Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Piaseczno


Informacje o Piaseczno:

Ilość ulic: 337

Ilość kodów pocztowych: 2

Współrzedne geograficzne N: 52.067001

Współrzedne geograficzne E: 21.017000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 22

Liczba ludności: 41787

Gęstość ludności: 2576 os./km²

Powierzchnia: 16,22 km²

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 1142018044

Herb Piaseczno:

Herb Piaseczno

Flaga Piaseczno:

Flaga Piaseczno

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Piaseczno

 • Dzielnica: Chyliczki

 • Dzielnica: Gołków-Letnisko

 • Dzielnica: Orężna

 • Dzielnica: Zalesie Dolne

 • Dzielnica: Zalesinek

Piaseczno

Piaseczno – miasto powiatowe w woj. mazowieckim. Położone w sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, w odległości 17 km na południe od centrum Warszawy. Lokalizacja ta wpływa korzystnie na szybki rozwój budownictwa, zlokalizowania siedzib wielu zagranicznych firm (w 2010 r. uznane jako najbardziej atrakcyjne miasto dla biznesu wg magazynu Forbes), szybkiego przyrostu liczby mieszkańców, etc. Miasto wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej.

Historia

Początki miasta

Pierwsze wzmianki o Piasecznie jako wsi sięgają XIII wieku. Nazwę wzięło od położenia na piaszczystych glebach nad brzegiem rzeki Jeziorki zwanej w tych czasach Jeziorna. W średniowieczu było wsią książęcą, usytuowaną na szlaku między Warszawą a Czerskiem. To strategiczne położenie spowodowało, że 5 listopada 1429 roku Piaseczno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim nadane przez księcia wyszogrodzkiego, ciechanowskiego, zakroczymskiego, czerskiego i warszawskiego Janusza I zwanego Starszym.

Wkrótce Piaseczno stało się jednym z ośrodków rynku lokalnego na południowym Mazowszu, pośrednicząc w wymianie towarów i w działalności usługowej (handel, rzemiosło). Nastąpiły przemiany w układzie przestrzennym miasta, którego centralnym punktem stał się rynek. Było to do 1964 r. tradycyjne miejsce targów i jarmarków.

Akt nadania praw miejskich został potwierdzony w 1461 roku. Miasto wówczas miało charakter rzemieślniczo-rolniczy. Dynamiczny rozwój rzemiosła i handlu skłonił księżną Annę Radziwiłłównę do nadania miastu Piaseczno w dniu 23 listopada 1513 roku prawa odbywania jarmarku i wyznaczenie dnia targowego. Dalsze przywileje zostały miastu nadane przez królową Bonę, Annę Jagiellonkę, Stefana Batorego, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego.

Dawną świetność miasta i jego tradycje upamiętnia – znajdujący się na rynku – ratusz. Pierwotny ratusz – siedzibę władz miejskich i miejsce przechowywania przywilejów – spalili w 1655 r. Szwedzi podczas potopu. Następny spłonął w okresie pokoju w 1730 r. Spłonęły wtedy wszystkie dokumenty przechowywane w archiwum miejskim. Wśród dokumentów spłonął także wystawiony w 1726 r. przywilej królewski Augusta II Mocnego. Akt ten mieszczanie odzyskali w formie wypisu z Metryki Koronnej w dniu 31 stycznia 1733 r.. Mieszczanie odbudowali ratusz w połowie XVIII w. Dwupiętrowy gmach stanął na podstawie kwadratu na środku rynku. Drewniany ratusz spalili Rosjanie podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 r. Po 1815 r. władze rosyjskie rozpoczęły akcję porządkowania miast polskich, nakazując budowę murowanych ratuszy w linii domów mieszkalnych znajdujących się w rynku. Projekt piaseczyńskiej siedziby władz miejskich wykonał budowniczy wojewódzki Hilary Szpilowski.

