Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Gliwice


Informacje o Gliwice:

Ilość ulic: 1011

Ilość kodów pocztowych: 14

Współrzedne geograficzne N: 50.283001

Współrzedne geograficzne E: 18.667000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 199450

Gęstość ludności: 1 461,8 os./km²

Powierzchnia: 134.2 km²

Wysokośc npm: 225

Aglomeracja: 2 441 000 konurbacja śląska

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0940000

TERC: 2466011

Tablice rejestracyjne: SG

Herb Gliwice:

Herb Gliwice

Flaga Gliwice:

Flaga Gliwice

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Gliwice

 • Dzielnica: Bojków

 • Dzielnica: Brzezinka

 • Dzielnica: Czechowice

 • Dzielnica: Ligota Zabrska

 • Dzielnica: Niepaszyce

 • Dzielnica: Ostropa

 • Dzielnica: Przyszówka

 • Dzielnica: Sośnica

 • Dzielnica: Stare Gliwice

 • Dzielnica: Szobiszowice

 • Dzielnica: Trynek

 • Dzielnica: Wilcze Gardło

 • Dzielnica: Wójtowa Wieś

 • Dzielnica: Żerniki

 • Dzielnica: Łabędy

Gliwice

Gliwice (śl. Glywicy, łac. Glivitium, niem. Gleiwitz, czes. Glivice albo Hlivice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Kłodnicą.

Siedziba władz ziemskiego powiatu gliwickiego oraz kurii diecezji gliwickiej.

Miasto przyłączono do Polski w 1945 roku. W latach 1945-1950 należało do województwa śląskiego. W latach 1950-1998 miasto należało do województwa katowickiego.

Gliwice zajmują 17. miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni, 18. miejsce na liście największych miast Polski według ludności, jest także 4. największym miastem województwa śląskiego według ludności.

Geografia

Położenie

Miasto Gliwice jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), na Wyżynie Katowickiej nad rzeką Kłodnicą.

Miasto sąsiaduje z miastem Zabrze oraz powiatem gliwickim i tarnogórskim.

Powierzchnia

 • 1995 – 133,85 km²
 • 2006 – 133,88 km²

Demografia

 • Wykres liczby ludności Gliwic na przestrzeni ostatnich 140 lat

Największą populację Gliwice odnotowały w 1988 roku – według danych GUS 223 403 mieszkańców.

Podział administracyjny

Dzielnice

W dniu 14 września 2006 roku Rada Miejska na wniosek Prezydenta miasta zadecydowała o nowym podziale administracyjnym miasta. Gliwice zostały podzielone na 18 dzielnic o statusie osiedli, jednak ta uchwała Rady Miasta nie weszła w życie, gdyż została zakwestionowana przez wojewodę śląskiego z powodów formalnych. W lipcu 2007 roku Rada Miejska podjęła decyzję o przeprowadzeniu społecznych konsultacji w sprawie nowego podziału miasta. W dniu 22 lutego 2008 roku weszły w życie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia 20 dzielnic o statusie osiedli, które mają stanowić jednostki pomocnicze miasta.

Gliwice dzielnice.png

Bojków Brzezinka Czechowice Kopernik Ligota Zabrska Łabędy Obrońców Pokoju Ostropa Politechnika Sikornik Sośnica Stare Gliwice Szobiszowice Śródmieście Żwirki i Wigury Trynek Wilcze Gardło Wojska Polskiego Wójtowa Wieś Zatorze Żerniki

Osiedla mieszkaniowe

 • Osiedle Bajkowe
 • Osiedle Józefa Bema
 • Osiedle Gwardii Ludowej
 • Osiedle Literatów
 • Osiedle Mikołaja Kopernika
 • Osiedle Milenium
 • Osiedle Kosmonautów
 • Osiedle Obrońców Pokoju
 • Osiedle Operetka
 • Osiedle Powstańców Śląskich
 • Osiedle Sikornik
 • Osiedle Ludwika Waryńskiego
 • Osiedle Stefana Żeromskiego

Nazwa

Dawniej historycy, głównie niemieccy, wiązali pochodzenie nazwy Gliwice/Gleiwitz (pisane również dawniej: Glywice czy Glewitze; łac. Glivitium) od czeskiego pojęcia chlewa (oboczność g do h). Taką tezę postawił między innymi autor pierwszej monografii miasta niemiecki autor Beno Nietsche. Stąd można stwierdzić, że XIII-wieczna nazwa miejscowa została powiązania z czeskim pochodzeniem. Twierdzenie Beno Nietschego zostało zweryfikowane przez niemieckich i polskich językoznawców i zastąpione dwiema innymi koncepcjami:

 • Gliw albo Gliwa – to imię osobowe, które występowało na terenie Śląska w średniowieczu. W tym przypadku Gliwice posiadają nazwę patronimiczną utworzoną od imienia właściciela ziemi lub jej dzierżawcy, względnie założyciela, zasadźcy Gliwic.
 • Gliw – w językach słowiańskich oznacza często teren gliniasty, obszar podmokły, wilgotny. Ciekawostką jest fakt, że w językach słoweńskim, chorwackim i serbskim termin glive / gljive oznacza grzyby, zaś gljivice – małe grzybki. Według tej wykładni nazwa Gliwic jest nazwą topograficzną, utworzoną od właściwości obszaru na którym założono miasto.
 • Jedna i druga teza ma swoich zwolenników i przeciwników, choć językoznawcy raczej skłonni się przychylać się do drugiej, topograficznej wykładni. W wielu opracowaniach niemieckich można się jeszcze spotkać z tezą wcześniejszą, powielaną bezpośrednio od Beno Nietschego.

  Historia

  Kalendarium:

