Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Zielona Góra


Informacje o Zielona Góra:

Ilość ulic: 679

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 51.939720

Współrzedne geograficzne E: 15.505000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 68

Liczba ludności: 118200

Gęstość ludności: 2 014 os./km²

Powierzchnia: 58 km²

Wysokośc npm: 151

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0988313

TERC: 0862011

Tablice rejestracyjne: FZ

Herb Zielona Góra:

Herb Zielona Góra

Flaga Zielona Góra:

Flaga Zielona Góra

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Zielona Góra

 • Dzielnica: Chynów

 • Dzielnica: Jędrzychów

 • Dzielnica: Raculka

Zielona Góra

Zielona Góra (łac. Thalloris, Prasia Elysiorum, Viridis mons, niem. Grünberg in Schlesien, czes. Zelená Hora) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, siedziba organów samorządu województwa, Zarządu Województwa Lubuskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz jednostek im podporządkowanych, biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, starosty powiatu zielonogórskiego oraz władz gminy wiejskiej Zielona Góra. Razem z Sulechowem i Nową Solą tworzy tzw. Lubuskie Trójmiasto.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 117 699 mieszkańców.

Do lat 90. XX wieku odbywały się tu: międzynarodowy festiwal muzyczny (Festiwal Piosenki Radzieckiej, reaktywowany od 2008 jako Festiwal Piosenki Rosyjskiej) oraz Biennale Sztuki Nowej. W pobliżu miasta znajduje się port rzeczny oraz lotniczy.

Położenie

Zielona Góra jest położona w zachodniej Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Geograficznie znajduje się terenie podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. Od północnego zachodu miasto graniczy z Niecką Płotowską, a od północnego wschodu z Niecką Chynowską.

Miejscowość historycznie oraz kulturowo jest częścią Dolnego Śląska (leżąc na jego północnym skraju). W latach 1950-1998 miasto było stolicą województwa zielonogórskiego.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 58,34 km².

Według danych z 2002 roku, obszar Zielonej Góry wynosi 5832 ha, w tym 2686 ha zajmują lasy. Niezalesiony obszar miasta jest niemal w całości zabudowany. Obecnie miasto rozrasta się poza granice administracyjne, intensywna zabudowa wielorodzinna dociera do Przylepu i Łężycy. Miasto stara się o powiększenie granic miasta i włączenie części gminy Zielona Góra.

Historia miasta

Początki miasta

Założona jako miasto przez przybyszów z zachodniej części Europy – głównie Flandrii i Niemiec, którzy jednak najprawdopodobniej nazwali miasto tak, jak nazywała się istniejąca już tu (obecna ulica Podgórna, u podnóża wzgórza Winnego/Ceglanego/Zielonego) polska wioska: Zielona Góra. Osada ta leżała nad wartkim wówczas i wydajnym strumieniem Złota Łącza, który przez następne stulecia był źródłem wody i energii dla mieszkańców i funkcjonującego tu przemysłu. Zielona Góra prawa miejskie otrzymała w 1323 (aczkolwiek kroniki mówią jedynie, iż otrzymała prawa miejskie zaraz po Kożuchowie, leżącym w obecnym powiecie nowosolskim). Pierwszą znaną mapą, na której pojawiła się nazwa Grunberg jest mapa Śląska autorstwa Martina Helwiga z 1561.

Do roku 1945

Miasto przez niemal całą swoją historię związane było z Dolnym Śląskiem, a konkretniej Księstwem Głogowskim. Od XIII wieku powoli zaczyna się proces depolonizacji. Wraz z całym Dolnym Śląskiem przechodzi w ręce najpierw czeskie, a potem niemieckie. Co ważne: Zielona Góra nigdy nie wchodziła w skład historycznej krainy ziemi lubuskiej ze stolicą w obecnie niemieckim Lebus (Lubusz).

Gród posiadał fortyfikacje i zamek (najprawdopodobniej jednak drewniany, stąd nie pozostał po nim żaden ślad, wskazówką jest m.in. stara nazwa ulicy Zamkowej nieopodal centrum miasta) – przedstawiał on jednak nikłą wartość strategiczną i najprawdopodobniej z rozkazu wizytującego te ziemie Jana Luksemburczyka został zburzony.

W XVI i XVII wieku Zielona Góra była silnym ośrodkiem ruchu kalwińskiego. Z miasta wywodzili się teolog Abraham Scultetus i matematyk Bartłomiej Pitiscus.

Przed II wojną światową Zielona Góra liczyła 26,1 tys. mieszkańców. Była dużym ośrodkiem przemysłowym oraz znacznym węzłem kolejowym.

Ślady słowiańskie

Z przekazów z XVII i XVIII wieku wiadomo, że ludność okoliczna ciągle jeszcze nosiła polsko brzmiące imiona i nazwiska, ale tylko jej część władała mową przodków.

Okres powojenny

Zielona Góra wyszła praktycznie nie zniszczona w trakcie II wojny światowej (do nacierającej Armii Czerwonej wyszedł ówczesny proboszcz, ks. Georg Gottwald i poinformował, że miasto nie zamierza się bronić). Po wojnie przeszła pod administrację polską stając się początkowo częścią województwa poznańskiego. Dotychczasowych mieszkańców miasta wysiedlono do Niemiec – Zielona Góra zasiedlana była jeszcze do końca lat 70. XX wieku, głównie przez repatriantów z Kresów Wschodnich oraz przybyszów z pobliskiej Wielkopolski. W 1950 roku władze zadecydowały o utworzeniu w Zielonej Górze stolicy nowego województwa.

Od tego momentu zaczyna się okres szybkiej kariery miasta, które wyrasta na ważny ośrodek kulturalny, turystyczny, uniwersytecki i przemysłowy. Liczba mieszkańców wzrosła 5-krotnie. Na początku lat 60. XX wieku założono Wyższą Szkołę Inżynierską, która następnie przemianowana została na Politechnikę Zielonogórską. Wkrótce na bazie Studium Nauczycielskiego powstaje Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W 2001 politechnika i WSP połączyły się, tworząc Uniwersytet Zielonogórski. Od 1965 do 1989 w Zielonej Górze odbywał się Festiwal Piosenki Radzieckiej. W 1998 miasto stało się siedzibą władz samorządowych utworzonego wówczas woj. lubuskiego.

30 maja 1960 miały miejsce pierwsze po wojnie na tak dużą skalę masowe protesty przeciwko władzy komunistycznej. Uczestniczyło w nich 5 tys. zielonogórzan. Był to sprzeciw mieszkańców wobec nakazu konfiskaty domu katolickiego. Protesty te nazwano wydarzeniami zielonogórskimi.

Patron miasta

Patronem Zielonej Góry jest św. Urban I, Papież i męczennik, który w tradycji chrześcijańskiej uznawany jest za patrona winiarzy, ogrodników, winnej latorośli oraz dobrych urodzajów. 24 listopada 2009 roku Rada Miasta przyjęła oświadczenie woli w którym wyraziła chęć przyjęcia św. Urbana I patronem Zielonej Góry zwracając się z prośbą do władz kościelnych – ks. bpa Stefana Regmunta – o uznanie przez Stolicę Apostolską św. Urbana I Patronem Miasta Zielona Góra. Wybór ten został potwierdzony uchwałą Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2010 roku. Wcześniej, bo 22 czerwca 2010 roku watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, którym zatwierdziła św. Urbana I Patronem Zielonej Góry. Uroczyste przyjęcie patronatu odbyło się na specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta w niedzielę 5 września 2010 roku. Tego samego dnia na Starym Rynku podczas obchodów Dni Zielonej Góry - Winobrania nastąpiło publiczne ogłoszenie patronatu św. Urbana I nad Zieloną Górą.

Architektura

Zabytki

Zielona Góra jest miastem zabytkowym, z racji niewielkich zniszczeń wojennych pozostała tutaj cała przedwojenna zabudowa miejska. Szczególne walory estetyczne posiada Stare Miasto oraz przedwojenne wille wzdłuż alei Niepodległości, reprezentacyjnego pasażu miasta. Znajduje się tu też wiele budynków o unikalnej architekturze berlińskich architektów, jak np. teatr zaprojektowany przez Oskara Kaufmanna. Oprócz pięknych niewielkich kamienic w najstarszej części miasta, jest tu też wiele budynków postindustrialnych dostosowanych do nowych funkcji, np. lofty w okolicach ulicy Fabrycznej czy część budynków Fabryki Wełny zaadaptowane na centrum handlowe. Centrum miasta jest obecnie rewitalizowane.