Obecnie istniejący gmach wzniesiono w stylu klasycystycznym w latach 1823-1824. Nietypowym elementem, wyróżniającym ratusz piaseczyński od innych budowli tego typu na Mazowszu jest półksiężyc umieszczony przed I wojną światową na szczycie wieży. Upamiętnia on pobyt posła tureckiego Numan-Beja w 1777 r.

W latach od 1526 (tzn. od włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego) do 1795 (III rozbiór Polski) Piaseczno stanowiło własność królewską. W 1545 r. znalazło się w składzie dóbr oprawnych królowej Bony, a następnie przeszło w ręce jej córki księżniczki Anny. Anna Jagiellonka, siostra króla Zygmunta Augusta, późniejsza żona króla Stefana Batorego mieszkała tu w dworze chyliczkowskim.

W 1537 roku miasto stało się własnością królewską i od tego czasu funkcjonowało jako starostwo niegrodowe. Zgodnie z nadaniem królewskim z 1554 roku mieszczanie uzyskali tereny pod ogrody poza kwartałami zabudowy miasta lokacyjnego. Największy rozkwit przeżywało Piaseczno w drugiej połowie XVI w. Liczyło wówczas ok. 200 domów i ok. 1200 mieszkańców. Szczególnie rozwijało się piwowarstwo i gorzelnictwo. W 1580 r., jedyny istniejący przed rozbiorami, Cech Szewców, otrzymał przywilej królewski od Stefana Batorego, potwierdzany potem przez kolejnych władców Polski. Miasto było niszczone licznymi pożarami na przełomie XVI i XVII w. Cykl rozwoju, zapoczątkowany za czasów Janusza I, zamknął najazd szwedzki w połowie XVII w. Nieprzyjaciel spalił Piaseczno oraz dwór i folwark starościński.

Miasto powróciło do swojej świetności w pierwszej połowie XVIII w. Starostą piaseczyńskim był wówczas minister Aleksander Józef Sułkowski, który wzniósł w mieście rezydencję królewską. Została ona bezpowrotnie zniszczona podczas powstania kościuszkowskiego. Dokonano także przebudowy wnętrza kościoła (zbudowanego w połowie XVI w.) w stylu późnobarokowym w 1736 r. przez architekta królewskiego Karola Fryderyka Pöppelmanna młodszego.

Największa bitwa w historii gminy rozegrała się w dniach 9 i 10 lipca 1794 r. pod Gołkowem. Po stronie polskiej dowodził generał Józef Zajączek, a po rosyjskiej generał Iwan Fersen. Straty wynosiły 180 zabitych, 136 rannych i około 100 zaginionych. Miasto zostało spalone, ocalał jedynie kościół i domy położone na Zastawiu (za dwoma dużymi stawami znajdującymi się pośrodku miasta, dzięki którym pożary nie przenosiły się na południową część Piaseczna).

Pod zaborami

Po trzecim rozbiorze Polski Piaseczno znalazło się w granicach zaboru pruskiego na terenie tzw. Prus Południowych. W latach 1801-1806 przeprowadzono akcję kolonizacyjną na obszarach podmiejskich, należących do dawnego starostwa piaseczyńskiego. Koloniści (tzw. Olędrzy) przybyli z Księstwa Wirtemberskiego i Księstwa Palatynatu. Założono Alt i Neu Ilvesheim (Starą i Nową Iwiczną), Ludwigsburg (Józefosław) i Schwenningen (Świniary, od 1820 r. Orężno, niekiedy Orężna).

