Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Rybnik


Informacje o Rybnik:

Ilość ulic: 863

Ilość kodów pocztowych: 14

Współrzedne geograficzne N: 50.083000

Współrzedne geograficzne E: 18.549999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 142000

Gęstość ludności: 950,8 os./km²

Powierzchnia: 148 km²

Wysokośc npm: 229

Aglomeracja: 650 000 ROW

Rodzaj gminy: miejska

Tablice rejestracyjne: SR

Herb Rybnik:

Herb Rybnik

Flaga Rybnik:

Flaga Rybnik

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Rybnik

 • Dzielnica: Boguszowice

 • Dzielnica: Brzeziny

 • Dzielnica: Brzeziny Chwałowickie

 • Dzielnica: Buglowiec

 • Dzielnica: Chwałęcice

 • Dzielnica: Chwałowice

 • Dzielnica: Golejów

 • Dzielnica: Gotartowice

 • Dzielnica: Grabownia

 • Dzielnica: Gzel

 • Dzielnica: Józefowiec

 • Dzielnica: Kamień pod Rzędówką

 • Dzielnica: Kłokocin

 • Dzielnica: Ligota

 • Dzielnica: Meksyk

 • Dzielnica: Nacyna

 • Dzielnica: Niedobczyce

 • Dzielnica: Niewiadom Dolny

 • Dzielnica: Niewiadom Górny

 • Dzielnica: Nowy Dwór

 • Dzielnica: Ochojec

 • Dzielnica: Orzepowice

 • Dzielnica: Paruszowiec

 • Dzielnica: Piaski

 • Dzielnica: Popielów

 • Dzielnica: Radziejów

 • Dzielnica: Raszowiec

 • Dzielnica: Rybnicka Kuźnia

 • Dzielnica: Stawiska

 • Dzielnica: Stodoły

 • Dzielnica: Strąkowiec

 • Dzielnica: Świercze

 • Dzielnica: Wawok

 • Dzielnica: Wielopole

 • Dzielnica: Wrzosy

 • Dzielnica: Zamysłów

 • Dzielnica: Zebrzydowice

Rybnik

Rybnik – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Rybnik składa się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 141,4 tys. mieszkańców oraz jest siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski wg powierzchni i 25 miejsce na liście największych miast polski wg ludności. Jest również na 9 miejscu pod względem wielkości w województwie śląskim wg ludności.

Po śląsku jak i w języku czeskim słowo rybnik oznacza staw rybny (analogicznie jak w języku polskim np. karmnik, paśnik).

Położenie

Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Grzybówka 291 m n.p.m. Przez miasto przepływają rzeki Ruda i Nacyna oraz kilka potoków. Pod względem geologicznym Rybnik położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym cały Rybnicki Okręg Węglowy oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy. Miasto graniczy z następującymi powiatami: rybnickim, raciborskim, wodzisławskim, gliwickim, Żory.

Podział administracyjny

Miasto Rybnik podzielone jest na 27 dzielnic. Stanowią one pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Większość spośród dzielnic ma charakter przedmiejski, Maroko-Nowiny mają charakter wielkiego osiedla z wielkiej płyty, a jedynie Smolna, Śródmieście, Północ i Paruszowiec mają charakter czysto miejski (tj. b. gęsta zabudowa wielorodzinna).

 • 1. Boguszowice Osiedle
 • 2. Boguszowice Stare
 • 3. Chwałowice
 • 4. Chwałęcice
 • 5. Golejów
 • 6. Gotartowice
 • 7. Grabownia
 • 8. Kamień
 • 9. Kłokocin
 • 10. Ligota – Ligocka Kuźnia
 • 11. Meksyk
 • 12. Niedobczyce
 • 13. Niewiadom
 • 14. Maroko-Nowiny
 • 15. Ochojec
 • 16. Orzepowice
 • 17. Paruszowiec-Piaski
 • 18. Popielów
 • 19. Radziejów
 • 20. Rybnicka Kuźnia
 • 21. Rybnik – Północ
 • 22. Smolna
 • 23. Śródmieście
 • 24. Stodoły
 • 25. Wielopole
 • 26. Zamysłów
 • 27. Zebrzydowice

Warunki naturalne

Klimat

Klimat Rybnika jest łagodny, wpływają na to bliskie sąsiedztwo rzeki Odry, kompleksy leśne w Parku Krajobrazowym Rud Wielkich, a przede wszystkim bliskie sąsiedztwo Bramy Morawskiej. Średnia temperatura roczna kształtuje się w granicach +7 °C do + 8 °C. Najcieplej jest w lipcu, najzimniejszym zaś miesiącem jest styczeń. Opady kształtują się w granicach 600-900 mm rocznie. Miasto leży w strefie wiatrów słabych i bardzo słabych. Średnia roczna prędkość wiatru – 2,2 m/s.

Rzeźba terenu

Historia

Początki

Dokładne początki Rybnika nie są znane. Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie obecnego miasta datuje się na ok. osiem tysięcy lat przed naszą erą. Znalezione przedmioty przemawiają za tezą, że w czasach panowania Rzymu prowadzona była wymiana handlowa z plemionami Celtów. Przodkowie rybniczan pochodzą z ze słowiańskiego plemienia Gołęszyców, zamieszkujących tereny Rybnika we wczesnym średniowieczu.

Według Żywota św. Metodego tereny dzisiejszej południowej Polski (w tym także Rybnik) przyjęły chrzest z Wielkich Moraw (przypuszczalnie przed 906, gdyż w tymże roku państwo Wielkomorawskie przestało istnieć). W wydanym w 1922 Krótkim zarysie historii miasta Rybnika przy okazji opisu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajdującym się na Górze Cerkwickiej czytamy: (...) zbudowany prawdopodobnie (...) na miejscu pogańskiej kontyny, zamienionej podług tradycji na świątynię chrześcijańską przez pierwszego w tych stronach misjonarza Osława, ucznia św. Metodego. Z tych i innych informacji możemy określić prawdopodobny czas chrztu Rybnika na ok. 900...

Średniowiecze

W średniowieczu Rybnik był osadą rybacką, leżącą na ważnym szlaku handlowym w księstwie raciborskim. W okolicach pełno było stawów rybnych, od których miasto wzięło swoją nazwę.

Szlak handlowy przebiegał przez takie miasta jak Kraków, Oświęcim, Wodzisław Śląski i Racibórz, co dawało mu szansę rozwoju – w II poł. XIII w. Rybnik zmienił statut z osady na miasto. Miasto lokowane było na prawie niemieckim na przełomie XIII i XIV w.

Rybnik do 1336 (później także w latach 1521-1532) był pod władaniem Piastów. Z tamtego okresu zachował się średniowieczny zamek piastowski. W latach 1336-1521 miastem rządzili czescy Przemiślidowie.

W XV w., z powodu wojen husyckich, miasto uległo niemalże całkowitemu zniszczeniu.

Habsburgowie

W XVI w. Rybnik i okoliczne tereny znajdował się pod rządami dynastii Habsburgów. Okres ten nie sprzyjał rozwojowi miasta, ponieważ często zmieniający się właściciele starali się zapełnić swoje kieszenie, niż zadbać o rozwój miasta. W tym czasie Rybnik zyskał prawo do jarmarków. Targowisko stanowił plac rybnickiego Rynku, który stanowił centralną część miasta. Rynek był głównie miejscem handlu, lecz odbywały się tam także przedstawienia, zebrania czy egzekucje.

W tamtym okresie Rybnik był jednym z najmniejszych miast na Górnym Śląsku. Jego nieliczni mieszkańcy utrzymywali się głównie z rzemiosła, handlu, rolnictwa.

Rybnik w Prusach

Granice Prus w 1740 sięgnęły Rybnika. W II połowie XVIII w. Rybnik został sprzedany królowi pruskiemu, Wilhelmowi Fryderykowi II, uzyskując statut wolnego miasta królewskiego, co wpłynęło na poprawę życia rybniczan, m.in. zniesiono poddaństwo oraz zaczęto przebudowę miasta – drewniane budynki zastąpione zostały murowanymi.

W XIX w. Rybnik osiągnął kolejne stadium rozwoju, stając się miastem powiatowym. Rozwój przemysłu (przede wszystkim górnictwo i browarnictwo) oraz doprowadzenie do Rybnika linii kolejowych (1856) przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców miasta.

