Menu
Home» »

Województwo Lubelskie:

Liczba miast na prawach powiatu: 4

Liczba powiatow: 20

Liczba kodów pocztowych: 790

Powierzchnia: 25 122,49 km²

Urbanizacja: 46,6%

Populacja: 2 154 892

Gęstość zaludnienia: 85,78 os./km²

Tablice rejestracyjne: L

TERYT: 06

Kod ISO: PL-LU


Urząd Wojewódzki:

Adres: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Oficjalna strona urzędu wojewódzkiego

Urząd Marszałkowski:

Adres: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Oficjalna strona województwa Lubelskiego

Herb województwa
Lubelskiego:

Herb województwa Lubelskiego

Flaga województwa
Lubelskiego:

Flaga województwa Lubelskiego

Województwo lubelskie

Województwo lubelskie – jedno z 16 województw; jednostka podziału administracyjnego Polski. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.

Współczesne woj. lubelskie obejmuje kilka głównych krain historycznych. Z regionu Małopolski należą do niego prawie w całości ziemia lubelska i ziemia łukowska, a ponadto część ziemi stężyckiej i fragment ziemi sandomierskiej na lewym brzegu Wisły. Obejmuje również płd. skraj Podlasia, część ziemi chełmskiej, która należała do Rusi Czerwonej, oraz część Polesia. Od 1809 r. północna część obszaru między Wisłą a Bugiem znajdowała się w siedleckim regionie administracyjnym jako tzw. Podlasie Południowe.

Położenie

Województwo jest położone w południowo-wschodniej części Polski, między Wisłą a Bugiem (jedynie część powiatu puławskiego leży po zachodniej stronie Wisły). Graniczy z: Ukrainą i Białorusią, a także z województwami:

Województwo lubelskie zajmuje 8% powierzchni Polski, 3. miejsce w kraju pod względem powierzchni.

Położenie fizycznogeograficzne

Mapa fizyczna województwa lubelskiego

Terytorium województwa lubelskiego zajmuje części czterech jednostek najwyższego rzędu regionalizacji fizycznogeograficznej Europy. Większa jego część należy do megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej. Są to: makroregion Nizina Południowopodlaska (318.9), znajdujący się w granicach prowincji Niż Środkowoeuropejski oraz Wyżyna Lubelska (343.1) i Roztocze (343.2) – makroregiony prowincji Wyżyny Polskie. Polesie Zachodnie (845.1) i Polesie Wołyńskie (845.3) są makroregionami prowincji Polesie należącej do megaregionu Niżu Wschodnioeuropejskiego. Kotlina Sandomierska (512.4-5) jest częścią Megaregionu Karpackiego.

Krainy geograficzne województwa lubelskiego należą do trzech pasów rzeźby powierzchni Polski:

 • niziny staroglacjalne – zajmują północną połowę województwa
  • część północna i zachodnia pasa: Nizina Południowopodlaska,
  • w części wschodniej: Polesie Zachodnie;
 • wyżyny wapienne i lessowe – stanowią środkowy i południowy pas województwa
  • część zachodnia i środkowa pasa: Wyżyna Lubelska,
  • część wschodnia: Wyżyna Wołyńska, Polesie Wołyńskie,
  • w części południowo-wschodniej: Roztocze;
 • kotliny podkarpackie
  • Kotlina Sandomierska – nizina staroglacjalna, której część znajduje się na południowym skraju województwa.

Spośród wymienionych makroregionów największą powierzchnię województwa zajmują: Wyżyna Lubelska, Nizina Południowopodlaska i Polesie Zachodnie.

Wody powierzchniowe. Całe województwo znajduje się w dorzeczu Wisły. Rzeka główna i jej małe bezpośrednie dopływy odprowadzają wody z zachodniej części terytorium. Środkowa część województwa znajduje się w dorzeczu (drugiego stopnia) Wieprza, wschodnia – Bugu (Narwi). Największą rzeką w lubelskiej części dorzecza Bugu jest Krzna, której zlewnia zajmuje północno-wschodnią część województwa. Na Lubelszczyźnie po południowej stronie Roztocza największą rzeką jest Tanew. W południowej części Polesia Zachodniego znajduje się zespół jezior krasowych.