 • Konkatedra pw. św. Jadwigi jest najstarszym zabytkiem architektonicznym w mieście. Kościół halowy datowany na 2. połowę XII wieku.
 • Kościół pw. Najświętszej Marii Panny, zwany kaplicą na winnicy. Zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku w dowód wdzięczności przez ocalałych Zielonej Góry od panującej w 1314 roku zarazy.
 • Ratusz i Stary Rynek – rynek stanowi centralny punkt miasta od XIV wieku do dziś. Był przez stulecia głównym placem handlowym, przez który przebiegał też główny trakt komunikacyjny. Ratusz, w swej głównej części z wieżą powstał w XV wieku, co pokazuje odsłonięta spod tynku wnęka po fasadzie. Ciekawostką jest fakt, iż ratuszowa wieża w wyniku błędów konstrukcyjnych została lekko pochylona od pionu.
 • Wieża Łaziebna jest pozostałością po średniowiecznym systemie obwarowań miejskich. Jej nazwa wzięła się od położonej w pobliżu łaźni miejskiej. Bywa również nazywana – Wieżą Głodową w wyniku zburzenia oryginalnej Wieży Głodowej, która stała kilkadziesiąt metrów dalej W czasach średniowiecznych wieża służyła jako więzienie.
 • Kościół pw. MB Częstochowskiej – zbudowany w XVIII wieku jako zbór ewangelicki. Wieżę dostawiono kilkanaście lat później. Znajdują się w nim m.in. barokowy ołtarz główny, kamienna rokokowa chrzcielnica oraz szereg rzeźbionych płyt epitafijnych.
 • Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela – zbudowany 1915-1917 dla parafii ewangelicko – augsburskiej. W 1946 przejęty przez katolików. Z racji znakomitej akustyki w świątyni odbywają się koncerty. W 1926 roku wykonano tu słynne wówczas oratorium "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego z udziałem kompozytora.
 • Gmach teatru – modernistyczny gmach Teatru Lubuskiego (dawniej: Teatru Operowego – Hali Miejskiej) znajduje się przy al. Niepodległości, w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Kupiecką. Powstał w 1931 roku według projektu Oskara Kaufmanna, był obiektem wielofunkcyjnym, przystosowanym do wystawiania dzieł zarówno dramatycznych, muzycznych, baletowych, filmów, a przede wszystkim oper. Dziś mieści się tu Teatr Lubuski.
 • Park Winny i Palmiarnia – Palmiarnia powstała w 1961 roku dostawiona do domku winiarskiego. Mieści się w niej restauracja z salami konsumpcyjnymi pośród tropikalnej roślinności. W otoczeniu Palmiarni znajduje się odtworzona winnica, nawiązująca do dawnych rozległych plantacji, pokrywających wszystkie stoki podmiejskie.
 • Kolej szprotawska ("Kleinbahn Grünberg–Sprottau") – niepaństwowa linia kolejowa wytyczona pomiędzy dwoma przemysłowymi miastami Dolnego Śląska: Zieloną Górą i Szprotawą. Od II poł. lat 40 XX w. nie funkcjonuje, w większości rozebrana.

Zieleń miejska

 • Park Piastowski – jeden z największych parków w Zielonej Górze; występują w nim liczne pomniki przyrody, a bliski kontakt z lasem powoduje, że jest zamieszkiwany przez wiewiórki.
 • Park Świętej Trójcy – teren byłego cmentarza niemieckiego; znajduje się w centrum miasta, wśród wielu współczesnych bloków mieszkalnych;
 • Park Tysiąclecia – teren byłego cmentarza niemieckiego z pozostałością po dawnym krematorium oraz nielicznymi pomnikami; wydzielony plac zabaw oraz skate park.
 • Park Winny – położony na wzgórzu park z rosnącą w nim winną latoroślą; na jego terenie znajduje się wiele pomników oraz Palmiarnia Zielonogórska – jeden z symboli miasta.
 • Park Sowińskiego – położony w centralnej części Zielonej Góry; znajdują się w nim liczne pomniki przyrody oraz kapliczka.
 • Park Dunikowskiego – leśny park na przedłużeniu ulicy Dunikowskiego, stanowi łącznik pomiędzy osiedlami Przyjaźni i Malarzy, a Cegielnią. Urozmaicona rzeźba terenu i bogactwo drzew tworzą wyjątkową bazę spacerową z trasami dla pieszych i rowerów. Przed 1945 rokiem otoczony winnicami.
 • Park Gierymskich – areał leśny otoczony ze wszystkich stron zabudową, położony na wzgórzu. Łączy osiedle Przyjaźni z sąsiadującym Osiedlem Malarzy. Prawdopodobnie dawniej stanowił część parku angielskiego rezydencji położonych przy obecnym domu Pogotowia Opiekuńczego.
 • Park Poetów – przedwojenny teren parkowy, porastający teren po dawnej kopalni gliny przy końcu ul. Wazów. Znajdują się tu trzy stawy: Dziady, Glinianki (oba przy ul. Szafrana) oraz Szmaragdowy (przy. ul. Akademickiej) w pobliżu wąwozu. Al. Poetów jest pozostałością dawnego szlaku spacerowego.

Kultura

Kultura w Zielonej Górze to przede wszystkim Winobranie na początku września – duża impreza plenerowa, podczas której centrum miasta zapełnia się mieszkańcami i turystami. Ponadto w mieście działa filharmonia, teatr i kilka klubów muzycznych bądź kabaretowych. Na widzów czekają 3 kina (w tym jedno multikino) i 5 muzeów. W mieście odbywa się kilka festiwali muzycznych i kulturalnych. m.in. Dni Kultury Żydowskiej, Festiwal Folkloru. Nowe imprezy to m.in. Festiwal Kabaretu, Festiwal Filmowy KinoPozaKinem Filmowa Góra, Festiwal Rock Nocą, Festiwal Jazzowy Róże Jazz Festiwal i Quest Europe. Przy Al. Niepodległości znajduje się od 1965 roku Biuro Wystaw Artystycznych, w którym odbywają się wystawy polskiej sztuki współczesnej, koncerty i przeglądy. W działającym od 1996 roku Klubie Muzycznym "4 Róże dla Lucienne" przez cały rok można uczestniczyć w koncertach bluesowych, jazzowych, rockowych i folkowych. Organizowane też tam są wystawy, pokazy filmowe, przedstawienia teatralne i kabaretowe, slamy poetyckie, biesiady i inne formy działań artystycznych.

Teatry, filharmonia

Pierwszy teatr miejski i operowy w Hali miejskiej otwarto w 1931 roku operą "Madame Butterfly". Autorem projektu budynku był ceniony architekt budynków scenicznych, działający głównie w Berlinie – Oskar Kaufmann, twórca m.in. Volksbühne, Renaissance-Theater. Gmach mieścił wielofunkcyjną scenę, przystosowaną do wystawiania dzieł zarówno dramatycznych, muzycznych, baletowych, a także oper i wyświetlania filmów. Po II wojnie światowej zaniechano wystawiania oper w mieście, natomiast mocno rozwinął się teatr miejski, miasto dorobiło się stałego zespołu (przed wojną teatr działał na zasadzie impresariatu). Po roku 1990 zamknięto scenę lalkową.

W mieście działa ponadto Filharmonia Zielonogórska oraz towarzystwo śpiewacze Cantores Viridimontani, organizujące koncerty muzyki dawnej, m.in. barokowej, w tutejszych kościołach.

 • Amfiteatr im. Anny German
 • Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze posiada 3 sceny:
  • przy ul. Niepodległości (3 sale oraz Scena w Podwórku)
  • przy ul. Fabrycznej (Scena na Strychu)
  • przy ul. Moniuszki (Stara Winiarnia).
 • Filharmonia Zielonogórska
 • Cantores Viridimontani

Muzea i galerie

Miasto posiada kilka muzeów i galerii, rozlokowanych częściowo w centrum miasta oraz w podmiejskich dworach i pałacach.