  • 1276 – pierwsza wzmianka o mieście Gliwice
  • 1430 – Gliwicami włada pretendent do tronu czeskiego książę Zygmunt Korybutowicz
  • 1431
   • wybudowanie murów obronnych
   • książę oleśnicki Konrad VII Biały zdobywa miasto i niszczy zamek
  • 1557 – wydzierżawienie Państwa Gliwickego przez Fryderyka von Zetritz (Certycz)
  • 1569 – wykupienie przez radę miejską od Fryderyka von Zetritz praw książęcych nad Państwem Gliwickim, zapewnia to Gliwicom prawa wolnego miasta królewskiego podległego koronie czeskiej
  • 1587 – biskup wrocławski, Wyższy Starosta Śląska Andrzej von Jerin wydaje dokument w myśl którego obywatelami miasta Gliwice mogą być jedynie katolicy
  • 1601 – pożar niszczy całe miasto wraz z przedmieściami
  • 1626 – nieskuteczne oblężenie miasta przez protestanckich Duńczyków pod wodzą Ernsta von Mansfelda podczas wojny trzydziestoletniej.
  • 1629 – nadanie nowego herbu miastu przez cesarza Ferdynanda II
  • 1683 – przez miasto przeszły wojska króla Jana III Sobieskiego idące na odsiecz Wiednia, natomiast król zatrzymał się w klasztorze przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
  • 1711
   • Gliwice sprzedały Krywald, Szywald i Żernicę
   • pożar miasta
  • 1742 – miasto w granicach Prus
  • 1796 – uruchomienie pierwszego na kontynencie europejskim wielkiego pieca opalanego koksem w "Królewskiej Hucie" hrabiego Fryderyka Redena; (W Anglii używano pieców opalanych koksem już od 1709 r.)
  • 1804 – ukończono budowę Kanału Kłodnickiego
  • 1813
   • 10 marca – Friedrich Wilhelm III, król pruski, podczas pobytu we Wrocławiu podpisuje akt fundacyjny Żelaznego Krzyża. Odznaczenie to, zaprojektowane przez Karla Friedricha Schinkela, odlewane było w Królewsko-Pruskiej Odlewni w Gliwicach.
  • 1826 – powstanie pierwszej drukarni w mieście
  • 1845 – budowa dworca i linii kolejowej łączącej Gliwice z Opolem i Wrocławiem
  • 1848 – powstanie huty "Hermina", obecna nazwa to "Huta Łabędy"
  • 1851 – pierwszy bank w Gliwicach
  • 1861 – rozpoczęcie pracy gazowni miejskiej
  • 1868 – powstają Zakłady Huldschinsky'ego, w późniejszym okresie noszące nazwę "Huta 1-go Maja", a następnie "Huta Gliwice".
  • 1880 – otwarcie Palmiarni Miejskiej
  • 1894 – pierwsza konna linia tramwajowa w centrum miasta oraz parowa poza centrum
  • 1898 – pierwsze w Europie tramwaje elektryczne z napędem na wszystkie cztery osie wożą pasażerów
  • 1899 – teatr w Gliwicach rozpoczyna działalność
  • 1905 – powstaje muzeum w Gliwicach
  • 1912 – pracować zaczyna kopalnia "Gliwice"
  • 1916 – nowo otwarta "Koksownia Gliwice" rozpoczyna produkcję
  • 1921 – powstaje dom tekstylny "Seidenhaus" przy skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa z aleją Przyjaźni, za realizacje odpowiedzialny jest światowej sławy architekt modernistyczny Erich Mendelsohn.
   • 20 marca – plebiscyt decydujący o przynależności państwowej regionu. 21,09% głosujących opowiada się za Polską. Mocą decyzji Rady Ambasadorów Gliwice pozostają w Rzeszy, lecz granica z Polską przebiega w odległości kilku kilometrów od śródmieścia.
  • 1924 – z połączenia teatrów Gliwic, Zabrza i Bytomia powstaje Teatr Trzech Miast, który od 1927 roku zmienia nazwę na Teatr Górnośląski
  • 1925 – początek pracy dwumasztowej radiostacji przy ulicy Radiowej
  • 1927 – przyłączenie do Gliwic Ligoty Zabrskiej, Sośnicy, Wójtowej Wsi i Żernik
  • 1928 – zbudowano hotel "Haus Oberschlesien" (pol. "Dom Górny Śląsk") – obecnie Urząd Miejski
  • 1935 – zbudowano nową radiostację gliwicką przy ulicy Tarnogórskiej
  • 1938 – ukończono budowę Kanału Gliwickiego
  • 1939
   • 31 sierpnia – sfingowany napad na radiostację gliwicką
  • 1945
   • 23/24 stycznia – Gliwice zostały jako pierwsze z dużych miast niemieckiego Górnego Śląska, zajęte przez Armię Czerwoną
   • przyłączenie Gliwic do Polski
   • przybycie do miasta Polaków z Kresów Wschodnich, Gliwice stają się znacznym skupiskiem Kresowian
   • otwarto Politechnikę Śląską
   • powstanie klubu Piast Gliwice
  • 1951 – przyłączenie do Gliwic Starych Gliwic
  • 1964 – przyłączenie do Gliwic Łabęd i Czechowic
  • 1975 – przyłączenie do Gliwic Wilczego Gardła
  • 1998
   • 30 stycznia – otwarcie Palmiarni Miejskiej po remoncie
   • październik – otwarcie fabryki Opla
  • 1999
   • 1 stycznia – samorząd miasta przejmuje kompetencje powiatu grodzkiego
   • 17 czerwca – wizyta Papieża Jana Pawła II oraz spotkanie z gliwiczanami na lotnisku
  • 2003
   • 4 grudnia – otwarto odcinek autostrady A4 z Nogowczyc do Kleszczowa
  • 2005
   • styczeń – otwarto odcinek autostrady A4 od węzła Gliwice Sośnica do Chorzowa
   • październik – otwarto odcinek autostrady A4 od węzła Gliwice Sośnica do węzła Kleszczów
  • 2009
   • 1 września – zawieszenie kursowania tramwajów na odcinku od zajezdni tramwajowej do pętli znajdującej się na terenie dzielnicy Wójtowa Wieś po 115 latach ich obecności na gliwickich ulicach
   • 23 grudnia – otwarto odcinek autostrady A1 od węzła Gliwice Sośnica do węzła Rybnik
  • 2010
   • Podczas powodzi w nocy z 17 na 18 maja Kłodnica wylała w centrum i zalała miasteczko akademickie. Woda zalała między innymi Wydział Mechaniczny Technologiczny i Bibliotekę Politechniki Śląskiej.
  • 2011
   • 30 września – otwarto odcinek autostrady A1 od węzła Gliwice Sośnica do węzła Gliwice Maciejów

  Gospodarka

  W Gliwicach znajduje się fabryka General Motors Manufacturing Poland, w której produkowany jest obecnie model Astra IV, a także japońska fabryka produkująca katalizatory do silników diesla NGK Ceramics. W dzielnicy Łabędy mieszczą się Zakłady Mechanicze BUMAR-ŁABĘDY, produkujące czołgi PT-91 oraz maszyny budowlane. W Gliwicach mieści się także park technologiczny Technopark Gliwice oraz Podstrefa Gliwice – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Gliwic działa również jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Europie – KWK Sośnica-Makoszowy. W mieście ma siedzibę największy polski producent i dystrybutor odczynników chemicznych POCH S.A. (dawniej Polskie Odczynniki Chemiczne).

  Architektura

  Budynki

  • Dom Tekstylny Weichmanna
  • Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim
  • Główna Poczta
  • Ratusz
  • Ruiny teatru
  • Willa Caro
  • Zamek Piastowski
  • Czerwona chemia
  • Szara chemia
  • Hotel Diament

  Fontanny, pomniki, rzeźby

  • Fontanna z Neptunem
  • Fontanna z trzema faunami
  • Rzeźba lew czuwający
  • Rzeźby lwy leżące

  Miejsca

  • Rynek
  • Stare Miasto
  • Plac Krakowski
  • Plac Piastów

  Inne obiekty

  • Miejskie mury obronne
  • Radiostacja gliwicka

  Cmentarze

  • Cmentarz Centralny – ul. Kozielska
  • Cmentarz Lipowy – ul. Okrzei
  • Cmentarz Starokozielski – ul. Kozielska
  • Cmentarz św. Wojciecha – ul. św. Wojciecha, dzielnica Szobiszowice
  • Cmentarz komunalny – ul. św. Jacka, dzielnica Ligota Zabrska
  • Cmentarz komunalny – ul. Wrzosowa, dzielnica Łabedy
  • Cmentarz parafialny – ul. Pszczyńska, dzielnica Trynek
  • Cmentarz parafialny – ul. Dolnej Wsi, dzielnica Wójtowa Wieś
  • Cmentarz parafialny – ul. Cmentarna, dzielnica Sośnica
  • Cmentarz parafialny – ul. Snopowa, dzielnica Bojków
  • Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej – ul. Sobieskiego
  • Cmentarz wojenny żołnierzy francuskich – ul. Kozielska 29
  • Cmentarz żydowski – ul. Poniatowskiego, dzielnica Zatorze
   • Stary cmentarz żydowski w Gliwicach
   • Nowy cmentarz żydowski w Gliwicach
  • Cmentarz Hutniczy

  Muzea

  • Muzeum w Gliwicach
  • Muzeum Geologii Złóż
  • Muzeum Odlewnictwa Artystycznego
  • Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gliwice
  • Muzeum Techniki Sanitarnej
  • Zamek Piastowski
  • Willa Caro

