Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Przemyśl


Informacje o Przemyśl:

Ilość ulic: 611

Ilość kodów pocztowych: 4

Współrzedne geograficzne N: 49.783001

Współrzedne geograficzne E: 22.767000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 16

Liczba ludności: 67850

Gęstość ludności: 1 439,4 os./km²

Powierzchnia: 44 km²

Wysokośc npm: 194

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0971672

TERC: 1862011

Tablice rejestracyjne: RP

Herb Przemyśl:

Herb Przemyśl

Flaga Przemyśl:

Flaga Przemyśl

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Przemyśl

 • Dzielnica: Bakończyce

 • Dzielnica: Budy Duże

 • Dzielnica: Budy Małe

 • Dzielnica: Budy Wielkie

 • Dzielnica: Garbarze

 • Dzielnica: Głęboka

 • Dzielnica: Herburtów

 • Dzielnica: Jamy

 • Dzielnica: Kaczanów

 • Dzielnica: Kąt

 • Dzielnica: Kazanów

 • Dzielnica: Kmiecie

 • Dzielnica: Krówniki

 • Dzielnica: Kruhel Mały

 • Dzielnica: Kryczówka

 • Dzielnica: Krzemieniec

 • Dzielnica: Kuńkowce

 • Dzielnica: Lempertówka

 • Dzielnica: Lipowica

 • Dzielnica: Lwowskie

 • Dzielnica: Olesiówka

 • Dzielnica: Pobrzeże

 • Dzielnica: Podwinie

 • Dzielnica: Podzamcze

 • Dzielnica: Popielów

 • Dzielnica: Prałkowce

 • Dzielnica: Przekopana

 • Dzielnica: Sielec

 • Dzielnica: Szajbówka

 • Dzielnica: Tatarska

 • Dzielnica: Wilcze

 • Dzielnica: Winna Góra

 • Dzielnica: Wysokie Góry

 • Dzielnica: Za Torami

 • Dzielnica: Zasanie

 • Dzielnica: Zielonka

 • Dzielnica: Zniesienie

Przemyśl

Przemyśl (ukr. Перемишль, łac. Praemislia) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem, 14 km od granicy z Ukrainą.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 66 229 mieszkańców. Drugie pod względem ludności miasto województwa podkarpackiego.

Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski.

Siedziba kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, izby celnej, bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, archiwum państwowego z ogromnymi zbiorami. Miasto posiada kilka muzeów, w tym najstarsze w regionie Muzeum Archidiecezjalne (zał. 1902) i największe na Podkarpaciu – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (zał. 1910). W Przemyślu znajduje się też nowy Szpital Wojewódzki i 114 Szpital Wojskowy. „Brama Bieszczadów” z licznymi zabytkami w samym mieście, jak i w jego sąsiedztwie – zamkiem w Krasiczynie, arboretum w Bolestraszycach czy kompleksem sakralnym w Kalwarii Pacławskiej. Węzeł komunikacyjny – trasa międzynarodowa E40, przejście graniczne z Ukrainą w Medyce, duża, graniczna stacja kolejowa (Przemyśl Główny, Przemyśl Zasanie i in.). Pierwotnie na Kopcu Tatarskim (Przemysława) miejsce kultu bogów słowiańskich.

Miasto wielokulturowe, gdzie obok siebie mieszkają przedstawiciele wielu narodów (Polacy, Ukraińcy, Cyganie) wyznań i obrządków (obok rzymskokatolików, mających tu swoją metropolię, z arcybiskupem Józefem Michalikiem na czele, także grekokatolicy, mający tu arcybiskupa swego obrządku, Jana Martyniaka, prawosławni (diecezja przemysko-nowosądecka z arcybiskupem Adamem, rezydującym w Sanoku) oraz przedstawiciele nurtów protestanckich: metodyści, adwentyści, baptyści, zielonoświątkowcy, a także Świadkowie Jehowy.

Położenie

We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwieńskich, przedmiot nieustannej rywalizacji ze strony Polski, Rusi i Węgier. Następnie m.in. część Rusi Halickiej, a także stolica niezależnego księstwa. Po 1344 stolica rozległej ziemi przemyskiej. Po I rozbiorze Polski w zaborze austriackim, w okresie autonomii galicyjskiej jedno z miast Galicji, przekształcony w trzecią co do wielkości twierdzę w Europie (Twierdza Przemyśl) z garnizonem wojskowym. W latach 1920–1939 w województwie lwowskim, w latach 1945–1975 w województwie rzeszowskim, w latach 1975–1998 stolica województwa przemyskiego. Siedziba starosty powiatu przemyskiego, a także powiat grodzki. Siedziba dwóch metropolii kościelnych Kościoła katolickiego: obrządku łacińskiego oraz wschodniego.

Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 46,18 km².

Warunki naturalne

Klimat

Średnia temperatura i opady dla Przemyśla
Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Roczna
Średnie najwyższe temperatury -1 1 6 12 17 20 22 22 18 12 6 2 11
Średnie najniższe temperatury -5 -4 0 4 9 12 13 13 10 6 1 -2 4
Opady 30.5 30.5 33 45.7 71.1 94 96.5 76.2 55.9 43.2 40.6 43.2 662,9
Źródło: Weatherbase 17.12.2008

Historia

Pierwsze wzmianki

Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące Przemyśla to przede wszystkim świadectwo tzw. Powieści dorocznej pod rokiem 6489 (981) o odebraniu Lachom Przemyśla, Czerwienia i innych grodów przez Włodzimierza Wielkiego „w sem że letie”.

Treść jak i wiarygodność przekazu tego źródła są w historiografii dość często kontestowane. Do najbardziej elitarnych poglądów należą te o doszukiwaniu się w nazwie Przemyśl, tj. Peremyszl, miasta Peremyl leżącego na Wołyniu na drodze do Czerwienia z Rusi. Wykluczałoby to uczestnictwo Przemyśla w walkach 981 roku.

