzupełnieniem głównego układu torowego PWK jest system linii obwodowych pozwalający pociągom towarowym ominąć dworzec Poznań Główny. We wschodniej części miasta na towarowej obwodnicy kolejowej znajduje się stacja towarowa Poznań Franowo będąca jedną z największych stacji rozrządowych w Polsce. W rejonie Poznania funkcjonuje również 5 kolejowych terminali przeładunkowych.

Z Poznania można dojechać do większości miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce. Przez Poznań przejeżdżają również pociągi międzynarodowe do Amsterdamu, Berlina, Kijowa, Moskwy i Saratowa. Od 2012 r. poznaniacy korzystać mogą z połączenia Moskwa - Paryż obsługiwanego przez Koleje Rosyjskie. Do Poznania prowadzi także sieć połączeń regionalnych i aglomeracyjnych dowożących Wielkopolan do pracy lub szkoły. W godzinach szczytu pociągi te kursują co 30-60 minut.

Początki kolei żelaznych w Poznaniu sięgają 1. połowy XIX wieku. W 1848 r. uruchomiono linię kolejową Stargard-Poznań Jeżyce łączącą miasto ze Szczecinem.

Transport lotniczy

Miasto posiada międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica. W I kw. 2012 r. dolecieć można było z niego do 28 lotnisk zlokalizowanych głównie w Europie Zachodniej. Dodatkowo w sezonie letnim 2012 z Poznania odlatywać będą samoloty czarterowe do 31 popularnych kurortów. W 2011 r. Ławica obsłużyła blisko 1,5 mln pasażerów dzięki czemu plasuje się na 6 pozycji w Polsce pod względem wielkości ruchu lotniczego. Oprócz terminala pasażerskiego na poznańskim lotnisku funkcjonuje również wydzielony terminal General Aviation (tzw. taksówek powietrznych) oraz terminal cargo. W działającym na Ławicy ośrodku szkoleniowym Aero Poznań utworzono Europejskie Centrum Symulatorowe Cirrus Aircraft wyposażone w symulator lotu, który oddaje warunki identyczne z prawdziwym pilotowaniem samolotu.

Na poznańskich Krzesinach znajduje się 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, w której stacjonują myśliwce F-16. Sporadycznie lotnisko wykorzystywane jest również w cywilnym ruchu lotniczym (loty cargo).

Ponadto pod Poznaniem znajdują się dwa lądowiska sportowe. W Kobylnicy funkcjonuje ośrodek szkolenia Aeroklubu Poznańskiego, a w Żernikach działa prywatne lądowisko Airport Biernat.

Komunikacja publiczna

Podstawą transportu publicznego na terenie miasta jest 19 linii tramwajowych, które uzupełniają 52 linie autobusowe zwykłe oraz 2 pospieszne. W nocy komunikacja publiczna opiera się na 21 liniach autobusowych oraz jednej linii tramwajowej kursującej po trasie PST. Linie nocne kursują co 30 minut, a ich centralnym punktem przesiadkowym jest Rondo Kaponiera.

Linie tramwajowe mają łączną długość 66 km. Rozchodzą się one promieniście z centrum Poznania w kierunku 14 pętli tramwajowych zlokalizowanych w pobliżu większych osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych i cmentarzy. W 2011 r. trwała budowa dwóch nowych tras tramwajowych (do Dworca Zachodniego i na Franowo) o łącznej długości 4,5 km. Sieć autobusowa w Poznaniu ma długość 290 km. Linie autobusowe przebiegają przez wszystkie dzielnice miasta, z największym zagęszczeniem w rejonie większych osiedli mieszkaniowych na Grunwaldzie, Piątkowie i Ratajach. Kończą one swój bieg na licznych pętlach autobusowych oraz w 4 nowoczesnych dworcach autobusowych stanowiących centra przesiadkowe.

Z badań dostępności komunikacji publicznej w Poznaniu przeprowadzonych w 2008 r. wynika, że sieć połączeń komunikacji zbiorowej miasta należy uznać za stosunkowo dobrą, choć wymagającą pewnych usprawnień. Komunikacja autobusowa nie obsługuje wszystkich obszarów, na których rozwija się zabudowa mieszkaniowa, w tym przede wszystkim budownictwo jednorodzinne. Problem dotyczy głównie Junikowa, Krzyżownik, Osiedla Warszawskiego i Szczepankowa. Na mapie dostępności do tramwaju również występują tzw. "białe plamy". Są nimi m.in.: kampus UAM na Morasku, nowe osiedla na Naramowicach, Franowo (od 2011 r. trwa budowa trasy tramwajowej) oraz Osiedle Kopernika.

Organizatorem lokalnego transportu zbiorowego na terenie Poznania jest Zarząd Transportu Miejskiego. Większość linii komunikacyjnych obsługiwana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Podstawą taryfy biletowej są bilety czasowe umożliwiające przesiadkę oraz bilety okresowe. Na liniach autobusowych obowiązują również bilety przystankowe. Taryfa biletowa komunikacji publicznej podzielona jest na trzy strefy – miejską "A" oraz obejmujące gminy podmiejskie "B" i "C". Bilety można zakupić m.in. w 45 biletomatach stojących przy najruchliwszych przystankach komunikacji miejskiej, w mobilnych biletomatach montowanych w autobusach oraz poprzez telefon komórkowy.

Obecnie trwa proces integracji podmiejskich linii autobusowych z systemem miejskim. Miasto Poznań na podstawie porozumień międzygminnych przejmuje odpowiedzialność za kolejne linie autobusowe – ZTM obsługuje m.in. wszystkie połączenia w Luboniu. W lutym 2012 r. funkcjonowało 20 linii aglomeracyjnych (18 dziennych i 2 nocne), które wybiegały poza obszar stolicy Wielkopolski. Gminy graniczące z Poznaniem posiadają również własnych przewoźników, którzy obsługiwali 63 lokalne linie autobusowe. W listopadzie 2010 r. powołano Związek Międzygminny "Transport Aglomeracji Poznańskiej" który zajmuje się organizacją wspólnego transportu publicznego w podpoznańskich gminach.

Poznań był pierwszym dużym miastem, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżące liniowo w barwach MPK są niskopodłogowe (317 pojazdów). Miejski przewoźnik użytkuje również 27 tramwajów niskopodłogowych (z łącznej liczby 337 pojazdów szynowych). W 2010 r. zamówionych zostało 45 w pełni niskopodłogowych tramwajów Solaris Tramino, 24 w części niskopodłogowe tramwaje Moderus Beta oraz 75 większych autobusów Solaris Urbino i 26 mniejszych autobusów Solaris Alpino. Nowe pojazdy pojawią się w Poznaniu do piłkarskich mistrzostw Euro 2012.

W listopadzie 2011 r. poznańskie MPK posiadało 5 zajezdni: Głogowska (dla ok. 85 tramwajów), Madalińskiego (dla ok. 45 tramwajów), Forteczna (dla ok. 60 tramwajów), Warszawska (dla ok. 195 autobusów) i Kacza (dla ok. 125 autobusów). Obecnie trwa budowa nowej zajezdni na Franowie, która pomieści 150 tramwajów. Po jej uruchomieniu zamknięta zastanie zajezdnia przy ul. Madalińskiego oraz tory odstawcze przy ul. Budziszyńskiej.

Administracja

Poznań jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta Poznania 37 radnych. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta. Poznański urząd miasta znajduje się na placu Kolegiackim. Poznań jest członkiem Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Miasto obejmują obszary właściwości 3 różnych sądów rejonowych. Znajduje się tutaj także wojewódzki sąd administracyjny, sąd okręgowy i sąd apelacyjny.

Miasto jest siedzibą władz województwa wielkopolskiego oraz ziemskiego powiatu poznańskiego. W Poznaniu znajduje się 20 placówek konsularnych.

Mieszkańcy Poznania wybierają 6 z 39 radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W wyborach parlamentarnych wybierają 1 senatora, a w okręgu wyborczym nr 39 wybierają posłów do Sejmu RP. Posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 7.

Podział administracyjny

Obszar Poznania jest podzielony pomiędzy 42 jednostki pomocnicze miasta, zwane osiedlami. Mieszkańcy każdej jednostki pomocniczej wybierają radę osiedla, a ich organem wykonawczym zarząd osiedla. Osiedla reprezentują lokalne wspólnoty mieszkańców, gdzie mają tworzyć więzi lokalne obszaru osiedla, prowadzić działania dotyczące funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej, lokalnych dróg, chodników i parkingów, rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji. Mają dbać o mienie miasta, ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo na swoim obszarze, a także prowadzić działania związane ze stanem środowiska i zieleni miejskiej.

Urząd Miasta Poznania powołał specjalnie Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który sprawuje nadzór nad ich działalnością oraz współdziała z osiedlami.

W latach 1954–1990 miasto było podzielone na 5 dużych dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda. Podział ten jest nadal stosowany przez niektóre urzędy.

Współpraca międzynarodowa

Miasta i samorządy partnerskie Kraj Data podpisania umowy
Assen  Holandia 22 października 1992
Brno  Czechy 16 września 1966
Charków  Ukraina 24 września 1998
Győr  Węgry 23 stycznia 2008
Hanower  Niemcy 29 października 1979
Jyväskylä  Finlandia 30 czerwca 1979
 Kutaisi  Gruzja 6 lipca 2009
 Nablus  Palestyna 22 maja 1997
 Nottinghamshire (hrabstwo)  Anglia 23 maja 1994
 Pozuelo de Alarcón  Hiszpania 9 października 1992
 Ra'anana  Izrael 21 czerwca 2010
 Rennes  Francja 4 kwietnia 1998
 Shenzhen  Chiny 30 lipca 1993
 Toledo  Stany Zjednoczone 6 kwietnia 1991

Ludność

Dane historyczne w artykule Ludność Poznania

Według stanu na koniec 2010 r. Poznań zamieszkiwało 551,6 tys. mieszkańców (piąte miejsce w kraju), a gęstość zaludnienia wyniosła 2 105 osób na kilometr kwadratowy. Kobiety stanowią 53,4% mieszkańców miasta (294,7 tys. osób). W Poznaniu mieszka 16,1% ludności województwa wielkopolskiego i 1,4% mieszkańców Polski.

Całą aglomerację poznańską (Poznań, powiat poznański oraz Skoki, Szamotuły i Śrem) zamieszkuje łącznie 957,4 tys. osób.

Współczynnik dzietności dla Poznania wynosi 1,3. Dla zastępowalności pokoleń (aby poznaniaków nie ubywało) powinien on kształtować się na poziomie 2,1.

Struktura demograficzna mieszkańców Poznania wg danych GUS z 31 grudnia 2010 r.:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 551 627 100 294 735 53,43 256 892 46,57
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 83 902 15,21 40 979 7,43 42 923 7,78
wiek produkcyjny (18–65 lat) 362 113 65,64 178 289 32,32 183 824 33,32
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 105 612 19,15 75 467 13,68 30 145 5,46

Najwyższa jak dotąd liczba ludzi mieszkała w Poznaniu na początku lat 90. Według danych GUS z 1990 r. w mieście zameldowanych było wówczas 590,1 tys. mieszkańców. Od tego momentu liczba ta wolno i stopniowo maleje. Ma to związek z przenoszeniem się mieszkańców do miejscowości w podpoznańskich gminach, a także z ogólnym trendem ujemnego przyrostu naturalnego. W ciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkańców powiatu poznańskiego wzrosła o 36% z poziomu 240,7 tys. osób w 1995 r. do 327,1 tys. w roku 2010.

Wykres liczby ludności miasta Poznań na przestrzeni ostatnich 4 stuleci:

Ludzie związani z Poznaniem

W Poznaniu urodził się prezydent Republiki Weimarskiej, Paul von Hindenburg.

Turystyka

Pod koniec lipca 2010 r. na terenie Poznania i powiatu poznańskiego znajdowało się łącznie 139 obiektów noclegowych (w tym 94 hotele). Dysponowały one łącznie 12,1 tys. miejsc noclegowych (w hotelach – 8,6 tys. miejsc).