Historia

Utworzone w 1999 r. z województw poprzedniego podziału administracyjnego:

 • lubelskiego, zwanego dziś potocznie "starym" lub "małym" (w całości)
 • zamojskiego (w całości)
 • chełmskiego (w całości)
 • bialskopodlaskiego (oprócz gmin powiatu łosickiego)
 • tarnobrzeskiego (tylko gminy powiatów janowskiego i kraśnickiego)
 • siedleckiego (tylko gminy powiatu łukowskiego oraz gmina Kłoczew z powiatu ryckiego)

W 2006 r. Eurostat posługując się tzw. standardem siły nabywczej, który pozwala porównywać dane ekonomiczne z różnych krajów, uwzględniając różnice cen podał dane za 2003 r., gdzie województwo lubelskie zostało uznane za najbiedniejszy region Unii Europejskiej. Dokładnie w 2003 r. PKB na mieszkańca woj. lubelskiego wyniósł 3538 euro (najmniej w całej UE), co stanowiło 33,2% średniej unijnej.

Historia obszaru

Obecne ziemie woj. lubelskiego należały w I Rzeczypospolitej do województw: lubelskiego, ruskiego (ziemia chełmska) i bełskiego. Część powiatu radzyńskiego, powiat bialski oraz powiat włodawski należał do województwa brzeskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Województwo lubelskie w latach 1474-1795

Województwo lubelskie w latach 1816-1837

Stworzone w 1816 (poprzednik: Departament lubelski, następca w 1837: Gubernia lubelska.

Województwo lubelskie w okresie II RP

Województwo lubelskie w latach 1946-1950

Województwo lubelskie w latach 1950-1975

Województwo lubelskie w latach 1975-1998

Województwo lubelskie od 1999

W 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej powstało nowe województwo rządowo-samorządowe z obszaru województw lubelskiego, chełmskiego, zamojskiego oraz części bialskopodlaskiego, siedleckiego i tarnobrzeskiego.

Podział administracyjny

Na terenie województwo znajdują się 4 miasta na prawach powiatu, 20 powiatów, 213 gmin, 3645 sołectw i 4206 wsi.

Dane na rok 2009 wg GUS, w przybliżeniu do jedności.

Herb Nazwa Rodzaj
powiatu
Siedziba Powierzchnia
(km²)
Ludność Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
POL Biała Podlaska COA.svg Biała Podlaska grodzki - 49 57780 1179,18
POL Chełm COA 1.svg Chełm grodzki - 35 67702 1934,34
POL Lublin COA 1.svg Lublin grodzki - 147 350462 2384,1
POL Zamość COA.svg Zamość grodzki - 30 66530 2217,67
POL powiat bialski COA.svg bialski ziemski Biała Podlaska 2755 113338 41,14
POL powiat biłgorajski COA.svg biłgorajski ziemski Biłgoraj 1681 103623 61,64
POL powiat chełmski COA.svg chełmski ziemski Chełm 1887 79131 41,93
POL powiat hrubieszowski COA.svg hrubieszowski ziemski Hrubieszów 1268 67460 53,2
POL powiat janowski COA.svg janowski ziemski Janów Lubelski 875 47408 54,18
POL powiat krasnostawski COA.svg krasnostawski ziemski Krasnystaw 1031 68148 66,1
POL powiat kraśnicki COA.svg kraśnicki ziemski Kraśnik 1005 98858 98,37
POL powiat lubartowski COA.svg lubartowski ziemski Lubartów 1289 89975 69,8
POL powiat lubelski COA.svg lubelski ziemski Lublin 1680 143466 85,4
POL powiat łęczyński COA.svg łęczyński ziemski Łęczna 637 57148 89,71
POL powiat łukowski COA.svg łukowski ziemski Łuków 1394 108075 77,53
POL powiat opolski-lubelski COA.svg opolski ziemski Opole Lubelskie 810 62372 77
POL Powiat parczewski COA.svg parczewski ziemski Parczew 952 36036 37,85
POL powiat puławski COA 1.svg puławski ziemski Puławy 934 116028 124,23
POL powiat radzyński COA.svg radzyński ziemski Radzyń Podlaski 965 61026 63,24
POL powiat rycki COA.svg rycki ziemski Ryki 615 58434 95,01
POL powiat świdnicki COA.svg świdnicki ziemski Świdnik 468 72446 154,8
POL powiat tomaszowski lubelski COA.svg tomaszowski ziemski Tomaszów Lubelski 1489 87148 58,53
POL powiat włodawski COA.svg włodawski ziemski Włodawa 1256 39662 31,58
POL powiat zamojski COA.svg zamojski ziemski Zamość 1870 109576 58,6