  Wspólnoty wyznaniowe

  Kościoły katolickie

  • Kościół rzymskokatolicki
   • Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła
   • Kościół św. Antoniego
   • Kościół św. Anny
   • Kościół św. Barbary (Kościół Garnizonowy)
   • Kościół św. Bartłomieja
   • Kościół św. Gerarda
   • Kościół św. Jacka
   • Kościół św. Jadwigi
   • Kościół św. Jana Chrzciciela
   • Kościół św. Jerzego (Dzielnica: Ostropa)
   • Kościół św. Jerzego (Dzielnica: Łabędy)
   • Kościół św. Józefa
   • Kościół św. Michała Archanioła (kościół akademicki)
   • Kościół św. Rodziny
   • Kościół Chrystusa Króla
   • Kościół Ducha Świętego
   • Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
   • Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej
   • Kościół Miłosierdzia Bożego
   • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
   • Kościół Narodzenia NMP
   • Kościół NMP Matki Kościoła
   • Kościół NMP Wspomożenia Wiernych
   • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
   • Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Kozielska 29
   • Kościół Wniebowzięcia NMP (Dzielnica: Łabędy)
   • Kościół Wszystkich Świętych
   • Kaplica św. Jana Nepomucena (Dzielnice: Bojków, Brzezinka, Czechowice, Ostropa)
   • Kaplica św. Urbana (Dzielnica: Ostropa)
   • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej (Dzielnica: Bojków)
  • Kościół ormiańskokatolicki
   • Kościół Trójcy Świętej
  • Kościół greckokatolicki
   • Kaplica pw. Św. Jadwigi obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego (Dzielnica: Śródmieście)

  Kościoły protestanckie

  • Kościół Ewangelicko-Augsburski
   • Kościół Ewangelicki Marcina Lutra w Gliwicach
   • Kościół Ewangelicki Zbawiciela w Gliwicach
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
   • zbór w Gliwicach
  • Kościół Zielonoświątkowy
  • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
   • zbór w Gliwicach

  Buddyzm

  • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

  Inne

  • Świecki Ruch Misyjny "Epifania"
  • Synagoga Gminy Żydowskiej
  • Świadkowie Jehowy. – Kompleks dwóch Sal Królestwa przy ul. Wiertniczej 9
  • Świadkowie Jehowy – Kompleks dwóch Sal Królestwa przy ul. Marzanki 10
  • Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa (w Sośnicy)
  • Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa (w Łabędach)

  Edukacja

  W Gliwicach znajdują się liczne placówki oświatowe publiczne i niepubliczne:

  • Żłobki – 4
  • Przedszkola – około 40
  • Szkoły podstawowe – publiczne 27, niepubliczne 3
  • Gimnazja – publiczne 16, niepubliczne 4
  • Licea ogólnokształcące – publiczne 10, niepubliczne 4
  • Szkoły zawodowe – 11
  • Szkoły wyższe – 4
  • Szkoły muzyczne – 2

  W mieście znajdują się również placówki oświatowe innego typu takie jak: szkoły sportowe, szkoły nauki języków obcych, centra kultury

  Nauka

  Na terenie miasta znajduje się wiele instytutów naukowo-badawczych. Część z nich to samodzielne instytucje, część należy do sieci Polskiej Akademii Nauk, a część to jednostki badawcze Politechniki Śląskiej.

  Instytuty:

  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  • Instytut Chemii Nieorganicznej
  • Instytut Materiałów Ogniotrwałych
  • Instytut Metali Nieżelaznych
  • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
  • Instytut Spawalnictwa
  • Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
  • Politechnika Śląska:
   • Instytut Geologii Złóż
   • Instytut Eksploatacji Złóż
   • Instytut Mechanizacji Górnictwa
   • Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
   • Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
   • Instytut Automatyki
   • Instytut Elektroniki
   • Instytut Fizyki
   • Instytut Informatyki
   • Instytut Matematyki
    • Park Naukowo-Technologiczny Technopark
  • Polska Akademia Nauk:
   • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
   • Instytut Inżynierii Chemicznej
   • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych (w Gliwicach znajduje się jedna z dwóch lokalizacji CMPW, dawny Zakład Karbochemii PAN)

  Rozrywka

  Kina

  • Kino Amok – Scena Bajka
  • Kino-Teatr X w Starej Hucie
  • Cinema City
  • Multikino (planowane)

  Teatry

  • Gliwicki Teatr Muzyczny
  • Ruiny Teatru Miejskiego
  • Teatr A
  • Teatr Nowej Sztuki
  • Akademicki Teatr REMONT

  Chóry

  • Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
  • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
  • Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej (AZM)

  Miejsca

  • Plac Krakowski
  • Pracownia Ceramiki Artystycznej
  • Śląski Jazz Club
  • Galeria Melina

  Festiwale

  • Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR
  • Gliwicki Festiwal Bachowski
  • Jazz w Ruinach
  • Festiwal Młodych Artystów Rytm Gliwice
  • Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" w Gliwicach

  Rekreacja

  Około 12% powierzchni Gliwic stanowią tereny rekreacyjne. Gliwice należą również do najbardziej "zielonych" miast w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

  Parki

  • Park Bolesława Chrobrego
  • Park Fryderyka Chopina
  • Park Leśny
  • Park Plac Grunwaldzki
  • Park Starokozielski
  • Park Szwajcaria
  • Park Adama Mickiewicza

  Kąpieliska

  • Kąpielisko Leśne
  • Kąpielisko Czechowice

  Baseny kryte

  • Basen "Delfin"
  • Basen "Olimpijczyk"
  • Basen "Mewa"
  • Basen "Neptun"

  Inne

  • Palmiarnia Miejska

  Turystyka

  Amatorzy turystyki mogą na terenie Gliwic korzystać z pieszych szlaków turystycznych, rowerowych szlaków turystycznych lub ścieżek rowerowych.

  Szlaki turystyczne

  Znakowane:

  • POL Szlak czerwony.svg – Szlak Husarii Polskiej
  • POL Szlak czerwony.svg – Szlak Ziemi Gliwickiej
  • POL Szlak niebieski.svg – Szlak Powstańców Śląskich
  • POL Szlak żółty.svg – Szlak Okrężny Wokół Gliwic
  • POL Szlak zielony.svg – Szlak Krawędziowy GOP
  • POL Szlak czarny.svg – Szlak Sośnicowicki

  Pozostałe:

  • SAD logo.svg – Szlak architektury drewnianej województwa śląskiego
  • Szlak architektury icon.svg – Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

  Drogi rowerowe

  21 tras rowerowych o długości około 82 km. Miasto przygotowuje się od określenia Strategii Rowerowej dla miasta Gliwice.

  Komunikacja miejska

  Komunikację miejską na terenie miasta organizuje KZK GOP.

  Tramwaje

  • 2 linie

  1 września 2009 roku zawieszono kursowanie linii 1 i 4 w Gliwicach na odcinku od zajezdni tramwajowej do pętli znajdującej się na terenie dzielnicy Wójtowa Wieś. Czynny jest wyłącznie odcinek od granic Gliwic do zajezdni tramwajowej w Gliwicach, na którym znajduje się jeden przystanek. Obecnie jest to najkrótszy czynny system tramwajowy w Polsce.

  Autobusy

  • 44 linie autobusowe

  Przewoźnicy

  Do największych przewoźników na terenie miasta należą:

  • Tramwaje Śląskie – komunikacja tramwajowa
  • PKM Gliwice – komunikacja autobusowa
  • PKS Gliwice – komunikacja autobusowa
  • PKM Tychy – komunikacja autobusowa

  Transport

  Drogowy

  Gliwice leżą na skrzyżowaniu drogowych szlaków komunikacyjnych: wschód–zachód (autostrada A4), północ-południe (autostrada A1).

  Na terenie miasta znajduje się węzeł autostradowy Gliwice – Sośnica łączący autostrady: A1, A4 oraz drogę krajową 44.