Po zakończeniu I wojny światowej Rybnik był ważnym miejscem, jednym z głównych ośrodków, w których planowano powstania śląskie. Działało tu wiele polskich organizacji m.in. już od 1898 roku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, którym kierował Florian Piecha, Uniwersytet Ludowy, Towarzystwo Polek, Bank Ludowy, Towarzystwo Śpiewu „Seraf”, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Czytelni Ludowych.

Powstania śląskie

Podczas I powstania śląskiego, w nocy z 17 na 18 sierpnia 1919 r. powstańcy spod Rybnika (z Boguszowic, Chwałowic i Gotartowic) pod dowództwem Wincentego Motyki rozbili placówkę niemieckiego Grenzschutzu w dworze w Gotartowicach. Oddziały te wspomagali ochotnicy z Ligoty Rybnickiej pod dowództwem A. Szymury. Podczas II powstania śląskiego w mieście stacjonowały oddziały alianckie, dlatego powstańcy tylko blokowali miasto.

W tej sytuacji 20 marca 1921 odbył się Plebiscyt na Górnym Śląsku. W powiecie Rybnik 65%, albo 52347 głosów ważnych oddano za przyłączeniem do Polski i 27919 (35%) za pozostaniem w Niemczech. Zaś w samym mieście Rybnik zdecydowana większość (71% albo 4714) głosowała za Niemcami.

W czasie III powstania śląskiego, o świcie 3 maja 1921 roku 7. kompania Józefa Ochojskiego z 2 baonu pułku rybnickiego nagłym atakiem zdobyła dworzec, pocztę, sąd i drukarnię. O zdobycie szpitala psychiatrycznego ciężkie walki prowadził 2 baon Józefa Płaczki. W tym czasie dwa baony z pułku żorskiego Antoniego Haberki zdobyły Paruszowiec-Piaski. Polegli w czasie walk powstańcy spoczywają na cmentarzu w Rybniku.

II Rzeczpospolita (1922-1939)

Po oficjalnym włączeniu miasta do Polski w dniu 4 lipca 1922 roku, dzięki dobremu położeniu miasto nadal mogło się rozwijać, wzrastała liczba mieszkańców, a w mieście mieściło się starostwo powiatowe. W latach międzywojennych wybudowano nowy gmach Urzędu Miasta, szkoły, nowe drogi, zakładano skwery i odnowiono rynek. Miasto wygrało ogólnopolski konkurs na ukwiecone miasto i otrzymał miano „miasta kwiatów i ogrodów”. Powstały liczne spółdzielnie spożywców, elektryfikacyjne i budowlane.

II wojna światowa

Dalszy rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej. Rybnik i cały powiat rybnicki stanowiły pierwszy cel okupanta, gdyż „wcinał” się on w głąb Trzeciej Rzeszy. Rybnika broniły kompanie kapitana Kotucza i Ogrodowskiego dysponujące karabinami maszynowymi. Miasto nie mogło liczyć na pomoc z zewnątrz, gdyż w godzinach południowych całe miasto zostało już otoczone przez Niemców, a obrońcy zostali wzięci do niewoli. Duża część ludności Rybnika już pierwszego dnia wojny zmieniła język polski na niemiecki (który w owych czasach był doskonale znany – Górny Śląsk dopiero od kilku lat był w Polsce), polskie flagi zmieniano na hitlerowskie swastyki. Niemniej jednak w czasie II wojny światowej w powiecie rybnickim oraz okolicach działały tajne organizacje niepodległościowe: Śląska Chorągiew Harcerstwa Polskiego, Organizacja Orła Białego, Polska Organizacja Powstańcza, Polska Tajna Organizacja Powstańcza, Tajna Organizacja Niepodległościowa oraz największa z nich Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Na bazie SZP powołano w 1940 Związek Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 przemianowano na Armię Krajową.

W Rybniku powstał Inspektorat Armii Krajowej podzielony na obwody: Rybnik, Pszczyna, Wodzisław Śląski i obwód zewnętrzny raciborsko-kozielski. Od marca 1942 inspektoratowi w Rybniku, został podporządkowany podinspektorat w Cieszynie z obwodami: Cieszyn, Jabłonków i Karwina. W inspektoracie zajmowano się działalnością wywiadowczą, działalnością dywersyjno-sabotażową, kolportowaniem tajnych pism, tj. „Zew Wolności”, „Nad Odrą czuwa straż”. Partyzantkę w Inspektoracie w głównej mierze tworzyły osoby, którym okupant zagrażał: powstańcy śląscy, dezerterzy z armii niemieckiej, uciekinierzy z obozów jenieckich, robót przymusowych, więzień i obozów koncentracyjnych. W roku 1942 Niemcy utworzyli w Rybniku jeden z obozów przeznaczonych dla Polaków na Śląsku tzw. Polenlager 97.

Dzięki siatce wywiadowczej Inspektoratu o kryptonimie „August” uzyskiwano informacje na temat działalności wojskowej oraz cywilnej okupanta. W obwodzie raciborsko-kozielskim dokonano rozpoznania obrony przeciwlotniczej i produkcji zakładów. Informacje te zostały przekazane aliantom. Siatka działała od marca 1942. W styczniu 1943 została rozbita – hitlerowcy aresztowali 97 osób. Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej działał, aż do kwietnia 1945, kiedy zakończono działania wojenne na terenach Śląska.

Na początku 1945 Wehrmacht tracąc swe pozycje na Górnym Śląsku i przewidując walki ewakuował mieszkańców Rybnika w stronę Raciborza. Armia Czerwona rozpoczęła natarcie na Rybnik 11 marca 1945. Po wyzwoleniu mieszkańcy wracali do miasta dopiero 30 marca 1945, natomiast rybniccy Niemcy osiedlili się w Niemczech. Zniszczone było 25% zabudowy miasta.

Lata powojenne

Miasto zostało zajęte przez wojska radzieckie 26 marca 1945. Częściowo zniszczone miasto powoli zaczęto odbudowywać. Koncentrowano się przede wszystkim nad rozwojem przemysłu węglowego, co w niedługim czasie spowodowało powstanie Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW). Rozwinęło się także szkolnictwo, kultura i sport.

W latach 70. XX w. Rybnik powiększył swe terytorium, ponieważ włączonych zostało do niego kilka podrybnickich wiosek i miasteczek. W tym okresie w dzielnicy Rybnicka Kuźnia zostaje otwarta Elektrownia Rybnik, obecnie jedna z największych elektrowni w Polsce. Poza przemysłem rozwijała się oświata, kultura, sport i rekreacja. Powstawały nowe osiedla mieszkaniowe m.in. największe w Rybniku: osiedle Nowiny. Gruntownie zrekonstruowano szkolnictwo.

Współczesność

Obecnie Rybnik ponownie przeżywa rozkwit, powstały dwa centra handlowe, nowe drogi. Niedługo miasto zostanie połączone ze światem autostradą. Rozwija się budownictwo, szczególnie jednorodzinne. Wkrótce zakończy się budowa kanalizacji.

Obecnie największą bolączką w mieście jest ruch drogowy, który mimo oddania prawie całej obwodnicy i budowy nowych dróg wciąż jest zbyt duży. Planuje się budowy dróg równoległych do największych szlaków komunikacyjnych, tj. ulic Mikołowskiej, Wodzisławskiej, Żorskiej i Gliwickiej oraz obwodnicy ścisłego centrum.