W okresie rządów pruskich pisarz miejski Joachim Nałęcz Ginalski napisał, kierując swe słowa do obywateli miasta: "Z praw i przywilejów okazuje się i dowodzi, jak to miasto Piaseczno było swobodne, wesołe, korzystne i obszerne w swoich granicach. I było swobodne, bo tak od Fundatorów swoich Książąt Mazowieckich Janusza, Kazimierza, Bolesława, Janusza Młodszego i Anny wiele zyskiwało łask i względów, tak włącznie biorąc od wszystkich królów polskich wszelkie prawa i przywileje odbierało, aż do Stanisława Augusta ostatniego króla polskiego". Na przełomie 1806 i 1807 r. w mieście stacjonowała kawaleria francuska, a od 1808 do 1811 r. polski 1 Pułk Strzelców Konnych.

W czasach Królestwa Polskiego (powstałego w 1815 r. na podstawie uchwały kongresu wiedeńskiego) Piaseczno, położone wówczas w obwodzie (późniejszym powiecie) warszawskim, w województwie mazowieckim (później guberni warszawskiej) znalazło się w jego składzie. Było to miasto rządowe (narodowe). W 1820 r. liczyło 893 mieszkańców, oraz 171 Żydów. Do 1795 r. starozakonni mieli zakaz osiedlania się i posiadania domów na jego terenie. W Piasecznie było 101 domów, ale tylko 9 murowanych, ponieważ ludzie woleli mieszkać w szałasach i w lepiankach.

W XIX wieku (1825 r.), przeprowadzono szosę z Warszawy do Góry Kalwarii i Warki. Szosa przebiegała przez miasto Piaseczno, co spowodowało znaczny wzrost pozycji miasta. Niebawem uruchomiono kolejkę wąskotorową łączącą Piaseczno z Warszawą. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi ówczesnej osady było uruchomienie wąskotorowych połączeń kolejowych z Warszawą. W 1898 r. ruszyły linie przez Służew i Wilanów, a w 1899 r. do Góry Kalwarii.

Do wybuchu I wojny światowej Piaseczno przeżywało okres ożywienia gospodarczego. W 1913 r. liczyło już 4395 mieszkańców. W tym okresie Piaseczno można zaliczyć do miast o dobrej infrastrukturze komunikacyjnej. Miało to bardzo duże znaczenie dla rzemiosła i handlu, które dzięki temu mogło się intensywnie rozwijać. Stopniowo miasto Piaseczno stawało się centralnym ośrodkiem dla okolicznych osiedli.

W czasie powstania styczniowego, pod Piasecznem rozegrała się potyczka, w której zginęło 12 powstańców, ich mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym. Za współpracę z powstańcami, proboszcz piaseczyński ks. Ludwik Czajewicz został zesłany na Syberię. Za czynny udział w powstaniu styczniowym władze carskie w 1869 roku pozbawiły Piaseczno wszelkich przywilejów, w tym praw miejskich (na podstawie tego samego ukazu carskiego z 1869 r., w połowie 1870 r. 25 innych miast guberni warszawskiej, utraciło również prawa miejskie, stając się osadą gminną).

Według spisu ludności w 1897 r. Piaseczno liczyło 2760 mieszkańców i miało znikomą przewagę katolików (41,5%) nad ludnością żydowską (40%). Stosunkowo liczni byli w Piasecznie protestanci (17,9%), potomkowie kolonistów niemieckich.

We wrześniu i październiku 1914 r. Piaseczno i okolice stały się terenem zaciętych walk niemiecko-rosyjskich o Warszawę. Miasto wyludniło się, gdyż większość mieszkańców schroniła się w stolicy. W wyniku walk zniszczono doszczętnie około 20 domów w okolicach rynku i uszkodzono kościół. Niemcy ponownie zajęli Piaseczno w sierpniu 1915 r. W 1916 roku Piaseczno ponownie uzyskało prawa miejskie.

W XX wieku nastąpił rozwój dzielnic letniskowych (w tym osiedla miasto-las Zalesie Dolne i Adamów, w latach dwudziestych miasto-ogród Zalesinek, osiedle mieszkaniowe Iwiczna 1, 2, 3 w 1960 r.). Obecnie te tereny wraz z dawną miejscowością Gołków-Letnisko stanowią nierozłączną całość jako jedno wielkie (obszarowo) miasto Piaseczno. Podobną ewolucję po II wojnie światowej przeszły takie miejscowości jak: Głosków-Letnisko, Zalesie Górne, Złotokłos.