  Drogi Wojewódzkie:

  Drogi Krajowe:

  Drogi Europejskie:

  • trasa europejska E40

  Autostrady:

  Inne drogi:

  • Drogowa Trasa Średnicowa (Gliwice – Katowice) – planowana

  Kolejowy

  Początki kolei żelaznych w Gliwicach sięgają I połowy XIX wieku. 3 października 1846 roku uruchomiono 64 km, w większości 2-torową, linię kolejową Katowice-Gliwice-Kędzierzyn Koźle.

  Gliwicki dworzec kolejowy należy do największych dworców kolejowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, według kategoryzacji PKP oznaczony kategorią A.

  Dworce:

  • Gliwice

  Stacje osobowe:

  • Gliwice Łabędy
  • Gliwice Kuźnica

  Stacje towarowe:

  • Gliwice Sośnica (towarowa od 1995)

  Stacje wąskotorowe:

  • Gliwice Śródmieście – otwarta w 1990 r. w celu zwiększenia dostępności transportu wąskotorowego. Obecnie jej resztki można zobaczyć schodząc w dół ul. Św. Katarzyny.
  • Gliwice Trynek – działała oficjalnie w latach 1899-1994. Stacja posiadała między innymi: lokomotywownię, żuraw wodny, budynek stacyjny, magazyn i wagę wagonową. Stacja ta przez jakiś czas (lata przed II wojną światową) znajdowała się na zelektryfikowanym odcinku z Huty Gliwice do Kopalni Gliwice. Obecnie na terenie stacji znajduje się stacja benzynowa.

  Obecnie Górnośląskie Koleje Wąskotorowe na terenie Gliwic w 90% nie istnieje. Został jedynie odcinek Paproć-Stanica przez Rudy Raciborskie. Ponadto tory prowadziły do Fabryki Lin i Drutów przy gliwickiej palmiarni.

  Wodny

  Gliwice oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy przez Kanał Gliwicki i dalej przez rzekę Odrę ma połączenie z zespołem portowym Szczecin-Świnoujście oraz z innymi europejskimi drogami wodnymi.

  • Port Gliwice
  • Kanał Gliwicki
  • Kanał Kłodnicki (nie istnieje od 1936)

  Lotniczy

  W odległości do 100 km od Gliwic znajdują się trzy międzynarodowe porty lotnicze:

  • Port lotniczy Katowice-Pyrzowice (około 40 km)
  • Port lotniczy Ostrawa (około 90 km)
  • Port lotniczy Kraków-Balice (około 100 km)

  Poza tym na terenie miasta w dzielnicy Trynek znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego.

  Sport

  Kluby sportowe:

  • Piast Gliwice – miejski klub sportowy, sekcje: pierwszoligowa sekcja piłkarska, szermiercza, brydżowa, tenisowa, lekkoatletyczna
  • KKS Kolejarz – sekcje: hokej na trawie, piłka nożna, tenis stołowy
  • AZS Politechnika Śląska Gliwice – siatkówka mężczyzn
  • AZS Politechnika Śląska Gliwice – Judo Mężczyzn/Kobiet
  • AZS Politechnika Śląska Gliwice - Aikido Mężczyzn/Kobiet
  • AZS Politechnika Śląska Gliwice - Iaido - Japońska szermierka Mężczyzn/Kobiet
  • KŚ AZS Politechnika Śląska – siatkówka kobiet
  • Szermierczy Klub Sportowy "Muszkieter" Gliwice
  • Międzyszkolny Klub Narciarski MKN Gliwice narciarstwo alpejskie

  Kluby piłkarskie:

  • GKS Piast Gliwice S.A. – klub piłkarski, grający obecnie w I lidzie
  • Carbo Gliwice – klub piłkarski, grający obecnie w IV lidzie grupie śląskiej II
  • FC Kłodnica Gliwice – klub piłkarski, grający obecnie w B-klasie
  • Fortuna Gliwice – klub piłkarski, grający obecnie w klasie okręgowej grupie IV katowickiej
  • ŁTS Łabędy – klub piłkarski, grający obecnie w klasie okręgowej grupie IV katowickiej
  • Sośnica Gliwice – klub piłkarski, grający obecnie w A-klasie, powstał w 1945 roku
  • KS Bojków – klub piłkarski, grający obecnie w B-klasie

  Kluby futsalowe:

  • PA NOVA Gliwice – klub futsalowy, grający obecnie w I lidze piłki halowej, wielokrotny Mistrz Polski
  • Radan Gliwice – klub futsalowy, grający obecnie w II lidze piłki halowej
  • Tango Gliwice – założony w 1991 roku klub grający obecnie w III lidze piłki halowej
  • Piąteczki G-ce – reprezentacja Gliwic w Futsalu Kobiet, grające w I Lidze Ogólnopolskiej w futsalu Kobiet – Liga powstała w 2007 r.

  Kluby koszykarskie:

  • Gliwickie Towarzystwo Koszykówki – klub koszykarski, grający obecnie w II lidze

  Kluby footballu amerykańskiego:

  • Gliwice Lions

  Samorząd i polityka

  Samorząd miasta

  Gliwice są miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miejskiej w Gliwicach 25 radnych. Organem wykonawczym samorządu jest prezydent miasta, którym od 2010 roku jest Zygmunt Frankiewicz.

  Miasto jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Miast Polskich.

  Polityka

  Gliwice są siedzibą komisji okręgu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  W Gliwicach mieszczą się trzy placówki konsularne:

  • Konsulat Republiki Słowackiej
  • Konsulat Republiki Federalnej Niemiec
  • Konsulat Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

  Media

  Telewizja

  ITV Gliwice - miejska telewizja w Gliwicach

  W mieście możliwy jest dostęp do wielu operatorów telewizji kablowej.

  Prasa lokalna

  • "Nowiny Gliwickie"
  • "Gazeta Miejska Gliwice Zabrze" (tygodnik bezpłatny)
  • "Metro"
  • "Dziennik Zachodni"
  • "Gazeta Gliwicka" (bezpłatny tygodnik społeczno-kulturalny)
  • "Gliwicki Magazyn Kulturalny"
  • "Chemik" (miesięcznik naukowo-techniczny)
  • "Miejski Serwis Informacyjny"
  • "Łamigłówek Religijny" ( Ogólnopolski miesiecznik zadań umysłowych dla dzieci i młodzieży ukazujący się w latach 1992 – 2009, w tym w Gliwicach 1992 – 2002 ).

  Gliwiczanie

  • Richard Wetz, (1875-1935), kompozytor, dyrygent, pedagog i pisarz
  • Arthur Silbergleit (1881-1943), pisarz

  Miasta partnerskie

  Lista miast partnerskich Gliwic:

  • Anglia Doncaster (Anglia)
  • Francja Valenciennes (Francja)
  • Niemcy Bottrop (Niemcy)
  • Niemcy Dessau-Roßlau (Niemcy)
  • Słowacja Kieżmark (Słowacja)
  • Szwecja Nacka (Szwecja)
  • Węgry Salgótarján (Węgry)

  Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 1011)

  0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

  0-9

  ul. 1 Maja
  ul. 15 Grudnia
  ul. 22 Lipca
  ul. 3 Maja

  A

  Pl. Adama Mickiewicza
  ul. Adama Opla
  ul. Agrestowa
  ul. Akacjowa
  ul. Akademicka
  ul. Alberta św. Brata
  ul. Alfonsa Zgrzebnioka
  ul. Alfreda Nobla
  ul. Andersa
  ul. Andersa gen. Władysława
  ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
  ul. Andersena Hansa Christiana
  ul. Andromedy
  ul. Andrzeja św.
  ul. Anny św.
  ul. Architektów
  ul. Arkońska
  ul. Armii Ludowej
  ul. Aronii
  ul. Asnyka
  ul. Asnyka Adama
  ul. Astrów
  ul. Augustowska
  ul. Azalii