Zabytki i atrakcje turystyczne

Zabytki architektury skupione są one głównie w śródmieściu. Do najważniejszych należą:

 • Bazylika św. Antoniego, świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu Ludwika Schneidera w latach 1903-1906.
 • Budynek dawnego Starostwa w Rybniku z 1887 r.
 • Neoklasycystyczny budynek nowego ratusza, wzniesiony w 1928 r.
 • Klasycystyczny dawny ratusz miejski z wieżą zegarową z 1822 r., obecnie mieszczący muzeum miejskie oraz Urząd Stanu Cywilnego
 • Kościół ewangelicki zbudowany w 1791 r., odnowiony po pożarze 1875 r.
 • Zamek piastowski, wzniesiony na początku XIII w., całkowicie przebudowany w XVIII w. według projektu Franciszka Ilgnera
 • Zespół Szpitalny św. Juliusza, założony przez doktora Juliusza Rogera. Najciekawszym obiektem jest centralna kaplica szpitalna pw. św. Juliusza
 • Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, wewnątrz skrzydła późnogotyckiego tryptyku z kościoła WNMP. Gotyckie prezbiterium. Zbudowany według projektu Franciszka Ilgnera w latach 1798-1801
 • Wieża ciśnień przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Kotucza
 • Figura św. Jana Nepomucena – rzeźba późnobarokowa, wolno stojąca

W pozostałych dzielnicach można wyróżnić:

 • Kościół św. Katarzyny z 1534 r. w dzielnicy Wielopole
 • Kościół św. Wawrzyńca, zbudowany w 1717 r. w dzielnicy Ligocka Kuźnia
 • Późnobarokowy murowany dwór zbudowany w 1736 r.
 • Zabytkowa Kopalnia "Ignacy" w Rybniku Niewiadomiu
 • Familoki, głównie w dzielnicy Chwałowice

Nieistniejące obiekty historyczne:

 • Nowa Synagoga z XIX w., zburzona w 1940 r.
 • Stara Synagoga – drewniana bożnica z XIX w.

Oprócz zabytków miasto posiada także liczne atrakcje turystyczne, takie jak:

 • Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach
 • Jezioro Rybnickie, przy którym znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz kilka klubów żeglarskich.
 • Park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
 • Kalwaria golejowska ciągnąca się wzdłuż najwyższego wzniesienia Rybnika – Góry Grzybówki
 • Zespół Szkół Wyższych w Rybniku, powstał na bazie zabudowań dawnego szpitala. Architektura tego miejsca połączenie zabytków z nowoczesnymi elementami.
 • Wieża widokowa na terenie zabytkowej kopalni Ignacy
 • Modernistyczny Zespół Szkół Urszulańskich z 1923 r.

Demografia

Rozwój demograficzny

Rozwój demograficzny Rybnika ściśle związany jest z wcielaniem okolicznych miasteczek i wsi. Największy skok ludności miał miejsce w latach siedemdziesiątych, gdy po wcieleniu m.in. pobliskiego miasta Boguszowice liczba ludności potroiła się. W latach 80. tempo wzrostu ludności spadło, w latach 90. nastąpiła stagnacja a począwszy od 2001 utrzymuje się tendencja spadkowa ludności, która jednak jest wyraźnie niższa niż w pozostałych miastach Polski i Europy. W 2006 przyrost naturalny był dodatni i wynosił 1,3%.

 • Wykres liczby ludności Rybnika na przestrzeni ostatnich 70 lat

Największą populację Rybnik odnotował w 2001 r. – wg danych GUS 145 015 mieszkańców.

Struktura wiekowa i zawodowa

Miasto zamieszkuje ponad 141 tys. mieszkańców. W Rybniku przeważa ludność w wieku produkcyjnym (66%), następnie ludność wieku przedprodukcyjnym (22%). Najmniejszy udział (12%) ma ludność w wieku poprodukcyjnym. Jest to znacznie lepsza struktura społeczeństwa niż średnio w województwie. Stopa bezrobocia wynosi 4,6%, a więc w Rybniku jest około 2,6 tys. osób bez pracy, przy czym bezrobocie ciągle spada (z 15% w 2005 roku). Wśród powiatów grodzkich w woj. śląskim niższe od Rybnika bezrobocie mają tylko Katowice i Tychy (odpowiednio: 2,1 i 3,7%). Należy jednak zauważyć, że w Rybniku oprócz tego pracuje około 50 tysięcy mieszkańców okolicznych miejscowości wchodzących w skład aglomeracji rybnickiej.

Przyroda

Na terenie miasta znajduje się 6 obszarów zielonych mających status parków oraz kilkadziesiąt obszarów o statusie zieleńców i skwerów. Obecna powierzchnia terenów zieleni miejskiej przekracza 103 ha. Na obrzeżach miasta od strony północnej znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w którym m.in. do dziś przetrwał kształtowany przez wieki układ przestrzenny oraz zachowała się naturalna i kształtowana ręką ludzką sieć wodna. W Rybniku znajduje się 15 okazów drzew uznanych za pomniki przyrody. Do rybnickich osobliwości przyrodniczych zaliczyć należy także występujące tu unikalne paprocie wodne m.in. salwinia pływająca czy marsylia czterolistna. Do parków Rybnika należą: Park im. św. Jana Sarkandra, Park Kozie Góry, Park Osiedlowy. Do skwerów i zieleńców należą: Skwer z fontanną (obecnie w modernizacji), Zieleniec przy Teatrze Ziemi Rybnickiej, Zieleniec Polskiej Organizacji Wojskowej, Zieleniec przy ul. Wieniawskiego, Zieleniec przy Zamku.

Parki miejskie

 • Park im. św. Jana Sarkandra – Śródmieście
 • Park Kozie Góry – Meksyk
 • Park Górnika – Chwałowice
 • Park Osiedlowy – Boguszowice Osiedle
 • Park im. H. Czempiela – Niedobczyce
 • Park Na Górce

Pomniki przyrody

 • Jesion wyniosły – ul. Hallera
 • Wierzba krucha – ul. Hallera
 • Dwie lipy drobnolistne – przy ul. Arki Bożka
 • Lipa szerokolistna – przy ul. Gminnej
 • Lipa szerokolistna – przy ul. Gminnej
 • Głaz narzutowy przy KWK Chwałowice

Lasy

Nazwa lasu Położenie
Las Rauden na południowy zachód od Chwałęcic
Las Czarny na wschód od Gotartowic
Las Królewiok Pomiędzy Boguszowicami Starymi a Ligotą
Las Goik na wschód od Kłokocina
Las Gorylowiec na wschód od Boguszowic Starych
Las Blicherski przy KWK Jankowice
Podlesie południowa część Popielowa
Nacyński na południe od Zamysłowa
Las Starok na wschód od Kłokocina
Grabina na północny zachód od Grabowni
Lasy Królewskie zachodnia część Ochojca

Gospodarka

Na terenie miasta jest około 13 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Swoje fabryki posiadają tu m.in. Purmo, Tenneco Automotive. Na terenie miasta działa 24-hektarowa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (cała strefa przemysłowa ma 54 hektary) oraz Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej.

Roczny dochód budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2005 wyniósł 2 805,42 zł

Górnictwo i energetyka

W mieście działają dwie kopalnie węgla kamiennego wchodzące w skład Kompanii Węglowej: KWK Chwałowice i KWK Jankowice. Po zmianach własnościowych wysoką pozycję na rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych odzyskała Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A. W ostatnich latach wiele fabryk i hut zostało zamkniętych m.in. Huta Silesia, tereny po tych zakładach przekształcają się zazwyczaj na sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowo-rozrywkowe. Na obrzeżach miasta działa także elektrownia cieplna o mocy ponad 1700 MW.

Handel

W mieście działają dwie galerie handlowo-rozrywkowe Rybnik Plaza oraz Focus Mall, 6 sklepów wielkopowierzchniowych oraz kilkanaście supermarketów i dyskontów.

Transport

Rybnik posiada wiele bezpośrednich połączeń PKS z prawie wszystkimi regionami kraju. Część z nich obsługuje PKS Rybnik. Miasto położone jest u zbiegu dwóch głównych szlaków komunikacyjnych.

Tranzyt

Drogi w Rybniku rozchodzą się promieniście począwszy od centrum miasta. W godzinach szczytu często tworzą się korki – rano na ulicy Mikołowskiej (droga do Kamienia i Czerwionki-Leszczyn) oraz na ulicy Gliwickiej (droga do Ochojca i Gliwic). W czasie popołudniowego szczytu zakorkowane są natomiast drogi Żorska i Gliwicka, a w szczególności Rondo i ulica Mikołowska. Władze miasta znając te problemy planują budowy nowych dróg, na razie do Kamienia i Czerwionki-Leszczyn. W najbliższych latach ruszy budowa drogi równoległej do ulic Wiosny Ludów i Mikołowskiej. Większość ruchu tranzytowego odbywa się głównymi ulicami miasta. Obecnie większość odcinków obwodnicy jest już gotowa; mniejsza część jest w fazie budowy lub projektowania. Według założeń cała obwodnica Rybnika powinna powstać do 2013. Przez Rybnik przebiegają następujące drogi krajowe i wojewódzkie:

Planowane drogi

 • Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna

Kolej

Historia kolei żelaznych sięga w Rybniku połowy XIX wieku. W październiku 1856 otwarto 27,4 km jednotorową linię kolejową Rybnik – Rydułtowy – Sumina – Nędza. Ponad pół wieku później, 16 lipca 1912, zakończono budowę i uruchomiono ośmiokilometrowy dwutorowy odcinek Czerwionka-Leszczyny – Rybnik. W marcu 1913 otwarto krótką 12,6 km dwutorową linię kolejową Rybnik – Sumina. W styczniu 1939 oddano do eksploatacji 35,7 km jednotorową linię kolejową Pszczyna – Rybnik.