Okres międzywojenny

W maju 1917 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej. W listopadzie 1918 r. strażacy rozbroili posterunek żandarmerii niemieckiej w Piasecznie i wysłali zaaresztowanych żołnierzy koleją do Warszawy; tak rozpoczął się okres niepodległości po 123 latach rozbiorów. Już 13 listopada Rada Miejska dokonała wyboru burmistrza, ławników i delegatów do Sejmiku Powiatowego. Burmistrzem został wybrany aptekarz Wacław Kaun. W tym okresie mieszkało tu 6956 osób, w tym 3956 katolików, 2816 Żydów, 182 ewangelików i 2 prawosławnych.

W mieście były tylko dwa drobne zakłady przemysłowe: Fabryka wyrobów stalowych ostrych Zbigniew Kobylański i Spółka, produkująca noże, tasaki i kosy oraz młyn parowy. W 1918 r. uruchomiono własną elektrownię miejską. Pierwsze w niepodległej Polsce wybory do rady miejskiej odbyły się 14 grudnia 1919 r., a ostatnie 14 maja 1939 r. Piaseczno było jednym z większych miast w okolicach Warszawy (w 1921 r. – 5615 mieszkańców), ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Dnia 4 czerwca 1928 r. gościł w Piasecznie prezydent RP Ignacy Mościcki, który m.in. położył kamień węgielny pod Dom Ludowy jego imienia (przy obecnej ul. Jana Pawła II). W 1933 r. podczas spóźnionych obchodów 500-lecia nadania praw miejskich przemianowano rynek na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był on honorowym obywatelem miasta od 1928 r.

Okres międzywojenny przyniósł pomyślny rozwój komunikacyjny miasta. Uruchomiono (w 1934 r.) linię kolejową z Warszawy do Radomia. W maju 1935 r. mieszkańcy całego województwa warszawskiego żegnali marszałka Józefa Piłsudskiego na dworcu PKP w Piasecznie, gdzie zatrzymał się pociąg żałobny. Trumna umieszczona była na specjalnym wagonie platformie i oświetlona (uroczystości odbywały się wieczorem). Po krótkim postoju pociąg ruszył do Krakowa.

W okresie międzywojennym powstał pierwszy plan rozbudowy miasta. Ogólna powierzchnia terenów miasta Piaseczna w granicach administracyjnych wynosiła 841 ha 4093 m². Orzeczeniem Wojewody Warszawskiego w 1937 r. zatwierdzono ogólny plan zabudowania miasta Piaseczna, przewidujący utworzenie dzielnicy przemysłowej na północnym zachodzie. Piaseczno stanowiło tradycyjnie duży ośrodek szewski, skupiający ponad 25% warsztatów w stosunku do ogółu miejscowego rzemiosła.

II wojna światowa rozpoczęła się dla miasta w nocy z 9 na 10 września, gdy pododdziały 54 pułku artylerii lekkiej (Armia "Łódź") stoczyły potyczkę z pododdziałami niemieckiej 1 Dywizji Pancernej. W wyniku walk ucierpiała zabudowa kilku ulic w północnej części miasta. Zniszczono Sąd Grodzki przy ul. Warszawskiej. Wehrmacht rozstrzelał 21 wziętych do niewoli żołnierzy polskich i 7 mieszkańców miasta. Jesienią 1940 r., w południowej części Piaseczna, okupanci utworzyli getto. Żydzi zostali wysiedleni stąd do getta w Warszawie w lutym 1941 r. W grudniu 1943 r. dokonano dywersyjnej akcji kolejowej pod miastem. 1 kwietnia 1944 organizacja AK przeprowadziła udaną akcję na Arbeitsamt (Urząd Pracy) w Piasecznie przy ul. Mickiewicza.

