Menu
Home» » »

Powiat choszczeński - Informacje:

Liczba gmin: 6

Liczba miejscowosci: 204

Liczba kodów pocztowych: 11

Tablice rejestracyjne: ZCH

Gęstość zaludnienia: 37,5 osób/km²

Powierzchnia: 1327,71 km²

Urbanizacja: 48,0%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno

Oficjalna strona powiatu choszczeńskiego

Herb powiatu choszczeński:

Herb powiatu choszczeński

Flaga powiatu choszczeński:

Flaga powiatu choszczeński

Powiat choszczeński

Powiat choszczeński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Choszczno.

W skład powiatu wchodzą:

Położenie

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia powiatu choszczeńskiego wynosi 1327,71 km². Położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Pojezierze Choszczeńskie, Pojezierze Myśliborskie i Pojezierze Ińskie oraz Równina Drawska.

Prawie 50% powierzchni zajmują użytki rolne, 39% lasy i grunty leśne, 4% tereny zabudowane, 4% nieużytki, a 3% wody. Połowa ludności zamieszkuje tereny wiejskie. Na terenie powiatu leżą liczne jeziora, przepływa przez niego także Drawa, mająca na niektórych odcinkach górski charakter. Zarówno Drawa jak i Korytnica są miejscem uprawiania spływów kajakowych. Ostatnie lata przyniosły rozwój gospodarstw agroturystycznych. W powiecie choszczeńskim leży Drawieński Park Narodowy.

Powiat choszczeński graniczy z pięcioma powiatami:

Demografia

Według danych z 30 czerwca 2009 roku powiat choszczeński zamieszkiwało 49 752 osób.

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2008):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 49.795 100 25.077 50,4 24.718 49,6
Miasto 23.895 100 12.263 51,3 11.632 48,7
Wieś 25.900 100 12.814 49,5 13.086 50,5

Liczba ludności oraz powierzchnia poszczególnych gmin powiatu:

Rodzaj gminy Nazwa gminy Ludność  % powiatu Pow. (km²)  % powiatu Liczba sołectw Gęstość
zaludnienia
miejsko-wiejska Choszczno 22.257 44,7 246,28 18,6 18 90
miejsko-wiejska Drawno 5.325 10,7 320,87 24,2 12 17
miejsko-wiejska Pełczyce 8.016 16,1 200,71 15,1 19 40
miejsko-wiejska Recz 5.721 11,4 180,34 13,6 15 32
wiejska Bierzwnik 4.710 9,5 239,05 18,0 15 20
wiejska Krzęcin 3.766 7,6 140,27 10,5 11 27

Miejsce w województwie (na 18 powiatów ziemskich) pod względem:

 • ludności: 13.
 • powierzchni: 8.
 • gęstości zaludnienia: 16.
 • urbanizacji: 14.

Gospodarka

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie choszczeńskim obejmowała ok. 4,5 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 28,6% do aktywnych zawodowo.

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2517,30 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w powiecie choszczeńskim – 5473 osoby. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 3076,29 zł, a w sektorze prywatnym 2223,16 zł.

Zarys dziejów

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego powiatu choszczeńskiego, pochodzą z V tys. p.n.ne. (epoka kamienia gładzonego). Ówczesnymi mieszkańcami tego obszaru była ludność zajmująca się rolnictwem i hodowlą.