W Rybniku znajduje się 8 stacji i przystanków PKP: Rybnik (Śródmieście), Rybnik Gotartowice, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, Rybnik Paruszowiec, Rybnik Piaski, Rybnik Towarowy, Rybnik Rymer.

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska w Rybniku jest obsługiwana przez Zarząd Transportu Zbiorowego (ZTZ) oraz przez mniejszych prywatnych przewoźników. Miasto posiada także wiele połączeń z okolicznymi miejscowościami. W Rybniku bez problemu można poruszać się Komunikacją Autobusową (45 linii + 3 linie nocne). Oprócz tego w Rybniku działają także linie przewoźników MZK Jastrzębie-Zdrój (216, 309, 311A, 311B, 311C, E-3), a w dzielnicy Kamień KZK GOP. 18 listopada 2006 został wprowadzony system elektronicznego biletu miejskiego. Natomiast w 2008 roku na przystankach Rybnik Sąd (w obu kierunkach) oraz Rybnik Bazylika (w kierunku Żor) zamontowano dwustronne tablice świetlne, które informują o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu.

Ciekawostką jest fakt, że każdy może sprawdzić w internecie gdzie znajduje się autobus, na który się śpieszy. Funkcja ta jest dostępna na internetowym planie miasta, gdzie widać jak każdy autobus porusza się po mieście. Możliwe jest to dzięki czujnikom GPS zamontowanym w autobusach.

Ronda

Miasto Rybnik posiada obecnie 26 rond, a kolejne dwudzieste siódme jest w budowie. Część rond uzyskała miana miast partnerskich, wykorzystano również nazwy zwyczajowo przyjęte przez mieszkańców.

Nazwa ronda Skrzyżowanie ulic Dzielnica
Wodzisławskie Reymonta – Wodzisławska Smolna
Płn. Irlandzkie Wodzisławska – Obwiednia Smolna
Liévin Raciborska – Obwiednia – Budowlanych Maroko-Nowiny
Dorsten Kotucza – Zebrzydowicka Maroko-Nowiny
Zebrzydowickie Zebrzydowicka – Budowlanych Maroko-Nowiny
Św. Józefa Św. Józefa Maroko-Nowiny
Mazamet Budowlanych – Żołędziowa Maroko-Nowiny
Chwałowickie 3 Maja – Chwałowicka Śródmieście
Mikołowskie Mikołowska – Sybiraków – Wyzwolenia Śródmieście
Wileńskie Kotucza – Budowlanych – Dworek Śródmieście
Gliwickie Gliwicka – Kotucza – Wyzwolenia Śródmieście
Powstańców Śląskich Żorska – Sybiraków – Powstańców Śląskich Śródmieście
Raciborska – Wodzisławska – Dworek – Hallera Śródmieście
Żorskie Żorska – Prosta Ligota – Ligocka Kuźnia
Makro Prosta – Makro Ligota – Ligocka Kuźnia
Boguszowickie Prosta – Żorska – Boguszowicka Ligota – Ligocka Kuźnia
Europejskie Gliwicka – Obwodnica Północna Północ
Strzelecka – Żużlowa Północ
Ukraińskie Szewczyka – Pojdy – Robotnicza Kamień
Golejowskie Książenicka – Wiosny Ludów Golejów
Szolnok Wołodyjowskiego – Zygmunta Starego Niedobczyce
Garbocze Krzywoustego – Cienista Niedobczyce
Rymera – Barbary Niedobczyce
Rudzka – Podmiejska – Łączna Orzepowice
Radziejowskie Spółdzielcza – Popielowska – Średnia Radziejów
Wielopolska – Obwodnica Północna Wielopole

Lotnisko

W Rybniku znajduje się jedno lotnisko – Rybnik-Gotartowice. Obecnie służy jako lotnisko sportowe. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się w Ostrawie, zaś najbliższe na terenie Polski znajdują się w Pyrzowicach i Balicach.

Edukacja

Uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Śląski (filia)
 • Centrum Kształcenia Inżynierów (pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (filia)
 • Kolegium Języków Obcych

W Rybniku znajduje się kampus, z którego korzysta ponad 5000 studentów.

Inne szkoły:

 • 38 publicznych przedszkoli
 • 25 publicznych szkół podstawowych
 • 14 publicznych gimnazjów
 • 12 publicznych liceów ogólnokształcących i profilowanych
 • 4 publiczne zespoły szkolno-przedszkolne
 • oraz inne szkoły (m.in. Zespół Szkół Urszulańskich)

Turystyka

Do obszarów turystycznych w Rybniku głównie należą: Zalew Rybnicki, Stare Miasto, Aeroklub ROW oraz liczne parki i lasy. W Rybniku znajduje się 7 hoteli, 3 domy gościnne oraz ośrodek wypoczynkowy. Na terenie Rybnika i okolic znajdują się również szlaki turystyczne.

Baza noclegowa
Nazwa Restauracja Liczba gwiazdek Adres
Biały Dom Tak **** ul. Łukowa
Olimpia Tak *** ul. Hotelowa 12
Olecki Tak *** ul. Małachowskiego 130
Politański Tak ** ul. Sosnowa 5
Arena Tak ** ul. Gliwicka 72
Rynkowy Tak ul. Korfantego 2
Mimoza Tak ul. Rymera 1
Przy Młynie Tak *** ul. Młyńska 17
Pod Żaglami Nie ul. Rudzka 394
Dom gościnny Rondo Nie ul. Parkowa 2
Ośrodek Wypoczynkowy Stodoły Tak ul. Cisowa 2
Szlaki turystyczne

POL Szlak zielony.svg Szlak Stulecia Turystyki (25,5 km)

POL Szlak niebieski.svg Szlak Początków Hutnictwa ROW (22 km)

POL Szlak czarny.svg Szlak Morza Rybnickiego (22,5 km)

 • Trasa: Rybnik – Stodoły – Kamień

POL Szlak czarny.svg Szlak im. Kapitana Kotucza (17 km)

 • Trasa: Rybnik – Pilchowice

POL Szlak żółty.svg Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego (25,5 km)

 • Trasa: Rybnik – Stanowice – Orzesze

Szlak architektury icon.svg Szlak Zabytków Techniki

 • Trasa: Częstochowa – Niewiadom – Żywiec

SAD logo.svg Szlak architektury drewnianej województwa śląskiego

Kultura

Miasto posiada Rybnickie Centrum Kultury, w którym znajduje się m.in. Teatr Ziemi Rybnickiej, kino „Kultura”, Filharmonia Rybnicka oraz Galeria Sztuk Rybnickiego Ośrodka Kultury. Gmach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej znajduje się przy ul. Szafranka, a 24 filie na obszarze całego miasta. W Rybniku znajdują się także dwa muzea – miejskie oraz w zabytkowej kopalni „Ignacy”. Ponadto w mieście działa pięć kin (w tym dwa multipleksy). W największych dzielnicach miasta działają domy kultury.