  B

  ul. Baildona
  ul. Baildona Johna
  ul. Bajana Jerzego
  ul. Bajkowa
  ul. Banacha
  ul. Banacha Stefana
  ul. Bankowa
  ul. Barbary św.
  ul. Bardowskiego Piotra
  ul. Barlickiego
  ul. Barlickiego Norberta
  ul. Bartosza Głowackiego
  ul. Basztowa
  ul. Batalionu Kosynierów
  ul. Batorego Stefana
  ul. Bażancia
  ul. Bałtycka
  ul. Bednarska
  ul. Begonii
  ul. Bekasa
  ul. Bema
  ul. Bema gen. Józefa
  ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
  ul. Berbeckiego
  ul. Berbeckiego gen. Leona
  ul. Berbeckiego Leona (Generała Leona Berbeckiego)
  ul. Bereniki
  ul. Bernardyńska
  ul. Beskidzka
  ul. Białej Bramy
  ul. Białostocka
  ul. Biegusa
  ul. Bielska
  ul. Bienka Horsta
  ul. Bieszczadzka
  ul. Bluszczowa
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
  ul. Bojkowska
  ul. Bolesława Chrobrego
  ul. Bolesława Krzywoustego
  ul. Bolesława Śmiałego
  ul. Bończyka
  ul. Bończyka Norberta
  ul. Bony Królowej
  ul. Borówkowa
  ul. Boya Żeleńskiego
  ul. Bożonarodzeniowa
  ul. Braci Grimm
  ul. Bracka
  ul. Broniewskiego
  ul. Broniewskiego Władysława
  ul. Bronisławy św.
  ul. Brzozowa
  ul. Bujwida Odo
  ul. Bujwida Odona
  ul. Bursztynowa
  ul. Bydgoska
  ul. Bytomska
  ul. Bzów
  ul. Bławatków
  ul. Błękitna
  ul. Błogosławionego Czesława
  ul. Błonie

  C

  ul. Caro Oscara
  ul. Caro Oskara
  ul. Cechowa
  ul. Cecylii św.
  ul. Cegielniana
  ul. Ceglarska
  ul. Centaura
  ul. Ceramików
  ul. Chatka Puchatka
  ul. Chałubińskiego
  ul. Chałubińskiego Tytusa
  ul. Chałupnicza
  ul. Chemiczna
  ul. Chełmońskiego
  ul. Chełmońskiego Józefa
  ul. Chełmska
  ul. Chmielna
  ul. Chodkiewicza
  ul. Chodkiewicza Jana Karola
  ul. Chodźki
  ul. Chodźki Ignacego
  ul. Chopina
  ul. Chopina Fryderyka
  ul. Chorzowska
  ul. Chrobrego
  ul. Chrobrego Bolesława
  ul. Chudoby
  ul. Chudoby Stanisława
  ul. Cicha
  ul. Ciesielska
  ul. Cieszyńska
  ul. Ciołkowskiego
  ul. Ciołkowskiego Konstantego
  ul. Ciskaczy
  ul. Ciupków
  ul. Cmentarna
  ul. Cyraneczki
  ul. Cytadeli Warszawskiej
  ul. Czajki
  ul. Czapli
  ul. Czarnego Zawiszy
  ul. Czarnieckiego
  ul. Czarnieckiego Hetmana Stefana
  ul. Czarnieckiego Stefana (Hetmana Stefana Czarnieckiego)
  ul. Czekanowskiego Aleksandra
  ul. Czeremchowa
  ul. Czerskiego
  ul. Czerskiego Jana
  ul. Czerwionka
  ul. Częstochowska
  ul. Czesława bł.
  ul. Czołgowa
  ul. Czwartaków

  D

  ul. Da Vinci Leonarda
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Dąbrowskiego Jarosława
  ul. Damrota
  ul. Damrota Konstantego
  ul. Darz Bór
  ul. Daszyńskiego
  ul. Daszyńskiego Ignacego
  ul. Dębowa
  ul. Dekabrystów
  ul. Derkacza
  ul. Derkoza
  ul. Diamentowa
  ul. Dojazdowa
  ul. Dolna
  ul. Dolnej Wsi
  ul. Dolnych Wałów
  ul. Domańskiego
  ul. Domańskiego Bolesława
  ul. Domeyki
  ul. Domeyki Ignacego
  ul. Dożynkowa
  ul. Drozdów
  ul. Drzymały
  ul. Drzymały Michała
  ul. Dubois
  ul. Dubois Stanisława
  ul. Dunikowskiego
  ul. Dunikowskiego Ksawerego
  ul. Dworcowa
  ul. Dworska
  ul. Dybowskiego
  ul. Dybowskiego Benedykta
  ul. Dzierżona Jana
  ul. Dzierżona Jana (Księdza Jana Dzierżona)
  ul. Dzierżonia
  ul. Dziewanny
  ul. Dzionkarzy
  ul. Długa
  ul. Długosza
  ul. Długosza Jana

  E

  ul. Edisona Tomasza
  ul. EiffelA Gustawa
  ul. Ekonomistów
  ul. Elektryków
  ul. Elsnera
  ul. Elsnera Józefa
  ul. Elżbiety św.
  ul. Esperantystów

  F

  ul. Fabryczna
  ul. Fałata
  ul. Fałata Juliana
  ul. Feliksa Kona
  ul. Ficka
  ul. Ficka Teodora
  ul. Fiołkowa
  ul. Fizyków
  ul. Floriańska
  ul. Folwarczna
  ul. Fontanusa
  ul. Fornalskiej
  ul. Fornalskiej Małgorzaty
  ul. Franciszkańska
  ul. Fredry
  ul. Fredry Aleksandra
  ul. Frezji
  ul. Funka Kazimierza

  G

  ul. Gagarina
  ul. Gagarina Jurija
  ul. Gajdy Jana
  ul. Gajowa
  ul. Galaktyki
  ul. Gankowa
  ul. Gaudiego
  ul. Gaudiego Antonio
  ul. Gałczyńskiego
  ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
  ul. Gdańska
  ul. Gdyńska
  ul. Gen. Andersa
  ul. Gen. Sikorskiego
  ul. Gen. Zawadzkiego
  ul. Geodetów
  ul. Gierymskiego
  ul. Gierymskiego Aleksandra
  ul. Gipsowa
  ul. Glebowa
  ul. Gnieźnieńska
  ul. Goduli
  ul. Goduli Karola
  ul. Gojawiczyńskiej
  ul. Gojawiczyńskiej Poli
  ul. Gomułki
  ul. Gomułki Władysława
  ul. Goplany
  ul. Gorkiego
  ul. Gorkiego Maksyma
  ul. Górna
  ul. Górników
  ul. Górnych Wałów
  ul. Góry Chełmskiej
  ul. Gorzołki
  ul. Gorzołki Wiktora
  ul. Goździkowa
  ul. Grabowa
  ul. Grabowskiego Antoniego
  ul. Graniczna
  ul. Grażyńskiego Michała
  ul. Grażyny
  ul. Grimm Braci
  ul. Grodeckiego Wacława
  ul. Grodowa
  ul. Gromadzka
  ul. Grottgera
  ul. Grottgera Artura
  ul. Grudnia 15
  pl. Grunwaldzki
  ul. Gruszczyńskiego
  ul. Gruszczyńskiego Tadeusza
  ul. Grzybowa
  ul. Gutenberga
  ul. Gutenberga Jana
  ul. Gwardii Ludowej
  ul. Gwarków
  ul. Gwiazdy Polarnej
  ul. Głogowska
  ul. Głowackiego
  ul. Głowackiego Bartosza
  ul. Główna

  H

  ul. Harcerska
  ul. Helska
  ul. Hibnera Władysława
  ul. Hoblera
  ul. Hoblera Tadeusza
  ul. Horsta Bienka
  ul. Huberta św.
  ul. Husarska
  ul. Hutnicza
  ul. Hłaski
  ul. Hłaski Marka

