Menu
Home» »

Województwo Podlaskie:

Liczba miast na prawach powiatu: 3

Liczba powiatow: 14

Liczba kodów pocztowych: 709

Powierzchnia: 20 187,01 km²

Urbanizacja: 59,5%

Populacja: 1 192 660

Gęstość zaludnienia: 59 os./km²

Tablice rejestracyjne: B

TERYT: 20

Kod ISO: PL-PD


Urząd Wojewódzki:

Adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Oficjalna strona urzędu wojewódzkiego

Urząd Marszałkowski:

Adres: Białystok, ul. Wyszyńskiego 1

Oficjalna strona województwa Podlaskiego

Herb województwa
Podlaskiego:

Herb województwa Podlaskiego

Flaga województwa
Podlaskiego:

Flaga województwa Podlaskiego

Województwo podlaskie

Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.

Utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego:

Atutem tego województwa jest w niewielkim stopniu skażone środowisko, z fragmentami pierwotnej Puszczy Białowieskiej oraz unikalnymi bagnami w dolinie Biebrzy i rozlewiskami Narwi. Region ma charakter rolniczy, lecz coraz większą rolę zaczyna odgrywać turystyka. Wyróżnikiem jest także wielokulturowość i wielowyznaniowość jego mieszkańców.

Geografia

Dane szczegółowe
Wsie 3271
Sołectwa 3307
Gminy 118
Miasta 39
Powiaty 17
Użytki rolne 1 200 600 ha
Gęstość dróg 52,4 km/100 km²
Dochód na
mieszkańca
1106 zł
Stopa bezrobocia 9,6% (czerwiec 2008)

Położenie

Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia województwa wynosiła 20 187,02 km², co stanowi 6,5% powierzchni Polski.

Województwo podlaskie znajduje się na terenie Niziny Podlaskiej, Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej.

Województwo podlaskie graniczy z:

Geografia historyczna

Obszar województwa podlaskiego nie pokrywa się z Podlasiem. Tworzy je:

 • w 36% Podlasie

(większość powiatu białostockiego, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat moniecki, część powiatu siemiatyckiego, część powiatu sokólskiego, wschodnia część powiatu wysokomazowieckiego)

 • w 35% Pojaćwieska Suwalszczyzna

(powiat augustowski, północna część powiatu grajewskiego, część powiatu sokólskiego, powiat sejneński, powiat suwalski)

 • w 20% Mazowsze: ziemia łomżyńska i ziemia wiska

(większość powiatu grajewskiego, powiat kolneński, powiat łomżyński, powiat zambrowski, zachodnia część powiatu wysokomazowieckiego, zachodnia część powiatu białostockiego)

 • w 7% Polesie

(część powiatu siemiatyckiego)

 • w 1% Ruś Czarna

(część powiatu siemiatyckiego)

Ponadto nie zawiera ono 42% Podlasia - części na południe od Bugu (są to ziemie od Węgrowa po Międzyrzec Podlaski

Miasta

W województwie podlaskim jest 40 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów. Miasta zostały uszeregowane według liczby mieszkańców. Podkreślone zostały siedziby powiatów ziemskich, a wytłuszczone miasta na prawach powiatu. Liczba ludności i powierzchnia wg GUS z 31 grudnia 2005 r.

 • Białystok294.830 (102 km²)
 • Suwałki69.268 (65,50 km²)
 • Łomża63.819 (32,71 km²)
 • Augustów30.384 (80,93 km²)
 • Bielsk Podlaski - 27.787 (26,88 km²)
 • Zambrów22.782 (19,02 km²)
 • Grajewo22.718 (18,93 km²)
 • Hajnówka22.159 (21,29 km²)
 • Sokółka18.945 (18,61 km²)
 • Łapy16.611 (11,90 km²)
 • Siemiatycze15.178 (36,25 km²)
 • Kolno10.772 (25,08 km²)
 • Mońki10.461 (7,66 km²)
 • Czarna Białostocka9.611 (14,28 km²)
 • Wysokie Mazowieckie9.279 (15,24 km²)
 • Wasilków8.872 (28,15 km²)
 • Dąbrowa Białostocka6.165 (22,64 km²)
 • Sejny5.971 (4,49 km²)
 • Choroszcz5.424 (16,79 km²)
 • Ciechanowiec4.923 (26,01 km²)
 • Supraśl4.554 (5,68 km²)
 • Brańsk3.800 (32,43 km²)
 • Michałowo3.621 (2,15 km²)
 • Szczuczyn – 3.576 (13,23 km²)
 • Knyszyn2.851 (23,68 km²)
 • Krynki2.709 (3,85 km²)
 • Czyżew – 2.670
 • Lipsk – 2.500 (4,97 km²)
 • Stawiski2.455 (13,28 km²)
 • POL Zabłudów COA (IV - 14 - 90).svg Zabłudów2.396 (14,30 km²)
 • Szepietowo2.371 (1,96 km²)
 • Suchowola2.255 (25,95 km²)
 • Drohiczyn – 2.092 (15,68 km²)
 • Nowogród – 2.014 (20,55 km²)
 • Jedwabne1.908 (11,47 km²)
 • Tykocin1.906 (28,96 km²)
 • Goniądz1.903 (4,28 km²)
 • Rajgród1.677 (35,18 km²)
 • Kleszczele1.438 (46,71 km²)
 • Suraż980 (33,86 km²)
 • Podział administracyjny