Galerie
 • Galeria Oblicza
 • Galeria pod Wieżą
 • Galeria Sztuk Rybnickiego Ośrodka Kultury
 • Galeria Sztuki Współczesnej ZPAP
 • Galeria w Domu Energetyka
Biblioteki
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna + 24 filie
 • Alliance Francaise
 • Biblioteka Pedagogiczna
Muzea
 • Muzeum w Rybniku
 • Zabytkowa kopalnia „Ignacy”
Inne ośrodki kultury
 • Rybnickie Centrum Kultury
 • domy kultury (7)
 • Śląskie Centrum Muzyczne
 • Klub Harcówka
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Braci Szafranków
Kina
 • Cinema City – 8 sal kinowych
 • Multikino – 7 sal kinowych
 • Kultura – 1 sala kinowa.
 • Apollo – 1 sala kinowa
 • Zefir
 • Plejada – 1 sala kinowa

Imprezy cykliczne

Lista imprez odbywających się cyklicznie w Rybniku:

 • Festiwal Filmów Niezależnych RePeFeNe
 • RYJEK – impreza kabaretowa
 • OFPA – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

Kabarety

W Rybniku powstało i funkcjonuje wiele formacji kabaretowych, jak:

 • Kabaret Młodych Panów
 • Kabaret Noł Nejm
 • Kabaret Chwilowo Kaloryfer

Organizacja społeczne

W Rybniku działa od roku 1959 6 Harcerska Drużyna Żeglarska im. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego Drużyna realizuje programy AMAR i MASIS. W swojej historii drużyna trzykrotnie zdobywała miano najlepszej Harcerskiej Drużyny Wodnej w kraju wraz z Proporcem Leonida Teligi. Wielokrotnie zwyciężała we współzawodnictwie drużyn podczas Odrzańskiego Spływu. Zdobywała błękitne wstęgi akcji AMAR. W roku 1984 Naczelnik ZHP nadał drużynie miano Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.

Sport

Rybnik posiada dobrze rozwiniętą bazę sportową – liczne kąpieliska oraz kluby sportowe. Znajduje się tutaj Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, korty tenisowe oraz stadion miejski na ponad 10 tys. miejsc. Na terenie miasta znajduje się również prężnie działający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji „Pod Żaglami”. Miasto zasłynęło z klubu piłkarskiego Energetyk ROW Rybnik oraz Aeroklubu ROW, zajmującego się sportami lotniczymi. Natomiast największą chlubą miasta są „Rybnickie Rekiny”, specjalizujące się w sporcie żużlowym. Od lat zdobywają oni nagrody na zawodach żużlowych. Ostatnimi czasy miasto może pochwalić się również klubem koszykarskim grającym z powodzeniem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce ( Utex ROW Rybnik).

Klubami sportowymi są:

 • SPR Rybnik (Speedrower)
 • RMKS Rybnik (szermierka)
 • Energetyk ROW Rybnik (piłka nożna)
 • Pierwszy Rybnik-Chwałowice (piłka nożna)
 • MKS 32 Radziejów-Popielów(piłka nożna)
 • RKM Rybnik (żużel)
 • RMKS Rybnik (koszykówka)
 • TS Volley Rybnik (siatkówka)
 • Górnik Boguszowice (piłka nożna)
 • KS „Polonia” Rybnik (judo)
 • Aeroklub ROW (sporty lotnicze)
 • Silesia Rybnik (baseball)
 • Polonia Niewiadom (piłka nożna)
 • UKS Reflex Rybnik (bieg na orientację)
 • TKKF Zuch Orzepowice (piłka nożna)
 • RMKS Rybnik (pływanie)
 • MTB Silesia Rybnik (kolarstwo górskie)
 • Utex ROW Rybnik (koszykówka)
 • KS Rymer Rybnik (piłka nożna)
 • TL Row Rybnik (lekkoatletyka)
 • Miejski Koszykarski Klub Sportowy (MKKS) Rybnik (koszykówka)
 • SS „PROGRES” Rybnik (four cross, downhill, bmx racing)

Amatorskimi drużynami są:

 • VIKING Rybnik (piłka nożna)
 • PREMIERSHIP Rybnik (piłka nożna)
 • MEKSYK Rybnik (piłka nożna)
 • RKP Rybnik (piłka nożna)
 • FC Habrova (piłka nożna)
 • Brzytwa 2-1 (ASG)
 • The Last Legion (ASG)
 • Klub Gier Bitewnych „Halailin”
 • Chery Hill Riders (klub rowerowy fourcross & downhill)

Media

W mieście swoją siedzibę ma 9 lokalnych gazet, w tym regionalny oddział „Polski Dziennika Zachodniego”, działa jedno radio 90FM obejmujące zasięgiem cały Rybnicki Okręg Węglowy, Podbeskidzie i okolice Ostrawy, oraz jedna obejmująca zasięgiem cały Rybnik telewizja kablowa VECTRA z programem informacyjnym TV TELKAB (przegląd bieżących wydarzeń w Rybniku, Żorach, Wodzisławiu i Jastrzębiu). Na terenie Rybnika działa również redakcja TVS oraz TVT, Studio Filmowe Wideo-Art i Studio ART-FOTOVIDEO. Działają również rybnickie portale internetowe.

Prasa
Nazwa Typ Uwagi
"Nowiny” Informacyjna Tygodnik
„Tygodnik Rybnicki” Informacyjna Tygodnik
„Region po godzinach” Informacyjno-rozrywkowa Tygodnik
„Kurier Rybnicko-Wodzisławski” Informacyjna Tygodnik
„Sport po godzinach” Sportowa dwutygodnik, bezpłatna
„Gazeta Rybnicka” Informacyjna Miesięcznik
"Polska Dziennik Zachodni” Informacyjna Dziennik (oddział Rybnik)
„Zalew Kultury” Kulturalna Miesięcznik
„Kampus” Akademicka
„RybnikCity” Kulturalno-Rozrywkowa Tygodnik
"Zwycięstwo Niepokalanej” Katolicki Kwartalnik
Telewizja

Lokalnymi telewizjami w mieście są: TVT, Telewizja TELKAB TV, VECTRA (kanał reklamowy).

Elektroniczna karta miejska

Wieloaplikacyjna elektroniczna karta miejska w Rybniku (e-karta) to narzędzie, dzięki któremu można płacić za usługi oferowane przez miasto oraz załatwiać drogą elektroniczną sprawy urzędowe. Obecnie najczęściej wykorzystywana funkcjonalność e-karty to bilet komunikacji miejskiej (ZTZ Rybnik). Dalsze usługi, do których można ją wykorzystać to: opłaty za parkingi, opłaty za korzystanie z miejsc targowych, bilety wstępu do ośrodków rekreacyjnych, niekwalifikowany podpis elektroniczny.

System został stopniowo wprowadzany od listopada 2006 (opłata za przejazd autobusami), a uruchomienie całości systemu (pozostałe usługi i nośnik podpisu elektronicznego) nastąpiło w kwietniu 2007.

Polityka

Polityka miejska

 • Prezydent Miasta – Obecnym prezydentem miasta Rybnik jest Adam Fudali (BSR). Najważniejsze stanowisko we władzach Rybnika było na przestrzeni lat różnie nazywane: początkowo nazywani byli Burmistrzami (nieznane są jednak początkowe określenia). Na początku lat 70. XX w. nadano określenie prezydent miasta, które jest w użyciu do dziś. Prezydent Miasta Rybnika jest organem wykonawczym, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach bezpośrednich.
 • Rada miasta – Nie są dokładnie znane początkowe władze miasta Rybnika. Obecnie przewodniczącym rady miasta jest Stanisław Jaszczuk (PiS), a w jej skład wchodzi 25, wybieranych w wyborach bezpośrednich radnych. W 2002, po nowelizacji Ustawy o samorządzie lokalnym rada miasta utraciła prawo wyboru prezydenta. Obecnie Adam Fudali sprawuje trzecia kadencje na stanowisku prezydenta Rybnika. W wyborach w 2006 roku zwyciężył w pierwszej turze uzyskując ponad 52% wszystkich głosów. Jest on reprezentantem Bloku Samorządowego Rybnik, który jest także największa siłą polityczną w Rybniku posiadająca 11 miejsc w radzie miasta.

Parlamentarzyści

Mieszkańcy Rybnika wybierają parlamentarzystów w okręg wyborczy Rybnik.