 • Muzeum Ziemi Lubuskiej na który składają się
  • Muzeum Miasta Zielona Góra
  • Muzeum Dawnych Tortur
  • Muzeum Wina
 • Muzeum Etnograficzne w podzielonogórskiej Ochli
 • Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry
 • Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie pod Zieloną Górą
 • Biuro Wystaw Artystycznych – Biuro Wystaw Artystycznych jest galerią sztuki współczesnej, magazynuje również kolekcję Lubuskiej Zachęty Sztuk Pięknych
 • Muzeum Lalek w Zielonej Górze przy Teatrze Lubuskim.
 • Muzeum Książki Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Inne miejsca to Galeria PWW (ul. Wrocławska), Galeria u Jadźki (ul. Żeromskiego), Galeria ZPAP (Rynek), Salon Sztuki Dawnej (ul . Moniuszki).

Kina

 • Kino Newa – studyjne kino zlokalizowane niedaleko Dworca kolejowego PKP, przy ul. K. Wielkiego 21. Widownia na 215 osób. Kino wyświetla filmy niekomercyjne. Uruchomione w latach sześćdziesiątych XX wieku.
 • Kino Nysa – najstarsze kino Zielonej Góry, uruchomione w 1925 roku, które wyświetla filmy nieprzerwanie do dziś, posiada widownie z balkonem, łącznie na 305 osób. Kino mieści się na starym mieście na przeciw Teatru Lubuskiego przy al. Niepodległości.
 • Cinema City – 9 sal, 1305 miejsc. Kino mieści się w centrum handlowym Focus Park. Otwarte 17 października 2008 roku.

Imprezy cykliczne

Przed laty miasto było gospodarzem międzynarodowego festiwalu piosenki radzieckiej, odbyło się 26 jego edycji. Od 2008 reaktywowano go jako Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Dzisiaj odbywające się imprezy cykliczne to:

 • Międzynarodowe Spotkania Muzyczne "Wschód – Zachód" (marzec-kwiecień)
 • Festiwal im. Anny German "Tańczące Eurydyki" (maj)
 • Festiwal Piosenki Rosyjskiej
 • Ogólnopolski festiwal Pokój i Dobro (zawieszony)
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru (co dwa lata, wrzesień)
 • Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru (co dwa lata, wymiennie z Festiwalem Folkloru, w sierpniu)
 • Lato Muz Wszelakich (lipiec, sierpień)
 • Winobranie (wrzesień)
 • Festiwal Kabaretu (grudzień)
 • Międzynarodowy Festiwal Rockowy "Rock Nocą" (eliminacje trwają od listopada do maja)
 • Festiwal Filmowy KinoPozaKinem Filmowa Góra (lipiec sierpień)
 • Festiwal Jazzowy Róże Jazz Festiwal (lipiec-sierpień)
 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA

Winobranie

Zielona Góra znana jest jako polska stolica wina. Jest to jedyne miasto w Polsce o bogatych tradycjach winiarskich, które dziś żyją w historii i kulturze, a w przeszłości obecne były w gospodarce i krajobrazie przestrzennym.

Pierwsza wzmianka o hodowanych w Winnym Grodzie winogronach pochodzi z 1314 roku. Wiadomo też, że początkowo winną latorośl uprawiali zakonnicy. Dopiero za ich przykładem winnice zaczęli zakładać w swych włościach możnowładcy, a długo po nich zwykli mieszkańcy. I choć przypuszczać należy, ze tradycja obchodów winobrania jest tak długa, jak uprawa winogron, dopiero gdy winnice założyły zielonogórskie rodziny, świętować zaczęto hucznie i barwnie.

Oficjalnym miejskim świętem Winobranie stało się w roku 1852, co urzędowo ogłosił magistrat. Co roku turystów po Zielonej Górze oprowadza bóg wina Bachus wraz ze swoją świtą. Przyjezdni goście mogą napić się miejscowego trunku, posłuchać muzyki, a także udać się na jedno z teatralnych przedstawień w czasie Winobraniowych Spotkań Teatralnych. Ponadto co roku odbywa się Winobraniowy Turniej Żużlowy, zloty motocyklistów oraz bębniarzy. W czasie zielonogórskiego święta do miasta przybywają artyści z całego świata, a także gwiazdy estrady.

Życie studenckie

W Zielonej Górze studiuje 25. tys. studentów. To właśnie w tutejszych klubach studenckich, takich jak Gęba, powstał w latach 90. fenomen kabaretów (Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe). Dziś takie kluby są w większości zamknięte (Karton, Zatem, Highlander). Największą imprezą są organizowane corocznie w maju Bachanalia, ściągające na plenerowe imprezy muzyczne nawet 5 tysięcy osób. Życie studenckie toczy się praktycznie tylko w klubach studenckich (Gęba, U Ojca, Studencka) na terenie kampusów uczelnianych, popularny jest też klub 4 Róże, Kotłownia, Straszny Dwór, Studio. Ongiś ponadto działał aktywny kulturalnie skłot Awaria, zrzeszający tutejszą scenę alternatywną i organizujący liczne koncerty ska, oi i punk.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze jest jedną z dwóch publicznych bibliotek wojewódzkich w woj. lubuskim. Obecną siedzibę placówki oddano do użytku w 1975 roku. Biblioteka posiada wiele filii i oddziałów na terenie miasta. Odbywają się w niej liczne wystawy oraz spotkania autorskie z pisarzami (w ramach tzw. "Czwartków Lubuskich"), a osoby, które ją odwiedziły to m.in. ks. Jan Twardowski, William Wharton, Jonathan Carroll i Tadeusz Różewicz. Biblioteka Wojewódzka ma również swoją oficynę wydawniczą – "Pro Libris". Zarejestrowana w 2003 roku liczba czytelników wyniosła prawie 32 tys. osób. Średnio jeden czytelnik wypożycza 17 książek rocznie.

Zobacz też: Filharmonia Zielonogórska, Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Etnograficzne, Biuro Wystaw Artystycznych, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, Amfiteatr im. Anny German

Środowisko naturalne

Ukształtowanie terenu

Wokół miasta rozciągają się morenowe, glacitektoniczne wzgórza o powierzchni 240 km² w formie Wału Zielonogórskiego. Część pasma tych wzniesień przy granicy miasta nosi miano Wzgórz Piastowskich, ponadto do tych wzniesień zalicza się również Góra Braniborska wraz z wieżą oraz pasmo niższych wzniesień przy ul. Akademickiej we wschodniej części miasta.

Miasto rozlokowane jest na wielu wzgórzach:

