Menu
Home» » »

Powiat łukowski - Informacje:

Liczba gmin: 9

Liczba miejscowosci: 273

Liczba kodów pocztowych: 12

Tablice rejestracyjne: LLU

Gęstość zaludnienia: 77,51 osób/km²

Powierzchnia: 1394,09 km²

Urbanizacja: 30,67%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków

Oficjalna strona powiatu łukowskiego

Herb powiatu łukowski:

Herb powiatu łukowski

Powiat łukowski

Powiat łukowski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łuków.

W skład powiatu wchodzą:

Miasta: Łuków, Stoczek Łukowski

Położenie fizycznogeograficzne

Powiat łukowski znajduje się w większości na Równinie Łukowskiej. Gminy na południowo-zachodnim skraju położone są na Wysoczyźnie Żelechowskiej, gdzie występują kulminacje przekraczające 200 m n.p.m. Obie jednostki fizycznogeograficzne wchodzą w skład Niziny Południowopodlaskiej. Powiat łukowski znajduje się w jej środkowej części.

Hydrografia

Układ sieci rzecznej na obszarze powiatu łukowskiego ma charakter zbliżony do odśrodkowego. Większe rzeki to Krzna Południowa, Krzna Północna – w dorzeczu Bugu, Duża Bystrzyca i Mała Bystrzyca i Czarna w dorzeczu Tyśmienicy (dopływ Wieprza) oraz Świder, Wilga i Okrzejka – prawe dopływy Wisły. Brak dużych rzek. Ten fakt, a także na ogół bardzo małe spadki terenu sprawiają, że w okresach roztopów w porze przedwiośnia i letnich ulew poziom wody podnosi się niewiele, powodując najwyżej lokalne podtopienia. Dawniej na Równinie Łukowskiej w dolinach występowały rozlewiska i małe bagna, lecz podmokłe grunty zostały zmeliorowane.

Położenie historycznoadministracyjne

Powiat łukowski zajmuje środkową część historycznej ziemi łukowskiej, wschodni skraj ziemi stężyckiej w obrębie Małopolski oraz skrawek wschodniego Mazowsza. W I połowie XIX w. powiat łukowski sięgał do dolnego odcinka Wieprza, a na zachodzie do Wisły, nie obejmując przejściowo okolic Kocka i Serokomli. Łuków przez większość swoich dziejów był związany z Małopolską i Lublinem.

">edytuj] Demografia

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2008):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 108 075 100 54 323 50,26 53 752 49,74
Miasto 33 149 100 17 259 51,72 16 003 48,28
Wieś 74 926 100 37 177 49,62 37 749 50,38

Gospodarka

Liczba podmiotów gospodarczych w 2008 r. Stan w dniu 31 XII

Według stanu w dniu 31 XII 2008 r. w powiecie łukowskim znajdowały się ogółem 7193 jednostki gospodarcze.

Podmioty gospodarcze według własności:

  • sektor publiczny – 304
  • sektor prywatny – 6889.
Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2004 w 2008 roku
Lp. Sekcja PKD 2004 Oznaczenie literowe sekcji Liczba jednostek gospodarczych
&0000000000000001.0000001 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „g”G &0000000000002485.0000002485
&0000000000000002.0000002 Budownictwo &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „f”F &0000000000001112.0000001112
&0000000000000003.0000003 Przetwórstwo przemysłowe &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „d”D &0000000000000687.000000687
&0000000000000004.0000004 Transport, gospodarka magazynowa i łączność &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „i”I &0000000000000587.000000587
&0000000000000005.0000005 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „k”K &0000000000000548.000000548
&0000000000000006.0000006 Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „o”O &0000000000000496.000000496
&0000000000000007.0000007 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „a”A &0000000000000304.000000304
&0000000000000008.0000008 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „n”N &0000000000000274.000000274
&0000000000000009.0000009 Edukacja &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „m”M &0000000000000247.000000247
&0000000000000010.00000010 Pośrednictwo finansowe &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „j”J &0000000000000203.000000203
&0000000000000011.00000011 Hotele i restauracje &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „h”H &0000000000000123.000000123
&0000000000000012.00000012 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „l”L &0000000000000105.000000105
&0000000000000013.00000013 Górnictwo &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „c”C &0000000000000012.00000012
&0000000000000014.00000014 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę &0000000000000002.718282E &0000000000000009.0000009
&0000000000000015.00000015 Rybactwo &Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”.Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „b”B &0000000000000001.0000001

Powyższe dane statystyczne nie uwzględniają indywidualnych gospodarstw rolnych, które są bardzo liczne na terenach poza strefą podmiejską Łukowa.

Ważniejsze miejscowości turystyczne

Kody pocztowe w powiacie łukowski (wyświetlono 12/12)Ocena internautów powiatu łukowski
Średnia ocena: 3.8
liczba ocen: 5

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat łukowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie łukowski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:05:18

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat łukowski
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat łukowski - Herb
Herb powiatu łukowski