Menu
Home» »

Województwo Warmińsko-mazurskie:

Liczba miast na prawach powiatu: 2

Liczba powiatow: 19

Liczba kodów pocztowych: 764

Powierzchnia: 24 173,17 km²

Urbanizacja: 60,0%

Populacja: 1 426 155

Gęstość zaludnienia: 59 os./km²

Tablice rejestracyjne: N

TERYT: 28

Kod ISO: PL-WN


Urząd Wojewódzki:

Adres: Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Oficjalna strona urzędu wojewódzkiego

Urząd Marszałkowski:

Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Oficjalna strona województwa Warmińsko-mazurskiego

Herb województwa
Warmińsko-mazurskiego:

Herb województwa Warmińsko-mazurskiego

Flaga województwa
Warmińsko-mazurskiego:

Flaga województwa Warmińsko-mazurskiego

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn.

Województwo warmińsko-mazurskie powstało w 1999 r. w wyniku regionalizacji kraju i objęło tereny dawnego województwa: olsztyńskiego oraz większe części województw elbląskiego i suwalskiego oraz fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Geografia

Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia województwa wynosiła 24 173,47 km², co stanowi 7,7% powierzchni Polski. Jest czwarte pod względem powierzchni pośród województw.

Obejmuje ono historyczne krainy Warmii, Mazur, Prus Górnych, ziemi lubawskiej, południowe części Natangii i Barcji, części Powiśla i Żuław Wiślanych oraz skrawki Suwalszczyzny. Południowa i wschodnia granica województwa warmińsko-mazurskiego pokrywa się, w niemal większości miejsc, z dawnymi granicami Prus Wschodnich, Prus Książęcych i Prus Królewskich.

Położenie

Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z:

Województwo graniczy w jednym punkcie z Litwą jest to trójstyk Polski,Rosji i Litwy, a jednocześnie czwórstyk województw Województwa warmińsko-mazurskiego i Podlaskiego z Rosją i Litwą.

Podział administracyjny

Dane szczegółowe
Wsie 2139 9
Sołectwa 2381 6
Gminy 100 12
Miasta 49 8
Powiaty 19 11
Użytki rolne 1 305 000 ha 4
Gęstość dróg 50,6 km/100 km² 16
Dochód na
mieszkańca
1178 zł 6
Dane z roku 2001.

W trzeciej kolumnie podano miejsce jakie zajmuje województwo wśród wszystkich województw w tej dziedzinie.

Nazewnictwo miejscowości i regionów

W latach 1945 – 1950 Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych ponownie nazwała niektóre miejscowości i obiekty fizjograficzne (rzeki, jeziora) na terenie polskiej części Prus Wschodnich, aby przywrócić – lecz często nadać nową – polską nazwę. Istniejące wcześniej w polskim piśmiennictwie lub lokalnej mowie nazwy, przemianowano na nowe, wcześniej nie używane, związane m.in. z zasłużonymi dla regionu postaciami:

Potocznie (lecz niewłaściwie ze względów etnograficznych, kulturowych, historycznych i geograficznych) wyróżnia się "Mazury właściwe" i "Mazury Zachodnie" (właściwa nazwa: Prusy Górne), które rozdziela Warmia. "Mazury właściwe" (dawna Galindia i Ziemia Sasinów) utożsamiane są z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, a "Mazury Zachodnie" (Prusy Górne) z Pojezierzem Iławskim. Jest to jednak podział błędny, gdyż Mazury obejmują teren, który przed 1945 rokiem zamieszkiwała ludność polska wyznania ewangelickiego. Do Mazur zaliczamy więc: Giżycko, Mrągowo, Olecko, Ełk, Pisz, Ryn, Szczytno, Białą Piską, Ruciane, Nidzica, Mikołajki, Wielbark,Działdowo Pasym, Orzysz i Olsztynek. Do Mazur nie zalicza się: Iławy,Susza, Ostródy, Pasłęka, Morąga (Prusy Górne), Bartoszyc, Kętrzyna (Barcja), Węgorzewa, Gołdapi (część Litwy Mniejszej) oraz Górowa Iławeckiego (część Natangii).

Demografia

Dane z 31 grudnia 2007 r.:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 1 426 155 100 731 116 51,3 695 039 48,7
powierzchnia 24 173,17 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
59,0 30,2 28,8

Według danych z 31 grudnia 2010 r. województwo miało 1 427 241 mieszkańców, co stanowiło 3,7% ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia jest najniższa w kraju i wynosi 59 osób na km² (śr. gęstość zaludnienia w Polsce – 122 os./km²), a na obszarach wiejskich wynosi około 25 osób na km².