  I

  ul. Idy
  pl. Inwalidów Wojennych
  ul. Inwalidów Wojennych

  J

  ul. Jabłoni
  ul. Jacka św.
  ul. Jadwigi Królowej
  ul. Jagiellońska
  ul. Jagiełły Władysława
  ul. Jagodowa
  ul. Jana III Sobieskiego
  ul. Jana Pawła II
  ul. Jaracza
  ul. Jaracza Stefana
  ul. Jarzębinowa
  ul. Jasińskiego
  ul. Jasińskiego Jakuba
  ul. Jaskółcza
  pl. Jaśminu
  ul. Jaśminu
  ul. Jasna
  ul. Jasnogórska
  ul. Jaworowa
  ul. Jałowcowa
  ul. Jedności
  ul. Jesienna
  ul. Jesionowa
  ul. Jeżynowa
  ul. Jodłowa
  ul. Jondy
  ul. Jondy Alojzego
  ul. Jowisza
  ul. Józefa św.
  ul. Juliusza Rogera
  ul. Junaków

  K

  ul. Kaczyniec
  ul. Kadłubka
  ul. Kadłubka Wincentego
  ul. Kalinowa
  ul. Kaliska
  ul. Kanałowa
  ul. Kapliczna
  ul. Karolinki
  ul. Karpacka
  ul. Kasprowicza
  ul. Kasprowicza Jana
  ul. Kasprzaka
  ul. Kasprzaka Marcina
  ul. Kasztanowa
  ul. Kaszubska
  ul. Katarzyny św.
  ul. Kazimierza Wielkiego
  ul. Kielecka
  ul. Kilińskiego
  ul. Kilińskiego Jana
  ul. Klasztorna
  ul. Klonowa
  ul. Kniejowa
  ul. Kniewskiego Władysława
  ul. Knurowska
  ul. Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego Jana
  ul. Kokoszki
  ul. Kolberga
  ul. Kolberga Oskara
  ul. Kolejarzy
  ul. Kolejowa
  ul. Kona Feliksa
  ul. Konarskiego
  ul. Konarskiego Stanisława
  ul. Koniczynowa
  ul. Konopnickiej Marii
  ul. Konwalii
  ul. Kopalniana
  ul. Kopernika
  ul. Kopernika Mikołaja
  ul. Koraszewskiego
  ul. Koraszewskiego Bronisława
  ul. Korczoka
  ul. Korczoka Antoniego (Księdza Doktora Antoniego Korczoka)
  ul. Korczoka ks. dr. Antoniego
  Al. Korfantego
  ul. Korfantego
  al. Korfantego Wojciecha
  ul. Kormoranów
  ul. Kościelna
  ul. Kościuszki
  ul. Kościuszki Tadeusza
  ul. Kosmonautów
  ul. Kosów
  ul. Kossaka
  ul. Kossaka Juliusza
  ul. Kostki
  ul. Kostki Stanisława
  ul. Kosynierów
  ul. Koszalińska
  ul. Kotlarska
  ul. Kowalska
  ul. Kownackiej
  ul. Kownackiej Marii
  ul. Kozielska
  ul. Kozłowska
  pl. Krakowski
  ul. Krakusa
  ul. Krasickiego Janka
  ul. Krasińskiego
  ul. Krasińskiego Zygmunta
  ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
  ul. Krokusów
  ul. Królewskiej Tamy
  ul. Królowej Bony
  ul. Królowej Jadwigi
  ul. Krótka
  ul. Krucza
  ul. Kruczkowskiego Leona
  ul. Krupnicza
  ul. Kruszynowa
  ul. Krzywa
  ul. Krzywoustego Bolesława
  ul. Księcia Ziemowita
  ul. Ku Dołom
  ul. Kujawska
  ul. Kukuczki Jerzego
  ul. Kunickiego Stanisława
  ul. Kurpiowska
  ul. Kusocińskiego
  ul. Kusocińskiego Janusza
  ul. Kuźnicka
  ul. Kwiatowa
  ul. Kłodnicka
  ul. Kłosista

  L

  ul. Las Łabędzki
  ul. Lawendowa
  ul. Legnicka
  ul. Lekarska
  ul. Lelewela Joachima
  ul. Leśna
  ul. Leszczynowa
  ul. Lewkonii
  ul. Libelta Karola
  ul. Ligocka
  ul. Ligonia
  ul. Ligonia Juliusza
  ul. Ligustrowa
  ul. Liliowa
  ul. Limanowskiego Bolesława
  ul. Lindego Samuela Bogumiła
  ul. Lipca 22
  ul. Lipowa
  ul. Lisia
  ul. Literatów
  ul. Lompy Józefa
  ul. Lotników
  ul. Lotnisko
  ul. Lubelska
  ul. Lubliniecka
  ul. Ludwika św.
  ul. Luksemburg Róży
  ul. Lutycka
  ul. Lwowska

  Ł

  ul. Łabędzka
  ul. Łąkowa
  ul. Łanowa
  ul. Łódzka
  ul. Łokietka Władysława
  ul. Łowicka
  ul. Łubinowa
  ul. Łukasiewicza Ignacego
  ul. Łużycka

  M

  ul. Magnolii
  ul. Majakowskiego
  ul. Majakowskiego Włodzimierza
  al. Majowa
  ul. Maków
  ul. Makowskiego
  ul. Makowskiego Tadeusza
  ul. Makuszyńskiego Kornela
  ul. Malczewskiego Jacka
  ul. Malinowa
  ul. Malinowskiego
  ul. Malinowskiego Lucjana
  pl. Mariacki
  ul. Marka św.
  ul. Marksa Karola
  ul. Marynarska
  ul. Marzanki
  ul. Mastalerza Stanisława
  ul. Matejki Jana
  ul. Mazowiecka
  ul. Mała
  ul. Małgorzaty
  ul. Małgorzaty św.
  ul. Małopolska
  ul. Mechaników
  ul. Metalowców
  ul. Meteorytów
  ul. Mewy
  ul. Miarki Karola
  ul. Michała św.
  ul. Michałowskiego Piotra
  ul. Mickiewicza Adama
  pl. Mickiewicza Adama
  ul. Mielęckiego Andrzeja
  ul. Mieszka I
  ul. Mikołowska
  ul. Miodowa
  ul. Mitręgi Józefa
  ul. Miła
  ul. Mleczna
  pl. Mleczny
  ul. Modrzejewskiej
  ul. Modrzejewskiej Heleny
  ul. Moniuszki
  ul. Moniuszki Stanisława
  ul. Morcinka Gustawa
  ul. Morska
  ul. Mościckiego Ignacego
  ul. Murarska
  ul. Myśliwska
  ul. Młodego Górnika
  ul. Młodego Hutnika
  ul. Młodopolska
  ul. Młodych Patriotów
  ul. Młodzieżowa
  ul. Młyńska

  N

  ul. Na Filarze
  ul. Na Miedzy
  ul. Na Piasku
  ul. Na Skarpie
  ul. Na Wzgórzu
  ul. Na Zbiegu
  ul. Na Łuku
  ul. Nad Bytomką
  ul. Nad Kanałem
  ul. Nad Torami
  ul. Nad Łąkami
  ul. Nadbrzeżna
  ul. Nadrzeczna
  ul. Narcyzów
  ul. Narutowicza
  ul. Narutowicza Gabriela
  ul. Nasyp
  ul. Nauczycielska
  ul. Nałkowskiej Zofii
  ul. Niedbalskiego
  ul. Niedbalskiego Feliksa
  ul. Niedurnego
  ul. Niedurnego Piotra
  ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
  ul. Niepaszycka
  pl. Niepodległości
  ul. Niezapominajki
  ul. Noakowskiego Stanisława
  ul. Nobla
  ul. Nobla Alfreda
  ul. Norwida Cypriana Kamila
  ul. Nowa
  al. Nowaka-Jeziorańskiego Jana
  ul. Noworoczna
  ul. Nowy Świat