  Podział administracyjny Powierzchnia
  (km²)
  Ludność
  (2006)
  Siedziba Miasta gminy
  miasta na prawach powiatu
  Białystok 102 295 210   1
  Suwałki 65 69 234   1
  Łomża 33 63 572   1
  powiaty
  powiat suwalski 1 307 65 136 Suwałki * 9
  powiat sokólski 2 054 72 424 Sokółka Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Krynki 10
  POL powiat bielski (podlaski) COA new.svg powiat bielski 1 385 60 047 Bielsk Podlaski Brańsk 8
  powiat wysokomazowiecki 1 288 59 719 Wysokie Mazowieckie Ciechanowiec,

  Czyżew, Szepietowo

  10
  powiat augustowski 1 658 58 966 Augustów Lipsk 7
  powiat łomżyński 1 354 50 887 Łomża * Nowogród, Jedwabne 9
  powiat grajewski 967 50 120 Grajewo Szczuczyn, Rajgród 6
  powiat siemiatycki 1 460 48 603 Siemiatycze Drohiczyn 9
  powiat hajnowski 1 624 48 130 Hajnówka Kleszczele 9
  powiat zambrowski 733 44 798 Zambrów   5
  powiat moniecki 1 382 42 960 Mońki Knyszyn, Goniądz 7
  powiat kolneński 940 39 676 Kolno Stawiski 6
  powiat białostocki 2 985 136 797 Białystok * Łapy, Czarna Białostocka, Wasilków, Choroszcz, Supraśl, Zabłudów, Tykocin, Suraż 15
  powiat sejneński 856 21 331 Sejny   5
  * nie zalicza się powiatu ziemskiego

  Demografia

  Według danych z 31 grudnia 2010 r. województwo miało 1 188 329 mieszkańców, co stanowiło 3,1% ludności Polski.

  Dane z 30 czerwca 2008 r.:

  Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
  jednostka osób % osób % osób %
  populacja 1 191 925 100 611 131 51,3 580 794 48,7
  powierzchnia 20 187,01 km²
  gęstość zaludnienia
  (mieszk./km²)
  59,04 30,27 28,77

  Religia

  Administracja i polityka

  Samorząd

  Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Podlaskiego, składający się z 30 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Białystok. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem.

  Administracja rządowa

  Organem administracji rządowej jest Wojewoda Podlaski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Białystok, gdzie znajduje się Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W ramach urzędu działa także delegatura w Łomży.

  Gospodarka

  W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. podlaskiego wynosił 29,1 mld zł, co stanowiło 2,3% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 73,0% średniej krajowej, co plasowało podlaskie na 14. miejscu względem innych województw.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. podlaskiego w 1. kwartale 2011 r. wynosiło 3079,20 zł, co lokowało je na 10. miejscu względem wszystkich województw.

  W końcu czerwca 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 61,2 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 12,6% do aktywnych zawodowo.

  Warunki naturalne

  W rozległych lasach i puszczach (Puszcza Białowieska, Augustowska, Knyszyńska, Zielona), z których niektóre jako jedyne w Europie zachowały swój pierwotny charakter, można spotkać bogactwo unikatowej fauny i flory. Szata roślinna regionu jest niezwykle bogata i urozmaicona, co sprzyja bogactwu świata zwierząt. Spotkać tu można łosie, wilki, rysie i żubry żyjące w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej.

  Krajobraz urozmaicony, ukształtowany na północy podczas zlodowacenia bałtyckiego, na pozostałym obszarze podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Najwyższe wzniesienia występują na północy (Rowelska Góra - 298 m n.p.m.), gdzie dominuje krajobraz pagórkowaty pojezierny. Pojezierza: Zachodniosuwalskie, Wschodniosuwalskie, Ełckie) oraz sandrowy pojezierny (Równina Augustowska); w środkowej i południowej części przeważają równiny peryglacjalne (wysoczyzny: Kolneńska, Białostocka, Wysokomazowiecka, Drohiczyńska, Wzgórza Sokólskie, Międzyrzecze Łomżyńskie, Równina Bielska), urozmaicone wcinającymi się w nie kotlinami i dolinami rzek, na zachodzie leży skraj sandrowej Równiny Kurpiowskiej. Na powierzchni przeważają piaski, żwiry, gliny morenowe, a w dolinach i kotlinach rzek iły, piaski i torfy rzeczne.

  Klimat w porównaniu z innymi regionami Polski jest bardziej surowy, a Suwałki, są nazywane "polskim biegunem zimna". Jest on pod silnym wpływem mas powietrza kontynentalnego; średnia roczna temperatura powietrza poniżej 7 °C, w części północno-wschodniej poniżej 6,5 °C. Jest to jeden z chłodniejszych obszarów w kraju (zimy najchłodniejsze w Polsce, poza górami, o temp. poniżej 5,5 °C); amplitudy temperatur powyżej 23 °C, większe niż przeciętne w kraju. Opady wynoszą średnio 550 mm na południu województwa, do 700 na północy. Z warunków klimatycznych wynika długi okres zalegania pokrywy śnieżnej (ponad 3 miesiące) oraz skrócony okres wegetacyjny roślin 190-205 dni.