Podregiony statystyczne

Województwo lubelskie składa się z 4 podregionów statystycznych (GUS) - zgodnych ze standardem NUTS Unii Europejskiej:

Miasta

W województwie lubelskim są 42 miasta, w tym 4 miasta na prawach powiatów. Podkreślone zostały siedziby powiatów ziemskich a wytłuszczone siedziby powiatów grodzkich.

Lp. Herb Miasto Ludność Powierzchnia (km²) Gęstość zaludnienia (os./km²)
1. POL Lublin COA 1.svg Lublin 350462 147 2377
2. POL Chełm COA 1.svg Chełm 67693 35,28 1918,7
3. POL Zamość COA.svg Zamość 66519 30,34 2193
4. POL Biała Podlaska COA.svg Biała Podlaska 57790 49,40 1168,4
5. Pulawy herb nowy.svg Puławy 49066 50,61 969,5
6. POL Świdnik COA.svg Świdnik 40050 20,35 1968
7. POL Kraśnik COA.svg Kraśnik 35642 25,52 1397
8. POL Łuków COA.svg Łuków 31120 35,75 852,2
9. POL Biłgoraj COA.svg Biłgoraj 27341 21,10 1295
10. POL Lubartów COA.svg Lubartów 22793 13,92 1648
11. POL Łęczna COA.svg Łęczna 21084 19 1110
12. POL Tomaszów Lubelski COA 1.svg Tomaszów Lubelski 19991 13,29 1506
13. POL Krasnystaw COA.svg Krasnystaw 19808 42,13 470,6
14. POL Hrubieszów COA 1.svg Hrubieszów 18350 33,03 578,6
15. POL Dęblin COA.svg Dęblin 17665 38,33 461
16. POL Międzyrzec Podlaski COA.svg Międzyrzec Podlaski 17088 20,03 853,1
17. POL Radzyń Podlaski COA.svg Radzyń Podlaski 16047 19,31 831
18. POL Włodawa COA.svg Włodawa 13918 17,97 756
19. POL Janów Lubelski COA.svg Janów Lubelski 11963 14,84 808
20. POL Parczew COA.svg Parczew 10228 8,05 1277
21. POL Poniatowa COA.svg Poniatowa 9644 15,26 632
22. POL Ryki COA.svg Ryki 9636 27,22 354
23. POL Opole Lubelskie COA 1.svg Opole Lubelskie 8739 15,12 578
24. POL Józefów COA.svg Józefów 2418 5 484
25. POL Bełżyce COA.svg Bełżyce 6958 23,46 297
26. Terespol herb.svg Terespol 6001 10,11 594
27. POL Bychawa COA.svg Bychawa 5297 6,69 791,8
28. POL Szczebrzeszyn COA.svg Szczebrzeszyn 5255 29,12 180
29. Rejowiec1.svg Rejowiec Fabryczny 4474 14,28 313
30. POL Nałęczów COA.svg Nałęczów 4200 13,82 303,9
31. POL Kazimierz Dolny COA.svg Kazimierz Dolny 3485 30,44 114,49
32. POL Kock COA.svg Kock 3484 16,78 208
33. POL Tarnogród COA 1.svg Tarnogród 3396 10,69 318
34. POL Zwierzyniec COA.svg Zwierzyniec 3297 4,82 684
35. POL Krasnobród COA.svg Krasnobród 3075 6,99 430
36. POL Stoczek Łukowski COA.svg Stoczek Łukowski 2718 9,15 297
37. POL Annopol COA.svg Annopol 2654 7,73 343
38. POL Piaski COA.svg Piaski 2634 8,43 312
39. POL Łaszczów COA new.svg Łaszczów 2341 5,01 467
40. POL Ostrów Lubelski COA.svg Ostrów Lubelski 2206 29,77 75
41. POL Tyszowce COA.svg Tyszowce 2144 18,52 116
42. POL Frampol COA.svg Frampol 1408 4,67 301

Demografia

Dane z 30 czerwca 2010 r.:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 2 154 892 100 1 111 364 51,57 1 043 528 48,43
powierzchnia 25 122,49 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
86,78 44,24 41,54

Gospodarka

W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. lubelskiego wynosił 50,2 mld zł, co stanowiło 3,9% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 69,4% średniej krajowej, co plasowało lubelskie na 15. miejscu względem innych województw.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. lubelskiego w 1. kwartale 2011 r. wynosiło 3155,21 zł, co lokowało je na 10. miejscu względem wszystkich województw.