 • Góra Braniborska (Hirtenberg – Góra Pasterska), 202 m n.p.m. – jedno z najwyższych wzniesień w mieście. Nazwa Hirtenberg występuje w księgach miejskich z 1722 roku. Na szczycie w latach 1859-1860 wzniesiono wieżę widokową, obecnie mieszczącą uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne.
 • Wzgórze Schillera na zachód od ulicy Wrocławskiej (Schillershöhe – ) 195,5 m n.p.m. Na południowym stoku znajdowała się duża winnica. Wcześniej wzgórze nosiło nazwę Wzgórza Grzybowego (Pilzberg). Po raz pierwszy zostało ono wymienione w aktach miejskich z 1725 roku,
 • przy Alei Słowackiego (Hirschberg) 175,5 m n.p.m. – położone naprzeciwko dawnego cmentarza żydowskiego u zbiegu ulic Wrocławskiej i Chmielnej. Nazwa wzgórza pochodziła od nazwiska właściciela placu rozrywek, który znajdował się w tym miejscu w XIX wieku,
 • Maślane (Butterberg) 175 m n.p.m. – punkt widokowy w lesie na wschód od Osiedla Wazów,
 • Góra Ceglana (Ziegelberg) – położona blisko starej zabudowy miejskiej pomiędzy ulicą Wrocławską, a ulicą Podgórną. Obecnie na jej szczycie znajduje się Palmiarnia dobudowana do wzniesionego w 1818 roku domku winiarza. Nazwa wzgórza pochodzi od cegielni miejskiej, która we wcześniejszych wiekach znajdowała się w tym miejscu. Nazwa Ziegelberg występuje w aktach miejskich z 1619 roku. W XIX wieku całe wzgórze pokryte było winnicami. To właśnie osada założona u stóp Góry Ceglanej zapoczątkowała proces powstawania Zielonej Góry,
 • Przy ulicy Kożuchowskiej (Hohnberg) – w południowej części miasta naprzeciwko browaru. Już w XV wieku wzgórze było pokryte winnicami,
 • Wzgórza Piastowskie – położone w południowo-zachodniej części miasta. Nazwę nadał burmistrz Zielonej Góry Heinrich Gayl dla uczczenia księcia głogowsko–żagańskiego Henryka VIII – jedynego używającego tytułu „księcia Zielonej Góry”. Składają się na nie cztery wzgórza, których wcześniejsze nazwy brzmiały :
  • Augusthöhe – dla upamiętnienia miejskiego przedsiębiorcy Augusta Fostera
  • Blucherberg – 201 m n.p.m.
  • Piastenhöhe
  • Koscheberg – 195 m n.p.m. stromo opadające w kierunku południowym. Wzgórze to pokryte było winnicami, o których najstarsze wzmianki pochodzą z 1797 roku.
 • Jagodowe Wzgórze – jest najwyższym wzniesieniem w granicach Zielonej Góry (210 m n.p.m.).

Klimat

W Zielonej Górze panuje klimat umiarkowany przejściowy, z przewagą wpływów oceanicznych. Średnia temp. lipca wynosi +18,3 °C, a stycznia -1,3 °C. Opady roczne wynoszą ok. 580 mm. W ostatnich latach obserwujemy jednak stałą tendencję do ocieplania się klimatu. Zjawisko to obserwujemy w każdej porze roku (np. lipiec 2006, śr. temp. +24,2 °C; styczeń 2007, śr. temp. +4,3 °C). Charakterystycznymi cechami mikroklimatu zwłaszcza obszarów wzgórz są zmniejszone amplitudy dobowe i bardzo ciepłe noce (średnio w miesiącach półrocza letniego o 0,5 do 1,5 °C cieplejsze niż w Poznaniu, Wrocławiu, czy Słubicach). Obszar miasta Zielonej Góry charakteryzuje się też niższą liczbą dni z przymrozkami niż obszary wokół miasta, położone niżej.

Średnia temperatura i opady dla Zielonej Góry
Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Roczna
Średnie najwyższe temperatury 1 2 7 11 17 20 22 22 17 12 6 3 12
Średnie najniższe temperatury -3 -3 1 4 9 12 14 14 11 6 2 -1 6
Opady 38.1 35.6 35.6 43.2 58.4 63.5 78.7 73.7 43.2 40.6 43.2 45.7 599,4
Źródło: Weatherbase 15.12.2008

Fauna i flora

Zgodnie ze swą nazwą, Zielona Góra jest miastem zielonym, otoczonym zwartym pierścieniem lasów, stanowiących fragment tzw. Borów Zielonogórskich. Ich powierzchnia na terenie miasta wynosi blisko 50 procent (47%, tj. 2667 ha w porównaniu do ok. 4% tzw. zieleni miejskiej – dane z 2009 roku). Lasy te ubogie są w cieki wodne, będące zasadniczo odnogami albo Zimnego Potoku (północ), albo Śląskiej Ochli (południe). Wg danych Nadleśnictwa Zielona Góra ok. 90% populacji drzew stanowi sosna. Występują też fragmenty dąbrów (tereny zachodnie) oraz – gdzieniegdzie (głównie w obniżeniach terenowych) – łęg jesionowo-olszowy.

Zielonogórskie lasy wspomniane są już w roku 1429 gdy do skutku doszła transakcja sprzedaży miastu "Oderwaldu", Lasu Odrzańskiego w pobliżu wsi Krępa. Ciekawostką lasów Zielonej Góry jest występowanie kasztana jadalnego, licznie reprezentowanego też na terenie miasta, również wśród jego pomników przyrody. Do innych najpopularniejszych gatunków pomników przyrody w mieście zaliczane są: cis pospolity, topola kanadyjska, dąb szypułkowy i cypryśnik błotny.

Obecność dużych obszarów leśnych w mieście i w jego otoczeniu stwarza korzystne warunki do bytowania różnym gatunkom zwierząt. Na początku XXI w. stwierdzono 11 gatunków płazów, z których najczęstszym jest ropucha szara, występująca na podmokłych terenach obrzeży miasta. Wśród gadów, najczęściej występują padalec zwyczajny oraz jaszczurka zwinka. Jedynym zaś stwierdzonym gatunkiem węża jest zaskroniec, pojawiający się najczęściej w lasach w pobliżu tzw. Dzikiej Ochli.

Zielona Góra posiada bogatą i zróżnicowaną populację ptaków. Liczbę gatunków szacuje się na ponad 150. Obok popularnych gatunków synantropijnych (związanych z osiedlami ludzkimi), takich jak m.in. wróble, kawki, jaskółki czy gołębie pojawiają sie też gatunki rzadsze, jak jastrząb, łozówka, pliszka siwa, białorzytka czy makolągwa.

Jednym z najpopularniejszych gatunków ptaków w Zielonej Górze jest sroka. Jej zagęszczenie w mieście jest zdecydowanie najwyższe w kraju i stanowi jeden z najwyższych znanych zagęszczeń w Eurazji – ponad 30 gniazd/1 km² (2011). Znaczny przyrost osobników obserwuje się od lat 80. XX w.

Słabo zróżnicowaną gatunkowo jest populacja ssaków. Najczęściej widywanym gatunkiem jest sarna Capreolus capreolus. Licznie występuje nawet w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich, szczególnie okolic Szosy Kisielińskiej czy ul. Batorego. Bardzo licznie występują jeże, lisy (Vulpes vulpes) oraz borsuk i kuna domowa. Rzadziej spotykanym gatunkiem jest np. tchórz czy jeleń Cervus elaphus. Oczywistymi przedstawicielami ssaków są gryzonie – zarówno szkodniki, jak szczur wędrowny i mysz domowa, jak i licznie występująca w zielonogórskich parkach wiewiórka.

Atrakcje przyrodnicze

Na terenie miasta znajduje się Ogród Botaniczny w Zielonej Górze odbudowany w 2007 roku po blisko 60 latach oraz Palmiarnia mieszcząca niewielką kolekcję roślin egzotycznych (ok. 200 taksonów). Przed laty działało również ZOO.

W pobliżu miasta znajduje się m.in. Arboretum w Nietkowie, mieszczące bardzo zdewastowaną dziś kolekcję rzadkiego i egzotycznego drzewostanu.

Na północ od miasta znajduje się Las Odrzański, ongiś własność miasta i teren rekreacyjny, dziś atrakcyjny przyrodniczo las nadodrzański, chroniony jako obszar Natura 2000.

Demografia

 • Wykres liczby ludności Zielonej Góry na przestrzeni ostatnich 7 stuleci

Największą populację Zielona Góra odnotowała w 2001 r. – wg danych GUS 119 152 mieszkańców.

Samo miasto liczy obecnie 117,7 tys. mieszkańców, lecz wraz z zespołem miejskim Trójmiasto Lubuskie liczy 176 tys. mieszkańców. Zielona Góra jest centrum obszaru zurbanizowanego, którego liczba ludności wynosi 294 304 mieszkańców (dane z 2005, suma ludności powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz pow. grodzkiego Zielona Góra).

Ludność (Dane z 31 grudnia 2005)
Ogółem 118221
Kobiety 62794
Mężczyźni 55427
Gęstość zaludnienia ( osób / 1 km² ) 2038
Urodzenia
Zdarzenie 2003 2004 2005 2006
Liczba zarejestrowanych urodzeń dzieci 1318 1450 1330 1506
w tym chłopców 677 743 703 784
w tym dziewczynek 641 707 622 722
w tym bliźniąt 18 21
Zgony
Zdarzenie 2003 2004 2005 2006
Liczba zarejestrowanych zgonów 1386 1365 1492 1478
w tym kobiet 640 614 669 640
w tym mężczyzn 746 751 823 838

Gospodarka

W końcu kwietnia 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Zielonej Górze obejmowała ok. 5,1 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 8,3% do aktywnych zawodowo.