Województwo jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie regionem Polski. Wśród mniejszości narodowych i etnicznych wyróżnić można: Ukraińców (ok. 100 000 – 85 000 osób), Niemców (30 000 – 25 000), Mazurów (ok. 15 000), Warmiaków (ok. 4 000), Białorusinów (5 000 – 3 000), Romów (1 000), Litwinów (300 – 400), Tatarów, Rosjan i in.

Miasta

Największymi miastami województwa są Olsztyn i Elbląg. Olsztyn jest głównym ośrodkiem przemysłu spożywczego, oponiarskiego i drzewnego oraz turystyki. Podkreślone zostały siedziby powiatów a wytłuszczone miasta na prawach powiatu.

 • Olsztyn176.463 (87,89 km²)
 • Elbląg126.439 (80 km²)
 • Ełk57.129 (21,70 km²)
 • Iława33.775 (21,88 km²)
 • Ostróda33.191 (14,15 km²)
 • Giżycko29.304 (13,80 km²)
 • Kętrzyn28.351 (10,34 km²)
 • Szczytno25.562 (10,26 km²)
 • Bartoszyce25.164 (11,00km²)
 • Mrągowo22.272 (14,80 km²)
 • Działdowo21.644 (13,35 km²)
 • Pisz19.423 (10,04 km²)
 • Braniewo18.068 (12,36 km²)
 • Lidzbark Warmiński16.597 (14,34 km²)
 • Olecko16.028 (11,42 km²)
 • Nidzica14.697 (6,86 km²)
 • Morąg14.147 (10,70 km²)
 • Gołdap13.514 (17,20 km²)
 • Pasłęk12.195 (11,39 km²)
 • Węgorzewo11.541 (10,87 km²)
 • Nowe Miasto Lubawskie11.077 (11,61 km²)
 • Dobre Miasto10.579 (5,00 km²)
 • Biskupiec10.343 (4,86 km²)
 • Orneta9.837 (9,63 km²)
 • Lubawa9.417 (16,84 km²)
 • Lidzbark9.351 (5,70 km²)
 • Barczewo7779 (4,58 km²)
 • Olsztynek7.648 (7,69 km²)
 • Orzysz5.998 (8,16 km²)
 • Susz5.606 (6,67 km²)
 • Reszel5.411 (3,81 km²)
 • Ruciane-Nida5.013 (17,07 km²)
 • Korsze4.724 (4,03 km²)
 • Górowo Iławeckie4.844 (3,32 km²)
 • Biała Piska4.027 (3,24 km²)
 • Mikołajki3.851 (8,85 km²)
 • Jeziorany3.441 (3,41 km²)
 • Ryn3.139 (4,09 km²)
 • Tolkmicko2.725 (2,28 km²)
 • Miłakowo2.685 (8,68 km²)
 • Bisztynek2.552 (2,16 km²)
 • Pasym2.552 (15,18 km²)
 • Frombork2.528 (7,59 km²)
 • Miłomłyn2.348 (12,40 km²)
 • Kisielice2.222 (3,37 km²)
 • Sępopol2.201 (4,63 km²)
 • Zalewo2.108 (8,22 km²)
 • Pieniężno2.095 (3,83 km²)
 • Młynary1.844 (2,76 km²)
 • Administracja i polityka

  Samorząd

  Organem stanowiącym i kontrolnym jest Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, składający się z 30 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Olsztyn.

  Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tworzą następujące osoby: Jacek Protas (marszałek), Urszula Pasławska, Jarosław Słoma, Anna Wasilewska i Witold Wróblewski.

  Marszałkowie Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Lp. imię nazwisko Okres urzędowania
  1 Jerzy Szmit od 1999 do 2001
  2 Andrzej Ryński od 2001 do 2006
  3 Jacek Protas od 2006 (pełni urząd)

  Administracja rządowa

  Organem administracji rządowej jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Olsztyn przy alei Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, gdzie znajduje się Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. W ramach urzędu działają także 2 delegatury: w Elblągu i Ełku. Obecnie wojewodą jest Marian Podziewski, a wicewojewodą Jan Maścianica.