  Bardzo niska gęstość zaludnienia 61 os./km², największe zaludnienie (poza miastami) w zachodniej i środkowej części województwa podlaskiego; w Białymstoku i okolicach mieszka 1/3 ludności; niższy od średniej krajowej stopień urbanizacji 57,8%; wyższy przyrost naturalny 1,2, ujemne saldo migracji (0,6);

  Podlaskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym w Polsce pod względem etnicznym i kulturowym. Od stuleci sąsiadują tu różne narodowości i wyznania. Poza ludnością polską mieszkają tu:

  • Białorusini (ok. 48 tys.),
  • Litwini (ok. 6 tys.),
  • Tatarzy (ok. 0,5 tys.),
  • Rosjanie,
  • Ukraińcy,
  • Romowie,
  • Żydzi.

  Występuje tu najliczniejsze w Polsce skupisko ludności prawosławnej (ok. 300 tys.), w Grabarce znajduje się ośrodek pielgrzymek prawosławnych (dane z 1999 roku).

  Ochrona przyrody

  Ochroną prawną objęto blisko 40% powierzchni województwa. 4 podlaskie parki narodowe - najstarszy w Polsce Białowieski Park Narodowy, a także o największej powierzchni czyli Biebrzański Park Narodowy. Dwa pozostałe parki narodowe to wigierski i narwiański.
  Ochrona przyrody i środowiska naturalnego w województwie podlaskim obejmuje także 3 parki krajobrazowe, 85 rezerwatów przyrody oraz 2051 pomników przyrody.

  Parki narodowe:

 • Białowieski Park Narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy
 • Narwiański Park Narodowy
 • Wigierski Park Narodowy
 • Parki krajobrazowe:

 • Suwalski Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
 • 87 rezerwatów przyrody oraz liczne obszary chronionego krajobrazu.

  Transport

  Drogowy

  • Drogi ekspresowe: S8, S16, S19, S61
  • Drogi krajowe: 8, 16, 19, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66
  • Drogi wojewódzkie: 640, 645, 647, 648, 651, 652, 653, 655, 658, 659, 664, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 685, 686, 687, 689, 690, 693

  Nauka i oświata

  Państwowe uczelnie wyższe

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Politechnika Białostocka
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

  Niepubliczne uczelnie wyższe

  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
  • Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach
  • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
  • Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach

  Seminaria duchowne

  • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży

  Historia

  Województwo podlaskie, jakkolwiek w niewielkim stopniu pokrywało się z aktualnym obszarem, istniało pod tą nazwą także w latach 1513-1795 (Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita)) i 1816-1837. Poniżej jednostki administracyjne istniejące dawniej na obszarze aktualnego województwa podlaskiego.

  Wiek XX

  Polska Rzeczpospolita Ludowa / III Rzeczpospolita

  • Województwo białostockie (1945–1998)
  • Województwo suwalskie (1975-1998)
  • Województwo łomżyńskie (1975-1998)

  II wojna światowa

  • Bezirk Bialystok (1941-1945)
  • Obwód białostocki (BSRR) (1939-1945)

  II Rzeczpospolita

  • Województwo białostockie (II Rzeczpospolita) (1919–1939)

  I wojna światowa

  • Ober-Ost, Bialystok-Grodno District (1915-1919)

  Wiek XIX

  Imperium rosyjskiego

  • Gubernia grodzieńska (1842-1915)
  • Obwód białostocki (Rosja) (1807-1842)

  Królestwo Polskie (kongresowe)

  • Gubernia łomżyńska (1867–1915)
  • Gubernia suwalska (1867–1915)
  • Gubernia augustowska (1837-1866)
  • Województwo augustowskie (1816–1837)

  Księstwo Warszawskie

  • Departament łomżyński (1807–1815)

  Królestwo Prus

  • Prusy Nowowschodnie - departament białostocki (1795-1807)

  Wiek XII - Wiek XV

  Wielkiego Księstwa Litewskiego

  • Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita) (1513–1795)
  • Województwo trockie (1413-1793)
  • Księstwo trockie
  • Księstwo Litewskiego

  Królestwa Polskiego

  • Księstwo Mazowieckie

  Księstwo Halicko-Wołyńskie

  • Księstwo halicko-wołyńskie

  Wiek X

  • Jaćwingowie

  Kody pocztowe, województwo Podlaskie (wyświetlono 50 z 709)

  Herb województwa Podlaskiego
  Ocena internautów województwa Podlaskie
  Średnia ocena: 4.2
  liczba ocen: 15

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz Województwo Podlaskie, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o województwie Podlaskie

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:02:18

  Szybka zmiana regionu Polski  Polska - Województwo Podlaskie
  Polska - Miasta na prawach powiatu Polska - Powiaty Herb województwa Podlaskiego Herb województwa Podlaskiego