W końcu czerwca 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 116,2 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 12,6% do aktywnych zawodowo.

Przemysł

Zasoby surowców mineralnych

 • Węgiel kamienny w okolicach Łęcznej, Puchaczowa, Bogdanki, obecnie wydobywany w jednej kopalni – KWK Bogdanka
 • Niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego m.in. w okolicach Lublina (Minkowice, Ciecierzyn, okolice Abramowa) oraz w pobliżu Zamościa – obecnie wyeksploatowane.
 • Wapienie – tereny Roztocza Zachodniego i Środkowego
 • Opoki i margle na obszarze na zachód od Chełma (m.in. kopalnie odkrywkowe w Rejowcu), a także nad brzegami Wisły – kamieniołomy obecnie zamknięte.

Środowisko i jego ochrona

Na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części regionu, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Mają tu granice zasięgów takie gatunki drzew jak np.: buk pospolity, jodła pospolita, dąb bezszypułkowy. Szczególnie cenny przyrodniczo, obok Roztoczańskiego Parku Narodowego jest obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – jedynego pojezierza w Polsce znajdującego się poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia. W 2002 r. obszarowi temu UNESCO nadało status Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie". W centralnej części tego rezerwatu znajduje się Poleski Park Narodowy. Docelowo będzie to jeden z nielicznych na świecie trójpaństwowych rezerwatów biosfery: polsko-ukraińsko-białoruski.

Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe:

 • Poleski Park Narodowy
 • Roztoczański Park Narodowy
 • 17 parków krajobrazowych:

 • Chełmski Park Krajobrazowy
 • Kazimierski Park Krajobrazowy
 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
 • Krzczonowski Park Krajobrazowy
 • Nadwieprzański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
 • Poleski Park Krajobrazowy
 • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy
 • Sobiborski Park Krajobrazowy
 • Strzelecki Park Krajobrazowy
 • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy
 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
 • Nauka i oświata

  Uczelnie wyższe

  • Lublin
   • Katolicki Uniwersytet Lubelski
   • Lubelska Szkoła Biznesu
   • Politechnika Lubelska
   • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
   • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
   • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
   • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
   • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
   • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
   • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
  • Biała Podlaska
   • AWF w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
   • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
   • Filia UMCS przy Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów
   • Filia Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu.
  • Biłgoraj
   • Filia UMCS
  • Chełm
   • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
   • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
   • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
   • Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie
   • Szkoła Wyższa imienia Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie
  • Dęblin
   • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP)
  • Łuków
   • Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
  • Puławy
   • Puławska Szkoła Wyższa
  • Ryki
   • Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
  • Tomaszów Lubelski
   • Zamiejscowy Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
  • Zamość
   • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
   • Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
   • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu
   • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
   • Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

  Administracja

  Samorząd

  Organem uchwałodawczym jest Sejmik Województwa Lubelskiego, składający się z 33 radnych. Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest Zarząd Województwa Lubelskiego, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. Siedzibą sejmiku województwa jest Lublin. Obecnie Marszałkiem Województwa Lubelskiego jest Krzysztof Hetman.

  SEJMIK I KADENCJI 1998 – 2002 – 50 radnych

  • 33,78% AWS – 20 radnych,
  • 28,60% SLD – 16 radnych,
  • 21,80% PS (PSL+UP)- 12 radnych,
  • 8,33% UW – 2 radnych,

  SEJMIK II KADENCJI 2002 – 2006 – 33 radnych

  • 21,84% Samoobrona – 8 radnych,
  • 20,56% SLD-UP – 9 radnych,
  • 19,80% PSL – 7 radnych,
  • 18,36% LPR – 7 radnych,
  • 8,47% PO-PiS – 2 radnych,