Nie bez znaczenia dla rozwoju miasta jest bliskie położenie granicy z Niemcami (60 km). Zielonogórska gospodarka to przede wszystkim produkcja wagonów kolejowych (Tabor Szynowy Opole S.A.- Zakład w Zielonej Górze) oraz przemysł informatyczny (producent dekoderów do telewizji satelitarnej ADB Global czy producent systemów GPS Hertz Systems). Istotną gałęzią przemysłu była produkcja alkoholi – ongiś produkowano tu znaczne ilości wina, dziś produkuje się m.in. wódkę (V&S Luksusowa). W pobliżu miasta, w Cigacicach, znajduje się śródlądowy port wodny oraz dwie firmy produkujące wyroby z wełny mineralnej.

Edukacja

Szkoły wyższe

Na uczelniach państwowych i prywatnych kształci się obecnie w Zielonej Górze prawie 25 tysięcy studentów.

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu – Międzywydziałowy Ośrodek Dydaktyczny w Zielonej Górze
 • Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
 • Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

Komunikacja

Zielona Góra leży na trasie drogi ekspresowej nr 3, będącej częścią międzynarodowej trasy E65 oraz na trasie linii kolejowej C-E 59 (Odrzańska Magistrala Kolejowa) wchodzącej w skład transeuropejskich korytarzy transportowych TEN, objętej umową AGTC. W pobliżu miasta znajduje się port lotniczy Zielona Góra-Babimost.

Komunikacja lotnicza

Zielona Góra jest położona blisko dwóch lotnisk: sportowo-rekreacyjnego w Przylepie (7 km) – Aeroklubu Ziemi Lubuskiej – i towarowo-pasażerskiego w Babimoście (33 km). Port lotniczy w Babimoście obsługuje połączenia do Warszawy. Dalsze porty lotnicze znajdują się w Poznaniu (109 km), Wrocławiu (140 km) i w Goleniowie (189 km). Niedaleko znajdują się również lotniska niemieckie w Berlinie.

Komunikacja samochodowa

Zobacz też: Ulice Zielonej Góry

 • Przez miasto przechodzą drogi krajowe S3, DK27, DK32 oraz wojewódzkie DW280, DW281, DW282 i DW283

Miasto posiada również sieć obwodnic. Północny odcinek obwodnicy jest nazywany Trasą Północną.

Komunikacja kolejowa

Zobacz też: Zielona Góra (stacja kolejowa)

Zielona Góra posiada jedną czynną stację kolejową, bezpośrednie połączenia kolejowe (duże miasta) m.in.:Jelenia Góra, Poznań,Konin, Kutno, Warszawa, Szczecin, Kamień Pomorski, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Opole, Kędzierzyn-Koźle, Katowice, Jaworzno Szczakowa, Kraków, Bielsko-Biała, Terespol, Rzeszów, Przemyśl, Zamość, Kostrzyn, Głogów. Na terenie miasta znajdowały się też dworce: Dworzec Szprotawski, Górne Miasto, oraz Jędrzychów należące do dawnej Kolei Szprotawskiej. Do dziś zachował się jedynie budynek dworca Górne Miasto i pozostałości peronu w Jędrzychowie.

Komunikacja autobusowa

Miasto posiada rozwiniętą sieć transportu publicznego: 36 linii autobusowych MZK Zielona Góra przewożą codziennie ponad 80 000 pasażerów. W każdym autobusie znajdują się automaty biletowe, które w połączeniu z automatami biletowymi na przystankach stanowią jedyną formę dystrybucji biletów w mieście. Autobusy komunikacji miejskiej w Zielonej Górze są kolorów białego, zielonego i żółtego – czyli kolorów miejskich. Na przystankach zamontowany jest system tablic informujących pasażerów za ile czasu ma przyjechać autobus; podawany jest przybliżony czas przyjazdu (w oparciu o sieć GPS).

Port śródlądowy Cigacice

W odległości ok. 10 km od centrum miasta znajduje się duży port śródlądowy na rzece Odrze w Cigacicach. Pełni on funkcje przeładunkowe- jest on polską bramą do systemu kanałów śródlądowych w RFN, z którymi jest połączony kanałem Odra-Havela.

Turystyka

Szlaki turystyczne

Piesze:

 • POL Szlak zielony.svg Mała Pętla Zielonogórska – szlak zielony, mający swój początek na ul. Wyspiańskiego. Szlak ten biegnie wzdłuż granicy miasta okrążając je od strony południowej. Prowadzi on m.in. przez Stary Kisielin, Drzonków i Ochlę. Łączna długość szlaku wynosi 28 km.
 • POL Szlak niebieski.svg Duża Pętla Zielonogórska (Szlak "Rezerwatów Przyrody") – szlak niebieski biegnący przez trzy rezerwaty przyrody położone w okolicach miasta: Rezerwat przyrody Zimna Woda, Rezerwat przyrody Bukowa Góra oraz Rezerwat przyrody Bażantarnia. Łączna długość szlaku wynosi około 72 km.
 • POL Szlak czerwony.svg Szlak wojewódzki – Szlak czerwony przebiegający przez południową część miasta. Kierując się na zachód można dotrzeć do Świdnicy, na wschód zaś szlak prowadzi do Zaboru i Milska.
 • POL Szlak żółty.svg Szlak Spacerowy – żółty szlak długości 4 km, mający swój początek na Górze Wilkanowskiej. Przebiega on przez Wzgórza Piastowskie.
 • POL Szlak czarny.svg Od Bobru do Odry – Czarny szlak, mający swój początek we wsi Podgórzyce położonej nad rzeką Bóbr. Przechodzi on przez zachodnią część Zielonej Góry i biegnie dalej przecinając Odrę i kierując się w kierunku jeziora Niesłysz.
 • POL Szlak żółty.svg Szlak starej kolejki do Szprotawy – szlak żółty biegnący trasą dawnej kolei szprotawskiej.

Rowerowe:

 • Szlak Wału Zielonogórskiego – ścieżka rowerowa, mająca swój początek przy ulicy Francuskiej. Trasa biegnie przez Wzgórza Piastowskie oraz Skansen etnograficzny w Ochli, kończąc się przy kąpielisku MOSIR.
 • Szlak Południowy – Ścieżka rowerowa prowadząca od placu Konstytucji 3 Maja w centrum miasta do Drzonkowa.

Informacja turystyczna

 • Zielonogórskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki,
 • PTTK – Oddział w Zielonej Górze,
 • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,

Rozrywka

W Zielonej Górze są m.in.:

 • 3 kina (Cinema City, Nysa, Newa)
 • dwie kręgielnie (Magma i jedna w Hotelu Dana)
 • dwa kluby snookerowe (w tym jeden snookerzysty Marcina Nitschke)
 • wiele dużych dyskotek (Heaven, X Demon, Studio) oraz wiele mniejszych, kameralnych klubów z parkietem do tańczenia (m.in. 4 róże dla Lucienne, Lemoniada, Roksana, Kawon, Fanaberia, Studencka, Straszny Dwór, Zbrojownia, Bar u Ojca, Bar Grzech...a, Pinacolada, Stary Młyn, Lemoniada).
 • Palmiarnia Zielonogórska

Wspólnoty religijne

Katolicyzm

 • Kościół Rzymskokatolicki – Zielona Góra leży w metropolii szczecińsko-kamieńskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na terenie miasta znajdują się trzy dekanaty: Zielona Góra – Ducha Świętego, Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi. Zielona Góra jest też siedzibą biskupa.
  • Konkatedra pw. św. Jadwigi
  • Kościół św. Józefa
  • Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
  • Kościół Najświętszego Zbawiciela
  • Kościół Ducha Świętego
  • Kościół św. Franciszka z Asyżu
  • Kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego
  • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  • Kościół Miłosierdzia Bożego
  • Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Kościół św. Urbana I
  • Kościół św. Stanisława Kostki
  • Kaplica na Winnicy
 • Kościół Greckokatolicki
  • Kościół pw. Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze
 • Kościół Polskokatolicki
  • Kościół Najświętszej Maryi Królowej Polski (parafialny)

Prawosławie

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Cerkiew pw. św. Mikołaja (parafialna)

Protestantyzm

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Ewangelicki Kościół Jezusowy
 • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Zbór
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  • zbór w Żaganiu
 • Kościół Zielonoświątkowy
  • Zbór "Emaus",
 • Kościół Boży w Chrystusie
  • Chrześcijańska Wspólnota "Bez Ścian",

Inne

  • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
  • Świecki Ruch Misyjny "Epifania", zbór.
  • Buddyzm Diamentowej Drogi.