Natomiast kwestia najdawniejszej przynależności jest szerzej dyskutowana. Do dwóch najznaczniejszych poglądów należą te o przynależności Przemyśla przed 981 do Polaków, co poniekąd mówi samo źródło i potwierdzają najstarsze okoliczne nazwy mające polskie pochodzenie, oraz o przynależności tegoż miasta do Lędzian. Pierwsza z tez uznaje za kompletnie wiarygodny przekaz źródła i stara się nawet na tym budować szersze teorie. Bardziej wstrzemięźliwi uczeni ograniczają się wyłącznie do stwierdzenia polskiej obecności w Przemyślu przed 981. Wydaje się to jednak nieprawdopodobne, aby zajęty na zachodzie od początku panowania Mieszko I miał przed tym rokiem sposobność zajęcia tych terenów, w szczególności kiedy nie posiadał jeszcze Małopolski. Nowsze badania archeologiczne zdają się jednak podważać powyższą koncepcję, a ma to związek z odkryciem faktu, że w latach 70. X wieku Mieszko umocnił swoje panowanie u zbiegu rzek Wisły i Sanu, czego potwierdzeniem jest budowa w tym okresie grodu w Sandomierzu. Dysponując oparciem w ziemi sandomierskiej mogli Piastowie sięgnąć przed 981 rokiem po Przemyśl.

Drugi pogląd opiera się na bardzo prawdopodobnej teorii językoznawczej. Zakłada ona, że nazwa Lach została wywiedziona od Lędzian, jednego z pierwszych napotkanych przez Rusinów plemienia zachodniosłowiańskiego. Lędzianie mieli potem dopiero „użyczyć” swojego miana całości etnicznej Polaków, natomiast w zapisce pod 981 rokiem występują jeszcze jako plemię.

Istniejący jeszcze trzeci pogląd o przynależności Przemyśla do Czechów, choć poparty przez liczne źródła poza powyższym, jest dziś przeważnie łączony z poglądem o Lędzianach. Mieli oni pozostawać w pewnym tylko stopniu uzależnienia od Czechów.

Ważnym źródłem do wczesnych dziejów Przemyśla są też znaleziska archeologiczne. Mowa tu przede wszystkim o palatium piastowskim z czasów Bolesława Chrobrego datowanym na lata 1018–1032 uznawanym też za monasterium, a odnalezionym na Wzgórzu Zamkowym oraz o 5 grobach węgierskich z pierwszej połowy X wieku odnalezionych w lewobrzeżnej części miasta. W podziemiach katedry rzymskokatolickiej odkryto w wyniku długoletnich prac archeologicznych zarysy romańskiej rotundy – kościoła św. Mikołaja zbudowanego z fundacji Bolesława Śmiałego pomiędzy 1069 a 1086 rokiem. Natomiast w głębszych pokładach archeologicznych pod katedrą odkryto zarysy starszego kościoła z X wieku być może świadectwo przynależności grodu do państwa Mieszka I. Kontrowersje wzbudzają odkryte na Wzgórzu Zamkowym fundamenty budowli przez część uczonych uznawanej za tzw. „Cerkiew Wołodara” – świadectwo ruskiej obecności w grodzie w XII wieku, a przez innych za romańską bazylikę trójnawową z czasów Bolesława Chrobrego. Znalezione zabytki monet skłaniają ku drugiej koncepcji jednak nie przesądzają o jej słuszności. Plan wzmiankowanych powyżej fundamentów nie przystaje ponadto do opisu cerkwi wzniesionej przez Wołodara Rościsławicza więc niewykluczone, że czeka ona na swe odkrycie. Odkrycia archeologiczne poświadczają działalność w Przemyślu Bolesława Chrobrego, Bolesława Szczodrego, a być może również Mieszka I.

Przemyśl jest także jednym z nielicznych miast, które wspominają źródła hebrajskie. Najstarszym z nich jest świadectwo Jehudy ben Kohena z lat 1028–1040 o uprowadzeniu pewnego chłopca żydowskiego z miasta Primisz (Premisz) na targ niewolników do Pragi. Źródło to zdaje się poświadczać nie tylko istnienie już w XI wieku gminy żydowskiej na tym terenie, ale też boje toczone tam przez Chrobrego w 1018, lub ewentualnie wielką wyprawę Jarosława Mądrego z 1031 roku.

Średniowiecze

W 1031 roku Przemyśl został ponownie przyłączony do Rusi. W Polsce toczyła się wówczas walka o władzę między synami Bolesława Chrobrego. Bezprym, najstarszy syn Chrobrego, w walce z Mieszkiem II skorzystał z pomocy księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, który w trakcie walk między braćmi zajął Grody Czerwieńskie i Przemyśl. Po śmierci księcia Jarosława ziemię przemyską odziedziczyli jego synowie Włodzimierz Jarosławowicz i Rościsław Rurykowicz. Obaj bracia panowali do 1065.

Czterdzieści lat po zajęciu Przemyśla przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, gród został zdobyty przez króla Bolesława Szczodrego i powrócił w granice państwa polskiego. W 1071 roku król Polski interweniował na Rusi na rzecz swojego kuzyna Izasława I, walczącego z braćmi o tron kijowski. W trakcie walk, latem 1071 roku, po długim oblężeniu zajął on Przemyśl. Jan Długosz w swojej kronice tak opisuje zdobycie Przemyśla przez Bolesława Szczodrego w 1071 roku: Było to miasto podówczas potężne, wielką liczbą obywateli miejscowych i przybyłych osiadłe i we wszelką broń zaopatrzone, obronne rowy głębokimi i okopami znacznej wysokości, tudzież rzeką Sanem płynącym od północnej strony miasta. Czwartego dnia, gdy Rusini cofnęli się do twierdzy, opanował Bolesław miasto i rozkazał oblec zamek i ludem zbrojnym osaczyć go dokoła. A lubo Rusini bronili go z wielką usilnością, nie przestał jednak szturmować, lecz zdobycie było rzeczą trudną, gdyż i położeniem samym i wieżami silnie był obwarowany. Stracił więc całe lato na obleganiu, przewidując jak się rzeczywiście stało, że głodem przymusi Ruś do poddania. Poddał się zamek już u schyłku lata wymówiwszy sobie, że ludzie załogi zostawieni przy życiu wyniosą z sobą, tyle, ile każdy z nich udźwignąć zdoła. Król opuszczoną fortecę przezimował tam z rycerstwem.

Prawdopodobnie w 1072 roku Bolesław Szczodry ustanowił w Przemyślu biskupstwo, mianując biskupem opata z opactwa sandomierskiego. Po raz drugi Bolesław Szczodry zimował w Przemyślu w czasie powrotu z wyprawy na Węgry, gdzie interweniował w sporze o tron węgierski. Opuszczając Przemyśl, pozostawił tam silną załogę polską. Od 1079 roku do 1086 ziemią przemyską rządził kolejny władca Polski, brat Szczodrego – książę Władysław Herman.