 • W I tys. n.e. tereny te zasiedliły ludy germańskie. Ludność słowiańska zasiedliła się tu nie później niż w VII w.
 • W latach 963–967 Mieszko I przyłączył ziemię choszczeńską do Polski.
 • W pierwszej połowie XI w. związek z Polską ulega rozluźnieniu.
 • Około 1122 r. Bolesław Krzywousty ponownie wcielił te tereny do Polski.
 • Od 1138 r. ziemia choszczeńska wchodziła w skład Księstwa Wielkopolskiego.
 • W XIII w. ziemia choszczeńska stała się strefą ścierania i oddziaływań różnych ośrodków politycznych.
 • W 1289 r. termin ziemia choszczeńska (łac. Terra Arnswaldesis) zaistniał w dokumentach historycznych.
 • W XIV i XV w. Polska podejmowała próby odzyskania Ziemi Choszczeńskiej.
 • W XV w. ziemia choszczeńska kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk:
  • - w latach 1402 – 1454 przejął ją w swoje posiadanie Zakon Krzyżacki;
  • 1454 r. – najazd wojsk husycko-polskich doprowadził na krótko do podporządkowania Polsce, ziemi choszczeńskiej;
  • w marcu 1437 r. teren ten wrócił do państwa zakonnego na mocy pokoju polsko-krzyżackiego;
  • w 1454 r. ziemia choszczeńska trafiła pod panowanie Hohenzollernów.
 • W latach 1618-1648 przemarsz wojsk protestanckich i cesarskich grabiących i pustoszących wszystko na swojej drodze, spowodował ogromne zniszczenia;
 • W 1632 r. doszczętnie zniszczono Barnim, Krzęcin, Grobowiec i Sulibórz;
 • W 1636 r. armia szwedzka spaliła Stradzewo i Raduń; - w 1637 r. wojska cesarskie zmieniły Choszczno i Recz w pogorzeliska.
 • W 1657 r. hetman Stefan Czarniecki w pogoni za Szwedami wdarł się na teren Brandenburgii zdobywając Recz, Pomień, Stradzewo i Raduń oraz podchodząc pod Choszczno.
 • W XVII w. Powiat Choszczno (niem. Kreis Arnswalde) zajmował rozległe terytorium. Obejmował swoim zasięgiem 5 miast: Choszczno, Recz, Drawno, Pełczyce i Ińsko oraz 3 domeny państwowe utworzone z posiadłości zakonnych: Bierzwnik, Recz, Pełczyce.
 • Od XVIII w. odnotowujemy znaczny rozwój gospodarczy.
 • W XVIII i XIX w. Nowa Marchia znalazła się w obrębie Królestwa Pruskiego. Przed wybuchem II wojny światowej w skład powiatu wchodziło 66 gmin wiejskich i 3 miejskie: Choszczno, Recz, Drawno.
 • W 1937 r. w mieście działały zakłady takie jak : mleczarnia, fabryka cukierków, fabryka traktorów, zakłady produkujące beton. W czasie II wojny światowej na terenie Choszczna działał obóz jeniecki Oflag IIB.
 • W 1945 r. ziemia choszczeńska powtórnie znalazła się w granicach państwa polskiego. Po zakończeniu wojny utworzono na tym obszarze Starostwo Powiatowe Choszczeńskie.
 • Od 1975 r. po zniesieniu powiatów, obszar ten podzielono na sześć gmin: Choszczno, Recz, Drawno, Krzęcin, Bierzwnik i Dobiegnie. Należały one wówczas do województwa gorzowskiego.
 • Od 1999 r. Choszczno po raz kolejny stało się miastem powiatowym i weszło w skład województwa zachodniopomorskiego. Obecnie w skład powiatu choszczeńskiego wchodzi 6 gmin: Choszczno, Recz, Drawno, Krzęcin, Bierzwnik i Pełczyce.

Środowisko geograficzne

Rzeki

Największe rzeki powiatu:

 • Drawa
 • Ina
 • Płonia

Jeziora

Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior o powierzchni lustra wody powyżej 1 ha. Są to jeziora pochodzenia polodowcowego (rynnowe, morenowe oraz sandrowe) wchodzące w skład Pojezierza Choszczeńskiego, do którego przynależą jeziora Pojezierza Myśliborskiego i częściowo Pojezierza Drawskiego.