Okres powojenny

Okupacja hitlerowska zakończyła się 17 stycznia 1945 r., kiedy do miasta wjechały bez walki czołgi 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Znajdowało się tu stanowisko dowodzenia 1 Armii Wojska Polskiego.

Według spisu ludności przeprowadzonego w lutym 1946 r. Piaseczno liczyło 6682 mieszkańców. Na terenie miasta istniały: fabryka rowerów "Ormonde", młyn parowy, kaszarnia, tartak i wytwórnia wyrobów drzewnych. Największym zakładem pracy były warsztaty Warszawskich Kolei Dojazdowych.

W 1952 roku Piaseczno zostało miastem powiatowym, co wyróżniło je wśród konkurujących o taki status miast sąsiednich. Po likwidacji powiatów aż do 1998 roku Piaseczno było siedzibą władz rejonowych.

W 1999 roku pozycja miasta ponownie wzrosła, wraz z utworzeniem powiatu piaseczyńskiego. Fakt stołeczności w stosunku do gmin wchodzących w skład powiatu: Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Lesznowoli i Prażmowa utrwalił na lata dominującą pozycję miasta. Dziś Piaseczno przeżywa swój renesans. Zarówno powiat, jak i wchodzące w jego skład gminy, mają jeden z największych wskaźników dochodu na mieszkańca. W powiecie powstaje wiele nowych firm, krajowych i zagranicznych, wznoszone są coraz to nowe instytucje publiczne świadczące o renomie terenu: nowa Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. W styczniu 2008 roku została otwarta nowa siedziba Prokuratury oraz Sądu Rejonowego.

Demografia

Kultura i edukacja

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze, al. Kasztanów 12
 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Główna 50
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Szkolna 14

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy, ul. Sikorskiego 20
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, Al. Kalin 30
 • Gimnazjum nr 4, ul. Główna 50
 • Prywatne Gimnazjum nr 2, ul.Zielona 14

Szkoły średnie i policealne

 • Liceum Ogólnokształcące im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Chyliczkowska 17
 • Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10
 • Zespół Szkół nr 2 im. Emilii Plater, Aleja Brzóz 26
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20
 • Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Chyliczkowska 20
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20E
 • Prywatne Liceum nr 43, ul. Kościuszki 53

Szkoły specjalne

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Dom Matki Dobrego Pasterza", ul. Zgoda 14.

Wydarzenia kulturalne

 • Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej – (PZPR) cyklicznie trwający od 1996 przegląd muzyczny twórców i odtwórców szeroko rozumianej piosenki odbywający się w Piasecznie.
  Festiwal ma swój początek w działaniach zespołu Parasol Poetica, którego członkowie (Urszula Szymańska, Paweł Górski, Kasia Biernadska i Piotr Biernadski) postanowili (na podobieństwo stworzonego przez nich Świeczowiska) zorganizować przegląd piosenki autorskiej. Ze względu na dużą ilość podobnych imprez w kraju ostatecznie zdecydowano, że na festiwalu przedstawić można będzie wszystko, co da się nazwać piosenką. W jury pierwszej edycji przeglądu zasiedli Agnieszka Fatyga (gość specjalny), Piotr Sawicki i Mirosław Łączyński (stały juror). Od 2006 PZPR znajduje się na liście przeglądów kwalifikujących do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
  Przegląd trwa jeden dzień i składa się z przesłuchań uczestników, koncertu zwycięzcy poprzedniej edycji, występu gościa specjalnego oraz koncertu laureatów. Odbywa się on zawsze w pierwszą sobotę marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piasecznie. Pierwszą nagrodą w konkursie jest nominacja do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Do 2007r w PZPR wzięło udział ponad 300 wykonawców z całego kraju, wielu z nich zrobiło prawdziwe kariery na scenie piosenki literackiej. W jury zasiadali między innymi: Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski, Kasia Stankiewicz, Mariusz Lubomski, Robert Kasprzycki, Andrzej Ozga, Magda Turowska, Teresa Drozda.
 • Open Hard Core Fest – letni festiwal rockowy w parku miejskim pod hasłem "MUZYKA PRZECIWKO NARKOTYKOM". W sześciu edycjach imprezy wystąpiło ponad 70 zespołów hard core z całego świata m.in. z USA, Brazylia, Holandia, Izrael, Niemcy, Ukraina, Malezja oraz polskie grupy rockowe. W piknikowej atmosferze letniego parku oprócz słuchania muzyki, można kupić najnowsze płyty zespołów występujących na imprezie, zapoznać się z ofertą niezależnych wytwórni płytowych i oficyn księgarskich.