  O

  ul. Obotrycka
  ul. Obrońców Pokoju
  ul. Obrońców Westerplatte
  ul. Ociepki
  ul. Ociepki Wiesława
  ul. Odlewników
  ul. Odrowążów
  ul. Oficerska
  ul. Ogrodowa
  ul. Okopowa
  ul. Okrężna
  ul. Okrzei
  ul. Okrzei Stefana
  ul. Okulickiego gen. Leopolda
  ul. Olchowa
  ul. Oleśnickiego
  ul. Oleśnickiego Zbigniewa
  ul. Olimpijska
  ul. Olszewskiego
  ul. Olszewskiego Karola
  ul. Olsztyńska
  ul. Olszynka
  ul. Olszynki
  ul. Omańkowskiej Janiny
  ul. ONZ
  ul. Opawska
  ul. Opla Adama
  ul. Opolska
  ul. Orchidei
  ul. Oriona
  ul. Orkana Władysława
  ul. Orląt Śląskich
  ul. Orlickiego
  ul. Orlickiego Feliksa
  ul. Orzechowa
  ul. Orzeszkowej Elizy
  ul. Orłów
  ul. Os. Gwardii Ludowej
  ul. Ossolińskich
  ul. Ossowskiego
  ul. Ossowskiego Michała
  ul. Oświęcimska
  ul. Owczarska
  ul. Owocowa
  ul. Owsiana

  P

  park Bolesława Chrobrego
  park Chopina Fryderyka
  park Przyjaźni Polsko-Francuskiej
  ul. Paderewskiego
  ul. Paderewskiego Ignacego
  ul. Pana Twardowskiego
  ul. Panewnicka
  ul. Panufnika Andrzeja
  ul. Parkowa
  ul. Partyzantów
  ul. Paska Jana Chryzostoma
  ul. Patrolowa
  ul. Paulińska
  ul. PCK
  ul. Perkoza
  ul. Perseusza
  ul. Piaseckiego
  ul. Piaseckiego Bolesława
  ul. Piaskowa
  pl. Piastów
  ul. Piastowska
  ul. Piekarska
  ul. Piękna
  ul. Pietrusińskiego Jana
  ul. Pionierów
  ul. Piramowicza
  ul. Piramowicza Grzegorza
  ul. Piramowicza Grzegorza (Księdza Grzegorza Piramowicza)
  ul. Piwna
  Pl. Piłsudskiego
  ul. Piłsudskiego Józefa Pl. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  pl. Piłsudskiego marsz. Józefa
  ul. Planetarna
  ul. Platynowa
  ul. Plebańska
  ul. Plebiscytowa
  ul. Pliszki
  ul. Plonowa
  ul. Pocztowa
  ul. Pod Borem
  ul. Pod Murami
  ul. Podlesie
  ul. Podmokła
  ul. Poezji
  ul. Pogodna
  ul. Pokoju
  ul. Pola Wincentego
  ul. Poligonowa
  ul. Polna
  ul. Pomorska
  ul. Poniatowskiego
  ul. Poniatowskiego Józefa
  ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
  ul. Portowa
  ul. Porzeczkowa
  ul. Powroźnicza
  ul. Powstańców Warszawy
  ul. Poziomkowa
  ul. Poznańska
  ul. Południowa
  ul. Prawników
  ul. Prozy
  ul. Prusa
  ul. Prusa Bolesława
  ul. Przedwiośnie
  ul. Przemyska
  ul. Przemysłowa
  ul. Przewozowa
  ul. Przy Raciborskiej Bramie
  ul. Przy Tamie
  ul. Przydrożna
  al. Przyjaźni
  ul. Przyniczyńskiego Franciszka (Księdza Franciszka Przyniczyńskiego)
  ul. Przyniczyńskiego ks. Franciszka
  ul. Przyszowska
  ul. Przyszłości
  ul. Pszczyńska
  ul. Pszenna
  ul. Pukasa Tadeusza
  ul. Pusta
  ul. Puszkina
  ul. Puszkina Aleksandra
  ul. Pułaskiego
  ul. Pułaskiego Kazimierza
  ul. Płocka
  ul. Płowiecka

  R

  rynek Rynek
  ul. Raciborska
  ul. Racławicka
  ul. Radiowa
  ul. Radomska
  ul. Radosna
  ul. Rapackiego
  ul. Rapackiego Adama
  ul. Ratowników Górniczych
  ul. Rębaczy
  ul. Reja Mikołaja
  ul. Rejtana
  ul. Rejtana Tadeusza
  ul. Reymonta
  ul. Reymonta Władysława Stanisława
  ul. Robotnicza
  ul. Rodzinna
  ul. Rogera Juliusza
  ul. Rogozińskiego
  ul. Rogozińskiego Stefana
  ul. Rolna
  ul. Rolników
  ul. Rostka Józefa
  ul. Równa
  ul. Różana
  ul. Rutkowskiego Henryka
  ul. Rybacka
  ul. Rybitwy
  ul. Rybnicka
  ul. Rydygiera
  ul. Rydygiera Juliusza
  ul. Rymera
  ul. Rymera Józefa
  ul. Rynek
  ul. Rzeczycka
  ul. Rzeszowska
  pl. Rzeźniczy

  S

  skwer Kežmarok
  skwer Bottrop
  skwer Dessau
  skwer Doncaster
  skwer Kalide Teodora
  skwer Nacka
  skwer Salgotarjan
  skwer Valenciennes
  ul. Sadowa
  ul. Samotna
  ul. Sandomierska
  ul. Sarnia
  ul. Satelity
  ul. Saturna
  ul. Satyryków
  ul. Sawickiej
  ul. Sawickiej Hanki
  ul. SDKPiL
  ul. Siedlecka
  ul. Sienkiewicza
  ul. Sienkiewicza Henryka
  ul. Sienna
  ul. Sieronia
  ul. Sieronia Filipa
  ul. Sikornik
  ul. Sikorskiego
  ul. Sikorskiego Władysława
  ul. Sikorskiego Władysławy (Generała Władysławy Sikorskiego)
  ul. Sikory
  ul. Sikory Ignacego
  ul. Skalskiego Józefa
  ul. Skarbnika
  ul. Skargi
  ul. Skargi Piotra
  ul. Skibińskiego Stanisława
  ul. Skowrończa
  ul. Skowrońskiego
  ul. Skowrońskiego Aleksandra
  ul. Składowa
  ul. Skłodowskiej-Curie
  ul. Skłodowskiej-Curie Marii
  ul. Snopowa
  ul. Sobieskiego
  ul. Sobieskiego Jana III
  ul. Sobótki
  ul. Sojki
  ul. Sokoła
  ul. Solskiego Ludwika
  ul. Sopocka
  ul. Sowińskiego
  ul. Sowińskiego Józefa
  ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
  ul. Sołtysa Joachima
  ul. Sołtysia
  ul. Spacerowa
  ul. Spokojna
  ul. Sportowa
  ul. Spółdzielcza
  ul. Srebrna
  ul. Stabika Antoniego
  ul. Stabika Antoniego (Księdza Antoniego Stabika)
  ul. Stalmacha Pawła
  ul. Stanisława Skibińskiego
  ul. Stanisławowska
  ul. Starego Zygmunta
  ul. Starogliwicka
  ul. Staromiejska
  ul. Staszica Stanisława
  ul. Stefana Batorego
  ul. Stepowa
  ul. Storczyków
  ul. Strażacka
  ul. Stryjska
  ul. Strzelców Bytomskich
  ul. Strzeleckiego
  ul. Strzeleckiego Pawła
  ul. Strzelnicza
  ul. Strzody
  ul. Strzody ks. Marcina
  ul. Strzody Marcina (Księdza Marcina Strzody)
  ul. Studzienna
  ul. Stwosza Wita
  ul. Styczyńskiego
  ul. Styczyńskiego Wincentego
  ul. Sudecka
  ul. Sylwestrowa
  ul. Syriusza
  ul. Szara
  ul. Szarych Szeregów
  ul. Szczecińska
  ul. Szczepanowskiego
  ul. Szczepanowskiego Stanisława
  ul. Szczęść Boże
  ul. Szenwalda Lucjana
  ul. Szkolna
  ul. Szlak Kolejowy
  ul. Szmaragdowa
  ul. Szobiszowicka
  ul. Sztabu Powstańczego
  ul. Sztygarska
  ul. Szybowa
  ul. Szymanowskiego
  ul. Szymanowskiego Karola
  ul. Słoneczna
  ul. Słowackiego
  ul. Słowackiego Juliusza