Media

Najpoczytniejsze tytuły prasowe to wydawana od lat 50. Gazeta Lubuska (dawniej: Zielonogórska) oraz lokalne wydanie Gazety Wyborczej. Ongiś poczytne (dziś nieistniejące) było pismo "Nadodrze".

 • Gazety codzienne
  • Gazeta Lubuska (dawniej: Gazeta Zielonogórska)
  • Gazeta Wyborcza (wydanie lokalne)
  • Metro – ogólnopolskie wydanie w Zielonej Górze
 • Tygodniki
  • Tydzień Lubuski
  • Tygodnik Zielonogórski – weekendowy dodatek Gazety Lubuskiej
 • Miesięczniki
  • Puls – bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny
  • Życie nad Odrą (bezpłatny miesięcznik rozprowadzany na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego)
  • Gazeta Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego "UZetka"
 • Kwartalniki i roczniki
  • Studia Zielonogórskie (rocznik historyczny)
  • Lubuskie Nadodrze (nieistniejący kwartalnik społeczno-kulturalny)
  • Pro-Libris (lokalny kwartalnik literacki)
 • Telewizje
  • TVP Gorzów Wielkopolski redakcja w Zielonej Górze
  • TV Odra Zielona Góra
  • Regionalna Telewizja Lubuska
 • Rozgłośnie radiowe
  • Radio Zachód S A (pierwotnie Polskie Radio Zielona Góra) - radio publiczne
  • Radio Zielona Góra
  • Radio Plus Zielona Góra
  • studenckie Radio Index

Sport

Znajduje się tu ośrodek sportów zimowych na Górze Tatrzańskiej, który mimo niewielkich rozmiarów (stok ma ok. 40-50 metrów różnicy wysokości) i bardzo starej infrastruktury (wyciąg orczykowy z lat 70. XX wieku) jest w przypadku dużych opadów śniegu miejscem uprawiania sportów zimowych. Od lat trwają zabiegi mieszkańców o to by władze miasta unowocześniły ten przedwojenny obiekt, montując armatkę śnieżną (sztuczne naśnieżanie) albo nawet igelit. Dodatkowo we wschodniej części miasta, na terenie "Gór Zielonogórskich" znajdowały się: stok narciarski oraz trasa saneczkowa, dziś używane jedynie przez mountainboardzistów i downhillowców.

Sporty tradycyjne

Sport w Zielonej Górze to drugoligowy klub piłkarski, ekstraklasowy klub koszykarski oraz ekstraligowy klub żużlowy Falubaz Zielona Góra. Ponadto uprawia się tu pływanie, strzelectwo, piłkę ręczną, siatkówkę, tenis, jeździectwo, sztuki walki (m.in. kick-boxing,karate, jiu-jitsu tradycyjne i brazylijskie, aikido, capoeira, krav-magę). Popularne jest kolarstwo. Na terenie miasta znajduje się przedwojenny stok narciarski z torem saneczkowym, lecz są to obiekty bardzo zaniedbane, z braku sztucznego naśnieżania warunki na nich są zwykle trudne.

Sporty ekstremalne

W mieście i okolicach są cztery skateparki (w Parku Tysiąclecia) na os. Pomorskim, Raculi oraz Kaczym Dole (osiedle Słoneczne). Na terenie aeroklubu można uprawiać skoki spadochronowe, w pobliżu jest też quadowisko. W Książu k. Zielonej Góry jest tor do crossu, inny taki obiekt znajduje się w Krężołach.

Kluby sportowe

 • ZLKL Zielona Góra – klub lekkoatletyczny
 • GKT Nafta Zielona Góra – klub tenisowy
 • Stelmet Falubaz Zielona Góra – ekstraligowy klub żużlowy
 • Zastal Zielona Góra – ekstraligowy klub koszykarski
 • Lechia Zielona Góra – drugoligowy klub piłkarski
 • Stelmet AZS UZ Zielona Góra (siatkówka)
 • AZS Stelmet Zielona Góra (piłka ręczna)
 • Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Przylepie k. Zielonej Góry
 • KS Korner-Novita10 Zielona Góra (pływanie)
 • ZKS Zielona Góra – ekstraligowy klub speedrowerowy
 • Czempion – klub tenisowy
 • Gwardia - Zielonogórski Klub Sportowy – strzelectwo, kick-boxing
 • AZS UZ Haust RC Zielona Góra – drugoligowy klub rugby

Obiekty sportowe

 • Hala MOSiR – znajduje się przy ulicy Sulechowskiej. Należy do niego trawiasty stadion lekkoatletyczny, kilka mniejszych boisk, sala akrobatyczna, kawiarenka, szatnie piłkarskie i korty tenisowe. Swoje mecze rozgrywa tu II ligowy piłkarski zespół Lechii Zielona Góra. Ponadto MOSiR zarządza Centrum Rekreacyjno-Sportowym z krytym basenem 25-metrowym oraz halą widowiskowo-sportową z ok. 5 tys. miejscami siedzącymi.
 • Stadion KS Falubaz Zielona Góra – znajduje się przy ulicy Wrocławskiej, 29 co do wielkości stadion w Polsce. Jego pojemność wynosi 15 000,w tym 14 tys. miejsc siedzących. Stadion wybudowany w 1926 roku i wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W 2007 roku oddano do użytku nowy budynek klubowy oraz zamontowano oświetlenie stadionu o natężeniu 1600-1800 lx. Zimą na stadionie instalowane jest pełnowymiarowe lodowisko. Stadion ma zostać przebudowany, m.in. przebudowany będzie pierwszy łuk, trybuny zostaną powiększone do 20 000 miejsc. Koszt przebudowy to ok. 50 mln PLN. W 2010 roku oddano nową trybune na 1 łuku z zadaszeniem mogącą pomieścić 6 tys. ludzi.Dzięki temu liczba miejsc siedzących z 12 tys. zwiększyła się do 14 tys.
 • Stadion przy ulicy Wyspiańskiego – odnowiony stadion przedwojenny, posiada pełnowymiarowe boisko piłkarskie, na którym odbywają się regularnie mecze. Stadion posiada bieżnię żużlową oraz miejsca siedzące.
 • Wyciąg narciarski na Górze Tatrzańskiej.
 • Hala Uniwersytetu Zielonogórskiego (w zależności od imprezy od 1000 do 1200 miejsc).

Administracja

Zielona Góra jest miastem na prawach powiatu. Siedziba sejmiku i marszałka województwa lubuskiego, starosty powiatu zielonogórskiego oraz władz gminy wiejskiej Zielona Góra.

Należy do Związku Miast Polskich.

Dzielnice i osiedla Zielonej Góry

Dzielnice i osiedla mieszkaniowe nie stanowią oficjalnego, prawnego podziału administracyjnego miasta. Nie są zgodnie z art.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. jednostkami pomocniczymi gminy. Nazwy osiedli i dzielnic funkcjonują jako nazwy potoczne poszczególnych obszarów miasta.