  SEJMIK III KADENCJI 2006 – 2010 – 33 radnych

  • 25,96% PiS – 11 radnych,
  • 22,60% PSL – 8 radnych,
  • 15,93% PO – 6 radnych,
  • 12,03% Lewica i Demokraci (SLD+UP+SDPL+PD) – 3 radnych
  • 9,03% Samoobrona – 4 radnych,
  • 6,57% LPR – 1 radny,

  SEJMIK IV KADENCJI 2010 – 2014 – 33 radnych

  • 28,38% PiS – 11 radnych,
  • 23,12% PSL – 9 radnych,
  • 22,97% PO – 9 radnych,
  • 12,58% SLD – 4 radnych

  Administracja rządowa

  Organem administracji rządowej jest Wojewoda Lubelski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Lublin.

  Wojewodowie Lubelscy:

  Nr Wojewoda Okres urzędowania Premier
  od do
  1 Krzysztof Michalski 01.01.1999 18.02.2000 Jerzy Buzek
  2 Waldemar Dudziak 28.02.2000 22.10.2001
  3 Andrzej Kurowski 22.10.2001 07.12.2005 Leszek Miller i Marek Belka
  4 Wojciech Żukowski 07.12.2005 29.11.2007 Kazimierz Marcinkiewicz
  Jarosław Kaczyński
  5 Genowefa Tokarska 29.11.2007 Donald Tusk

  Architektura

  Liczne pałace znajdują się w Lublinie.

  Obiekty sakralne

  Najwięcej obiektów o charakterze sakralnym znajduje się w Lublinie.

  Protestancką architekturę sakralną reprezentuje luterański kościół św. Trójcy w Lublinie, a także ruiny zboru kalwińskiego w Piaskach oraz Wieża Ariańska w Wojciechowie. Prawosławie jest reprezentowane przez cerkiew Przemienienia Pańskiego w Lublinie, zaś grekokatolicyzm – przez drewnianą cerkiew Narodzenia NMP na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

  Żydowską architekturę reprezentuje w Lublinie talmudyczna uczelnia Jeszywas Chachmej Lublin, natomiast poza Lublinem synagogi, m.in. w Łęcznej, Kraśniku i Kazimierzu Dolnym.

  Zamki i ich ruiny

  W Lublinie mieści się Zamek przy Starym Mieście, z romańskim donżonem. Obecnie w obrębie Lublina znajdują się również ruiny zamku w Jakubowicach Murowanych. W Kazimierzu Dolnym mieszczą się ruiny zamku z XVI w. oraz baszta obronna z XIV w. W pobliskiej Bochotnicy znajdują się pozostałości niewielkiego zamku Firlejów, zwanego potocznie "zamkiem Esterki". Ruiny zamku mieszczą się również w Zawieprzycach. Także Wieża Ariańska w Wojciechowie i zespół zamkowo-pałacowy w Czemiernikach miały charakter obronny.

  Turystyka

  W lubelskim znajdują się dwie trasy podziemne. W Lublinie funkcjonuje ok. 300-metrowa Lubelska Trasa Podziemna, wiodąca przez piwnice kamienic Starego Miasta.