Poznań jest czwartym najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem w Polsce. W 2010 r. ze wszystkich obiektów noclegowych w mieście skorzystało łącznie 583,0 tys. turystów, w tym z hoteli – 457,0 tys. osób.

Z badań ruchu turystycznego wynika, że ok. 38% turystów przyjeżdża do miasta w celach biznesowych – osoby te uczestniczą w targach, konferencjach, spotkaniach biznesowych i szkoleniach. Kolejną najliczniejszą grupę tworzą turyści odwiedzający Poznań w celu zwiedzania, wypoczynku i rekreacji – stanowią oni ok. 30-35% ruchu turystycznego.

W Poznaniu znajduje się 6 punktów informacji turystycznej (m.in. na dworcu kolejowym i lotnisku oraz na targach). Dodatkowo w mieście zainstalowano 7 turystycznych infokiosków multimedialnych.

Atrakcje turystyczne

Przez Poznań przebiegają trasy turystyczne: Trakt Królewsko-Cesarski, Szlak Piastowski, Szlak Romański, Trasa Kórnicka oraz Wielkopolska Droga św. Jakuba. Wokół miasta wytyczono tzw. Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania połączony z centrum siedmioma szlakami dojazdowymi.

W mieście wdrażany jest nowy produkt turystyki kulturowej – Trakt Królewsko-Cesarski wiodący przez miejsca związane z osobami władców – królami i cesarzami. Trasę poprowadzono tak by pokazać zmiany w architekturze i rozwoju Poznania na przestrzeni wieków.

Głównym deptakiem prowadzącym na Stare Miasto jest ulica Półwiejska. Znajduje się przy niej Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar uznane w 2008 r. przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) za "najlepsze centrum handlowe na świecie".

Na Starym Rynku można znaleźć wzorcowy przykład architektury renesansowej – ratusz z trykającymi się na jego wieży koziołkami. Innymi ciekawymi budynkami na rynku są m.in. domki budnicze, waga miejska, czy odwach. Kolejnym cennym zabytkiem jest barokowa fara i przylegający do niej dawny kompleks kolegium jezuickiego. Na wzgórzu nad Starym Rynkiem góruje Zamek Królewski (2011 r. – w trakcie odbudowy) wraz z fragmentem murów obronnych. Najstarszą częścią miasta jest Ostrów Tumski, będący dawniej jednym z ośrodków władzy polskiego państwa. Znajduje się tam najstarsza w kraju katedra będąca miejscem pochówku pierwszych władców Polski oraz domniemanym miejscem chrztu Polski. Na wyspie archeolodzy odkryli pozostałości książęcego palatium z X wieku oraz kaplicę Dąbrówki.

Atrakcje dopełniają liczne zabytkowe kościoły, secesyjne kamienice, pomniki, a także monumentalne budowle dawnej Dzielnicy Cesarskiej wzniesione wokół Parku Wieniawskiego – m.in. Zamek Cesarski, Aula i Collegium Minus UAM oraz opera. Dla osób spragnionych obcowania z przyrodą swoje podwoje otwierają dwa ogrody zoologiczne: Stare i Nowe Zoo, ogród botaniczny, park Wilsona z palmiarnią oraz inne zabytkowe parki.

Wizytówką miasta są tereny rekreacyjne wokół Jeziora Maltańskiego. Oprócz licznych tras rowerowych i spacerowych wokół toru regatowego zlokalizowano tam takie atrakcje, jak: całoroczny stok narciarski Malta Ski wzniesiony na Kopcu Wolności, pole do minigolfa, Bula Park, całoroczna kolejka górska Alpine Coaster (2011 r. – w trakcie budowy), ogród zoologiczny, park wodny Termy Maltańskie, centrum handlowe Galeria Malta oraz place zabaw, punkty gastronomiczne i centrum SPA. W sezonie letnim po akwenie pływa fontanna tryskająca na wysokość 60 metrów, wzdłuż jeziora kursuje kolejka wąskotorowa Maltanka, a przy stoku narciarskim działa tor saneczkowy i kino letnie.

Do dnia dzisiejszego na terenie Poznania zachowało się 19 fortów wzniesionych przez Niemców w XIX wieku. Są one pozostałością systemu fortyfikacji dawnej Twierdzy Poznań.

Poznań posiada także zabytki architektury przemysłowej (m.in. Stary Browar, Stara Gazownia, czy Stara Rzeźnia) oraz nowoczesne obiekty sportowe (m.in. piłkarski Stadion Miejski, tor regatowy Malta, kompleks basenów sportowych w Termach Maltańskich, czy wyścigowy Tor Poznań). Odwiedzić tu można najstarsze i zarazem największe centrum wystawiennicze w Polsce – Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W sezonie letnim po Poznaniu kursuje zabytkowy tramwaj turystyczny na linii nr 0 oraz autobus turystyczny (tzw. "ogórek") na linii nr 100.

W 2011 r. na poznańskiej Śródce trwała budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, a po przeciwnej stronie Warty, na Ostrowie Tumskim, wznoszono budynek rezerwatu archeologicznego.

Każdego roku odbywają się w Poznaniu liczne festyny i jarmarki, w których uczestniczą tłumy mieszkańców oraz turystów. Do imprez, które na stałe wpisane są do kalendarza, należą: Kaziuk (marzec), Dni Ułana (kwiecień), Jarmark Świętojański (czerwiec), Warkocz Magdaleny (lipiec), Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku (sierpień), Dni Pyrlandii (wrzesień), Jarmark Franciszkański (wrzesień), Święto Chleba (wrzesień), Imieniny ulicy Święty Marcin (listopad) i Betlejem Poznańskie (grudzień).

W podpoznańskich gminach na turystów również czekają liczne atrakcje. Należą do nich m.in.: park linowy Cascader Park w Kobylnicy, baza Moto-Armii w Golęczewie (przejażdżki pancernym sprzętem militarnym po poligonie, market militarny), skansen miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, kompleks pałacowy w Rogalinie (pałac, wozownia, galeria malarstwa, park ze słynnymi "dębami rogalińskimi"), kompleks zamkowy w Kórniku (zamek, oficyny, wozownia, największe w Polsce arboretum), Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka z wieżą widokową na Dziewiczej Górze, Wielkopolski Park Narodowy, a także Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ze swoimi oddziałami – Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie oraz Skansenem i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Rekreacja

W Poznaniu wyznaczono 4 letnie kąpieliska:

 • kąpielisko Malta na Jeziorze Maltańskim (obejmujące 200 m linii brzegowej),
 • kąpielisko Krzyżowniki, na Jeziorze Kierskim (75 m linii brzegowej),
 • kąpielisko Strzeszynek, na Jeziorze Strzeszyńskim (50 m linii brzegowej),
 • kąpielisko Rusałka, na jeziorze Rusałka (100 m linii brzegowej).

Oświata

W 2009 r. w Poznaniu znajdowało się 91 szkół podstawowych, 85 gimnazjów, 6 liceów profilowanych, 24 techników dla młodzieży, 48 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 9 szkół artystycznych, 68 szkół policealnych dla dorosłych oraz wiele innych szkół uzupełniających i dla dorosłych.

W 2009 roku miasto miało 181 przedszkoli, z czego 119 było prowadzonych przez urząd miasta. Ponadto w Poznaniu znajdowały się 3 przedszkola specjalne oraz 2 punkty przedszkolne.

Wyższe uczelnie

Poznań jest czwartym ośrodkiem akademickim w Polsce. W 2010 r. funkcjonowało tu 26 szkół wyższych, na których studiowało łącznie 133,6 tys. osób. Spośród poznańskich szkół wyższych 5 z nich stanowiły uniwersytety. Największą poznańską uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, na którym kształci się 39,7 tys. osób. W Poznaniu studiuje ponad 1,7 tys. obcokrajowców, najwięcej z nich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego.

W rankingu uczelni akademickich przeprowadzonym w 2011 r. przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" najwyżej ocenione zostały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (4. miejsce), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego (10. miejsce), Politechnika Poznańska (17. miejsce) i Uniwersytet Ekonomiczny (28. miejsce). W badaniu uwzględniono 90 wyższych uczelni z całego kraju.

W rejonie Poznania działa 18 placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, które zatrudniają łącznie 1,1 tys. pracowników. Należą do nich m.in.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Instytut Dendrologii PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, czy Centrum Badań Kosmicznych PAN z towarzyszącym mu Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borówcu.

Kultura

W Poznaniu działają liczne instytucje kulturalne, w tym opera (Teatr Wielki), 9 teatrów (m.in. Teatr Nowy i Teatr Polski), Filharmonia Poznańska, 13 kin (w tym 5 multipleksów i 2 kina 5D), a także 27 muzeów (m.in. Makiety Dawnego Poznania, Muzeum Bambrów Poznańskich, Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, czy Centrum Wycieczkowe Lech). W mieście funkcjonuje również 41 galerii sztuki (z największą – Galerią Miejską Arsenał), 19 chórów (m.in. Chór Akademicki UAM, Poznańskie Słowiki, czy Poznański Chór Katedralny) oraz orkiestry i zespoły folklorystyczne.

Instytucje kulturalne w Poznaniu:

 • muzea w Poznaniu
 • teatry w Poznaniu
 • kina w Poznaniu
 • chóry w Poznaniu

Odbywają się tu liczne festiwale, w tym najbardziej rozpoznawalne – Malta Festival (teatralny), Ale Kino! (filmów dla dzieci i młodzieży), Animator (filmów animowanych), Off Cinema (filmów niezależnych), Transatlantyk (filmu i muzyki), Art & Fashion Festival (mody i sztuki), czy Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej.

Co 5 lat organizowane są w Poznaniu międzynarodowe konkursy skrzypcowe oraz lutnicze im. Henryka Wieniawskiego.

W mieście działa Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, a także Polski Teatr Tańca - Balet Poznański prezentujący swoje spektakle widzom na całym świecie. W stolicy Wielkopolski funkcjonuje również TV Studio Filmów Animowanych produkujące animowane filmy lalkowe i rysunkowe.

Poznań kandydował do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jednak w 2010 r. nie został zakwalifikowany do II etapu konkursu.

Historia kultury muzycznej w Poznaniu

Powstanie biskupstwa uczyniło z Poznania pierwszy ośrodek chorału, wprowadzonego tu przez benedyktynów. Jednym z biskupów poznańskich był Jan Łodzia, uważany za bardzo muzykalnego, twórca polskiej sekwencji. W 1400 roku po raz pierwszy wzmiankowano o organach w Poznaniu. Z XV wieku istnieją przekazy o wykonywaniu misteriów w kościele Bożego Ciała. W XVI wieku głównymi ośrodkami muzyki religijnej były katedra i kolegiata. Muzykę świecką pielęgnowała rodzina Górków, której członkowie byli mecenasami Hermanna Fincka. Zadedykował on im swój traktat Musica practica (1556). Przedstawiany jako wybitny kompozytor teog okresu jest Jan Brant zw. "Posnaniensis". Przed 1650 powstał stały zespół muzyczny w katedrze, złożony z 5 śpiewaków i 8 instrumentalistów. W najbogatszych kościołach działały kapele, np. w 1774 roku 12-osobowa kapela kolegiacka. W latach 1783–1784 w budynku kolegium jezuickiego odbyły się pierwsze przedstawienia operowe, wykonane przez zespół Wojciecha Bogusławskiego.

Sport

W 2011 r. funkcjonowało w Poznaniu 105 młodzieżowych centrów sportu, które skupiały 4,5 tys. młodych sportowców. Poznański oddział Akademickiego Związku Sportowego tworzyło 26 klubów mających ponad 300 sekcji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Zrzeszonych w nich było ponad 6 tys. studentów.

Najbardziej utytułowaną drużyną w mieście jest KKS Lech Poznań – sześciokrotny Mistrz Polski w piłce nożnej, pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski i czterokrotny Superpucharu Polski. Drużyna KS Warta Poznań zdobyła dwukrotnie tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej. Zespoły KS Pocztowiec Poznań oraz WKS Grunwald Poznań odnoszą sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej w hokeju na trawie. Pozostałe I-ligowe zespoły z Poznania to: INEA AZS Poznań (koszykówka kobiet), MUKS Poznań (koszykówka kobiet), PBG Basket Poznań (koszykówka mężczyzn), PSŻ Poznań (żużel), WKS Grunwald Poznań (piłka ręczna mężczyzn), KS AZS-AWF Poznań (piłka ręczna kobiet), KS AZS-AWF Poznań (hokej na trawie), KS Warta Poznań (hokej na trawie), KS Posnania (rugby) i Kozły Poznań (futbol amerykański).