W 1086 roku Ruryk Rościsłowicz usunął z Przemyśla załogę polską i mianował siebie udzielnym księciem przemyskim. Wydarzenie to zapoczątkowało okres istnienia samodzielnego ruskiego Księstwa Przemyskiego, ze stolicą w Przemyślu, rządzonego przez ród Rurykowiczów.

Po śmierci Ruryka Rurykowicza władzę nad Księstwem Przemyskim przejął jego brat Wołodar, który toczył krwawy spór z Dawidem Igorewiczem. W związku z bratobójczymi wojnami, jakie prowadzili między sobą Rościsławowicze o panowanie nad ziemiami czerwieńskimi, książęta Rusi zwołali w 1097 zjazd w Lubeczu. Na zjeździe uchwalono podział posiadłości Rościsławowiczów i prawo ich dziedziczenia. Na mocy podjętych uchwał ziemia czerwieńska z Przemyślem pozostała przy Rościsławowiczach. Książę kijowski Świętopełk Izasławowicz nie pogodził się z takim rozwiązaniem i po uzyskaniu pomocy Węgrów, w 1099 próbował zająć Przemyśl. W bitwie, jaka rozegrała się na polach nad Wiarem, połączone wojska Wołodara, Dawida Igorewicza i Połowców rozbiły wojska Świętopełka i Węgrów.

W 1119 książę Wołodar zbudował w obrębie zamku przemyskiego katedrę prawosławną, w której miano chować książąt i władyków. Sam Wołodar był nieprzychylnie nastawiony do Polski, rządzonej wówczas przez Bolesława Krzywoustego. W celu zneutralizowania niebezpieczeństwa ruskiego, płynącego od strony Przemyśla, w 1119 rycerz polski Piotr Wołost rozkazał swoim ludziom porwać Wołodara. Podczas polowania w podprzemyskich lasach został on uwięziony przez polskich wojów i przekazany Krzywoustemu. Po złożeniu zobowiązania o zaniechaniu wrogich akcji wobec Polski i zapłaceniu znacznego okupu został wkrótce Wołodar wypuszczony. Nie dotrzymał on jednak złożonego księciu polskiemu zobowiązania, i jak relacjonuje Jan Długosz, w 1124 jego syn Wołodymirko najeżdża ziemie polskie, dochodząc aż do Biecza, uprowadzając z zajętych terenów na Ruś stada bydła. W odwecie Bolesław Krzywousty wkroczył na tereny Księstwa Przemyskiego i zadał klęskę wojskom Wołodara pod Wilichowem.

Po śmierci Wołodara panowanie nad Księstwem Przemyskim przejął jego starszy syn Rościsław. Toczył on walkę o utrzymanie spadku po ojcu z bratem Wołodymirkiem, który poprzez małżeństwo z córką króla węgierskiego zabezpieczył sobie pomoc Węgrów. W 1126 umarł Rościsław, a Wołodymirko przejmując cały spadek Rościsławowiczów, przeniósł w 1134 stolicę swojego poszerzonego księstwa z Przemyśla do Halicza. Po tym wydarzeniu gród przemyski spadł do roli drugorzędnego miasta na Rusi Halickiej. Wołodymirko toczył liczne wojny z Polakami i Węgrami, dzięki którym rozszerzył tereny swojego księstwa od Wisłoka i Sanu aż po Dunaj. W 1144 rozpoczął wojnę z księciem kijowskim Izasławem, wspieranym przez Polaków i Węgrów. W 1152 doszło do generalnego starcia. Wołodymirko otoczony w grodzie przemyskim przez znaczne siły węgierskie, dowodzone przez króla Gejzę II, i oddziały ruskie księcia Izasława przyjął bitwę przy brodach na prawym brzegu Sanu, ponosząc w niej wielką klęskę. Wypuszczony z niewoli węgierskiej, zmarł wkrótce w Haliczu. W 1206 władzę nad księstwem przemysko-halickim przejęli bracia Igorowicze z rodziny Rościsławowiczów.

Przez dziesiątki lat o bogate tereny Rusi Czerwonej spory toczyli nie tylko potomkowie Jarosława Mądrego, lecz także Polacy, Węgrzy i Litwini. W 1214 doszło do porozumienia między Polską i Węgrami, które kończyło rywalizację tych państw o tereny Rusi Czerwonej. Traktat spiski oddawał Przemyśl polskiemu księciu Leszkowi Białemu, Halicz zaś przypadł pięcioletniemu królewiczowi węgierskiemu Kolomanowi. Młodziutki książę został ożeniony z trzyletnią córką Leszka Białego – Salomeą, i następnie oboje zostali koronowani na władców Królestwa Halickiego.

Z czasem Przemyśl zaczął tracić jednak pozycję stołecznego grodu na rzecz Halicza. Po śmierci Daniela jego syn Lew Daniłowicz, książę halicko-przemyski i władca ziemi bełskiej, udawał się na wyprawy łupieżcze z Tatarami na Węgry i Polskę. Po śmierci księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego zaczął on czynić starania o tron polski. W celu uzyskania przychylności Polaków nadał im w Przemyślu przywilej wyłączający ich spod prawa ruskiego, a miastu samorząd i możliwość korzystania z prawa magdeburskiego (ok. 1280 r.). Po śmierci Lwa Daniłowicza, władzę nad księstwem halicko-przemyskim objął jego syn Jerzy, który wspierał Władysława Łokietka w walce z Czechami o tron krakowski.

Po wymarciu Rurykowiczów, Władysław Łokietek osadził w Haliczu ich siostrzeńca, a swojego kuzyna, Piasta mazowieckiego Bolesława. Po objęciu tronu halickiego przeszedł na prawosławie i przyjął imię dziada po kądzieli, Jerzego I. Był spowinowacony z Kazimierzem Wielkim, będąc szwagrem jego żony, Aldony, córki Giedymina Wielkiego, księcia litewskiego.

W 1338 Bolesław Jerzy II uczynił swoim spadkobiercą króla polskiego Kazimierza Wielkiego. W 1340 został zamordowany w wyniku spisku części bojarów halickich pod wodzą namiestnika Przemyśla Detki, którzy korzystali z pomocy Tatarów. Żonę Trojdenowica bojarzy utopili w przerębli. Celem spisku była chęć zdobycia władzy nad ziemią przemyską. Po tragicznej i bezpotomnej śmierci Jerzego II, księstwo halicko-przemyskie zajął Kazimierz Wielki.