Wspólnoty wyznaniowe

 • Parafie rzymskokatolickie:
  • Parafia św. Antoniego
  • Parafia św. Jadwigi Śląskiej
  • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Parafia Królowej Apostołów
  • Parafia Matki Boskiej Bolesnej
  • Parafia św. Barbary
  • Parafia św. Jana Nepomucena
  • Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  • Parafia Chrystusa Króla
  • Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego
  • Parafia św. Józefa
  • Parafia Bożego Ciała i św. Barbary
  • Parafia Miłosierdzia Bożego
  • Parafia św. Wawrzyńca
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
  • Parafia św. Floriana
  • Parafia św. Jana Sarkandra
  • Parafia Świętej Trójcy
  • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
  • Parafia św. Józefa Robotnika (franciszkanie)
  • Parafia św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej
  • Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
  • Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Piusa X
 • Kościoły protestanckie:
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski – Parafia w Rybniku
  • Kościół Wolnych Chrześcijan
  • Wspólnota Kościołów Chrystusowych
  • Kościół Boży w Chrystusie – Chrześcijańska Społeczność „Winnica”
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Buddyzm
  • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
 • Inne:
  • Świecki Ruch Misyjny "Epifania" – zbór w Rybniku, ul. Gen. Hallera 10.
  • Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa Rybnik, ul. Kosów 41; ul. Rajska 41; ul. Sikorskiego 25.

Miasta partnerskie

Od wielu lat Rybnik prowadzi współpracę zagraniczną głównie z miastami państw Unii Europejskiej, takimi jak np. Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Węgry, Litwa, Grecja, Francja, jak i również z miastami państw Europy Wschodniej, np. Ukrainą. Pozostałe miejscowości, z którymi Rybnik współpracuje, to Bedburg-Hau w Niemczech, Haderslev w Danii oraz Szolnok na Węgrzech.

Państwo Miasto Data podpisania porozumienia
Niemcy Dorsten 14 kwietnia 1994
Niemcy Eurasburg 5 lipca 2001
Ukraina Iwano-Frankowsk 12 października 2001
Czechy Karwina 30 kwietnia 2004
Grecja Larisa 13 czerwca 2003
Francja Liévin 4 grudnia 2000
Francja Mazamet 4 czerwca 1993
Wielka Brytania Newtownabbey 18 października 2003
Francja Saint-Vallier 5 lipca 1961
Litwa Rejon wileński 2 października 2000
Ukraina Bar 19 maja 2007

Ciekawostki

 • Przy udziale funduszy Unii Europejskiej powstaje tutaj najdłuższa w kraju sieć kanalizacji sanitarnej – około 540 km kanalizacji i 68 przepompowni ścieków.
 • W Rybniku znajdują się jedne z najdłuższych sieci ścieżek rowerowych w Polsce – ponad 100 km tras.
 • W rankingu magazynu „Men's Health” na najbardziej rozrywkowe dla mężczyzn miasta w Polsce 2005 Rybnik zajął 6. miejsce.
 • W konkursie pod hasłem Zielone Miasto 2000 Rybnik zajął 1. miejsce, uzyskując miano najbardziej zielonego miasta w Polsce .
 • W rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepiej zarządzane miasta i gminy w Polsce 2006, Rybnik zajął 1. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu i wyprzedził takie miasta jak Kraków (2. miejsce) czy Toruń (3. miejsce), uzyskując w ten sposób tytuł Najlepszego Miasta na prawach powiatu w Polsce.
 • W Rybniku działa pierwsza w Polsce prywatna poczta.

Rybniczanie

Osoby urodzone w Rybniku

 • Duchowni
  • abp Damian Zimoń – metropolita katowicki
  • ks. Franciszek Blachnicki – ksiądz katolicki, sługa boży
  • ks. Arkadiusz Nowak – krajowy duszpasterz osób chorych na AIDS
 • Politycy
  • Tadeusz Gruszka – senator PiS
  • Antoni Motyczka – senator PO
  • Grzegorz Janik – poseł PiS
  • Marek Krząkała – poseł PO
  • Bolesław Piecha – poseł PiS, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia; były wiceminister zdrowia w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego
  • Eugeniusz Wróbel – były wicewojewoda katowicki i były wiceminister transportu
  • Jan Olbrycht – eurodeputowany PO
  • Józef Pinior – eurodeputowany SdPl
  • Otto Landsberg – niemiecki polityk, były niemiecki minister sprawiedliwości
  • Adam Szynol – medioznawca i dziennikarz, wykładowca akademicki,
 • Artyści
  • Lidia Grychtołówna – pianistka
  • Anna Janko – poetka
  • Piotr Paleczny – pianista
  • Olek Krupa – aktor
  • Tomasz Godoj – piosenkarz
  • Tomasz Iwańca – czyli Grubson raper
 • Sportowcy
  • Jerzy Dudek – piłkarz, zdobywca Pucharu Europy
  • Piotr Mowlik – piłkarz, reprezentant Polski
  • Piotr Skierski – tenisista, mistrz Polski
  • Monika Soćko – czołowa szachistka świata
  • Antoni Woryna – żużlowiec, pierwszy polski medalista IMŚ
  • Andrzej Wyglenda – żużlowiec, mistrz świata
  • Eugeniusz Skupień – żużlowiec
  • Antoni Skupień – żużlowiec
  • Sebastian Pęcherz – siatkarz
  • Kordian Korytek – koszykarz
  • Marcin Sroka – koszykarz
  • Rafał Szombierski – żużlowiec
  • Patryk Pawlaszczyk – żużlowiec
  • Michał Mitko – żużlowiec
  • Mariusz Węgrzyk – żużlowiec
  • Adam Pawliczek – żużlowiec
  • Arkadiusz Terlecki – siatkarz, gracz Gwardii Wrocław
  • Mariusz Prudel – siatkarz, Mistrz Europy do lat 23 w siatkówce plażowej
  • Marcin Wodecki – piłkarz, obecnie występujący w Górniku Zabrze, Reprezentant Polski U – 21
 • Inni
  • Robert Enger – doktor, śląski hellenista, filozof i pedagog
  • Judyta Mojżesz – II wicemiss Polonia 2006
  • Ewa Sonnet – piosenkarka, fotomodelka erotyczna

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 863)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 26 Marca
ul. 3 Maja
ul. 9 Maja

A

ul. Adamskiego
ul. Adamskiego dr. Jana
ul. Adamskiego Jana (Doktora Jana Adamskiego)
ul. Akacjowa
ul. Andersa
ul. Andersa gen.
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Antoniego św.
ul. Arki Bożka
pl. Armii Krajowej
ul. Armii Ludowej
ul. Asnyka Adama
ul. Astronautów
ul. Astrów
ul. Azaliowa

B

ul. Baczyńskiego Kamila
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bagnista
ul. Barbary
ul. Barbórki
ul. Bartników
ul. Barwna
ul. Basisty Maksymiliana
ul. Basztowa
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Batorego
ul. Batorego Stefana
ul. Begonii
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Beskidzka
ul. Białych
ul. Białych Jadwigi i Feliksa
ul. Bieli Teofila
ul. Bieszczadzka
ul. Boczna
ul. Boguszowicka
ul. Bogusławskiego Wojciecha
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Śmiałego
ul. Bończyka ks. Norberta
ul. Bończyka Norberta (Księdza Norberta Bończyka)
ul. Borki
ul. Borowa
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bożka Arki
ul. Bracka
ul. Bratków
ul. Bratnia
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brudnioka
ul. Brudnioka Franciszka (Księdza Doktora Franciszka Brudnioka)
ul. Brudnioka ks. dr.
ul. Brzezińska
ul. Brzeziny Miejskie
ul. Brzozowa
ul. Brzozy
ul. Brzozy Teofila
ul. Buchalików
ul. Budowlanych
ul. Buhla
ul. Buhla Maksymiliana
ul. Bukowa
ul. Byłych Więźniów
ul. Byłych Więźniów Politycznych
ul. Błękitna

C

ul. Cedrowa
ul. Cegielniana
ul. Chabrowa
ul. Chalotta
ul. Chalotta Jana
ul. Chalotta Jeana
ul. Chałubińskiego
ul. Chałubińskiego Tytusa
ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chodkiewicza Karola
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chrobrego
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Chrószcza
ul. Chrószcza Franciszka
ul. Chryzantem
ul. Chryzantema
ul. Chwałęcicka
ul. Chwałowicka
ul. Chłodna
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Cienista
ul. Cierpioła Pawła
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Cyprysowa
ul. Cystersów
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czecha
ul. Czecha Bronisława
ul. Czwartaków