Zabytki

 • zespół kościoła pw. św. Anny (dawniej pw. św. Macieja i Anny):
  • kościół z II poł. XVI w., w miejscu drewnianego pw. św. Macieja i Anny, restaurowany po 1603, w 1736 i 1833 r., rozbudowany po 1918 r. Późnogotycki z elementami barokowymi. W fasadzie rzeźba św. Jana Nepomucena z 1736 r.
  • drewniana dzwonnica z poł. XIX w. od strony wschodniej
  • stara plebania z przełomu XVIII i XIX w., w miejscu poprzedniej z 1794 (na północ od kościoła)
 • Ratusz w Piasecznie z lat 1823-1824 wg projektu Hilarego Szpilowskiego w stylu klasycystycznym (pierwotny drewniany spłonął w XV wieku)
 • Cmentarz parafialny założony ok. 1795
 • Mykwa – dawna rytualna łaźnia żydowska.
 • Cmentarz żydowski z 1870 z zachowanymi 17 macewami
 • Dworzec Grójeckiej Kolei Dojazdowej z 1914

Komunikacja

 • Dworzec PKP Piaseczno ul. Towarowa (połączenia pośpieszne obsługiwane przez PKP Intercity m.in. do Warszawy, Krakowa, Gdyni, Kołobrzegu, sezonowe do Zakopanego; połączenia lokalne obsługiwane przez Koleje Mazowieckie do Warszawy Wschodniej przez Warszawę Śródmieście, Czachówka, Góry Kalwarii, Warki, Radomia, Skarżyska-Kamiennej)
 • PPKS Warszawa, placówka terenowa w Piasecznie ul. Okulickiego 4
 • Komunikacja miejska – obsługiwana przez ZTM Warszawa – na terenie Piaseczna kursują linie: 709, 710, 724, 727, 739, 807, nocna N83 oraz linie lokalne: L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 i L13(planowane jest stworzenie buspasu o długości 9 km na ulicy Puławskiej między Piasecznem a Al. Wilanowską w Warszawie).
 • Prywatna regularna komunikacja autobusowa – kilka prywatnych firm obsługuje połączenia z miejscowościami gminy Piaseczno do Dworca Południowego w Warszawie.
 • TAXI – postoje taksówek zlokalizowane są przy ul. Jana Pawła II oraz na rogu ul. Puławskiej i Szkolnej.

Media lokalne

 • Kurier Południowy – wydanie Piaseczyńsko-Ursynowskie, tygodnik informacyjny, portal
 • Nad Wisłą – tygodnik informacyjny, portal
 • Piaseczno24.net - nowa wizja informacji w Piasecznie
 • Moje Piaseczno – portal informacyjny
 • Telewizja Internetowa iTV Piaseczno
 • Gazeta Okolica
 • Radio Flash Piaseczno (radio internetowe)
 • Panorama Południa – dwutygodnik społeczno-kulturalny

Wspólnoty wyznaniowe

 • Kościół rzymskokatolicki
  • Parafia św. Anny w Piasecznie (powiat piaseczyński)
  • Parafia Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie
  • Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Piasecznie-Zalesiu Dolnym
 • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy (Sala Królestwa)