Lata 1772–1918

Podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Przemyśl wraz z południową Małopolską przeszedł pod panowanie Habsburgów. Przemyśl stał się stolicą jednego z 20 cyrkułów. Wkrótce nastąpiły liczne wyburzenia w tkance miasta. Rozebrano ratusz i mury miejskie, a kasacji uległy zgromadzenia dominikanów, dominikanek, bonifratrów, karmelitów, jezuitów i bazylianów. Klasztor dominikanów przeznaczono na urząd cyrkułu, a w klasztorze dominikanek umieszczono szpital dla okupacyjnych wojsk austriackich. Nastał czas zastoju w rozwoju miasta, wzmagany powodziami (1836, 1837, 1849), zarazami (1831, 1849) i głodem (1830, 1847).

Druga połowa wieku XIX przyniosła ożywienie gospodarcze, a przełomem było poprowadzenie w 1861 roku Kolei galicyjskiej im. Karola Ludwika łączącej Wiedeń z Krakowem oraz Lwowem. W 1872 roku otwarto zaś Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Kolej Żelazną, która poprzez Zagórz i Przełęcz Łupkowską umożliwiła bezpośrednie połączenie z Budapesztem. Miasto znacznie się rozbudowało poza dawny obszar murów miejskich.

Do końca panowania austriackiego Przemyśl pozostał trzecim co do wielkości i znaczenia miastem Galicji, po Lwowie i Krakowie.

W czasie I wojny światowej Przemyśl był oblegany dwukrotnie jako austro-węgierska Twierdza Przemyśl.

Lata 1918–1945

W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo około 45% miasta, w szczególności dzielnica żydowska i przedmieścia. Zniszczona została katedra oraz fronton kościoła franciszkanów, na Zasaniu spalone zostały budynki klasztoru i kościoła Benedyktynek.

Miasto do czasu II wojny światowej był także siedliskiem ludności żydowskiej, która stanowiła według spisu z 1931 29,5% ludności miasta i posiadała 4 synagogi (dwie zlokalizowane w starej dzielnicy żydowskiej (okolice Rybiego Placu) nie istnieją, kolejna, na ul. Słowackiego, pełni obecnie funkcję biblioteki publicznej, synagoga zasańska jest w tej chwili opuszczona w stanie ruiny) – było to pierwsze udokumentowane osadnictwo Żydów na ziemiach polskich, datowane według Jehudy ha Kohena, żydowskiego uczonego, na 1085.

Jesienią 1944 r. władze radzieckie założyły w mieście Obóz Przejściowy NKWD nr 49 dla żołnierzy AK i innych przeciwników okupacji sowieckiej. Najczęściej wywożono stąd jeńców do m. Borowicze lub do więzienia na Zamku w Rzeszowie, a także do obozów na Syberii. Represje względem żołnierzy AK trwały do października 1956.

Polityka i administracja

Burmistrzowie i prezydenci Przemyśla

Posłowie

Mieszkańcy Przemyśla wybierają posłów na Sejm z okręgu wyborczego nr 22.

 • Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS,
 • Piotr Tomański, poseł na Sejm, samorządowiec, PO
 • Marek Rząsa, poseł na Sejm, samorządowiec, PO

Rozwój terytorialny

Z dniem 1.01.2010 do miasta została przyłączona miejscowość Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn, o powierzchni 2,39 km².

Urbanistyka i architektura

W Przemyślu znajduje się największa liczba obiektów zabytkowych na obszarze województwie podkarpackiego oraz jedna z największych w skali ogólnopolskiej. Swoją siedzibę ma tutaj Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Obiekty architektury zabytkowej

Zamki, pałace i dworki
 • Zamek Kazimierzowski
 • Pałac Lubomirskich
 • Pałac Biskupów Greckokatolickich
 • dworek Stanisława Orzechowskiego
 • Pałac Biskupów Rzymskokatolickich
Kościoły i klasztory
 • Archikatedra rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela
 • Kościół św. Marii Magdaleny i klasztor oo. franciszkanów
 • Kościół św. Teresy i klasztor oo. karmelitów
 • Kościół św. Antoniego Padewskiego i klasztor oo. franciszkanów reformatów
 • Kościół Świętej Trójcy i klasztor ss. benedyktynek
 • Kościół św. Józefa (oo. salezjanie)
 • Kościół i klasztor ss. karmelitanek bosych
 • budynek dawnego klasztoru oo. dominikanów z Bramą Rycerską
 • budynek dawnego klasztoru ss. dominikanek
 • budynek dawnego klasztoru oo. bonifratrów
Cerkwie i klasztory
 • Archikatedra bizantyjsko-ukraińska św. Jana Chrzciciela
 • Cerkiew bizantyjsko-ukraińska Matki Bożej Bolesnej i klasztor oo. bazylianów
 • Cerkiew bizantyjsko-ukraińska Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Cerkiew prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – siedziba parafii wojskowej
 • Cerkiew prawosławna Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy – siedziba parafii w dekanacie Przemyśl diecezji przemysko-nowosądeckiej
 • budynek dawnego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego
Synagogi
 • Nowa Synagoga
 • Synagoga Zasańska
 • Najstarsza Synagoga – nieistniejąca
 • Stara Synagoga – nieistniejąca
 • Synagoga Tempel – nieistniejąca
Budynki użyteczności publicznej
 • gmachy Urzędu Miejskiego i Urzędu Wojewódzkiego
 • zabytkowa zabudowa Rynku
 • Dworzec kolejowy
 • Wieża Zegarowa – Muzeum Dzwonów i Fajek
 • Dom Robotniczy – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • Narodnyj Dim
 • ratusz – nieistniejący
Architektura i sztuka Secesji
 • założenie urbanistyczne w dzielnicy Zasanie – ul. Długosza, Grunwaldzka i pl. Konstytucji
 • wille: „Marya” przy Słowackiego 27, Poniatowskiego 25 (Zasanie)
Architektura militarna i obronna
 • fragmenty murów obronnych miasta
 • forty Twierdzy Przemyśl
 • bunkry Linii Mołotowa
Cmentarze
 • zabytkowe nagrobki na Cmentarzu Głównym
 • Nowy cmentarz żydowski
 • Stary cmentarz żydowski – nieistniejący
 • Cmentarz Wojskowy
 • Zabytkowy zespół cmentarzy wojennych Twierdzy Przemyśl 1914-1915
  • Cmentarz Żołnierzy Rosyjskich
  • Cmentarz i Mauzoleum Żołnierzy Niemieckich
  • Cmentarze Żołnierzy Austro-Węgierskich
  • Cmentarz Żołnierzy Austriackich
Pozostałości preromańskie i romańskie
 • preromańska rotunda – relikty na Wzgórzu Zamkowym, IX w.
 • preromańskie monasterium na Wzgórzu Zamkowym, IX w.
 • romańska bazylika trzynawowa, X w.
 • palatium książęce, X w.
Inne
 • Kopiec Tatarski
 • Pomnik Orląt Przemyskich
 • Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu

Gospodarka

Przemysł drzewny (Zakłady Płyt Pilśniowych „Fibris”), wytwórnia farb i pomocy szkolnych Pollena Astra, mechaniczny i automatyki przemysłowej (Polna, Fanina), kosmetyczny (Inglot), tkanin powlekanych (Sanwil). Ponadto ośrodek tradycyjnych rzemiosł – ludwisarstwa (Felczyński) i fajczarstwa (fajka przemyska).