  Zabytki i atrakcje turystyczne

  • Biała Podlaska – Pozostałości twierdzy i zamku Radziwiłłów
   • Kościół pw. św. Anny z 1572 r.
   • Zespół Klasztorny Kapucynów z 1671 r.
  • Bełżyce – zamek i kościół z poł. XVII wieku
  • Biłgoraj
   • skansen "Zagroda Sitarska"
   • kościół św. Jerzego
   • kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
   • zespół klasztorny Franciszkanów: kościół z lat 20. XX wieku, klasztor, kaplica, dzwonnica (XVIII w.)
  • Bochotnica
   • ruiny zamku z XIV wieku
   • młyn wodny
   • renesansowe mauzoleum Jana z Oleśnickich
  • Chełm
   • kościół Rozesłania św. Apostołów
   • podziemia kredowe
   • bazylika NMP, dawna katedra unicka, w jej otoczeniu klasztor Bazylianów, pałac biskupi, dawny szpital oraz Brama Uściługska w Chełmie z pocz. XVII wieku, jedyny zachowany fragment Dolnego Zamku.
   • pozostałości grodu z murowanym pałacem i cerkwią króla Rusi Daniela Halickiego, poł. XIII wieku
   • park miejski
   • park "na górce"
   • kościół Reformatów
   • cerkiew św. Jana Teologa
  • Chodel – gotycko-renesansowy kościół parafialny z poł. XVI wieku, ruina kościoła Jezuitów na wyspie z poł. XVIII wieku.
  • Dęblin – twierdza
  • Firlej – jezioro, drewniany kościół z lat 70. XIX wieku.
  • Garbów – kościół pw. Przemienienia Pańskiego- najwyższy neogotycki kościół na Lubelszczyźnie, dom sióstr Salezjanek, ruiny starego kościoła
  • Gołąb – kościół św. Floriana i Katarzyny (lata 20. XVII wieku), domek loretański (lata 30. XVII wieku)
  • Hniszów – dąb Bolko
  • Hrebenne – cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja
  • Hamernia – Rezerwat przyrody Czartowe Pole
  • Janowiec nad Wisłą – ruiny zamku Piotra Firleja, kościół parafialny z XIV wieku, rozbudowany w XVI wieku, w nim renesansowe nagrobki Firlejów dłuta Santi Gucciego
  • Jabłeczna – prawosławny zespół klasztorny
  • Janów Lubelski
   • kościół barokowy z XVIII wieku wraz z zabudową poklasztorną
   • Porytowe Wzgórze – miejsce największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej na ziemiach polskich, pomnik upamiętniający bitwę oraz liczne mogiły w okolicznych lasach
   • ekspozycja leśnej kolejki wąskotorowej
   • ostoja konika biłgorajskiego
  • Janów Podlaski
   • stadnina koni
   • dawna katedra diecezji podlaskiej z XVIII wieku
   • pozostałości zamku biskupiego
   • grota Naruszewicza
   • najstarszy w Polsce czynny dystrybutor paliwa na stacji benzynowej, lata 30. XX wieku
  • Józefów – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, kamieniołomy
  • Kazimierz Dolny nad Wisłą
   • zamek
   • rynek
   • kościół św. Jana Chrzciciela
   • wąwozy lessowe
  • Kodeń – kościół pw. św. Anny
  • Kostomłoty – cerkiew greckokatolicka z XVII wieku
  • Kozłówka – Pałac i Muzeum Zamoyskich
  • Kraśnik
   • nietypowy układ urbanistyczny miasta
   • Kościół parafialny pw. WNMP, późnogotycki, z cennym renesansowym i manierystycznym wystrojem i budynki poklasztorne
   • Barokowy kościół św. Ducha
   • Synagoga i bożnica z XVII i XIX wieku z zachowaną bimą i fragmentami polichromii
   • Wzgórze zamkowe z pozostałościami zamku z przełomu XIV i XV wieku
  • Krasnobród – zespół kościelno-klasztorny
  • Kryłów nad rzeką Bug
   • grodzisko, zamek Tęczyńskich i Ostrorogów budowa 1497 r, dawny Gród Czerwieński,
   • neogotycki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, cudowny obraz MB Loretańskiej XVII w.
   • zabytkowy park, klasycystyczny pałac, brama pałacowa XIX w
   • zabytkowe cmentarze: rzym-kat XIX w., prawosławny XIX w., unicki XVIII w., najstarszy nagrobek 1788 r (cmentarz unicki w miejscowości Prehoryłe), żydowski XVII w.
   • sanktuarium Św Mikołaja i Wilka, cudowne źródło (Kryłów Kolonia).
   • szkoła murowana XIX w
   • pozostałości po klasztorze Reformatów XVIII w
  • Kurów – kościół pw. NMP z XV w.
  • Lublin – jeden z największych zespołów zabytkowych w Polsce, zabytki architektury od poł. XIII wieku do dziś. Liczne kościoły, cerkwie, pałace magnackie, kamienice, budynki użyteczności publicznej, dwory szlacheckie i obiekty obronne.
  • Lubartów – barokowe kościoły z I poł. XVIII wieku: parafialny pw. św. Anny i klasztorny Kapucynów, pałac z XVI wieku, przebudowany w XVIII m.in. przez Jakuba Fontanę.