W stolicy Wielkopolski organizowane są liczne międzynarodowe i ogólnopolskie imprezy sportowe. Na poznańskim Torze Regatowym Malta cyklicznie odbywają się zawody Pucharu Świata, Mistrzostw Europy i Świata w wioślarstwie oraz kajakarstwie, a także ogólnopolskie zawody smoczych łodzi. Na stałe do kalendarza tenisistów wpisał się Międzynarodowy Turniej Tenisowy "Poznań Porsche Open". Na basenie olimpijskim Term Maltańskich odbywają się zawody pływackie, a w halach MTP organizowane są międzynarodowe i krajowe zawody konne w skokach przez przeszkody. Na Torze Poznań odbywają się natomiast zawody Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski.

Każdej jesieni w Poznaniu odbywa się bieg maratoński Poznań Maraton. W 2011 r. na starcie biegu stanęło 4,7 tys. osób z 35 krajów.

Wybrane imprezy sportowe zorganizowane w Poznaniu:

 • Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej 2006
 • Akademickie Mistrzostwa Świata w Futsalu 2006
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Szermierce 2006
 • Mistrzostwa Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce 2006
 • Akademickie Mistrzostwa Europy w Tenisie 2009
 • Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 2009
 • Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce 2010
 • Akademickie Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2010
 • Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie 2011

W 2006 i 2007 r. przez Poznań przebiegała trasa wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.

Poznań jest jednym z miast-gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Stolica Wielkopolski ubiegała się o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2010 oraz Letniej Uniwersjady w 2007, 2009 i 2011 r. Miasto przegrało jednak rywalizację z Singapurem, Bangkokiem, Belgradem oraz chińskim Shenzhen.

Wspólnoty religijne

Poznań jest siedzibą kurii archidiecezji poznańskiej Kościoła rzymskokatolickiego, która powstała z pierwszego biskupstwa misyjnego w Polsce ustanowionego w 968 roku. Główną świątynią tego Kościoła w mieście jest bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła położona na Ostrowie Tumskim. Drugą świątynią w Poznaniu jest kolegiata MB Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny zwana również poznańską farą.

W Poznaniu znajduje się parafia greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, która należy do eparchii wrocławsko-gdańskiej. Nabożeństwa tej parafii odbywają się w kościele rzymskokatolickim pw. Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny posiada w Poznaniu cerkiew pw. św. Mikołaja (konkatedralną i jednocześnie parafialną), która należy do diecezji łódzko-poznańskiej.

Miasto posiada dwie parafie starokatolickie. Pierwsza tj. parafia polskokatolicka św. Kazimierza powstała w 1947 i odbywa swoje nabożeństwa w kościele św. Kazimierza. Druga parafia należy do Reformowanego Kościoła Katolickiego.

Kościół ewangelicko-augsburski ma 1 parafię skupioną wokół kościoła Łaski Bożej. Na terenie tej parafii w zielonym pawilonie przy ul. Obozowej 5 odbywają się niektóre spotkania Kościoła ewangelicko-reformowanego. Kościół Świętego Krzyża przy ul. Ogrodowej jest świątynią Kościoła ewangelicko-metodystycznego. W Poznaniu znajduje się również zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP.

W dniach 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010 mieszkańcy Poznania i okolicznych miejscowości gościli młodych z całego świata. Poznań stał się etapem Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, której organizatorem jest ekumeniczna Wspólnota Taizé.

Kościół Chrześcijan Baptystów posiada w Poznaniu 4 zbory, które mają swoje kaplice: kaplica I Zboru Chrześcijan Baptystów "Wspólnota Nowego Narodzenia" oraz kaplica II Zboru Chrześcijan Baptystów "Koinonia".

W Poznaniu swoje zbory posiadają takie kościoły protestanckie jak: Ewangeliczny Kościół Reformowany, Kościół Chrześcijański Arka, Zbór Ewangeliczny "Agape", Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego. W mieście działają także bracia polscy oraz kongregacja Towarzystwa Przyjaciół (kwakrzy).

Z pozostałych wyznań chrześcijańskich w Poznaniu działają: chrystadelfianie, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Kościół Nowoapostolski, zbór Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania" oraz osiem Sal Królestwa Świadków Jehowy.

W mieście znajduje się dom modlitw Muzułmańskiego Związku Religijnego. Drugą grupą muzułmańską grupą wyznaniową w Poznaniu jest Liga Muzułmańska w RP, która posiada tu meczet oraz szkołę koraniczną.

Działa tu również filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, która posiada w mieście swoją synagogę.

Co tydzień w Poznaniu odbywają się praktyki Związku Garuda w Polsce. W mieście znajduje się także świątynia buddyjska Engakuin (Sōtō Zen i Ningma) oraz ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi.

Bezpieczeństwo publiczne

Poznań oraz powiat poznański posiadają wspólne jednostki organizacyjne Policji i Państwowej Straż Pożarnej. Komenda Miejska PSP w Poznaniu zatrudnia łącznie 495 funkcjonariuszy. Zabezpieczenie operacyjne miasta stanowi 7 jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG), których większość posiada własną specjalizację. Działania ratownicze wspomaga na terenie miasta 5 Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród których jest grupa ratownictwa specjalistycznego oraz jednostka ratownictwa wodnego działająca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ponadto funkcjonują 2 zakładowe jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach. W 2009 r. na terenie Poznania straż pożarna odnotowała 5064 zdarzenia, z tego 1761 pożarów, 2819 miejscowych zagrożeń oraz 484 fałszywe alarmy.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu posiada na terenie miasta 7 komisariatów. W 2009 r. na terenie Poznania policja odnotowała 27,8 tys. przestępstw, co przy porównaniu z 2008 rokiem stanowiło ich wzrost o 10,8%. Wśród wszystkich stwierdzonych dominowały przestępstwa kryminalne (85,2% wszystkich), z których najwięcej było kradzieży (43,7% przestępstw kryminalnych). Wskaźnik wykrywalności sprawców poznańskich przestępstw w 2009 roku wynosił 54,3%.

Z funduszy Urzędu Miasta Poznania od 2000 roku wdrażany jest system monitoringu wizyjnego, mający poprawić bezpieczeństwo oraz wykrywalność przestępstw. Stanowiska podglądu kamer znajdują się w komendzie miejskiej oraz 5 komisariatach policji. Założono, że docelowo w Poznaniu będzie funkcjonować ok. 200 kamer. Według danych z 2008 roku w użyciu było ok. 170 kamer.

W Poznaniu funkcjonuje straż miejska, która w 2009 roku przyjęła 66,5 tys. interwencji od osób fizycznych i instytucji, z czego 1663 stanowiły zgłoszenia różnego rodzaju awarii.

Zobacz też

 • Poznaniacy
 • Gwara poznańska
 • Bambrzy
 • Poznańska legenda o skradzionych hostiach
 • Synagogi Poznania
 • 15 Pułk Ułanów Poznańskich
 • Poznańskie osiedla sprzed 1945

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 2589)

0-9ABCĆDEFGHIJKLŁMNOPQRSŚTUVWZŹŻ

0-9

ul. 23 Lutego
ul. 27 Grudnia
ul. 28 Czerwca
ul. 28 Czerwca 1956 R.
ul. 3 Maja
ul. 5 Stycznia

A

ul. Abrahama
ul. Abrahama Romana
ul. Adamanisa Franciszka
ul. Admiralska
ul. Agatowa
ul. Agrestowa
ul. Ajdukiewicza
ul. Ajdukiewicza Kazimierza
ul. Ajschylosa
ul. Akacjowa
ul. Albańska
ul. Aleje Solidarności
ul. Altanowa
ul. Altera Franciszka
ul. Alzacka
ul. Ametystowa
ul. Ananasowa
ul. Andaluzyjska
pl. Andersa Władysława
ul. Andersena
ul. Andersena Christiana
ul. Andrychowska
ul. Andrzejewskiego
ul. Andrzejewskiego Antoniego
ul. Anny Danysz
ul. Anyżowa
ul. Aragońska
ul. Architektów
ul. Arciszewskiego
ul. Arciszewskiego Krzysztofa
ul. Arcta Bohdana
ul. Arctowskiego Henryka
ul. Arkońska
ul. Armeńska
al. Armii "Poznań"
ul. Armii Krajowej Os.
ul. Armii Ludowej
Al. Armii Poznań
ul. Aroniowa
ul. Arystofanesa
ul. Asnyka
Pl. Asnyka
ul. Asnyka Adama
Pl. Asnyka Adama
ul. Astrowa
ul. Augustowska
ul. Azaliowa

B

ul. Babimojska
ul. Baczyńskiego
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bajana Jerzego
ul. Bąka
ul. Bąka Wojciecha
ul. Balickiego Stefana
ul. Ballenstedta Lucjana
ul. Balonowa
ul. Bananowa
ul. Barana
ul. Baraniaka
ul. Baraniaka Antoniego (Arcybiskupa Antoniego Baraniaka)
ul. Baranowska
ul. Barbary św.
ul. Barcińska
ul. Barczewska
ul. Barlinecka
ul. Barska
ul. Bartnicza
ul. Bartoszycka
ul. Barwicka
ul. Barzyńskiego
ul. Barzyńskiego Michała
ul. Baśniowa
ul. Bastionowa
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bazyliowa
ul. Bałtycka
ul. Będlewska
ul. Bednarska
ul. Będzińska
ul. Begoniowa
ul. Belwederska
ul. Berestecka
ul. Berlinga
ul. Berlinga gen. Zygmunta
ul. Berlinga Zygmunta
pl. Bernardyński
ul. Berwińskiego
ul. Berwińskiego Ryszarda
ul. Berylowa
ul. Beskidzka
ul. Bełchatowska
ul. Bełzy
ul. Bełzy Władysława
ul. Biała
ul. Białczańska
ul. Białoborska
ul. Białogardzka
ul. Białoruska
ul. Białośliwska
ul. Białostocka
ul. Biebrzańska
ul. Biecka
ul. Biedrzyckiego
ul. Biedrzyckiego Adama
ul. Biegańskiego
ul. Biegańskiego Władysława
ul. Bielniki
ul. Bielska
ul. Bieszczady
ul. Billewiczówny
ul. Billewiczówny Oleńki
ul. Biskupińska
ul. Bitwy pod Siekierkami
ul. Bitwy pod Studziankami
ul. Biwakowa
ul. Blacharska
ul. Bliźniąt
ul. Bluszczowa
ul. Bnińska
ul. Bnińskiego Adolfa
ul. Bobolicka
ul. Bobrownicka
ul. Bobrzańska
ul. Bociania
ul. Boczna
ul. Bodawska
ul. Bogumiła
ul. Bogusza
ul. Bogusława
ul. Bogusławskiego
ul. Bogusławskiego Wojciecha
ul. Boh. Westerplatte
ul. Bohaterów II Wojny Światowej Os.
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Bohuszewiczówny Marii
ul. Bojanowska
ul. Bojerowa
ul. Bojowa
ul. Bolesława Chrobrego Os.
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Śmiałego Os.
ul. Bolesławy
ul. Bolka
ul. Bolkowicka
ul. Bonin
ul. Boranta
ul. Borecka
ul. Borowikowa
ul. Borówki
ul. Borówkowa
ul. Borsucza
ul. Bortnowskiego Władysława
ul. Boruty
ul. Bosa
ul. Bosmańska
ul. Botaniczna
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bożeny
ul. Bóżnicza
ul. Bożydara
ul. Bożymira
ul. Bożywoja
ul. Braille'a
ul. Braillea Ludwika
ul. Brandstaettera
ul. Brandstaettera Romana
ul. Brandtstaettera Romana
ul. Braniborska
ul. Braniewska
ul. Brasławska
al. Braterstwa Broni
ul. Bratkowa
ul. Bratumiły
ul. Brodnicka
ul. Bronisza
ul. Bronisława
ul. Bronowa
ul. Brossa
ul. Brossa Kazimierza
ul. Browarna
ul. Bruzdowa
ul. Brzask
ul. Brzechwy
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzeska
ul. Brzeźnicka
ul. Brzóski
ul. Brzóski Stanisława
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Buczka
ul. Buczka Karola
ul. Budziszyńska
ul. Budzisława
ul. Budzyńska
ul. Bukowa
ul. Bukowska
ul. Bunina Iwana
ul. Bunscha Karola
ul. Burgundzka
ul. Burgundzka Bulw.
ul. Burszty
ul. Burszty Józefa
ul. Bursztynowa
ul. Burysława
ul. Burzyńskiego
ul. Burzyńskiego Zbigniewa
ul. Buska
ul. Butryma
ul. Butryma Józwy
ul. Bużańska
ul. Bułgarska
ul. Bułhakowa Michała
ul. Byczyńska
ul. Bydgoska
ul. Bylicowa
ul. Bystra
ul. Bystrzycka
ul. Bytomska
ul. Bzowa
ul. Bławatkowa
ul. Błażeja
ul. Błękitna
ul. Błońska
ul. Błotna