Komunikacja

Tranzyt

Droga krajowa 28 Zator – WadowiceNowy SączGorliceBieczJasłoKrosnoSanok – Przemyśl – Medyka.

Droga krajowa 77 Lipnik – Sandomierz – Gorzyce – Stalowa WolaNiskoLeżajskTryńczaJarosławRadymno – Przemyśl.

Droga wojewódzka 884 Przemyśl – KrzywczaDubieckoDynów – Barycz – Domaradz.

Droga wojewódzka 885 Przemyśl – Hermanowice.

W budowie jest wschodnia obwodnica Przemyśla z mostem na Sanie, która pozwoli wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta i ułatwi dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

W niedalekiej odległości od miasta budowana jest Autostrada A4, do węzła w Radymnie jest zaledwie 9 km od granic miasta.

Kolej

Miasto ma stację kolejową Przemyśl Główny oraz przystanek kolejowy Przemyśl Zasanie.

Kultura i rozrywka

Ośrodki kultury

 • Centrum Kulturalne (Klub „Piwnice”)
 • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Wojskowy Ośrodek Kultury
 • Dom Kultury „Kolejarz”
Teatr
 • Teatr „Fredreum” na Zamku Kazimierzowskim – Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry
Kino
 • Kino „Centrum”
Galerie sztuki
 • Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej
 • White Photo Gallery – Galeria Fotografii
 • Galeria Fotografii przy MKK „Niedźwiadek”
 • Galeria ZAMEK
 • Galeria GALICJA
 • Antyki i Dzieła Sztuki
Muzea i Archiwa
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
  • Muzeum Dzwonów i Fajek
  • Muzeum Historii Miasta Przemyśla
 • Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
 • Ekspozycja Muzealna Kaponiera 8813 – prywatne
 • Muzeum Twierdzy Przemyśl - nieistniejące
  • Fort VIII „Łętownia”
  • Fort VII 1/2 „Tarnawce” w Ostrowie
 • Ukraińskie Regionalne Muzeum „Strywihor” – nieistniejące
 • Archiwum Państwowe
Biblioteki
 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Biblioteka Naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Centrum Handlowe
 • Galeria Sanowa

Cykliczne imprezy kulturalne

 • Wielokulturowy Festiwal „Galicja” (organizator: Fundacja „Dziedzictwo” przy współpracy UM Przemyśl)
 • Dni Patrona Miasta „Wincentiada” (organizator: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki)
 • Turniej Satyry im. Ignacego Krasickiego „O Złotą Szpilę” (organizator: CK Przemyśl) – konkurs stworzony i prowadzony przez Barbarę Płocicę, założeniem turnieju jest wyłonienie najlepszych satyryków w czterech konkurencjach: teatralnej, recytacji, literackiej i plastycznej.
 • Festiwal „Agora” (organizator: CK Przemyśl)
 • Noc Iwana Kupały* (organizator: Związek Ukraińców w Polsce Koło w Przemyślu)
 • Podkarpacki Jarmark Turystyczny (otwarcie sezonu turystycznego w województwie)
 • Barbarossa – inscenizacja walk o miasto z okresu II wojny światowej
 • Święto mleka
 • Święto wina i miodu
 • Jarmark Turystyczny
 • Salezjańskie Lato Muzyczne
 • Jesień Muzyczna
Film i fotografia
 • Promocja Filmu Polskiego (organizator: Wydział Kultury UM Przemyśl)
 • Maraton Filmowy „Z Przemyślem w tle” (organizator: Kino „Kosmos”)
 • Festiwal Filmów Niezależnych w Przemyślu "CK OFF"
Literatura
 • Przemyska Wiosna Poetycka (organizator: PCKiN)
 • Turniej Wierszy Jednego Poety (organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna)
Muzyka i taniec
 • Jazz Bez... – Mikołajki jazzowe (organizator: CK Przemyśl)
 • Jazz nad Sanem (organizator MKK „Niedźwiadek”)
 • Świętojańska noc jazzowa (organizator: PCKiN)
 • Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych (organizator: CK Przemyśl)
 • Przemyska Jesień Muzyczna (organizator: Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu)
 • Dni Muzyki Oratoryjno-Kantatowej (organizator: CK Przemyśl)
 • Festiwal „Ghitaralia” (organizator Zespół Państwowych Szkół Muzycznych)
 • Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” (organizator: CK Przemyśl)
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej.
 • Salezjańskie Lato Muzyczne
 • Muzyka Młodych u Franciszkanów
Plastyka
 • Międzynarodowe Biennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt” (organizator: Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu)
Teatr
 • Biesiada Teatralna w Horyńcu-Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form (organizator: CK Przemyśl)
 • Przegląd Teatralny „Antrakt” (organizator: CK Przemyśl)
 • Przemyska Jesień Teatralna (organizator: CK Przemyśl)
 • Przemyska Wiosna Fredrowska (organizator: PCKiN)

Kluby taneczne

 • Neo Club w podziemiach DH Szpak
 • Grota
 • Forteca
 • Klub Iluzja

Edukacja

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
 • Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu
 • Kolegium Nauczycielskie im.Aleksandra Fredry w Przemyślu

Sport

Kluby sportowe

 • Miejski Klub Sportowy Polonia Przemyśl – piłka nożna (III liga – grupa lubelsko–podkarpacka)
 • Klub Sportowy Czuwaj Przemyśl – piłka nożna (IV liga – podkarpacka)
 • POSiR Czuwaj Przemyśl – piłka ręczna (I liga)
 • Tempo 5 Przemyśl – lekkoatletyka
 • NURT POSIR Przemyśl – tenis stołowy (II liga)
 • ORKA Przemyśl – pływanie
 • Przemyska Szkoła Bokserska NIEDŹWIADKI – boks
 • POSiR Przemyśl – narciarstwo
 • Przemyskie Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo
 • Klub Strzelecki „Twierdza” LOK Przemyśl – strzelectwo
 • Szkoła Tańca „A-Z” Przemyśl – taniec
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
 • Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA
 • Powiatowe Szkolne Towarzystwo Sportu i Rekreacji
 • Klub Żeglarski OPTY przy MZK sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Karate SAIHA KYOKUSHINKAI-IFK
 • Przemyski Klub SHORIN – RYU Karate
 • Przemyska Reprezentacja Maratończyków
 • Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy Przemyśl