Zabytki

 • klasztor cysterski, kościół i gotycki spichlerz w Bierzwniku,
 • kościół gotycki NMP z drzewem Jessego oraz rondel przedbramia i fragmenty murów obronnych w Choszcznie,
 • kościół gotycki i ruiny zamku w Drawnie,
 • barokowy kościół Chłopowie,
 • XVII-wieczny kościół Krzęcinie,
 • XIII-wieczny kościół i klasztor cysterski w Pełczycach,
 • bramy i baszty oraz gotycki kościół w Reczu.

Kultura i rozrywka

 • Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
 • Przegląd form estradowych estradowych teatralnych dla osób niepełnosprawnych „Scena bez barier”
 • Międzynarodowy Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce”

Latem cyklicznie odbywają się „Dni Choszczna” oraz „Piknik nad Drawą” w ramach którego tradycyjnie już organizowana jest Noc Hip-Hopowa. Lipiec jest w powiecie miesiącem hołdującym historii. Gmina Bierzwnik organizuje festyn historyczny oraz warsztaty archeologiczne „Dni na cysterskim szlaku”, a w Reczu można obejrzeć doskonale przygotowane przez mieszkańców widowisko historyczne „Na kupieckim szlaku”.

Sport i rekreacja

W okresie letnim odbywa się ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej i towarzyszące mu liczne konkursy. W Pełczycach i Choszcznie odbywają się coroczne maratony pływackie. Cykliczną imprezą są również powiatowe zawody w strzelaniu myśliwskim śrutowym oraz powiatowe mistrzostwa drwali w Kruczaju. Na terenie powiatu choszczeńskiego znajdują się szlaki turystyczne umożliwiające uprawianie turystyki rowerowej m.in: Choszczeński Szosowy Maraton Kolarski "Pętla Drawska". Odbywa się też wojewódzki turystyczny rajd po Ziemi Drawieńskiej, odbywający się w trzech kategoriach: pieszej, rowerowej i samochodowej. Organizowany jest spływ kajakowy Drawą, a w Choszcznie organizowany jest Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o memoriał red. Z.Weissa. W Choszcznie rozgrywane są turnieje kajak polo, a choszczeńscy kajak-poliści zdobywają tytuły mistrza Polski i są członkami kadry narodowej w tej dyscyplinie. We wrześniu odbywają się: Ogólnopolski Bieg Uliczny "Choszczeńska 10" w Choszcznie oraz "Bieg Bursztynowy" w Pełczycach.

Szlaki turystyczne

Komunikacja

Bezpieczeństwo

W 2009 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w powiecie choszczeńskim wynosił 86,2%. W 2009 r. stwierdzono w powiecie m.in. 148 kradzieży z włamaniem, 6 kradzieży samochodów, 159 przestępstw narkotykowych.

Powiat choszczeński jest obszarem właściwości Prokuratury Rejonowej w Choszczno i Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Na terenie powiatu działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto istnieje jednostka ratowniczo-gaśnicza przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

Administracja

Reprezentacja gmin w Radzie Powiatu w Choszcznie
Gminy Liczba
radnych
Liczba
wyborców w 2006
gmina Bierzwnik, gmina Krzęcin 3 7 058
gmina Choszczno 7 17 926
gmina Drawno, gmina Recz 4 8 831
gmina Pełczyce 3 6 395
Razem (Σ) 17 40 210

Siedzibą władz powiatu jest miasto Choszczno. Organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu w Choszcznie, w której skład wchodzi 17 radnych.

Gminy powiatu choszczeńskiego są obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Choszcznie i Sądu Okręgowego w Szczecinie. Powiat choszczeński jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Mieszkańcy powiatu choszczeńskiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 3. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu wyborczego nr 99m a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Zobacz też

 • Nadleśnictwo Choszczno
 • podział administracyjny województwa zachodniopomorskiego

Kody pocztowe w powiacie choszczeński (wyświetlono 11/11)Ocena internautów powiatu choszczeński
Średnia ocena: 4.8
liczba ocen: 10

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat choszczeński, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie choszczeński

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:56:17

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat choszczeński
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat choszczeński - Herb
Herb powiatu choszczeński