C

ul. Calliera
ul. Calliera Edmunda
ul. Cedrowa
ul. Cedzyńska
ul. Cegielskiego
ul. Cegielskiego Hipolita
ul. Ceglana
ul. Celichowskich
ul. Cetniewska
ul. Chabrowa
ul. Chartowo
ul. Charzykowska
ul. Chęcińska
ul. Chemiczna
ul. Chełmińska
ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chlebowa
ul. Chmielna
ul. Chmurna
ul. Chochołowska
ul. Chociebora
ul. Chocimska
ul. Chociszewskiego
ul. Chociszewskiego Józefa
ul. Chodzieska
ul. Chojnicka
ul. Chomęcicka
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chotomińska
ul. Chrobacka
ul. Chryzantemowa
ul. Chrzanowska
ul. Chwaliszewo
ul. Chwiałkowskiego
ul. Chwiałkowskiego Mariana
ul. Chyżańska
ul. Chłapowskiego
ul. Chłapowskiego Dezyderego
ul. Chłodna
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Ciechocińska
ul. Cienista
ul. Cieplicka
ul. Cieszkowskiego
ul. Cieszkowskiego Augusta
ul. Cieszymira
ul. Cieszyńska
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Cybińska
ul. Cybulskiego
ul. Cybulskiego Wojciecha
ul. Cymsa Pawła
ul. Cyniowa
ul. Cyprysowa
al. Cytadelowców
ul. Cytrynowa
ul. Czajcza
ul. Czapla
ul. Czaplinecka
ul. Czarna Rola
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czarnkowska
ul. Czarnohorska
ul. Czarnucha
ul. Czartoria
ul. Czecha Os.
ul. Czechosłowacka
ul. Czechowa Antoniego
ul. Czechowska
ul. Czekalskie
ul. Czekanowskiego
ul. Czekanowskiego Jana
ul. Czeladzka
ul. Czempińska
ul. Czeremchowa
ul. Czereśniowa
ul. Czernichowska
ul. Czerniejewska
ul. Czernika
ul. Czernika Stanisława
ul. Czerska
ul. Czerwieńskiego
ul. Czerwińskiego Bolesława
ul. Cześnikowska
ul. Częstochowska
ul. Czorsztyńska
ul. Czwartaków
ul. Czysta
ul. Człopska
ul. Człuchowska

Ć

ul. Ćmielowska

D

ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jana Henryka
ul. Daktylowa
ul. Daleka
ul. Dalemińska
ul. Daliowa
ul. Danuty
ul. Danysz
ul. Danysz Anny
ul. Darniowa
ul. Darzyborska
ul. Darzyńska
ul. Darłowska
ul. Daszewicka
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębicka
ul. Dębina Os.
ul. Dęblińska
ul. Dębowa
ul. Dedala
ul. Degi Wiktora
ul. Dembowskiego
ul. Dembowskiego Edwarda
ul. Dereniowa
ul. Deszczowa
ul. Dettloffa Szczęsnego
ul. Diamentowa
ul. Dmowskiego
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dniestrzańska
ul. Do Alei
ul. Dobiegniewska
ul. Dobra
ul. Dobrepole
ul. Dobrochny
ul. Dobrodzieńska
ul. Dobrogojskiego
ul. Dobrogojskiego Ignacego
ul. Dobromiejska
ul. Dobromiły
ul. Dobrowita
ul. Dobrowolskiego Gieorgija
ul. Dobrzyckiego
ul. Dobrzyckiego Mikołaja
ul. Dojazd
ul. Doleńska
ul. Dolina
ul. Dolna
ul. Dolna Wilda
ul. Dolne Chyby
ul. Dolska
ul. Domeyki Ignacego
ul. Dominikańska
ul. Dowbora-Muśnickiego Józefa
ul. Dożynkowa
ul. Drawska
ul. Drewlańska
ul. Drewsa
ul. Drewsa Romana
ul. Drobna
ul. Drobnika
ul. Drobnika Tomasza
ul. Droga Dębińska
ul. Drogocin
ul. Drogowców
ul. Druskienicka
ul. Drużbackiej
ul. Drużbackiej Elżbiety
ul. Drużbickiego Kaspra
ul. Drużynowa
ul. Drwali
ul. Drwęskiego
ul. Drwęskiego Jarogniewa
ul. Drzewieckiego
ul. Drzewieckiego Stefana
ul. Drzewna
ul. Drzymały
ul. Drzymały Michała
ul. Dukielska
ul. Dunajecka
ul. Dunikowskiego
ul. Dunikowskiego Ksawerego
ul. Duszna
ul. Dusznicka
ul. Dwatory
ul. Dworcowa
ul. Dworkowa
ul. Dworska
ul. Dybowskiego Benedykta
ul. Dymka Walentego (Arcybiskupa Walentego Dymka)
ul. Dziadoszańska
ul. Działkowa
ul. Działoszycka
ul. Działowa
ul. Działyńskich
ul. Dzicza
ul. Dzieci Wrzesińskich
ul. Dziedzicka
ul. Dzięgielowa
ul. Dziekańska
ul. Dziewanny
ul. Dziewińska
ul. Dziurawcowa
ul. Dziwnowska
ul. Długa
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Elbląska
ul. Engestroma Wawrzyńca
ul. Estkowskiego
ul. Estkowskiego Ewarysta
ul. Estońska
ul. Engeströma
ul. Eurypidesa
ul. Ewangelicka
ul. Ezopa

F

ul. Fabianowo
ul. Fabryczna
ul. Falista
ul. Faszynowa
ul. Fedrusa
ul. Fiedlera Arkadego
ul. Fieldorfa Augusta Emila
ul. Figowa
ul. Filarecka
ul. Filipińska
ul. Fiołkowa
ul. Firlika
ul. Firlika Franciszka
ul. Floksowa
ul. Folwarczna
ul. Forsycjowa
ul. Forteczna
ul. Franciszkańska
ul. Franowo
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra
ul. Fregatowa
ul. Frezjowa
ul. Fromborska

G

ul. Gabszewicza
ul. Gabszewicza Aleksandra
ul. Gajowa
ul. Galeonowa
ul. Galileusza
ul. Galla Anonima
ul. Garaszewo
ul. Garbary
ul. Garczyńskiego
ul. Garczyńskiego Józefa
ul. Gardowska
ul. Garncarska
ul. Garsteckiego
ul. Garsteckiego Maksymiliana
ul. Gąsawska
ul. Gąsiorowskich
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Gdyńska
ul. Gen.
ul. Gen. Kutrzeby
ul. Gen. Maczka
ul. Geodetów
ul. Gerberowa
ul. Gerwela Czesława
ul. Gęsia
ul. Gieburowskiego
ul. Gieburowskiego Wacława
ul. Giżycka
ul. Gladiolowa
ul. Glebowa
ul. Glinianki
ul. Glinienko
ul. Glinno
ul. Gliwicka
ul. Gminna
ul. Gniewka
ul. Gniewska
ul. Gnieźnieńska
ul. Gogola Mikołaja
ul. Golęcińska
ul. Goleszowska
ul. Gombrowicza
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Goplańska
ul. Góra Przemysła
ul. Góra Przemysława
ul. Gorajska
ul. Góralska
ul. Gorczycowa
ul. Gorczyczewskiego
ul. Gorczyczewskiego Jana
ul. Górczyńska
ul. Górecka
ul. Górki
ul. Gorlicka
ul. Górna Wilda
ul. Górnicza
ul. Górska
ul. Gorzowska
ul. Gorzyńska
ul. Gorzysława
ul. Gościnna
ul. Gosienieckiego
ul. Gosienieckiego Wiktora
ul. Gospodarska
ul. Gostyńska
ul. Goździkowa
ul. Gołdapska
ul. Gołębia
ul. Gołężycka
ul. Gołubiewa Antoniego
ul. Gołuchowska
ul. Grąbczowska
ul. Grabowa
ul. Grabowska
ul. Grajewska
ul. Granatowa
ul. Graniczna
ul. Graniowa
ul. Granowska
ul. Grimma
ul. Grimma Wilhelma
ul. Grobelnego
ul. Grobelnego Józefa Edwarda
ul. Grobla
ul. Grochmalickiego
ul. Grochmalickiego Jana
ul. Grochowe Łąki
ul. Grochowiaka Stanisława
ul. Grochowska
ul. Grodnicka
ul. Grodziska
ul. Gromadzka
ul. Gronostajowa
ul. Gronowa
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego Stefana
ul. Grotkowska
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grudnia 27
ul. Grudziądzka
ul. Grudzieniec
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Gruszkowa
ul. Gruzińska
ul. Gryfińska
ul. Grześkiewicza
ul. Grześkiewicza Adama
ul. Grzmota Skotnickiego
ul. Grzmota-Skotnickiego
ul. Grzmota-Skotnickiego Stanisława
ul. Grzmota-Skotnickiego Stanisława (Generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego)
ul. Grzybowa
ul. Gubińska
ul. Guliwera
ul. Gwarna
ul. Gwiaździsta
ul. Gładka
ul. Głazowa
ul. Głęboka
ul. Głogowa
ul. Głogowska
ul. Głowicka
ul. Główieniec
ul. Główna
ul. Głuchowska
ul. Głuszyna

H

ul. Haber-Włyńskiego Adama
ul. Hajduczka
ul. Haliny
ul. Hallera
ul. Hallera Józefa
ul. Halna
ul. Halszki
ul. Hangarowa
ul. Harcerska
ul. Hawelańska
ul. Hejmowskiego Stanisława
ul. Heleny Szafran
ul. Helska
ul. Herberta Zbigniewa
ul. Herbowa
ul. Hercena
ul. Hercena Aleksandra
ul. Herlinga-Grudzińskiego Gustawa
ul. Hetmańska
ul. Heweliusza
ul. Hiacyntowa
ul. Hlonda Augusta (Prymasa Augusta Hlonda)
ul. Hodowlana
ul. Homera
ul. Horacego
ul. Hoża
ul. Hrubieszowska
ul. Hubalczyków
ul. Huby Moraskie
ul. Hulewiczów
ul. Husarska
ul. Hutnicza
ul. Hynka Franciszka

I

inne Most Bolesława Chrobrego
inne Most Dworcowy
inne Most Królowej Jadwigi
inne Most Lecha
inne Most św. Rocha
inne Most Teatralny
inne Most Uniwersytecki
inne Wzgórze św. Wojciecha
ul. Idzikowskiego
ul. Idzikowskiego Ludwika
ul. Ikara
ul. Inflancka
ul. Inowrocławska
ul. Inspektowa
ul. Irysowa
ul. Irzykowskiego Karola
ul. Iwaszkiewicza Jarosława
ul. Iwonicka
ul. Izbicka
ul. Iłowska
ul. Iłżańska
ul. Iłłakowiczówny
ul. Iłłakowiczówny Kazimiery