Obiekty sportowe

 • Strzelnica LOK (pneumatyczna i kulowa) ul. Słowackiego 40
 • Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny (POSiR) ul. Sanocka 4
 • Stok Narciarski w Przemyślu (POSIR)
 • Sztuczne Lodowisko (POSIR) ul. Sanocka 2
 • Kryta Pływalnia (POSIR) ul. 22 Stycznia 6
 • Hala sportowa POSiR ul. Mickiewicza 30
 • Korty Tenisowe (KS Czuwaj) ul. 22 Stycznia 6
 • Skate Park (POSIR) ul. Sanocka 2
 • Stadion Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” ul. Sanocka 18
 • Stadion Klubu Sportowego „Czuwaj” ul. 22 Stycznia 6
 • Stadion szkolny „Juvenia” ul. Dworskiego 98 (lekkoatletyczny)
 • Boiska do siatkówki plażowej (Wyb. Ojca Świętego – plaża miejska)
 • Boisko ORLIK ul. Dworskiego 96

Inne

 • Spływy kajakowe Doliną Sanu
 • Capoeira – Brazylijska sztuka walki ( Grupa Axe Capoeira - Sekcja Przemyśl)

Religia

Wspólnoty wyznaniowe

 • Katolicyzm
  • Kościół rzymskokatolicki
  • Kościół greckokatolicki
 • Cerkiew Prawosławna
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (2 parafie, w tym 1 wojskowa)
 • Protestantyzm
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
   • zbór w Przemyślu
  • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Kościół Zielonoświątkowy
 • Inne
  • Świadkowie Jehowy – trzy zbory, Sala Królestwa
  • Świecki Ruch Misyjny "Epifania" – zbór w Przemyślu.

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie

 • Niemcy Paderborn, Niemcy (1993)
 • Wielka Brytania okręg South Kesteven, Wielka Brytania (1993)
 • Ukraina Lwów, Ukraina (1995)
 • Ukraina Kamieniec Podolski, Ukraina (1997)
 • Węgry Eger, Węgry (2003)
 • Ukraina Truskawiec, Ukraina (2004)
 • Ukraina Mościska, Ukraina (2008)
 • Słowacja Humenné, Słowacja (2010)

Media

Telewizja

 • Toya

Radio

 • Radio Eska Przemyśl

Prasa

 • Życie Podkarpackie
 • Pogranicze - niewydawany już tygodnik
 • Przemyski Przegląd Kulturalny
 • Nasz Przemyśl
 • Gazeta Przemyska
 • Konik Polny
 • Moja Praca

Osoby związane z Przemyślem

">edytuj] Honorowi Obywatele Miasta

 • Papież Jan Paweł II
 • Przemysław Bystrzycki
 • Józef Michalik
 • Zbigniew Brzeziński
 • Leonard Chrzanowski
 • Heidi Wernerus-Neumann
 • Wilhelm Lüke
 • Tadeusz Bałdowski
 • Bolesław Taborski
 • Emil Czerny
 • Maria Teresa Wolfs-Monfils
 • Ignacy Tokarczuk
 • Władysław Dec
 • Tadeusz Niemiec
 • Stanisław Zarych
 • Bronisław Żołnierczyk
 • Henryk Jaskuła

Ciekawostki

 • Nazwa miasta Przemyśla pojawia się w jednej z najpopularniejszych rosyjskich piosenek z okresu I wojny śwatowej zatytułowanej Galicyjskije Polja.

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 611)

0-9ABCDFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 22 Stycznia
ul. 29 Listopada
ul. 3 Maja
ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

A

ul. Akacjowa
ul. Alberta św. Brata
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama
ul. Astronautów
ul. Augusta Stanisława

B

ul. Bakończycka
ul. Balickiego Jana (Księdza Jana Balickiego)
ul. Balickiego ks. Jana
ul. Barcewicza Stanisława
ul. Barska
ul. Basztowa
ul. Batorego
ul. Batorego Stefana
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Benszówny Heleny
ul. Benszówny Ireny
ul. Bełwińska
ul. Biblioteczna
ul. Bielskiego
ul. Bielskiego Marcina
ul. Bieszczadzka
ul. Bilana Włodzimierza
ul. Biskupia
ul. Bogusławskiego
ul. Bogusławskiego Wojciecha
ul. Bohaterów Getta
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Śmiałego
pl. Bonifacego św. Brunona
ul. Borelowskiego
ul. Borelowskiego Marcina (Pułkownika Marcina Borelowskiego)
ul. Borelowskiego płk. Marcina
ul. Boruty-Spiechowicza
ul. Boruty-Spiechowicza gen. Mieczysława
ul. Boruty-Spiechowicza Mieczysława (Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza)
ul. Brata Alberta
ul. Brodzińskiego Kazimierza
ul. Browarna
ul. Brudzewskiego Wojciecha
ul. Brzóski ks. Stanisława
ul. Brzóski Stanisława (Księdza Stanisława Brzóski)
ul. Brzozowa
ul. Budowlanych
ul. Bujaka Franciszka
ul. Bukowa
ul. Buszkowicka
ul. Bławatkowa

C

ul. Cegielniana
ul. Ceramiczna
ul. Chmielna
ul. Chocimska
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chodźki Ignacego
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Chrzanowskiej Zofii
ul. Chłopickiego gen. Józefa
ul. Chłopickiego Józefa (Generała Józefa Chłopickiego)
ul. Cicha
ul. Cmentarna
ul. Curie-Skłodowskiej Marii
ul. Czachowskiego Dionizego
pl. Czackiego Tadeusza
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czerwieńska
ul. Czwartaków