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie:

 • Szwecja Gmina Upplands Väsby
 • Estonia Gmina Harku (w trakcie)
 • Ukraina Nowogród Wołyński (w trakcie)

Zobacz też

 • Synagoga w Piasecznie
 • Stara Synagoga w Piasecznie
 • Mykwa w Piasecznie
 • Getto piaseczyńskie
 • Grójecka Kolej Dojazdowa
 • Hufiec ZHP Piaseczno
 • KS Piaseczno

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 337)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 11 Listopada
ul. 17 Stycznia
ul. 3 Maja
Al. 3 Maja

A

ul. Agatowa
ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Alabastrowa
ul. Albatrosów
ul. Aliny
ul. Andersena
ul. Andersena Hansa Christiana
ul. Anhellego
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka Adama
ul. Astrów
ul. Atlantydy

B

ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Balińskiego Stanisława
ul. Balladyny
ul. Batorego Stefana
ul. Bema Józefa
ul. Beniowskiego
ul. Beniowskiego Bartłomieja
ul. Berberysowa
ul. Berylowa
ul. Bociania
ul. Borowa
ul. Bratków
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brylantowa
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzezińska
al. Brzóz
ul. Bukietowa
ul. Bukowa
ul. Bursztynowa
ul. Bławatków

C

ul. Chabrów
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chyliczkowska
ul. Cicha
ul. Cichej Łąki
ul. Cisowa
ul. Cyrkonii
ul. Czajewicza Ludwika
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czeremchowa
ul. Czyżyków

D

ul. Daleka
ul. Dębowa
ul. Derdowskiego Hieronima
ul. Diamentowa
ul. Dunikowskiego Ksawerego
ul. Dunikowskiego Xawerego
ul. Dworcowa
ul. Dworska
ul. Dzikiej Jabłoni
ul. Długosza Jana

E

ul. Elektroniczna
ul. Energetyczna

F

ul. Fabryczna
ul. Frezji

G

ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Geodetów
ul. Gerbera
ul. Gerbera Tadeusza
ul. Gojawiczyńskiej Poli
ul. Gołkowska
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Granitowa
ul. Grochowskiego
ul. Grochowskiego gen. mjr. Jana
ul. Gwalberta
ul. Głogowa
ul. Główna

H

ul. Hemara Mariana
ul. Herberta Zbigniewa

I

ul. Irysów
ul. Iwaszkiewicza Jarosława

J

ul. Jabłoniowa
ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellonki Anny
ul. Jana Kazimierza
ul. Jana Pawła II
ul. Jana Sobieskiego
ul. Jantarowa
ul. Jaremy
ul. Jarząbka
ul. Jarząbka Kazimierza
ul. Jarzębinowa
ul. Jasna
ul. Jaspisowa
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jerozolimska
ul. Jesionowa
ul. Jeziorki
ul. Jodłowa
ul. Józefa Księcia
ul. Julianowska

K

ul. Kajki Michała
al. Kalin
ul. Karolinki
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza Jana
al. Kasztanów
ul. Kauna Wacława
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kineskopowa
ul. Kmicica
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kniaziewicza
ul. Kniaziewicza Karola
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Konarskiego Feliksa
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwalii
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Korczaka Janusza
ul. Kordeckiego Augustyna
ul. Kordiana
ul. Kościeliska
ul. Kościelna
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosodrzewiny
ul. Koszykowa
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Królewskie Lipy
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krótka
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krupówki
ul. Krzywa
ul. Książąt Mazowieckich
ul. Księcia Józefa
ul. Księdza Marka
ul. Kurcewiczówny
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatów Polskich
ul. Kwiatowa
ul. Kwitnącej Gruszy
ul. Kwitnącej Róży

L

ul. Laurowa
ul. Lechitów
ul. Lelewela Joachima
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Liliowa
al. Lipowa
ul. Listopada 11
ul. Longinusa
al. Lotników
ul. Ludowa