  Ś

  ul. Śląska
  ul. Śliwki
  ul. Śliwki Jana
  ul. Ślusarska
  ul. Śniadeckich
  ul. Śniadeckich Jana i Jędrzeja
  ul. Średnia
  ul. Św. Barbary
  ul. Św. Elżbiety
  ul. Św. Huberta
  ul. Św. Jacka
  ul. Św. Ludwika
  ul. Św. Marka
  ul. Św. Małgorzaty
  ul. Św. Michała
  ul. Św. Urbana
  ul. Św. Wojciecha
  ul. Świerkowa
  ul. Świętego Andrzeja
  ul. Świętego Brata Alberta
  ul. Świętego Huberta
  ul. Świętego Jacka
  ul. Świętego Józefa
  ul. Świętego Ludwika
  ul. Świętego Marka
  ul. Świętego Michała
  ul. Świętego Urbana
  ul. Świętego Wojciecha
  ul. Świętej Anny
  ul. Świętej Barbary
  ul. Świętej Bronisławy
  ul. Świętej Cecylii
  ul. Świętej Elżbiety
  ul. Świętej Katarzyny
  ul. Świętej Małgorzaty
  ul. Świętojańska
  ul. Świętokrzyska

  T

  ul. Tadeusza Pukasa
  ul. Targosza
  ul. Targosza Pawła
  ul. Targowa
  ul. Tarninowa
  ul. Tarnogórska
  ul. Tarnopolska
  ul. Tatrzańska
  ul. Tęczowa
  ul. Teodora Kalide Skw.
  ul. Tkacka
  ul. Tokarska
  ul. Tomasza Edisona
  ul. Topolowa
  ul. Torowa
  ul. Toruńska
  ul. Toszecka
  ul. Towarowa
  ul. Traktorzystów
  ul. Traugutta
  ul. Traugutta Romualda
  ul. Trzech Króli
  ul. Tulipanów
  ul. Tuwima
  ul. Tuwima Juliana
  ul. Twardowskiego (Pana Twardowskiego)
  ul. Tylna

  U

  ul. Udzieli Seweryna
  ul. Urbana św.
  ul. Urodzajna
  ul. Ustroń
  ul. Uszczyka
  ul. Uszczyka Józefa
  ul. Ułańska

  V

  ul. Vinci Leonarda da

  W

  ul. Wadowicka
  ul. Waliszewskiego Zygmunta
  ul. Wandy
  ul. Wandy Wasilewskiej
  ul. Warmińska
  ul. Warszawska
  ul. Waryńskiego
  ul. Waryńskiego Ludwika
  ul. Warzywna
  ul. Wasilewskiej Wandy
  ul. Wawelska
  ul. Wazów
  ul. Wałbrzyska
  ul. Węglowa
  ul. Wesoła
  ul. Widokowa
  ul. Wieczorka
  ul. Wieczorka Józefa
  ul. Wiejska
  ul. Wielicka
  ul. Wielkanocna
  ul. Wielkiego Kazimierza
  ul. Wielkiej Niedźwiedzicy
  ul. Wielkopolska
  ul. Wieniawskiego
  ul. Wieniawskiego Henryka
  ul. Wiertnicza
  ul. Wierzbowa
  ul. Wigilijna
  ul. Wilgi
  ul. Willowa
  ul. Wincentego Pola
  ul. Wiosenna
  ul. Wiślana
  ul. Wiśniowa
  ul. Wita Stwosza
  ul. Witkiewicza
  ul. Witkiewicza Stanisława Ignacego
  ul. Witosa Wincentego
  al. Witoszka ks. Sylwestra
  ul. Wodna
  ul. Wojciecha św.
  ul. Wójtowska
  ul. Wolności
  ul. Wolskiego
  ul. Wolskiego Michała
  ul. Wróblewskiego
  ul. Wróblewskiego Walerego
  ul. Wrocławska
  ul. Wrzosowa
  ul. Wschodnia
  ul. Wspólna
  pl. Wszystkich Świętych
  ul. Wujka
  ul. Wujka Jakuba
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej
  ul. Wybrzeże Wojska Polskiego
  ul. Wyczółkowskiego
  ul. Wyczółkowskiego Leona
  ul. Wysoka
  ul. Wyspiańskiego
  ul. Wyspiańskiego Stanisława
  ul. Wyszyńskiego
  ul. Wyszyńskiego Prymasa Stefana
  ul. Wyszyńskiego Stefana (Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
  ul. Władysława Hibnera
  ul. Władysława Jagiełły
  ul. Władysława Kniewskiego
  ul. Władysława Łokietka

  Z

  ul. Zabrska
  ul. Zachodnia
  ul. Zacisze
  ul. Zajączka gen. Józefa
  ul. Zajączka Józefa (Generała Józefa Zajączka)
  ul. Zajęcza
  ul. Zakątek Leśny
  ul. Zakole
  ul. Zakopiańska
  ul. Zamenhofa Ludwika
  ul. Zamkowa
  ul. Zamojska
  ul. Zapolskiej Gabrieli
  ul. Zawadzkiego
  ul. Zawadzkiego Aleksandra
  ul. Zawadzkiego Aleksandra (Generała Aleksandra Zawadzkiego)
  ul. Zawiszy Czarnego
  ul. Zawodna
  ul. Zbożowa
  ul. Zgrzebnioka Alfonsa
  ul. Ziębia
  ul. Zielińskiego Józefa
  ul. Zielna
  ul. Zielona
  ul. Zielone Wzgórze
  ul. Ziemięcicka
  ul. Ziemowita
  ul. Ziemowita Księcia
  ul. Zimnej Wody
  ul. Zimorodka
  ul. Zubrzyckiego
  ul. Zubrzyckiego Franciszka
  ul. Związkowa
  ul. Związku Walki Młodych
  ul. Zwycięstwa
  ul. Zygmunta Starego
  ul. Zygmuntowska
  ul. Złota

  Ź

  ul. Źródlana

  Ż

  ul. Żabińskiego
  ul. Żabińskiego Edwarda
  ul. Żeleńskiego
  ul. Żeleńskiego-Boya Tadeusza
  ul. Żeńców
  ul. Żernicka
  ul. Żeromskiego
  ul. Żeromskiego Stefana
  ul. Żółkiewskiego
  ul. Żółkiewskiego Stanisława
  ul. Żurawia
  ul. Żwirki i Wigury
  ul. Żytnia
  ul. Żywiecka

  Kody pocztowe, Gliwice (wyświetlono 14/14)


  Ocena internautów miejscowości Gliwice
  Średnia ocena: 3.8
  liczba ocen: 19

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz miejscowość Gliwice, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o miejscowości Gliwice

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:35:25

  Szybka zmiana regionu Polski