D

ul. Dąbrowskiego gen. Henryka
ul. Dąbrowskiego Henryka (Generała Henryka Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Daleka
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dekerta Jana
ul. Dobra
ul. Dobriańskiego ks. Antoniego
ul. Dojazdowa
ul. Dolińskiego
ul. Dolińskiego Franciszka
pl. Dominikański
ul. Domowa
ul. Droga Hurecka
ul. Drużbackiej Elżbiety
ul. Drzymały Wojciecha
ul. Dubiecka
ul. Dwernickiego
ul. Dwernickiego gen. Józefa
ul. Dwernickiego Józefa (Generała Józefa Dwernickiego)
ul. Dworskiego
ul. Dworskiego Aleksandra
ul. Dynowska
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

F

wyb. Focha marsz. Ferdynanda
ul. Fabryczna
ul. Federkiewicza Jakuba (Księdza Jakuba Federkiewicza)
ul. Federkiewicza ks. Jakuba
ul. Fedkowicza Jerzego
ul. Felicjanek
ul. Fischera bp. Karola Józefa
ul. Fischera Karola Józefa (Biskupa Karola Józefa Fischera)
pl. Floriana św.
ul. Focha Ferdynanda Wybrz. (Marszałka Ferdynanda Focha)
ul. Franciszkańska
ul. Frankowskiego Ignacego
ul. Fredry Aleksandra

G

ul. Gazowa
ul. Gierczak Emilii
ul. Glazera
ul. Glazera bp. Jakuba
ul. Glazera Jakuba (Biskupa Jakuba Glazera)
ul. Gliniana
ul. Gomółki Mikołaja
ul. Gościnna
ul. Goszczyńskiego
ul. Goszczyńskiego Seweryna
ul. Gołębia
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grażyny
ul. Grenada
ul. Grochowska
ul. Grodzka
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego gen. Stefana
ul. Grota-Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota-Roweckiego)
ul. Grottgera Artura
ul. Grunwaldzka
ul. Grzegorza
ul. Grzegorza z Sanoka
ul. Gurbiela Kazimierza (Podpułkownika Kazimierza Gurbiela)
ul. Gurbiela ppłk. Kazimierza
ul. Głogowska
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Harcerska
ul. Hausera
ul. Hausera Leopolda
ul. Herburtów
ul. Hoffmanowej
ul. Hoffmanowej Klementyny
ul. Hoża
ul. "Hubala"
ul. Hubala mjr. Henryka

I

ul. Idzikowskiego
ul. Idzikowskiego Ludwika
ul. Iwaszkiewicza Jarosława

J

wyb. Jana Pawła II Ojca św.
ul. Jabłoniowa
ul. Jadwigi św. Królowej
ul. Jagiellońska
ul. Jagiełły Władysława
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jarowa
ul. Jasińskiego
ul. Jasińskiego gen. Jakuba
ul. Jasińskiego Jakuba (Generała Jakuba Jasińskiego)
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jaworowa
ul. Jesionowa
ul. Jordana Henryka
ul. Joselewicza Berka Pl. (Pułkownika Berka Joselewicza)
pl. Joselewicza płk. Berka
ul. Józefa św.

K

ul. Kaczmarskiego Jacka
ul. Kadyi
ul. Kadyi Henryka
ul. Kadłubka Wincentego
ul. Kamienna
ul. Kamienny Most
ul. Kapitulna
ul. Kapuścińskiego Józefa
ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego
ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego gen. Michała
ul. Karmelicka
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
ul. Katedralna
pl. Katedralny
ul. Kazanowska
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kałuży Józefa
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klaczki Juliana
ul. Klasztorna
ul. Klonowa
ul. Klonowicza
ul. Klonowicza Sebastiana
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kmity Piotra
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kokosza
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego Stanisława
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
pl. Konstytucji 3 Maja
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Kordeckiego Augustyna (Ojca Augustyna Kordeckiego)
ul. Kordeckiego o. Augustyna
ul. Kordiana
ul. Korzeniowskiego Józefa
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kosynierów
ul. Koszykowa
ul. Koźmiana Kajetana
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krajewskiego Rafała
ul. Krakowska
ul. Krakusa
ul. Kramarza Walerego
ul. Kramarza Waleriana
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kremera
ul. Kremera Józefa
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krównicka
ul. Krucza
ul. Kruhel Wielki
ul. Kruhelska
ul. Krzemieniec
ul. Krzywa
ul. Krzywiecka
ul. Kupały
ul. Kwiatowa

L

ul. Langiewicza Mariana
pl. Legionów
ul. Legnicka
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Lenartowicza Teofila Aleksandra
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Leszczyńskiego
ul. Leszczyńskiego Stanisława
ul. Lipowicka
ul. Listopada 29
ul. Lwowska

Ł

ul. Łętowska
ul. Łokietka Władysława
ul. Łowiecka
ul. Łozowa
ul. Łukasiewicza Ignacego
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana

M

ul. Maczka
ul. Maczka gen. Stanisława
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Maja 3
ul. Majora Henryka Hubala
ul. Malawskiego
ul. Malawskiego Artura
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Mariacka
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mała
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mierosławskiego
ul. Mierosławskiego Ludwika
ul. Mieszka I
ul. Miodowa
ul. Mireckiego Józefa
ul. Mnisza
ul. Mogilnickiego
ul. Mogilnickiego Jana (Księdza Jana Mogilnickiego)
ul. Mogilnickiego ks. Jana
ul. Mokra
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Monte Cassino
ul. Mostowa
ul. Młynarska

N

pl. Na Bramie
ul. Na Zawadach
ul. Nabielaka Ludwika
ul. Naruszewicza Adama
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nepomucena
ul. Nepomucena Jana (Świętego Jana Nepomucena)
ul. Nepomucena św. Jana
ul. Nestora
ul. Niecała
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
pl. Niepodległości
ul. Niewiadomskiego Stanisława
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Nowa
ul. Nowowiejskiego Feliksa

O

ul. Obozowa
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Obronna
ul. Obywatelska
ul. Ofiar Katynia
ul. Ogrodnicza
ul. Ojca Świętego Jana Pawła II Wybrz.
ul. Okopowa
ul. Okrężna
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Opalińskiego
ul. Opalińskiego Kazimierza
ul. Ordona Juliana Konstantego
ul. Orkana Władysława
pl. Orląt Przemyskich
ul. Orna
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Orłowicza Mieczysława
ul. Osińskich Michała i Kazimierza
ul. Ostrowska
ul. Ostrołęcka
ul. Owocowa