J

ul. Jabłonkowska
ul. Jachowicza
ul. Jachowicza Stanisława
ul. Jachtowa
ul. Jackowskiego
ul. Jackowskiego Maksymiliana
ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellońskie Os.
ul. Jagodowa
ul. Jana Heweliusza
ul. Jana Pawła
ul. Jana Pawła II
ul. Janickiego
ul. Janickiego Klemensa
ul. Janikowska
ul. Janiszewskiego
ul. Janiszewskiego Józefa
ul. Janosika
ul. Janowo
ul. Janowska
ul. Januszewskiej
ul. Januszewskiej Hanny
ul. Jaracza
ul. Jaracza Stefana
ul. Jaraczewska
ul. Jarochowskiego
ul. Jarochowskiego Kazimierza
ul. Jarocińska
ul. Jaroczyńskiego
ul. Jaroczyńskiego Mariana
ul. Jaromińska
ul. Jaromira
ul. Jarosławska
ul. Jarowa
ul. Jarzębowa
ul. Jasielska
ul. Jaskiniowa
ul. Jaśkowiaka
ul. Jaśkowiaka Franciszka
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jasna Rola
ul. Jasne Błonie
ul. Jaspisowa
ul. Jastarnicka
ul. Jawornicka
ul. Jaworowa
ul. Jęczmienna
ul. Jędrzejowska
ul. Jeleniogórska
ul. Jemiołowa
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jezierskiego Wincentego
ul. Jeziorańska
ul. Jeżycka
ul. Jeżycki Rynek
ul. Jeżynowa
ul. Jodłowa
ul. Józefa Księcia
ul. Jugosłowiańska
ul. Junacka
ul. Junikowska
ul. Juracka
ul. Juranda
ul. Juraszów
ul. Jutrosińska
ul. Jutrzenka
ul. Juwenalisa

K

ul. Kącik
ul. Kacza
ul. Kaczeńcowa
ul. Kaczmarka
ul. Kaczmarka Ignacego
ul. Kadecka
ul. Kadłubka
ul. Kadłubka Wincentego
ul. Kajakowa
ul. Kajki
ul. Kajki Michała
ul. Kalinowa
ul. Kaliowa
ul. Kaliska
ul. Kamienicka
ul. Kamienna
ul. Kamiennogórska
ul. Kamieńska
ul. Kanałowa
ul. Kanclerska
ul. Kantaka
ul. Kantaka Kazimierza
ul. Kąpielowa
ul. Kapitańska
ul. Kaponiera Rondo
ul. Karawelowa
ul. Karbowska
ul. Kargowska
ul. Karkonoska
ul. Karlińska
ul. Karmelicka
ul. Karpacka
ul. Karpia
ul. Karpicka
ul. Karpińskiej
ul. Karpińskiej Aleksandry
ul. Karsińska
ul. Kartuska
ul. Karwieńska
ul. Karwowskiego
ul. Karwowskiego Stanisława
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprowicza Jana Park
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kassyusza
ul. Kassyusza Jana
ul. Kastylijska
ul. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kaszubska
ul. Katalońska
ul. Katowicka
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kcyńska
ul. Kępa
ul. Kępińska
ul. Keplera
ul. Keplera Jana
ul. Ketlinga
ul. Kiedacza Zbigniewa
ul. Kielecka
ul. Kiemliczów
ul. Kierska
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kircholmska
ul. Kisielewskiego (Admirała Kisielewskiego)
ul. Klasztorna
ul. Kleeberga Franciszka
ul. Klenowska
ul. Klimontowska
ul. Klin
ul. Klonowa
ul. Klonowica
ul. Klonowica Sebastiana
ul. Kluczborska
ul. Kmicica
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kmieca
ul. Kminkowa
ul. Knapowskiego
ul. Knapowskiego Stanisława
ul. Knolla-Kownackiego
ul. Knolla-Kownackiego Edmunda
ul. Knyszyn
ul. Kobylepole
ul. Kobylińska
ul. Kocankowa
ul. Kocha
ul. Kocha Roberta
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kociewska
ul. Kocjana
ul. Kocjana Antoniego
ul. Kokosowa
ul. Kolberga Oskara
pl. Kolegiacki
ul. Kolejowa
ul. Kolska
ul. Kolskiego
ul. Komandoria
ul. Komandorska
ul. Komornicka
ul. Konarowa
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego Stanisława
ul. Konarzewska
ul. Konatkowskiej
ul. Konatkowskiej Gertrudy
ul. Konfederacka
ul. Konińska
ul. Konopna
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwaliowa
ul. Kopanina
ul. Kopciuszka
ul. Kopcowa
ul. Kopczyńskiego
ul. Kopczyńskiego Onufrego
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koprowa
ul. Koprzywnicka
ul. Kopy
ul. Kopy Andrzeja
ul. Kopylnik
ul. Koralowa
ul. Korbielowska
ul. Korczaka
ul. Korczaka Janusza
ul. Korczyńska
ul. Kordeckiego
ul. Kordeckiego Augustyna
ul. Korfantego
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kórnicka
ul. Koronkarska
ul. Koronna
ul. Koronowska
ul. Korwetowa
ul. Korzenna
ul. Kościańska
ul. Kościelna
ul. Kościelskiego Józefa
ul. Kościerzyńska
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosiarzy
ul. Kosidowskiego
ul. Kosidowskiego Zenona
ul. Kosińskiego
ul. Kosińskiego Antoniego
ul. Kosmonautów Os.
ul. Kosowska
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kostrzewskiego Józefa
ul. Kostrzyńska
ul. Kosynierska
ul. Koszalińska
ul. Kotarbińskiego Tadeusza
ul. Kotlarska
ul. Kotlińska
ul. Kotowo
ul. Kotwicza
ul. Kotwicza Władysława
ul. Kowalczyka o. Honoriusza
ul. Kowalewicka
ul. Kowalówki
ul. Kowalówki Henryka
ul. Kowalska
ul. Kowalskiego
ul. Kowalskiego Rocha
ul. Kowarska
ul. Kozaka
ul. Kozaka Romana
ul. Kozia
ul. Kozienicka
ul. Koziorożca
ul. Koźmińska
ul. Kozłowskiego
ul. Kozłowskiego Władysława
ul. Kołobrzeska
ul. Kołodzieja
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krajenecka
ul. Krakowska
ul. Kramarska
ul. Krańcowa
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Krasnoludków
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krauthofera
ul. Krauthofera Jakuba
ul. Kresowa
ul. Krobska
ul. Krokusowa
ul. Królewny Śnieżki
ul. Królewska
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krośnieńska
ul. Krośniewicka
ul. Krótka
ul. Krotoszyńska
ul. Kruszwicka
ul. Krwawnikowa
ul. Krynicka
ul. Krysiewicza
ul. Krysiewicza Bolesława
ul. Kryształowa
ul. Krywiczańska
ul. Kryłowa
ul. Krzepicka
ul. Krzesiny
ul. Krzeszowicka
ul. Krzywa
ul. Krzywickiego
ul. Krzywickiego Ludwika
ul. Krzywińska
ul. Krzywoustego
ul. Krzyżowa
ul. Ks. Wujka
ul. Książęca
ul. Księcia Bolka
ul. Księcia Józefa
ul. Księcia Mieszka I
ul. Ku Cytadeli
ul. Ku Dębinie
ul. Kubiaka Zygmunta
ul. Kudowska
ul. Kujawska
ul. Kunickiego
ul. Kunickiego Stanisława
ul. Kupały
ul. Kurcewiczówny
ul. Kurcewiczówny Heleny
ul. Kurlandzka
ul. Kurpińskiego
ul. Kurpińskiego Karola
ul. Kurpiowska
ul. Kurzanoga
ul. Kutnowska
ul. Kutrzeby
ul. Kutrzeby gen. Tadeusza
ul. Kutrzeby Tadeusza (Generała Tadeusza Kutrzeby)
ul. Kuźnicza
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
ul. Kwiatowa
ul. Kwidzyńska
ul. Kwiryny
ul. Kłońska
ul. Kłosowa
ul. Kłuszyńska

L

ul. Lachowicka
ul. Lądecka
ul. Langiewicza
ul. Langiewicza Mariana
ul. Laskowa
ul. Latawcowa
ul. Latwisa
ul. Latwisa Stanisława
ul. Laudańska
ul. Laurowa
ul. Lawendowa
ul. Lazurowa
ul. Lebiodowa
ul. Lęborska
ul. Lecha Os.
ul. Lechicka
ul. Lednicka
ul. Ledóchowskiej
ul. Ledóchowskiej Urszuli
ul. Legnicka
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Lema Stanisława
ul. Lemierzycka
ul. Leńskiego Juliana
ul. Lermontowa Michaiła
ul. Leska
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leśników
ul. Leśnowolska
ul. Leśnych Skrzatów
ul. Leszczyńska
ul. Leszka
ul. Letnia
ul. Lewandowskiego Baltazara
ul. Lewkoniowa
ul. Leżajska
ul. Libelta
ul. Libelta Karola
ul. Lidzbarska
ul. Lidzka
ul. Liliowa
ul. Limanowska
ul. Limanowskiego
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Limbowa
ul. Lindego
ul. Lindego Samuela
ul. Lipnicka
ul. Lipowa
Pl. Lipowy
ul. Lisa Witalisa
ul. Lisia
ul. Lisowskiego Zygmunta
ul. Listopadowa
ul. Literacka
ul. Litewska
ul. Lodowa
ul. Logi
ul. Logi Adama
ul. Lotaryńska
ul. Lotnictwa Polskiego Os.
ul. Lotnicza
ul. Lotosowa
ul. Lubartowska
ul. Lubczykowa
ul. Lubeckiego
ul. Lubeckiego Franciszka Ksawerego
ul. Lubelska
ul. Lubiatowska
ul. Lubieńska
ul. Lubońska
ul. Lubosińska
ul. Lubowska
ul. Lubrańskiego
ul. Lubrańskiego Jana
ul. Lubuszańska
ul. Ludgardy
ul. Ludmiły
ul. Ludosławy
ul. Ludygi-Laskowskiego
ul. Ludygi-Laskowskiego Jana
ul. Lukrecjusza
ul. Lumumby Patrice
ul. Lutego 23
ul. Lutycka
ul. Lwa

Ł

ul. Łabiszyńska
ul. Łacina
ul. Łady
ul. Łagiewnicka
ul. Łagodna
ul. Łagowska
ul. Łąkowa
ul. Łanowa
ul. Łaskarza
ul. Łaskarza Andrzeja
ul. Ławica
ul. Łazarski Rynek
ul. Łazienna
ul. Łebska
ul. Łęczycka
ul. Łęgowskiego
ul. Łęgowskiego Józefa
ul. Łobeska
ul. Łobżenicka
ul. Łódzka
ul. Łomnicka
ul. Łomżyńska
ul. Łopawska
ul. Łopianowa
ul. Łosiowa
ul. Łotewska
ul. Łowicka
ul. Łowmiańskiego
ul. Łowmiańskiego Henryka
ul. Łozowa
ul. Łubinowa
ul. Łuczanowska
ul. Łuczkowska
ul. Łucznicza
ul. Ługańska
ul. Łukaszewicza
ul. Łukaszewicza Józefa
ul. Łupowska
ul. Łużycka
ul. Łysogórska
ul. Łysy Młyn