  Wojewodowie Warmińsko-Mazurscy
  Lp. imię nazwisko Okres urzędowania
  1 Zbigniew Babalski od 1999 do 2001
  2 Stanisław Lech Szatkowski od 2001 do 2005
  3 Adam Supeł od 17 stycznia 2005 do 17 stycznia 2007
  - Anna Szyszka (p.o.) od 18 stycznia 2007 do 1 kwietnia 2007
  4 Anna Szyszka od 2 kwietnia 2007 do 29 listopada 2007
  5 Marian Podziewski od 29 listopada 2007

  Struktury wyznaniowe

  Ochrona przyrody

  Na terenie województwa planowane jest utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego.

  Obecnie istnieje 8 parków krajobrazowych oraz 104 rezerwaty przyrody.

  Główne obszary leśne w województwie

  • Puszcza Borecka
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka
  • Puszcza Nidzicka
  • Puszcza Piska
  • Lasy Iławskie
  • Puszcza Romincka

  Parki krajobrazowe

  Park Krajobrazowy Rok powstania Powierzchnia
  Brodnicki Park Krajobrazowy 1985 13 674 ha
  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 1990 27 764 ha
  Mazurski Park Krajobrazowy 1977 53 655 ha
  Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego 1993 25 045 ha
  Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej 1998 14 620 ha
  Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich 1994 7151 ha
  Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej 1985 13 460 ha
  Welski Park Krajobrazowy 1995 24 237 ha

  Turystyka i wypoczynek

  Turystyka ma decydujące znaczenie dla bardzo wielu ludzi zamieszkujących te słabo zaludnione tereny. Wynika to z faktu, iż jest to obszar bardzo słabo uprzemysłowiony. Nie bez znaczenia jest to, iż znajduje się tu wiele uroczych, zalesionych obszarów, a także jezior (Mazury nazywane są często Krainą Tysiąca Jezior), co w sposób oczywisty sprzyja czerpaniu dochodów z wynajmu kwater prywatnych, pensjonatów, jak również agroturystyki. Bogata sieć kanałów sprzyja turystyce jachtowej i kajakowej. Od lat tereny te należą do ulubionych miejsc wypoczynku ludzi zamieszkujących duże aglomeracje – przede wszystkim mieszkańców Warszawy i Łodzi, jak również z zagranicy, głównie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Rosji. Swoje posiadłości ma tutaj wiele gwiazd rodzimej rozrywki.

  źródło art. Mazury

  Kultura

  Instytucje kultury samorządu województwa

  • Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
  • Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie
  • Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
  • Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
  • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
  • Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
  • Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
  • Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

  Media

  • Gazeta Olsztyńska
  • Telewizja Polska Olsztyn
  • Polskie Radio Olsztyn
  • Radio Planeta Olsztyn

  Nauka i oświata

  Państwowe uczelnie wyższe

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  • Uniwersytet Gdański, zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Elblągu (Wydział Nauk Społecznych)
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Szkoła podlega MSWiA

  Niepubliczne uczelnie wyższe

  • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
  • Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych "Regent College" w Elblągu
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – Ośrodek zamiejscowy w Elblągu
  • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,filia w Iławie
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie.
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku filia w Ełku
  • Wszechnica Mazurska w Olecku
  • Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku

  Seminaria duchowne

  • Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie
  • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu
  • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej w Ełku

  Placówki naukowe

  Instytuty naukowe:

  • Instytut Mazurski w Olsztynie
  • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Giżycku
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

  Stacje badawcze:

  • Obserwatorium astronomiczne w Olsztynie
  • Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach
  • Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie
  • Stacji Obserwacji Sztucznych Satelitów – Obserwatorium satelitarne w Lamkówku
  • Stacja Limnologiczna UMK w Iławie

  Gospodarka

  W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. warmińsko-mazurskiego wynosił 35,4 mld zł, co stanowiło 2,8% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 74,2% średniej krajowej, co plasowało warmińsko-mazurskie na 12. miejscu względem innych województw.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. warmińsko-mazurskiego w 1. kwartale 2011 r. wynosiło 2949,61 zł, co lokowało je na ostatnim miejscu względem wszystkich województw.

  W końcu czerwca 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 97,9 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 18,6% do aktywnych zawodowo.

  Transport i komunikacja

  Transport drogowy

  Drogi międzynarodowe
  • E77 – w województwie na odcinku drogi krajowej 7
  • E28 – w województwie na odcinku dróg krajowych 7 22 54
  Drogi ekspresowe Drogi krajowe Drogi wojewódzkie

  Łączna długość dróg wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 1870,250 km.