D

ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego gen. Jarosława
ul. Dąbrowskiego Jarosława (Generała Jarosława Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowy
ul. Daleka
ul. Damrota Konstantego
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dobosza Jana
ul. Dolna
ul. Dożynkowa
ul. Drobnego Emila
ul. Drzymały
ul. Drzymały Stanisława
ul. Dudka Maksymiliana
ul. Dunikowskiego
ul. Dunikowskiego Ksawerego
ul. Dunikowskiego Xawerego
ul. Dworcowa
ul. Dworek
ul. Dworska
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Działkowców
ul. Dzierżonia Jana
ul. Dzikiej Róży
ul. Długa
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Ekonomiczna
ul. Elsnera Józefa
ul. Energetyków

F

ul. Fabryczna
ul. Falista
ul. Fiołkowa
ul. Floriańska
ul. Franciszkańska
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra
ul. Frontowa
ul. Frycza Modrzewskiego
ul. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja

G

ul. Gajowa
ul. Garbocze
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gen. Hallera
ul. Gerberów
ul. Gierymskiego
ul. Gierymskiego Aleksandra
ul. Gliwicka
ul. Gminna
ul. Gogola Mikołaja
ul. Golejów Morwowa
ul. Golejowska
ul. Gontowa
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Górniczego Stanu
ul. Górnośląska
ul. Gospodarcza
ul. Gotartowicka
ul. Goździków
ul. Gołębia
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grażyńskiego Michała
ul. Groborza Księdza Henryka
ul. Grodzka
ul. Gronowa
ul. Grota Roweckiego Stefana
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Grzybowa
ul. Gwarków
ul. Gzelska
ul. Głogowa
ul. Głucha

H

ul. Hallera
ul. Hallera gen.
ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)
ul. Hanaka Pawła
ul. Harcerska
ul. Hetmańska
ul. Hibnera
ul. Hibnera Władysława
ul. Hotelowa
ul. Hoża
ul. Huberta św.
ul. Hutnicza

I

ul. Imbirowa

J

ul. Jabłoniowa
ul. Jadwigi św.
ul. Jagiellońska
ul. Jagiełły Władysława
ul. Jagodowa
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Kazimierza
ul. Jana św.
ul. Janasa
ul. Janasa Brunona (Majora Brunona Janasa)
ul. Janasa mjr. Brunona
ul. Janiego
ul. Janiego kpt. Leopolda
ul. Janiego Leopolda (Kapitana Leopolda Janiego)
ul. Janke-Waltera gen.
ul. Janke-Waltera Zygmunta (Generała Zygmunta Janke-Waltera)
ul. Jankowicka
ul. Jarzębinowa
ul. Jarzynowa
ul. Jaskółcza
ul. Jaskrów
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jastrzębska
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jemiołowa
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Józefa św.
ul. Jutrzenki

K

ul. Kadetów
ul. Kadłubka
ul. Kadłubka Wincentego
ul. Kalinowa
ul. Kamień Hotelowa
ul. Kamienna
ul. Kardynała Kominka
ul. Karlika
ul. Karola Miarki
ul. Karłowa
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Jana
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
ul. Kawalca
ul. Kawalca Jana
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klasztorna
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolejowa
ul. Kolonki
ul. Kolonki Piotra
ul. Kominka
ul. Kominka Bolesława (Kardynała Bolesława Kominka)
ul. Kominka kard. Bolesława
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Komunalna
ul. Komuny Paryskiej
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego Stanisława
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwalii
ul. Kopalniana
Pl. Kopernika
pl. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Korczaka Janusza
ul. Korczaka Janusza (Doktora Janusza Korczaka)
ul. Korfantego
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kościelna
pl. Kościelny
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosmonautów
ul. Kosów
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kosynierów
ul. Kotucza
ul. Kotucza Jana
ul. Kowalczyka
ul. Kowalczyka Jana
ul. Kożdoniów
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krakusa Os.
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kręta
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krupińskiego
ul. Krupińskiego Bolesława
ul. Krzywa
ul. Krzywoń
ul. Krzywoń Anieli
ul. Krzywoustego Bolesława
ul. Krzyżowa
ul. Ks. Szramka
ul. Książenicka
ul. Kuboszka Władysława
ul. Kuglera
ul. Kuglera Bernarda
ul. Kupiecka
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kuźnicka
ul. Kwiatowa
ul. Kwiotka Augustyna
ul. Kłokocińska

L

ul. L. Staffa
ul. Larysza
ul. Larysza Waltera
ul. Laurowa
ul. Lechicka
ul. Legionów
ul. Lektorska
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Leśna
ul. Leszczyńska
ul. Leszczyńskiego
ul. Leszczyńskiego Stanisława
ul. Letnia
ul. Ligocka
ul. Ligonia
ul. Ligonia Juliusza
ul. Liliowa
ul. Lipowa
ul. Liściasta
ul. Lisia
ul. Lokalna
ul. Lompy
ul. Lompy Józefa
ul. Lotników
ul. Ludowa

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łączna
ul. Ładownicza
ul. Łąkowa
ul. Łanowa
ul. Łokietka Władysława
ul. Łony
ul. Łowiecka
ul. Łukasiewicza Ignacego
ul. Łukowa

M

ul. Magnolii
ul. Mahoniowa
ul. Maja 1
ul. Maja 3
ul. Maja 9
ul. Majątkowa
ul. Majowa
ul. Makowa
ul. Maksymiliana św.
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malinowa
ul. Malwowa
ul. Marca 26
ul. Mariańska
ul. Marklowicka
ul. Marusarzówny Heleny
ul. Marynarska
ul. Matejki Jana
ul. Mażewskiego mjr. Władysława
ul. Mażewskiego Władysława (Majora Władysława Mażewskiego)
ul. Mała
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Mglista
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miejska
ul. Mieszka
ul. Mieszka I
ul. Mikołowska
ul. Milenijna
ul. Miodowa
ul. Miła
ul. Modrzewiowa
ul. Modrzewskiego
ul. Mojżesza Pawła
ul. Mokra
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morcinka Gustawa Os.
ul. Morwowa
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego Ignacego
ul. Mruli Ernesta
ul. Myśliwska
ul. Młynek
ul. Młyńska

N

ul. Na Górze
ul. Na Niwie
ul. Na Okrzeszeńcu
ul. Na Okrzeszyńcu
ul. Nacyńska
ul. Nad Potokiem
ul. Nad Zalewem
ul. Nadbrzeżna
ul. Nalazków
ul. Nalazków (Braci Nalazków)
ul. Nalazków Braci
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niedobczycka
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niemcewicza Ursyna
ul. Niemodlińska
ul. Niepodległości
ul. Niewiadomska
ul. Niska
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowa
ul. Nowomiejska
ul. Nowowiejskiego
ul. Nowowiejskiego Feliksa

O

os. Krakusa
ul. Obrońców Pokoju
ul. Obrońców Rybnika
ul. Obwiednia Północna
ul. Obwiednia Południowa
ul. Obywatelska
ul. Odległa
ul. Odrodzenia
ul. Ofiar Terroru
ul. Ogródki
ul. Ogrodowa
ul. Ogrodowskiego
ul. Ogrodowskiego Kazimierza (Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego)
ul. Ogrodowskiego por. Kazimierza
ul. Okrężna
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego gen.
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Oliwkowa
ul. Olszowa
ul. Olszycka
ul. Opalowa
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orzechowa
ul. Orzepowicka
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Os. Krakusa
ul. Os. Południe
ul. Owocowa
os. Południe

P

ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Paska
ul. Paska Jana Chryzostoma
ul. Patriotów
ul. PCK
ul. Pelargonii
ul. Pełczyńskiego
ul. Pełczyńskiego Walentego
ul. Piaskowa
ul. Piasta
ul. Piastowska
ul. Pierwszej Brygady
ul. Pilarczyka Franciszka
ul. Pilchowicka
ul. Piownik
ul. Piwonii
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa
pl. Plac Jana Pawła II
ul. Platanowa
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Plebiscytowa
ul. Pniowska
ul. Pochyła
ul. Pocztowa
ul. Pod Hałdą
ul. Pod Lasem
ul. Pod Szybem
ul. Pod Wałem
ul. Podgórna
ul. Podhalańska
ul. Podleśna
ul. Podmiejska
ul. Pogodna
ul. Pojdy
ul. Pojdy Jana (Księdza Jana Pojdy)
ul. Pojdy ks. Jana
pl. Pokoju
ul. Pokładowa
ul. Pola Wincentego
ul. Polan
ul. Poligonowa
ul. Polna
ul. Poloczka
ul. Poloczka Wiktora
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Popiela
ul. Popielowska
ul. Popiełuszki
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popiełuszki ks. Jerzego
ul. Poprzeczna
ul. Poremby
ul. Pośpiecha
ul. Pośpiecha ks. Pawła
ul. Pośpiecha Pawła (Księdza Pawła Pośpiecha)
ul. Powstańców
ul. Powstańców Śląskich
ul. Północna
ul. Południe Os.
ul. Prosta
ul. Prusa Bolesława
ul. Pryszczyny
ul. Przedmieście
ul. Przejazdowa
ul. Przemysłowa
ul. Przerwy Tetmajera Kazimierza
ul. Przewozowa
ul. Przyjaźni
ul. Przyjemna
ul. Pszczela
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Pukowca
ul. Pukowca Józefa
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)