 • Chynów
 • Jędrzychów
 • Osiedle Bajkowe
 • Osiedle Braniborskie
 • Osiedle Cegielnia
 • Osiedle Dolina Zielona
 • Osiedle Jana Kilińskiego
 • Osiedle Juliusza Słowackiego
 • Osiedle Kaszubskie
 • Osiedle Kolorowe
 • Osiedle Kwiatowe
 • Osiedle Leśne
 • Osiedle Leśny Dwór
 • Osiedle Łużyckie
 • Osiedle Malarzy
 • Osiedle Mazurskie
 • Osiedle Morelowe
 • Osiedle na Olimpie
 • Osiedle Piastowskie
 • Osiedle Pomorskie
 • Osiedle Przyjaźni
 • Osiedle Słoneczne
 • Osiedle Śląskie
 • Osiedle Tysiąclecia
 • Osiedle Uczonych
 • Osiedle Warmińskie
 • Osiedle Wazów
 • Osiedle Zacisze
 • Osiedle Zastalowskie
 • Osiedle Zdrojowe
 • Raculka
 • Winnica

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Zielonej Góry
Miasto Kraj Data podpisania umowy
Chociebuż Niemcy Niemcy 1992
Verden (Aller) Niemcy Niemcy 1993
Helmond Holandia Holandia 1993
L'Aquila Włochy Włochy 1996
Troyes Francja Francja 1970
Nitra Słowacja Słowacja 1992
Bystrzyca  Rumunia 1995
Aurora Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone, Illinois 2001
Miasta zaprzyjaźnione z Zieloną Górą
Miasto Kraj Data podpisania umowy
Soltau Niemcy Niemcy
Witebsk Białoruś Białoruś 2002
Iwano-Frankiwsk Ukraina Ukraina

Lista osób związanych z Zieloną Górą

Zobacz też

 • Cmentarz żydowski w Zielonej Górze

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 679)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 1 Maja

A

ul. Afrodyty
ul. Agatowa
ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Akademicka
ul. Aleja Juliusza Słowackiego
ul. Aleja Konstytucji 3 Maja
ul. Aleja Niepodległości
ul. Aleja Wojska Polskiego
ul. Aliny
ul. Amarantowa
ul. Amelii
ul. Ametystowa
ul. Ananasowa
ul. Anieli Krzywoń
ul. Anny Jagiellonki
ul. Apolla
ul. Arctowskiego Henryka
ul. Aresa
ul. Armii II
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Ludowej
ul. Artemidy
ul. Ateny
ul. Augustowska
ul. Azaliowa

B

ul. Balladyny
ul. Bananowa
ul. Bankowa
ul. Batorego
ul. Batorego Stefana
ul. Bałtycka
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Beniowskiego
ul. Beżowa
ul. Biała
ul. Billewiczówny
ul. Bociania
ul. Boczna
ul. Boduena
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Bohatrów Westerplatte
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolka
ul. Bolka i Lolka
ul. Bordowa
ul. Borówkowa
ul. Bosmańska
ul. Botaniczna
ul. Braci Gierymskich
ul. Braniborska
ul. Bratkowa
ul. Brązowa
ul. Browarna
ul. Brylantowa
ul. Brzozowa
ul. Budowlana
ul. Budziszyńska
ul. Bukowa
ul. Bursztynowa
ul. Bułgarska
ul. Błękitna
ul. Błotna

C

ul. Calineczki
ul. Ceglana
ul. Ceramiczna
ul. Chabrowa
ul. Chemiczna
ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chmielna
ul. Chochlika
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Chynowska
ul. Chłodna
ul. Cicha
ul. Ciesielska
ul. Cisowa
ul. Cynarskiego
ul. Cynarskiego Stanisława
ul. Cyprysowa
ul. Cyryla
ul. Cyryla i Metodego Świętych
ul. Cytrynowa
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czekanowskiego Aleksandra
ul. Czerskiego Jana
ul. Czubińskiego
ul. Czubińskiego Zygmunta
ul. Czyżykowa

D

ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego gen. Jarosława
ul. Dąbrowskiego Jarosława (Generała Jarosława Dąbrowskiego)
ul. Daliowa
ul. Dantyszka
ul. Dębowa
ul. Dekoracyjna
ul. Demeter
ul. Dereszowa
ul. Derwida
ul. Diamentowa
ul. Dionizosa
ul. Doktora Pieniężnego
ul. Dolina Luizy
ul. Dolina Zielona
ul. Dolna
ul. Domeyki Ignacego
ul. Dożynkowa
ul. Drzewna
ul. Drzymały
ul. Drzymały Michała
ul. Dunikowskiego
ul. Dunikowskiego Xawerego
ul. Dworcowa
ul. Dworkowa
ul. Działkowa
ul. Dzika
ul. Długa

E

ul. Ekologiczna
ul. Elektronowa
ul. Energetyków

F

ul. Fabryczna
ul. Fajansowa
ul. Fantazego
ul. Festiwalowa
ul. Figowa
ul. Filona
ul. Fioletowa
ul. Fiołkowa
ul. Foluszowa
ul. Francuska
ul. Fregatowa
ul. Funka Kazimierza

G

ul. Gajowa
ul. Geodetów
ul. Gierymskich Braci
ul. Giżycka
ul. Glinianki
ul. Goplany
ul. Górna
ul. Gorzowska
ul. Goździkowa
ul. Grabca
ul. Grabowa
ul. Grafitowa
ul. Granatowa
ul. Graniczna
ul. Gronowa
ul. Groszkowskiego Janusza
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grunwaldzka
ul. Gryfa
ul. Grzegorza
ul. Grzybowa
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Harcerska
ul. Hawryłowicza
ul. Heliosa
ul. Heraklesa
ul. Hermesa
ul. Hery
ul. Heweliusza Jana
ul. Hiszpańska
ul. Hoffmana
ul. Horsztyńskiego

I

ul. II Armii
ul. Infelda Leopolda
ul. Irysowa

J

ul. Jadwigi św.
ul. Jagiellonki Anny
ul. Jagodowa
ul. Jana
ul. Jana Sobieskiego
ul. Jana z Kolna
ul. Jarzębinowa
ul. Jasia i Małgosi
ul. Jasińskiego gen. Jakuba
ul. Jasińskiego Jakuba (Generała Jakuba Jasińskiego)
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jałowcowa
ul. Jęczmienna
ul. Jedności
ul. Jędrzychowska
ul. Jelenia
ul. Jemiołowa
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jeździecka
ul. Jeżykowa
ul. Jeżynowa
ul. Jodłowa

K

ul. Kaczeńcowa
ul. Kalinowa
ul. Kamionkowa
ul. Kąpielowa
ul. Kapitańska
ul. Karminowa
ul. Karowa
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Keplera Jana
ul. Keramzytowa
ul. Ketlinga
ul. Kętrzyńska
ul. Kiełpińska
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kingi
ul. Kingi św.
ul. Kirkora
ul. Klementowskich
ul. Klinkierowa
ul. Klonowa
ul. Kmicica
ul. Kocha Roberta
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kokosowa
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolejowa
ul. Kolorowa
ul. Kombatantów
ul. Konicza Tadeusza
ul. Konopna
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konstruktorów
Al. Konstytucji 3 Maja
ul. Konwaliowa
ul. Kopciuszka
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Kordiana
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kościuszkowców
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kostrzyńska
ul. Kosynierów
ul. Kożuchowska
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Krakusa
ul. Kraljevska
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Krasnoludków
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krawiecka
ul. Kremowa
ul. Krępowska
ul. Kręta
ul. Krokusowa
ul. Królewny Śnieżki
ul. Krośnieńska
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Krzemieniecka
ul. Krzywa
ul. Krzywoń
ul. Krzywoń Anieli
ul. Krzywoustego Bolesława
ul. Kubusia Puchatka
ul. Kucykowa
ul. Kukułcza
ul. Kupiecka

L

ul. Langiewicza gen. Mariana
ul. Langiewicza Mariana (Generała Mariana Langiewicza)
ul. Laury
ul. Lawendowa
ul. Lazurowa
ul. Lecha
ul. Lechitów
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Letnia
ul. Licealna
ul. Lilii Wenedy
ul. Liliowa
ul. Lipowa
ul. Lisia
ul. Lisowskiego
ul. Lisowskiego Kazimierza
ul. Lolka Bolka i
ul. Lotników
ul. Lubuska
ul. Ludowa
ul. Lwowska

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łąkowa
ul. Łężycka
ul. Łokietka Władysława
ul. Łukasiewicza Ignacego
ul. Łużycka