  • Łuków
   • barokowy kościół popijarski pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII wieku (obecnie Kolegiata Łukowska)
   • barokowy kościół pobernardyński pw. Podwyższenia Krzyża św. z XVIII wieku
   • dworzec kolejowy z XIX wieku
   • Muzeum Regionalne
  • Momoty Górne – drewniany kościółek zbudowany i wykończony przez jednego człowieka – ks. Pińciurka
  • Nałęczów
   • park uzdrowiskowy
   • wille w stylu secesyjnym, szwajcarskim i zakopiańskim
  • Okuninka – miejscowość wypoczynkowa nad Jeziorem Białym, które posiada wysoką klasę czystości
  • Opole Lubelskie
   • kościół parafialny z XVII wieku z cennym późnobarokowym wystrojem i zabudowania klasztorne i szkolne Pijarów
   • pałac Tarłów i Lubomirskich, przebudowany w XVIII wieku ze starszego zamku. Pracowali przy nim. m.in. Jakub Fontana, Dominik Merlini i Franciszek Ferdynand Nax
   • pałacyk letni ks. Aleksandra Lubomirksiego w Niezdowie, z lat 1785-1787, wzniesiony przez nadwornego architekta Lubomirskich Franciszka Degena
   • zabudowa miejska: ratusz, zajazdy, domy z XVIII-XIX wieku
  • Parczew – neogotycka Bazylika Mniejsza, zbudowana w latach 1905 – 1913 z obrazem Matki Boskiej Królowej Rodzin
  • Puławy nad Wisłą – zespół pałacowo-parkowy, ciekawa architektura
  • Radzyń Podlaski
   • pałac Potockich
   • kościół św. Trójcy, nagrobek Mniszchów
  • Stróża
   • zabytkowa kaplica na planie trójkąta
  • Tarnogród
   • Kościółek św. Rocha z 1600-1624
   • Synagoga z 1686
   • Kościółek pw. Przemienienia Pańskiego z 1750-1777
   • Cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy z 1870-1875
  • Tomaszów Lubelski – kościół Zwiastowania NMP
  • Uchanie – kościół Wniebowzięcia NMP z manierystycznymi nagrobkami Uchańskich
  • Włodawa
   • Barokowy kościół pw. św. Ludwika,
   • Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
   • Wielka Synagoga wzniesiona w 1764 r., przy której znajdują się jeszcze dwa pokrewne budynki (Mała Synagoga oraz Bejt ha-midrasz). Obecnie w całym tym kompleksie znajduje się Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.
   • "Czworobok" – budowla w kształcie kwadratu z dziedzińcem w środku – zabytek unikatowy, najprawdopodobniej jedyny tego rodzaju w Polsce.
  • Wola Okrzejska
   • Muzeum Henryka Sienkiewicza
  • Zamość – najwspanialszy przykład architektury renesansowej w Polsce. Zespół Starego Miasta wpisany do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
   • układ urbanistyczny Starego Miasta
   • zabudowa Rynku Wielkiego – ratusz i kamienice
   • Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
   • Kościół pw. św. Katarzyny
   • Kościół pw. św. Mikołaja
   • Kościół Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP
   • Synagoga
   • Pałac Zamoyskich
   • Mury obronne i fortyfikacje
   • Rotunda
   • Ogród Zoologiczny, jedyny w województwie lubelskim
   • Park Miejski
  • Zwierzyniec – Kościół "na wodzie" pw. św. Jana Nepomucena

  Bardzo wielu turystów przyciąga także region Roztocza, Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich oraz Polesia Lubelskiego.

  Galeria

  Zobacz też

  • podział administracyjny Polski 1944-1946
  • podział administracyjny Polski 1944-1950
  • podział administracyjny Polski 1950-1957
  • podział administracyjny Polski 1950-1957
  • reforma administracyjna w Polsce (1975)
  • podział administracyjny Polski 1975-1998
  • reforma administracyjna w Polsce (1999)
  • polskie tablice rejestracyjne (wikisource)
  • podział terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  Kody pocztowe, województwo Lubelskie (wyświetlono 50 z 790)

  Herb województwa Lubelskiego
  Ocena internautów województwa Lubelskie
  Średnia ocena: 4.2
  liczba ocen: 15

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz Województwo Lubelskie, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o województwie Lubelskie

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:34:13

  Szybka zmiana regionu Polski  Polska - Województwo Lubelskie
  Polska - Miasta na prawach powiatu Polska - Powiaty Herb województwa Lubelskiego Herb województwa Lubelskiego