M

ul. Maciejewskiego
ul. Maciejewskiego Jarosława
ul. Maciejkowa
ul. Macierzankowa
ul. Maczka
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Mączna
ul. Madalińskiego
ul. Madalińskiego Antoniego Józefa
ul. Madziarska
ul. Magazynowa
ul. Magnacka
ul. Magnoliowa
ul. Maja 3
ul. Maja 9
ul. Majakowskiego
ul. Majakowskiego Włodzimierza
ul. Majerankowa
ul. Maklakiewicza
ul. Maklakiewicza Jana
ul. Makoszowska
ul. Maków Polnych
ul. Makowa
ul. Makowej Panienki
ul. Makuszyńskiego
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malborska
ul. Malechowska
ul. Malinowa
ul. Malinowskiego
ul. Malinowskiego Bronisława
ul. Malwowa
ul. Mandarynkowa
ul. Mansfelda
ul. Mansfelda Petera
ul. Maratońska
ul. Marcelińska
ul. Marcin św.
ul. Marciniaka
ul. Marciniaka Floriana
ul. Marcinkowskiego
al. Marcinkowskiego Karola
ul. Margaretkowa
ul. Margonińska
ul. Mariacka
ul. Mariampolska
ul. Marii Magdaleny św.
ul. Marklowicka
ul. Marszałkowska
ul. Marynarska
ul. Marzanny
ul. Maszewska
ul. Masztalarska
ul. Masztowa
ul. Maszynowa
ul. Mateckiego
ul. Mateckiego Teofila
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Matyi Stanisława
ul. Maya
ul. Maya Romana
ul. Mazowiecka
ul. Mazurska
ul. Mała
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Małe Garbary
ul. Małeckiego
ul. Małeckiego Antoniego
ul. Małopolska
ul. Małoszyńska
ul. Meissnera
ul. Meissnera Janusza
ul. Meliorantów
ul. Melisowa
ul. Metalowa
ul. Meteorytowa
ul. Mgielna
ul. Miastkowska
ul. Michałowo
ul. Michałowska
ul. Mickiewicza
pl. Mickiewicza Adama
ul. Miczurina
ul. Miechowska
ul. Miedziana
ul. Międzyborska
ul. Międzychodzka
ul. Międzyleska
pl. Międzymoście
ul. Międzyzdrojska
ul. Mielecka
ul. Mielęckiego
ul. Mielęckiego Kazimierza
ul. Mieleszyńska
ul. Mielżyńskiego
ul. Mielżyńskiego Seweryna
ul. Mieszka
ul. Mieszka I Księcia
ul. Miętowa
ul. Migdałowa
ul. Mikołajecka
ul. Mikołowska
ul. Mikstacka
ul. Milczańska
ul. Milicka
ul. Minikowo
ul. Mińska
ul. Miodowa
ul. Mirosławiecka
ul. Mirtowa
ul. Misia Uszatka
ul. Misjonarek Sióstr
ul. Miśnieńska
ul. Miła
ul. Miłosza Czesława
ul. Miłosławska
ul. Miłowita
ul. Mleczowa
ul. Modlińska
ul. Modra
ul. Modrakowa
ul. Modrzejewskiej
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Mogileńska
ul. Mokra
ul. Moraczewskiej Bibianny
ul. Morasko
ul. Morawska
ul. Morawskiego
ul. Morawskiego Franciszka
ul. Morelowa
ul. Morenowa
ul. Morska
ul. Morszyńska
ul. Morwowa
ul. Moryńska
ul. Morzyczańska
ul. Mostowa
ul. Mottego
ul. Mottego Marcelego
ul. Mołdawska
ul. Mrągowska
ul. Mrowińska
ul. Mroźna
ul. Mrzeżyńska
ul. Mścibora
ul. Murawa
ul. Murna
ul. Muszkowska
ul. Muszyńska
ul. Mylna
ul. Myśliborska
ul. Mławska
ul. Młyńska

N

ul. Na Dołku
ul. Na Miasteczku
ul. Na Murawie Os.
ul. Na Podgórniku
ul. Na Stoku
ul. Na Szańcach
ul. Na Uboczu
ul. Nad Bogdanką
ul. Nad Jeziorem
ul. Nad Krzesinką
ul. Nad Miedzą
ul. Nad Pokrzywką
ul. Nad Potokiem
ul. Nad Różanym Potokiem
ul. Nad Seganką
ul. Nad Spławką
ul. Nad Wierzbakiem
ul. Nad Łężynką
ul. Nadbrzeże
ul. Nadolnik
ul. Nadwarciańska
ul. Nagietkowa
ul. Nagórskiego
ul. Nagórskiego Jana
ul. Nakielska
ul. Namysłowska
ul. Napoleońska
ul. Naramowicka
ul. Narcyzowa
ul. Narewska
ul. Nasienna
ul. Nasturcjowa
ul. Nawigacyjna
ul. Nałęczowska
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nefrytowa
ul. Nehringa
ul. Nehringa Władysława
ul. Newtona
ul. Newtona Izaaka
ul. Nidziańska
ul. Niecała
ul. Niedbalskiego
ul. Niedbalskiego Stanisława
ul. Niedziałkowskiego
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Niegolewskich
ul. Niegolewskich Andrzeja i Władysława
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niemeńska
pl. Niepodległości
al. Niepodległości
ul. Niepodległości
ul. Niepołomicka
ul. Niestachowska
ul. Nieszawska
ul. Niezłomnych
ul. Niska
ul. Niżańska
ul. Nizinna
ul. Normandzka
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Noskowskiego
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Notecka
ul. Nowaka
ul. Nowaka Alojzego
ul. Nowakowskiego
ul. Nowakowskiego Stanisława
ul. Nowe Zagórze
ul. Nowina
ul. Nowogrodzka
ul. Nowokramska
ul. Nowosądecka
ul. Nowosolska
ul. Nowotarska
ul. Nowotomyska
ul. Nowowiejskiego
ul. Nowowiejskiego Feliksa
ul. Nowy Świat

O

os. Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Śmiałego
Osiedle Piastowskie
os. Jana III Sobieskiego
os. Kosmonautów
os. Marysieńki
os. Na Murawie
ul. Obodrzycka
ul. Obornicka
ul. Obozowa
ul. Obrońców Tobruku
ul. Obronna
ul. Obrzańska
ul. Obrzeże
ul. Obrzyca
ul. Ochota
ul. Odległa
ul. Odolanowska
ul. Odrzycka
ul. Ognik
ul. Ogrodowa
ul. Okolewo
ul. Okólna
ul. Okonecka
ul. Okopowa
ul. Okrętowa
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego Leopolda
ul. Olchowa
ul. Olecka
ul. Oleśnicka
ul. Olimpijska
ul. Oliwkowa
ul. Oliwska
ul. Olkuska
ul. Olsztyńska
ul. Olszynka
ul. Olżańska
ul. Omańkowskiej
ul. Omańkowskiej Janiny
ul. Opalenicka
ul. Opalowa
ul. Opatowska
ul. Opawska
ul. Opieńskiego
ul. Opieńskiego Henryka
ul. Opoczyńska
ul. Opolska
ul. Oppmana
ul. Oppmana Artura
ul. Opłotki
Pl. Orawski
ul. Orężna
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orląt
ul. Orna
ul. Ornecka
ul. Orszańska
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Orła Białego Os.
ul. Os. Chrobrego
ul. Os. Dębina
ul. Os. Jagiełły
ul. Os. Lecha
ul. Os. Piastowskie
ul. Os. Pod Lipami
ul. Os. Sobieskiego
ul. Os. Stare Żegrze
ul. Os. Tysiąclecia
ul. Os. Winiary II
ul. Os. Zwycięstwa
ul. Osiecka
ul. Osinowa
ul. Oskierki
ul. Oskierki Hieronima
ul. Ossowskiego Michała
ul. Ostatnia
ul. Osterwy
ul. Osterwy Juliusza
ul. Ostrobramska
ul. Ostródzka
ul. Ostroroga
ul. Ostroroga Jana
ul. Ostrów Tumski
ul. Ostrówek
ul. Ostrowska
ul. Ostrołęcka
ul. Ostrzeszowska
ul. Oświecenia Os.
ul. Oświęcimska
ul. Otwarta
ul. Otwocka
ul. Owcza
ul. Owczarska
ul. Owidiusza
ul. Ownicka
ul. Owocowa
ul. Owsiana
ul. Ożarowska
ul. Ozimina
os. Pod Lipami
os. Powstańców Warszawy
os. Przyjaźni
os. Stefana Batorego
os. Wichrowe Wzgórze
os. Władysława Jagiełły
os. Władysława Łokietka
os. Zwycięstwa
os. Zygmunta Starego

P

park Chopina Fryderyka
park Cytadela
park Czarneckiego Władysława
park Dąbrowskiego gen. Henryka
park Gagarina Jurija
park Kosynierów
park Marcinkowskiego Karola
ul. Pabianicka
ul. Pacajewa Wiktora
ul. Paczkowska
ul. Paczoskiego Józefa
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Pajzderskiego
ul. Pajzderskiego Nikodema
ul. Palacza
ul. Palacza Macieja
ul. Palucha
ul. Palucha Mieczysława
ul. Pamiątkowa
ul. Pana Kleksa
ul. Pana Twardowskiego
ul. Panny
ul. Panny Marii
ul. Parandowskiego Jana
ul. Parkowa
ul. Parnickiego Teodora
ul. Partyzancka
ul. Pasieka
ul. Pasterska
ul. Paszty
ul. Paszty Józefa
ul. Pasłęcka
ul. Paukszty Eugeniusza
ul. Pawia
ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Marii
ul. Pawłowicka
ul. Pawłowskiego
ul. Pawłowskiego Stanisława
ul. Pałucka
ul. Pelplińska
ul. Perkuna
ul. Perzycka
ul. Perłowska
ul. Pętla Górczyńska
ul. PGR Wielkie
ul. Piargowa
ul. Piaskowa
ul. Piaśnicka
ul. Piastowska
ul. Piastowskie Os.
ul. Piątkowska
ul. Piekary
ul. Piekałkiewicza
ul. Piekałkiewicza Jana
ul. Piękna
ul. Pietrusińskiego
ul. Pietrusińskiego Jana
ul. Pileckiego Witolda
ul. Pilicka
ul. Pilotów
ul. Pilska
ul. Pińczowska
ul. Pionierska
ul. Piotrowo
ul. Piotrowska
ul. Piołunowa
ul. Piwna
ul. Piwoniowa
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa
ul. Pl. Wolności
ul. Platanowa
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Plauta
ul. Plebańska
ul. Pleszewska
ul. Plonowa
ul. Pniewska
ul. Pniewskiego
ul. Pniewskiego Władysława
ul. Pobiedziska
ul. Pobielska
ul. Pochyła
al. Pod Lipami
ul. Pod Lipami Os.
ul. Podbiałowa
ul. Podbipięty
ul. Podbipięty Longinusa
ul. Podbórska
ul. Podchorążych
ul. Podgajska
ul. Podgórna
ul. Podgórze
ul. Podhalańska
ul. Podjaryszki
ul. Podjazdowa
ul. Podkomorska
ul. Podlaska
ul. Podleśna
ul. Podmiejska
ul. Podmokła
ul. Podolańska
ul. Podolska
ul. Podstolińska
ul. Pogodna
ul. Pogorzelska
ul. Pokrzywno
ul. Polan Os.
ul. Polanka
ul. Polanowska
ul. Polańska
ul. Poleska
ul. Poligonowa
ul. Pollaka
ul. Pollaka Romana
ul. Polna
ul. Polska
ul. Pomarańczowa
ul. Pomorska
ul. Poniecka
ul. Popiela
ul. Poplińskich
ul. Popradzka
ul. Poprzeczna
ul. Poranek
ul. Porazińskiej
ul. Porazińskiej Janiny
ul. Poręba
ul. Poronińska
ul. Porzeczkowa
ul. Posadzego
ul. Posadzego Ignacego (Księdza Ignacego Posadzego)
ul. Postawska
ul. Poświata
ul. Potockiej
ul. Potockiej Klaudyny
ul. Potworowskiego
ul. Potworowskiego Gustawa
ul. Powidzka
ul. Powojowa
ul. Powstań Narodowych Os.
ul. Powstańców Warszawy Os.
ul. Powstańców Wielkopolskich
ul. Powstańcza
ul. Pozdawnicka
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Poznańskie Sady
ul. Połabska
ul. Połaniecka
ul. Połczyńska
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Półwiejska
ul. Prądnicka
ul. Prądzyńskiego
ul. Prądzyńskiego Ignacego
ul. Prauzińskiego Leona
ul. Promienista
ul. Promyk
ul. Proroka Leszka
ul. Prośnicka
ul. Prowansalska
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Prusimska
ul. Pruszkowska
ul. Prużańska
ul. Prząśniczki
ul. Przasnyska
ul. Przedborska
ul. Przedpole
ul. Przelot
ul. Przemyska
ul. Przemysława Os.
ul. Przemysłowa
ul. Przepadek
ul. Przepiórcza
ul. Przeskok
ul. Przesmyk
ul. Prześwit
ul. Przełajowa
ul. Przełęcz
ul. Przełom
ul. Przy Dolinie
ul. Przybrodzka
ul. Przybylskiego
ul. Przybylskiego Józefa
ul. Przybyszewskiego
ul. Przybyszewskiego Stanisława
ul. Przygraniczna
ul. Przyjaźni Os.
ul. Przylaszczkowa
ul. Przystań
ul. Przytoczna
ul. Przyłuskiego
ul. Przyłuskiego Leona
ul. Pskowska
ul. Pstrowskiego
ul. Pstrowskiego Wincentego
ul. Pszczelna
ul. Pszczyńska
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Ptaszkowska
ul. Pucka
ul. Pusta
ul. Puszkina
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pużaka
ul. Pużaka Kazimierza
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego Kazimierza
ul. Puławska
ul. Pułtuska
ul. Pyrzyczańska
ul. Płocka
ul. Płomienna
ul. Płowiecka

