Menu
Home» » »

Powiat wysokomazowiecki - Informacje:

Liczba gmin: 9

Liczba miejscowosci: 412

Liczba kodów pocztowych: 10

Tablice rejestracyjne: BWM

Gęstość zaludnienia: 46,62 osób/km²

Powierzchnia: 1288,49 km²

Urbanizacja: 23,62%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Ludowa 15a 18-200 Wysokie Mazowieckie

Oficjalna strona powiatu wysokomazowieckiego

Herb powiatu wysokomazowiecki:

Herb powiatu wysokomazowiecki

Flaga powiatu wysokomazowiecki:

Flaga powiatu wysokomazowiecki

Powiat wysokomazowiecki

Powiat wysokomazowiecki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wysokie Mazowieckie.

Skład powiatu

W skład powiatu wchodzą:

Tranzyt

Drogi Krajowe

8 Droga krajowa nr 8 (minimalnie)
63 Droga krajowa nr 63
66 Droga krajowa nr 66

W przyszłości przez powiat wysokomazowiecki ma w małym stopniu przebiegać droga ekspresowa S8 S8.

Drogi Wojewódzkie

659 Droga wojewódzka nr 659
671 Droga wojewódzka nr 671
678 Droga wojewódzka nr 678
681 Droga wojewódzka nr 681
690 Droga wojewódzka nr 690
694 Droga wojewódzka nr 694

Demografia

W składzie II Rzeczypospolitej

Według spisu powszechnego z 1921 roku, powiat w ówczesnych granicach zamieszkiwało 70975 osób, w tym 63263 (89,1%) Polaków, 7157 (10,1%) Żydów, 334 (0,5%) Białorusinów, 145 Rosjan, 51 Rusinów, 9 Niemców, 3 Litwinów, 1 Czech, 1 Estończyk, 1 Francuz, 1 Łotysz, 1 Włoch i 8 osób o nie ustalonej narodowości.

Współcześnie

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 60 063 100 29 923 49,8 30 140 50,2
Miasto 14 251 100 7397 51,9 6854 48,1
Wieś 45 812 100 22 526 49,2 23 286 50,8

Religia

Według spisu powszechnego z 1921 roku, 62002 (87,4%) mieszkańców powiatu w ówczesnych granicach wyznawało rzymski katolicyzm, 8114 (11,4%) judaizm, 740 (1,0%) prawosławie, 81 (0,1%) protestantyzm i 20 grekokatolicyzm. 15 osób zadeklarowało brak wyznania. W przypadku 8 osób wyznania nie ustalono.

Historia powiatu

Powiat mazowiecki został utworzony w roku 1867 z części powiatu łomżyńskiego. Należał do guberni łomżyńskiej. Od północy, wschodu i południa graniczył z gubernią grodzieńską, od zachodu z powiatem ostrowskim i łomżyńskim. Powierzchnia powiatu wynosiła 2576 mil kwadratowych.

W powiecie znajdowało się wtedy jedno miasto (Tykocin) i 9 gmin: Kowalewszczyzna, Klukowo, Mazowieck, Piekuty, Piszczaty, Poświętne, Sokoły, Stelmachowo, Szepietowo. Wcześniej na terenie powiatu istniały gminy w Chojanech i Dzięcieli. Osady miejskie w powiecie to: Wysokie, Sokoły. We wszystkich gminach było 376 wsi.

W Tykocinie znajdował się okrąg sądu pokoju dla miasta Tykocina. Były również trzy okręgi sądów gminnych: w Tykocinie, Mazowiecku i Dąbrówce Kościelnej.

W roku 1867 powiat liczył 54230 mieszkańców, w 1890 – 69911. W Tykocinie żyły 5303 osoby. W powiecie przeważała ludność polska. Było również 476 prawosławnych, 65 protestantów i 15377 Żydów (w Tykocinie 4628).

Powiat mazowiecki w 1911 r.

Miejscowość Liczba
ludności
Katolicy Prote
stanci
Żydzi Powierzchnia
(w morgach)
Tykocin m. 5137 2247 6 2869 4515
Klukowo
w tym Ciechanowiec
9565
2654
7363
850

2190
1793
32265
Kowalewszczyzna 6295 2611 70 21190
Mazowieck
w tym Mazowieck
w tym Jabłonka
10711
2801
534
8050
997
84


2571
1730
439
31405

Piekuty 7553 7213 307 25504
Piszczaty 6995 6718 240 21307
Poświętne
w tym Łapy
10660
3105
8330
1239
258
230
1244
837
23321
Sokoły
w tym Sokoły
11591
4125
7869
435

3711
3679
23324
Stelmachowo 6945 6852 19 44 22079
Szepietowo 10687 9656 908 33196

Źródło

Po zakończeniu I wojny światowej, ustawą sejmową z sierpnia 1919 r. utworzono województwo białostockie. W jego skład wszedł również powiat mazowiecki. Powierzchnia powiatu wynosiła 1118 km², a liczba ludności 70975 (w 1921 r.). W powiecie były trzy miasta: Wysokie Mazowieckie, Sokoły i Tykocin.