Ł

ul. Łabędzia

M

ul. Maja 1
al. Maja 3
ul. Maków
ul. Malachitowa
ul. Malinowa
ul. Marka ks.
ul. Markowskiego
ul. Markowskiego Mieczysława
ul. Marmurowa
ul. Marusarzówny Heleny
ul. Matejki Jana
ul. Mazowieckich Książąt
ul. Mazurska
ul. Mała
ul. Małej Łąki
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miła
ul. Mleczarska
ul. Mochnackiego Maurycego
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morelowa
ul. Młynarska

N

ul. Nad Perełką
ul. Nadarzyńska
ul. Nefrytowa
ul. Niecała
ul. Nikifora
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Nowa

O

ul. Ogrodowa
ul. Okrężna
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego gen. Leopolda
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Onyksowa
ul. Opalowa
ul. Opornikowa
ul. Orchideii
ul. Orężna
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Osikowa
ul. Owocowy Sad

P

ul. Paderewskiego Ignacego Jana
ul. Paprociowa
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Pawia
ul. Pelikanów
ul. Piaskowa
ul. Pięciu Stawów
ul. Piękna
ul. Piłsudskiego Józefa Pl. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
pl. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Plater Emilii
ul. Pod Bateriami
ul. Podleśna
al. Pokoju
ul. Polna
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Poniatowskiego Księcia Józefa
ul. Powstańców Warszawy
ul. Poziomkowa
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przedwiośnia
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przesmyckiego Miriama
ul. Przybosia Juliana
ul. Putramenta Jerzego
ul. Pułaskiego Kazimierza
ul. Puławska

R

rondo Solidarności
ul. Radosna
ul. Raszyńska
ul. Redutowa
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reymonta Władysława Stanisława
al. Róż
ul. Różana
ul. Rubinowa

S

skwer Kisielewskiego Stefana
ul. Sadowa
ul. Saperów
ul. Sękocińska
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sierakowskiego Józefa
ul. Sikorskiego Władysława
ul. Skrzetuskiego
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Sobieskiego Jana
ul. Solna
ul. Sosnowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Staropolska
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego
ul. Stokrotek
ul. Stołeczna
ul. Strumykowa
ul. Strusia
ul. Stwosza Wita
ul. Stycznia 17
ul. Sułkowskiego Józefa
ul. Syrenki
ul. Szafirowa
ul. Szkolna
ul. Szmaragdowa
ul. Szpitalna
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowicza

Ś

ul. Śląska
ul. Świętojańska

T

ul. Taneczna
ul. Techniczna
ul. Tetmajera-Przerwy Kazimierza
ul. Topazowa
ul. Topolowa
ul. Towarowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Truskawkowa
ul. Tujowa
ul. Tukanów
ul. Tulipanów
ul. Turkusowa
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Urbanistów

W

ul. Waniliowa
ul. Warszawska
ul. Wąska
ul. Wenedów
ul. Wesoła
ul. Wiązowa
ul. Wiejska
ul. Wilanowska
ul. Wiśniowa
ul. Wojska Polskiego
pl. Wolności
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego Kardynała Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana

Z

ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagajnikowa
ul. Zagrodowa
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zajączka gen. Józefa
ul. Zajączka Józefa (Generała Józefa Zajączka)
ul. Zaleśna
ul. Zbigniewa Herberta
ul. Zgoda
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Zielony Krąg
ul. Zielony Sad
ul. Złotej Kaczki

Ż

ul. Żabia
ul. Żeglińskiego Stefana
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółkiewskiego Stefana
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Piaseczno (wyświetlono 2/2)


Ocena internautów miejscowości Piaseczno
Średnia ocena: 3.0
liczba ocen: 22

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Piaseczno, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Piaseczno

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:24:26

Szybka zmiana regionu Polski