Q

ul. Quadro Jana Baptysty

R

rynek Stary Rynek
rondo Kaponiera
rondo Solidarności
ul. Rabczańska
ul. Raciborska
ul. Racjonalizatorów
ul. Raczyńskiego
ul. Raczyńskiego Edwarda
ul. Racławicka
ul. Radojewo
ul. Radomska
ul. Radosna
ul. Radowita
ul. Radyńska
ul. Radziejowska
ul. Radziwoja
ul. Radłowa
ul. Raka
ul. Rakietowa
ul. Rakoniewicka
ul. Rakowicza
ul. Rakowicza Jana
ul. Rapackiego
ul. Rapackiego Wincentego
ul. Raszkowska
ul. Raszyńska
ul. Rataja
ul. Rataja Macieja
ul. Ratajczaka
ul. Ratajczaka Franciszka
ul. Rataje
ul. Rataje Dworzec Autobusowy
ul. Rataje Rondo
Pl. Ratajskiego
pl. Ratajskiego Cyryla
ul. Ratuszowa
ul. Rawicka
ul. Rawicz-Mysłowskiego Mieczysława
ul. Rdestowa
ul. Reczeńska
Pl. Reformatorów
ul. Regatowa
ul. Reglowa
ul. Reja
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejewskiego
ul. Rejewskiego Mariana
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reknicka
ul. Rekreacyjna
ul. Rembertowska
al. Republik
ul. Retmańska
ul. Rewalska
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rezedowa
ul. Robocza
ul. Rodawska
ul. Rodziewiczówny
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rodzynkowa
ul. Rogalińskiego
ul. Rogalińskiego Józefa
ul. Rogowska
ul. Rogozińska
ul. Rokietnicka
ul. Rokity
ul. Rolna
ul. Romana Maya
ul. Roosevelta
ul. Roosevelta Franklina
ul. Ropczycka
ul. Roślinna
ul. Rosnowska
ul. Równa
ul. Różana
ul. Różany Targ
ul. Rozewska
ul. Rożka
ul. Rożka Marcina
ul. Rozmarynowa
ul. Roztocka
ul. Rozwadowska
ul. Różyckiego
ul. Różyckiego Jerzego
ul. Różyckiego Stefana
ul. Różyczkowa
ul. Rubież
ul. Rubinowa
ul. Ruczajowa
ul. Rudnickiego
ul. Rudnickiego Mikołaja
ul. Rudnicze
ul. Rudzka
ul. Rugego
ul. Rugego Tadeusza
ul. Rugijska
ul. Rumcajsa
ul. Rumiankowa
ul. Rumuńska
ul. Rungego Stanisława
ul. Rusa Os.
ul. Ruska
ul. Ryb
ul. Rybaki
ul. Rybnicka
ul. Rybojadzka
ul. Rycerska
ul. Rydzyńska
ul. Rylejewa Kondratija
ul. Rylla Franciszka
ul. Rymanowska
ul. Rymarkiewicza
ul. Rymarkiewicza Jana
ul. Rymera
ul. Rymera Józefa
ul. Rynarzewska
ul. Rynek Jeżycki
ul. Rynek Śródecki
ul. Rynek Wildecki
ul. Rynek Wschodni
ul. Rynek Łazarski
ul. Rynkowa
ul. Rypińska
ul. Rysia
ul. Rzeczna
ul. Rzeczypospolitej Os.
ul. Rzepeckiej
ul. Rzepeckiej Heleny
ul. Rzepińska
ul. Rzeszowska
ul. Rzewieniowa
ul. Rzewuskiego Wacława

S

skwer Egera Rabina Akivy
skwer Zakrzewskiego Zielone Ogródki im. Zbigniewa
skwer Łukasiewicza Ignacego
ul. Sabiny
ul. Sadnicka
ul. Sadowa
ul. Safony
ul. Salicka
ul. Samotna
ul. Sanatoryjna
ul. Sandomierska
ul. Sanocka
ul. Santocka
ul. Saperska
ul. Sarbinowska
ul. Sarmacka
ul. Sarnia
ul. Sasankowa
ul. Sąsiedzka
ul. Sczanieckiej
ul. Sczanieckiej Emilii
ul. Sędziwoja
ul. Selizarowska
ul. Sempołowskiej
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Senatorska
ul. Seneki
ul. Sępia
ul. Sępoleńska
ul. Serafitek
ul. Serbska
ul. Serdeczna
ul. Sianowska
ul. Siedmiogrodzka
ul. Sielawy
ul. Sielska
ul. Siemiradzkiego
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sieradzka
ul. Sierakowska
ul. Sieroca
ul. Sierotki Marysi
ul. Sierpowa
ul. Siewierska
ul. Siewna
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego Władysława
ul. Silniki
ul. Sióstr Misjonarek
ul. Skalna
ul. Skarbka
ul. Skarbka Fryderyka
ul. Skargi
ul. Skargi Piotra
ul. Skarszewska
ul. Skarżyńskiego Stanisława
ul. Skawińska
ul. Skałkowskiego
ul. Skałkowskiego Adama
ul. Skibowa
ul. Skoczowska
ul. Skorpiona
ul. Skórzewska
ul. Skośna
ul. Skotarska
ul. Skrajna
ul. Skromna
ul. Skryta
ul. Skrzetuskiego
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Skrzydlata
ul. Skrzypowa
ul. Skwierzyńska
ul. Składowa
Pl. Skłodowskiej-Curie
Pl. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Smardzewska
ul. Smoka Wawelskiego
ul. Smoleńska
ul. Smolna
ul. Smoluchowskiego
ul. Smoluchowskiego Mariana
ul. Smołdzinowska
ul. Snopowa
ul. Sobieskiego Jana III Os.
ul. Sobiesława
ul. Sobolowa
ul. Sobotecka
ul. Sochaczewska
ul. Sofoklesa
ul. Sokolnickiej
ul. Sokolnickiej Zofii
ul. Sokoła
ul. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego Jana
ul. Solecka
Al. Solidarności
ul. Solna
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sopocka
ul. Soroki
ul. Sośnicka
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sowice
ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego Józefa
ul. Sołtysia
ul. Spacerowa
ul. Spadochronowa
ul. Spadzista
ul. Spichrzowa
Pl. Spiski
ul. Spokojna
ul. Sporna
ul. Sportowa
ul. Spławie
ul. Srebrna
ul. Stablewskiego
ul. Stablewskiego Floriana
ul. Staffa
ul. Staffa Leopolda
ul. Stalowa
ul. Stara Cegielnia
ul. Stare Żegrze Os.
ul. Starkowska
ul. Starogardzka
ul. Starowiejska
ul. Starołęcka
ul. Startowa
ul. Stary Rynek
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Staszowska
ul. Stawna
pl. Stawny
ul. Stefana Batorego Os.
ul. Stefańskiego
ul. Stefańskiego Walentego
ul. Sterowa
ul. Stęszewska
ul. Stewnicka
ul. Stobnicka
ul. Stobrawska
ul. Stoińskiego Stefana
ul. Stokrotkowa
ul. Stolarska
ul. Storczykowa
ul. Strażewicza Wacława
ul. Straży Ludowej
ul. Stróżyńskiego
ul. Stróżyńskiego Franciszka
ul. Strugarka
ul. Strugarka Stanisława
ul. Strusia
ul. Strusia Józefa
ul. Strykowska
ul. Strzałkowska
ul. Strzałkowskiego
ul. Strzałkowskiego Romka
ul. Strzałowa
ul. Strzecha
ul. Strzegomska
ul. Strzelca
ul. Strzelecka
ul. Strzeleckiego Pawła Edmunda
ul. Strzelińska
ul. Strzeszyńska
ul. Strzyżowska
ul. Studzienna
ul. Styczyńskiego
ul. Styczyńskiego Wincentego
ul. Sucha
ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego Henryka
ul. Sucholeska
ul. Sulechowska
ul. Suliszewska
ul. Sulmierzycka
ul. Suszki
ul. Suszki Jerzego
ul. Suwalska
ul. Sułkowicka
ul. Sułowska
ul. Swantibora
ul. Swarożyca
ul. Swarzędzka
ul. Swinarskiego Artura Marii
ul. Swoboda
ul. Swojska
ul. Sycowska
ul. Sycylijska
ul. Synów Pułku
ul. Sypniewo
ul. Syrenia
ul. Syrokomli
ul. Syrokomli Władysława
ul. Sytkowska
ul. Szadecka
ul. Szafirowa
ul. Szaflarska
ul. Szafran
ul. Szafran Heleny
ul. Szamarzewskiego
ul. Szamarzewskiego Augustyna
ul. Szamocińska
ul. Szamotulska
ul. Szarotkowa
ul. Szarych Szeregów
ul. Szałasa Kazimierza
ul. Szałwiowa
ul. Szczawiowa
ul. Szczawnicka
ul. Szczecińska
ul. Szczepankowo
ul. Szczepanowskiego
ul. Szczepanowskiego Stanisława
ul. Szczęsna
ul. Szczurkiewiczów
ul. Szczurkiewiczów Nuny i Bolesława
ul. Szczytnicka
ul. Szeherezady
ul. Szelągowska
ul. Szelburg-Zarębiny Ewy
ul. Szeligowskiego Tadeusza
ul. Szenwalda
ul. Szenwalda Lucjana
ul. Szewska
ul. Szklarniowa
ul. Szkolna
ul. Szkunerowa
ul. Szkutnicza
ul. Szlachecka
ul. Szmaragdowa
ul. Szolca-Rogozińskiego Stefana
ul. Szpaków
ul. Szpitalna
ul. Szpotańskiego Janusza
ul. Szreniawska
ul. Szronowa
ul. Sztaudyngera Jana Izydora
ul. Sztormowa
ul. Szubińska
ul. Szwajcarska
ul. Szwedzka
ul. Szweykowskiego Zygmunta
ul. Szybowcowa
ul. Szydłowiecka
ul. Szydłowska
ul. Szylinga
ul. Szylinga Arnolda
ul. Szyllinga
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Szymańskiego
ul. Szymańskiego Romana
ul. Szymborska
ul. Szyperska
ul. Sławińska
ul. Sławomira
ul. Sławskiego
ul. Sławskiego Rogera
ul. Słodyńska
ul. Słomiana
ul. Słoneczna
ul. Słonecznikowa
ul. Słonimska
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słowicza
ul. Słubicka
ul. Słupecka
ul. Słupska