Odbudowę społeczno-gospodarczą powiatu przerwał najazd bolszewicki w roku 1920. Dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy z lat 1918-1921, z inicjatywy ówczesnego starosty Józefa Zycherta, wystawiono w Wysokiem Mazowieckiem (1928 r.) Pomnik Niepodległości, zwany powszechnie pomnikiem POW.

Komasacja gruntów w powiecie w roku 1930 wynosiła około 97% (najwyższy wskaźnik w II Rzeczypospolitej). Odsetek gospodarstw małych wynosił 38%. Najliczniejsza grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha. Było również 31 gospodarstw w grupie od 200 do 1000 ha i 3 powyżej 1000. W roku 1931 grunty orne zajmowały 63,1% powierzchni powiatu.

Po wyzwoleniu, urząd starostwa zorganizowano we wrześniu 1944 r. Pierwszym starostą był porucznik Segda, wicestarostą podporucznik Kania. Powołano urzędy: Urząd ziemski, Inspektorat szkolny, Urząd skarbowy, Zarząd drogowy i Urząd pocztowy. Miesiąc później działalność rozpoczęły: Powiatowa Rada Narodowa i Gminne Rady Narodowe we wszystkich gminach.

Powiat zajmował obszar 1462,4 km2, zamieszkany był przez około 80 tys. osób. Na terenie powiatu były dwa miasta: Wysokie Mazowieckie i Łapy.

W 1953 oddano do użytku szpital przewidziany dla 230 chorych. Znajdowały się w nim oddziały: wewnętrzny, dziecięcy, ginekologiczny, chirurgiczny. Pierwszym dyrektorem został dr Eugeniusz Czerniawski.

W 1973 powołano Zespół Opieki Zdrowotnej, któremu podporządkowano szpital rejonowy w Ciechanowcu, 11 gminnych i 8 wiejskich ośrodków zdrowia.

Szkolnictwo w powiecie do roku 1914

W roku 1864 szkoły wyłączono spod opieki dworu i parafii, a przekazano gminom. W 1875 zamiast szkół wyznaniowych wprowadzono szkoły wiejskie, gminne i miejskie. Szkoły żydowskie i ewangelickie kantory pozostały przy dawnych nazwach.

Szkoły rządowe

 • Tykocin:
  • 1-klasowa gminna, założona przed 1869, funkcjonowała do 1914
  • 1-klasowa miejska, od około 1869 do 1886
  • 1-klasowa żydowska, przed 1870 do 1886
  • 2-klasowa męska utworzona ze szkoły miejskiej i żydowskiej (1886-1914)
  • 1-klasowa żeńska, 1886-1914
 • Gmina Klukowo:
  • Ciechanowiec, 1-klasowa (1886-1914)
  • Ciechanowiec, 1-klasowa żydowska (1879-1880)
  • Klukowo, 1-klasowa, przed 1873-1914
  • Kuczyn, 1-klasowa, przed 1879-1914
  • Lubowicze, 1-klasowa, przed 1872 do około 1876
  • Piętki-Gręzki, 1-klasowa, przed 1868 do około 1879
  • Wojny-Szuby, 1-klasowa, przed 1872-1884
  • Wyszonki, 1-klasowa, przed 1868-1914
 • Gmina Kowalewszczyzna:
  • Płonka Kościelna, 1-klasowa, przed 1870-1914
  • Waniewo, 1-klasowa, 1867-1914
 • Gmina Mazowieck:
  • Jabłonka, 1-klasowa, 1867-1914
  • Kulesze, 1-klasowa, 1868-1914
  • Mazowieck, 1-klasowa, 1877-1914
  • Wielki Święck, 1-klasowa, 1910-1914
 • Gmina Piekuty:
  • Hodyszewo, 1-klasowa, przed 1873-1914
  • Jabłoń, 1-klasowa, przed 1873-1914
  • Piekuty, 1-klasowa, przed 1869-1914
  • Wyliny Ruś, 1-klasowa, 1879-1914
 • Gmina Piszczaty:
  • Kobylin, 1-klasowa, przed 1870-1914
  • Kobylin, 1-klasowa, 1913-1914
 • Gmina Poświętne:
  • Łapy, 2-klasowa, kolejowa męska, 1870-1914
  • Łapy, 1-klasowa, żeńska, 1875-1914
  • Łapy, 1-klasowa, męska wiejska, 1886-1889
  • Pietkowo, 1-klasowa, 1873-1914
  • Poświętne, 1-klasowa, 1868-1914
 • Gmina Sokoły:
  • Sokoły, 1-klasowa, 1871-1914
 • Gmina Stelmachowo:
  • Broniszewo, 1-klasowa, 1910-1914
  • Rzędziany, 1-klasowa, 1913-1914
 • Gmina Szepietowo:
  • Bryki, 1-klasowa, 1913-1914
  • Dąbrowa Wielka, 1-klasowa, 1873-1914
  • Dąbrówka, 1-klasowa, 1868-1914