M

ul. Maciejowicka
ul. Madalińskiego (Generała Madalińskiego)
ul. Madalińskiego gen.
ul. Magnacka
ul. Mahoniowa
ul. Maja 1
ul. Maja 1960 r. 30
ul. Makowa
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malinowa
ul. Mariacka
ul. Masarska
Pl. Matejki Jana
ul. Mazepy
ul. Mała
ul. Mechaników
ul. Melpomeny
ul. Michałowskiego
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieczykowa
ul. Międzyrzecka
ul. Mieszka
ul. Mieszka I
ul. Migdałowa
ul. Miodowa
ul. Misia Uszatka
ul. Miła
ul. Modra
ul. Modrzewiowa
ul. Mokra
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Monte Cassino
ul. Morelowa
ul. Morwowa
ul. Mrągowska
ul. Młyńska

N

ul. Nad Łąkami
ul. Naftowa
ul. Nagietkowa
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nasza
ul. Niebieska
ul. Niecała
Al. Niepodległości
ul. Nike
ul. Nobla Alfreda
ul. Nowa
ul. Nowojędrzychowska

O

ul. Objazdowa
ul. Obywatelska
ul. Ogrodowa
ul. Okrężna
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego Leopolda
ul. Olbrychta
ul. Olbrychta Tadeusza
ul. Olchowa
ul. Oliwkowa
ul. Olszewskiego Karola
ul. Olsztyńska
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orzechowa
ul. Osadnicza
ul. Osiedle Kaszubskie
ul. Osiedle Pomorskie
ul. Osiedle Robotnicze
ul. Osiedle Śląskie
ul. Osiedle Wygoda
ul. Osiedlowa
ul. Owocowa

P

park Sowińskiego
park Winny
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Pastelowa
ul. Pawia
ul. Perłowa
ul. Piaskowa
ul. Piastowska
ul. Piękna
ul. Pieniężnego
ul. Pieniężnego dr.
ul. Piesza
ul. Pinokia
ul. Pionierów Zielonej
ul. Pionierów Zielonej Góry
ul. Piotrusia Pana
ul. Pistacjowa
ul. Piwna
pl. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Plac Bohaterów
ul. Plac Jana Matejki
ul. Plac Kolejarza
ul. Plac Pocztowy
ul. Plac Powstańców Wielkopolskich
ul. Plac Słowiański
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Platynowa
pl. Pluty ks. bp. Wilhelma
ul. Pod Filarami
ul. Pod Topolami
ul. Podbipięty
ul. Podgórna
ul. Podwójna
ul. Polanka
ul. Polna
ul. Pomarańczowa
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Popielata
ul. Porcelanowa
ul. Porzeczkowa
ul. Posejdona
ul. Potokowa
ul. Powstańców Warszawy
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Połaniecka
ul. Prosta
ul. Przecznica
ul. Przemysłowa
ul. Przewalskiego
ul. Przy Gazowni
ul. Przyleśna
ul. Przyrodnicza
ul. Przysiółek Rybno
ul. Pszczelarska
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Purpurowa

R

rondo Bandurskiego Albina
rondo Borchers Anny
rondo Dmowskiego Romana
rondo Felchnerowskiego Klema
rondo Jana Pawła II
rondo Kaziowa Michała
rondo Korcza Władysława
rondo Listopada 11
rondo Lubicz Haliny
rondo Maćkowiaka Henryka
rondo Polskiego Czerwonego Krzyża
rondo Rady Europy
rondo Stefana Batorego
rondo Zesłańców Sybiru
ul. Raculka
ul. Racławicka
ul. Rajska
ul. Reja
ul. Reymonta Władysława
ul. Rezedowa
ul. Robotnicze Os.
ul. Rolnicza
ul. Różana
ul. Różowa
ul. Róży Wiatrów
ul. Rubinowa
ul. Ruczajowa
ul. Rumakowa
ul. Rumiankowa
ul. Rusałki
ul. Rybacka
ul. Rydza-Śmigłego
ul. Rymarska
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzepakowa
ul. Rzeźniczaka
ul. Rzeźniczaka Franciszka

S

ul. Salomei
ul. Sasankowa
ul. Seledynowa
ul. Siemiradzkiego
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sierpińskiego Wacława
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Siwa
ul. Skargi Piotra
ul. Skierki
ul. Skrajna
ul. Skrzetuskiego
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana III
ul. Sobkowiaka Tomasza
ul. Sokola
ul. Sorbska
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego gen. Józefa
ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
ul. Spawaczy
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Srebrna
ul. Staffa
ul. Staffa Leopolda
ul. Stajenna
ul. Stary Rynek
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego
ul. Stokrotkowa
ul. Stolarska
ul. Storczykowa
ul. Stroma
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Strumykowa
ul. Strzelecka
ul. Strzeleckiego Pawła
ul. Strzemienna
ul. Studzianki
ul. Studzienna
ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego Majora Henryka
ul. Sulechowska
ul. Suwalska
ul. Szafirowa
ul. Szafrana
ul. Szafrana Profesora Zygmunta
ul. Szafrana Zygmunta (Profesora Zygmunta Szafrana)
ul. Szantowa
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczekocińska
ul. Szkarłatna
ul. Szlachecka
ul. Szmaragdowa
ul. Szosa Kisielińska
ul. Szpakowa
ul. Sztormowa
ul. Szwajcarska
ul. Słoneczna
ul. Słonecznikowa
ul. Słowacka
Al. Słowackiego Juliusza
ul. Słowicza
ul. Słubicka

Ś

ul. Śniadeckiego Jędrzeja
ul. Śnieżki Królewny
ul. Średnia
ul. św. Jadwigi
ul. św. Trójcy
ul. Świerkowa
ul. Świętego Cyryla i Metodego
ul. Świętej Jadwigi
ul. Świętej Trójcy
ul. Świętojańska

T

ul. Tarpanowa
ul. Tatrzańska
ul. Technologów
ul. Tęczowa
ul. Tkacka
ul. Towarowa
ul. Trasa Północna
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Truskawkowa
ul. Tulipanowa
ul. Turkusowa
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Twardowskiego
ul. Twardowskiego Kaspra
ul. Tylna

U

ul. Unii Europejskiej
ul. Urocza
ul. Urszuli
ul. Ustronna
ul. Ułańska

W

ul. Wacława
ul. Wandy
ul. Waniliowa
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Warzywna
ul. Wąska
ul. Waszczyka
ul. Waszczyka Jerzego
ul. Wawrzyniaka Księdza Piotra
ul. Wawrzyniaka Piotra (Księdza Piotra Wawrzyniaka)
ul. Wazów
ul. Węgierska
ul. Węglowa
ul. Wenedy Lilii
ul. Wesoła
ul. Wiejska
ul. Wielkiego Kazimierza
ul. Wierzbowa
ul. Wileńska
ul. Winna
ul. Winogradu
ul. Wiśniowa
ul. Witebska
ul. Wodna
Al. Wojska Polskiego
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wołodyjowskiego Michała (Pułkownika Michała Wołodyjowskiego)
ul. Wróblewskiego Zygmunta
ul. Wrocławska
ul. Wronia
ul. Wrzosowa
ul. Wyczółkowskiego
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wygoda Os.
ul. Wypoczynek
ul. Wyścigowa
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Władysława IV
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagłoby
ul. Zakręt
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamkowa
ul. Zamoyskiego
ul. Zamoyskiego Jana
ul. Zarugiewicza Grzegorza
ul. Zaściankowa
ul. Zawadzkiego
ul. Zawadzkiego "Zośki" Tadeusza
ul. Zawadzkiego Zośki Tadeusza
ul. Zawilcowa
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbożowa
ul. Zdrojowa
ul. Zeusa
ul. Zielona
ul. Zielonogórska
ul. Zielony Las
ul. Zimna
ul. Zjednoczenia
ul. Zyty
ul. Złota
ul. Złotej Rybki

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żabia
ul. Żeglarska
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółta
ul. Żurawia
ul. Żurawinowa
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Zielona Góra (wyświetlono 50/356)


Ocena internautów miejscowości Zielona Góra
Średnia ocena: 4.4
liczba ocen: 14

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Zielona Góra, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Zielona Góra

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:48:27

Szybka zmiana regionu Polski