R

ul. Raciborska
ul. Racławicka
ul. Radosna
ul. Radziejowska
ul. Rajska
ul. Reja
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Rericha Jana
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Robotnicza
ul. Róg Kotucza / Budowlanych Jana
ul. Rolnicza
ul. Rostka dr. Józefa
ul. Rostka Józefa (Doktora Józefa Rostka)
ul. Roweckiego Grota
ul. Równa
ul. Różana
ul. Różańskiego
ul. Różańskiego dr. Mariana
ul. Różańskiego Mariana (Doktora Mariana Różańskiego)
ul. Rozstajna
ul. Różyckiego
ul. Różyckiego Ludomira
ul. Rubinowa
ul. Rudzka
ul. Rybacka
ul. Rybna
ul. Rybnicka
ul. Rybnickiego
ul. Rybnickiego Franciszka
ul. Rycerska
ul. Rymera
ul. Rymera Józefa
ul. Rynek
ul. Rynkowa
ul. Rzeczna

S

ul. Sadowa
ul. Sadowskiego gen. Jana
ul. Sadowskiego Jana (Generała Jana Sadowskiego)
ul. Saint Vallier
ul. Samotna
ul. Sąsiedzka
ul. Semana Pawła
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sienna
ul. Sikorek
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Siwca ks. dr. St.
ul. Siwca Stefana (Księdza Doktora Stefana Siwca)
ul. Skalna
ul. Skargi
ul. Skargi ks. Piotra
ul. Skargi Piotra (Księdza Piotra Skargi)
ul. Skośna
ul. Skowronków
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Smolna
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana III
ul. Sobika
ul. Sobika Nikodema
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sołtystwo
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Staffa
ul. Staffa Leopolda
ul. Staiera Antoniego
ul. Stalmacha
ul. Stalmacha Pawła
ul. Stalowa
ul. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Stara
ul. Starego Zygmunta
ul. Staromiejska
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawiarza Józefa
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Stefek
ul. Stefek Anny
ul. Stokrotki
ul. Stolarskiego
ul. Stolarskiego Błażeja
ul. Storczyków
ul. Strąkowska
ul. Strażacka
ul. Strefowa
ul. Stroma
ul. Strzelców Bytomskich
ul. Strzelców Podhalańskich
ul. Strzelecka
ul. Studzienna
ul. Stwosza Wita
ul. Sucha
ul. Sudecka
ul. Sybiraków
ul. Sygnały
ul. Szafranka
ul. Szafranka Józefa (Księdza Józefa Szafranka)
ul. Szafranka ks. Józefa
ul. Szczerbicka
ul. Szczęść Boże
ul. Szczygłów
ul. Szeptyckiego gen. Stanisława
ul. Szeptyckiego Stanisława (Generała Stanisława Szeptyckiego)
ul. Szeroka
ul. Szewczyka
ul. Szewczyka Alojzego
ul. Szkolna
ul. Szramka (Księdza Szramka)
ul. Szramka ks. Emila
ul. Sztolniowa
ul. Sztygarska
ul. Szulika
ul. Szulika Józefa
ul. Szwedy
ul. Szwedy Konrada (Księdza Konrada Szwedy)
ul. Szwedy ks. Konrada
ul. Szyb Marcin
ul. Szybowa
ul. Szybowcowa
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Sławików
ul. Słoneczna
ul. Słonecznikowa
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska

Ś

ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Śląska
ul. Śliwki Jana (Księdza Jana Śliwki)
ul. Śliwki ks. Jana
ul. Śmiałego Bolesława
ul. Śniadeckiego
ul. Śniadeckiego Jędrzeja
ul. Średnia
ul. Środkowa
ul. św. Antoniego
ul. św. Jadwigi
ul. św. Jana
ul. św. Józefa
ul. św. Maksymiliana
ul. Świerklańska
ul. Świerkowa
ul. Świętego Antoniego
ul. Świętego Huberta
ul. Świętego Jana
ul. Świętego Józefa
ul. Świętego Maksymiliana
ul. Świętego Wawrzyńca
ul. Świętej Jadwigi

T

ul. Tęczowa
ul. Tetmajera Kazimierza
ul. Tkoczów
ul. Topolowa
ul. Torfowa
ul. Torowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Trzech Krzyży
ul. Tulipanów
ul. Turystyczna
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Tylna

U

ul. Uczniowska
ul. Ujejskiego
ul. Ujejskiego Kornela
ul. Urocza
ul. Ustronna

W

ul. Walecznych
ul. Waltera Larysza
ul. Wandy
ul. Warneńczyka
ul. Warneńczyka Władysława
ul. Wąska
ul. Wawelska
ul. Wawrzyńca św.
ul. Wazów
ul. Webera Władysława
ul. Węglowa
ul. Weroniki
ul. Weteranów
ul. Wiatraczna
ul. Widok
ul. Wieczorka Józefa
ul. Wiejska
ul. Wielkiego Kazimierza
ul. Wielopolska
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wiertnicza
ul. Wierzbowa
ul. Wieżowa
ul. Wiklinowa
ul. Willowa
ul. Winklera
ul. Winklera Konrada
ul. Wiosenna
ul. Wiosny Ludów
ul. Wiślana
ul. Wiśniowa
ul. Wita Stwosza
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wjazdowa
ul. Wodna
ul. Wodnika
ul. Wodzisławska
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolna
ul. Wolnego
ul. Wolnego Stanisława
pl. Wolności
ul. Worcella Stanisława
ul. Woronicza
ul. Woronicza Jana
ul. Woronicza Jana Pawła
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wrębowa
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wronia
ul. Wrzosowa
ul. Wspólna
ul. Wyboista
ul. Wyglendy
ul. Wyglendy Jana
ul. Wypoczynkowa
ul. Wyrobiskowa
ul. Wysockiego Piotra
ul. Wysoka
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyzwolenia
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Warneńczyka
ul. Władysława Łokietka
ul. Włościańska

Z

ul. Za Torem
ul. Za Wiaduktem
ul. Zacisze
ul. Zadumy
ul. Zagrodniki
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Jana Onufrego
ul. Zajęcza
ul. Zajezdna
ul. Zakątek
ul. Zakole
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamenhoffa Ludwika
ul. Zamiejska
ul. Zamkowa
ul. Zamojskiego
ul. Zamojskiego Jana
ul. Zamysłowska
ul. Zana Tomasza
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zapłocie
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbożowa
ul. Zdrzałka
ul. Zdrzałka Ludwika
ul. Zebrzydowicka
ul. Zgodna
ul. Zgrzebnioka
ul. Zgrzebnioka Alfonsa
ul. Zielona
ul. Ziemowita
ul. Ziemska
ul. Ziołowa
ul. Zuchów
ul. Związkowa
ul. Zwonowice
ul. Zwonowicka
ul. Zwycięstwa
ul. Zygmunta Starego
ul. Złota

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żaglowa
ul. Żelazna
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żniwna
ul. Żorska
ul. Żołędziowa
ul. Żółkiewskiego
ul. Żółkiewskiego Stanisława
pl. Żołnierza
ul. Żołnierzy Września
ul. Żurawia
ul. Żużlowa
ul. Żwirki
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Rybnik (wyświetlono 14/14)


Ocena internautów miejscowości Rybnik
Średnia ocena: 4.9
liczba ocen: 27

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Rybnik, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Rybnik

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:42:03

Szybka zmiana regionu Polski