Szkoły prywatne

 • Wysokie Mazowieckie:
  • Anna Raczkowska otworzyła w 1871 r. 2-klasową szkołę żeńską. W 1872 roku I oddział liczył 60, II-42, III-52, IV-5 uczennic
  • Cecylia Betlej, 1876, 1-klasowa szkoła żeńska
  • Stefania Judejko, 1893, 1-klasowa szkoła żeńska
 • Łapy: Julianna E.F. Dimitr założyła 1-klasową szkołę żeńską przy stacji kolejowej
 • Łupianka Stara, w 1887 r. 1-klasową szkołę dla obojga płci założył Wincenty Łupiński. Szkoła zamknięta w roku 1892 z powodu śmierci założyciela
 • Krzyżewo: od 1910 roku funkcjonowała szkoła rolnicza założona przez Bronisławę i Stefanię Karpowicz

Szkoły żydowskie (chedery)

W 1895 chedery istniały w: Ciechanowcu (2), Jabłonce (4), Kobylinie Borzymach (1), Mazowiecku (10), Sokołach (8), Tykocinie (10). W 1901 w całym powiecie istniały 34 chedery.

Szkolnictwo w latach 1918-1939

W roku szkolnym 1925/1926 na 105 szkół w powiecie wysokomazowieckim własne budynki posiadały: szkoła nr 3 w Łapach, nr 1 i nr 2 w Sokołach i nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, szkoła w osadzie Ciechanowiec oraz wsiach: Dąbrowa Wielka, Hodyszewo, Jabłoń Kościelna, Nowe Piekuty, Płonka Kościelna, Waniewo, Rzędziany, Kostry-Noski. Liczba szkół wzrastała do 1925 roku, by potem się zmniejszyć. W roku szkolnym 1932/1933 było w powiecie 75 szkół i 1371 uczniów, w 1934/1935 75 szkół i 1387 uczniów, a w 1937/1938 82 szkoły i 1436 uczniów.

Pierwszą szkołą średnią w powiecie była Koedukacyjna Średnia Szkoła Handlowa założona w 1933 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Wysokiego Mazowieckiego. Najpierw była to szkoła 3-letnia, później 4-letnia. W 1936 roku zorganizowano Gimnazjum Kupieckie, które w 1939 r. otrzymało prawa szkoły państwowej.

W 1926 r. w Krzyżewie funkcjonowała Ludowa Szkoła Rolnicza. Nauka trwała 11 miesięcy, praktykę uczeń odbywał w gospodarstwie rodziców. W 1937 nazwana: Prywatna Szkoła Przysposobienia Rolniczego Stefanii Karpowiczówny. W 1939 r. zmieniono nazwę szkoły na: Prywatna Męska Roczna Szkoła Rolnicza w Krzyżewie. Szkoła otrzymała uprawnienia szkół państwowych.

Tajne nauczanie w czasie II wojny światowej

Podczas II wojny światowej punkty tajnego nauczania zorganizowano między innymi w Wysokiem Mazowieckiem, Łapach, Moczydłach, Klukowie, Kozarzach, Jabłonce, Osipach, Brzózkach, Kalinowie, Włostach i innych wsiach w powiecie. W celu koordynacji nauczania powstała Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury powiatu wysokomazowieckiego, której przewodniczącą została Róża Czarnohorska. Dla młodzieży starszej organizowano nauczanie na poziomie gimnazjalnym. W latach 1941-1942 w tajnym nauczaniu na tym terenie uczestniczyło co najmniej 98 nauczycieli i 1600 uczniów, w roku 1942-1943 nie mniej niż 88 nauczycieli i 1805 uczniów, a w roku 1943-1944 82 nauczycieli i 1324 uczniów.

Kody pocztowe w powiacie wysokomazowiecki (wyświetlono 10/10)Ocena internautów powiatu wysokomazowiecki
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 16

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat wysokomazowiecki, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie wysokomazowiecki

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:29:23

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat wysokomazowiecki
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat wysokomazowiecki - Herb
Herb powiatu wysokomazowiecki