P

wyb. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Parkowa
ul. Pasteura Ludwika
ul. Pawia
ul. Pelczara
ul. Pelczara bp. Józefa Sebastiana
ul. Pelczara Józefa Sebastiana (Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara)
ul. Piaskowa
ul. Piasta Kołodzieja
ul. Piastowska
ul. Pikulicka
pl. Pileckiego rtm. Witolda
ul. Pionierska
ul. Piłsudskiego Józefa Wybrz. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Pocztowa
ul. Pod Trzema Krzyżami
ul. Podgórska
ul. Podhalańczyków
ul. Pogodna
ul. Pola
ul. Pola Wincentego
ul. Polna
al. Polskiej Drużyny Strzeleckiej XXV
ul. Pomorskiej Dywizji Piechoty 6
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Poniatowskiego Księcia Józefa
ul. Popielów
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popiełuszki ks. Jerzego
ul. Potokowa
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Prądzyńskiego
ul. Prądzyńskiego Ignacego
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przecznica Wałowa
ul. Przejazdowa
ul. Przekopana
ul. Przemyska
ul. Przemysława
ul. Przerwa
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przybyszewskiego Stanisława
ul. Ptasia
ul. Pusta
ul. Puszkina
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pułaskiego Kazimierza
ul. Płowiecka

R

rynek Rynek
ul. Racławicka
ul. Radosna
ul. Rakoczego
ul. Raszyńska
ul. Ratuszowa
ul. Regera
ul. Regera Witolda
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rodzinna
ul. Rogozińskiego
ul. Rogozińskiego Stefana
ul. Rokitniańska
ul. Rolnicza
ul. Romera Eugeniusza
ul. Rosłońskiego Romualda
ul. Równa
ul. Różana
ul. Rozdroże
Pl. Rybi
pl. Rybi Plac
ul. Rycerska
ul. Rynek
ul. Rzeczna
ul. Rzewuskiego Henryka
ul. Rzeźnicza

S

ul. Sadowa
ul. Salezjańska
ul. Sanatoryjna
ul. Sanocka
ul. Sanowa
ul. Sarbiewskiego Macieja
ul. Sąsiedzka
ul. Serbańska
ul. Sielecka
ul. Siemiradzkiego
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sienna
ul. Sierakowskiego Zygmunta
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skalna
ul. Skargi
ul. Skargi ks. Piotra
ul. Skargi Piotra (Księdza Piotra Skargi)
ul. Skolimowska
ul. Skorupki Ignacego (Księdza Ignacego Skorupki)
ul. Skorupki ks. Ignacego
ul. Skośna
ul. Skrzetuskiego
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Smolki
ul. Smolki Franciszka
ul. Smolna
ul. Sobieskiego Jana III
ul. Sobińskiego Stanisława
ul. Sobótki
ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego gen. Józefa
ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
ul. Sportowa
ul. Stachiewicza gen. Juliana
ul. Stachiewicza Juliana (Generała Juliana Stachiewicza)
ul. Stanisława Augusta
ul. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Stojałowskiego ks. Stanisława
ul. Stojałowskiego Stanisława (Księdza Stanisława Stojałowskiego)
ul. Strażacka
ul. Strzelców Podhalańskich
ul. Studencka
ul. Studzienna
ul. Stwosza Wita
ul. Stycznia 22
ul. Sucha
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Sułkowskiego Józefa
ul. Swobodna
ul. Sybiraków
ul. Syrokomli Władysława
ul. Szańce
ul. Szańcowa
ul. Szczęsna
ul. Szkolna
ul. Szwoleżerska
ul. Szykowskiego Krystyna (Ojca Krystyna Szykowskiego)
ul. Szykowskiego o. Krystyna
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słabego
ul. Słabego Mieczysława (Majora Mieczysława Słabego)
ul. Słabego mjr. Mieczysława
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza

Ś

ul. Śmiałego Bolesława
ul. Śniadeckich Jana i Jędrzeja
ul. Śnigurskiego
ul. Śnigurskiego bp. Jana
ul. Śnigurskiego Jana (Biskupa Jana Śnigurskiego)
ul. św. Józefa
ul. Światowida
ul. Świętego Brata Alberta
Pl. Świętego Floriana
ul. Świętego Józefa
ul. Świętej Królowej Jadwigi

T

ul. T.W. Wilsona Wybrz. (Prezydenta T.W. Wilsona)
ul. Tarnawskiego
ul. Tarnawskiego Leonarda
ul. Tarniowa
ul. Tarnowskiego Jana
ul. Tatarska
ul. Terleckiego Tymona
ul. Topolowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Trentowskiego Bronisława
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Ujejskiego Kornela
pl. Unii Brzeskiej
ul. Ustronie
ul. Ułańska

W

wyb. Wilsona Prezydenta Woodrowa
ul. Wandy
ul. Wapowskiego Bernarda
ul. Warneńczyka Władysława
ul. Wąska
ul. Waygarta
ul. Waygarta Walerego
ul. Wałowa
ul. Węgierska
ul. Wernyhory
ul. Wiarowa
ul. Wiejska
ul. Wielkiego Kazimierza
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierzbowa
ul. Wiklinowa
ul. Wilczańska
ul. Wiśniowa
ul. Wiśniowskiego Teofila
ul. Witoszyńska
ul. Wodna
ul. Wola
ul. Wozowa
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wybrzeże Focha
ul. Wybrzeże Piłsudskiego
ul. Wybrzeże Wilsona
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wysockiego
ul. Wysockiego gen. Józefa
ul. Wysockiego Józefa (Generała Józefa Wysockiego)
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Władycze
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Warneńczyka
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zachariasiewicza Jana
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zaciszna
ul. Zagrodowa
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zakopiańska
ul. Zaleskiego Bohdana
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamiejska
ul. Zamknięta
ul. Zamkowa
ul. Zamoyskiego
ul. Zamoyskiego Jana
ul. Zana
ul. Zana Tomasza
ul. Zaułek Wojaka Szwejka
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbożowa
ul. Zielińskiego
ul. Zielińskiego Zygmunta
ul. Zielona
ul. Ziemiańskiego Józefa (Księdza Józefa Ziemiańskiego)
ul. Ziemiańskiego ks. Józefa
ul. Ziemowita
ul. Zyblikiewicza
ul. Zyblikiewicza Mikołaja
ul. Zygmuntowska
ul. Złota

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółkiewskiego Stanisława
ul. Żołnierzy
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polsk
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
ul. Żulińskiego Romana
ul. Żurawicka
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa

Kody pocztowe, Przemyśl (wyświetlono 4/4)


Ocena internautów miejscowości Przemyśl
Średnia ocena: 3.4
liczba ocen: 23

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Przemyśl, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Przemyśl

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:05:04

Szybka zmiana regionu Polski