Ś

ul. Ściegiennego
ul. Ściegiennego Piotra
ul. Ścinawska
ul. Śląska
ul. Ślazowa
ul. Ślężańska
ul. Śliska
ul. Śliwkowa
ul. Ślusarska
ul. Śmiełowska
ul. Śmigi
ul. Śmigielska
ul. Śniadeckich
ul. Śniegockiego
ul. Śniegockiego Henryka
ul. Śnieżna
ul. Śpiewaków
ul. Średnia
ul. Średzka
ul. Śremska
ul. Śródecki Rynek
ul. Śródka
ul. św. Antoniego
ul. św. Czesława
ul. św. Floriana
ul. św. Jerzego
ul. św. Kingi
ul. św. Leonarda
ul. św. Marcin
ul. św. Marii
ul. Św. Marii Magdaleny
ul. św. Michała
ul. św. Rocha
ul. św. Szczepana
ul. Św. Trójcy
ul. św. Wawrzyńca
ul. św. Wincentego
ul. św. Wojciech
ul. Świątniczki
ul. Światopełka
Pl. Światowida
ul. Świdnicka
ul. Świebodzińska
ul. Święciańska
ul. Święcickiego
ul. Święcickiego Heliodora
ul. Świecka
ul. Świeradowska
ul. Świerkowa
ul. Świerzawska
ul. Świętego Antoniego
ul. Świętego Czesława
ul. Świętego Floriana
ul. Świętego Jacka
ul. Świętego Jerzego
ul. Świętego Leonarda
ul. Świętego Michała
ul. Świętego Rocha
ul. Świętego Stanisława
ul. Świętego Szczepana
ul. Świętego Wawrzyńca
ul. Świętego Wincentego
ul. Świętego Wojciecha Wzg.
ul. Świętej Kingi
ul. Świętej Marii Magdaleny
ul. Świętej Trójcy
ul. Świetlana
ul. Świętochny
ul. Świętogórska
ul. Świętojańska
ul. Świętosławska
ul. Świętowidzka
ul. Święty Marcin
ul. Święty Wojciech
ul. Świt

T

ul. Taborowa
ul. Taczaka
ul. Taczaka Stanisława
ul. Taczanowskiego
ul. Taczanowskiego Edmunda
ul. Tańskiego
ul. Tańskiego Czesława
ul. Tarczowa
ul. Tarninowa
ul. Tarnobrzeska
ul. Tarnowska
ul. Tatarakowa
ul. Tatrzańska
ul. Taylora Edwarda
ul. Tczewska
ul. Tęczowa
ul. Templińska
ul. Teokryta
ul. Terespolska
ul. Ternicka
ul. Tokarska
ul. Tokarzewskiego
ul. Tokarzewskiego Michała
ul. Tomaszewskiego
ul. Tomaszewskiego Adama
ul. Tomaszowska
ul. Tomickiego
ul. Tomickiego Piotra
ul. Topazowa
ul. Topolowa
ul. Torfowa
ul. Toropiecka
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Toskańska
ul. Towarowa
ul. Tołstoja Lwa
ul. Trąmpczyńskiego
ul. Trąmpczyńskiego Wojciecha
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Trębacka
ul. Treblińska
ul. Troczyńskiego
ul. Troczyńskiego Konstantego
ul. Trójpole
ul. Truskawiecka
ul. Truskawkowa
ul. Trybunalska
ul. Trzcianecka
ul. Trzebawska
ul. Trzebiatowska
ul. Trzebińska
ul. Trzemeszeńska
ul. Tucholska
ul. Tulipanowa
ul. Turgieniewa Iwana
ul. Turkusowa
ul. Turniowa
ul. Turystyczna
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Tułodzieckiej
ul. Tułodzieckiej Anieli
ul. Twardogórska
ul. Twardowskiego (Pana Twardowskiego)
ul. Twardowskiego Jana
ul. Tyca
ul. Tyca Teodora
ul. Tyczyńska
ul. Tylicka
ul. Tylne Chwaliszewo
ul. Tymiankowa
ul. Tymienieckiego
ul. Tymienieckiego Kazimierza
ul. Tyniecka
ul. Tyrwacka
ul. Tysiąclecia Os.
ul. Tyska

U

ul. Ugory
ul. Umińskiego
ul. Umińskiego Jana
ul. Umultowska
ul. Unii Lubelskiej
ul. Unisława
ul. Uprawna
ul. Uradzka
ul. Urbanowska
ul. Urocza
ul. Urodzajna
ul. Urwista
ul. Ustronna
ul. Ustrońska
ul. Ustrzycka
ul. Uświacka
ul. Uzdrowiskowa
ul. Uznamska
ul. Ułańska
ul. Ułaszyna
ul. Ułaszyna Henryka

V

ul. Vetulaniego
ul. Vetulaniego Tadeusza
ul. Vrtela-Wierczyńskiego Stefana

W

ul. Wachowiaka
ul. Wachowiaka Stanisława
ul. Wadowicka
ul. Wagi
ul. Wagrowska
ul. Wandy
ul. Wańkowicza
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Warecka
ul. Warmińska
ul. Warowna
ul. Warpińska
ul. Warpnowska
ul. Warszawska
Pl. Waryńskiego
Pl. Waryńskiego Ludwika
ul. Warzywna
ul. Wąska
ul. Wawerska
ul. Wawrzyniaka
ul. Wawrzyniaka Piotra
ul. Wałbrzyska
ul. Wałecka
ul. Wczasowa
ul. Węglowa
ul. Węgorka Władysława
ul. Węgorzewska
ul. Wejherowska
ul. Wenecjańska
ul. Wenedów
ul. Wergiliusza
ul. Wesoła
ul. Wiankowa
ul. Wiatraczna
ul. Wiązowa
ul. Wicherkiewicz
ul. Wicherkiewicz Marii
ul. Wichrowa
ul. Wichrowe Wzgórze Os.
ul. Widawska
ul. Widna
ul. Widłakowa
ul. Wiece
ul. Wiechowicza
ul. Wiechowicza Stanisława
ul. Wieczorynki
ul. Wiedeńska
ul. Wiejska
ul. Wielichowska
ul. Wielka
ul. Wielkopolska
pl. Wielkopolski
ul. Wielkołucka
ul. Wieluńska
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wieprawska
ul. Wierchowa
ul. Wieruszowska
ul. Wierzbięcice
ul. Wierzbowa
ul. Wierzejewskiego Ireneusza
ul. Wiesiołkowa
ul. Wiesławy
ul. Wietrzna
ul. Wietrzykowskich
ul. Wiewiórcza
ul. Wieżowa
ul. Więzowska
ul. Wigury
ul. Wigury Stanisława
ul. Wiklinowa
ul. Wilanowska
ul. Wilcza
ul. Wilczak
ul. Wildecki Rynek
ul. Wileńska
ul. Wilkanowicza
ul. Wilkanowicza Romana
ul. Wilkońskich
ul. Wilków Morskich
ul. Willowa
ul. Winiarska
ul. Winiarskiego
ul. Winiarskiego Bohdana
ul. Winiary Os.
ul. Winklera
ul. Winklera Błażeja
ul. Winna
ul. Winogrady
ul. Winogronowa
ul. Wiosenna
ul. Wioślarska
pl. Wiosny Ludów
ul. Wirska
ul. Wiślana
ul. Wiślicka
ul. Wiśniowa
ul. Wisłocka
ul. Witaszka
ul. Witaszka Franciszka
ul. Witebska
ul. Witkowska
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Witosława
ul. Wituchowska
ul. Wodna
ul. Wodnika
ul. Wojciech Święty
ul. Wojciechowskiego
ul. Wojciechowskiego Zygmunta
ul. Wojkiewicza Jana
ul. Wojkowskich
ul. Wojkowskich Julii i Antoniego
ul. Wojnowicka
ul. Wojska Polskiego
ul. Wojskowa
ul. Wójtowska
ul. Wolbromska
ul. Wolińska
ul. Wolnica
pl. Wolności
ul. Wolska
ul. Wolsztyńska
ul. Wonna
ul. Worcella Stanisława
ul. Woźna
ul. Woźnicka
ul. Wołczyńska
ul. Wołkowa Władysława
ul. Wołkowyska
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wołowska
ul. Wołyńska
ul. Wrocławska
ul. Wronczyńska
ul. Wroniecka
ul. Wrońskiego
ul. Wrońskiego Józefa
ul. Wrotyczowa
ul. Wrzesińska
ul. Wrzoska Adama
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wschowska
ul. Wspólna
ul. Wszystkich Świętych
ul. Wujka
ul. Wujka Jakuba (Księdza Jakuba Wujka)
ul. Wybickiego
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wybieg
ul. Wygon
ul. Wykopy
ul. Wypoczynkowa
ul. Wyrzyska
ul. Wysockiego Piotra
ul. Wysoka
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszeborska
ul. Wyszomierska
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego Stefana (Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wyzwolenia
ul. Wyżyny
ul. Wyłom
ul. Wzgórze Św. Wojciecha
ul. Wzlotowa
ul. Włada
ul. Włada Franciszka
ul. Władymira
ul. Władysława Jagiełły Os.
ul. Władysława Łokietka Os.
ul. Włodarska
ul. Włodkowica
ul. Włodkowica Pawła
ul. Włościańska
ul. Włoszakowicka

Z

ul. Za Bramką
ul. Za Cybiną
ul. Za Cytadelą
ul. Za Groblą
ul. Ząbkowicka
ul. Zabrzańska
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagajnikowa
ul. Zagonowa
ul. Zagórze
ul. Zagórzycka
ul. Zagrodnicza
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Jana Onufrego
ul. Zajęcza
ul. Zakątek
ul. Zakopiańska
ul. Zakręt
ul. Zakrzewskiego
ul. Zakrzewskiego Ksawerego
ul. Zaleskiego Zygmunta
ul. Zambrowska
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamiejska
ul. Zamknięta
ul. Zamkowa
ul. Zamojska
ul. Zamoyskiego Władysława (Admirała Władysława Zamoyskiego)
ul. Zamysłowska
ul. Zana
ul. Zana Tomasza
ul. Zaniemyska
ul. Zawady
ul. Zawiertowska
ul. Zawilcowa
ul. Załęże
ul. Zbąszyńska
Pl. Zbawiciela
ul. Zbożowa
ul. Zbyszka
ul. Zbyłowita
ul. Zdobywców Monte
ul. Zdobywców Monte Cassino
ul. Zdrojowa
ul. Zdunowska
ul. Zdzisławy
ul. Zemborzycka
ul. Zeylanda
ul. Zeylanda Janusza
ul. Zgoda
ul. Zgody
ul. Zgorzelecka
ul. Ziarnista
ul. Ziębicka
ul. Zieleńska
ul. Zielewicza Ignacego
ul. Zieliniec
ul. Zielona
ul. Ziemowita
ul. Zimowa
ul. Zjazd
ul. Zmartwychwstańców
ul. Znanieckiego
ul. Znanieckiego Floriana
ul. Zodiakowa
ul. Zorza
ul. Zołotowa
ul. Zołotowa Pawła
ul. Związku Walki
ul. Związku Walki Zbrojnej
ul. Zwierzyniecka
ul. Zwrotnicza
ul. Zwycięstwa Os.
ul. Zygalskiego
ul. Zygalskiego Henryka
ul. Zygmunta Starego Os.
ul. Złocieniecka
ul. Złota
ul. Złotej Kaczki
ul. Złotowska

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żabia
ul. Żagańska
ul. Żaglowa
ul. Żarnowiecka
ul. Żbikowa
ul. Żegiestowska
ul. Żeglarska
ul. Żegockiego
ul. Żegockiego Krzysztofa
ul. Żegrze
ul. Żelazna
ul. Żerkowska
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żlebowa
ul. Żmigrodzka
ul. Żmudzka
ul. Żniniewiczów
ul. Żniniewiczów Janiny i Jana
ul. Żnińska
ul. Żniwna
ul. Żonkilowa
ul. Żorska
ul. Żołnierzy Lenino
ul. Żołnierzy Narwiku
ul. Żukowska
ul. Żupańskiego
ul. Żupańskiego Jana
ul. Żurawia
ul. Żurawinowa
ul. Żuromińska
ul. Żuławska
ul. Żwirki Franciszka
ul. Żwirowa
ul. Żydowska
ul. Żymierskiego Józefa
ul. Żytnia
ul. Żywiecka
ul. Żywocicka
ul. Żywokostowa

Kody pocztowe, Poznań (wyświetlono 50/1216)


Ocena internautów miejscowości Poznań
Średnia ocena: 3.3
liczba ocen: 2

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Poznań, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Poznań

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 17:02:16

Szybka zmiana regionu Polski