  Drogowe przejścia graniczne

  Funkcjonujące

  • Rosja Gronowo – Świętomiejsce (ros. Мамоново (Mamonowo))
  • Rosja Bezledy – Iławka (ros. Багратионовск (Bagrationowsk))
  • Rosja Gołdap – Gusiew (ros. Гусев)

  Projektowane

  • Rosja Grzechotki – Świętomiejsce II (Mamonowo II)
  • Rosja Perły – Kryłowo (ros. Крылово)
  • Rosja Rapa – Oziorsk (ros. Озёрск)
  • Rosja Piaski – Bałtijsk (ros. Балтийск)

  Transport kolejowy

  Wskaźnik gęstości linii kolejowych w województwie wynosi 5,5 na 100 km².

  Kolejowe przejścia graniczne

  Projektowane

  Transport wodny

  Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się 4 porty morskie: port Elbląg, port Frombork, port Nowa Pasłęka, port Tolkmicko oraz 1 przystań morska w Suchaczu.

  Obecnie realizowany jest projekt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w oparciu o współpracę z Ukrainą.

  W województwie utworzono 2 morskie przejścia graniczne: Elbląg i Frombork.

  Transport lotniczy

  • port lotniczy Mazury (EPSY/SZY) – nieczynny międzynarodowy port lotniczy koło Szczytna
  • lotnisko Elbląg (EPEL/ZBG) – sportowe lotnisko w Elblągu
  • lotnisko Olsztyn-Dajtki (EPOD/QYO) – sportowe lotnisko z nowo wybudowanym, oświetlonym asfaltobetonowym 800 m pasem w Olsztynie
  • lotnisko Gryźliny (lotnisko Łańsk) – wielofunkcyjne lotnisko powojskowe/rządowe z trawiastym pasem 860 × 60 m koło Olsztynka
  • lotnisko Olecko – lotnisko rekreacyjne
  • lotnisko Wilamowo – sportowe lotnisko (poniemieckie wojskowe) koło Kętrzyna
  • lotnisko Lidzbark – lotnisko powojskowe miało 46 ha, okolice Lidzbarka
  • lotnisko Muszaki – nieczynne wojskowe lotnisko z 500 m asfaltowym pasem koło Nidzicy
  • lotnisko Orneta – lotnisko powojskowe z 2000 m betonowym pasem koło Ornety
  • lotnisko Rostki – dawna wojskowa baza lotnicza z zarośniętym trawą 2000 m pasem koło Orzysza
  • lotnisko Wielbark – nieczynny drogowy, wojskowy odcinek lotniskowy koło Nidzicy
  • lotnisko Grajwo – lotnisko rekreacyjne koło Giżycka

  Wyróżnienia wojewódzkie

  Dziennikarz roku Warmii i Mazur

  Tytuł "Dziennikarza roku" przyznawany jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele olsztyńskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, za profesjonalizm, promowanie wysokich standardów pracy w mediach oraz za przestrzeganie etycznych kanonów zawodu.

  • 2002 – Marek Książek, Gazeta Olsztyńska
  • 2003 – Jacek Panas, Polskie Radio Olsztyn
  • 2004 – Tamara Jesionowska, Gazeta Olsztyńska
  • 2005 – Andrzej Mielnicki, Gazeta Olsztyńska
  • 2006 – Joanna Wojciechowska, Gazeta Wyborcza

  Zobacz też

  • Warmia, Mazury, Prusy Górne, Barcja, Natangia, Powiśle, Żuławy Wiślane, Suwalszczyzna, Galindia, Ziemia Sasinów
  • Mazurski Park Krajobrazowy, Pojezierze Mazurskie
  • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, Pojezierze Iławskie
  • Welski Park Krajobrazowy, Garb Lubawski

  Kody pocztowe, województwo Warmińsko-mazurskie (wyświetlono 50 z 764)

  Herb województwa Warmińsko-mazurskiego
  Ocena internautów województwa Warmińsko-mazurskie
  Średnia ocena: 4.2
  liczba ocen: 15

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz Województwo Warmińsko-mazurskie, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o województwie Warmińsko-mazurskie

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:05:09

  Szybka zmiana regionu Polski  Polska - Województwo Warmińsko-mazurskie
  Polska - Miasta na prawach powiatu Polska - Powiaty Herb województwa Warmińsko-mazurskiego Herb województwa Warmińsko-mazurskiego